ობიექტები თემით "Q Science > QB Astronomy"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ш | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 555.

A

Abalakin, B.K. და აბალაკინა, ვ. და Абалакин, В.К. (1962) О периодических движениях звезд внутри эллипсоидальных звездных систем. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 124-129.

Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. (1975) Диференциальны метод редукции фотоэлектрических систем (К созданию фотометрических стандартов в площадках каптейна). Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (46). С. 17-29.

Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. (1975) Differential method of reduction of photoelectric system (On compilation of catalogue of photometric standards in KSA) / ფოტოელექტრული სისტემების რედუქციის დიფერენციალური მეთოდი / კაპტეინის არეებში ფოტოელექტრული სტანდარტების შექმნისთვის/. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (46). С. 17-30.

Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. (1970) Photoelectric observations of AE Aurigae / მეეტლის AE ფოტომეტრული დაკვირვებები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 9-20.

Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. (1968) Photoelectric observations of the spectral variable CU Vir / სპექტრულად–ცვალებადი ვარსკვლავის ქალწულის CU–ს ფოტოელექტრული დაკვირვებები / Фотоэлектрические наблюдения спектрально-переменной звезды CU Девы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 43-50.

Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და khatisashvili, A.Sh. და ხატისაშვილი, ა.შ. და Хатисашвили, А.Ш. (1977) An investigation of the night sky background brightness at Abastumani / აბასთუმანში ღამის ცის ფონის სიკაშკაშის გამოკვლევა. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 173-178.

Agapoff, E.S. და აგაპოვი, ე.ს. და Агапов, Э.С. და Anisimov, V.F. და ანისიმოვი, ვ.ფ. და Анисимов, В.Ф. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Sinenok, S.L. და სინენოკი, ს.ი. და Синенок, С.И. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. (1966) Threshold sensitivity of an astronomical television device / ასტრონომიული სატელევიზიო სისტემის მგრძნობიარობის ზღურბლი / Пороговая чувствительность астрономической телевизионной системы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 127-130.

Agapoff, E.S. და აგაპოვი, ე.ს. და Агапов, Э.С. და Anisimov, V.F. და ანისიმოვი, ვ.ფ. და Анисимов, В.Ф. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Sinenok, S.L. და სინენოკი, ს.ი. და Синенок, С.И. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. (1970) The influence of the γ-characteristics of the kineskope on the penetrating ability of an astronomical television unit / კინესკოპის გამა –მახასიათებლის გავლენა ასტრონომიული ტელევიზიური სისტემის შეღწევადობაზე. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 197-203.

Agekian, T.A. და აგეკიანი, ტ. და Агекян, Т.А. (1962) Проблема иррегулярных сил в звездных системах. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). р. 92.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1975) Электрофотометрические наблюдения переменной звезды вт дракона. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (46). С. 3-8.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1960) Спектральные классы 10 звезд типа RR Лиры / ქნარის RR–ის ტიპის ათი ვარსკვლავის სპექტრები / The Spectral classes of 10 RR Lyrae Type Stars. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 127-138.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1975) Electrophotometric observations of BT Dra / ცვალებადი ვარსკვლავის დრაკონის BT ელექტროფოტომეტრული დაკვირვებები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (46). С. 3-8.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1958) Investigation of the selective light absorption in the Galaxy on the base of colour excesses of RR Lyrae type stars / Исследование избирательного поглощения света в галактике по цветовым избыткам короткопериодических цефеид. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (23). С. 3-67.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1969) Spectral classification of some RR Lyrae type / ლირის RR ტიპის რამდენიმე ვარსკვლავის სპექტრული კლასიფიკაცია / Спектральная классификация нескольких звёзд типа RR Лирь. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 39-42.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1968) Spectrophotometric Gradients of AC Her. / ვარსკვლავის ჰერკულესის AC სპექტროფოტომტრიული გრადიენტები / Спектрофотометрические градиенты звезды AC Геркулеса. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 3-16.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1962) Spectrophotometry of AC Herculis continuous spectrum / / ცვალებადის ჰერკულესის AC–ს უწყვეტი სპექტრის სპექტროფოტომეტრია / Спектрофотометрия непрерывного спектра переменной AC геркулеса. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 105-112.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1968) Variation of Metal-abundance parameter for RR Lyrae stars depending on phase / ლირის RR–ის ტიპის ვარსკვლავებისათვის მეტალურობის პარამეტრის ცვლილება ფაზაზე დამოკიდებულებით / Изменение параметра металличности с фазой у звёзд типа RR Лиры. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 17-24.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1965) The spectral investigation of DX Del / ცვალებადის დელფინის DX–ის სპექტრული გამოკვლევა / Спектральное исследование переменной DX Дельфина. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 31-39.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1962) The spectrophotometric investigation of the short-period Cepheid RZ Cephei / მოკლეეპრიოდიანი ცეფეიდის ცეფევსის RZ –ის სპექტროფოტომეტრიული გამოკვლევა / Спектрофотометрическое исследование короткопериодической цевеиды RZ Цевея. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 87-103.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. (1975) Электрофотометрия магнитной переменной звезды 21 волос вероники. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (46). С. 9-16.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. (1975) Electrohotometry of a magnetic variable 21 Com / მაგნიტური ცვალებადი ვარსკვლავების ბერენიკეს თმების 21–ის ელექტროფოტომეტრია. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (46). С. 9-16.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. და Oshchepkov, V.A. და ოშჩეპკოვი, ვ. და Ощепков, В.А. და Malyuto, V.D. და მალიუტო, ვ. და Малюто, В.Д. და Metreveli, M.D. და მეტრეველი, მ.დ. და Метревели, М.Д. და Zaytseva, E.I. და ზაიცევა, ე. და Зайцева, Е.И. და Kevanishvili, G.T. და ქევანიშვილი, გ. და Кеванишвили, Г.Т. და Saginashvili, M.G. და საგინაშვილი, მ. და Сагинашвили, М.Г. და Kogoshvili, N.G. და კოღოშვილი, ნ. და Когошвили, Н.Г. და Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Tetruashvili, E. I. და თეთრუაშვილი, ე. და Тетруашвили, Э.И. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Mayer, A.K. და მაიერი, ა.კ. და Майер, А.К. და Lokhov, V.K. და ლოხოვი, ვ. და Лохов, В.К. და Gigolashvili, M. და გიგოლაშვილი, მ. და Гиголашвили, М. და Kulidzanishvili, V.J. და ყულიჯანიშვილი, ვ. და Кулиджанишвили, В.И. და Mikirtoomova, G.G. და მიკირტუმოვა, გ. და Микиртумова, Г.Г. და Rosenberg, G.V. და როზენბერგი, გ. და Розенберг, Г.В. და Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. და Chilingarashvili, S.P. და ჩილინგარაშვილი, ს. და Чилингаришвили, С.П. და Agapoff, E.S. და აგაპოვი, ე.ს. და Агапов, Э.С. და Aleksandrin, Y.S. და ალექსანდრინი, ი. და Александрин, Ю.С. და Anisimov, V.F. და ანისიმოვი, ვ.ფ. და Анисимов, В.Ф. და Braunfeld, S.G. და ბრაუნფელდი, ს. და Браунфельд, С. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Matveev, G.D. და მატვეევი, გ. და Матвеев, Г. და Chanturia, S.M. და ჭანტურია, ს. და Чантурия, С.М. (1975) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. და Oshchepkov, V.A. და ოშჩეპკოვი, ვ. და Ощепков, В.А. და Malyuto, V.D. და მალიუტო, ვ. და Малюто, В.Д. და Metreveli, M.D. და მეტრეველი, მ.დ. და Метревели, М.Д. და Zaytseva, E.I. და ზაიცევა, ე. და Зайцева, Е.И. და Kevanishvili, G.T. და ქევანიშვილი, გ. და Кеванишвили, Г.Т. და Saginashvili, M.G. და საგინაშვილი, მ. და Сагинашвили, М.Г. და Kogoshvili, N.G. და კოღოშვილი, ნ. და Когошвили, Н.Г. და Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Tetruashvili, E. I. და თეთრუაშვილი, ე. და Тетруашвили, Э.И. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Mayer, A.K. და მაიერი, ა.კ. და Майер, А.К. და Lokhov, V.K. და ლოხოვი, ვ. და Лохов, В.К. და Gigolashvili, M. და გიგოლაშვილი, მ. და Гиголашвили, М. და Kulidzanishvili, V.J. და ყულიჯანიშვილი, ვ. და Кулиджанишвили, В.И. და Mikirtoomova, G.G. და მიკირტუმოვა, გ. და Микиртумова, Г.Г. და Rosenberg, G.V. და როზენბერგი, გ. და Розенберг, Г.В. და Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. და Chilingarashvili, S.P. და ჩილინგარაშვილი, ს. და Чилингаришвили, С.П. და Agapoff, E.S. და აგაპოვი, ე.ს. და Агапов, Э.С. და Aleksandrin, Y.S. და ალექსანდრინი, ი. და Александрин, Ю.С. და Anisimov, V.F. და ანისიმოვი, ვ.ფ. და Анисимов, В.Ф. და Braunfeld, S.G. და ბრაუნფელდი, ს. და Браунфельд, С. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Matveev, G.D. და მატვეევი, გ. და Матвеев, Г. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Chanturia, S.M. და ჭანტურია, ს. და Чантурия, С.М. (1975) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / Абастуманская астрофизическая обсерватория. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. და Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. და Kvirkvelia, G.D. და კვირველია, გ.დ. და Квиркелия, Г.Д. და Kolkhidashvili, M.G. და კოლხიდაშვილი, მ. და Колхидашвили, М.Г. და Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. (1958) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Mosidze, L.N. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. და Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. და Viniarski, M. და ვინიარსკი, მ. და Винярски, М. და Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Sharov, A.S. და შაროვი, ა. და Шаров, А.С. და Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. და Gogosashvili, N.Z. და გოგოსაშვილი, ნ. და Гогосашвили, Н.З. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Bolkvadze, O.R. და ბოლქვაძე, ო. და Болквадзе, О.Р. და Martsvaladze, N.M. და მარცვალაძე, ნ. და Марцвалвдзе, Н.М. და Khvostikov, I.A. და ხვოსტიკოვი, ი.ა. და Хвостиков, И.А. და Dietze, G. და დიტცე, გ. და Дитце, Г. და Mayer, A.K. და მაიერი, ა.კ. და Майер, А.К. (1968) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Popov, M.V. და პოპოვი, მ. და Попов, М.В. (1965) Nova Herculis 1963 / 1963 წლის ჰერკულესის ახალი / Новая Геркулеса 1963. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 41-51.

Alimbarashvili, A.N. და ალიმბარაშვილი, ა. და Алимбарашвили, А.Н. და Makandarashvili, Sh.S. და მაკანდარაშვილი, შ. და Макандарашвили, Ш.С. და Parsadanova, E.I. და ფარსადანოვა, ე. და Парсаданова, Э.И. (1963) Наблюдения радиоизлучения Солнца на волне 1.44 м / The observations of 1.44 m Solar radio-emission. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 51-54.

Ambarzumian, V.A. და ამბარცუმიანი, ვ. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. (1938) Problem of Diffuse Nebulae and Cosmic Absorption / დიფუზიურ ნისლოვანედთა და კოსმიური შთანთქმის პრობლემა. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 37-68.

Ambarzumian, V.A. და ამბარცუმიანი, ვ. და Амбарцумиан, В.А. (1940) Fluctuation in the number of extragalactic nebular and the galactic absorption / Флуктуации в числе внегалактических туманностей и галактическое поглощение. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 17-26.

Ambarzumian, V.A. და ამბარცუმიანი, ვ. და Амбарцумиан, В.А. (1945) On the fluctuation of brightness of the Milky Way / ირმის ნახტომის სიკაშკაშის ფლუქტუაციების შესახებ / О флуктуациях яркости млечного пути. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (8). С. 43-49.

Apriamaschvili, S.P. და Априамашвили, С.П. (1964) Каталог фотовизуальных звёздных величин, показателей цвета, спектров и светимостей слабых звёзд в в двух участах Млечного Пути в созвездиях Орла и Щита (Участки в области I Плана П.П. Патенаго и на границе с нею) / The catalogue of photographic magnitudes, color-indices, spectra and luminosities of faint stars in two regions of the Milky Way in Aquila and Scutum (the regions in the Area II of the P.P.Parenago's plan). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (31). С. 27-65.

Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. (1965) О структуре Галактики в двух избранных направлениях плана. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). р. 44.

Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. (1965) Замечание об объекте. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). р. 242.

Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. (1966) On the distribution of relative densities of neutral hydrogen in the directions l'=3°-6°, b'=-2°, l'=354°-357°, b'=0° ( in Aquila and Scutum) / ნეიტრალური წყალბადის ფარდობითი სიმკვრივეების განაწილების შესახებ l'=3°-6°, b'=-2°, l'=354°-357°, b'=0° –მიმართულებით (არწივისა და ფარის თანავარსკვლავედები) / О распределении относительных плотностей нейтрального водорода в направлениях l'=3°-6°, b'=-2°, l'=354°-357°, b'=0° (Созвездия Орла и Щита). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 43-45.

Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. (1962) Рассеянное скопление An (Tr) 35. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 157-160.

Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. (1966) The spectral catalogue of stars in an area of Aquila / Спектральный каталог звёзд в участке созвездия Орла. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (35). С. 3-44.

Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. და Kuznetsov, V.I. და კუზნეცოვი, ვ. და Кузнецов, В.И. (1966) Catalogue of photographic and photovisual magnitudes and spectral types of stars in the region with center α=19h22m, δ=17 / Каталог фотографических и фотовизуальных величин и спектральных классов звезд в области с центром α=19h22m, δ=17. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (35). С. 45-50.

Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. და Kuznetsov, V.I. და კუზნეცოვი, ვ. და Кузнецов, В.И. და Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1966) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Apriamashvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. (1964) Исследование межзвёздного поглощения света и пространственного распределения звезд в двух участках Млечного Пути в созвездиях Орла и Щита / სინათლის ვარსკვლავთშორისეული შთანთქმისა და ვარსკვლავთ სივრცული განაწილების გამოკვლევა ირმის ნახტომის ორ უბანში არწივისა და ფარის თანავარსკვლავედებში / An investigation of interstellar light-absorption and spatial distribution of stars in two regions of the Milky Way in Aquila and Scutum. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 49-69.

Arhipova, Natalia და Kahniashvili, Tina და Lukash, Vladimir N. (2002) Abundance and evolution of galaxy clusters in cosmological models with massive neutrino. Astronomy and Astrophysics, 386. С. 775-783.

B

Barkhatova, K.A. და ბარხატოვა, კ. და Бархатова, К.А. (1962) Движение раcсеянных звездных скоплений. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 35-36.

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. (1965) Двумерная классификация звезд по спектрам, полученным с помощью предобъективной призмы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 78-81.

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. (1958) Каталог спекральных абсолютных величин 766 звёзд спектральных типов B и A B 44-х площадях каптейна, расположенных вдоль галактического пояса (|b|<30°) / Catalogue of absolute spectral magnitudes of 766 B and A stars in 44 Kapteyn Areas situated along the galactic belt (|b|<30°). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 25-43.

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. (1955) მაღალ გალაქტიკურ განედებზე მდებარე B8 და B9 სპექტრული ტიპების 137 ვარსკვლავის სპექტრული აბსოლუტური სიდიდეები / Спектральные абсолютные вэйчини 137 звёзд спектральных типов B8 и B9, расположенных и высоких галактических широтах. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (18). С. 3-14.

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1960) Результаты спектрального исследования звёзд в трёх участках Млечного Пути. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 155-163.

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1962) Спектры звёзд в четырех участках диффузных эмиссионных туманностей. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 161-203.

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1966) The O-B8 stars in the area of Cas III, Cas IV, Vas VII associations / Звезды O-B8 в области ассоциации Cas III, Cas IV, Vas VII. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (35). С. 105-108.

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1966) The spectra and Luminosities of stars in the O-association Vul I / Спектры и светимости звёзд в области O-ассоциации Vul I. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (35). С. 109-118.

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Shiukashvili, M.A. და შიუკაშვილი, მ. და Шиукашвили, М.А. (1977) Spectral observations of the N Del, 1967 at Abastumani / დელფინის ახლის 1967 სპექტრული დაკვირვებები აბასთუმანში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 59-68.

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. და Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. და Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. (1955) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1937) AG Virginis. Photographic Light-curve and Elements / AG Virginis. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 25-28.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) AH Aurigae. Photographic Light-curve and Elements / AH Aurigae. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 11-14.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) AH Virginis. Photographic Light-curve and Elements / AH Virginis. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 5-83.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1937) OO Aquilae. Photographic Light-curve and Elements / OO Aquilae. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 19-23.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) RZ Comae Berenices. Photographic Light-curve and Elements / RZ Comae Berenices. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 7-11.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) SS Comae Berenices. Photographic Light-curve and Elements / SS Comae Berenices. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 15-19.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) UW Aquarii. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 21-22.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) UX Eridani. Photographic Light-Curve and Elements / UX Eridani. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 1-5.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) WW Eridani. Photographic Light-curve and Elements / WW Eridani. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 1-4.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) WW Eridani. Photographic Light-curve and Elements / WW Eridani. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 1-4.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) YY Eridani. Photographic Light-curve and Elements / YY Eridani. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 9-12.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1937) ZZ Persei. Photographic Light-curve and Elements / ZZ Persei. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 29-33.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. და Nikonov, V.B. და Никонов, В.Б. და Ambarzumian, V.A. და ამბარცუმიანი, ვ. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. (1938) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. და Zakharin, K.G. და Захарин, К.Г. და ზახარინი, კ. და Nikonov, V.B. და Никонов, В.Б. და ნიკონოვი, ვ. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Горделадзе, Ш.Г. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. (1938) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. და Zakharin, K.G. და Захарин, К.Г. და ზახარინი, კ. და Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Горделадзе, Ш.Г. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1938) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Bolkvadze, O.R. და ბოლქვაძე, ო. და Болквадзе, О.Р. (1968) Occultation of stars by the moon in Abastumani in 1963, 1964, 1965, 1966 / მთვარის მიერ ვარსკვლავთ დაფარვების დაკვირვება აბასთუმანში 1963, 1964, 1965, 1966 წლებში / Наблюдения покрытий звезд в Абастумани в 1963, 1964, 1965, 1966 годах. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 78-81.

Bolkvadze, O.R. და ბოლქვაძე, ო. და Болквадзе, О.Р. (1970) On the seeing on mt. Kanobili, Abastumani (the results of visual measurements of stellar diffraction images in 1958-1967) / აბასთუმანში, მთა ყანობილზე, ვარსკვლავთა გამოსახების ხარისხის დახასიათებისათვის ( ვარსკვლავთა დიფრაქციული გამონასახების სურათის ხარისხზე 19568–1967 წწ ჩატარებული ვიზუალური დაკვირვებების შედეგები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 167-176.

Borchkhadze, T.M. და ბორჩხაძე, თ. და Борчхадзе, Т.М. (1977) Detailed photometric analysis of Galaxies NGC 3593, 3623, 3627 and 3628 in the Leo system. I /ლომის სისტემაში NGC 3593, 3623, 3627 და 3628 გალაქტიკების დეტალური ფოტომეტრული ანალიზი. I. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 147-160.

Borchkhadze, T.M. და ბორჩხაძე, თ. და Борчхадзе, Т.М. (1977) Detailed photometric analysis of Galaxies NGC 3593, 3623, 3627 and 3628 in the Leo system. II /ლომის სისტემაში NGC 3593, 3623, 3627 და 3628 გალაქტიკების დეტალური ფოტომეტრული ანალიზი. II. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 161-172.

Brodskaya, E.S. და ბროდსკაია, ე. და Бродская, Е.С. (1962) Спектры, фотографические величины и показатели цвета в нескольких участках млечново пути. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). р. 69.

C

Campanelli, Leonardo და Fogli, Gianluigi და Kahniashvili, Tina და Marone, Antonio და Ratra, Bharat (2012) Galaxy cluster number count data constraints on cosmological parameters. The European Physical Journal C, 72.

Caprini, Chiara და Durrer, Ruth და Kahniashvili, Tina (2005) Cosmic microwave background and helical magnetic fields: The tensor mode. Physical Review D, 69.

Chedia, Otar და Kahniashvili, Tina და Machabeli, George და Nanobashvili, Irakli (1996) On the Kinematics of a Corotating Relativistic Plasma Stream in the Perpendicular rotator Model of a Pulsar Magnetosphere. Astrophysics and Space Science, 239. С. 57-64.

Chen, Gang და Mukharjee, Pia და Kahniashvili, Tina და Ratra, Bharat და Wang, Yun (2004) Looking for Cosmological Alfvén Waves in Wilkinson Microwave Anisotropy Probe Data. Astrophysical Journal, 661. С. 655-659.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. (1938) მზის რადიაცია და ატმოსფეროს გამჭვირვალობა აბასთუმანში / Solar radiation and the transparency of the atmosphere at Abastumani. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 147-150.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1945) კურორტ აბასთუმნის აქტინომეტრული დახასიათებისთვის / К астинометрической характеристике курорта Абастумани. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (8). С. 127-166.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1940) აქტინომეტრული დაკვირვებანი მთა ყანობილზე 1938 წლის განმავლობაში / Actinometric observations on mount Kanobili during 1938. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 153-157.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1942) აქტინომეტრული დაკვირვებანი მთა ყანობილზე 1940 წლის განმავლობაში / Actinometric observations on mount Kanobili during 1940. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (6). С. 164-168.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1954) Спектрогрелиоскопические наблюдения на горе Канобили в 1945 - 1947 годы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (16). С. 149-272.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1938) აქტინომეტრული დაკვირვებანი მთა ყანობილზე / Actinometric observations on mount Kanobili. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 149-157.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1938) მეტეოროლოგიური დაკვირვებანი მთა ყანობილზე / Meteorologic observations on mount Kanobili. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 159-163.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1938) კურორტ აბასთუმნის და მთა ყანობილის კლიმატის შედარებითი შესწავლის საკითხისათვის / On the comparative study of the climate of the health-resort Abastumani and mount Kanobili. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 141-147.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1940) მთა ყანობილის სოლარული კლიმატის შესწავლის საკითხისათვის / On the study of the solar climate of mount Kanobili. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 145-152.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1942) Spectrohelioscopic observations on mount Kanobili in 1940 / Спектрогелиоскопические наблюдения на горе Канобили в 1940 году. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (6). С. 131-164.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхеидзе, Ш. (1963) Озонометрические наблюдения в Абастумани / Ozonometric observations at Abastumani. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 110-120.

Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. (1973) Catalogue of stellar magnitudes, color indices, spectral classes and luminosities of stars in eight Kapteyn selected areas / კაპტეინის 8 შერჩეულ არეში ვარსკვლავის ვარსკვლავიერი სიდიდეების, ფერის მაჩვენებლების, სპექტრული კლასებისა და ნათობათა კატალოგი / Каталог звездных величин, показателей цвета, спектральных классов и классов светимости звёзд В восьми избранных Площадках Каптейна. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (44). С. 105-174.

Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. (1966) The photographic magnitudes of 570 stars / Фотографические звезды величины 570 звезд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (35). С. 99-104.

Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. და Barblishvili, T.I. და ბარბლიშვილი, თ. და Барблишвили, Т.И. (1969) The supernova in NGC3389 / ზეახალი ვარსკვლავი გალაქტიკაში NGC3389 / Сверхновая в NGC3389. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 9-12.

D

Deich, A.N. და დეიჩი, ა. და Дейч, А.Н. (1962) Каталог "слабых звезд" и задачи звездной астрономии. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 49-50.

Dietze, G. და დიტცე, გ. და Дитце, Г. (1968) Measurements of polarization of light from twilight sky in 1965 / ბინდის ცის სინათლის პოლარიზაციის გაზომვები 1965 წელს / Измерения поляризации света сумеречного неба в 1965 году. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 113-118.

Djaparidze, B.N. და Джапаридзе, Б.Н. და Korol, A.N. და Король, А.Н. (1964) Система автоматического вращения купола телескопа / A system of automatic rotation of telescope dome. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 139-141.

Djapiashvili, V.P. და ჯაფიაშვილი, ვ. და Джапиашвили, В.П. (1957) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Djapiashvili, V.P. და ჯაფიაშვილი, ვ. და Джапиашвили, В.П. (1957) Исследование поляризационных свойств образований лунной поверхности но элекрофотометрическим измерениям / An investigation of polarizing properties of the lunar surface formations based on the electrophotometric measurements / მთვარის ზედაპირის წარმონაქმნთა პოლარიზაციული თვისებების გამოკვლევა ელექტროფოტომეტრული გაზომვების მიხედვით. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (21). С. 8-165.

Djapiashvili, V.P. და ჯაფიაშვილი, ვ. და Джапиашвили, В.П. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. (1965) Photographic photometry of the comet Arend-Roland (1956h) / არენდ–როლანის კომეტის (1956h) ფოტოგრაფიული ფოტომეტრია / Фотографическая фотометрия кометы Аренд-Ролана (1956h). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 154-159.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1962) Применение метода спектральных обзрении к изучению галактики. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 24-26.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1976) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1964) Область Cyg Loop в красных и темно-красных лучах / Cyg Loop–ის უბანი წითელი და მუქ–წითელ სხივებში / Cyg Loop region in red and deep-red light. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 81-92.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1959) Звезды с яркой линией Hα около скопления NGC 7380 / The stars with Hα -emission around the cluster NGC 7380. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 7-11.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1960) Новые эмиссионные звезды около IC 443+S40 / ახალი ემისიური ვარსკვლავები IC 443+S40–ის ირგვლივ / New Emission Stars Near IC 443+S40. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25).

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1976) List of probable long-period variables of M type revealed in red light by means of spectral features / ნათელ სხივებში სპექტრული თვისებების მიხედვით გამოვლენილი M კლასის შესაძლო გრძელპერიოდიანი ცვალებადი ვარსკვლავების სია / Списки возможных долгопериодических переменных класса , выявленных в красных лучах с помощью спектральных признако. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (47). С. 171-204.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1964) M-звезды в области ζ Змееносца / M – ვარსკვლავები გველისმჭერის ζ–ს უბანში / M -stars in ζ Oph region. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 71-79.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1976) On peculiarities of apparent distribution of emission star possible groupings / ემისიური ვარსკვლავების დაჯგუფებების ხილული განაწილების თავისებურებანი / Особенности видимого распределения групировок эмиссионных звёзд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (47). С. 205-215.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1961) On structural details of emission nebulae / ემისიური ნისლეულების სტრუქტურული დეტალების შესახებ / О структурных деталях эмиссионных туманностей. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 21-23.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1958) Об атмосферной экстинкции / On the atmospheric extinction. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 93-102.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1962) On the possibilities given by selective absorption films / О возможностях применения селективно поглощающих пленок. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 209-212.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1958) Remarks concerning the spectral measurements of the Be and P Cygni type stars / Замечания об измерениях спектрограмм звёзд типов Be и P Лебедя. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (23). С. 81-89.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1960) О системе S147 / S147 სისტემის შესახებ / On the System S147. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 111-117.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1958) Spectrophotometry of four non-stable Stars / Спектрофотометрия четырех нестационарных звезд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (23). С. 69-80.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1976) The list of S, C, MS stars and emission objects revealed in red light observations / წითელ სხივებში დაკვირვებით გამოვლინებული S, C, MS ვარსკვლავებისა და ემისიური ობიექტების სიები / Списки S, C, MS звёзд и эмиссионных объектов, выявленных наблюдениями в красных лучах. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (47). С. 3-144.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1976) The list of emission line star groupings / ემისიურ ვარსკვლავთა შეჯგუფების სიები / Списки групировок эмиссионных звёзд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (47). С. 145-170.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1959) The stars with Hα -emission around the cluster NGC7380 / Звезды с яркой линией Hα около скопления NGC7380. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 7-11.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1962) Photometry of RS and XX Oph continuous spectra / გველისმჭერის RS და XX ვარსკვლავების უწყვეტი სპექტრების ფოტომეტრია / Фотометрия непрерывных спектров звёзд RS и XX змееносца. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 113-119.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Alksne, Z. და ალკსნე, ზ. და Алксне, З. და Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. (1966) The problem of classification of C-stars based on the low-dispersion spectra / მცირე დისპერსიანი სპექტრების მიხედვით C–ვარსკვლავების კლასიფიკაციის საკითხები / Вопросы классификации C-звезд по низкодисперсным спектрам. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 13-25.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1958) Дополнивельное приспособление к саморегистрирующему микрофотометру МФ-4 / A supplementary device to the self-recording microphotometer МФ-4. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 117-124.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Gusseva, N.N. და Гуссева, Н.Н. და Retivaya, T.V. და Ретивая, Т.В. და Kundrzinya, B.A. და Кудзиня, Б.А. (1962) Red and Infrared spectral classification of M-star from low dispersion spectra in Cyg IV Красная и инфракрасная спектральная классификация M-звёзд по низкодисперсным спектрам в лебеде IV. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 137-156.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. (1966) Photometry of continuous spectra of some stars with bright and dark bands in spectrum / რამდენიმე ბნელი და ნათელზოლიანი სპექტრის მქონე ვარსკვლავის უწყვეტი სპექტრის ფოტომეტრია / Фотометрия непрерывного спектра нескольких звёзд с яркими и темными полосами в спектре. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 27-42.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. (1969) Spectral changes of CH Cygni at its outburst / ვარსკვლავის –გედის CH სპექტრული ცვლილებები ანთებებისას / Спектральные изменения CH Лебедя при вспышке. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 35-38.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. (1969) Spectral classification of stars in the near ultraviolet with moderate- and low-dispersion spectra / ვარსკვლავთ სპექტრული კლასიფიკაცია ახლო ულტრაიისფერ სხივებში ზომიერი და მცირე დისპერსიანი სპექტრებით / Классификация звёзд в близких ультрафиолетовых лучах по умеренно и низкодисперсным спектрам. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 68-88.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Lipaeva, N. და ლიპაევა, ნ. და Липаева, Н. (1965) Ted stars in the NGC 6819 area / წითელი ვარსკვლავები NGC 6819 არეში / Красные звёзды в области NGC 6819. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 53-68.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Makarov, V.I. და მაკაროვი, ვ. და Макаров, В.И. (1961) Spectrophotometry of the Arend-Roland (1956h) comet nucleus / არენდ–როლანის კომეტის (1956h) ბირთვის სპექტროფოტომეტრია / Спектрофотометрия ядра кометы аренда-ролана (1956h). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 81-87.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Mazni, M.Th. და მაზნი, მ. და Мазный, М.Ф. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1961) The determination of the zero-point of spectrophotometric temperatures / სპექტროფოტომეტრული ტემპერატურების ნულ–პუნქტის განსაზღვრა/ Определение нуль пункта спектрофотометрических температур. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 161-167.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Pugach, A.Th. და პუგაჩი, ა. და Пугач, А.Ф. (1962) Spectrophotometry of four non-stable stars with absorption bands in their spectra / Фотометрия непрерывного спектра четырех нестационарных звезд с полосами поглощения в спектре. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 121-136.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Viasоvov, V.V. და Вязовов, В.В. და ვიაზოვოვი, ვ.ვ. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. და Iroshnikov, R.S. და იროშნიკოვი, რ.ს. და Ирошников, Р.С. და Kotok, E.W. და კოტოკი, ე.ვ. და Коток, Э.В. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. და Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. და Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Markova, G. და მარკოვა, გ. და Маркова, Г.В. და Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1959) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Viasоvov, V.V. და ვიაზოვოვი, ვ.ვ. და Вязовов, В.В. (1959) The stars with Hα-emission in the region around μ Cephei / Эмиссионные звёзды в участке μ Цефея. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 3-5.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Viasоvov, V.V. და ვიაზოვოვი, ვ.ვ. და Вязовов, В.В. (1959) Эмиссионные звёзды в участке μ Цефея / The stars with Hα-emission in the region around μ Cephei. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 3-5.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Viasоvov, V.V. და ვიაზოვოვი, ვ.ვ. და Вязовов, В.В. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. და Iroshnikov, R.S. და Ирошников, Р.С. და იროშნიკოვი, რ.ს. და Kotok, E.W. და კოტოკი, ე.ვ. და Коток, Э.В. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. და Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. და Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Markova, G. და მარკოვა, გ. და Маркова, Г.В. და Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1959) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Dombrovskaya, A.M. და Домбровская, А.М. (1940) Difference in the value of Color - excess for the clusters h and χ Persei / Разность колор эксцессов скоплений h и χ Persei. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 69-76.

Dragomiretskaya, B.A. და დრაგომირეცკაია, ბ.ა. და Драгомирецкая, Б.А. (1962) Об одесском фотометрическом каталоге. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 23-24.

Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. (1955) გალაქტიკური ორბიტების შესწავლა და ზოგიერთი კანონზომიერებანი ვარსკვლავთ მოძრაობაში / Изучение галактических орбит и некоторые закономерности в движениях звезд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (18). С. 115-179.

Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. (1962) Построение функции распредзеления элементов орбит звезд на основе функции распредзеления скоростей. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). р. 116.

Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. (1959) Определение параметров функции распределения скоростей для шаровых скоплений на основе применения принципа маскимума правдоподобия / The determination of parameters of the velocity distribution function for the globular clusters on the base of the maximum Likelihood principle. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 129-143.

Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. (1959) The determination of parameters of the velocity distribution function for the globular clusters on the base of the maximum likelihood principle / Определение параметров функции распределения скоростей для шаровых скоплений на основе применения принципа максимума правдоподобия. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 129-143.

Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. (1961) The distribution function of the orbit elements of stars based on the velocity distribution function / ვარსკვლავთ ორბიტების ელემენტების განაწილების ფუნქციის აგება სიჩქარეთა განაწილების ფუნქციის საფუძველზე / Построение функции распределения элементов орбит звезд на основе функции распределения скоростей. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 183-190.

Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. (1958) The study of the galactic orbits of stars / К вопросу об излучении галактических орбит звезд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (23). С. 183-193.

Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. და Borchkhadze, T.M. და ბორჩხაძე, თ. და Борчхадзе, Т.М. (1969) On the question of application to the galaxies of the normal logarithmic spiral model / ნორმალური ლოგარითმული სპირალის მოდელის გალაქტიკებისათვის გამონეყების საკითხისათვის / К вопросу о применении к галактикам модели нормальной логарифмической спирали. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 141-146.

E

Efimov, Yu.S. და ეფიმოვი, ი, და Ефимов, Ю.С. (1962) Фотометрическое определение абсолютных величин звезд ранних спектральных типов. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 62-63.

Einasto, Ya.E. და ეინასტო, ია. და Ейнасто, Я.Е. (1962) О распредзелении логарифмов тангенциальных скоростей звезд. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 103-108.

F

Filin, A.Ya. და ფილინა, ა. და филин, А.Я. (1962) О движении шаровых звездных скоплений. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 117-124.

Filipov, N.Z. და Филипов, Н.З. (1965) On a photographic sky-patrol around the north pole / Об одной установке фтографического патруля ясности неба для области северного полюса. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 201-205.

Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1963) Вариации интенсивности и пространственное распределение эмиссии λ 6562 A HI свечения ночного неба / Intensity variations and space distribution of the λ 6562 A HI emission in the night sky. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 77-91.

Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1963) Вращательная температура гидроксильного излучения верхней атмосферы / OH rotational temperature of the atmosphere. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 55-76.

Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1966) Observatioms of airglow infrared OH bands with the aid of a recording electrophotometer / ღამის ცის ნათების ჰიდროქილის ინფრაწითელი ზოლის დაკვირვება მარეგისტრირებელი ელექტროფოტომეტრით / Наблюдения инфракрасных полос OH свечения ночного неба при помощи регистрирующего электрофотометра. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 47-53.

Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1966) On the intensity distribution in OH (7-2) band of airglow spectrum / ღამის ცის ნათების სპექტრის OH (7-2) ზოლში ინტენსივობის განაწილების შესახებ / О распределении интенсивности в полосе OH (7-2) спектра свечения ночного неба. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 55-62.

Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1970) The continuous airglow spectrum in visual region / ღამის ცის ნათების უწყვეტი სპექტრი ხილულ უბანში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 117-150.

Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Markova, G. და მარკოვა, გ. და Маркова, Г.В. (1959) Some results of the electrophotometric observations of the OI, Na, OH emissions and continuum in the airglow / Некоторые результаты электрофотометрических наблюдений эмиссии OI, Na, OH и непрерывного фона в свечение ночного неба. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 161-173.

G

Gigolashvili, M. და Japaridze, D. და Kukhianidze, V. (2013) Investigation of the Differential Rotation by Hα Filaments and Long-Lived Magnetic Features for Solar Activity Cycles 20 and 21. Solar Physics, 282 (1). С. 51-65.

Gigolashvili, M. და Japaridze, D. და Kukhianidze, V. (2005) Variations of the Solar Differential Rotation Associated with Polarity Reversal. Solar Physics, 231 (1-2). С. 23-28.

Gigolashvili, M. და Japaridze, D. და Mdzinarishvili, T. და Chargeishvili, K. და Kukhianidze, V. (2007) Investigation of the N S asymmetry of the differential rotation of Hα filaments and large-scale magnetic elements. Advances in Space Research, 40 (7). С. 976-980.

Gigolashvili, M. და Kiladze, R. და Kukhianidze, V. და Ramishvili, G. (2006) On the date when Christianity became the state religion of Georgia. Astronomical & Astrophysical Transactions, 26 (4). С. 199-201.

Giorgobiani, G. და გიორგობიანი, გ. და Георгобиани, Г. (1965) მეთვრამეტე საუკუნის ქართლი ასტროლაბი / Грузинская асролабиа восемнадцатого века. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 235-241.

Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. (1937) ახალ ვარსკვლავთა ანთების დროს გამოტყორცნილი გარსის შესახებ / On the Estimation of the Mass Ejected During the Outburst of Nova. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 55-85.

Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. (1938) ახალ ვარსკვლავთა ტემბერატურის შესახებ ანთების საბოლოო ფაზაში / On the Temperature of Novae in the Final Phase of Outburst. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 69-97.

Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Горделадзе, Ш.Г. (1938) ახალ ვარსკვლავთა ტემპერატურის საკითხისათვის / On the temperature of Novae. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 103-110.

Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Горделадзе, Ш.Г. (1938) К вопросу о новоподобных звездах типа U Geminorum / On the Nova-like stars of the type of U Geminorum. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 92-102.

Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Горделадзе, Ш.Г. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1938) Исследование анаберрационной камеры Schmidta / An investigation of the Schmidt coma-free camera. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 133-140.

Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Горделадзе, Ш.Г. და Lubchenko, G.A. და ლუბჩენკო, გ. და Любченко, Г.А. (1962) О быстродзействующей машине для измерений блеска и координат свезд по астронегативам. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). р. 62.

Gucsik, Arnold და Simonia, Irakli (2016) Cathodoluminescence and Raman Spectromicroscopy of Forsterite in Tagish Lake Meteorite: Implications for Astromineralogy. International Journal of Spectroscopy. С. 1-8.

Gudipati, Murthy S და Simonia, Irakli (2015) Laboratory Studies Towards Understanding Comets. Space Science Reviews, 197 (1-4). С. 101-150.

Guseva, N.G. და გუსევა, ნ.გ. და Гусева, Н.Г. და Metreveli, M.D. და მეტრეველი, მ.დ. და Метревели, М.Д. (1977) Interstellar absorption and spatial distribution of stars around the NGC6802 / სინათლის ვარსკვლავთშორისი შთანთქმა და ვარსკვლავთა სივცრული განაწილება NGC6802. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 115-124.

H

Hase, V.Th. და ჰაზე, ვ. (1943) On the effect of Line Absorption on the Temperature Determination of the Inner Corona / ხაზების შთანთქმის გავლენა შიგა კორონის ტემპერატურის განსაზღვრაზე. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (7). С. 73-83.

Houston, Gordon L და Simonia, Irakli (2016) Pictographs at Paint Rock, Texas: exploring the horizon astronomy and cultural intent. Journal of Astronomical History and Heritage, 19 (1). С. 3-17. ISSN 1440-2807

I

Idlis, G.M. და იდლისი, გ. და Идлис, Г.М. (1962) Фундаментальная теорема динамики самогравитирующих звездных систем и их эргодичность в стационарном осесимметричном случае. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 88-89.

Idlis, G.M. და იდლისი, გ. და Идлис, Г.М. (1962) О гипотезе о происхождзении магеллановых облаков из галактики в результате ее столкновения с внегалактической туманностью NGG 55 и динамике сверхгалактики. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 92-94.

Imnadze, M.P. და იმნაძე, მ. და Имнадзе, М.П. (1958) ორი სხეულის ამოცანის ინტეგრალები სფერულ კოორდინატებში და მათი გამოყენება ორბიტების გამოსათვლელად / The integrals of the problem of two bodies in spherical coordinates and their application to orbit determination / Интегралы задачи двух тел в сферических координатах и применение их для оптеделения орбит. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 145-180.

Imnadze, M.P. და იმნაძე, მ. და Имнадзе, М.П. (1969) The orbit determination of the basis of two-body problem integrals in spherical coordinates / ორბიტის განსაზღვრა ორი სხეულის ამოცანის ინტეგრალების გამოყენებით სფერულ კოორდინატებში / Определение орбит с применением интегралов задачи двух тел в сферических координатах. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 165-176.

Imnadze, M.P. და იმნაძე, მ. და Имнадзе, М.П. (1969) The pseudoanomaly and its application to the calculations of ephemeris / ფსევდოანომალია და მისი გამოყენება ეფემერიდების გამოსათვლელად / Псевдоаномалия и ее применения для вычисления эфемерид. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 177-184.

Iskandarova, V.M. და ისკანდაროვა, ვ. და Искандарова, В.М. (1970) The measurements of ozon content in Abastumani made during the solar exlipse of May 20, 1966 / ოზონის რაოდენობის გაზომვა აბასთუმანში 1966 წლის 20 მაისის მზის დაბნელების დროს. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 165-166.

J

Japaridze, D. და Gigolashvili, M. და Kukhianidze, V. (2006) Investigation of Solar Differential Rotation by Means of Long-Lived Features of the Solar Magnetic Field. Sun and Geosphere, 1.1 (1). С. 31-34.

Japaridze, D. და Gigolashvili, M. და Kukhianidze, V. (2009) Investigation of the Solar Differential Rotation of Compact Magnetic Elements for 1966 - 1986. Solar Physics, 255 (2). С. 203-210.

Japaridze, D. და Gigolashvili, M. და Kukhianidze, V. (2007) Investigation of the differential rotation of the large-scale magnetic elements for the solar activity cycles 20 and 21. Advances in Space Research, 40 (12). С. 1912-1916.

Javakhishvili, G. და Kukhianidze, V. და Todua, M. (2006) A method of open cluster membership determination. Astronomy and Astrophysics, 447 (3). С. 915-919.

Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. (1969) Some problems of spectral classification and spectrophotometry of late type stars / გვიანდელი სპექტრული კლასის ვარსკვლავების სპექტრული კლასიფიკაციისა და სპექტროფოტომეტრიის ზოგიერთი საკითხი / Некоторые вопросы спектральной классификации и спектрофотометры звезд поздних спектральных классов. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 89-115.

Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. და Malyuto, V.D. და მალიუტო, ვ. და Малюто, В.Д. (1977) Spectral peculiarities of F and G type dwarf stars with metal deficiency / მეტალ–დეფიციტიანი F-G ჯუჯა ვარსკვლავების სპექტრული თავისებურებანი. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 69-80.

K

Kachakhidze, M. და Kachakhidze, N. და Kiladze, R. და Kukhianidze, V. და Ramishvili, G. (2003) Relatively small earthquakes of Javakheti Highland as the precursors of large earthquakes occuring in the Caucasus. Natural Hazards and Earth System Science, 3 (3/4). С. 165-170.

Kachakhidze, M. და Kachakhidze, N. და Kiladze, R. და Kukhianidze, V. და Ramishvili, G. (2004) Tectonic sources of caucasus strong earthquakes. Natural Hazards and Earth System Science, 4 (1). С. 53-58.

Kachakhidze, M. და Kiladze, R. და Kachakhidze, N. და Kukhianidze, V. და Ramishvili, G. (2010) Connection of large earthquakes occurring moment with the movement of the Sun and the Moon and with the Earth crust tectonic stress character. Natural Hazards and Earth System Science, 10 (7). С. 1629-1633.

Kahniashvili, Tina (2005) Cosmological magnetic fields vs. CMB. New Astronomy, 49. С. 79-82.

Kahniashvili, Tina (2006) Effects of cosmological magnetic helicity on the CMB. Astronomische Nachrichten,, 327. С. 414-418.

Kahniashvili, Tina (2006) Effects of primordial helicity on CMB. New Astronomy, 50. С. 11-14.

Kahniashvili, Tina და Brandenburg, Axel და Campanelli, Leonardo და Ratra, Bharat და Tevzadze, Alexander (2012) Evolution of inflation-generated magnetic field through phase transitions. Physical Review D, 86.

Kahniashvili, Tina და Brandenburg, Axel და Tevzadze, Alexander და Ratra, Bharat (2010) Numerical simulations of the decay of primordial magnetic turbulence. Numerical simulations of the decay of primordial magnetic turbulence, 81.

Kahniashvili, Tina და Campanelli, Leonardo და Gogoberidze, Grigol და Maravin, Yurii და Ratra, Bharat (2008) Gravitational radiation from primordial helical inverse cascade magnetohydrodynamic turbulence. Physical Review D, 78.

Kahniashvili, Tina და Durrer, Ruth და Maravin, Yurii (2008) Testing Lorentz invariance violation with Wilkinson Microwave Anisotropy Probe five year data. Testing Lorentz invariance violation with Wilkinson Microwave Anisotropy Probe five year data, 79.

Kahniashvili, Tina და Gogoberidze, Grigol და Ratra, Bharat (2006) Gamma ray burst constraints on ultraviolet Lorentz invariance violation. Physics Letters B, 643. С. 81-95.

Kahniashvili, Tina და Gogoberidze, Grigol და Ratra, Bharat (2008) Gravitational Radiation from Primordial Helical Magnetohydrodynamic Turbulence. Physical Review Letters, 100.

Kahniashvili, Tina და Kisslinger, Leonard და Stevens, Trevor (2010) Gravitational radiation generated by cosmological phase transition magnetic fields. Physical review D, 81.

Kahniashvili, Tina და Kosowsky, Arthur და Gogoberidze, Grigol და Maravin, Yurii (2008) Detectability of gravitational waves from phase transitions. Physical Review D, 78.

Kahniashvili, Tina და Lavrelashvili, George და Ratra, Bharat (2008) CMB temperature anisotropy from broken spatial isotropy due to a homogeneous cosmological magnetic field. Physical Review D, 78.

Kahniashvili, Tina და Machebeli, George და Nanobashvili, Irakli (1997) Generation of the electrostatic field in the pulsar magnetosphere plasma. Plasma Physics, 4. С. 1132-1135.

Kahniashvili, Tina და Maravin, Yurii და Natarajan, Aravind და Battaglia, Nick და Tevzadze, Alexander (2013) Constraining Primordial Magnetic Fields through Large-scale Structure. Astrophysical Journal, 770. С. 47-54.

Kahniashvili, Tina და Ratra, Bharat (2007) CMB anisotropies due to cosmological magnetosonic waves. Physical review D, 75.

Kahniashvili, Tina და Ratra, Bharat (2005) Effects of cosmological magnetic helicity on the cosmic microwave background. Physical Review D , 71.

Kahniashvili, Tina და Tevzadze, Alexander და Brandenburg, Axel და Neronov, Andrii (2013) Evolution of primordial magnetic fields from phase transitions. Physical Review D, 87.

Kahniashvili, Tina და Tevzadze, Alexander და Ratra, Bharat (2004) Phase Transition Generated Cosmological Magnetic Field at Large Scales. Astrophysical Journal, 726. С. 78-86.

Kahniashvili, Tina და Tevzadze, Alexander და Sethi, Shiv და Pandey, Kanhaiya და Ratra, Bharat (2012) Primordial magnetic field limits from cosmological data. Physical Review D, 82.

Kahniashvili, Tina და Vachaspati, Tanmay (2006) Detection of magnetic helicity. Physical Review D, 73.

Kahniashvili, Tina და von Toerne, Eckard და Arhipova, Natalia და Ratra, Bharat (2005) Neutrino mass limit from galaxy cluster number density evolution. Physical Review D, 71.

Kalandadze, N.B. და Каландадзе, Н.Б. (1964) Каталог звёздных величин и показателей цвета в системе U-B-V, спектров и светимостей звёзд в Млечном Пути в созвездии Тельца (области IV Плана П.П. Паренаго) / The catalogue of U-B-V magnitudes, color-indices, spectra and luminosities of stars in the Milky Way in Taurus (the Area IV of the P.P. Parenago's Plan). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (31). С. 66-104.

Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. (1958) G და K ტიპის 425 მკრთალი ვარსკვლავის სპექტრული აბსოლუტური სიდიდეების კატალოგი / Catalogue of absolute magnitudes of 425 stars of spectral types G and K. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 45-66.

Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. (1966) The catalogue of magnitudes, color-indices in the U-B-V system, spectral and luminosity classes of stars in the Milky Way in Taurus (I)/ Каталог звездных величин и показателей цвета в системе U-B-V, спектральных классов и классов светимостей звёзд в Млечном Пути в зосвездии Тельца (I). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (35). С. 51-70.

Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. (1966) The catalogue of magnitudes, color-indices in the U-B-V system, spectral and luminosity classes of stars in the Milky Way in Taurus (II) / Каталог звездных величин и показателей цвета в системе , спектральных классов и классов светимостей звёзд в Млечном Пути в зосвездии Тельца (II). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (35). С. 71-98.

Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1962) Относительное пропускание обьектива 40-към рефрактора и коррекционной линзы 36-см камети шмидта Абастуманской Астрофизической Обсерватории. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 205-207.

Kaplan, S.A. და კაპლანი, ს.ა. და Каплан, С.А. და Lomadze, R.D. და ლომაძე, რ.ლ. და Ломадзе, Р.Д. (1977) Nonlinear spectra of cosmic radio sources and plasma turbulent compton Reactors / კოსმოსური რადიოწყაროების არაწრფივი სპექტრები და პლაზმური ტუბულენტური კომტონისეული რეაქტორები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 213-238.

Kazanasmas, M.S. და კაზანასმასი, მ. და Казанасмас, М.С. (1973) Catalogue of stellar magnitudes, color indices, spectral classes and luminosities of stars in Orion / ორიონის თანავარსკვლავედის ვარსკვლავთ ვარსკვლავიერი სიდიდეების, ფერის მაჩვენებლების, სპექტრული კლასებისა და ნათობათა კატალოგი / Каталог звездных величин, показателей цвета, спектральных классов и классов светимости звёзд в Созвездии Ориона. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (44). С. 175-230.

Kevanishvili, G.T. და ქევანიშვილი, გ. და Кеванишвили, Г.Т. (1969) On the question of the aggregations of the A type stars investigated by the monte-carlo method / A –სპექტრული კლასის ვარსკვლავთ შეჯგუფებების საკითხის გამოკვლევა შემთხვევითი ცდების მეთოდის (მონტე–კარლოს მეთოდი) გამოყენებით / Исследование вопроса о сгущениях звёзд спектрального класса AC променением метода спухиных испытаний (метод монте-карло). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 117-140.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1960) Астрономия в Грузинской ССР (К сорокалетию советской власти в Грузии). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 3-22.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1965) Образ работ по звездной астрономии, ведущихся в астрономических учреждениях и обсерваториях СССР. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 6-36.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1965) Обсуждение докладов и выступлений. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 89-92.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1952) Каталог показателей цвета 14000 звёзд и исследование поглощения света в галактике на основе цветовых избытков звёзд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (12). С. 5-418.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1960) ასტრონომიული სამეცნიერო, სასწავლო, საცნობარო და სამეცნიერო–პოპულარული ნაშრომების ბიბლიოგრაფია (1921–1959 წწ) / Библиография грузинской астрономической литературы (1921-1959 гг.). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 21-90.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1949) Показатели цвета 4488 звёзд в восемнадцати площадках каптейна, пасположенных на средних и высоких галактических широтах / საშუალო და მაღალ გალაქტიკურ განედებზე მდებარე თვრამეტ კაპტეინის არეში 4488 ვარსკვლავის ფერის მაჩვენებლები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (10). С. 125-186.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1943) Колор-индексы 4535 звёзд в одиннадцати площадках Kapteyn'а / Color-indices of 4535 Stars in Eleven Kapteyn Areas. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (7). С. 99-188.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1943) A Brief Report on the Activity of the Abastumani Astrophysical Observatory on Mount Kanobili in the years 1940-1942. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (7). С. 209-213.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1952) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1942) Color-indices of 1758 stars in five Kapteyn's areas in Galactic Plane / Король - индексы 1758 звёзд в пяти площадках Kapteyn, расположенных в галактической плоскости. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (6). С. 17-55.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1945) Color-indices of 3219 stars in nine Kapteyn areas with the zone of galactic latitudes 10-20 / Колор-индексы 3219 звёзд в дефиаты площадках в зоне галактических широт b=10-20. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (8). С. 71-116.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1940) On the space absorption of light in the local system / К излучению поглощения света звёзд в местной системе. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 39-51.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1937) О смещениях абсорбционных линий в спектре P Cygni / On the Displacements of Absorption Lines in the Spectrum of P Cygni. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 39-46.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1937) W Ursae Majoris ტიპის ცვალებად ვარსკვლავთა ფოტოგრაფიული დაკვირვება (განმარტებითი შენიშვნები) / Photographic Observations of Eclipsing Variable Stars of the W Ursae Majoris (Some Introductory Remarks). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (1). С. 7-10.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1940) The space absorption of light in the nebula of the Pleades / Пространстенное поглощение света в туманности пеяд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 53-68.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Apriamaschvili, S.P. და Априамашвили, С.П. და Kotchlashvili, T.A. და Кочлашвили, Т.А. და Kalandadze, N.B. და Каландадзе, Н.Б. (1964) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Apriamaschwili, S.P. და Априамашвили, С.П. და Kotchlashvili, T.A. და Кочлашвили, Т.А. (1964) Каталог фотовизуальных звёздных величин, спектров и свертимостей звёзд в области II плана (созвездие Лебедя) / The catalogue of photovisual magnitudes, spectra and luminosities of stars in the Area II of the P.P. Paregano's plan (Cygnus). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (31). С. 3-26.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. (1960) О двухмерной спектральной классификации звезд с применением предобъективной призмы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 139-154.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. (1962) О двухмерной спектпальной классификации и о спектральном обезрении в трех участках млечново пути. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). р. 22.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. (1961) Спектры звёзд вокруг NGC6604, NGC6913, TrI. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 35-79.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. (1964) Спектрофотометрическое исследование RW Возничего / მეეტლის RW–ს სპექტროფოტომეტრიული გამოკვლევა / Spectrophotometric study of RW Aurigae. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 3-20.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Mosidze, L.N. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. და Apriamashvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Tetruashvili, E. I. და თეთრუაშვილი, ე. და Тетруашвили, Э.И. და Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Ксанфомалити, Л.В. და Xanfomality, L.V. და Djaparidze, B.N. და Джапаридзе, Б.Н. და Korol, A.N. და Король, А.Н. და Magnaradze, N.G. და Магнарадзе, Н. Г. (1964) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Demidov, N.B. და Демидов, Н.В. (1942) Photographic observations of minor planets/ Фотографические наблюдения малых планет. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (6). С. 97-104.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Kholopov, P.N. და ხოლოპოვი, პ. და Холопов, П.Н. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Dragomnretskaya, B.A. და დრაგომნრეცკაია, ბ.ა. და Драгомнрецкая, Б.А. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Pronik, I.I. და პრონიკი, ი. და Проник, И.И. და Ikaunieksa, Ya.Ya. და იკაუნიეკსა, ია. და Икауниекса, Я.Я. და Kukarkin, B.V. და კუკარკინი, ბ. და Кукаркин, Б.В. და Artykhina, N.M. და არტიუხინა, ნ. და Артюхина, Н.М. და Barkhatova, K.A. და ბარხატოვა, კ. და Бархатова, К.А. და Lavdovski, V.V. და ლავდოვსკი, ვ. და Лавдовский, В.В. და Mirzojan, L.V. და მირზოიანი, ლ. და Мирзоян, Л.В. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Deich, A.N. და დეიჩი, ა. და Дейч, А.Н. და Kopilov, I.M. და კოპილოვი, ი. და Копылов, И.М. და Brodskaia, E.S. და ბროდსკაია, ე. და Бродская, Е.С. და Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. და Melnikov, O.A. და მელნიკოვი, ო. და Мельников, О. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Горделадзе, Ш.Г. და Lubchenko, G.A. და ლუბჩენკო, გ. და Любченко, Г.А. და Efimov, Yu.S. და ეფიმოვი, ი, და Ефимов, Ю.С. და Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. და Metik, L.P. და მეტიკი, ლ.პ. და Метик, Л.П. და Yavorskaia, L.N. და იავორსკაია, ლ. და Яворская, Л.Н. და Brodskaya, E.S. და ბროდსკაია, ე.ს. და Бродская, Е.С. და Saakian, K.A. და სააკიანი, კ. და Саакян, К.А. და Ogorodnikov, K.F. და ოგოროდნიკოვი, კ. და Огородников, К.Ф. და Kuzmin, G.G. და კუზმინი, გ. და Кузмин, Г.Г. და Kutuzov, A.S. და კუტუზოვი, ა. და Кутузов, А.С. და Idlis, G.M. და იდლისი, გ. და Идлис, Г.М. და Shatsova, R.B. და შაცოვა, რ. და Шацова, Р.Б. და Sharov, A.S. და შაროვი, ა. და Шаров, А.С. და Einasto, Ya.E. და ეინასტო, ია. და Ейнасто, Я.Е. და Kolkhidashvili, M.G. და კოლხიდაშვილი, მ. და Колхидашвили, М.Г. და Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. და Pavlovskaia, E.D. და პავლოვსკაია, ე. და Павловская, Е.Д. და Filin, A.Ya. და ფილინა, ა. და филин, А.Я. და Abalakin, B.K. და აბალაკინა, ვ. და Абалакин, В.К. და Agekian, T.A. და აგეკიანი, ტ. და Агекян, Т.А. (1962) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / Абастуманская астрофизическая обсерватория. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Dobronravin, P.P. და დობრონრავინი, პ. და Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. და Kulikovsky, P.G. და კულიკოვსკი, პ. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. (1937) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1938) Исследование Объектива 16" рефрактора Абастуманской Обсерватории / An investigation of the object-glass of the 16-inch refractor of Abastumani Observatory. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 121-131.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1938) Хроматические кривые 8" объективов камер 16" рефрактора / Chromatic curves of 8-inch object-glasses of the cameras attached to the 16-inch Refractor. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 111-120.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და ლავდოვსკი, ვ. და Лавдовский, В.В. და ხოლოპოვი, პ. და Холопов, П.Н. და კოლესნიკი, ლ. და Колесник, Л.Н. და აფრიამაშვილი, ს. და Apriamaschvili, S.P. და Априамашвили, С.П. და ურასინი, ლ.ა. და Урасин, Л.А. და შაროვი, ა. და Шаров, А.С. და Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. და კოპილოვი, ი. და Копылов, И.М. და სტრაიჟისი, ვ. და Страйжис, В. და ზდანავიჩისი, კ. და Здананичюс, К. და ბოიარჩუკი, მ. და Боярчук, М.Е. და დიმოვი, ნ. და Димов, Н.А. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და აზიმოვი, ს. და Азимов, С.М. და პრონიკი, ი. და Проник, И.И. და შიონაიხი, ვ. და Шенайх, В. და ცესევიჩი, ვ. და Цесевич, В.П. და მირზოიანი, ლ. და Мирзоян, Л.В. და Mirzojan, L.V. (1965) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Kharchilava, D.P. და ხარჩილავა, დ. და Харчилава, Д.Ф. და Iskandarova, V.M. და ისკანდაროვა, ვ. და Искандарова, В.М. (1970) The results of measurements of the ozone total amount in Georgia in 1957-1966 / საქართველოს 1957–1966 წწ ოზონის საერთო რაოდენობის გაზომვათა შედეგები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 159-164.

Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. (1955) ბნელი ნისლეულების სტატისტიკური შესწავლისათვის / К статистическому изучению тёмных туманностей. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (18). С. 29-114.

Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. (1962) Об учете погрешностей в звездной фотографической фотометрии. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 64-68.

Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. (1962) Об атласе галактических темных туманностей. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). р. 70.

Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. (1958) Determination of some statistical characteristics of dark nebulae basing on the star counts / Определение некоторых статистических характеристик темных туманностей на основе звёздных подсчетов. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (23). С. 157-166.

Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. (1964) О статистических функциях внегалактических туманностей / გარეგალაქტიკურ ნისლეულთა სტატისტიკური ფუნქციების შესახებ / On the statistical functions for the extragalactic nebulae. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 93-106.

Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. (1961) Solar infrared spectrophotometry of the Abastumani Observatory / სამზეო ინფრაწითელი სპექტროფოტომეტრი, აგებული აბასთუმნის ობსერვატორიაში / Солнечный инфракрасный спектрофотометр, сконструирофанный и изготовлены в Абастуманской Обсерватории. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 129-159.

Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. (1970) An investigation of birefringent filter of the Abastumani observatory chromospheric telescope / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ქრომოსფერული ტელესკოპის ინტერფერენციულ–პოლარიზაციული ფილტრის გამოკვლევა. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 193-196.

Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. (1968) The investigation of instrumental contour of the solar infrared spectrophotometer / სამსეო ინფრაწითელი სპექტროფოტომეტრის ინსტრუმენტული კონტურის გამოკვლევა / Исследование инструментального контура солнечного инфракрасного спектрофотометра. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 124-132.

Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. (1968) The measurement of hydrogen pashcen series line contours in the solar spectrum / მზის სპექტრში წყალბადის პაშენისეული სერიის ხაზთა კონტურების გაზომვა / Измерение котрогов линии пошеновской серии водорода в солнечном спектре. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 57-65.

Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. (1969) On the proton flare observation of September 2, 1966 in Abastumani observatory / 1966 წლის 2 სექტემბრის პროტონული ამოფრქვევის დაკვირვების შესახებ აბასთუმნის ობსერვატორიიდან / О наблюдении протонной вспышки 2 Сентября 1966 г. в Абастуманской обсерватории. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 147-150.

Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. და Gogosashvili, N.Z. და გოგოსაშვილი, ნ. და Гогосашвили, Н.З. (1968) Photometry of chromospheric flares near minimum of solar activity / მზის აქტივობის მინიმუმის დროინდელი ქრომოსფერულ ამოფრქვევათა ფოტომეტრია / Фотометрия хромосферных вспышек около минимума солнечной активности. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 67-74.

Kholopov, P.N. და ხოლოპოვი, პ. და Холопов, П.Н. (1962) Образ работ по звездной астрономии, ведущихся в обсепваториях cccp. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 7-22.

Kholopov, P.N. და ხოლოპოვი, პ. და Холопов, П.Н. და Artykhina, N.M. და არტიუხინა, ნ. და Артюхина, Н.М. (1962) Распределение звездной плотностси в скоплении М67. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 33-34.

Khvostikov, I.A. და ხვოსტიკოვი, ი.ა. და Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. (1959) New Bands and Lines in the Twilight Sky Spectrum. Nature, 183 (4664). р. 811. ISSN 280836

Khvostikov, I.A. და ხვოსტიკოვი, ი.ა. და Хвостиков, И.А. (1968) The effect of atomic oxygen on the thermal regime of the atmosphere in the field of the mesopause / ატომური ჟანგბადის გავლენა ატმოსფეროს სითბურ რეჟიმზე მეზოპაუზის არეში / Влияние атомарного кислорода на тепловой режим атмосферы в области мезопаузы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). 93 -111.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1962) Лучевые скорости звезд в ассоциации персей Н. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 40-48.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1959) Опыт определения лучевых скоростей звезд с помощью объекрывной призмы, установленной перед 70-см менисковым телескопом / On the experimental determinations of stellar radial velocities by means of the objective prism attached to the 70-cm meniscus type telescope. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 35-84.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1968) Four-color photometry of the Lunar surface during the eclipse of december 19th, 1964 / მთვარის ზედაპირის ოთხფეროვანი ფოტომეტრია 1964 წლის 19 დეკემბრის დაბნელებისას / Четырехцветная фотометрия лунной поверхности при затмении 19 декабря 1964 года. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 75-77.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1969) Observations of Saturn's rings at the moments of the Earth's transition through their plane (1966) / სატურნის რგოლებზე დაკვირვბა მათი სიბრტყის დედამიწის მიერ გადაკვეთის დრო (1966)/ Наблюдения колец Сатурна при прохождении земли через их плоскость (1966 г.). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 151-164.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1965) On axial rotation of planets / პლანეტების დღეღამური ბრუნვის საკითხისათვის / К вопросу о срочном вращении планет. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 223-230.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1970) On the axial rotation of planets II / პლანეტების დღეღამური ბრუნვის საკითხისათვის II. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 99-102.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1970) On the axial rotation of planets III / პლანეტების დღეღამური ბრუნვის საკითხისათვის III. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 103-116.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1965) On the class of orbits in the restricted problem of three bodies / სამი სხეულის შემოსაზღვრულ ამოცანაში ორბიტების ერთი კლასის შესახებ / Об одном классе орбит в ограниченной задаче трех тел. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 209-221.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1959) On the experimental determinations of stellar radial velocities by means of the objective prism attached to the 70-cm meniscus type telescope / Опыт определения лучевых скоростей звезд с помощью объективной прозми, установленной перед 70-cm менисковым телескопом. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 35-84.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1958) О распределении масс в Галактике / On the mass distribution in the Galaxy. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 125-137.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1965) On the planet's axial rotation / საკუთარი ღერძის ირგვლივ პლანეტების ბრუნვის საკითხისათვის / К вопросу о вращении планет вокруг собственной оси. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 231-234.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1966) On the rotation period of Pluto / პლუტონის ბრუნვის პერიოდის საკითხისათვის / К вопросу о периоде вращения Плутона. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 131-133.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1977) On the რole of close-to planet swarm of particles in the occurence of diurnal rotation / დღეღამური ბრუნვის წარმოშობაში პლანეტების მახლობელ ნაწილაკთა გუნდის როლის შესახებ. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 191-212.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Mayer, A.K. და მაიერი, ა.კ. და Майер, А.К. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. (1968) On the adjustment of 70-cm meniscus type telescope in two optical systems / 70 -სმ მენისკური ტელესკოპის ცენტრირების ცდა ორი ოპტიკური სქემისთვის / Опыт центрировки 70-см менискового телескопа в двух оптических схемах. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 119-123.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და khatisashvili, A.Sh. და ხატისაშვილი, ა.შ. და Хатисашвили, А.Ш. და Chanturia, S.M. და ჭანტურია, ს. და Чантурия, С.М. (1977) The technique and the first results of positional observations of the selected minor plates performed at Abastumani Observatory / შერეულ მცირე პლანეტებზე აბასტუმნის ობსერვატორიაში წარმოებულ პოზიციურ დაკვირვებათა მეთოდიკა და პირველი შედეგები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 179-190.

Kiselev, A.A. და კისელიოვი, ა. და Киселев, А.А. და Chanturia, S.M. და ჭანტურია, ს. და Чантурия, С.М. (1977) On proper motion determination of stars on te basis of the Carte du Ciel Catalogues. A new list of proper motion of stars in the vicinity of α Per / ვარსკვლავთა საკუთარი მოძრაობების განსაზღვრა "ცის რუკის" კატალოგთა საფუძველზე, პერსევისი α –ს არეში ვარსკვლავთა საკუთარი მოძრაობების ახალი სია. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 81-102.

Kogoshvili, N.G. და კოღოშვილი, ნ. და Когошвили, Н.Г. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Chanturia, S.M. და ჭანტურია, ს. და Чантурия, С.М. (1970) Astrometric investigation of the two-camera astrograph of the Abastumani astrophysical observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ორკამერიანი ასტროგრაფის ასტრომეტრიული გამოკვლევა. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 177-186.

Kokhan, E.K. და კოხანი, ე. და Кохан, Е.К. (1961) The polarization of clear day sky at the zenith / მოწმენდილი დღის ცის პოლარიზაცია ზენიტში / Поляризация ясного дневного неба в зените. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 95-104.

Kolkhidashvili, M.G. და კოლხიდაშვილი, მ. და Колхидашвили, М.Г. (1958) On the determination of elements of the ellipsoid expressing the distribution of the Vr and Vt components of star velocities / К вопросу об определении элементов эллипсоида распределения звёздных скоростей по Vr, Vt компонентам. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (23). С. 175-182.

Kolkhidashvili, M.G. და კოლხიდაშვილი, მ. და Колхидашвили, М.Г. (1977) On the distribution of stellar density in the spherical cluster M15 / ვარსკვლავთ სიმკვრივის განაწილების შესახებ M15 სფერულ ფროვაში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 141-146.

Kolkhidashvili, M.G. და კოლხიდაშვილი, მ. და Колхидашвили, М.Г. (1962) Исследование распредзеления Z-компонент скоростей звезд. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 108-116.

Kopilov, I.M. და კოპილოვი, ი. და Копылов, И.М. და Brodskaia, E.S. და ბროდსკაია, ე. და Бродская, Е.С. (1962) О некоторых современных проблемах в звездной астрономии. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 50-51.

Kosowsky, Arthur და Kahniashvili, Tina (2011) Signature of Local Motion in the Microwave Sky. Physical Review Letters, 106.

Kosowsky, Arthur და Kahniashvili, Tina და Lavrelashvili, George და Ratra, Bharat (2005) Faraday rotation of the cosmic microwave background polarization by a stochastic magnetic field. Physical review D, 71.

Kosowsky, Arthur და Mack, Andrew და Kahniashvili, Tina (2001) Gravitational radiation from cosmological turbulence. Physical Review D, 66.

Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. (1959) Замечания к исследованию поглощения света в направлении на галактический центр / On the absorption of light in the direction to the centre of the Galaxy. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 85-90.

Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. (1959) On the absorption of light in the direction to the centre of the galaxy / Замечания к исследованию поглощения света в направлении на галактический центр. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 85-90.

Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. (1959) О зависимости между двумя фотометрическими системами звёздных величин / On the dependence between two photometric systems of star magnitudes. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 91-96.

Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. (1958) Фотовизуальные звёздные величины и цветовые показатели звезд в направлении на галактический центр / Photovisual magnitudes and colour indices of the stars in the galactic centre direction. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 67-92.

Kukarkin, B.V. და კუკარკინი, ბ. და Кукаркин, Б.В. (1962) Система шаровых звездных скоплений и некоторые вопросы пазвития звезд. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 30-33.

Kukhianidze, V. და Zaqarashvili, T. და Khutsishvili, E. (2006) Observation of kink waves in solar spicules. Astronomy & Astrophysics, 449 (2). С. 35-38.

Kulikovsky, P.G. და კულიკოვსკი, პ. (1937) CY Aquarii. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 47-53.

Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1964) Затменно-переменная звезда КЗП 5708 (S4605) / ბნელებადი ცვალებადი ვარსკვლავი КЗП 5708 (S4605) / Eclipsing variable star КЗП 5708 (S4605). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 45-48.

Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1962) The electrophotometric investigation of ν Eridani / ცვალებადი ვარსკვლავის ერიდანის ν–ს ელექტროფოტომეტრიული გამოკვლევა / Электрофотометрическое исследование звёзды ν Эридана. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 11-85.

Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. (1964) Электроколориметрические наблюдения RW Возничего / მეეტლის RW–ს ელექტროკოლორიმეტრიული დაკვირვებები / Electrocolorimetry of RW Aur. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 33-38.

Kumsishvili, M.I. და ქუმსიშვილი, მ. და Кумсишвили, М.И. (1977) Electrophotometry of eclipsing binary system X Trianguli / ბნელებადი ვარსკვლავთა სისტემის სამკუთხედის X–ის ელექტროფოტომეტრული გამოკვლევა. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 13-36.

Kuzmin, G.G. და კუზმინი, გ. და Кузмин, Г.Г. (1962) К теории третьево интеграла движения звезд. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 89-92.

Kuzmin, G.G. და კუზმინი, გ. და Кузмин, Г.Г. და Kutuzov, A.S. და კუტუზოვი, ა. და Кутузов, А.С. (1962) Молели стационарных самогравитирующих звездных систем с осевой симметрией. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 82-88.

Kuznetsov, V.I. და კუზნეცოვი, ვ. და Кузнецов, В.И. (1973) The Catalogue of spectral classes of faint stars around NGC 6835 and NGC 7654 / 6835 და 7654 გროვების გარშემო სუსტი ვარსკვლავების სპექტრების კატალოგი / Каталог спектров слабых звёзд вокруг скоплений 6834 и 7654. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (44). С. 281-290.

Kvirkvelia, G.D. და კვირკველია, გ.დ. და Квиркелия, Г.Д. (1965) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ტელესკოპების ფუძეების მდებარეობათა სხვაობანი / Разности в положениях фундаментов телескопов Абастуманской астрофизической обсерватории. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 183-186.

Kvirkvelia, G.D. და კვირკველია, გ.დ. და Квиркелия, Г.Д. (1958) On the determination of total absorption of light in space / К вопросу об определении общего поглощения света звёзд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (23). С. 167-174.

L

Lavdovski, V.V. და ლავდოვსკი, ვ. და Лавдовский, В.В. (1962) Пулковский каталог собственных движений звезд в области 12-ти пассеяных звездных скоплений. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). р. 36.

Lomadze, R.D. და ლომაძე, რ.ლ. და Ломадзе, Р.Д. (1977) Nonlinear spectra of cosmic radiosources and synchotron reactor / კოსმოსური რადიოწყაროების არაწრფივი სპექტრები და სინქროტრონული რეაქტორი. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 239-250.

M

Mack, Andrew და Kahniashvili, Tina და Kosowsky, Arthur (2002) Microwave background signatures of a primordial stochastic magnetic field. Physical review D, 65.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1958) Фотоэлектрические наблюдения 12 Lacertae / Photoelectric observations of 12 Lacertae. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 7-18.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1958) электрофотометрия спектрально двойной звезды Σ12A / Electrophotometry of the spectroscopic binary Σ12A. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 3-6.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1966) Eclipsing variables V599 Aquilae and V470 Cygni / ბნელებადი ცვალებადი ვარსკვლავები არწივის V599 და გედის V470 / Затмение переменные звёзды V599 Орла и V470 Лебедя. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 3-14.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1961) Electrophotometry of δ Ceti / ვეშაპის δ–ს ელექტროფოტომეტრია / Электротермометрия δ кита. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 3-11.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1958) Электрофотометрические наблюдения звезды HD 217050 / Electrophotometric observations of HD 217050. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 19-25.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1965) On light and color variation of γ Boo / მენახირის γ–ს სიკაშკაშისა და ფერის ცვალებადობის შესახებ / О переменности блеска и цвета γ Волопаса. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 3-7.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1977) On light variation of the magnetic variables HD184905 (V1264 Cyg) and HD134793 / მაგნიტური ცვალებადი ვარსკვლავების HD184905 გედის V1264 და HD134793 სიკაშკაშის რხევების შესახებ. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 3-12.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1969) On the light variations of spectrally binary system AX Mon / სპექტრულად ორჯერადი ვარსკვლავის AX–ის მარტორქის სიკაშკაშის ცვალებადობის შესახებ / О переменности блеска двойной системы AX Единорога. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 5-8.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1961) On the spectroscopic binary α Virginis (Spica) / სპექტრულად ორჯერადი ვარსკვლავის – ქალწულის α–ს (სპიკას) შესახებ / О спектрально-двойной звезде α Девы (Спика). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 13-19.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1960) Фотоэлектрические наблюдения β Лиры / ქნარის β–ს ფოტოელექტრული დაკვირვებები / Photoelectric Observations of β Lyrae. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 91-96.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1959) Photoelectric observations of the eclipsing variable stars RR Lyn and Y Cyg / Электротермометрия затменных переменных звёзд RR Риси и Y Лебедя. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 13-24.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1959) Электрофотометрия затменных переменных звезд RR Рыси и Y Лебедя / Photoelectric observations of the eclipsing variable stars RR Lyn and Y Cyg. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 13-24.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1965) Semi-regular variable stars RW Cyg, Su Per and UX Dra / ნახევრად წესიერი ცვალებადი ვარსკვლავების გედის RW, პერსევსის Su და გველეშაპის UX Полуправильные переменные звёзды RW Лебедя, SU Персея и UX Дракона. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 9-20.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1964) Затменно-переменная звезда V 502 Змееносца / ბნელებადი ცვალებადი ვარსკვლავი გველისმჭერის V 502 / The eclipsing variable V 502 Oph. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 39-43.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1960) Фотоэлектрические наблюдения затменной переменной VW Цефея / ბნელებადი ცვალებადი ვარსკვლავის ცეფევსის VW–ის ფოტოელექტრული დაკვირვებები / Phtoelectric Observations of the Eclipsing Variable Stars VW Cephei. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 97-103.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1962) The determination of radius of CC Andromedae / ანდრომედას CC–ს რადიუსის განსაზღვრა / Определение радиуса CC Андромеды. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 3-9.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1970) An early type non-stable star AB Aurigae / ადრეული სპექტრული კლასის არასტაციონარული ვარსკვლავი მეეტლის AB /. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 3-8.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. და Mosidze, L.N. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. და West, R.M. და ვესტი, რ. და Вест, Р.М, და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. და Kharchilava, D.P. და ხარჩილავა, დ. და Харчилава, Д.Ф. და Iskandarova, V.M. და ისკანდაროვა, ვ. და Искандарова, В.М. და Bolkvadze, O.R. და ბოლქვაძე, ო. და Болквадзе, О.Р. და Kogoshvili, N.G. და კოღოშვილი, ნ. და Когошвили, Н.Г. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Chanturia, S.M. და ჭანტურია, ს. და Чантурия, С.М. და Sincheskool, V.N. და სინჩესკული, ვ. და Синческул, В.Н. და Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Agapoff, E.S. და აგაპოვი, ე.ს. და Агапов, Э.С. და Anisimov, V.F. და ანისიმოვი, ვ.ფ. და Анисимов, В.Ф. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Sinenok, S.L. და სინენოკი, ს.ი. და Синенок, С.И. (1970) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Pugach, A.Th. და პუგაჩი, ა. და Пугач, А.Ф. და Gusseva, N.N. და Гуссева, Н.Н. და Retivaya, T.V. და Ретивая, Т.В. და Kundrzinya, B.A. და Кудзиня, Б.А. და Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Kalandadze, N.B. და Каландадзе, Н.Б. და კალანდაძე, ნ. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1962) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Pugach, A.Th. და პუგაჩი, ა. და Пугач, А.Ф. და Gusseva, N.N. და Гуссева, Н.Н. და Retivaya, T.V. და Ретивая, Т.В. და Kundrzinya, B.A. და Кудзиня, Б.А. და Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1962) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Imnadze, M.P. და იმნაძე, მ. და Имнадзе, М.П. და Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1958) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. და Barblischvili, T.I. და ბარბლიშვილი, თ. და Барблишвили, Т.И. და Mosidze, L.N. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. და Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Shiukashvili, M.A. და შიუკაშვილი, მ. და Шиукашвили, М.А, და Kevanishvili, G.Th. და ქევანიშვილი, გ. და Кеванишвили, Г.Т. და Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. და Borchkhadze, T.M. და ბორჩხაძე, თ. და Борчхадзе, Т.М. და Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Imnadze, M.P. და იმნაძე, მ. და Имнадзе, М.П. (1969) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Alksne, Z. და ალკსნე, ზ. და Алксне, З. და Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. და Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. და Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. და Khvostikov, I.A. და ხვოსტიკოვი, ი.ა. და Хвостиков, И.А. და Soukharevsky, P.D. და სუხარევსკი, პ. და Сухаревский, П.Д. და Xanfomality, L.V. და ქსანფომალიტი, ლ. და Ксанфомалити, Л.В. და Agapoff, E.S. და აგაპოვი, ე.ს. და Агапов, Э.С. და Anisimov, V.F. და ანისიმოვი, ვ.ფ. და Анисимов, В.Ф. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Sinenok, S.L. და სინენოკი, ს.ი. და Синенок, С.И. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1966) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Makarov, V.I. და მაკაროვი, ვ. და макаров, В.И. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Kokhan, E.K. და კოხანი, ე.კ. და Кохан, Е.К. და Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Mazni, M.Th. და მაზნი, მ. და Мазный, М.Ф. და Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. და Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. და Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1961) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Kolesnik, L.N. და კოლესნიკი, ლ. და Колесник, Л.Н. და Kuznetsov, V.I. და კუზნეცოვი, ვ. და Кузнецов, В.И. და Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Tetruashvili, E. I. და თეთრუაშვილი, ე. და Тетруашвили, Э.И. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. და Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. და Malasidze, G.A. და მალასიძე, გ.ა. და Маласидзе, Г.А. და Efimov, Yu.S. და ეფიმოვი, ი, და Ефимов, Ю.С. და Totochava, A.G. და ტოტოჩავა, ა. და Тоточава, А.Г. და Giorgobiani, G. და გიორგობიანი, გ. და Георгобиани, Г. (1971) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Kumsishvili, M.I. და ქუმსიშვილი, მ. და Кумсишвили, М.И. და Oshchepkov, V.A. და ოშჩეპკოვი, ვ. და Ощепков, В.А. და Totochava, A.G. და ტოტოჩავა, ა. და Тоточава, А.Г. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Shiukashvili, M.A. და შიუკაშვილი, მ. და Шиукашвили, М.А, და Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. და Malyuto, V.D. და მალიუტო, ვ. და Малюто, В.Д. და Kiselev, A.A. და კისელიოვი, ა. და Киселев, А.А. და Chanturia, S.M. და ჭანტურია, ს. და Чантурия, С.М. და Voroshilov, V.I. და ვოროშილოვი, ვ.ი. და Ворошилов, В.И. და Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Guseva, N.G. და გუსევა, ნ.გ. და Гусева, Н.Г. და Metreveli, M.D. და მეტრეველი, მ.დ. და Метревели, М.Д. და Kuznetsov, V.I. და კუზნეცოვი, ვ. და Кузнецов, В.И. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Kolkhidashvili, M.G. და კოლხიდაშვილი, მ. და Колхидашвили, М.Г. და Borchkhadze, T.M. და ბორჩხაძე, თ. და Борчхадзе, Т.М. და Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და khatisashvili, A.Sh. და ხატისაშვილი, ა.შ. და Хатисашвили, А.Ш. და Kaplan, S.A. და კაპლანი, ს.ა. და Каплан, С.А. და Lomadze, R.D. და ლომაძე, რ.ლ. და Ломадзе, Р.Д. და Radoslavova, Ts. და რადოსლავოვა, ც. და Радославова, Ц. (1977) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Mosidze, L.M. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. და Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. და Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Popov, M.V. და პოპოვი, მ. და Попов, М.В. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Lipaeva, N. და ლიპაევა, ნ. და Липаева, Н. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. და Gogosashvili, N.Z. და გოგოსაშვილი, ნ. და Гогосашвили, Н.З. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. და Djapiashvili, V.P. და ჯაფიაშვილი, ვ. და Джапиашвили, В.П. და Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. და Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. და Kvirkvelia, G.D. და კვირკველია, გ.დ. და Квиркелия, Г.Д. და Chipashvili, D. და ჭიპაშვილი, დ. და Чипашвили, Д. და Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. და Filipov, N.Z. და Филипов, Н.З. და Mayer, A.K. და Майер, А.К. და მაიერი, ა.კ. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Giorgobiani, G. და გიორგობიანი, გ. და Георгобиани, Г. და Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. (1965) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Shchepkov, V.A. და შეპკოვი, ვ.ო. და Щепков, В.А. და Totochava, A.G. და ტოტოჩავა, ა. და Тоточава, А.Г. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Shiukashvili, M.A. და შიუკაშვილი, მ. და Шиукашвили, М.А, და Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. და Malyuto, V.D. და მალიუტო, ვ. და Малюто, В.Д. და Kiselev, A.A. და კისელიოვი, ა. და Киселев, А.А. და Chanturia, S.M. და ჭანტურია, ს. და Чантурия, С.М. და Voroshilov, V.I. და ვოროშილოვი, ვ.ვ. და Ворошилов, В.И. და Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Guseva, N.G. და გუსევა, ნ.გ. და Гусева, Н.Г. და Metreveli, M.D. და მეტრეველი, მ.დ. და Метревели, М.Д. და Kuznetsov, V.I. და კუზნეცოვი, ვ. და Кузнецов, В.И. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Kolkhidashvili, M.G. და კოლხიდაშვილი, მ. და Колхидашвили, М.Г. და Borchkhadze, T.M. და ბორჩხაძე, თ. და Борчхадзе, Т.М. და Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და khatisashvili, A.Sh. და ხატისაშვილი, ა.შ. და Хатисашвили, А.Ш. და Kaplan, S.A. და კაპლანი, ს.ა. და Каплан, С.А. და Lomadze, R.D. და ლომაძე, რ.ლ. და Ломадзе, Р.Д. და Radoslavova, Ts. და რადოსლავოვა, ც. და Радославова, Ц. (1977) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magnaradze, N.G. და Магнарадзе, Н.Г. (1964) О движении космического тела с переменной массой при полете к Венере / On the motion of the space body with the variable mass in its flight to Venus. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 143-151.

Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1958) Некоторие замечания к задаче движения материальной точки под действием силы, зависящей от времени. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 139-144.

Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1961) On one case of the restricted problem of three bodies when the attracted body has a variable mass / Об одном случае ограниченной задачи трех тел, когда притягиваемое тело имеет переменную массу. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 191-214.

Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1966) On the motion of a space body having variable mass in a gravitational field of many bodies / ცვალებადი მასის მქონე კოსმოსური სხეულის მოძრაობის შესახებ მრავალი სხეულის გრავიტაციულ ველში / О движении космического тела с переменной массой в гравитационном поле многих тел. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 135-155.

Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1961) On the restricted space problem of three bodies, when the mass of the attracted body is a given function of the time / Об ограниченной пространственной задаче трёх тел, коджа масса протягиваемого тела является заданной функцией от времени. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 215-224.

Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1959) Об ограниченной задаче трёх тел, когда притягиваемое тело имеет переменную массу / On the restricted three-body problem for the case when the attracted body has the variable mass. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 145-159.

Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1959) On the restricted three-body problem for the case when the attracted body has the variable mass / Об ограниченной задачи трех тел, когда притягиваемое тело имеет переменную массу. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 145-159.

Makandarashvili, Sh.S. და მაკანდარაშვილი, შ. და Макандарашвили, Ш.С. (1963) Статистическое исследование радиовсплесков Солнца на частоте 209 МГГЦ / The statistical investigation of Solar 209 Mc/s radioflares. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 47-50.

Malyuto, V.D. და მალიუტო, ვ. და Малюто, В.Д. (1975) The metal abundance effects in F5-G5 dwarfs spectra obtained with objective prism / მეტალურობის ეფექტი F5-G5 კლასის ჯუჯა ვარსკვლავებში ობიექტივწინა პრიზმით მიღებული სპექტრებისთვის. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (46). С. 47-58.

Martsvaladze, N.M. და მარცვალაძე, ნ. და Марцвалвдзе, Н.М. (1968) On spatial distribution of the airglow H2 emission. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 82-92.

Mayer, A.K. და მაიერი, ა.კ. და Майер, А.К. (1965) On the transfer of weight-driven clocks of telescopes to electric drive / О переводе гиревых часовых механизмов телескопов на электропривод. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 207-208.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. (1948) დედამიწის ატმოსფეროს მაღალი ფენების ზოგიერთი ფიზიკური თავისებურებების შესწავლა ბინდის ელექტროკოლორიმეტრიის მეთოდით. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (9). С. 1-142.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. (1948) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. (1970) Hα Hydrogen line in the twilight glow of the sky / წყალბადის ხაზი Hα ბინდის ცის ნათების სპექტრში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 151-158.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. (1963) О поляризации света сумеречного неба / On polarization of the twilight sky. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 93-102.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. და Toroshelidze, T.I. და ტორონჯაძე, ა. და Торошелидзе, Т.И. და Khvostikov, I.A. და ხვოსტიკოვი, ი.ა. და Хвостиков, И.А. (1966) Spatial and time variations of intensity of the twilight sky / ბინდის ცის ნათების ინტენსივობის სივრცული და დროითი ვარიაციები / Пространственные и временные вариации интенсивности овечения сумеречного неба. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 63-94.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. და Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. (1965) On the variations of sodium emission in twilight / ბინდში ნათების ვაიაციების საკითხისათვის / К вопросу о вариациях свечения натрия в сумерках. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 165-182.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. და Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. (1963) Спектральные исследования гидроксильного излучения в свете сумеречного неба / Spectral investigation of OH emission in the twilight sky. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 103-109.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. და Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. და Khvostikov, I.A. და ხვოსტიკოვი, ი.ა. და Хвостиков, И.А. (1966) The investigation of OH (7-2) band in the twilight sky spectrum / ჰიდროქსილის (7–2) ზოლის გამოკვლევა ბინდის ცის ნათების სპექტრში/ Исследование полосы гидроксила (7–2) в спектре сумеречного свечения неба. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 95-100.

Melnikov, O.A. და Мельников, О. (1942) On the phases of variations of radii of the chromospheres and photospheres of Cepheids / О соотношении фаз изменения радиусов хромосфер и фотосфер цефеид. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (6). С. 79-95.

Melnikov, O.A. და Мельников, О. და მელნიკოვი, ო. (1945) On the absorption in the windows of zone of avoidance / კოსმოსური შთანთქმის შესახებ "აცილების ზონის სარკმლებში". აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (8). С. 51-56.

Melnikov, O.A. და მელნიკოვი, ო. და Мельников, О. (1962) Об инструментальных средствах современной звездной астрономии и внедрении автоматики в процессы оброботки наблюджений. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 53-61.

Melnikov, O.A. და მელნიკოვი, ო. და Мельников, О. (1945) The light absorption from the long-period Cepheids in connection with the question of zero-point of the "period-luminosity" curve კოსმოსური შთანთქმა გრძლპერიოდიანი ცეფეიდების მიხედვით "პერიოდი–ბრწყინვალების" მრუდის ნულ–პუნქტის საკითხთან დაკავშირებით / Космическое поглощение по долгопериодическим цефеидам в связи с вопросом о нул -пункте крипой "период -светимость". აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (8). С. 57-70.

Metik, L.P. და მეტიკი, ლ.პ. და Метик, Л.П. (1962) О пространственном распределении звезд и поглощающей материи в созвездии лебедя (центр области α=22n44n, δ= +45˚). Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). р. 69.

Metreveli, M.D. და მეტრეველი, მ.დ. და Метревели, М.Д. (1975) Interstellar absorption of light in Taurus dark Nebula / სინათლის ვარსკვლავთშორისი შთანთქმა კუროს თანავარსკვლავედის ბნელ ნისლეულში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (46). С. 59-80.

Metreveli, M.D. და მეტრეველი, მ.დ. და Метревели, М.Д. და Kuznetsov, V.I. და კუზნეცოვი, ვ. და Кузнецов, В.И. (1977) Interstellar absorption and spatial distribution of stars around the NGC6823 / სინათლის ვარსკვლავთშრისი შთნათქმა და ვარსკვლავთა სივრცული განაწილება NGC6823 გროვის გარშემო. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 125-134.

Mirzojan, L.V. და მირზოიანი, ლ. და Мирзоян, Л.В. (1962) К вопросу о пасширении звездных ассоциаций. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 36-40.

Mirzojan, L.V. და მირზოიანი, ლ. და Мирзоян, Л.В. (1965) К вопросу о пространственном распределении и темпах развития O-BI звёзд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 86-88.

Mirzojan, L.V. და მირზონიანი, ლ. და Мирзоян, Л.В. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. (1960) Спектральные Наблюдения AG Дракона / AG Dra–ის სპექტრული დაკვირვებანი / Spectral Observations of AG Draconis. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 121-125.

Miskin, N.A. და მისკინი, ნ. და Миськин, Н.А. (1973) Catalogue of stellar magnitudes, color indices, spectral classes and luminosities of stars in Andromeda / ანდრომედას თანავარსკვლავედის ვარსკვლავთ ვარსკვლავიერი სიდიდეების, ფერის მაჩვენებლების, სპექტრული კლასებისა და ნათობათა კატალოგი / Каталог звездных величин, показателей цвета, спектральных классов и классов светимости звёзд в Созвездии Андромеды. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (44). С. 231-280.

Mosidze, L.M. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. (1964) Трехцветная фотометрия звезды RW Возничего / ვარსკვლავის მეეტლის RW–ს სამფეროვანი ფოტომეტრია / Three-Color photometry of RW Aurigae. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 21-32.

Mosidze, L.N. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. (1970) Three-colour photographic photometry of the variable star BD+28°637 / ცვალებადი ვარსკვლავის BD+28°637 სამფეროვანი ფოტოგრაფიული ფოტომეტრია. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 21-28.

Mosidze, L.N. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. (1969) The three-color photographic photometry of eleven RW Aur type stars / მეეტლის RW–ს ტიპის თერთმეტი ვარსკვლავის სამფეროვანი ფოტოგრაფიული ფოტომეტრია / Трехцветная фотографическая фотометрия одиннадцати звезд типа RW возничего. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 13-34.

Mosidze, L.N. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. და Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. (1968) Photographic OBservations of UV Ceti type flare stars / ვეშაპის UV –ს ტიპის ფეთქებადი ვარსკვლავების ფოტოგრაფიული დაკვირვებები / Фотографические наблюдения вспыхивающих звезд типа UV Кита. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 25-32.

Mosidze, L.N. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. და Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. (1965) Photographic observations of three UV Ceti type stars / ვეშაპის UV ტიპის სამი ვარსკვლავის ფოტოგრაფიული დაკვირვებები / Фотографические наблюдения триокс звезд типа UV Кита. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 21-29.

N

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. (1943) Radiometric Observation of the Solar Corona During the Eclipse of 1941, September 21 / მზის კორონის რადიომეტრული დაკვირვება 1941 წლის 21 სექტემბრის მზის სრული დაბნელების დროს. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (7). С. 33-72.

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1937) AP Aurigae. Photographic Light-Curve and Elements / AP Aurigae. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 15-18.

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Dobronravin, P.P. და დობრონრავინი, პ. (1937) BB Pegasi. Photospheric Light-Curve and Elements / BB Pegasi. ფოტოსფერული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (1). С. 11-14.

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. (1965) Задачи узкополосной фотометрии звезд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 62-63.

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. (1962) Проблемы получения однородных систем фотометрически каталогов и создания сети фотоэлектрических стандартов звездных величин. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 52-53.

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. (1938) მზის გვირგვინის სრული გამოსხივების რედიომეტრული განსაზღვრის ცდა 1936 წლის 19 ივნისის მზის სრული დაბნელების დროს / Radiometric determination of the total radiation from the solar corona June 19, 1936. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 77-89.

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. (1953) B8 - B9 სპექტრული ტიპების ვარსკვლავთ ფოტოელექტრული ფერითი ექვივალენტების ფუნდამენტური კატალოგის აგების ცდა / Опыт построения фундаментального каталога фотоэлектрических цветовых эквивалентов звёзд спектральных типов B8 и B9. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (14). С. 3-233.

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. (1953) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. (1938) Photoelectric observations of δ Scuti / δ Scuti –ს ფოტოელექტრული დაკვირვებანი. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 27-29.

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. (1940) The photoelectic photometry of the eclipsing variable 44 I BOO B in the infra-red and violet regions of the spectrum. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 1-15.

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. და Ambarzumian, V.A. და ამბარცუმიანი, ვ. და Амбарцумиан, В.А. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Dombrovskaya, A.M. და Домбровская, А.М. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1940) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

O

Ogorodnikov, K.F. და ოგოროდნიკოვი, კ. და Огородников, К.Ф. (1962) Некоторые узловые нерешенные проблемы динамики галактик и возможные пути их решения. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 72-82.

Oshchepkov, V.A. და ოშჩეპკოვი, ვ. და Ощепков, В.А. (1977) The polarimetric observations of close binary systems of W UMa type: AK Her, SW Lac, V502 Oph, V566 Oph / W UMa ტიპის AK Her, SW Lac, V502 Oph, V566 Oph მჭიდრო ორჯერადი სისტემების პოლარიმეტრიული დაკვირვებები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 37-46.

Oshchepkov, V.A. და ოშჩეპკოვი, ვ. და Ощепков, В.А. (1975) The polarimetric observations of close binary systems of W UMa-Type / W UMa ტიპის მჭიდრო ორმაგი სისტემების პოლარიმტრული დაკვირვებები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (46). С. 31-46.

Oshchepkov, V.A. და ოშჩეპკოვი, ვ. და Ощепков, В.А. (1975) Поляриметрические наблюдения тесных двойных систем типа w UMa. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (46). С. 31-46.

P

Pavlovskaia, E.D. და პავლოვსკაია, ე. და Павловская, Е.Д. და Sharov, A.S. და შაროვი, ა. და Шаров, А.С. (1962) О кинематике шаровых скоплений. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 116-117.

Pronik, I.I. და პრონიკი, ი. და Проник, И.И. და Ikaunieksa, Ya.Ya. და იკაუნიეკსა, ია. და Икауниекса, Я.Я. (1962) О структуре внутренево ближнево к солнцу рукава галактики / Различие в пространственном распределении титановых гигантов постоянново и переменново блеска. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 27-30.

R

Radoslavova, Ts. და რადოსლავოვა, ც. და Радославова, Ц. (1977) Treatment of Absorption spectra with the computer / აბსორბციული სპექტრების დამუშავება ელექტრონული გამომთვლელი მანქანებით. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 251-258.

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. (1960) Новые Hα-эмиссионные звезды в Единороге / ახალი Hα –ემისიური ვარსკვლავები მარტორქაში / New Hα -Emission Stars in Motoceros. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 119-120.

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. (1959) Некоторые результаты фотометрии кометарной туманности NGC 2261 / Some results of the photometry of the cometary nebula NGC 2261. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 25-29.

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. (1958) Photoelectric photometry of bright planetary and diffuse gaseous nebulae / Электрофотометрия ярких планетарных и диффузных газовых туманностей. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (23). С. 91-156.

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. (1959) Some results of the photometry of the cometary Nebula NGC2261 / Некоторые результаты фотометрии кометарной туманности NGC2261. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 25-29.

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. (1961) Spectrophotometry of faint planetary nebulae / მკრთალი პლანეტმსაგვსი ნისლეულების სპეტქროფოტომეტრია / Спектрофотометрия слабых планетарных туманностей. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 25-33.

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. და Iroshnikov, R.S. და იროშნიკოვი, რ.ს. და Ирошников, Р.С. და Kotok, E.W. და კოტოკი, ე.ვ. და Коток, Э.В. (1959) Isophotes of the planetary nebula NGC6853 in the light λ3727 [OII] / Изофоты планетарной туманности NGC6853 в излучении λ3727 [OII]. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 31-33.

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. და Iroshnikov, R.S. და იროშნიკოვი, რ.ს. და Ирошников, Р.С. და Kotok, E.W. და კოტოკი, ე.ვ. და Коток, Э.В. (1959) Изофоты планетарной туманности NGC 6853 в излучении λ3727 / Isophotoes of the planetary nebula NGC 6853 in the light λ3727. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 31-33.

Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. (1958) აბასთუმნის ობსერვატორიის სპექტროჰელიოსკოპურ დაკვირვებათა დამუშავების შედეგების შესახებ / On the statistics of spectrohelioscopic observations. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 103-112.

Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. (1965) Solar flares and night sky light / მზის ამოფრქვევები და ღამის ცის ნათება / Солнечные вспышки и свечение ночного неба. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 141-146.

Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. (1962) Фотометрия хромосферных вспышек / The photometry of chromospheric flares. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 3-27.

Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. და Gogosashvili, N.Z. და გოგოსაშვილი, ნ. და Гогосашвили, Н.З. (1965) The development of the chromospheric flares / ქრომოსფერული ამოფრქვევების განვითარება / Развитие хромосферных вспышек. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 123-139.

Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. (1965) The chromospheric flare curves in 1961 / 1961 წლის ქრომოსფერული ამოფქრვევების მრუდები / Кривые развития хромосферных вспышек по материалам наблюдения за 1961 год. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32).

Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. (1962) Кривые развития хромосферных вспышек / The chromospheric flare curves. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 29-45.

Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. და Makandarashvili, Sh.S. და მაკანდარაშვილი, შ. და Макандарашвили, Ш.С. და Alimbarashvili, A.N. და Алимбарашвили, А.Н. და Parsadanova, E.I. და Парсаданова, Э.И. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. და Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1963) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. (1958) ქრომოსფერული ამოფრქვევების ზოგიერთი მახასიათებლის შესახებ / On some chromospheric flare characteristics. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 113-115.

S

Saakian, K.A. და სააკიანი, კ. და Саакян, К.А. (1962) О белых карликах в низких галактических широтах. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 70-72.

Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. (1961) Фотографические наблюдения малых планет. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 89-93.

Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. (1977) On the structure of the old open cluster NGC2420 / ძველი ღია გროვის NGC2420 სტრუქტურის შესახებ. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 135-140.

Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. (1961) On the three-color photometric system with the 40-cm refractor / სამფეროვანი ფოტომეტრიული სისტემის შექმნის ცდა 40–სმ რეფრაქტორის გამოყენებით / Опыт построения трёхцветной фотометрической системы с использованием 40-см рефрактора. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 105-127.

Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. (1965) Relative positions, magnitudes and spectral classes of trapezium type multiple systems / ტრაპეციის ტიპის ჯერად სისტემათა ვარსკვლავების ფარდობით მდებარეობანი, ვარსკვლავიერი სიდიდეები და სპექტრული კლასები / Относительные положения, звёздные величины и спектральные классы звезд кратных систем типа трапеции. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 69-122.

Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Djapiashvili, V.P. და ჯაფიაშვილი, ვ. და Джапиашвили, В.П. (1965) Photographic observations of the comet MRKOS (1957d) / მრკოსის კომეტის (1957d) ფოტოგრაფიული დაკვირვებები / Фотографические наблюдения кометы Мракоса (1957d). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 161-164.

Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. (1964) კოორდინატთა საზომი ხელსაწყოს КИМ-3-ის გამოკვლევა / Исследование координатно - измерительной машины КИМ-3 / An investigation of the measuring machine КИМ-3. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 107-126.

Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Sharov, A.S. და შაროვი, ა. და Шаров, А.С. (1968) Counts of fiant stars in NGC188 / მკრთალი ვარსკვლავების დათვლა გროვაში NGC188 / Подсчеты слабых звёзд в скоплении NGC188. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 51-56.

Shain, P.Th. და შაინი, პ. (1943) Some Physical Characteristics of the Atmospheres of Supergiants cB5 - cA5 / cB5 - cA5 ტიპის ზებუმბერაზ ვარსკვლავთა ატმოსფეროს ზოგიერთი ფიზიკური მახასიათებელი. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (7). С. 83-98.

Shain, P.Th. და შაინი, პ. (1943) The Study of Selective Absorption in the Region of the Rift of Milky Way in Aquila / სელექტური შთანთქმის შესწავლა "ირმის ნახტომის" განშტოებაში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (7). С. 189-199.

Shajn, G.A. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. და Melnikov, O.A. და Мельников, О. და Demidov, N.B. და Демидов, Н.В. და Tevzadze, G.A. და Тевзадзе, Г.А. და თევზაძე, გ. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1942) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Shajn, G.A. და შაინი, გ. (1942) The occurrence of carbon isotopes in the spectra of N type stars. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (6). С. 1-16.

Sharov, A.S. და შაროვი, ა. და Шаров, А.С. (1962) О сравнении с наблюдениями нескольких теоретических законов вращения галактики. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 102-103.

Sharov, A.S. და შაროვი, ა. და Шаров, А.С. (1962) Современное состояние проблемы фотометрических систем и стандартов звездных величин и показателей цвета. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 133-152.

Shatsova, R.B. და შაცოვა, რ. და Шацова, Р.Б. (1962) Общая кинематическая характеристика подсистем галактики. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). С. 95-102.

Shiukashvili, M.A. და შიუკაშვილი, მ. (1969) Two-dimensional quantitative spectral classification of F0-G5 stars by means of objective prism spectra / F0-G5 სპექტრული ტიპის ვარსკვლავთ ორგანზომილებიანი რაოდენობრივი სპექტრული კლასიფიკაცია ობირქტივწინა პრიზმით მიღებული სპექტრების საშუალებით / Двумерная количествнная спектральная классификация звёзд F0-G5 спектрам полученным с продовиекрывной призмой. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 43-67.

Simonia, Irakli (2011) Astronomical Significance of Ancient Monuments. In: The Inspiration of Astronomical Phenomena VI, October 18-23, 2009, Venezia, Italy.

Simonia, Irakli (2005) Frozen Hydrocarbon Particles as a Luminescent Dust Component of Nebular Matter. Astrophysics, 48 (3). С. 374-380.

Simonia, Irakli (2011) Frozen Hydrocarbons in Comets. The Astronomical Journal, 141 (2). С. 56-61.

Simonia, Irakli (2004) Luminescence of Dust in the Nebula CED 201. Astrophysics, 47 (4). С. 530-537.

Simonia, Irakli (2007) Luminescence of cosmic dust--- A result of the interaction of radiation with solid matter. Astrophysics, 50 (4). С. 548-551.

Simonia, Irakli (2004) Old Georgian Astronomical Manuscripts. The Journal of Astronomical Data, 10. С. 121-133.

Simonia, Irakli (2007) On the nature of unidentified cometary emission lines. Solar System Research, 41 (2). С. 129-131.

Simonia, Irakli (2007) On the possible luminescence nature of unidentified cometary emissions. Astrophysics and Space Science, 312 (1-2). С. 27-33.

Simonia, Irakli (2011) Organic component of cometary ice. Astrophysics and Space Science, 332 (1). С. 91-98.

Simonia, Irakli (2013) Organic molecules of cometary substance. In: FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL EVOLUTION OF STAR FORMING REGION AND ORIGIN OF LIFE: Astrochem2012.

Simonia, Irakli (2016) POSSIBLE THERMOLUMINESCENCE OF THE SOLID COMETARY SUBSTANCE. The Astronomical Journal, 152 (4). р. 87.

Simonia, Irakli (2004) Unidentified Cometary Emission Lines as the Photoluminescence of Frozen Hydrocarbon Particles. Astronomy Letters, 30 (12). С. 863-868.

Simonia, Irakli და Ruggles, Clive და Chagunava, Raul (2008) Ethnographic and literary reflections on ancient Georgian astronomical heritage. Journal of Astronomical History and Heritage, 11 (3). С. 213-218. ISSN ISSN 1440-2807

Simonia, Irakli და Abuladze, Tamar და Chkhikvadze, Nestan და Samkurashvili, Liana და Simonia, Tsitsino და Pataridze, Ketevan და Meladze, George (2015) Astronomical Manuscripts in Georgia. Ilia State UniversityPress, Tbilisi. ISBN 978-9941-18-225-9

Simonia, Irakli და Gucsik, Arnold და Endo, T და Nakazato, E და Nishido, H და Ninagawa, K და Kayama, M და Bérczi, Sz და Nagy, Sz და Ábrahám, Péter და Kimura, Y და Gyollai, I და Rózsa, P და Posta, J და Nagy, M და Mihályi, K და Apai, D და Futó, P (2011) Cathodoluminescence Characterization of the Forsterite in Kaba Meteorite: An Astromineralogical Application. In: 42nd Lunar and Planetary Science Conference, March 7-11, 2011, The Woodlands, Texas.

Simonia, Irakli და Gucsik, Arnold და Endo, Taro და Nishido, Hirotsugu და Ninagawa, Kiyotaka და Kayama, Masahiro და Bérczi, Szaniszló და Nagy, Szabolcs და Ábrahám, Péter და Kimura, Yuki და Miura, Hitoshi და Gyollai, Ildikó და Rózsa, Péter და Posta, József და Apai, Dániel და Mihályi, Krisztián და Nagy, Mihály და Ott, Ulrich (2013) Cathodoluminescence microscopy and spectroscopy of forsterite from Kaba meteorite: An application to the study of hydrothermal alteration of parent body. Meteoritics & Planetary Science, 48 (12). С. 2577-2596.

Simonia, Irakli და Gucsik, Arnold და Nishido, Hirotsugu და Ninagawa, Kiyotaka და Ott, Ulrich და Tsuchiyama, Akira და Kayama, Masahiro და Boudou, Jean-Paul (2012) Cathodoluminescence Microscopy and Spectroscopy of Micro- and Nanodiamonds: An Implication for Laboratory Astrophysics. Microscopy and Microanalysis, 18 (6). С. 1285-1291.

Simonia, Irakli და Jijelava, Badri (2015) Astronomy in the Ancient Caucasus. In: Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy. SPRINGER, Springer Science+Business Media New York, С. 1443-1451. ISBN 978-1-4614-6140-1

Simonia, Irakli და Jijelava, Badri და Gigauri, Giorgi და Huston, Gordon (2015) Observational and Cult Sites in Pre-Christian Georgia. In: Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy. SPRINGER, Springer Science+Business Media New York, С. 1461-1467. ISBN 978-1-4614-6140-1

Simonia, Irakli და Jijelava, Badri და Holbrook, Jarita (2016) Astronomical Context of Georgian Folklore. Indian Journal of Science and Technology, 9 (37). С. 1-8. ISSN ISSN (Print) : 0974-6846 ISSN (Online) : 0974-5645

Simonia, Irakli და Mikailov, Khidir (2006) Photoluminescence and cathodoluminescence by cosmic dust. Astronomy Reports, 50 (12). С. 960-964.

Simonia, Irakli და Nabiyev, Shaig (2015) Nano-metric Dust Particles as a Hardly Detectable Component of the Interplanetary Dust Cloud. Journal of Astrophysics and Astronomy, 36 (3). С. 409-419.

Simonia, Irakli და Ruggles, Clive და Bakhtadze, Nodar (2009) An astronomical investigation of the seventeen hundred year old Nekresi fire temple. Journal of Astronomical History and Heritage, 12 (3). С. 235-239. ISSN ISSN 1440-2807

Simonia, Irakli და Simonia, Tsitsino (2013) Relict Substance of Comets. In: European Planetary Science Congress 2013.

Simonia, Irakli და Simonia, Tsitsino (2011) Substances of the Ancient Cosmology. In: The Inspiration of Astronomical Phenomena VI, October 18-23, 2009, Venezia, Italy.

Simonia, Irakli და Simonia, Tsitsino (2003) Triton Surface Evolution. Astronomical and Astrophysical Transactions, 22 (1). С. 55-58.

Simonia, Irakli და Simonia, Tsitsino და Abuladze, Tamar (2016) DVD Database Astronomical Manuscripts in Georgia. Astronomical Surveys and Big Data ASP Conference Series,, 505. С. 252-261.

Sincheskool, V.N. და სინჩესკული, ვ. და Синческул, В.Н. (1970) An investigation of the field error of the Abastumani astrophysical observatory Schmidt coma-free camera / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის შმიდტის ანაბერაციული კამერის ველის ფოტომეტრიული ცდომილების გამოკვლევა. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 187-192.

Soukharevsky, P.D. და სუხარევსკი, პ. და Сухаревский, П.Д. (1966) On the solid Earth shadow altitude determination / მყარი დედამიწის ჩრდილის სიმაღლის განსაზღვრა / К вопросу об определении виоти тени твриодой Земли. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 109-116.

T

Tchipashvili, D.G. და ჩიპაშვილი, დ. და Чипашвили, Д. და Zaytseva, E.I. და ზაიცევა, ე. და Зайцева, Е.И. და Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. და Kazanasmas, M.S. და კაზანასმასი, მ. და Казанасмас, М.С. და Miskin, N.A. და მისკინი, ნ. და Миськин, Н.А. და Kuznetsov, V.I. და კუზნეცოვი, ვ. და Кузнецов, В.И. (1973) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Tetruashvili, E.I. და თეთრუაშვილი, ე. და Тетруашвили, Э.И. და Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. (1964) Исследование щелей солнечного инфракрасного спектрофотометра и внезатменного коронографа / სამზეო ინფრაწითელი სპექტროფოტომეტრისა და დაბნელებაგარეშე კორონოგრაფის ჭვრიტეების გამოკვლევა / The investigation of the slits of the infrared solar spectrophotometer and of the coronograph. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 127-135.

Tevsadse, G.A. და თევზაძე, გ. (1943) Note on two new Comets / ორი ახალი კომეტის შესახებ. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (7). С. 201-208.

Tevsadse, G.A. და თევზაძე, გ. და Тевзадзе, Г.А. (1945) კომეტის 1942 თევზაძე II კუდის ტიპის განსაზღვრისათვის / К определению типа хвоста кометы 1942 Тевзадзе II. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (8). С. 123-126.

Tevsadse, G.A. და თევზაძე, გ. და Тевзадзе, Г.А. (1942) Determination of the latitude and longitude of Abastumani Observatory on the mount Kanobili based on observations in 1939 / Оперделение широты и долготы Абастуманской Обсерватории на горе канобили из наблюдений, произведенных в 1939 г. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (6). С. 105-130.

Tevzadze, Alexander და Kisslinger, Leonard და Brandenburg, Axel და Kahniashvili, Tina (2012) Magnetic Fields from QCD Phase Transitions. Astrophysical Journal, 759. С. 54-62.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. (1959) Об использовании эмпирического закона распределения плотноскей поглощающего вещества перпендикулярно галактической плоскости для учета поглощения / On the application to the absorption calculation of the empirical Law of the absorbing medium density distribution normally to the galactic plane. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 117-122.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. (1959) On the application to the absorption calculation of the empirical law of the absorbing medium density distribution normally to the Galactic plane / Об использовании эмпирического закона распределения плотностей поглощающего вещества перпендикулярно галактической плоскости для учета поглощения. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 117-122.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. (1959) О законе распределения плотностей поглучшающего вещества перпендикулярно галактической плоскости / On the law of absorbing medium density distribution perpendicularly to the galactic plane. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 123-128.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. (1959) Номограммы и счетная линейка для определения величины космического поглощения / The nomogram and the sliding-rule for the cosmic absorption determination. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 109-116.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. და Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. (1959) Исследование межзвёздного поглощения на основе данных о цветовых избытках долкопериодических цефеид / An investigation of the interstellar absorption on the base of the color-excess data for long period Cepheids. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 97-108.

Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. და Chipashvili, D. და ჭიპაშვილი, დ. და Чипашвили, Д. (1965) An investigation of infrared films of И-810, И-920, И-1030 and И-1070/ ინფრაწითელი აფსკების И-810, И-920, И-1030 და И-1070 გამოკვლევა / Исследование инфракрасных пленок типов И-810, И-920, И-1030 и И-1070. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 187-196.

Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1966) On the use of cascade electron-image converters for the upper atmosphere infrared luminescence / კასკადური ელექტრონულ–ოპტიკური გარდამქმნელების გამოყენების შესაზებ ზედა ატმოსფეროს ინფრაწითელი ნათების შესასწავლად / Об использовании каскадных электронно-оптических преоброзованелей для изучения инфракрасного свечения верхней атмосферы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 101-107.

Totochava, A.G. და ტოტოჩავა, ა. და Тоточава, А.Г. (1977) On some peculiarities of R CrB type stars / ჩრდილო გვირგვინის R–ის ტიპის ვარსკვლავების ზოგიერთი მახასიათებლის შესახებ. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 47-58.

V

Valdarnini, Riccardo და Kahniashvili, Tina და Novosyadlyj, Bohdan (1998) Large scale structure formation in mixed dark matter models with a cosmological constan. Astronomy and Astrophysics, 336. С. 11-228.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. (1943) An Investigation of the Polarization of the Solar Corona at the Total Eclipse on September 21, 1941 / მზის კორონის პოლარიზაციის გამოკვლევა 1941 წლის 21 სექტემბრის მზის სრული დაბნელების დაკვირვების საფუძველზე. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (7). С. 1-31.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. (1937) On the space distribution of F-Type stars / F-ტიპის ვარსკვლავთა სივრცეში განაწილების შესახებ. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 87-96.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. (1938) The distribution of A, F and G Type Stars in the Direction Perpendicular to the Galactic Plane and in the Plane of Symmetry / A, F და G ტიპის ვარსკვლავთა განაწილება გალაქტიკის სიბრტყის მართობულად და სიმეტრიის სიბრტყეში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 109-129.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Hase, V.Th. და ჰაზე, ვ. და Shajn, G.A. და შაინი, გ. და Kharadze, E.K. და Харадзе, Е.К. და ხარაძე, ე.კ. და Tevsadse, G.A. და თევზაძე, გ. (1943) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1953) სინათლის გალაქტიკური შთანთქმის შესწავლა გარეგალაქტიკური ნისლეულებისა და გრძელპერიოდიანი ცეფეიდების ფერის სიჭარბეთა მიხედვით და სხვა მეთოდებით / Излучение галактического поглощения света по избыткам цвета брегалактических туманностей и долгопериодических цефеид и другими методами. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (13). С. 3-163.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1955) Определение степени и плоскости поляризации для близких внегалактических туманностей. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (18). С. 15-28.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1953) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1942) Color-indices of 155 extragalactic nebulae / Король - индексы 155 внегалактических туманностей. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (6). С. 57-70.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1945) Color-indices of 215 extragalactic nebulae / 215 გარეგალაქტიკური ნისლეულის კოლორ–ინდექსები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (8). С. 1-41.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1945) On the Degree and Direction of he Plane of Polarization in the Streamers of the Solar Corona and in the Regions Free of them According to the Observation of the Total Solar Eclipse of September 21, 1941 / პოლარიზაციის ხარისხისა და სიბრტყის მიმართულების განსაზღვრა მზის კორონის სხივებრ და არასხივებრ უბნებში 1941 წლის 21 სექტემბრის მზის სრული დაბნელების დაკვირვების საფუძველზე. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (8). С. 117-121.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1940) Selective absorption in the local system / Селективное поглощение в местной системе. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 27-37.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1940) Опредеение температуры новой геркулеса методом Zanstra / The temperature of Nova Herculis determined by the method of Zantra. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 87-97.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1942) The distribution of stars of different spectral classes in dark and bright regions of the Milky Way / Распределение звёзд по спектральным классом в тёмных и светлых участках млечнофо пути. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (6). С. 71-78.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1940) Ранняя стадия спектра новой геркулеса / The early stage of the Nova Herculis spectrum. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 77-86.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. და Ambarzumian, V.A. და ამბარცუმიანი, ვ. და Амбарцумиан, В.А. და Melnikov, O.A. და Мельников, О. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Tevsadse, G.A. და თევზაძე, გ. და Тевзадзе, Г.А. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1945) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1940) Ошибка фотометрического поля 8' объективов / Field's error of 8' object classes. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 139-143.

Viniarski, M. და ვინიარსკი, მ. და Винярски, М. (1968) Eclipsing Variable FI Ori. / ბნელებადი ცვალებადი ორიონის FI / Затмения переменная FI Ориона. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 33-42.

Voroshilov, V.I. და ვოროშილოვი, ვ.ი. და Ворошилов, В.И. და Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. (1977) Spatial distribution of stars and dust matter onto Cas / ვარსკვლავებისა და მტვროვანი ნივთიერების სივრცული განაწილება კასიოპეის თანავარსკვლავედის მიმართულებით. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 103-114.

W

West, R.M. და ვესტი, რ. და Вест, Р.М. (1970) An investigation of the 3600-4000A region in G5-K5 stars by means of objective prism spectra of intermediate dispersion / G5-K5 ვარსკვლავთა სპექტრული უბნის 3600-4000A გამოკვლევა ობიექტივწინა პრიზმით მიღებული ზომიერი დისპერსიის სპექტრების მეშვეობით. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 29-83.

X

Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1962) Фотокатоды и эффективность счета квантов. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 219-221.

Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1962) Adaptive phase filter / Фазовый фильтр с самонастройкой. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 213-217.

Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1961) Peculiarities of using photomultipliers for registration of the modulated faint light / Особенности работы фотоэлектронных умножителей при регистрации слабых модулированных световых потоков. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 169-175.

Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1959) Systematic errors of electric instrument for measure of light polarization / Систематические погрешности электронных приборов для определения стемени поляризации света. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 175-178.

Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1959) Систематические погрешности электронных приборов для определения степени поляризации света / Systematic errors of electric instruments for measure of light polarization. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 175-178.

Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1961) A design of a photoelectric guide for a solar radio telescope / Конструкция и расчёт фотогидирующего устройства радиотелескопа. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 177-181.

Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1964) Электронный фотогид / An electronic photoguide. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 137-138.

Xanfomality, L.V. და ქსანფომალიტი, ლ. და Ксанфомалити, Л.В. (1966) Calibration of a polarimeter and the reduction of the angle scale to the meridian plane / პოლარიმეტრის დაყალიბება და მერიდიანის სიბრტყესთან კუთხეების სკალის მიბმა / Калыбовка и привязка шкалы углов поляриметра к плоскости медиана. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 123-125.

Xanfomality, L.V. და ქსანფომალიტი, ლ. და Ксанфомалити, Л.В. (1966) On the possibility of the Moon observations beyond the diffraction limit / მთვარის ზედიფრაქციული დაკვირვების შესაძლებლობის შესახებ / О возможности сверхдифракционных лунных наблюдений. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 119-121.

Xanfomality, L.V. და ქსანფომალიტი, ლ. და Ксанфомалити, Л.В. (1966) Scintilation spectra above the Abastumani Observatory / ციმციმის სპექტრები აბასთუმნის ობსერვატორიის თავზე / Спектры мерцании над Абастуманской Обсерваторией. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 117-118.

Xanfomality, L.V. და ქსანფომალიტი, ლ. და Ксанфомалити, Л.В. (1965) The photometer based on an industrial counter device / Фотометр на основе пересчётной установки. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (32). С. 197-200.

Y

Yavorskaia, L.N. და იავორსკაია, ლ. და Яворская, Л.Н. (1962) Исследование межзвездново поглощения в SA40**. Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Абастуманская астрофизическая обсерватория (27). р. 69.

Z

Zakharin, K.G. და ზახარინი, კ. და Захарин, К.Г. (1938) მზის გვირვგივნის პოლარიზაციის დაკვირვება 1936 წლის 19 ივნისის მზის სრული დაბნელების დროს / The observation of the polarization of the solar corona during the total solar eclipse of June 19, 1936. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 51-75.

Zakharin, K.G. და ზახარინი, კ. და Захарин, К.Г. (1938) RX Canis Majoris. Фотографическая световая кривая, элементы и фотометрическая орбита / RX Canis Majoris. Photographic Light-curve, elements and photometric orbit. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 13-20.

Zakharin, K.G. და ზახარინი, კ. და Захарин, К.Г. (1938) Спектрогелиоскопические наблюдения на горе Канобили / Spectrohelioscopic observations on mount Kanobili. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 31-49.

Zakharin, K.G. და ზახატინი, კ. და Захарин, К.Г. (1938) RW Canis Majoris. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 21-25.

Zaqarashvili, T. და Khutsishvili, E. და Kukhianidze, V. და Ramishvili, G. (2007) Doppler-shift oscillations in solar spicules. Astronomy and Astrophysics, 474 (2). С. 627-632.

Zaqarashvili, T. და Kukhianidze, V. და Khodachenko, M. (2010) Propagation of a sausage soliton in the solar lower atmosphere observed by Hinode/SOT. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 404 (1). С. 74-78.

Zaytseva, E.I. და ზაიცევა, ე. და Зайцева, Е.И. (1973) Catalogue of stellar magnitudes, color indices, spectral classes and luminosities of 4268 stars near the North Galactic Pole / ჩრდილო გალაქტიკური პილუსის ახლო 4268 ვარსკვლავის ვარსკვლავიერი სიდიდეების, ფერის მაჩვენებლების, სპექტრული კლასებისა და ნათობათა კატალოგი / Каталог звездных величин, показателей цвета, спектральных классов и классов светимости 4268 звёзд вблизи Северного Галактического полюса. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (44). С. 55-104.

Zhvania, Mzia G და Japaridze, Nadezhda და Chilachava, Lela R და Fochkhidze , Nino (2015) Chronic toluene exposure and the hippocampal structure in adolescent and adult brains (review). In: Neurobiology of drug addiction and Substance Abuse. Elsevier, London, King College. (პროცესშია)

А

Азимов, С.М. (1965) Об определении спектральных классов, классов сверимости и спектрофотометрических градиентов звёзд-субфифантов в затменных двойных системах. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 81-83.

Б

Боярчук, М.Е. (1965) О водородных линиях, как критериях классификации по светимости звезд A и F. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 75-77.

В

Вашакидзе, М.А. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ.ა. (1954) Излучение поляризации излучения солнечной короны на основе наблюдения полного солнечного затмения 25 февраля 1952 года / მზის კორონის გამოსხივების პოლარიზაციის შესწავლა 1952 წლის 25 თებერვლის მზის სრული დაბნელების დაკვირვების საფუძველზე. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 3-27.

Вашакидзе, М.А. და ვაშაკიძე, მ. და Джапиашвили, В.П. და ჯაფიაშვილი, ვ. და Воронцов-Вельяминов, Б.А. და ვორონცოვ-ველიამინოვი, ბ.ა. და Vorontsov-Velyaminov, B.A. და Кочлашвили, Т.А. და Торонджадзе, А.Ф. და Размадзе, Т.С. (1954) "აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი". საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Воронцов-Вельяминов, Б.А. და Vorontsov-Velyaminov, B.A. და ვორონცოვ-ველიამინოვი, ბ.ა. (1954) Фотометрическая структура типичной кометы (комета 1942g) / ტიპიური კომეტის ფოტომეტრიული სტრუქტურა (კომეტა 1942g). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 49-73.

Д

Джапиашвили, В.П. და ჯაფიაშვილი, ვ. (1954) Распределение яркости в земной тени и полутени по электрофотометрическим наблюдениям полного лунного затмения 8 декабря 1946 года / სიკაშკაშის განაწილება დედამიწის ჩრდილში და ნახევარჩდილში 1946 წლის 8 დეკემბერს მთვარის სრულ დაბნელებაზე ელექტროფოტომეტრული დაკვირვების მიხედვით. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 29-47.

Димов, Н.А. (1965) Опыт создания звёзднофо фотометра нового типа. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 77-78.

Добронравин, П.П. და Dobronravin, P.P. და დობრონრავინი, პ. (1937) Несколько замечаний к вопросу о методике фотографической фотометрии звёзд / Some Remarks on Methods of Photographic Photometry of Stars. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 97-103.

З

Зельцер, М.С. და ზელცერი, მ. (1954) მზის გვირგვინის რადიომეტრია (1952 წლის თებერვლის მზის სრული დაბნელების დაკვირვება) / Радиометрия солнечной короны (наблюдение полного солнечного затмения 25 Февраля 1952 года). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (16). С. 9-58.

К

Колесник, Л.Н. (1965) К вопросу о развитии исследований структуры Галактики оптическими методами. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 41-44.

Колхидашвили, М.Г. და კოლხიდაშვილი, მ. და Kolkhidashvili, M.G. (1956) Исследование средних лучевых и тангенциальных скоростей звёзд и опыт оценки точности каталожных значениЙ параллаксов / ვარსკვლავთ საშუალო სხივური და ტანგენციალური სიჩქარეების გამოკვლევა და კატალოგში მოცემული პარალაქსების მნიშვნელობების სიზუსტის შეფასების ცდა / An investigation on mean radial and tangential star velocities and an attempt of evaluation the accuracy of catalogue values of parallaxes. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 65-165.

Колчашвили, Т.А. და Торонджадзе, А.Ф. და Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. (1954) Фотографические наблюдения малых планет и комет. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 75-87.

Копылов, И.М. (1965) Современные проблемы и методы спектральной классификации звезд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 63-74.

Кочлашвили, Т.А. (1954) Наблюдения покрытий звезд луной. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 89-92.

Кучеров, Н.И. და Kutcherov, N.J. (1956) Визуальные наблюдения Марса при противостоянии 1954 года. Visual observations of Mars in 1954 opposition. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 29-40.

Л

Лавдовский, В.В. (1965) Некоторые результаты исследования шести рассеянных скоплений. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 36-38.

М

Магалашвили, Н.Л. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Кумсишвили, Я.И. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Размадзе, Н.А. და Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. (1956) Электрофотометрия спектрально-двойной звезды BD+39°811. Photoelectic oservations of spectroscopic binary BD+39°811. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 11-15.

Магалашвили, Н.Л. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Харадзе, Е.К. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. (1956) О колебаниях блеска и цвета звезды Р лебедя / On the light-and colour variation of P Cygni. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტინი, Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 3-10.

Магалашвили, Н.Л. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Харадзе, Е.К. და ხარაძე, ე.კ. და Кумсишвили, Я.И. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Размадзе, Н.А. და Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Кучеров, Н.И. და Kutcherov, N.J. და Торонджадзе, А.Ф. და Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Кочлашвили, Т.А. და Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Колхидашвили, М.Г. და Kolkhidashvili, M.G. და კოლხიდაშვილი, მ. (1956) "აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი". საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Н

Никонов, В.Б. და Nikonov, V.B. (1937) Фотоэлектрические наблюдения P Cygni / Photoelectic Observation of P Cygni. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 35-38.

Никонов, В.Б. და Nikonov, V.B. (1938) Фотоэлектрические наблюдения P Cygni в 1936 и 1937 г.г. / Photoelectric Observations of P Cygni in 1935 and 1937. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 23-28.

Никонов, В.Б. და Nikonov, V.B. (1938) Фотоэлектрические наблюдения затменной переменной λ Tauri / Photoelectric Observation of λ Tauri. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 29-36.

О

Ошерович, А.Л. და ოშეროვიჩი, ა და Razmadze, N.A. და Размадзе, Т.С. და რაზმაძე, ნ.ა. და Родионов, С.Ф. და როდიონოვი, ს. და Дзимистаришвили, О.Д. და ძიმისტარიშვილი, ო. და ზელცერი, მ. და Зальцер, М.С. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1954) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

П

Проник, И.И. (1965) О возможных причинах изменения закона межзвёздного покраснения света. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 83-85.

Р

Размадзе, Т.С. (1954) Спектрогелиоскопические наблюдения солнца в 1948-1950 годы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 93-253.

Размадзе, Т.С. (1955) Спектрогелиоскопические наблюдения на горе канобили в 1951-1953 годы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტინი (19). С. 25-131.

С

Страйжис, В. და Зданавичюс, К. (1965) О выборе спектральных районов для гетерохромной фотометрии. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 74-75.

Т

Торонджадзе, А.Ф. და ტორონჯაძე, ა. და Torondjadze, A.Ph. (1956) Исследование функции распределения скоростей звезд на основе анализа составляющих собственных движений / ვარსკვლავთ სიჩქარება განაწილების ფუნქციის გამოკვლევა საკუთარ მოძრაობათა მდგენელების ანალიზის საფუძველზე / Research on star velocities distribution function on the base of the analysis of proper motions components. "აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი" / "Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin", 20. С. 55-64.

Торонджадзе, А.Ф. და ტორონჯაძე, ა. და Torondjadze, A.Ph. (1956) К вопросу о кинематике Местной системы / ადგილობრივი სისტემის კინებატიკის საკითხისათვის / on the problem of the Local system kinematics. "აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი" / "Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin", 20. С. 45-53.

Торонджадзе, А.Ф. და ტორონჯაძე, ა. და Torondjadze, A.Ph. და Кочлашвили, Т.А. და კოჭლაშვილი, თ. და Kotchlashvili, T.A. (1956) К вопросу об определении плоскости симметрии поглощающей материи в Галактике на основе наблюденных данных о межзвёздном поглощении / ვარსკვლავთშორისი შთანთქმის დაკვირვებითი მონაცემების საფუძველზე გალაქტიკის შთანმთქმელი მატერიის სიმეტრიის სიბრტყის განსაღვრის საკითხისათვის / Determination of a plane of symmetry for the absorbing matter in the Galaxy on the base of the interstellar absorption observational data. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 41-43.

У

Урасин, Л.А. (1965) Спектрофотометрические и фотометрические исследования в площадках Каптейна №№ 20-43. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 44-48.

Ф

Фишкова, Л.М. და Размадзе, Т.С. (1955) "აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი". საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Фишкова, Л.М. და ფიშკოვა, ლ.მ. (1955) Вариации интенсивности свечения ночного неба в ближней инфракрасной области / ღამის ცის ნათების ინტენსივობის ვარიაციები ახლო ინფრაწითელ უბანში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი (19). С. 3-23.

Х

Харадзе, Е.К. და Kharadze, E.K. და Вашакидзе, М.А. და Vashakidze, M.A. (1938) Исследование сферической аберрации и астигматизма 8" объекривов камер 16" рефрактора Абастуманской Обсерватории / An Investigation of Spherical Aberration and Astigmatism of 8" Object Lenses of Cameras of 16" Refractor of the Abastumani Observatory. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 131-145.

Харадзе, Е.К. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. (1937) К характеристике атмосферного режима в Абастумани / On the Characteristics of the Atmospheric Conditions of Abastumani. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 111-116.

Холопов, П.Н. (1965) Короны звёздных скоплений. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 38-41.

Ц

Цесевич, В.П. (1965) О звездах типа RR Лиры. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 86-87.

Ш

Шаров, А.С. (1965) Задачи внеатмосферной звёздной астрономии. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 49-61.

Шенайх, В. (1965) О связи между межзвёздных поглощением и звёздным скоплением. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). р. 85.

ბაგაშვილი, სალომე (2015) კორონული ხვრელების მოძრაობა და დინამიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერაძე, სოფია (2013) ჰიპერგიგანტი P Cygni. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, დიმიტრი (2017) ლაცერტიდ 1H 1515+660–ის გამოსხივების მრავალსიხშირული ცვალებადობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვიმრაძე, არჩილ (2016) გალაქტიკათა აქტიური გულების კვლევა თანამგზავრ „SWIFT“-ის სპექტრული დაკვირვებების მეშვეობით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურგენაშვილი, ეკა (2013) რეიგერის ტიპის პერიოდულობა მზის კორონალური მასების ამოფრქვევაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დუმბაძე, გულსუნ (2013) აქტიური არის დინამიკის მოდელი: უმცირეს კვადრატთა მეთოდით აპროქსიმაცია მეორე რიგის წირებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვარდოსანიძე, მანანა (2013) EM Cep - ორჯერადი თუ ცეფეიდა? სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაშალომიძე, ზურაბ (2013) კორონალური წვიმის დინამიკის შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოდუა, მაია (2015) ატმოსფერული პარამეტრების წლიური და ნახევარწლიური ვარიაციები და მათი განმსაზღვრელი კოსმოსური ფაქტორები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. (1949) Определения абсолютных величин слабых звезд поздних спектральных классов ( G и K) по спектрам, полученным с объективной призмой / გვიანი სპექტრული კლასების (G-K) მკრთალი ვარსკვლავების აბსოლუტურ სიდიდეთა განსაზღვრა საობიექტივო პრიზმით მიღებული სპექტრების საშუალებით. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (10). С. 63-123.

კევლიშვილი, ნათია (2017) გამორჩეული იზოლირებული ნეიტრონული ვარსკვლავების რენტგენული დაკვირვებების სპექტრული ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომიძე, ლევან (2017) კვადრუპლექს პრაიმერული ამპლიფიკაცია მოლეკულური დიაგნოსტიკისათვის. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. (1949) ბნელებადი ცვალებადი ვარსკვლავის U Ophiuchi-ს ელექტროკოლორიმეტრია / Электроколориметрия затменной переменной U Ophiuchi. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (10). С. 1-63.

მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და ფურცხვანიძე, ა. და Пурцхванидзе, А.В. (1949) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

მგელაძე, ანა (2017) თვითმსგავსებადი მაგნიტოჰიდროდინამიკული ნაკადების მოდელირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მებონია, მიხეილ (2018) ნანოსტრუქტურირებული ფენების ელექტრული თვისებები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიდელაშვილი, ელენე (2017) პულსარების გამოსხივების პოლარიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქროსცვარიძე, ირაკლი (2017) ყულფის როლი დნმ-კვადრუპლექსის სტაბილურობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტორიაშვილი, ლექსო (2015) O2+ და NO+ იონების განაწილება იონოსფეროს F2 არეში ღამის პირობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფილიშვილი, ელენა (2013) აქტიური რეგიონების დინამიკა ანთებების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფურცხვანიძე, ა. და Пурцхванидзе, А.В. (1949) К вопросу об исследовании уравнений лагранжа в методе для определения орбиты по трем наблюдениям / სამი დაკვირვებით ორბიტის განსაზღვრის მეთოდში ლაგრანჟის განტოლებათა გამოკვლევის საკითხისათვის. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (10). С. 187-201.

ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Kumsishvili, J.J. (1956) მზის გვირგვინის რადიომეტრული დაკვირვება 1954 წლის 30 ივნისის მზის სრული დაბნელების დროს. Радиометрическое наблюдение солнечной короны при полном солнечном затмении 30 июня 1954 года. A radiometric study of the solar Corona at the total solar eclipse, June 30, 1954. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 17-27.

ჩიპაშვილი, დ. და Tchipashvili, D.G. და Чипашвили, Д. (1973) Catalogue of stellar magnitudes, color indices, spectral classes and luminosities of 6353 stars near the North Galactic Pole / ჩრდილო გაკაქტიკური პოლუსის ახლო 6353 ვარსკვლავის ვარსკვლავიერი სიდიდეების, ფერის მაჩვენებლების, სპექტრული კლასებისა და ნათობაა კატალოგი / Каталог звездных влихин показателей цвета, спектральных классов и слассов светимости 6353 звёзд вблизи Северного галактического полюса. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (44). С. 3-53.

ჩხაიძე, შ. და Chkhaidze, Sh.M. (1937) ატმოსფეროს სიმღვრივის ფაქტორი აბასთუმანში /The Turbidity Factor of the Atmosphere at Abastumani. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 105-109.

ძიმისტარიშვილი, ო. და Дзимистаришвили, О.Д. და Ошерович, О. და ოშეროვიჩი, ა. და Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. და როდიონოვი, ს. და Родионов, С.Ф. (1954) სავარსკვლავო ელექტროფოტომეტრი ფოტომამრავლებელით / Звездный Электрофотометр с фотоумножителем. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (16). С. 3-7.

წინამძღვრიშვილი, თამარ (2015) ოსცილაციები ორჯერად ვარსკვლავთ სისტემებში,V 380 Cyg. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭაღიაშვილი, თამარ (2013) მზის ანთებებთან დაკავშირებული აქტიური არეების დინამიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიჯელავა, ბადრი (2016) საქართველოს ძველი ასტრონომიის კულტურული კონტექსტი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Wed Feb 20 17:26:08 2019 PST.