ობიექტები თემით "Q Science > QB Astronomy"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | M | N | R | S | T | V | X | Z | А | Б | В | Д | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ш | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 260.

A

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1960) Спектральные классы 10 звезд типа RR Лиры / ქნარის RR–ის ტიპის ათი ვარსკვლავის სპექტრები / The Spectral classes of 10 RR Lyrae Type Stars. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 127-138.

Alimbarashvili, A.N. და ალიმბარაშვილი, ა. და Алимбарашвили, А.Н. და Makandarashvili, Sh.S. და მაკანდარაშვილი, შ. და Макандарашвили, Ш.С. და Parsadanova, E.I. და ფარსადანოვა, ე. და Парсаданова, Э.И. (1963) Наблюдения радиоизлучения Солнца на волне 1.44 м / The observations of 1.44 m Solar radio-emission. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 51-54.

Ambarzumian, V.A. და ამბარცუმიანი, ვ. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. (1938) Problem of Diffuse Nebulae and Cosmic Absorption / დიფუზიურ ნისლოვანედთა და კოსმიური შთანთქმის პრობლემა. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 37-68.

Apriamaschvili, S.P. და Априамашвили, С.П. (1964) Каталог фотовизуальных звёздных величин, показателей цвета, спектров и светимостей слабых звёзд в в двух участах Млечного Пути в созвездиях Орла и Щита (Участки в области I Плана П.П. Патенаго и на границе с нею) / The catalogue of photographic magnitudes, color-indices, spectra and luminosities of faint stars in two regions of the Milky Way in Aquila and Scutum (the regions in the Area II of the P.P.Parenago's plan). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (31). С. 27-65.

Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. (1965) О структуре Галактики в двух избранных направлениях плана. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). р. 44.

Apriamashvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. (1964) Исследование межзвёздного поглощения света и пространственного распределения звезд в двух участках Млечного Пути в созвездиях Орла и Щита / სინათლის ვარსკვლავთშორისეული შთანთქმისა და ვარსკვლავთ სივრცული განაწილების გამოკვლევა ირმის ნახტომის ორ უბანში არწივისა და ფარის თანავარსკვლავედებში / An investigation of interstellar light-absorption and spatial distribution of stars in two regions of the Milky Way in Aquila and Scutum. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 49-69.

Arhipova, Natalia და Kahniashvili, Tina და Lukash, Vladimir N. (2002) Abundance and evolution of galaxy clusters in cosmological models with massive neutrino. Astronomy and Astrophysics, 386. С. 775-783.

B

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. (1965) Двумерная классификация звезд по спектрам, полученным с помощью предобъективной призмы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 78-81.

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. (1958) Каталог спекральных абсолютных величин 766 звёзд спектральных типов B и A B 44-х площадях каптейна, расположенных вдоль галактического пояса (|b|<30°) / Catalogue of absolute spectral magnitudes of 766 B and A stars in 44 Kapteyn Areas situated along the galactic belt (|b|<30°). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 25-43.

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1960) Результаты спектрального исследования звёзд в трёх участках Млечного Пути. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 155-163.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1937) AG Virginis. Photographic Light-curve and Elements / AG Virginis. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 25-28.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) AH Aurigae. Photographic Light-curve and Elements / AH Aurigae. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 11-14.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) AH Virginis. Photographic Light-curve and Elements / AH Virginis. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 5-83.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1937) OO Aquilae. Photographic Light-curve and Elements / OO Aquilae. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 19-23.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) RZ Comae Berenices. Photographic Light-curve and Elements / RZ Comae Berenices. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 7-11.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) SS Comae Berenices. Photographic Light-curve and Elements / SS Comae Berenices. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 15-19.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) UW Aquarii. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 21-22.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) UX Eridani. Photographic Light-Curve and Elements / UX Eridani. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 1-5.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) WW Eridani. Photographic Light-curve and Elements / WW Eridani. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 1-4.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) YY Eridani. Photographic Light-curve and Elements / YY Eridani. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 9-12.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1937) ZZ Persei. Photographic Light-curve and Elements / ZZ Persei. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 29-33.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. და Nikonov, V.B. და Никонов, В.Б. და Ambarzumian, V.A. და ამბარცუმიანი, ვ. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. (1938) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. და Zakharin, K.G. და Захарин, К.Г. და ზახარინი, კ. და Nikonov, V.B. და Никонов, В.Б. და ნიკონოვი, ვ. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Горделадзе, Ш.Г. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. (1938) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

C

Campanelli, Leonardo და Fogli, Gianluigi და Kahniashvili, Tina და Marone, Antonio და Ratra, Bharat (2012) Galaxy cluster number count data constraints on cosmological parameters. The European Physical Journal C, 72.

Caprini, Chiara და Durrer, Ruth და Kahniashvili, Tina (2005) Cosmic microwave background and helical magnetic fields: The tensor mode. Physical Review D, 69.

Chedia, Otar და Kahniashvili, Tina და Machabeli, George და Nanobashvili, Irakli (1996) On the Kinematics of a Corotating Relativistic Plasma Stream in the Perpendicular rotator Model of a Pulsar Magnetosphere. Astrophysics and Space Science, 239. С. 57-64.

Chen, Gang და Mukharjee, Pia და Kahniashvili, Tina და Ratra, Bharat და Wang, Yun (2004) Looking for Cosmological Alfvén Waves in Wilkinson Microwave Anisotropy Probe Data. Astrophysical Journal, 661. С. 655-659.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. (1938) მზის რადიაცია და ატმოსფეროს გამჭვირვალობა აბასთუმანში / Solar radiation and the transparency of the atmosphere at Abastumani. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 147-150.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхеидзе, Ш. (1963) Озонометрические наблюдения в Абастумани / Ozonometric observations at Abastumani. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 110-120.

D

Djaparidze, B.N. და Джапаридзе, Б.Н. და Korol, A.N. და Король, А.Н. (1964) Система автоматического вращения купола телескопа / A system of automatic rotation of telescope dome. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 139-141.

Djapiashvili, V.P. და ჯაფიაშვილი, ვ. და Джапиашвили, В.П. (1957) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Djapiashvili, V.P. და ჯაფიაშვილი, ვ. და Джапиашвили, В.П. (1957) Исследование поляризационных свойств образований лунной поверхности но элекрофотометрическим измерениям / An investigation of polarizing properties of the lunar surface formations based on the electrophotometric measurements / მთვარის ზედაპირის წარმონაქმნთა პოლარიზაციული თვისებების გამოკვლევა ელექტროფოტომეტრული გაზომვების მიხედვით. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (21). С. 8-165.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1964) Область Cyg Loop в красных и темно-красных лучах / Cyg Loop–ის უბანი წითელი და მუქ–წითელ სხივებში / Cyg Loop region in red and deep-red light. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 81-92.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1959) Звезды с яркой линией Hα около скопления NGC 7380 / The stars with Hα -emission around the cluster NGC 7380. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 7-11.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1960) Новые эмиссионные звезды около IC 443+S40 / ახალი ემისიური ვარსკვლავები IC 443+S40–ის ირგვლივ / New Emission Stars Near IC 443+S40. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25).

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1964) M-звезды в области ζ Змееносца / M – ვარსკვლავები გველისმჭერის ζ–ს უბანში / M -stars in ζ Oph region. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 71-79.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1958) Об атмосферной экстинкции / On the atmospheric extinction. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 93-102.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1960) О системе S147 / S147 სისტემის შესახებ / On the System S147. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 111-117.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1958) Дополнивельное приспособление к саморегистрирующему микрофотометру МФ-4 / A supplementary device to the self-recording microphotometer МФ-4. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 117-124.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Viasоvov, V.V. და ვიაზოვოვი, ვ.ვ. და Вязовов, В.В. (1959) Эмиссионные звёзды в участке μ Цефея / The stars with Hα-emission in the region around μ Cephei. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 3-5.

Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. (1959) Определение параметров функции распределения скоростей для шаровых скоплений на основе применения принципа маскимума правдоподобия / The determination of parameters of the velocity distribution function for the globular clusters on the base of the maximum Likelihood principle. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 129-143.

F

Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1963) Вариации интенсивности и пространственное распределение эмиссии λ 6562 A HI свечения ночного неба / Intensity variations and space distribution of the λ 6562 A HI emission in the night sky. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 77-91.

Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1963) Вращательная температура гидроксильного излучения верхней атмосферы / OH rotational temperature of the atmosphere. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 55-76.

G

Gigolashvili, M. და Japaridze, D. და Kukhianidze, V. (2013) Investigation of the Differential Rotation by Hα Filaments and Long-Lived Magnetic Features for Solar Activity Cycles 20 and 21. Solar Physics, 282 (1). С. 51-65.

Gigolashvili, M. და Japaridze, D. და Kukhianidze, V. (2005) Variations of the Solar Differential Rotation Associated with Polarity Reversal. Solar Physics, 231 (1-2). С. 23-28.

Gigolashvili, M. და Japaridze, D. და Mdzinarishvili, T. და Chargeishvili, K. და Kukhianidze, V. (2007) Investigation of the N S asymmetry of the differential rotation of Hα filaments and large-scale magnetic elements. Advances in Space Research, 40 (7). С. 976-980.

Gigolashvili, M. და Kiladze, R. და Kukhianidze, V. და Ramishvili, G. (2006) On the date when Christianity became the state religion of Georgia. Astronomical & Astrophysical Transactions, 26 (4). С. 199-201.

Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. (1937) ახალ ვარსკვლავთა ანთების დროს გამოტყორცნილი გარსის შესახებ / On the Estimation of the Mass Ejected During the Outburst of Nova. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 55-85.

Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. (1938) ახალ ვარსკვლავთა ტემბერატურის შესახებ ანთების საბოლოო ფაზაში / On the Temperature of Novae in the Final Phase of Outburst. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 69-97.

Gucsik, Arnold და Simonia, Irakli (2016) Cathodoluminescence and Raman Spectromicroscopy of Forsterite in Tagish Lake Meteorite: Implications for Astromineralogy. International Journal of Spectroscopy. С. 1-8.

Gudipati, Murthy S და Simonia, Irakli (2015) Laboratory Studies Towards Understanding Comets. Space Science Reviews, 197 (1-4). С. 101-150.

H

Hase, V.Th. და ჰაზე, ვ. (1943) On the effect of Line Absorption on the Temperature Determination of the Inner Corona / ხაზების შთანთქმის გავლენა შიგა კორონის ტემპერატურის განსაზღვრაზე. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (7). С. 73-83.

Houston, Gordon L და Simonia, Irakli (2016) Pictographs at Paint Rock, Texas: exploring the horizon astronomy and cultural intent. Journal of Astronomical History and Heritage, 19 (1). С. 3-17. ISSN 1440-2807

I

Imnadze, M.P. და იმნაძე, მ. და Имнадзе, М.П. (1958) ორი სხეულის ამოცანის ინტეგრალები სფერულ კოორდინატებში და მათი გამოყენება ორბიტების გამოსათვლელად / The integrals of the problem of two bodies in spherical coordinates and their application to orbit determination / Интегралы задачи двух тел в сферических координатах и применение их для оптеделения орбит. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 145-180.

J

Japaridze, D. და Gigolashvili, M. და Kukhianidze, V. (2006) Investigation of Solar Differential Rotation by Means of Long-Lived Features of the Solar Magnetic Field. Sun and Geosphere, 1.1 (1). С. 31-34.

Japaridze, D. და Gigolashvili, M. და Kukhianidze, V. (2009) Investigation of the Solar Differential Rotation of Compact Magnetic Elements for 1966 - 1986. Solar Physics, 255 (2). С. 203-210.

Japaridze, D. და Gigolashvili, M. და Kukhianidze, V. (2007) Investigation of the differential rotation of the large-scale magnetic elements for the solar activity cycles 20 and 21. Advances in Space Research, 40 (12). С. 1912-1916.

Javakhishvili, G. და Kukhianidze, V. და Todua, M. (2006) A method of open cluster membership determination. Astronomy and Astrophysics, 447 (3). С. 915-919.

K

Kachakhidze, M. და Kachakhidze, N. და Kiladze, R. და Kukhianidze, V. და Ramishvili, G. (2003) Relatively small earthquakes of Javakheti Highland as the precursors of large earthquakes occuring in the Caucasus. Natural Hazards and Earth System Science, 3 (3/4). С. 165-170.

Kachakhidze, M. და Kachakhidze, N. და Kiladze, R. და Kukhianidze, V. და Ramishvili, G. (2004) Tectonic sources of caucasus strong earthquakes. Natural Hazards and Earth System Science, 4 (1). С. 53-58.

Kachakhidze, M. და Kiladze, R. და Kachakhidze, N. და Kukhianidze, V. და Ramishvili, G. (2010) Connection of large earthquakes occurring moment with the movement of the Sun and the Moon and with the Earth crust tectonic stress character. Natural Hazards and Earth System Science, 10 (7). С. 1629-1633.

Kahniashvili, Tina (2005) Cosmological magnetic fields vs. CMB. New Astronomy, 49. С. 79-82.

Kahniashvili, Tina (2006) Effects of cosmological magnetic helicity on the CMB. Astronomische Nachrichten,, 327. С. 414-418.

Kahniashvili, Tina (2006) Effects of primordial helicity on CMB. New Astronomy, 50. С. 11-14.

Kahniashvili, Tina და Brandenburg, Axel და Campanelli, Leonardo და Ratra, Bharat და Tevzadze, Alexander (2012) Evolution of inflation-generated magnetic field through phase transitions. Physical Review D, 86.

Kahniashvili, Tina და Brandenburg, Axel და Tevzadze, Alexander და Ratra, Bharat (2010) Numerical simulations of the decay of primordial magnetic turbulence. Numerical simulations of the decay of primordial magnetic turbulence, 81.

Kahniashvili, Tina და Campanelli, Leonardo და Gogoberidze, Grigol და Maravin, Yurii და Ratra, Bharat (2008) Gravitational radiation from primordial helical inverse cascade magnetohydrodynamic turbulence. Physical Review D, 78.

Kahniashvili, Tina და Durrer, Ruth და Maravin, Yurii (2008) Testing Lorentz invariance violation with Wilkinson Microwave Anisotropy Probe five year data. Testing Lorentz invariance violation with Wilkinson Microwave Anisotropy Probe five year data, 79.

Kahniashvili, Tina და Gogoberidze, Grigol და Ratra, Bharat (2006) Gamma ray burst constraints on ultraviolet Lorentz invariance violation. Physics Letters B, 643. С. 81-95.

Kahniashvili, Tina და Gogoberidze, Grigol და Ratra, Bharat (2008) Gravitational Radiation from Primordial Helical Magnetohydrodynamic Turbulence. Physical Review Letters, 100.

Kahniashvili, Tina და Kisslinger, Leonard და Stevens, Trevor (2010) Gravitational radiation generated by cosmological phase transition magnetic fields. Physical review D, 81.

Kahniashvili, Tina და Kosowsky, Arthur და Gogoberidze, Grigol და Maravin, Yurii (2008) Detectability of gravitational waves from phase transitions. Physical Review D, 78.

Kahniashvili, Tina და Lavrelashvili, George და Ratra, Bharat (2008) CMB temperature anisotropy from broken spatial isotropy due to a homogeneous cosmological magnetic field. Physical Review D, 78.

Kahniashvili, Tina და Machebeli, George და Nanobashvili, Irakli (1997) Generation of the electrostatic field in the pulsar magnetosphere plasma. Plasma Physics, 4. С. 1132-1135.

Kahniashvili, Tina და Maravin, Yurii და Natarajan, Aravind და Battaglia, Nick და Tevzadze, Alexander (2013) Constraining Primordial Magnetic Fields through Large-scale Structure. Astrophysical Journal, 770. С. 47-54.

Kahniashvili, Tina და Ratra, Bharat (2007) CMB anisotropies due to cosmological magnetosonic waves. Physical review D, 75.

Kahniashvili, Tina და Ratra, Bharat (2005) Effects of cosmological magnetic helicity on the cosmic microwave background. Physical Review D , 71.

Kahniashvili, Tina და Tevzadze, Alexander და Brandenburg, Axel და Neronov, Andrii (2013) Evolution of primordial magnetic fields from phase transitions. Physical Review D, 87.

Kahniashvili, Tina და Tevzadze, Alexander და Ratra, Bharat (2004) Phase Transition Generated Cosmological Magnetic Field at Large Scales. Astrophysical Journal, 726. С. 78-86.

Kahniashvili, Tina და Tevzadze, Alexander და Sethi, Shiv და Pandey, Kanhaiya და Ratra, Bharat (2012) Primordial magnetic field limits from cosmological data. Physical Review D, 82.

Kahniashvili, Tina და Vachaspati, Tanmay (2006) Detection of magnetic helicity. Physical Review D, 73.

Kahniashvili, Tina და von Toerne, Eckard და Arhipova, Natalia და Ratra, Bharat (2005) Neutrino mass limit from galaxy cluster number density evolution. Physical Review D, 71.

Kalandadze, N.B. და Каландадзе, Н.Б. (1964) Каталог звёздных величин и показателей цвета в системе U-B-V, спектров и светимостей звёзд в Млечном Пути в созвездии Тельца (области IV Плана П.П. Паренаго) / The catalogue of U-B-V magnitudes, color-indices, spectra and luminosities of stars in the Milky Way in Taurus (the Area IV of the P.P. Parenago's Plan). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (31). С. 66-104.

Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. (1958) G და K ტიპის 425 მკრთალი ვარსკვლავის სპექტრული აბსოლუტური სიდიდეების კატალოგი / Catalogue of absolute magnitudes of 425 stars of spectral types G and K. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 45-66.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1960) Астрономия в Грузинской ССР (К сорокалетию советской власти в Грузии). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 3-22.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1965) Образ работ по звездной астрономии, ведущихся в астрономических учреждениях и обсерваториях СССР. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 6-36.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1965) Обсуждение докладов и выступлений. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 89-92.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1952) Каталог показателей цвета 14000 звёзд и исследование поглощения света в галактике на основе цветовых избытков звёзд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (12). С. 5-418.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1960) ასტრონომიული სამეცნიერო, სასწავლო, საცნობარო და სამეცნიერო–პოპულარული ნაშრომების ბიბლიოგრაფია (1921–1959 წწ) / Библиография грузинской астрономической литературы (1921-1959 гг.). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 21-90.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1949) Показатели цвета 4488 звёзд в восемнадцати площадках каптейна, пасположенных на средних и высоких галактических широтах / საშუალო და მაღალ გალაქტიკურ განედებზე მდებარე თვრამეტ კაპტეინის არეში 4488 ვარსკვლავის ფერის მაჩვენებლები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (10). С. 125-186.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1943) Колор-индексы 4535 звёзд в одиннадцати площадках Kapteyn'а / Color-indices of 4535 Stars in Eleven Kapteyn Areas. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (7). С. 99-188.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1943) A Brief Report on the Activity of the Abastumani Astrophysical Observatory on Mount Kanobili in the years 1940-1942. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (7). С. 209-213.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1952) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1937) О смещениях абсорбционных линий в спектре P Cygni / On the Displacements of Absorption Lines in the Spectrum of P Cygni. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 39-46.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1937) W Ursae Majoris ტიპის ცვალებად ვარსკვლავთა ფოტოგრაფიული დაკვირვება (განმარტებითი შენიშვნები) / Photographic Observations of Eclipsing Variable Stars of the W Ursae Majoris (Some Introductory Remarks). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (1). С. 7-10.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Apriamaschvili, S.P. და Априамашвили, С.П. და Kotchlashvili, T.A. და Кочлашвили, Т.А. და Kalandadze, N.B. და Каландадзе, Н.Б. (1964) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Apriamaschwili, S.P. და Априамашвили, С.П. და Kotchlashvili, T.A. და Кочлашвили, Т.А. (1964) Каталог фотовизуальных звёздных величин, спектров и свертимостей звёзд в области II плана (созвездие Лебедя) / The catalogue of photovisual magnitudes, spectra and luminosities of stars in the Area II of the P.P. Paregano's plan (Cygnus). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (31). С. 3-26.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. (1960) О двухмерной спектральной классификации звезд с применением предобъективной призмы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 139-154.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. (1964) Спектрофотометрическое исследование RW Возничего / მეეტლის RW–ს სპექტროფოტომეტრიული გამოკვლევა / Spectrophotometric study of RW Aurigae. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 3-20.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Mosidze, L.N. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. და Apriamashvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Tetruashvili, E. I. და თეთრუაშვილი, ე. და Тетруашвили, Э.И. და Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Ксанфомалити, Л.В. და Xanfomality, L.V. და Djaparidze, B.N. და Джапаридзе, Б.Н. და Korol, A.N. და Король, А.Н. და Magnaradze, N.G. და Магнарадзе, Н. Г. (1964) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Dobronravin, P.P. და დობრონრავინი, პ. და Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. და Kulikovsky, P.G. და კულიკოვსკი, პ. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. (1937) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და ლავდოვსკი, ვ. და Лавдовский, В.В. და ხოლოპოვი, პ. და Холопов, П.Н. და კოლესნიკი, ლ. და Колесник, Л.Н. და აფრიამაშვილი, ს. და Apriamaschvili, S.P. და Априамашвили, С.П. და ურასინი, ლ.ა. და Урасин, Л.А. და შაროვი, ა. და Шаров, А.С. და Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. და კოპილოვი, ი. და Копылов, И.М. და სტრაიჟისი, ვ. და Страйжис, В. და ზდანავიჩისი, კ. და Здананичюс, К. და ბოიარჩუკი, მ. და Боярчук, М.Е. და დიმოვი, ნ. და Димов, Н.А. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და აზიმოვი, ს. და Азимов, С.М. და პრონიკი, ი. და Проник, И.И. და შიონაიხი, ვ. და Шенайх, В. და ცესევიჩი, ვ. და Цесевич, В.П. და მირზოიანი, ლ. და Мирзоян, Л.В. და Mirzojan, L.V. (1965) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. (1964) О статистических функциях внегалактических туманностей / გარეგალაქტიკურ ნისლეულთა სტატისტიკური ფუნქციების შესახებ / On the statistical functions for the extragalactic nebulae. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 93-106.

Khvostikov, I.A. და ხვოსტიკოვი, ი.ა. და Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. (1959) New Bands and Lines in the Twilight Sky Spectrum. Nature, 183 (4664). р. 811. ISSN 280836

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1959) Опыт определения лучевых скоростей звезд с помощью объекрывной призмы, установленной перед 70-см менисковым телескопом / On the experimental determinations of stellar radial velocities by means of the objective prism attached to the 70-cm meniscus type telescope. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 35-84.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1958) О распределении масс в Галактике / On the mass distribution in the Galaxy. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 125-137.

Kosowsky, Arthur და Kahniashvili, Tina (2011) Signature of Local Motion in the Microwave Sky. Physical Review Letters, 106.

Kosowsky, Arthur და Kahniashvili, Tina და Lavrelashvili, George და Ratra, Bharat (2005) Faraday rotation of the cosmic microwave background polarization by a stochastic magnetic field. Physical review D, 71.

Kosowsky, Arthur და Mack, Andrew და Kahniashvili, Tina (2001) Gravitational radiation from cosmological turbulence. Physical Review D, 66.

Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. (1959) Замечания к исследованию поглощения света в направлении на галактический центр / On the absorption of light in the direction to the centre of the Galaxy. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 85-90.

Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. (1959) О зависимости между двумя фотометрическими системами звёздных величин / On the dependence between two photometric systems of star magnitudes. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 91-96.

Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. (1958) Фотовизуальные звёздные величины и цветовые показатели звезд в направлении на галактический центр / Photovisual magnitudes and colour indices of the stars in the galactic centre direction. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 67-92.

Kukhianidze, V. და Zaqarashvili, T. და Khutsishvili, E. (2006) Observation of kink waves in solar spicules. Astronomy & Astrophysics, 449 (2). С. 35-38.

Kulikovsky, P.G. და კულიკოვსკი, პ. (1937) CY Aquarii. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 47-53.

Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1964) Затменно-переменная звезда КЗП 5708 (S4605) / ბნელებადი ცვალებადი ვარსკვლავი КЗП 5708 (S4605) / Eclipsing variable star КЗП 5708 (S4605). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 45-48.

Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. (1964) Электроколориметрические наблюдения RW Возничего / მეეტლის RW–ს ელექტროკოლორიმეტრიული დაკვირვებები / Electrocolorimetry of RW Aur. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 33-38.

M

Mack, Andrew და Kahniashvili, Tina და Kosowsky, Arthur (2002) Microwave background signatures of a primordial stochastic magnetic field. Physical review D, 65.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1958) Фотоэлектрические наблюдения 12 Lacertae / Photoelectric observations of 12 Lacertae. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 7-18.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1958) электрофотометрия спектрально двойной звезды Σ12A / Electrophotometry of the spectroscopic binary Σ12A. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 3-6.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1958) Электрофотометрические наблюдения звезды HD 217050 / Electrophotometric observations of HD 217050. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 19-25.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. Фотоэлектрические наблюдения β Лиры / ქნარის β–ს ფოტოელექტრული დაკვირვებები / Photoelectric Observations of β Lyrae. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 91-96.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1959) Электрофотометрия затменных переменных звезд RR Рыси и Y Лебедя / Photoelectric observations of the eclipsing variable stars RR Lyn and Y Cyg. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 13-24.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1964) Затменно-переменная звезда V 502 Змееносца / ბნელებადი ცვალებადი ვარსკვლავი გველისმჭერის V 502 / The eclipsing variable V 502 Oph. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 39-43.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1960) Фотоэлектрические наблюдения затменной переменной VW Цефея / ბნელებადი ცვალებადი ვარსკვლავის ცეფევსის VW–ის ფოტოელექტრული დაკვირვებები / Phtoelectric Observations of the Eclipsing Variable Stars VW Cephei. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 97-103.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Pugach, A.Th. და პუგაჩი, ა. და Пугач, А.Ф. და Gusseva, N.N. და Гуссева, Н.Н. და Retivaya, T.V. და Ретивая, Т.В. და Kundrzinya, B.A. და Кудзиня, Б.А. და Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Kalandadze, N.B. და Каландадзе, Н.Б. და კალანდაძე, ნ. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1962) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Imnadze, M.P. და იმნაძე, მ. და Имнадзе, М.П. და Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1958) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magnaradze, N.G. და Магнарадзе, Н.Г. (1964) О движении космического тела с переменной массой при полете к Венере / On the motion of the space body with the variable mass in its flight to Venus. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 143-151.

Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1958) Некоторие замечания к задаче движения материальной точки под действием силы, зависящей от времени. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 139-144.

Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1959) Об ограниченной задаче трёх тел, когда притягиваемое тело имеет переменную массу / On the restricted three-body problem for the case when the attracted body has the variable mass. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 145-159.

Makandarashvili, Sh.S. და მაკანდარაშვილი, შ. და Макандарашвили, Ш.С. (1963) Статистическое исследование радиовсплесков Солнца на частоте 209 МГГЦ / The statistical investigation of Solar 209 Mc/s radioflares. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 47-50.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. (1948) დედამიწის ატმოსფეროს მაღალი ფენების ზოგიერთი ფიზიკური თავისებურებების შესწავლა ბინდის ელექტროკოლორიმეტრიის მეთოდით. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (9). С. 1-142.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. (1948) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. (1963) О поляризации света сумеречного неба / On polarization of the twilight sky. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 93-102.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. და Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. (1963) Спектральные исследования гидроксильного излучения в свете сумеречного неба / Spectral investigation of OH emission in the twilight sky. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 103-109.

Mirzojan, L.V. და მირზოიანი, ლ. და Мирзоян, Л.В. (1965) К вопросу о пространственном распределении и темпах развития O-BI звёзд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 86-88.

Mirzojan, L.V. და მირზონიანი, ლ. და Мирзоян, Л.В. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. (1960) Спектральные Наблюдения AG Дракона / AG Dra–ის სპექტრული დაკვირვებანი / Spectral Observations of AG Draconis. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 121-125.

Mosidze, L.M. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. (1964) Трехцветная фотометрия звезды RW Возничего / ვარსკვლავის მეეტლის RW–ს სამფეროვანი ფოტომეტრია / Three-Color photometry of RW Aurigae. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 21-32.

N

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. (1943) Radiometric Observation of the Solar Corona During the Eclipse of 1941, September 21 / მზის კორონის რადიომეტრული დაკვირვება 1941 წლის 21 სექტემბრის მზის სრული დაბნელების დროს. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (7). С. 33-72.

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1937) AP Aurigae. Photographic Light-Curve and Elements / AP Aurigae. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 15-18.

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Dobronravin, P.P. და დობრონრავინი, პ. (1937) BB Pegasi. Photospheric Light-Curve and Elements / BB Pegasi. ფოტოსფერული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (1). С. 11-14.

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. (1965) Задачи узкополосной фотометрии звезд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 62-63.

R

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. (1960) Новые Hα-эмиссионные звезды в Единороге / ახალი Hα –ემისიური ვარსკვლავები მარტორქაში / New Hα -Emission Stars in Motoceros. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 119-120.

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. (1959) Некоторые результаты фотометрии кометарной туманности NGC 2261 / Some results of the photometry of the cometary nebula NGC 2261. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 25-29.

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. და Iroshnikov, R.S. და იროშნიკოვი, რ.ს. და Ирошников, Р.С. და Kotok, E.W. და კოტოკი, ე.ვ. და Коток, Э.В. (1959) Изофоты планетарной туманности NGC 6853 в излучении λ3727 / Isophotoes of the planetary nebula NGC 6853 in the light λ3727. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 31-33.

Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. (1958) აბასთუმნის ობსერვატორიის სპექტროჰელიოსკოპურ დაკვირვებათა დამუშავების შედეგების შესახებ / On the statistics of spectrohelioscopic observations. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 103-112.

Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. (1962) Фотометрия хромосферных вспышек / The photometry of chromospheric flares. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 3-27.

Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. (1962) Кривые развития хромосферных вспышек / The chromospheric flare curves. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 29-45.

Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. და Makandarashvili, Sh.S. და მაკანდარაშვილი, შ. და Макандарашвили, Ш.С. და Alimbarashvili, A.N. და Алимбарашвили, А.Н. და Parsadanova, E.I. და Парсаданова, Э.И. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. და Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1963) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. (1958) ქრომოსფერული ამოფრქვევების ზოგიერთი მახასიათებლის შესახებ / On some chromospheric flare characteristics. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 113-115.

S

Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. (1964) კოორდინატთა საზომი ხელსაწყოს КИМ-3-ის გამოკვლევა / Исследование координатно - измерительной машины КИМ-3 / An investigation of the measuring machine КИМ-3. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 107-126.

Shain, P.Th. და შაინი, პ. (1943) Some Physical Characteristics of the Atmospheres of Supergiants cB5 - cA5 / cB5 - cA5 ტიპის ზებუმბერაზ ვარსკვლავთა ატმოსფეროს ზოგიერთი ფიზიკური მახასიათებელი. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (7). С. 83-98.

Shain, P.Th. და შაინი, პ. (1943) The Study of Selective Absorption in the Region of the Rift of Milky Way in Aquila / სელექტური შთანთქმის შესწავლა "ირმის ნახტომის" განშტოებაში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (7). С. 189-199.

Simonia, Irakli (2011) Astronomical Significance of Ancient Monuments. In: The Inspiration of Astronomical Phenomena VI, October 18-23, 2009, Venezia, Italy.

Simonia, Irakli (2005) Frozen Hydrocarbon Particles as a Luminescent Dust Component of Nebular Matter. Astrophysics, 48 (3). С. 374-380.

Simonia, Irakli (2011) Frozen Hydrocarbons in Comets. The Astronomical Journal, 141 (2). С. 56-61.

Simonia, Irakli (2004) Luminescence of Dust in the Nebula CED 201. Astrophysics, 47 (4). С. 530-537.

Simonia, Irakli (2007) Luminescence of cosmic dust--- A result of the interaction of radiation with solid matter. Astrophysics, 50 (4). С. 548-551.

Simonia, Irakli (2004) Old Georgian Astronomical Manuscripts. The Journal of Astronomical Data, 10. С. 121-133.

Simonia, Irakli (2007) On the nature of unidentified cometary emission lines. Solar System Research, 41 (2). С. 129-131.

Simonia, Irakli (2007) On the possible luminescence nature of unidentified cometary emissions. Astrophysics and Space Science, 312 (1-2). С. 27-33.

Simonia, Irakli (2011) Organic component of cometary ice. Astrophysics and Space Science, 332 (1). С. 91-98.

Simonia, Irakli (2013) Organic molecules of cometary substance. In: FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL EVOLUTION OF STAR FORMING REGION AND ORIGIN OF LIFE: Astrochem2012.

Simonia, Irakli (2016) POSSIBLE THERMOLUMINESCENCE OF THE SOLID COMETARY SUBSTANCE. The Astronomical Journal, 152 (4). р. 87.

Simonia, Irakli (2004) Unidentified Cometary Emission Lines as the Photoluminescence of Frozen Hydrocarbon Particles. Astronomy Letters, 30 (12). С. 863-868.

Simonia, Irakli და Ruggles, Clive და Chagunava, Raul (2008) Ethnographic and literary reflections on ancient Georgian astronomical heritage. Journal of Astronomical History and Heritage, 11 (3). С. 213-218. ISSN ISSN 1440-2807

Simonia, Irakli და Abuladze, Tamar და Chkhikvadze, Nestan და Samkurashvili, Liana და Simonia, Tsitsino და Pataridze, Ketevan და Meladze, George (2015) Astronomical Manuscripts in Georgia. Ilia State UniversityPress, Tbilisi. ISBN 978-9941-18-225-9

Simonia, Irakli და Gucsik, Arnold და Endo, T და Nakazato, E და Nishido, H და Ninagawa, K და Kayama, M და Bérczi, Sz და Nagy, Sz და Ábrahám, Péter და Kimura, Y და Gyollai, I და Rózsa, P და Posta, J და Nagy, M და Mihályi, K და Apai, D და Futó, P (2011) Cathodoluminescence Characterization of the Forsterite in Kaba Meteorite: An Astromineralogical Application. In: 42nd Lunar and Planetary Science Conference, March 7-11, 2011, The Woodlands, Texas.

Simonia, Irakli და Gucsik, Arnold და Endo, Taro და Nishido, Hirotsugu და Ninagawa, Kiyotaka და Kayama, Masahiro და Bérczi, Szaniszló და Nagy, Szabolcs და Ábrahám, Péter და Kimura, Yuki და Miura, Hitoshi და Gyollai, Ildikó და Rózsa, Péter და Posta, József და Apai, Dániel და Mihályi, Krisztián და Nagy, Mihály და Ott, Ulrich (2013) Cathodoluminescence microscopy and spectroscopy of forsterite from Kaba meteorite: An application to the study of hydrothermal alteration of parent body. Meteoritics & Planetary Science, 48 (12). С. 2577-2596.

Simonia, Irakli და Gucsik, Arnold და Nishido, Hirotsugu და Ninagawa, Kiyotaka და Ott, Ulrich და Tsuchiyama, Akira და Kayama, Masahiro და Boudou, Jean-Paul (2012) Cathodoluminescence Microscopy and Spectroscopy of Micro- and Nanodiamonds: An Implication for Laboratory Astrophysics. Microscopy and Microanalysis, 18 (6). С. 1285-1291.

Simonia, Irakli და Jijelava, Badri (2015) Astronomy in the Ancient Caucasus. In: Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy. SPRINGER, Springer Science+Business Media New York, С. 1443-1451. ISBN 978-1-4614-6140-1

Simonia, Irakli და Jijelava, Badri და Gigauri, Giorgi და Huston, Gordon (2015) Observational and Cult Sites in Pre-Christian Georgia. In: Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy. SPRINGER, Springer Science+Business Media New York, С. 1461-1467. ISBN 978-1-4614-6140-1

Simonia, Irakli და Jijelava, Badri და Holbrook, Jarita (2016) Astronomical Context of Georgian Folklore. Indian Journal of Science and Technology, 9 (37). С. 1-8. ISSN ISSN (Print) : 0974-6846 ISSN (Online) : 0974-5645

Simonia, Irakli და Mikailov, Khidir (2006) Photoluminescence and cathodoluminescence by cosmic dust. Astronomy Reports, 50 (12). С. 960-964.

Simonia, Irakli და Nabiyev, Shaig (2015) Nano-metric Dust Particles as a Hardly Detectable Component of the Interplanetary Dust Cloud. Journal of Astrophysics and Astronomy, 36 (3). С. 409-419.

Simonia, Irakli და Ruggles, Clive და Bakhtadze, Nodar (2009) An astronomical investigation of the seventeen hundred year old Nekresi fire temple. Journal of Astronomical History and Heritage, 12 (3). С. 235-239. ISSN ISSN 1440-2807

Simonia, Irakli და Simonia, Tsitsino (2013) Relict Substance of Comets. In: European Planetary Science Congress 2013.

Simonia, Irakli და Simonia, Tsitsino (2011) Substances of the Ancient Cosmology. In: The Inspiration of Astronomical Phenomena VI, October 18-23, 2009, Venezia, Italy.

Simonia, Irakli და Simonia, Tsitsino (2003) Triton Surface Evolution. Astronomical and Astrophysical Transactions, 22 (1). С. 55-58.

Simonia, Irakli და Simonia, Tsitsino და Abuladze, Tamar (2016) DVD Database Astronomical Manuscripts in Georgia. Astronomical Surveys and Big Data ASP Conference Series,, 505. С. 252-261.

T

Tetruashvili, E.I. და თეთრუაშვილი, ე. და Тетруашвили, Э.И. და Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. (1964) Исследование щелей солнечного инфракрасного спектрофотометра и внезатменного коронографа / სამზეო ინფრაწითელი სპექტროფოტომეტრისა და დაბნელებაგარეშე კორონოგრაფის ჭვრიტეების გამოკვლევა / The investigation of the slits of the infrared solar spectrophotometer and of the coronograph. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 127-135.

Tevsadse, G.A. და თევზაძე, გ. (1943) Note on two new Comets / ორი ახალი კომეტის შესახებ. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (7). С. 201-208.

Tevzadze, Alexander და Kisslinger, Leonard და Brandenburg, Axel და Kahniashvili, Tina (2012) Magnetic Fields from QCD Phase Transitions. Astrophysical Journal, 759. С. 54-62.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. (1959) Об использовании эмпирического закона распределения плотноскей поглощающего вещества перпендикулярно галактической плоскости для учета поглощения / On the application to the absorption calculation of the empirical Law of the absorbing medium density distribution normally to the galactic plane. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 117-122.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. (1959) О законе распределения плотностей поглучшающего вещества перпендикулярно галактической плоскости / On the law of absorbing medium density distribution perpendicularly to the galactic plane. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 123-128.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. (1959) Номограммы и счетная линейка для определения величины космического поглощения / The nomogram and the sliding-rule for the cosmic absorption determination. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 109-116.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. და Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. (1959) Исследование межзвёздного поглощения на основе данных о цветовых избытках долкопериодических цефеид / An investigation of the interstellar absorption on the base of the color-excess data for long period Cepheids. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 97-108.

V

Valdarnini, Riccardo და Kahniashvili, Tina და Novosyadlyj, Bohdan (1998) Large scale structure formation in mixed dark matter models with a cosmological constan. Astronomy and Astrophysics, 336. С. 11-228.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. (1943) An Investigation of the Polarization of the Solar Corona at the Total Eclipse on September 21, 1941 / მზის კორონის პოლარიზაციის გამოკვლევა 1941 წლის 21 სექტემბრის მზის სრული დაბნელების დაკვირვების საფუძველზე. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (7). С. 1-31.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. (1937) On the space distribution of F-Type stars / F-ტიპის ვარსკვლავთა სივრცეში განაწილების შესახებ. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 87-96.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. (1938) The distribution of A, F and G Type Stars in the Direction Perpendicular to the Galactic Plane and in the Plane of Symmetry / A, F და G ტიპის ვარსკვლავთა განაწილება გალაქტიკის სიბრტყის მართობულად და სიმეტრიის სიბრტყეში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 109-129.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Hase, V.Th. და ჰაზე, ვ. და Shajn, G.A. და შაინი, გ. და Kharadze, E.K. და Харадзе, Е.К. და ხარაძე, ე.კ. და Tevsadse, G.A. და თევზაძე, გ. (1943) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

X

Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1959) Систематические погрешности электронных приборов для определения степени поляризации света / Systematic errors of electric instruments for measure of light polarization. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 175-178.

Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1964) Электронный фотогид / An electronic photoguide. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (30). С. 137-138.

Z

Zakharin, K.G. და ზახარინი, კ. და Захарин, К.Г. (1938) RX Canis Majoris. Фотографическая световая кривая, элементы и фотометрическая орбита / RX Canis Majoris. Photographic Light-curve, elements and photometric orbit. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 13-20.

Zakharin, K.G. და ზახატინი, კ. და Захарин, К.Г. (1938) RW Canis Majoris. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 21-25.

Zaqarashvili, T. და Khutsishvili, E. და Kukhianidze, V. და Ramishvili, G. (2007) Doppler-shift oscillations in solar spicules. Astronomy and Astrophysics, 474 (2). С. 627-632.

Zaqarashvili, T. და Kukhianidze, V. და Khodachenko, M. (2010) Propagation of a sausage soliton in the solar lower atmosphere observed by Hinode/SOT. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 404 (1). С. 74-78.

Zhvania, Mzia G და Japaridze, Nadezhda და Chilachava, Lela R და Fochkhidze , Nino (2015) Chronic toluene exposure and the hippocampal structure in adolescent and adult brains (review). In: Neurobiology of drug addiction and Substance Abuse. Elsevier, London, King College. (პროცესშია)

А

Азимов, С.М. (1965) Об определении спектральных классов, классов сверимости и спектрофотометрических градиентов звёзд-субфифантов в затменных двойных системах. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 81-83.

Б

Боярчук, М.Е. (1965) О водородных линиях, как критериях классификации по светимости звезд A и F. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 75-77.

В

Вашакидзе, М.А. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ.ა. (1954) Излучение поляризации излучения солнечной короны на основе наблюдения полного солнечного затмения 25 февраля 1952 года / მზის კორონის გამოსხივების პოლარიზაციის შესწავლა 1952 წლის 25 თებერვლის მზის სრული დაბნელების დაკვირვების საფუძველზე. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 3-27.

Вашакидзе, М.А. და ვაშაკიძე, მ. და Джапиашвили, В.П. და ჯაფიაშვილი, ვ. და Воронцов-Вельяминов, Б.А. და ვორონცოვ-ველიამინოვი, ბ.ა. და Vorontsov-Velyaminov, B.A. და Кочлашвили, Т.А. და Торонджадзе, А.Ф. და Размадзе, Т.С. (1954) "აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი". საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Воронцов-Вельяминов, Б.А. და Vorontsov-Velyaminov, B.A. და ვორონცოვ-ველიამინოვი, ბ.ა. (1954) Фотометрическая структура типичной кометы (комета 1942g) / ტიპიური კომეტის ფოტომეტრიული სტრუქტურა (კომეტა 1942g). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 49-73.

Д

Джапиашвили, В.П. და ჯაფიაშვილი, ვ. (1954) Распределение яркости в земной тени и полутени по электрофотометрическим наблюдениям полного лунного затмения 8 декабря 1946 года / სიკაშკაშის განაწილება დედამიწის ჩრდილში და ნახევარჩდილში 1946 წლის 8 დეკემბერს მთვარის სრულ დაბნელებაზე ელექტროფოტომეტრული დაკვირვების მიხედვით. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 29-47.

Димов, Н.А. (1965) Опыт создания звёзднофо фотометра нового типа. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 77-78.

Добронравин, П.П. და Dobronravin, P.P. და დობრონრავინი, პ. (1937) Несколько замечаний к вопросу о методике фотографической фотометрии звёзд / Some Remarks on Methods of Photographic Photometry of Stars. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 97-103.

К

Колесник, Л.Н. (1965) К вопросу о развитии исследований структуры Галактики оптическими методами. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 41-44.

Колхидашвили, М.Г. და კოლხიდაშვილი, მ. და Kolkhidashvili, M.G. (1956) Исследование средних лучевых и тангенциальных скоростей звёзд и опыт оценки точности каталожных значениЙ параллаксов / ვარსკვლავთ საშუალო სხივური და ტანგენციალური სიჩქარეების გამოკვლევა და კატალოგში მოცემული პარალაქსების მნიშვნელობების სიზუსტის შეფასების ცდა / An investigation on mean radial and tangential star velocities and an attempt of evaluation the accuracy of catalogue values of parallaxes. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 65-165.

Колчашвили, Т.А. და Торонджадзе, А.Ф. და Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. (1954) Фотографические наблюдения малых планет и комет. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 75-87.

Копылов, И.М. (1965) Современные проблемы и методы спектральной классификации звезд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 63-74.

Кочлашвили, Т.А. (1954) Наблюдения покрытий звезд луной. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 89-92.

Кучеров, Н.И. და Kutcherov, N.J. (1956) Визуальные наблюдения Марса при противостоянии 1954 года. Visual observations of Mars in 1954 opposition. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 29-40.

Л

Лавдовский, В.В. (1965) Некоторые результаты исследования шести рассеянных скоплений. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 36-38.

М

Магалашвили, Н.Л. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Кумсишвили, Я.И. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Размадзе, Н.А. და Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. (1956) Электрофотометрия спектрально-двойной звезды BD+39°811. Photoelectic oservations of spectroscopic binary BD+39°811. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 11-15.

Магалашвили, Н.Л. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Харадзе, Е.К. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. (1956) О колебаниях блеска и цвета звезды Р лебедя / On the light-and colour variation of P Cygni. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტინი, Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 3-10.

Магалашвили, Н.Л. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Харадзе, Е.К. და ხარაძე, ე.კ. და Кумсишвили, Я.И. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Размадзе, Н.А. და Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Кучеров, Н.И. და Kutcherov, N.J. და Торонджадзе, А.Ф. და Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Кочлашвили, Т.А. და Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Колхидашвили, М.Г. და Kolkhidashvili, M.G. და კოლხიდაშვილი, მ. (1956) "აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი". საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Н

Никонов, В.Б. და Nikonov, V.B. (1937) Фотоэлектрические наблюдения P Cygni / Photoelectic Observation of P Cygni. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 35-38.

Никонов, В.Б. და Nikonov, V.B. (1938) Фотоэлектрические наблюдения P Cygni в 1936 и 1937 г.г. / Photoelectric Observations of P Cygni in 1935 and 1937. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 23-28.

Никонов, В.Б. და Nikonov, V.B. (1938) Фотоэлектрические наблюдения затменной переменной λ Tauri / Photoelectric Observation of λ Tauri. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 29-36.

П

Проник, И.И. (1965) О возможных причинах изменения закона межзвёздного покраснения света. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 83-85.

Р

Размадзе, Т.С. (1954) Спектрогелиоскопические наблюдения солнца в 1948-1950 годы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (17). С. 93-253.

Размадзе, Т.С. (1955) Спектрогелиоскопические наблюдения на горе канобили в 1951-1953 годы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტინი (19). С. 25-131.

С

Страйжис, В. და Зданавичюс, К. (1965) О выборе спектральных районов для гетерохромной фотометрии. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 74-75.

Т

Торонджадзе, А.Ф. და ტორონჯაძე, ა. და Torondjadze, A.Ph. (1956) Исследование функции распределения скоростей звезд на основе анализа составляющих собственных движений / ვარსკვლავთ სიჩქარება განაწილების ფუნქციის გამოკვლევა საკუთარ მოძრაობათა მდგენელების ანალიზის საფუძველზე / Research on star velocities distribution function on the base of the analysis of proper motions components. "აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი" / "Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin", 20. С. 55-64.

Торонджадзе, А.Ф. და ტორონჯაძე, ა. და Torondjadze, A.Ph. (1956) К вопросу о кинематике Местной системы / ადგილობრივი სისტემის კინებატიკის საკითხისათვის / on the problem of the Local system kinematics. "აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი" / "Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin", 20. С. 45-53.

Торонджадзе, А.Ф. და ტორონჯაძე, ა. და Torondjadze, A.Ph. და Кочлашвили, Т.А. და კოჭლაშვილი, თ. და Kotchlashvili, T.A. (1956) К вопросу об определении плоскости симметрии поглощающей материи в Галактике на основе наблюденных данных о межзвёздном поглощении / ვარსკვლავთშორისი შთანთქმის დაკვირვებითი მონაცემების საფუძველზე გალაქტიკის შთანმთქმელი მატერიის სიმეტრიის სიბრტყის განსაღვრის საკითხისათვის / Determination of a plane of symmetry for the absorbing matter in the Galaxy on the base of the interstellar absorption observational data. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 41-43.

У

Урасин, Л.А. (1965) Спектрофотометрические и фотометрические исследования в площадках Каптейна №№ 20-43. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 44-48.

Ф

Фишкова, Л.М. და Размадзе, Т.С. (0155) "აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი". საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Фишкова, Л.М. და ფიშკოვა, ლ.მ. (1955) Вариации интенсивности свечения ночного неба в ближней инфракрасной области / ღამის ცის ნათების ინტენსივობის ვარიაციები ახლო ინფრაწითელ უბანში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი (19). С. 3-23.

Х

Харадзе, Е.К. და Kharadze, E.K. და Вашакидзе, М.А. და Vashakidze, M.A. (1938) Исследование сферической аберрации и астигматизма 8" объекривов камер 16" рефрактора Абастуманской Обсерватории / An Investigation of Spherical Aberration and Astigmatism of 8" Object Lenses of Cameras of 16" Refractor of the Abastumani Observatory. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 131-145.

Харадзе, Е.К. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. (1937) К характеристике атмосферного режима в Абастумани / On the Characteristics of the Atmospheric Conditions of Abastumani. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 111-116.

Холопов, П.Н. (1965) Короны звёздных скоплений. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 38-41.

Ц

Цесевич, В.П. (1965) О звездах типа RR Лиры. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 86-87.

Ш

Шаров, А.С. (1965) Задачи внеатмосферной звёздной астрономии. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). С. 49-61.

Шенайх, В. (1965) О связи между межзвёздных поглощением и звёздным скоплением. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (33). р. 85.

ბაგაშვილი, სალომე (2015) კორონული ხვრელების მოძრაობა და დინამიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერაძე, სოფია (2013) ჰიპერგიგანტი P Cygni. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, დიმიტრი (2017) ლაცერტიდ 1H 1515+660–ის გამოსხივების მრავალსიხშირული ცვალებადობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვიმრაძე, არჩილ (2016) გალაქტიკათა აქტიური გულების კვლევა თანამგზავრ „SWIFT“-ის სპექტრული დაკვირვებების მეშვეობით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურგენაშვილი, ეკა (2013) რეიგერის ტიპის პერიოდულობა მზის კორონალური მასების ამოფრქვევაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დუმბაძე, გულსუნ (2013) აქტიური არის დინამიკის მოდელი: უმცირეს კვადრატთა მეთოდით აპროქსიმაცია მეორე რიგის წირებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვარდოსანიძე, მანანა (2013) EM Cep - ორჯერადი თუ ცეფეიდა? სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაშალომიძე, ზურაბ (2013) კორონალური წვიმის დინამიკის შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოდუა, მაია (2015) ატმოსფერული პარამეტრების წლიური და ნახევარწლიური ვარიაციები და მათი განმსაზღვრელი კოსმოსური ფაქტორები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. (1949) Определения абсолютных величин слабых звезд поздних спектральных классов ( G и K) по спектрам, полученным с объективной призмой / გვიანი სპექტრული კლასების (G-K) მკრთალი ვარსკვლავების აბსოლუტურ სიდიდეთა განსაზღვრა საობიექტივო პრიზმით მიღებული სპექტრების საშუალებით. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (10). С. 63-123.

კევლიშვილი, ნათია (2017) გამორჩეული იზოლირებული ნეიტრონული ვარსკვლავების რენტგენული დაკვირვებების სპექტრული ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომიძე, ლევან (2017) კვადრუპლექს პრაიმერული ამპლიფიკაცია მოლეკულური დიაგნოსტიკისათვის. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. (1949) ბნელებადი ცვალებადი ვარსკვლავის U Ophiuchi-ს ელექტროკოლორიმეტრია / Электроколориметрия затменной переменной U Ophiuchi. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (10). С. 1-63.

მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და ფურცხვანიძე, ა. და Пурцхванидзе, А.В. (1949) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

მგელაძე, ანა (2017) თვითმსგავსებადი მაგნიტოჰიდროდინამიკული ნაკადების მოდელირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიდელაშვილი, ელენე (2017) პულსარების გამოსხივების პოლარიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქროსცვარიძე, ირაკლი (2017) ყულფის როლი დნმ-კვადრუპლექსის სტაბილურობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტორიაშვილი, ლექსო (2015) O2+ და NO+ იონების განაწილება იონოსფეროს F2 არეში ღამის პირობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფილიშვილი, ელენა (2013) აქტიური რეგიონების დინამიკა ანთებების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფურცხვანიძე, ა. და Пурцхванидзе, А.В. (1949) К вопросу об исследовании уравнений лагранжа в методе для определения орбиты по трем наблюдениям / სამი დაკვირვებით ორბიტის განსაზღვრის მეთოდში ლაგრანჟის განტოლებათა გამოკვლევის საკითხისათვის. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (10). С. 187-201.

ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Kumsishvili, J.J. (1956) მზის გვირგვინის რადიომეტრული დაკვირვება 1954 წლის 30 ივნისის მზის სრული დაბნელების დროს. Радиометрическое наблюдение солнечной короны при полном солнечном затмении 30 июня 1954 года. A radiometric study of the solar Corona at the total solar eclipse, June 30, 1954. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ბიულეტენი Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin, 20. С. 17-27.

ჩხაიძე, შ. და Chkhaidze, Sh.M. (1937) ატმოსფეროს სიმღვრივის ფაქტორი აბასთუმანში /The Turbidity Factor of the Atmosphere at Abastumani. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 105-109.

წინამძღვრიშვილი, თამარ (2015) ოსცილაციები ორჯერად ვარსკვლავთ სისტემებში,V 380 Cyg. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭაღიაშვილი, თამარ (2013) მზის ანთებებთან დაკავშირებული აქტიური არეების დინამიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიჯელავა, ბადრი (2016) საქართველოს ძველი ასტრონომიის კულტურული კონტექსტი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Tue Jun 19 06:52:26 2018 PDT.