ობიექტების წლებით 2015

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | A | B | C | D | E | G | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 677.

Zhvania, Mzia G. და Ksovreli, Mariam და Japaridze, Nadezhda J. და Lordkipanidze, Tamar (2015) Ultrastructural changes to rat hippocampus in pentylenetetrazol- and kainic acid-induced status epilepticus: A study using electron microscopy. Micron, 74. С. 22-29. ISSN 25978010

გაგნიძე, ნონა (2015) კავკასიონის კახეთის სეგმენტის მაგმატიზმი და მადნიანი მინერალიზაცია. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

A

Abaiadze, Sophio (2015) IMPACT OF QUALITY MANAGEMENT ON EXPORT OPPORTUNITIES – CASE STUDY OF GEORGIAN WINE INDUSTRY WITHIN EUROPEAN INTEGRATION CONTEXT. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Ablotia, Lika და Dzagania, Mariam და Lobzhanidze, Shota (2015) Practical Application of Jeffery’s 15 Data-Driven Marketing Metrics for Philip Morris’ “Don’t Be a Maybe” Campaign. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Akhalkatsi, Maia (2015) კულტურულ მცენარეთა გარეული მონათესავე სახეობები საქართველოში. In: საქართველოს აგრომრავალფეროვნება (კატალოგი). აგრობიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო ცენტრი, С. 183-216. ISBN 978-9941-0-8245-0

Akhalkatsi, Maia (2015) Forest Habitat Restoration in Georgia, Caucasus Ecoregion. Mtsignobari, Tbilisi. ISBN 978-9941-450-68-6

Akhalkatsi, Maia და Asanidze, Zezva (2015) Pyrus caucasica Fed. Ancestor of Georgian Pear Landraces. Science, Technology and Development, 34 (2). С. 105-108. ISSN 0254-6418

Al-Majtoomi, Hassan Hadi Salman (2015) Les Mots Coraniques Conflictuels Étude Praxématique. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Archaia, Tea და Shekriladze, Ketevan და Purtseladze, Elizbar (2015) Effects of tax incentives on stimulation of investments. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

B

Baghaturia, Tanana (2015) The effect of Georgian Banks’Interest Rates on Corporations Leverage Structure. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Barjadze, Shalva და Murvanidze, Maka და Arabuli, Tea და Mumladze, Levan და Pkhakadze, Vera და Djanashvili, Revaz და Salakaia, Meri (2015) Annotated List of invertebrates of the Georgian Karst Caves. Georgian Academic Books, Tbilisi. ISBN ISBN 978- 9941-9371-2-5

Bayçelebi, Esra და Turan, Davut და Japoshvili, Bella (2015) Fish Fauna of Çoruh River and Two First Record for Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (15). С. 783-794.

Bekauri, Mariam და Makasarashvili, Teona (2015) EMPLOYEE TURNOVER AND RETENTION. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Blauvelt, Timothy (2015) Resistance, Discourse and Nationalism in the March 1956 Events in Georgia. In: Georgia after Stalin: Nationalism and Soviet Power. BASEES/Routledge Series of Russian and East European Studies . Routledge, London, С. 116-128. ISBN 978-1-94523-4

Blauvelt, Timothy და Smith, Jeremy (2015) Georgia after Stalin: Nationalism and Soviet Power. BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies . Routledge, London. ISBN 1138945234

Buchraschwili, Paata (2015) Zu den megalithischen Siedlungen in Georgien Ausgrabungen bei des Dorfes Mamulo (Süd-Ost Georgien). [გამოსახულება] (პროცესშია)

Burdiashvili, Giorgi (2015) Investing Environment in Georgian Hydro Power Sector. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

C

Caballero-Garrido , E და Pena-Philippides , JC და Lordkipanidze, Tamar და Bragin D, D და Yang Y, Y და Erhardt , EB და Roitbak T, T (2015) In Vivo Inhibition of miR-155 Promotes Recovery after Experimental Mouse Stroke. J Neurosci, 35(36) (36). С. 12446-64. ISSN 1641-15.2015

Chiu, Han-Yi და Chung, Sun-Lin და Okrostsvaridze, Avtandil და Zurab, Javakhishvili და lee, Hao-Yang და Iizuka, Yoshiyuki (2015) Zircon Hf isotopic constrains on the petrogenesis of the Dzirula complex in Georgian Caucasus:the existence of Arabian micro-continent. In: Goldschmidt-2015 Conference.

D

Datukishvili, Nelly / N. და Kutateladze, Tamara / T. და Gabriadze, Inga / I. და Bitskinashvili, Kakha და Vishnepolsky, Boris / B. (2015) New multiplex PCR methods for rapid screening of genetically modified organisms in foods. Frontiers in Microbiology . С. 1-8. ISSN 1664-302X

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2015) L’expression des repères identitaires dans les œuvres littéraires. L'Europe et le Caucase. Les relations interrégionales et la question de l'identité. (პროცესშია)

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2015) Patrick Modiano en quête de l'identité. De "La Place de l'Etoile" au Prix Nobel. Etudes interdisciplinaires en Sciences humaines (2). С. 225-251. (პროცესშია)

Dragojevic, Marko და Berglund, Christofer და Blauvelt, Timothy (2015) Attitudes Toward Tbilisi- and Mingrelian-Accented Georgian Among Georgian Youth: On the Road to Linguistic Homoginization? Journal of Language and Social Psychology, 34 (1). С. 90-101. ISSN 0261-927X

E

Elizbarashvili, Khatuna და Machavariani, Mariam (2015) Branding and Image Management for Georgia as a Tourist Destination. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

G

Gabriadze, Inga / I. და Kutateladze, Tamara / T. და Vishnepolsky, Boris / B. და Karseladze, Marina / M. და Datukishvili, Nelly / N. და Zaalishvili , Tengiz / T. და Muskhelishvili, Georgi (2015) Polymerase Chain Reaction Based Assays for Specific Detection of Barley. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 9 (1). С. 145-150. ISSN 0132 - 1447

Gagnidze, Nona და Okrostsvaridze, Avtandil (2015) Ore-Forming Processes and Ore Occurrences of the Eastern Greater Caucasus Georgian Segment. Proceedings of Society of Economic Geologists.

Gegelashvili, Georgi და Bjerrum, Ole Jannik (2015) Functional Cross-Talk Between Different Systems of Glutamate Transport and Metabolism in the Spinal Cord. In: Glia Amino Acid Transporters in Health and Disease, 2015, Atlanta, Georgia.

Gudipati, Murthy S და Simonia, Irakli (2015) Laboratory Studies Towards Understanding Comets. Space Science Reviews, 197 (1-4). С. 101-150.

J

Japaridze, Dimitri (2015) Improving Institutional Effectiveness Through Human Resources Development- Awarding Tenure at University of Kentucky. International Research and Exchange Board. (არ გამოქვეყნებულა)

Japoshvili, Bella და Mumladze, Levan და Murvanidze, Lali და Bikashvili, Ani (2015) Gibel carp population and its parasites in Madatapa Lake (South Georgia). In: XV European Congress of Ichthyology, 7 Sep - 11 Sep, 2015., Porto, Portugal, .

Japoshvili, Bella და Pataridze, Avalo და Bozhadze , Marina და Shubitidze , Zhanetta და Gioshvili, Marina (2015) Littoral Benthic Macroinvertebrates and Their Correlation with the Chemical Composition of Water in theTbilisi Reservoir. Proceedings of the Institute of Zoology, XXIV. ISSN 1512-1727

Japoshvili, G და Fallahzadeh, M და Mumladze, Levan (2015) Predictive modeling for better understanding distribution and systematics of useful encyrtids (Hymenoptera: Chalcidoidea: Encyrtidae). Annals of Agrarian Science, 13 (1). С. 33-42. ISSN 1512-1887

K

Kanashvili, Tamar და Giorgadze, Gvantsa (2015) The Role of Organizational Learning Strategy in Georgian Business Enterprises. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Kapanadze, Marika და Bolte, Claus და Schneider , Vincent და Slovinsky, Ekaterine (2015) ENHANCING SCIENCE TEACHERS’ CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE FIELD OF INQUIRY BASED SCIENCE EDUCATION. Journal of Baltic Science Education. (პროცესშია)

Kapanadze, Marika და Bolte, Claus და Schulte, Theresa და Slovinsky, Ekaterine (2015) Stakeholders’ Views on Science Education - Curricular Delphi Study in Georgia. American Journal of Educational Research, 3 (7). С. 897-906.

Kapanadze, Marika და Slovinsky, Ekaterine (2015) Inquiry Based Science Education in Georgia. In: IOSTE Eurasia Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020-Science with and for Society, 24-26 April, 2015, Istanbul, Turkey.

Kapanadze, Vera (2015) Marketing Georgia as a Tourism Destination. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Kavelashvili, Nino და Phangani, Levani (2015) Intelligent tools and techniques for modern management. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Khachidze, Sandro და Lomidze, Shota (2015) NEW TECHNOLOGIES IN TOURISM MARKETING. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Kochiashvili, Guram და Khutsishvili, Ani და Qantaria, Ia (2015) MICE tourism development in Georgia. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Kupatadze, Ketevan და Kiziloz, Burak (2015) THE IMPACT OF "WASTENET PROJECT" ON THE ECOLOGY OF TURKEY AND GEORGIA. PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA (23). С. 39-47. ISSN ISSN 1806-0374

Kupunia, Ekaterina და Botchorishvili, Ketevan და Vachnadze, Nino (2015) The Role of Organization Development in Small and Medium Enterprises’ Performance in Georgia. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

L

Lashkhia, Maka/M (2015) Ästhetische Kultur – vom Surrealismus bis zum Hyperrealismus. Symposionsbeiträge. (პროცესშია)

Lee, Hao-Yang და Chung, Sun-Lin და Okrostsvaridze, Avtandil და Zurab, Javakhishvili (2015) Detrital zircon U-Pb and Hf isotopic constraints on the magmatic and crust evolution in Georgia. In: Goldschmidt-2015 Confrence.

Lomidze, L და Kotetishvili, M (2015) Genetic Recombination of the rpoB Gene as a Mechanism of the Mycobacterium tuberculosis Resistance to Rifampin. Asian Journal of Pharmacy, Nursing and Medical Sciences, 3 (2). С. 23-32. ISSN 2321 – 3639

Luarsabishvili, Vladimer (2015) La relación entre el texto original y su traducción: extranjerización de V. Nabokov y domesticación de M. Tsvetaeva. Eslav�stica Complutense (15). С. 89-101. ISSN 1578-1763

Luarsabishvili, Vladimer (2015) La sensación de la soledad en las Leyendas de Bécquer. Adversus. Revista de Semiotica (28). С. 122-136. ISSN 1669-7588

M

Machavariani, Nino და Komakhidze, Ketevan (2015) Online Personal Branding: Processes, Challenges and Implications. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Makharadze, Nino (2015) Russian Traditional Music in Georgia (Based on the materials from Dedoplistsqaro 2013-2014). In: Musical Identity and Cultural Crossroad, 2015, 17-19.04, Tbilisis.

Makharadze, Nino და Dapkviashvili, Marina (2015) Polyphonic Thinking: Uninterrupted Georgian Tradition (on the example of the chants recorded from Polikarpe Khubulava). In: Christian Congregational Music, 2015, 04-07.08, UK, Oxford, Ripon College Cuddesdon. (არ გამოქვეყნებულა)

Makharoblidze, Tamar (2015) Indirect object markers in Georgian Sign Language. Sign Language & Linguistics. (#18 (2). ISSN ISSN 1387-9316 | E-ISSN 1569-996X (პროცესშია)

Makhashvili, Nino (2015) Towards the Evidence-based Trauma-Informed Mental Health Policy in Georgia. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Mamageishvili, Ketevan და Dvali, Shalva (2015) Innovations in Corporate Social Responsibilities (CSR). სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Mamatsashvili, Atinati (2015) Le signe de l’historicité dans la transformation de la parole poétique en acte poétique chez Francis Ponge et Giorgi Léonidzé. RLC - Revue de littérature comparée, LXXXIX (1). С. 51-64. ISSN 00351466 (პროცესშია)

Mamatsashvili, Atinati (2015) Repères identitaires dans la littérature de l'espace soviétique et postsoviétique. Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (2). С. 215-224. ISSN 1987-8753

Meladze, Giorgi (2015) Constitution for “All” or for “Chosen Few” – problems of constitution-making in Georgia. Constitutional Law Review . ISSN ISSN 19878540 (პროცესშია)

Mukhigulashvili, Sulkhan (2015) The Nonlocal Boundary Value Problems For Strongly Singular Higher-Order Nonlinear Functional-Differential Equations. italian journal of pure and applied mathematics.

Mukhigulashvili, Sulkhan და Puza, Bedrich (2015) The Focal Boundary Value Problem For Strongly Singular Higher-Order Nonlinear Functional-Differential Equations. Boundary Value Problems.

Mumladze, Levan (2015) Species of the Genus Helix (Mollusca, Gastropoda) in Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology, XXIV. С. 148-157. ISSN 1512-1727

Mumladze, Levan და Murvanidze, Maka და Maraun, Mark და Salakaia, Meri (2015) Oribatid mite communities along an elevational gradient in Sairme gorge (Caucasus). Experimental and Applied Acarology, 66. С. 41-51.

N

Nikolishvili, Nino და Chelidze, David და Tchilauri, Salome (2015) BUSINESS ETHICS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

O

Okrostsvaridze, Avtandil და Akimidze, Karlo და Gagnize, Nona (2015) Ore Occurences in the Georgian Segment of the Estern Greater Caucasus: New Researrch Results. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 9 (1). С. 102-110. ISSN 0132 - 1447

Okrostsvaridze, Avtandil და Bluashvili, David და Gagnidze, Nona (2015) GEOLOGICAL FRAMEWORK AND THORIUM RESOURCES EXPLORATION CONDITION OF GEORGIA (THE CAUCASUS). Proceeding of Thorium Energy Conference, Mubay, India.

Okrostsvaridze, Avtandil და Gagnidze, Nona (2015) Ore-Forming Processes and Ore Occurrences of the Greater Caucasus Georgia Segment. 13th Biennial SGA Meeting Proseeding, 2. С. 733-736.

Okrostsvaridze, Avtandil და Tormay, Daniel (2015) Variscan Granitoid Magma Generation Processes in the Greater Caucasus Collisional Orogen. In: Hutton 2015 Confrence, Brazil.

Okrostsvaridze, Avtandil და Tormay, Daniel (2015) Variscan Granitoid Magma Generation Processes in the Greater Caucasus Collisional Orogen. 8th Hutton Symposium.

P

Pakhuridze, Tamar (2015) Asymmetry in international negotiations: case study of the EU-Georgia negotiations on the Association Agreement. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Patsatsia, Mariam და Melkadze, Alexander და Chachava, Levan (2015) Motivation and Job performance in public and private sector of Georgia. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

R

Rcheulishvili, Luiza (2015) Impact of Ferroalloys Trade on Current Account of Georgia. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

S

Sadzaglishvili, Shorena (2015) Bridging Interests Between The Business Sector And The Non-Governmental Sector By Fostering A Culture Of Social Responsibility In Developing Countries. In: Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2016 June 27 – 30, 2016 COEX, Seoul, Korea, June 27 – 30, 2016, Seoul, Korea. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Sadzaglishvili, Shorena (2015) CONFERENCE ON STRENGTHENING SOCIAL WORK PROFESSION Dedicated to the 10th Anniversary of the Georgian Association of Social Workers Tbilisi, Georgia, 30 April 2015. In: CONFERENCE ON STRENGTHENING SOCIAL WORK PROFESSION , 30 April 2015, Tbilisi . (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Sadzaglishvili, Shorena (2015) Developing The Social Work Profession: The Georgian Experience. In: Turku, Lecture , 9.10.2015, Turku, Finland . (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Sadzaglishvili, Shorena (2015) Mental health reforms in post communist countries within the context of western experiences: the case of Georgia. Social Work Journal Mongolia , 8.

Sadzaglishvili, Shorena (2015) The Pathways To Homelessness In The Post Soviet Context. In: oint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2016 June 27 – 30, 2016 COEX, Seoul, Korea, June 27 – 30, 2016, Seoul, Korea. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Sadzaglishvili, Shorena (2015) Social Work Education: International and local Perspective�. In: Turku, Invited Lecture , 16.10.2015, Turku, Finland . (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Sadzaglishvili, Shorena (2015) Adolescent Risk Taking Behaviors: The Case of Georgia. Child and Family Social Work . ISSN 1365-2206 (პროცესშია)

Sadzaglishvili, Shorena (2015) The context of social work in transitional countries: the case of Georgia. International Social Work . ISSN ISSN: 0020-8728 (პროცესშია)

Shekriladze, Nino (2015) Impact of Organizational Change Management on the Growth Strategies of Small and Medium-sized Enterprises. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Simonia, Irakli და Abuladze, Tamar და Chkhikvadze, Nestan და Samkurashvili, Liana და Simonia, Tsitsino და Pataridze, Ketevan და Meladze, George (2015) Astronomical Manuscripts in Georgia. Ilia State UniversityPress, Tbilisi. ISBN 978-9941-18-225-9

Simonia, Irakli და Jijelava, Badri (2015) Astronomy in the Ancient Caucasus. In: Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy. SPRINGER, Springer Science+Business Media New York, С. 1443-1451. ISBN 978-1-4614-6140-1

Simonia, Irakli და Jijelava, Badri და Gigauri, Giorgi და Huston, Gordon (2015) Observational and Cult Sites in Pre-Christian Georgia. In: Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy. SPRINGER, Springer Science+Business Media New York, С. 1461-1467. ISBN 978-1-4614-6140-1

Simonia, Irakli და Nabiyev, Shaig (2015) Nano-metric Dust Particles as a Hardly Detectable Component of the Interplanetary Dust Cloud. Journal of Astrophysics and Astronomy, 36 (3). С. 409-419.

Solomonia, Revaz და McCabe , BJ (2015) Molecular Mechanisms of Memory in Imprinting. Neuroscience and Biobehavioural Reviews, 50. С. 56-69.

Stepanashvili, Tamar და Janiashvili, Tamar (2015) Social media in Recruitment. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

T

A. Tavkhelidze (2015) Method of Fabrication of Conformal Electrodes for Thermionic and Thermotunnel Energy Converters. GE P 2015 6237 B.

Tchaia, Davit და Barbakadze, Tamar და Samkharadze, Elene (2015) Body Language in Business Communications. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Tevzadze, Gigi და Kikvidze, Zaal და Mikeladze, David და Solomonia, Revaz (2015) Lonely Neanderthal: Neurochemical Hypothesis for the Domestication of Animals and Plants. Kadmos. Journal of Humanities., 7.

Tevzadze, Gigi და Tarkhnishvili, David და Murtskhvaladze, Marine და Gavashelishvili, Alexander (2015) Human Paternal Lineages, Languages, and Environment in the Caucasus. Human Biology. ISSN 1534-6617

Tiabashvili, Tinatin და Mirtskhulava, Rusudan და Japaridze, Marine (2015) Increasing Emotional Intelligence Among Early Adolescents: Mythodrama Group Psychotherapy Approuch. Problems of Education in the 21th Century, 66 (66). С. 67-74. ISSN 1822-7864

Togonidze, Natalia და Akhalkatsi, Maia (2015) Variability of plant species diversity during the natural restoration of the subalpine birch forest in the Central Great Caucasus. Turkish Journal of Botany, 39 (3). С. 458-471. ISSN 1300-008X

Toria, Malkhaz (2015) Remembering Homeland In Exile: Recollections of IDPs from the Abkhazia Region of Georgia. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol 14 (1). С. 48-70.

Tsagareli, Levan (2015) Zum Wandel der Semantik von grauer Farbe zwischen Moderne und Postmoderne(Rilke, Mann, Ortheil, Modick). In: Rainer Maria Rilke-Tagung in Tbilisi, 29-30 Ovtober 2015, Tbilisi. (არ გამოქვეყნებულა)

Tskhovrebadze, Natia (2015) International and National Students and Young Professionals Organization in Natural Resources Management and Forestry Education Field. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Tsurtsumia, Avtandil (2015) Chemical and Biological Methods Of Environmental Pollution Determination. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

V

Verulava, Tengiz (2015) Healthcare expenditures in line with the recommendations of the World Health Organization and the funding of Georgia’s healthcare system. Georgia 2020.

Verulava, Tengiz და Gabuldani, Maka (2015) Accessibility of Urgent Neurosurgery Diseases by the State Universal Healthcare Program in Georgia (country). Gazi Medical Journal, Vol 26 (2). С. 42-45. ISSN 2147-2092

Verulava, Tengiz და Sibashvili, Nino (2015) Accessebility to Psychiatric Services in Georgia. Journal of Psychiatry: Open Access, 18 (3). С. 1-5. ISSN 2378-5756

Veshapidze, Giorgi და Bang, Jung და Fehrenbach, Charles და Nguyen, Hai და DePaola, Brett (2015) Model-free measurement of the excited-state fraction in a 85Rb magneto-optical trap. Physical Review A. (პროცესშია)

Z

Zhvania, Mzia G და Japaridze, Nadezhda და Chilachava, Lela R და Fochkhidze , Nino (2015) Chronic toluene exposure and the hippocampal structure in adolescent and adult brains (review). In: Neurobiology of drug addiction and Substance Abuse. Elsevier, London, King College. (პროცესშია)

Zhvania, Mzia G და Japaridze, Nadezhda და Qsovreli, MG და Okuneva, VG და Surmava, AG და Lordkipanidze, Tamar (2015) Electron microscopic morphometry of isolated rat brain porosome complex. Neuroscience Research. ISSN 26119463 (პროცესშია)

Zhvania, Mzia G და Ksovreli, Mariam და Japaridze, Nadejda და Lordkipanidze, Tamar (2015) Ultrastructural changes to Rat hippocampus in pentylenetetrazol- and kainic acid-induced status epilepticus: a study using electron microscopy. Micron. ISSN JMIC-D-15-00052R1

Zhvania, Mzia G და Lordkipanidze, Tamar და Ksovreli, Mariam და Okuneva, Vera (2015) Electron Microscopic Morphometry of Isolated Rat Brain Porosome Complex. Neuroscience Research, 100. С. 17-20. (პროცესშია)

Zurmukhtashvili, Erekle და Kevkhishvili, Nikoloz (2015) Social media: A new vehicle for destination marketing. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

აბაზაშვილი, ქეთევან (2015) ევროკავშირის პოლიტიკური პირობითობის გავლენა საქართველოზე ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბესაძე, ნათელა (2015) აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის (ფშავის) საკრალური გეოგრაფია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბესაძე, ნინო (2015) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან პარტნიორის გარიცხვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბრამიძე, სალომე (2015) ტუბერკულიოზის, C ჰეპატიტისა დააივ/შიდსის შესახებ ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის კვლევა ყოფილ მსჯავრდებულებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბუაშვილი, დავით (2015) დავით გარეჯის ბარიტ-პოლიმეტალური საბადოს 3D მოდელირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბულაძე, გიორგი და ჯიქურიძე, ნანა და ზუბიაშვილი, სოფიო (2015) კორპორაციული მართვის კოდექსი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბულაძე, რუსუდან (2015) საქმიანობის რესურსების კვლევა შიზოფრენიით დაავადებულ ადამიანებში, როგორც სოზიალიზაციის და ჩართულობის პირობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ადეიშვილი, მარიამ (2015) პროექტი „ლიტერატურული კვირეული“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალელიშვილი, ნინო და ბაქრაძე, თამარ და ფიცხელაური, ქეთევან (2015) როგორ გავაუმჯობესოთ სკოლამდელი აღზრდის საფეხურზე ბავშვების ჩართულობა მცირე ჯგუფებში გენდერის კუთხით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალიბეგიშვილი, დალი (2015) შორისდებული ლიტერატურულ ტექსტში და მისი თარგმნის პრობლემა (ჯეინ ოსტინის რომანის ,,სიამაყე და მცდარი აზრი”ორიგინალისა და მისი ქართული თარგმანის მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ამაშუკელი, ზურაბ (2015) ირანის ბირთვული პოლიტიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ანდრონიკაშვილი, ნათია (2015) სამშენებლო მასალების ბაზარი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ანდღულაძე, ნათია (2015) რეკომენდაციები მუქწიწვოვანი ტყის მართვისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ანესაშვილი, სოფიკო (2015) აგროდაზღვევის განვითარება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არავიაშვილი, მაია (2015) მემკვიდრეობის განაწილების გენდერული ასპექტები ქართულ კულტურაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არიშვილი, მირიან (2015) კეთილსინდისიერება და მისი მნიშვნელობა ნასყიდობის ხელშეკრულებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არუთინოვი, ნატალია (2015) სიცოცხლის დაზღვევის განვითარება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არჩვაძე, გურამ (2015) ლუბლიანას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის განვითარების კონცეფცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არჩვაძე, ნიკოლოზ (2015) გვარ Salix-ის გავრცელების კანონზომიერებანი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ასანიძე, ზეზვა (2015) მსხლის ქართული ჯიშების და მათი ველური წინაპრის - პანტის (Pyrus caucasica Fed.) მრავალფეროვნების და მოშინაურების პროცესის შესწავლა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ასლანიშვილი, თამარ (2015) სოციალური მუშაკის როლი „ბავშვის განვითარების ინსტიტუტში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აფციაური, ანა (2015) „თელიანი ველი“- პიარ პროექტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახალაძე, ალექსანდრე (2015) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდებისბაზარი თანამედროვე საქართველოს ეკონომიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახალკაცი (Akhalkatsi), მაია (Maia) (2015) ტყის ჰაბიტატების აღდგენა საქართველოში, კავკასიის ეკორეგიონი. მწიგნობარი, თბილისი. ISBN 978-9941-450-67-9

ბაბილოძე, ზურაბ და ხოზრევანიძე, ნინო და გამრეკელაშვილი, გიორგი (2015) საბანკო პროდუქტების განვითარება საქართველოში: განვადება და ექვაირინგი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაგაშვილი, სალომე (2015) კორონული ხვრელების მოძრაობა და დინამიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბადაგაძე, გიორგი (2015) ქართული სადაზღვევო კომპანიების PR სტრატეგიები (2013-2014წწ.). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბადრიძე, შორენა (2015) რა ლოკალური და გლობალური გამოწვევები და ფაქტორები უნდა იყოს გათვალისწინებული ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბოტანიკის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაზაძე, სალომე (2015) ტერიტორიის ანექსია სახელმწიფოზე ზემოქმედების იარაღი (Case Study - უკრაინა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაიაშვილი, ქეთევან (2015) გულის თანდაყოლილი და შეძენილი მანკებით დაავადებულ პაციენტთა მიერ სამედიცინო დაწესებულების შერჩევაზე მოქმედი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაკაშვილი, ირინე (2015) ღვინისა და გასტრონომიული ტურიზმის პროდუქტების დივერსიფიკაციის შესაძლებლობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარათაშვილი, ანა (2015) დავის მოგვარება შრომით ურთიერთობებში არასასამართლო გზით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარათაშვილი, გიორგი (2015) ნაციონალური ნარატივების ცვლილება პოსტსაბჭოთა საქართველოში 1990-2013 წლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარათაშვილი, დავით (2015) ანტიკური ეთიკისა და განმანათლებლური მორალური თეორიების შედარების შუქზე ქართული ცნობიერების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარამიძე, დალი (2015) გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები და რისკის ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარამიძე, ნინო (2015) კერძო პედიატრიული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობა და უპირატესობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარბაქაძე, მარი (2015) კრეატულობისა და ლოკუს კონტროლის კვლევა თბილისის , ქუთაისის და თელავის სკოლების , საშუალო სასკოლო ასაკის მოსწავლეებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარბაქაძე, ქეთი და დოლიძე, თამარ (2015) მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ზრდის ტენდენციები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარდაველიძე, თორნიკე (2015) მოძრაობის ასახვის ტექნოლოგია და მისი გამოყენება სამ განზომილებიან კომპიუტერულ გრაფიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარნოვი, მარიამ (2015) პარტნიორის პირადი პასუხისმგებლობა კაპიტალურ საზოგადოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარნოვი, ქეთევან (2015) საქმისწარმოება სააპელაციო სასამართლოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაღაშვილი, ბექა (2015) საქართველოს ენერგეტიკული მდგომარეობა სოციალურ-ეკონომიკურ გეოგრაფიულ კონტექსტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაღდოშვილი, ჟუჟუნა (2015) პერსონალური თავისუფლების მოდელი XX საუკუნის უცხოურ და ქართულ ლიტერატურაში (ჯ.კერუაკის გზაზე -ს და გ.დოჩანაშვილის სამოსელი პირველი -ს მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეკურაშვილი, ქეთევან (2015) შემოკლებებისა ( აბრევიატურებისა ) და მოკლე შეტყობინებების შედარებითი ანალიზი ინგლისურსა და ქართულში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბენაშვილი, სოფიკო და გაბაშვილი, დავით და ზანდუკელი, ვახუშტი (2015) საქართველოს ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოზე მოქმედი ფაქტორების ანალზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბენდელიანი, ანა და გურაშვილი, თეონა და ცუცქირიძე, შორენა (2015) კარნახის და მისი თანამედროვე ვარიაციების გამოყენება ინგლისური ენის გაკვეთილზე მოსმენის უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეჟაშვილი, ნინო (2015) ავტორთა უფლებები სდაცვის მექანიზმები საქართველოში და მისი შესაბამისობა ევროკავშირის სამართლებრივ სისტემასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეჟუაშვილი, ანა (2015) სიცოცხლის დაზღვევის განვითარების დინამიკა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიაშვილი, ნატო (2015) რელიგია, პოლიტიკა და „კარგი მოქალაქის“ სოციალური კონსტრუქცია თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიძე, მარიამ (2015) მრავალშვილიანი დედების საჭიროებების შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერუაშვილი, ანა (2015) დირექტორის პასუხისმგებლობა კორპორაციული ტიპის საზოგადოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერუაშვილი, ნანა (2015) ევროკავშირის როლი საქართველოს უსაფრთხოების სექტორის რეფორმაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერუჩაშვილი, ვიქტორ (2015) წინასახელშეკრულებო და შრომით ურთიერთობაში დასაქმებულის პირდაპირი /არაპირდაპირი დისკრიმინაციის აკრძალვის მოწესრიგების თავისებურება ქართული და ევროპული სამართლის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბექაური, ნინო (2015) თვითდაფინანსებულ და სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ ბაკალავრ სტუდენტთა სწავლის მოტივაციის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბექაური, ქეთევან (2015) მომხმარებელთა უფლებებისა და პროდუქციის მწარმოებელთა (განმსაღებელთა) პასუხისმგებლობის სამართლებრივი საფუძვლების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეჭვაია, მაია და თურმანიძე, თამარ და დურგლიშვილი, ნატო და ჩიბუხაშვილი, სალომე (2015) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური დასაქმების ფორუმის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიბილაშვილი, მარიამი და ზურაბაშვილი, მედეა და ქუმსიაშვილი, თამთა (2015) მშობელთა ჩართულობის გზით როგორ გავაუმჯობესოთ კლასის ერთობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიბილეიშვილი, მირანდა (2015) ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევის მართული კონკურენციის მოდელი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიზიკაშვილი, თამარ (2015) მუზეუმის ვიზიტორთა რაოდენობრივი ზრდისთვის გასატარებელი ღონისძიებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიწაძე, მარიამ (2015) ინტელექტულური საკუთრების დაცვა სამეწარმეო (ბიზნეს) ურთიერთობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოლქვაძე, თორნიკე (2015) რელიგიის გავლენა სამოქალაქო ომებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბროლაძე, ეთერი (2015) ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები გერმანიაში (ილია ხიმშიაშვილი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუკია, გიორგი (2015) პროცესების მართვის პროგრამული რეალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბულისკერია, ლელა (2015) უშვილობის მკურნალობასთან დაკავშირებული პრობლემების შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბურკაძე, აკაკი (2015) სტაციონარული სამედიცინო დახმარების ხარისხით პაციენტის კმაყოფილების შესწავლა (ჩაფიძის სახ. კარდიოლოგიური ცენტრი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუჩუკური, სალომე (2015) პროექტი „მუსიკალური გამოფენა“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუხრაშვილი, პაატა (2015) ერთი სურათი VIII-IX საუკუნეების საქართველოს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ისტორიიდან (უბისას წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის მაგალითზე)/From the social and political history of 8th-9th century Georgia: The St George Church at Ubisa. ამირანი, XXVI. ISSN 1512-0449

გაბაძე, მარი (2015) შეცვლილი გარემოებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების პრობლემატური საკითხები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბეხაძე, ბაჩანა (2015) ჭიათურის რაიონის კლდის ძეგლები (ისტორიულ-არქეოლოგიური გამოკვლევა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაგიძე, მედეია და გურული, თამარ (2015) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის წერა-კითხვის სწავლების სტრატეგიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაგლოშვილი, ქეთევან (2015) გენდერული სტერეოტიპები ქართულ ტელესივრცეში წარმოდგენილ საბავშვო გადაცემებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაგოიძე, ირმა (2015) ეკონომიკის ზოგიერთი მათემატიკური მოდელი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გავაშელიშვილი, მიხეილ და ბახტაძე, თამარ (2015) რეკლამა სოციალურ მედიაში და მისი გავლენა ბიზნესზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაჩეჩილაძე, ზვიად (2015) საქმიანი რეპუტაციის შელახვის შედეგად წარმოშობილი მორალური ზიანის ანაზღაურების პრობლემები ქართული კანონმდებლობის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაჩეჩილაძე, მარი და თურმანიძე, თორნიკე და ჯაღმაიძე, გიორგი (2015) ონლაინ მარკეტინგის განვითარების თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაჩეჩილაძე, ნათია და ნონიაშვილი, ნინო (2015) როგორ გავზარდოთ განმავითარებელი შეფასების ეფექტურად გამოყენება ქ.რუსთავის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 24-ე კლასიკური გიმნაზიის დაწყებით კლასებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გახოკია, ლევან (2015) მარტვილის რაიონის კულტურული ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გახოკიძე, თამარ (2015) ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში მშობლებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეგენაშვილი, რეზი და ხუნწელია, გიორგი და ქურდიანი, ბექა (2015) მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ბანკებად გარდაქმნა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეგეშიძე, ლანა (2015) პასუხისმგებლობის შეზღუდვა სტანდარტული პირობებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეგეჭკორი, გიორგი და ტყებუჩავა, ლევთერ (2015) დაზღვევა სოფლის მეურნეობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეგია, ქეთევან (2015) ენდემური ხე-მცენარეების გავრცელების კანონზომიერებანი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, ივანე (2015) "Shape layer" ებით შექმნილი, სკრიპტებით მართვადი ანიმაცია რომელიც იქნება ადვილად გადაკეთებადი "temple project"-ი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, ლანა (2015) საკუთრების უფლების შეზღუდვა საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გერსამია, ირინე (2015) საბავშვო ბაღისადმი ბავშვის სოციალური ადაპტაციის პედაგოგიური ასპექტი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეწაძე, ნინო და თოთრაშვილი, ირინე (2015) ჯანმრთელობის დაზღვევის ბაზარი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვიმრაძე, ირენა (2015) პრობლემის გადატანა სათეატრო სივრცეში ა.ჩხაიძის პიესა“თავისუფალი თემის“ მოტივებზე (სარეჟისორო გადაწყვეტა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაური, ნინო (2015) საქართველოს დაცული ტერიტორიების ლანდშაფტების პერცეფციულ-ესთეტიკური ღირებულების კვლევა (ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგიტაშვილი, თამარ (2015) მკვლელობა უნივერსტეტში: ტრავმული მოვლენის ზეგავლენა სტუდენტებსა და ლექტორებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, გურანდა (2015) საკეისრო კვეთით მიმდინარე მშობიარობათა ზრდის პრობლემის შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, მიხეილ და დიდებელი, ივანე და კვიჟინაძე, ანა (2015) თანამშრომლობითი გარემოს გაუმჯობესება ქ. თბილისის 43-ე საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, ნინო (2015) პაციენტის უსაფრთხოების დაცვის წესების შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, ნინო (2015) კორტჰაგენის” რეფლექსიური წრე”, როგორც მასწავლებლებში პროფესიული განვითარების ტექნოლოგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, რუსუდან (2015) პროფესია რეპორტიორი კინოში ჟურნალისტთა სახეები და მათთან დაკავშირებული სტერეოტიპები კინოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგობიანი, ნათია (2015) უცხო ენის სწავლის სტილის კულტურალური თავისებურებები უფროს სასკოლო ასაკში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიოშვილი, თამარ (2015) შავი ზღვის ვეშაპისნაირების შეხვედრის სიხშირე (frequency of occurrence) საქართველოს ტერიტორიალურ წყლებში და მისი ცვლილება სეზონების და ტერიტორიების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიუნაშვილი, ქეთევან (2015) ამერიკის ჯანდაცვის რეფორმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გლახაშვილი, ელინა (2015) ოჯახის წევრის მკვლელობაში მსჯავრდებული ადამიანების ტრავმული გამოცდილების გამკლავების მექანიზმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგალაძე, მერაბ (2015) საქართველოს აღკვეთილების სამართლებრივი ბაზა და მენეჯმენტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგიაშვილი, თამუნა და ნაჭყებია, თამარ (2015) უფროსკლასელთა კრიტიკული აზროვნებისა და ტოლერანტობის უნარ - ჩვევის განვითარება ქართული ლიტერატურის გაკვეთილებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგიჩაშვილი, თამარ და ცისკარაშვილი, ეკა და გუმბერიძე, ვანო (2015) კომპანია Hotsale.ge-ის PR სტრატეგიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოლაძე, ვახტანგ (2015) ალგებრული წირების შესახებ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოლაძე, ნანა (2015) ოთარ ჭილაძის გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა და ტონი მორისონის საყვარელი -შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოლაძე, ფიქრია (2015) თამაშთა თეორიის გამოყენება ეკონომიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოჭური, გიორგი (2015) ფოტორეალისტურ რენდერზე დაფუძნებული სამგანზომილებიანი კომპიუტერული გრაფიკის ვიზუალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოხია, სალომე და ხასაია, თამარ (2015) მოსწავლეთა ჩართულობა მრავალრიცხოვან კლასში ინგლისური ენის გაკვეთილზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგუა, გიორგი (2015) ხელშეკრულების და ნების გამოვლენის განმარტების მეთოდების შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოთუა, ბექა (2015) ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროცესის განხორციელების გამოწვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გონაშვილი, გიგლა (2015) ინტერსუბიექტურობის დაფუძნება ედმუნდ ჰუსერლის ფენომენოლოგიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გონგლაძე, დიმიტრი და ხეხელაშვილი, ლაშა (2015) ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების გავლენა საქართველოს საგადასახადო აღრიცხვაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გონცაძე, ეკა (2015) მრავალმხრივი ინტელექტის იდენტიფიკაცია, სკალათაშორისი კორელაციები და გენდერული განსხვავებები ელემენტარული სკოლის მოსწავლეებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოროზია, ცოტნე (2015) რეკომენდაციები ზღვის ღორის (Phocoena phocoena) პოპულაციის მენეჯმენტისთვის საქართველოს ტერიტორიალურ წყლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოცირიძე, ირაკლი (2015) ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნელობა (ეკოსისტემური სერვისების შეფასება). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოცირიძე, ნოდარი (2015) ნაციონალური და პიროვნული იდენტობის პრობლემა თანამედროვე რომანში (ერიკ-ემანუელ შმიტის ‘’ულისე ბაღდადიდან’’). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუგავა, მაგდა (2015) ინფორმაციის ვიზუალიზაციის უპირატესობატექსტურ ინფორმაციასთან შედარებით (ქართულ ბეჭდურ და ონლაინ მედიაში). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუგუტიშვილი, ნინო (2015) უცხოური ბრენდების პენეტრაცია სწრაფი კვების ობიექტების ბაზარზე საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გულიკაშვილი, გიორგი (2015) სამოქალაქო იდენტობისა და პრაქსისის მოდელები გენდერულ ჭრილში : საქართველოს შემთხვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუმბერიძე, დავით (2015) პარტნიორთა გამჭოლი პასუხისმგებლობა საწარმოს კრედიტორთა წინაშე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუმბერიძე, ლია (2015) ადამიანთა ფიზიკური უსაფრთხოება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურგენიძე, ელენე (2015) დაძლევის სტრატეგიები და აღზრდის სტილი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურგენიძე, მარიამი (2015) კავშირი ლიდერის ემოციურინტელექტსა და ორგანიზაციისადმი თანამშრომელთა მიკუთვნებულობას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დადეგაშვილი, თორნიკე (2015) შეზღუდული პასუხისმგებლობის ტიპის საზოგადოების მიერ სხვა იურიდიული პირის მართვა და წარმომადგენლობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დადიანი, მარიტა (2015) პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის პრევალენტობის კვლევა სტუდენტურ პოპულაციაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავითაშვილი, მარიამ (2015) კომპიუტერზე დამოკიდებულებისა და სოციალური უნარების კავშირის კვლევა უმცროს მოზარდებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავითულიანი, გვანცა (2015) საკუთრება და მფლობელობა თანამედროვე სამოქალაქო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დათაშვილი, ნინო (2015) გრიგოლ ნოსელის აპოკატასტასისის თეორია და მისი ქართული თარგმანება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დალბაშვილი, დარეჯან და ყენია, მირიან და ხოშარაული, რუსუდან (2015) როგორ გავაუმჯობესოთ მზაობა უნივერსიტეტში სწავლისათვის 42-ე სკოლაში (კერძოდ, როგორ გავაუმჯობესოთ სწავლისთვის საჭირო უნარები (study skill), “ bridge” პროგრამის დახმარებით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დამენია, თეონა (2015) მსაზღვრელ-საზღვრულის კომპიუტერული დამუშავებისათვის ქართულ ენაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დარსალია, სალომე (2015) ისლამური ფაქტორი რუსეთის ჩრდილო კავკასიურ პოლიტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დარსალია, სალომე და კახეთელიძე, თამარი და ლაბაძე, მირანდა (2015) როგორ დავეხმაროთ ბაგა-ბაღებს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების სოციალიზაციაში? სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დევდარიანი, დემნა (2015) საქართველოს სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული პოლიტიკა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების დარეგულირების მიმართულებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დევრისაშვილი, ლანა (2015) საცხოვრებელი სადგომით წარმოშობილი ურთიერთობის დროს საკუთრების უფლების დაცვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დემურიშვილი, თამარ (2015) საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის როლი ქართული ნაციონალიზმის რეკონსტრუირებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დვალიშვილი, სალომე (2015) კომენტარის პრაგმატიკული მარკერები საქართველოს, აშშ-ს, საფრანგეთის და რუსეთის პრეზიდენტების პოლიტიკურ გამოსვლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დიდებაშვილი, ნინო (2015) ოქონის ხატი მოსკოვის თოფხანიდან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოკვაძე, ლაშა და ძამუკაშვილი, გიორგი და თედორაძე, კონსტანტინე (2015) ინვესტიციების როლი სოფლის მეურნეობასა და მსუბუქ მრეწველობაში, მათი განვითარების პოტენციალი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოღაძე, ნათია (2015) თერმოდრეკადობის თეორიის კვაზი-სტატიკის სასაზღვრო ამოცანების ამონახსნების ერთადერთობის თეორემები ორგვარი ფოროვნობის მქონე სხეულებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეკალაძე, დიანა (2015) პოლიტიკური დისკურსის კარნავალიზაციის ენობრივი ასპექტი (საქართველოს, აშშ-ს და რუსეთის პოლიტიკოსთა წინასაარჩევნო გამოსვლებზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ელაშვილი, მიხეილ და ვაჩეიშვილი, ნიკოლოზ და ბასილაია, გიორგი და ჩხაიძე, დავითი და კირკიტაძე, გიორგი და ადიკაშვილი, ლუკა (2015) ვარძიის კომპლექსური მონიტორინგი. ძველი ხელოვნება დღეს, 6. С. 28-44.

ემრაშვილი, თამრიკო (2015) უწყვეტი განათლების პრობლემები სოციალური სამუშაოს მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ემრაშვილი, ქეთევან (2015) არავერბალური კომუნიკაცია როგორც თანამედროვე სემიოტიკის შესწავლის საგანი და მისი ქვეტექსტური ფუნქციები მხატვრულ ნარატივში (ე.ჰემინგუეის მოთხრობის “The Short Happy Life of Francis Macomber” საფუძველზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ენუქიძე, თინათინ (2015) მზღვეველების რაოდენობის დინამიკა 1990-2015 წლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეპიტაშვილი, გიორგი (2015) კეთილშობილი ირმის (Cervus elaphus maral) პოპულაციის In situ-კონსერვაცია საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ესაკია, რუსუდან (2015) რეცეპტის ინსტიტუტის დამკვიდრება (ფორმაN3 რეცეპტის იმპლემენტაცია). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ესებუა, ნინო (2015) სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების ჩართულობა სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფაში - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვანიშვილი, ლევან (2015) ქალაქ რუსთავის კინოთეატრის აღორძინების პროექტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვარდიაშვილი, თამარ და ლომაძე, მეგი და ქარცივაძე, დავით (2015) საბანკო სექტორის როლი სწრაფი გადახდებისბიზნესის განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვართანოვა, ნატალია და წუწუნავა, ზურაბ და გაგნიძე, ანა (2015) ორგანიზაციული რეფრეიმინგის ჩარჩოები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაშაკიძე, ლაშა (2015) ევროკავშირის როლი და კონფლიქტები სამეზობლოში: აფხაზეთი, ოსეთი საქართველო და დნესპრისპირეთი მოლდოვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაშალომიძე, ანა (2015) კავშირი ოჯახში ძალადობის (ფიზიკური, ვერბალური, ეკონომიკური, და სექსუალური ფორმები) გამოცდილებასა და შფოთვას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაჩაძე, მეგი (2015) ვიდეო არტის ფესტივალის პროექტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2015) არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევა საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ (2015) ჯანდაცვის სისტემის რეფორმები აშშ-ში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ (2015) ერთი მითის განჯადოება, ანუ დაუზღვეველების პრობლემა აშშ-ში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ (2015) პენიტენციური ჯანდაცვის სისტემის განვითარების კონცეფცია. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ (2015) ფრიდრიხ ჰაიეკის ”გზა ბატონყმობისაკენ” თანამედროვეობის ჭრილში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ (2015) საყოველთაო ჯანდაცვა და სისტემის თანამედროვე ხედვა. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2015) ფრიდრიხ ჰაიეკი - თავისუფლების კონსტიტუცია. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2015) სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელი ჯანდაცვის სექტორში. ლიბერალი. С. 1-6. ISSN 1987-7528

ვერულავა, თენგიზ (2015) პირველადი ჯანდაცვა არის ჯანდაცვის სისტემის საძირკველი. Pirveli Information Agency, თბილისი.

ვერულავა, თენგიზ (2015) პირველადი ჯანდაცვა სისტემის საძირკველია. ლიბერალი (1). ISSN 1987-7528

ვერულავა, თენგიზ (2015) არ გვაქვს ჯანდაცვის მწყობრი სისტემა. საქართველოს ახალი ამბების სააგენტო ჯი-ეიჩ-ენი, თბილისი.

ვერულავა, თენგიზ (2015) პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა ხარჯების შეკავების უმთავრესი მექანიზმია. [აუდიო]

ვერულავა, თენგიზ (2015) პირველადი ჯანდაცვის რეფორმისთვის გასატარებელი პოლიტიკის პირველი ნაბიჯები. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). საქართველო 2020..

ვერულავა, თენგიზ (2015) ჯანდაცვის დანახარჯები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებით და საქართველოს ჯანდაცვის დაფინანსება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI).

ვერულავა, თენგიზ (2015) იტალო კალვინოს „უხილავი ქალაქები“. სემიოტიკა (XV). С. 37-43. ISSN 1512-2409

ვერულავა, თენგიზ (2015) "ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა" N 1. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი, საქართველო. ISBN 978-9941-451-92-8

ვერულავა, თენგიზ და ადეიშვილი, ია (2015) ხანდაზმულთა შინმოვლა. Forbes Georgia (38). С. 64-68. ISSN 2233-3487

ვერულავა, თენგიზ და ბარამიძე, ნინო და თურმანაული, მარიამ (2015) კერძო პედიატრიული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობა და უპირატესობები. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). С. 1-12. ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ბეჭვაია, ჯაბა (2015) სამედიცინო პერსონალის სამეცნიერო - ინფორმაციული უზრუნველყოფის პრობლემები საქართველოში. სამართალი და ეკონომიკა (6). С. 74-86. ISSN 1987-8303

ვერულავა, თენგიზ და ბურკაძე, აკაკი და ჯორბენაძე, რევაზ (2015) სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარისხით პაციენტების კმაყოფილების შესწავლა. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (3). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და გაბულდანი, მაკა (2015) გადაუდებელი დაავადებების ფინანსური ხელმისაწვდომობა საქართველოში. ეკონომიკა და ბიზნესი, VIII (1). С. 75-87. ISSN 1987-5789

ვერულავა, თენგიზ და გაბუნია, ქეთევან და ჯანჯალაშვილი, ნინო (2015) სახლის, ბინის დაზღვევის პროდუქტები საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და გიორგაძე, გურანდა (2015) საკეისრო კვეთების ზრდის პრობლემა საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და დემურია, მირანდა (2015) საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით კმაყოფილების შეფასება. სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციის მასალების კრებული "“ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები”. ISSN 978-9941-13-435-7

ვერულავა, თენგიზ და ესაკია, რუსუდან (2015) რეცეპტის ინსტიტუტის ამოქმედება საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და თორთლაძე, ირაკლი (2015) რენტგენო-რადიოლოგიური სამედიცინო მომსახურების ხარისხის პრობლემები საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და კიკვიძე, ზურაბ (2015) ამბულატორიული პაციენტის სამედიცინო დახმარების ხარისხით კმაყოფილება. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და კილასონია, ნელი (2015) ფინანსური რისკების დაზღვევის ტენდენციები საქართველოში. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები. ISSN 978-9941-13-435-7

ვერულავა, თენგიზ და ნონიკაშვილი, ანა (2015) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით ბენეფიციართა მიმართვიანობის დინამიკა. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ობგაიძე , ნატალია (2015) აგროდაზღვევის პრობლემები საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ოზაშვილი, დავით (2015) კარდიოქირურგიულ ოპერაციებზე ხელმისაწვდომობა. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ომანაძე, ქეთევან (2015) პენიტენციური სისტემის პირველადი ჯანდაცვის რეფორმების შედეგები. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და სიბაშვილი, ნინო (2015) ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების ფინანსური უზრუნველყოფა საქართველოში. ეკონომიკა და ბიზნესი, 8 (3). С. 78-90. ISSN 1987-5789

ვერულავა, თენგიზ და ჩუბინიძე, მარიამ (2015) გადაზღვევის საკითხები საქართველოს სადაზღვევო ორგანიზაციებში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და წივწივაძე, დავით (2015) მედდების საქმიანობის გარემოს მახასიათებლები და სამუშაოთი კმაყოფილება საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ხაბეიშვილი, მარიამ (2015) უშვილობის მკურნალობა საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ჯინჭარაძე, ანა და ჯორბენაძე, რევაზ (2015) კარდიოლოგიურ პაციენტთა რეჰოსპიტალიზაცია და პირველადი ჯანდაცვის როლი. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). С. 20-28. ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ჯორბენაძე, რევაზ და ქაცანაშვილი, თამარ (2015) მიოკარდიუმის ინფარქტით პაციენტთა ჰოსპიტალიზაციის დროულობა. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვეფხვაძე, ანა (2015) ეთნიკური კონფლიქტი, როგორც პოლიტიკის კეთების ინსტრუმენტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვინოგრადოვა, სოფიო და ველიჯანაშვილი, გიორგი და ჯღარკავა, ანა (2015) კორპორაციული მართვის თანამედროვე მოდელები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზალდასტანიშვილი, თენგიზ (2015) Surface runoff assessment in two catchments of the Borjomi-Bakuriani Region, Georgia, using an approach developed for the Eastern Alps (runoff coefficient mapping, hydrological model ZEMOKOST). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზაქარეიშვილი, ანა (2015) ლიდერობის სტილი და თანამშრომელთა პროდუქტიულობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზედგინიძე, მარიამ (2015) მოტყუებით დადებული გარიგება და მისი სამართლებრივი შედეგები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზედგინიძე, ნინო (2015) კავშირი ოჯახში ძალადობის (ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და ვერბალურიფორმები) გამოცდილებასა და ცხოვრებით კმაყოფილებას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზიბზიბაძე, ლაშა (2015) საერთაშორისო სამართლის ეფექტურობა საერთაშორისო ურთიერთობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზუბაშვილი, ლიკა და ნატმელაძე, გიორგი და ბუაძე, ვასილ (2015) სამუზეუმო საქმის მენეჯმენტის ეკონომიკური შედეგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თავხელიძე, გურამ და ანდღულაძე, ნინო და მენაბდე, მიხეილ (2015) სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი მრეწველობა: რისკები და შესაძლებლობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თალაკვაძე, ნინო და წიკლაური, მარიამი და მოდებაძე, ქეთევან (2015) კორპორაციული მართვის პრობლემები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თარხნიშვილი, თეა (2015) მეხსიერება როგორც მნიშვნელოვანი რესურსი ლეგიტიმაციისა და იდენტობის უზრუნველსაყოფად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თაყნიაშვილი, ხატია და ტყაბლაძე, ბაგრატ (2015) კულტურული თავისებურებების გავლენა მომხმარებელთა ლოიალურობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თევზაძე, მარიამ (2015) ინტერკულტურული სწავლების პრობლემატიკა გერმანული ენის სწავლებისას საქართველოს სკოლებში საბაზო საფეხურზე (IX კლასი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თეზელაშვილი, თინათინ (2015) მასწავლებელთა პროფესიული ეთიკის განვითარების შეფასება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგთა მომზადების პროგრამების ფარგლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თეთრუაშვილი, თინათინ (2015) კავშირი ღირებულებებსა და ეთნიკური უმცირესობების (ჩინელების) მიმართ წინარწმენას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თენიეშვილი, რუსუდან (2015) ირან-ისრაელის კონფლიქტი საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიების ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თინიკაშვილი, დავით (2015) ქართველებისა და დასავლეთ ევროპელთა რელიგიურ-პოლიტიკური ურთიერთობა XI-XIII საუკუნეებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოდრია, ლია და ბალიაშვილი, იულია და ერგეშიძე, დალი (2015) საქართველოს აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პერიპეტიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოდუა, მაია (2015) ატმოსფერული პარამეტრების წლიური და ნახევარწლიური ვარიაციები და მათი განმსაზღვრელი კოსმოსური ფაქტორები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოლორდავა, თამარ (2015) ელიტის ტრანსფორმაციის პროცესი გვიან საბჭოთა პერიოდიდან თანამედროვე საქართველომდე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თორთლაძე, ირაკლი (2015) რენტგენო-რადიოლოგიური სამედიცინო მომსახურების ხარისხის პრობლემები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოფურია, მარიამ (2015) სამეწარმეო საზოგადოებასა და დირექტორს შორის არსებული ურთიერთობების სამართლებრივი ბუნება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თურმანიძე, ირაკლი (2015) სატრანსპორტო კომუნიკაციები და ქალაქგანვითარება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თხელიძე, დავით (2015) მცხეთის მიდამოების ტყეების ეკოლოგიურ-სამეურნეო მდგომარეობის შეფასება და დაცვა-აღდგენის შესაძლო ღონისძიებები (მცხეთის სატყეოს ფარგლებში). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იაკობიშვილი, ნინო (2015) უმაღლესი განათლების პროექტების მართვა სახელმწიფოს მხრიდან საერთაშორისო პარტნიორობების ხელშეწყობის გზით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იაკობიძე, ზაალ (2015) კომპლექსების თავისებურებები ჰომოსექსუალ მამაკაცებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იმერლიშვილი, გედევანი (2015) სტრესი და თვითმართვის უნარი ეთნიკურ უმცირესობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ირემაძე, ნინო (2015) რეჟიმის ცვლილება და სამოქალაქო ომი პოსტ-საბჭოთა ქვეყნების მაგალითი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ისაკაძე, მაკა (2015) ფსიქოსომატიზაცია, როგორც ფსიქოტრავმის ენა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იჩქითი, ბექა (2015) სატყეო სექტორისმარეგულირებელი კანონმდებლობის შესაბამისობა ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტთან და საერთაშორისო ვალდებულებებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალანდაძე, ადა (2015) ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების მნიშვნელობა სახელშეკრულებო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალანდაძე, თინათინ (2015) უსახლკარობის გამომწვევი მიზეზები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალატოზიშვილი, ერეკლე (2015) ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამართლებრივი დაცვის კრიტერიუმები საქართველოს სავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონისა და საერთაშორისო გამოცდილების ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალხიტაშვილი, თამარ (2015) ელექტრონული ეპიგრაფიკული კორპუსის გამოცემის სტანდარტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კანკავა, ქეთევან (2015) საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ეფექტები ჯანდაცვითი სერვისების უტილიზაციაზე საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, ბორის (2015) დირექტორის ერთგულებისა და გულმოდგინების სტანდარტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, გიორგი (2015) რიჩარდ რორტი ნეოპრაგმატიზმი და ჰერმანევტიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, თეონა (2015) უსაფრთხოების ცნების ტრანსფორმაცია მსოფლიოში და ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, მადონა (2015) სამედიცინო დაწესებულებების მენეჯერთა აზრის შესწავლა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შესახებ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაციტაძე, მალხაზ (2015) პრეისტორიული მიგრაციები სამხრეთ საქართველოში(Y - ქრომოსომული ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაჭკაჭაშვილი, მაია (2015) კარდიოლოგიურ პაციენტთა უწყვეტი სამედიცინო მეთვალყურეობა ჩაფიძის კარდიოლოგიური ცენტრი და სამცხე-ჯავახეთის კარდიოლოგიური სამსახურები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კახიანი, რევაზ (2015) გაფიცვის უფლების შეზღუდვა და ლოკაუტის ბოროტად გამოყენება-პრობლემური საკითხები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კევლიშვილი, თამარ და მუმლაძე, მარიკა და ტაბატაძე, ზურაბ (2015) როგორ გავაუმჯობესოთ არსებული რესურსებითსპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა აკადემიური ჩართულობა ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე სსიპ ქ.თბილისის62-ე საჯარო სკოლის IV I კლასში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კეკუა, თათია და ტვილდიანი, ნინო (2015) მოტივაციის როლი ადამიანური რესურსების მართვაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კემანჯიანი, ჯულიეტა და მაისურაძე, მარიამ და ნასიძე, ნინო (2015) კომპანიის მენეჯმენტის თანამედროვე მოდელები, კორპორაციული მართვა და ინფორმაციის საჯაროობა და გამჭირვალობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კეპულაძე, მარიამ (2015) სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციაზე უარის თქმის აბსოლუტური საფუძვლების შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი ევროკავშირისა და საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კეპულაძე, ნინო (2015) გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ადგილ წარმოშობის დასახელებების დაცვის მექანიზმების შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი (საფრანგეთისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კერელეიშვილი, ფიქრია (2015) თანატოლების დამოკიდებულება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე თანატოლებისადმი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვარაცხელია, ეთერ და გვრიტიშვილი, ნათია და გოჩიაშვილი, სალომე (2015) სტარტაპების პოზიციონირების სტრატეგია საქართველოში ხელშემწყობი და ხელის შემშლელი ფაქტორების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვარაცხელია, სოფია და ჭედია, გიორგი და ონიანი, გიორგი (2015) საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვის ფინანსური ეფექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვირიკაშვილი, ანი (2015) სიძულვილის ენა საქართველოსა და ისრაელის პოლიტიკურ დისკურსში (შედარებითი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვირჩილაძე, ნატა (2015) კრიმინალის გაშუქება ქართულ პრესაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვიციანი, სოფია (2015) ფსიქიატრიულ სტაციონარში პაციენტის დაყოვნება არასამედიცინო ჩვენებით სოციალური პრობლემების გამო. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკალიშვილი, თინათინ (2015) ლიდერის ემოციური ინტელექტი და თანამშრომლის შრომითი კმაყოფილება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკვიძე, ზურაბ (2015) ამბულატორიული პაციენტის სამედიცინო დახმარების ხარისხით დაკმაყოფილება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკნაძე, მარიკა (2015) სახელმწიფო შესყიდვების განვითარების პერსპექტივები - რეფორმის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკნაძე, ნონა (2015) მოსწავლეთა წერითი უნარ-ჩვევების ფორმირება გრამატიკის სასკოლო კურსის სწავლებისას(ორთოგრაფიული უნარ-ჩვევების ფორმირება). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკოლაშვილი, თამთა (2015) ფასიანი ქაღალდების ემისიის მიმოხილვა ევროკავშირის სამართალთან მიმართებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კილასონია, ნინო (2015) ეროვნული ნარატივი თანამედროვე რომანში (ო.ჭილაძის ყოველმან ჩემმან მპოვნელმან და ე.ე. შმიტის ულისე ბაღდადიდან მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კინკრიაშვილი, ია (2015) ნავთობპროდუქტების ბაზარი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიპაროიძე, ლიკა და სირაძე, ელეონორა და კიკნაველიძე, თამარ (2015) საბანკო ინოვაციები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობახიძე, ანი (2015) მეტაფორიზაციის ფენომენი ამერიკულ პოლიტიკურ დისკურსში (პრეზიდენტ ობამას გამოსვლებზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობერიძე, თამარ (2015) აღზრდის ავტორიტარული სტილი, დაუცველი მიჯაჭვულობა და ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობის განვითარების რისკი მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოდუა, ნათია (2015) საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები, დაძაბულობისა და განმუხტვის ფაზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოკაია, თეა (2015) კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი, ნიდერლანდები, უნგრეთი და საქართველოს გამოცდილება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოკილაშვილი, ანა და ღუბიანური, ხატია და ისაკაძე, ქეთევან (2015) ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ეკონომიკური ეფექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოკოშაშვილი, ქეთევან (2015) რეალურ გარემოში სამგანზომილებიანი გრაფიკის რეალისტური ინტეგრაცია მაღალი გარჩევადობის განათების რუქების გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კორინთელი, სოფიო (2015) თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის დამიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის „საჩუქარი“ შედარებითი მარკეტინგულიანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოტორაშვილი, ლიკა (2015) საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა კანონისა და ინტელექტუალური საკუთრების სხვა დარგების (სამრეწველო სამართლის) შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოჭლამაზაშვილი, ექვთიმე (თამაზ) (2015) წმიდა ეფრემ ასური, სწავლანი, ქართული ვერსია, ტომი I. გამომცემლობა „ალილო“, თბილისი. ISBN ISBN 978-9941-0-7688-6 ISBN 978-9941-0-7689-3

კოხოძე, თამარ (2015) პალიატიურ ბავშვებზე ზრუნვის თავისებურებები ტრანზიტულ ქვეყნებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუბლაშვილი, სოფიო (2015) აგრესიული ქცევისა და სასკოლო შფოთვის კვლევა მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუპრაშვილი, მირანდა (2015) სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებული სოციალური მუშაკების საქმიანობის შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუპრაშვილი, ნანა და ბენდელიანი, დიანა და დიდებულიძე, კონსტანტინე (2015) თანამედროვე გაყიდვების წარმატებული სტრატეგიების მიმოხილვა ქართული და საერთაშორისო კომპანიების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუპრაძე, ქეთევან (2015) სადაზღვევო საბროკერო კომპანიების როლი საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კურდღელაშვილი, თამარ (2015) საწარმოს რეზიდენტობის განსაზღვრა საერთაშორისო საგადასახადო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუჭუაშვილი, თამარ და ოხანაშვილი, ლიკა (2015) საბანკო მარკეტინგი და მისი ზეგავლენა ბანკების წარმატებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუხიანიძე, თინა (2015) კავშირი ემოციურ ინტელექტსა და შრომით კმაყოფილებას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლათიბაშვილი, თეკლა (2015) მეორადი ტრავმატიზაცია და პროფესიული გადაწვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაშქარიანი, სტელა (2015) საქმიანი ინტერკულტურული კომუნიკაციის ენობრივი პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაშხია, მაკა/მ (2015) პოსტმოდერნული სიმულაციური სამყარო (აი უეიუეისა და რონ მიუექის მხატვრული კონცეფციის მაგალითზე)". გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნულ ცენტრი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლაშხია, მაკა/მ (2015) პლატონის კვლევა საქართველოში. კადმოსი, 6 (6). (პროცესშია)

ლაშხია, მაკა/მ (2015) სიყვარულის თეორია: სხვის სიყვარული და ღმერთის სიყვარული. შედარებითი ლიტერატურის კრებული 2. (პროცესშია)

ლეკიაშვილი, მაგდა (2015) ნაციონალიზმის გავლენა ქართულ პოლიტიკურ პრაქტიკაზე პოსტ-საბჭოთა გარდამავალ პერიოდში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეფსვერიძე, ნათია (2015) ეკონომიკური ურთიერთობა კონფლიქტურ რეგიონებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლექვინაძე, ირაკლი (2015) ეკონომიკური პოლიტიკის და ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების გავლენა კონკურენციაზე საქართველოში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლიპარტელიანი, ბექა (2015) დემოკრატია - მშვიდობის გარანტი გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებში? (საქართველოს მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომთაძე, ანა და ბაქაქური, ნათია (2015) ,,ურბანიზაციის გავლენა ეკონომიკურ ზრდასა და ადამიანური კაპიტალის ფორმირებაზე საქართველოში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლურსმანაშვილი, ალექსანდრე და ქარქუსაშვილი, ვახტანგ და გვარამაძე, გიორგი (2015) სესხების ხარისხი ქართულ საბანკო სივრცეში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაგრაქველიძე, თინათინ (2015) ეკლესიის როლი დემოკრატიის კონსოლიდაციის პროცესში საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაზმიშვილი, ანა (2015) ტურისტთა კმაყოფილების მარკეტინგული კვლევა საქართველოს ზღვისპირა კურორტებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაისურაძე, მაიკო და ჭანყოშვილი, ანნა და გოგორელიანი, დავით (2015) კატეგორიის მენეჯმენტის როლი სუპერმარკეტების ქსელებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაისურაძე, მარიანა და მანაგაძე, თამთა და ჭეჭელაშვილი, მაკა (2015) როგორ გავზარდოთ მოსწავლეთა დაინტერესება კლასის საათის მიმართ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მალაზონია, დავით (2015) Teaching/Learning History: Issues in Multicultural Georgia through the example of DOIT. In: Education for the 21st Century: Multiculturalizm, Children's Rights and Global Citizenship, 2015. 07. 1-3, Gordon Academic College, Haifa, Israel.

მალაზონია, დავით და ჭიაბრიშვილი, ნინო და მაღლაკელიძე, შორენა (2015) Aspects of intercultural education at the primary level of Georgian general education school. Institute of Education Sciences (ERIC).

მალაზონია, დავით და ჭიაბრიშვილი, ნინო და პეტრიაშვილი, იზაბელა (2015) Holistic approach to multicultural education by the example of TEMPUS project DOIT. პერიოდული ჟურნალი განათლება. (პროცესშია)

მამიაშვილი, ვაჟა (2015) დოლოჭოპის ბაზილიკის სამაროვანი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამულაშვილი, ანი (2015) ქმედუუნარო პირების მიმართ ახლებური სამართლებრივი მიდგომა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარაქველიძე, თეონა (2015) კრედიტორის დაკმაყოფილება იპოთეკის დროს და მასთან დაკავშირებული პრობლემატიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარშანია, ნათია (2015) ვერბალური იუმორი და მისი ინგლისურიდან ქართულ ენაზე თარგმნის თავისებურებები (პ.გ. ვუდჰაუსის მოთხრობის ,,დაიკიდე, ჯივზ” მასალაზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაღრაძე, ნინო (2015) ანტიტუბერკულოზური მკურნალობის მიმართ ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების დამყოლობის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაშანეიშვილი, ქრისტინე (2015) საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით კარდიოლოგიურ პაციენტთა სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობა ქ.რუსთავის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭავარიანი, სალომე (2015) კავშირი ემოციურ ინტელექტსა და ავთენტურ ლიდერობას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭარაშვილი, ალექსანდრე (2015) საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასება საქართველოში - შეფასების მეთოდების შერჩევა და გამოყენება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭარაძე, ელენე (2015) არგუმენტაციის გამოხატვის სტილისტური ხერხები პოლიტიკურ დისკურსში (შეპირისპირებითი ანალიზი ფრანგული, ინგლისურ და ქართული ენების მასალაზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახათაძე, ნანა და შოშიტაშვილი, თამარი (2015) ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება მოსწავლეთა სასწავლო პროცესში ჩართულობის გასაზრდელად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახარაშვილი, ნატო (2015) გამჭოლი პასუხისმგებლობის საკითხი ქართულ საკორპორაციო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახარაძე, სალომე და მახაშვილი, ნატა და სირაძე, ქეთევან (2015) ქართული ელექტრონული საფულეების ელექტრონული მარკეტინგი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახარაძე (კალანდაძე), ნინო (2015) ქართული სიმღერის მოამაგენი - პოლიკარპე ხუბულავა. სხვა. უსტარი, თბილისი.

მახარაძე (კალანდაძე), ნინო (2015) Homo Polyphonicus - პოლიკარპე ხუბულავა. სხვა. უსტარი, თბილისი.

მახარობლიძე, თამარი (2015) ზე- პრეფიქსის შესახებ ქართულში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები (XIII).

მახარობლიძე, თამარი (2015) ქართული ჟესტურის ენის საარჩევნო ლექსიკონი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აშშ საელჩო. თბილისი. , ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. .

მახარობლიძე, თამარი (2015) ქართული ჟესტურის ენის ლექსიკონი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი , ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. . ISBN ISBN 978-9941-16-225

მახარობლიძე, თამარი (2015) ქართული ჟესტური ენის დოკუმენტირება. ენათმეცნიერების საკითხები.. (პროცესშია)

მახარობლიძე, თამარი (2015) ქართული ჟესტური ენის ლექსიკის შესახებ. იკე - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, 43. С. 116-145.

მებაღიშვილი, ნინო და სუარიშვილი, ნინო და ჭინჭარაშვილი, მაია (2015) „კომერციული ბანკების ფუნქციები და მათი რეიტინგების ევოლუცია“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეგრელიშვილი, მარიამ (2015) ანგლიციზმების ქართულთან ადაპტაციის და ინტეგრირების ენობრივ-კულტურული თავისებურებები გლობალიზაციის კონტექსტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეზვრიშვილი, ქეთევან (2015) მორალური ზიანის ანაზღაურება ქართული სამართლის მიხედვით და სასამართლო პრაქტიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მემანიშვილი, გიორგი (2015) გონების თეორიის (ToM) დეფიციტი შიზოფრენიის დაშორებული სინდრომების ეპიზოდში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მერკვილაძე, მარიამ (2015) საკლასო აქტივობების დიფერენცირება, როგორც მოსწავლეთა კითხვის კომპეტენციის ამაღლების ერთ-ერთი ეფექტური სტრატეგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მესტვირიშვილი, მარიამ და გოცირიძე, ნათია და მესხი, ზურა (2015) მუზეუმის მართვის ფინანსური საშუალებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მესხი, ივანე (2015) კორპორაციული დავების ტიპოლოგია, დავების გადაჭრის ალტერნატიული გზების მნიშვნელობა კორპორაციული მართვის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მესხიშვილი, ელენა (2015) საერთაშორისო ხელშეკრულების დისკურსის ლინგვო-კულტუროლოგიური თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეურმიშვილი, მერაბ და გოგლიძე, სალომე და ფიფია, ბეჟან (2015) სახელმწიფო ვალი, მისი წარმოშობის მიზეზები და დაძლევის გზები თანამედროვე საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეფარიშვილი, თინათინ (2015) მუზეუმის სწორი მენეჯმენტის მნიშვნელობა თანამედროვე საზოგადოებისათვის (სტალინის სახლ-მუზეუმის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეხაშიშვილი, თამარ (2015) ჯანმრთელობის დაზღვევის ხელშეკრულების არსებითი პირობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მითაიშვილი, მარიამ (2015) კამბოჯაში განხორციელებული გენოციდის გავლენა სამხრეთ- აღმოსავლეთ აზიის რეგიონალურ უსაფრთხოებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მინაძე, ნინო და რატიანი, მარიამ და გიგიბერია, თამუნა (2015) სუპერმარკეტების ქსელებში არსებული ლოიალურობის პროგრამები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მირცხულავა, რუსუდანი (2015) რუსუდან მირცხულავა ფსიქეას მეტამორფოზები. academia.edu.

მიქაია, სალომე (2015) პატივისა და ღირსების შელახვისას მორალური ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული სირთულეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქაძე, სოფიო (2015) თვითშეფასებისა და დაძლევის სტრატეგიების ურთიერთმიმართება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოლაშხია, ნანა (2015) ჯანდაცვის სერვისებით მოსარგებლეპირთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოქია, ია (2015) საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობისა და აღსრულების რეგულირების პრობლემები ქართული სამართლის და ნიუ-იორკის 1958 წლის კონვენციის მიხედვით (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოცრაძე, მარინე (2015) გრამატიკული ეკვივალენტობის საკითხი თარგმანში ( ერნესტ ჰემინგუეის მოთხრობების ანა რატიანის და ვახტანგ ჭელიძის თარგმანი ). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოწონელიძე, ნანი (2015) ანტიდემპინგის აუცილებლობა ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაუმჯობესებისათვის, ევროკავშირის კანონმდებლობასა და პრაქრიკაზე დაყრდნობით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოხევიშვილი, თამარ და ვაშაკიძე, სალომე და ხარებავა, ქეთევან (2015) მაღალი პერფომანსის ორგანიზაციის წარმატების ფაქტორების გამოვლინება საქართველოში რამდენიმე კომპანიის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუკბანიანი, ნიკა (2015) ნდობის პრობლემა პოსტ-კომუნისტურ სივრცეში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუმლაძე, სალომე და აღაშვილი, ნინო და სიდამონიძე, გვანცა (2015) სამუზეუმო საქმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მაგალითზე; შეფასება და რეკომენდაციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუჟიჩენკო, იულია (2015) საჯარო მოხელეების საკადრო ცვლილებები 2012 წლის არჩევნების შემდეგ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურადაშვილი, თამარ (2015) 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგები: რუსეთის მიერ განხორციელებული სამხედრო აგრესიის შედეგად განვითარებული რუსულ-დასავლური ურთიერთობები და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურთაზაშვილი, ევა (2015) ტრადიციული ხვნა-თესვის გავლენა თუშეთის ფიტოცენოზებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურღულია, სალომე (2015) შფოთვა, დეპრესია და სტრესის დაძლევის სტრატეგიები სიმსივნით დაავადებულებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურჯიკნელი, ლანა (2015) გვიანი მოზარდობის პერიოდში აგრესიის ფორმების სოციალურ -კოგნიტური და ფსიქოდინამიური მახასიათებლები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუსერიძე, გვანცა (2015) ნობილეტინის მოლეკულური სამიზნე მიტოქონდრიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუხულიშვილი, სოფიკო (2015) მოტივციის მართვის სისტემების კვლევა საქართველოში ფუნქციონირებად საბანკო სტრუქტურებში(2015 წელი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუჯირიშვილი, ნუცა (2015) დმანისის რაიონის მოსახლეობის მოწყვლადობის გაზომვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მშვილდაძე, მადონა (2015) იბერიის ქალაქთა ლოკალიზაცია კლავდიოს პტოლემაიოსის კოორდინატთა სისტემის მიხედვით. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მჭედლიშვილი, თამარ (2015) ონკო-ჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვთა მშობლების ტრავმა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მხითარიანი, ლილი (2015) ტურიზმის მარკეტინგული პოლიტიკა და ალტერნატივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნადარეიშვილი, ლელა (2015) მშენებარე მრავალბინიან კორპუსში საკუთრების უფლების წარმოშობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნავროზაშვილი, თათია (2015) სოციალური თოქშოუები ქართულ ტელესივრცეში და მათი გავლენა საზოგადოებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნამორაძე, ბექა (2015) შრომის ხელშეკრულების დაცვის გარანტიების გვერდის ავლა შრომის სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნარიმანიძე, გვანცა (2015) საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს განვითარების პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნარიმანიძე, სალომე (2015) დერივაციული სარჩელის როლი საკორპორაციო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნარუშვილი, ბექარ (2015) მხარეთა უფლებების დაცვის გარანტიები იპოთეკით დატვირთული ქონების რეალიზაციის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნებიერიძე, მერი და თვალაბეიშვილი, გიტა და ხმალაძე, ნინო (2015) საშინაო დავალებების რაგვარობა და მიზანმიმართულება სწავლების საბაზო საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნემსიწვერიძე, სალომე (2015) სასამართლო მედიაციისა და სასამართლო მორიგების შედარებითი ანალიზი საქართველოსა და საერთაშორისო პრაქტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნეფარიძე, ტასო (2015) გულ–სისხლძარღვთა დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის სტრუქტურა და რისკ ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიაზაშვილი, თინათინ და გიორგიძე, მაგდა (2015) ევროკავშირი და საქართველო - ასოცირების ხელშეკრულების შუალედური შედეგები და გავლენა სოფლის მეურნეობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიკოლაიშვილი, ნანა (2015) აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტების სამართლებრივი ფორმები საქართველოს ძველი და ახალი კანონმდებლობის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიქაბაძე, ხატია (2015) ტყუილის ვერბალური და არავერბალური გამოვლინება 4 წლის ასაკის ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნოზაძე, ანა (2015) საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ეფექტური მართვის პრინციპები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნონაშვილი, ზაზა (2015) ჭალის ტყის აღდგენა ჭიაურში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნონაშვილი, ნინო (2015) წერითი მეტყველების უნარ-ჩვევების ფორმირება გრამატიკის სასკოლო კურსის სწავლებისას (პუნქტუაციური უნარ-ჩვევები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნოსელიძე, თამარ (2015) მოხალისეობა, როგორც სოციალური პრაქტიკა თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ობგაიძე, ნატალი (2015) აგროდაზღვევისპრობლემები ახმეტის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოდიშელიძე, ნანა (2015) მმართველობითი და სამეთვალყურეო უფლებამოსილებათა გამიჯვნის შედარებითი ანალიზი კორპორაციულ მართვაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ონიანი, ტარიელ (2015) ქვეყნის შიდა და გარე ფინანსურ-ეკონომიკური ფაქტორებით გამოწვეული განვითარება თუ სტაგნაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ორმოცაძე, ინგა (2015) ”პასიური“ საგარეო პოლიტიკიდან აქტიურ ინტერნაციონალიზმამდე: დანიის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ტრანსფორმაცია ცივი ომის დასრულების შემდგომ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქროსცვარიძე, ავთანდილი (2015) საყდრისის მაღაროდან ოქროს მოპოვების 5000 წლიანი ისტორია: მულტიდისციპლინარულ კვლევაზე დაფუძნებული დისკუსია. ილაიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ოქროსცვარიძე, ავთანდილი (2015) საყდრისის მაღაროდან ოქროს მოპოვების 5000 წლიანი ისტორია? მულტიდისციპლინარულ კვლევაზე დაფუძნებული დისკუსია. Kadmos. С. 275-297. ISSN 1987-8788

ოქუაშვილი, ქეთევან (2015) ემოციური ინტელექტისა და დაძლევის სტრატეგიების კავშირი აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვების დედებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაკაცოშვილი, ჯულიეტა (2015) საქართველოს დემოკრატიული ტრანზიცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპავა, ანა (2015) განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვების მშობლების სტრესული მდგომარეობის გავლენა ჩართულობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპავა, ლანა (2015) გარდატეხის ასაკში გადატანილი მძიმე დანაკარგის ტრავმა და პანიკური აშლილობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპაშვილი, ნინო (2015) ჰოსპიტალური სექტორის პრივატიზაციის ეტაპები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპელიშვილი, ანი (2015) ეროვნული იდენტობა და კონსერვატიული მსოფლმხედველობის წარმოშობა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პარხომენკო, სოსო და გრიგოლია, შოთა (2015) საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის ოპტიმიზაცია პროგრამული ბიუჯეტირებისა და ბიზნესის მარეგულირებელი კანონმდებლობის გავლენის შეფასების დანერგვის გზით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პერტაია, ვახტანგ (2015) საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკა, ცვლილებები საგადასახადო კანონმდებლობაში და მისი გავლენა ბიზნეს საქმიანობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჟვანია, სალომე (2015) „რჩეულზე“ დაკისრებული ვალდებულებებიდა თავისუფალი ნების როლი „ჰარი პოტერში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჟიჟიაშვილი, მარიამ (2015) მაღალფუნქციური აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების სპეციფიური კოგნიტური მახასიათებლები და შფოთვითი გამოვლინებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჟუჟუნაძე, თეონა (2015) რა ფაქტორები ახდენს გავლენას ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი სტუდენტების ჩართულობაზე აკადემიურ სფეროში - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემთხვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რაზმაძე, ნინო და ჯორბენაძე, გიორგი და ნადიბაიძე, ნინო (2015) ადგილწარმოშობის დასახელებების დაცვის ეკონომიკური ეფექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რევაზიშვილი, ანი (2015) სიგმა რეცეპტორის ურთიერთქმედება დაბალი მოლეკულური წონის მქონე GTP-დამაკავშირებელ ცილებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რევაზიშვილი, ბელა და საგანელიძე, თინათინ (2015) საკრედიტო რისკების მართვისა და მინიმიზაციის მეთოდები საავტომობილო ინდუსტრიის სავაჭრო ურთიერთობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რეხვიაშვილი, ალექსი (2015) საქართველოს მსხვილი მტაცებლების ისტორიული და დღევანდელი არეალები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რეხვიაშვილი, ხატია და გამგებელი, გიორგი (2015) საბანკო სისტემის როლი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რურუა, სალომე (2015) ოკაზიონალიზმების წარმოების საშუალებები ინგლისურ ენაში და მათი ფუნქციონირების პრაგმატიკული თავისებურებები ინგლისურენოვან მხატვრულ ნარატივში („ცნობიერების ნაკადის“ ლიტერატურაზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სადღობელაშვილი, ფიქრია და ზაბახიძე, ნინო (2015) პერსონალის შერჩევის როლი ადამიანური რესურსების მართვაში, მისი გავლენა ბიზნესის განვითარებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სალია, ნინო (2015) „ყაზბეგის რეგიონში (ცენტრალური კავკასიონი) მცენარეთა სუბნივალური მიკროდაჯგუფებების ეკოლოგიური ანალიზი ექსპოზიციურ გრადიენტზე“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამსონაძე, ქეთევან და ხუსკივაძე, ნათია (2015) საბანკო ინვესტიციების როლი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში აჭარის რეგიონის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამხარაძე, შოთა (2015) პიროვნების რელიგიურობის როლი წინარწმენების ჩამოყალიბებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სანდროშვილი, თინათინი (2015) რეჟიმისა და ლიდერობის ტიპის გავლენა საკადრო პოლიტიკაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სანიკიძე, ნია და იორამაშვილი, გვანცა და საჯაია, თორნიკე (2015) სახელწიფოს როლი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სარალიძე, მარიამ (2015) უძრავი ქონების (სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის) უცხოელებისთვის მიყიდვის წესი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სართანია, თამარ (2015) მარკეტინგი და საბიბლიოთეკო მომსახურეობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სახვაძე, ხათუნა (2015) საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიგუა, მეგი (2015) ცარიელი სივრცეები ელექტრონული ვაჭრობის ქართულ სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სივსივაძე, გიორგი (2015) საავიაციო რისკების დაზღვევის განვითარება თანამედროვე ეტაპზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიმონიშვილი, თათია (2015) ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირები, როგორც კერძო სამართლის სუბიექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სისვაძე, ზურაბ (2015) კავკასიის მცენარეთა ენდემური გვარების კლიმატური ნიშის მოდელირებასაქართველოს ტერიტორიაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიჭინავა, თუთანა და თავხელიძე, ეკატერინე და მაჩაბლიშვილი, ნატო (2015) საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობა და გამოუყენებელი შესაძლებლობები, სამშენებლო სექტორის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიჭინავა, ნონა (2015) სამედიცინო პერსონალის კმაყოფილების კვლევა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიჭინავა, სალომე (2015) ევროინტეგრაციული კურსის გავლენა ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმებზე საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სომხიშვილი, კახა და დათიაშვილი, გიორგი და ჭუმბურიძე, შოთა (2015) ინოვაციათა კომერციალიზაცია-ტექნოლოგიათა გადაცემის ცენტრი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სოფრომაძე, გიორგი (2015) ქართული პერიოდულ გამოცემები კულტურის სფეროში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სოხაძე, სალომე (2015) სამოქალაქო ცნობიერების ანალიზი სოციო-კულტურულ ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუთიძე, ია და აფციაური, მარიამ (2015) სოციალური მედიამარკეტინგის როლი კომპანიების წარმატებაში და კომპანიების სოციალური იმიჯის გავლენა მომხმარებელთა დამოკიდებულებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სულაშვილი, ვასილ და ურთაშვილი, გიორგი და მარიდაშვილი, გიორგი (2015) საქართველოს, როგორც რეგიონალური ჰაბის როლი და შესაძლებლობა ბიზნესის განვითარებისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სხირტლაძე, ნინო (2015) პიროვნული იდენტობის ჩამოყალიბება ქართულ კონტექსტში -რაოდენობრივი და თვისებრივი მიდგომა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბატაძე, ნინო და ანასაშვილი, ნინო და ქოიავა, თამარ (2015) საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის პოლიტიკა - ახალი შესაძლებლობები ბიზნესისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბატაძე, ნონა (2015) დისოციაციური გამოცდილებების კვლევა სტუდენტების პოპულაციაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბიძე, თამარ (2015) ბრენდების სახელწოდებების, სლოგანების და სარეკლამო ტექსტების ლინგვისტური ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტარყაშვილი, ირაკლი და ჯანგირაშვილი, ვალერიან (2015) საინფორმაციო სისტემების და ინტერნეტ ტექნოლოგიების გამოყენება საქართველოს განთავსების საშუალებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტატულაშვილი, ანი და ცხონდია, გიორგი და გოგოხია, ემა (2015) სამხედრო - ექსტრემალური ჟურნალისტიკის პიარ პროექტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელოიანი, როზა (2015) ემოციური ინტელექტის, პროფესიული წარმატებულობისა და ტემპერამენტის ურთიერთკავშირი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტიკარაძე, სალომე (2015) კლიმატის გლობალური ცვლილების გავლენა კავკასიის ენდემური ბუჩქების გავრცელებაზე საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტიტვინიძე, ანა (2015) სადაზღვევო ზედამხედველობის როლი საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტორიაშვილი, ლექსო (2015) O2+ და NO+ იონების განაწილება იონოსფეროს F2 არეში ღამის პირობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტურძილაძე, გვანცა (2015) ნოტარიუსთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტყებუჩავა, დავით (2015) მიტოქონდრიალური პორინ 2-ის რაოდენობრივი ცვლილებების შესწავლა კაინის მჟავით გამოწვეული კონვულსიებისა და მასზე მიო- ინოზიტოლის მოქმედების შედეგად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტყეშელაშვილი, ქეთევან (2015) ნების გამოვლენის პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უგულავა, სალომე (2015) მედიის გავლენა საჯარო პოლიტიკაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უშარიძე, თეა და შურღულაია, ია და გაგნიძე, თამარ (2015) კონფლიქტების მართვის აქტუალური საკითხები მენეჯმენტის განხორციელების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უჯმაჯურიძე, ბექა (2015) ახალგაზრდა ადამიანისემოციურ სფეროზე ძალადობრივი ვიდეო-თამაშების ზეგავლენის შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფარეიშვილი, ანა (2015) სახელშეკრულებო თავისუფლების პრინციპისა და კონტრაჰირების იძულების ურთიერთმიმართება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფარულავა, დავით (2015) მედია მფლობელები და სატელევიზიო არხების სარედაქციო პოლიტიკა (საზოგადოებრივი მაუწყებლის, „რუსთავი 2-ის“, „იმედისა“ და „კავკასიის“ მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფარცხალაძე, დავით (2015) პარტიკულარულ საგანთა იდეების თეორია პლოტინის ფილოსოფიის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაღავა, ირაკლი (2015) შუასაუკუნოვან საქართველოში ნუმიზმატიკური ევოლუციის ანალიზი (VIII-XIII სს.). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაშურიშვილი, ნათია (2015) სამთო ტურიზმის მარკეტინგული ალტერნატივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაშურიშვილი, ნინო (2015) ბაზარზე მონოპოლიური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების აკრძალვის სამართლებრივი რეგულირება (საქართველოს და ევროკავშირის სამართლის შედარებითი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაცაცია, თამარ (2015) თვითშეფასების კვლევა ქართველ ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაჯიშვილი, მაია (2015) მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობა და შემთხვევის მართვა პრობაციის სახის სამართლებრივი აქტებისა და არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფეიქრიშვილი, ნინო და შეყილაძე, ლელა და ტაბატაძე, ლაშა (2015) დირექტორების როლი კორპორაციული მართვის საუკეთესო სისტემის ჩამოყალიბებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფერაძე, ვახტანგ (2015) სამედიცინო პროფილის მქონე მრჩეველი სისტემის კომპიუტერული რეალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფერაძე, ნინო (2015) ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულება და მოლოდინი ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მიმართ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფეტელავა, სალომე (2015) საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ტექსტის ენობრივი ანალიზი და თარგმნის პრობლემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფირაშვილი, თათია (2015) მხმარებელთა უფლებების დაცვის მექანიზმები ელექტრო ენერგეტიკულ სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფოლადიშვილი, ოთარ (2015) თბილისის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე წიფლნარი ტყეების დახასიათება და შედარება სანიმუშო ფართობების ანალიზის საფუძველზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფხაკაძე, თამარ (2015) საერთაშრისო ტერორიზმი და სახელმწიფოთა თანამშრომლობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქადაგიშვილი, ნინო (2015) პარტნიორობა ღია მმართველობისათვის- საქართველოს მიღწეული შედეგი და გამოწვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქავთარაძე, ლანა (2015) საჯარო სკოლებში ორგანიზმების გამრავლებასთან დაკავშირებული საკითხების სწავლების შესახებ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქამადაძე, მაგული (2015) ხელშეკრულებიდან გასვლა და ხელშეკრულების შეწყვეტა (მოშლა) განსხვავება და სამართლებრივი შედეგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქართველიშვილი, ლევან (2015) თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის მარკეტინგული ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქართველიშვილი, მარიამ (2015) ბიზნესისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ურთიერთთანამშრომლობა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქარჩავა, ლადო და გიგანი, ოთარ და ჯღარკავა, ბაქარ (2015) სავალუტო კრიზისი და მისი ზეგავლენა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქაცანაშვილი, ანა (2015) დისკურსული მარკერები ქართულ და ინგლისურ მასალაზე დაყრდნობით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქაცანაშვილი, თამარ (2015) მიოკარდიუმის ინფარქტით პაციენტთა ჰოსპიტალიზაციის მართვის პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქელეხიძე, თალიკო და მაქაცარია, დიანა და ჯიბლაძე, თამთა (2015) კულტურული რესურსების ტურისტული პოტენციალი:არამატერიალური კულტურული რესურსების გამოყენება გამოცდილებითი ტურიზმის განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქელეხსაევი, ნინო (2015) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიერ რეაბილიტაციის პროგრამებით სარგებლობის კვლევა და სარგებლობასთან დაკავშირებული ფაქტორების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქიტესაშვილი, გიორგი (2015) სტრესის დაძლევის სტრატეგიებისა და კონტროლის ლოკუსის კავშირი მკერდის კიბოს მქონე პაციენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქიტესაშვილი, ეკა (2015) „სახელშეკრულებო თავისუფლების შეზღუდვის მიზანშეწონილობა სასამართლოს მხრიდან პირგასამტეხლოს შემცირებისას". სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქოთუაშვილი, მანანა და გოგბერაშვილი, ელენე და კაპანაძე, გიორგი (2015) საქართველოს საგადასახადო სისტემის თვალსაჩინო ხარვეზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქრისტესიაშვილი, ანი (2015) სახის ემოციის აღქმა ძლიერი შფოთვის მქონე ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღამბაშიძე, ნუნუ (2015) პიროვნების თვითგამოხატვის პრობლემა კოლონიურ და პოსტკოლონიურ სივრცეში (ოთარ ჭილაძის აველუმის და ამიტავ გოშის ჩრდილის მიჯნების მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღვედაშვილი, გიორგი (2015) მიწის პოლიტიკა საქართველოში - არსებული გამოწვევები და შესაძლებლობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღვინიაშვილი, ნინო (2015) მიგრაციის ფემინიზაცია ქართულ რეალობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღვინჯილია, გიორგი (2015) სუბიექტურობა, ძალაუფლება, წინააღმდეგობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღვინჯილია, ირაკლი (2015) ეკოლოგიური ექსპერტიზის მონიტორინგის ანგარიში დარიალის ხეობაში მიმდინარე პროექტების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღიბრაძე, იზა (2015) მოსახლეობის ,,დაბერების’’ მახასიათებლების ცვლილებების ანალიზი საქართველოში, 2000-დან 2014 წლამდე პერიოდში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყაველაშვილი, გიორგი (2015) ქართული ეთნოგრაფიული ლექსიკონის კომპიუტერული რეალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყანჩაველი, თამარ (2015) ეთნიკური კონფლიქტები და მეზობელი ქვეყნის ჩარევა - Case Study აფხაზეთი, შრი-ლანკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყვითელაშვილი, მაია (2015) არბიტრაჟის კომპეტენცია და მისი საქმიანობის კონტროლის მექანიზმები საქართველოსა და საერთაშორისო პრაქტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყულჯანიშვილი , თათია და ბოჟაძე, მარინა და ეპიტაშვილი, გიორგი და ჯაფოშვილი, ბელა (2015) Current Data on Biodiversity of the River Natanebi Ichthyofauna and Water Pollution. In: Instruments for Modelling Black Sea River Basins: Research Proceedings for Guria Region of Georgia (2015), International Association CIVITAS GEORGICA, 5.10.2015, Batumi, Georgia.

ყურაშვილი, გრეტა (2015) სტომატოლოგიური კაბინეტების რეგულაციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყურაშვილი, ნინო (2015) ნოზოკომიური დაავადებების ეპიდზედამხედველობა საქართველოში და ხარისხის კონტროლი კლინიკებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შავშიშვილი, მარი (2015) კერძო სასწრაფო გადაუდებელი სამსახურების ფუნქციონირების პრინციპები და მოსარგებლეთა კმაყოფილება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შანიძე, ნინო (2015) სიკვდილი მარტინ ჰაიდეგერის „ყოფიერება და დრო“-სა და ლევ ტოლსტოის „ივან ილიჩის სიკვდილი“-ს მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შარიქაძე, ირინე (2015) სამედიცინო დაწესებულების ხარისხის კონტროლი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შაროვი, ნატო (2015) ბრტყელი ტალღები და ერთადერთობის თეორემები ორგვარი ფოროვნობის მქონე სხეულების დრეკადობის თეორიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შენგელია, ბექა (2015) “სასოფლო-სამეურნეო მიწის რეგისტრაციისას საკუთრების უფლების შეზღუდვა”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შერაზადიშვილი, ნანა (2015) საქართველოს არტ-ბაზრის პრობლემები სახვითი ხელოვნების გალერეების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შიშინაშვილი, გვანცა (2015) ისლამის როლი ირანში: “ თეთრი რევოლუცია”, ისლამური გადატრიალება და თანამედროვე ირანის გამოწვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შონია, ნინო (2015) ენის გენდერული ასპექტები დიაქრონულ ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შუბითიძე, ქეთევან (2015) საერთაშორისო ტურიზმის ტერმინების თავისებურებები ინგლისურ, იტალიურ და ქართულ ენებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შუბლაძე, ირმა და საათაშვილი, მარი და ლაგაზაური, მაგდა (2015) ბიბლიოთეკის მუშაობის გაუმჯობესება ქ.რუსთავის N16 საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შუკაკიძე, გიორგი და რაზმაძე, გიორგი და ცაგურია, დავით (2015) სოფლის მეურნეობა – გამოუყენებელი პოტენციალი საგარეო ვაჭრობაში ეკონომიკური და სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება და ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩადუნელი, გიორგი (2015) შშმპ დასაქმების პოლიტიკა საქართველოში და ალტერნატიული გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაკვეტაძე, ნიკოლოზ და ჩაჩანიძე, ლაშა და ფხაკაძე, ქრისტინე (2015) ლოიალურობის პროგრამები და მომხმარებელთა კმაყოფილება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩალაძე, გიორგი (2015) უხერხემლო ცხოველების მრავალფეროვნების მოდელირება და მონაცემთა ბაზის განვითარება კავკასიის ეკორეგიონისთვის. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩარგაზია, მელანია (2015) სენსორული ინტეგრაციის დარრვევა და განმეორებადი ქცევები აუტიზმის მქონე ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩარგეიშვილი, თორნიკე (2015) ახალგაზრდების შესაძლო როლი სამოქალაქო და რეგიონულ განვითარებაში ალტერნატიული არასამხედრო შრომითი სამსახურის მეშვეობით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩერქეზიშვილი, ეკა (2015) თვითმკვლელობა, როგორც პრევენცირებადი ფენომენი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩინოიან, ანა (2015) ინგლისური ენის დიალექტები და მათი ქართულ ენაზე თარგმნის პრობლემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩინოიან, ნათია (2015) საერთაშორისო სამართლის ტექსტების ინგლისურიდან ქართულ ენაზე თარგმნის თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩინჩალაძე, თეონა (2015) ასაკისა და სქესის თავისებურებები ავტოდაზღვევაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტალაძე, სალომე (2015) საარბიტრაჟო შეთანხმების ავტონომიურობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტაშვილი, ეკატერინე (2015) მესაკუთრის ინტერესების დაცვა უძრავი ნივთის არამართლზომიერი გასხვისებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტაშვილი, ელენე (2015) ქართული ტელევიზიების რეიტინგების განმაპირობებელი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიქობავა, ნინო და ლაზარიშვილი, მაია და ჯავახიშვილი, თამარ (2015) ინოვაციების გავლენა მომხმარებელთა ქცევაზე სწრაფი გადახდის აპარატების მაგალითზე საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიხლაძე, ხატია (2015) კავშირი ოჯახში ძალადობის (ფიზიკური,ფსიქოლოგიური და ვერბალური ფორმები) გამოცდილებასა და დეპრესიას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიხრაძე, ბაქარ (2015) დირექტორის ფიდუციური მოვალეობების დაცვის პრობლემური საკითხები და მისი გადაჭრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩოხელი, სალომე (2015) საქმიანობის მოტივაციის თავისებურებების კვლევა გვიანი მოზარდობის ასაკის შესაძლებლობების შეზღუდვის მქონე პირებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩუბინიშვილი, დიანა (2015) უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილების ცნობის ფარგლები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩუბინიძე, სოფიო (2015) მოსწავლეთა წერითი მეტყველების უნარ – ჩვევების ფორმირება გრამატიკის სასკოლო კურსის სწავლებისას (სტილისტიკურ ჩვევათა ფორმირება). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხაიძე, ლაშა და ხუბაევი, დარინა და კინწურაშვილი, გიორგი (2015) გამაჯანსაღებელი ტურიზმის პრობლემები და გამოწვევები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხაიძე, ნინო და მეგრელიშვილი, ნათია (2015) DCFTA - განვითარების ახალი შესაძლებლობები საქართველოს ეკონომიკისთვის და კონკრეტული ეფექტების წარმოჩენა ხილისა და ბოსტნეულის წვენების სექტორის ქეისის განხილვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხარტიშვილი, ნიკოლოზ (2015) თანამედროვე საზოგადოებრივი აზრის ისტორიისთვის აჭარაში (ტრადიციული საკულტო ძეგლების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხეიძე, სოფიო (2015) რატომ და რისთვის არის მიზანშეწონილი საქართველოში ლიბერალური განათლების მოდელის დანერგვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხენკელი, ვახტანგ (2015) ვალდებულებითი უფლებით დატვირთული უძრავი ქონების აუქციონზე რეალიზაციის სამართლებრივი შედეგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცაგარელი, ლევან (2015) ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცაგარელი, ლევან (2015) თხრობის თეორია. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცარიელაშვილი, დავით (2015) ამერიკული ფილმ ნუარის სოციალური და კულტურული კონტექსტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცერცვაძე, გრიგოლ და კარელიძე, გიორგი და მიქაბერიძე, მანანა (2015) მეორადი ტექნოლოგიების იმპორტი და მისი დატვირთვა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცერცვაძე, ნუცა (2015) ლოგისტიკის (გადაზიდვების) სფეროში საერთაშორისო ტერმინების გამოყენებისა და ქართულად თარგმანის პრობლემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცვარიანი, ნათია (2015) ეთნიკური იდენტობა და პოლიტიკური კონკურენცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ციგრიაშვილი, ზვიად და კარანაძე, აკაკი (2015) ლოიალობის პროგრამები საბანკო სექტორში დაგროვებითი ბარათების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ციპლუგინა-ოქონაშვილი, მაია (2015) მასწავლებლების, მანდატურების და პოლიციის შეხედულებები ბავშვთა მიმართ ძალადობაში - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ციცაგი, ანა (2015) საქართველოს თვითმმართველობის რეფორმა: მისი მთავარი გამოწვევები და როლი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ციცაგი, მედეა (2015) მდგრადი განვითარების მიზნები და საქართველო. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცუცუნაშვილი, გოგი და ჯანიაშვილი, რუსუდან და გაბროშვილი, ნინო (2015) სამუზეუმო საქმის მარკეტინგი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცქიტიშვილი, თამარ (2015) ოჯახში ძალადობის პოლიტიკის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძაძამია, ნატა (2015) მშობლების ემოციური ინტელექტი და აუტიზმის მქონე ბავშვის ქცევითი მახასიათებლების ურთიერთმიმართება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძეგანიძე, მარიამ (2015) ევროკავშირის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში: ერთიანი მიზნები, განსხვავებული მიდგომები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძიძიშვილი, დავით (2015) საინფორმაციო ომი, როგორც საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების ფაქტორი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძოწენიძე, ანა (2015) ნატოს როლი კრიზისების მართვაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წერეთელი, ომარ (2015) რიკა-რუსეთის ურთიერთობები ობამას ადმინისტრაციის პირველი ვადის დროს: „გადატვირთვის პოლიტიკა“ და მისი მარცხის მიზეზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიგნაძე, სოფიო (2015) სასამართლო მედიაცია როგორც დავის განხილვის ალტერნატიული საშუალება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წივილაშვილი, გიორგი (2015) ბიომრავალფეროვნებისა და ბუნებრივი რესურსების მონიტორინგის გაუმჯობესების გზები საქართველოს დაცულ ტერიტორიებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წივწივაძე, დავით (2015) მედდების საქმიანობის გარემოს მახასიათებლები და სამუშაოთი კმაყოფილება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, მარიამ (2015) შრომითი ურთიერთობები გენდერულ ჭრილში: საქართველოს შემთხვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წინამძღვრიშვილი, თამარ (2015) ოსცილაციები ორჯერად ვარსკვლავთ სისტემებში,V 380 Cyg. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭაუჭიძე, გიორგი და პატარკაციშვილი, ეთერ და მოლაშვილი, მანანა (2015) ეფექტური ბილინგვური გაკვეთილი არაქართულენოვანი სკოლების დაწყებით საფეხურზე (მათემატიკა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭეიშვილი, გიორგი (2015) კრიზისული მარკეტინგი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭეიშვილი, ნანა და ციხელიშვილი, ნათია (2015) სამუშაო გარემო და მისი გავლენა სამუშაო კმაყოფილებაზე საბანკო სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭელიძე, ირინა და გურგენაშვილი, სოფიკო და დაფქვიაშვილი, ეკატერინე (2015) როგორ გამოვიყენოთ სკოლის მხარდამჭერი ჯგუფი სკოლის გასაძლირებლად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიაბრიშვილი, ნინო (2015) ეკონომიკური წიგნიერება, როგორც "თამაშის წესების" გაცნობა. ელექტრონული ჟურნალი "მასწავლებელი".

ჭიაბრიშვილი, ნინო და მალაზონია, დავით (2015) ინტერკულტურული განათლება – პედაგოგიური მიდგომები. [საგანმანათლებლო რესურსები]

ჭიკაძე, დავით (2015) ეთნიკური უმცირესობების კულტურული ინტეგრაციის სტრატეგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიოკაძე, გვანცა (2015) კომპანია ,,Altevision Group“-ის მარკეტინგული ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიჭინაძე, ნინო (2015) უნებლიე ემოციათა დეკოდირების კვლევა სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაბეიშვილი, გიორგი (2015) ადგილობრივი მოსახლეობის მერქნით მომარაგების კანონმდებლობა და პრაქტიკა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაბეიშვილი, მარიამ (2015) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა კმაყოფილების კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხანდოლიშვილი, ნათია და გელაძე, თამარ და ჩხეიძე, სალომე (2015) იყავი ეფექტური - ენერგოეფექტური! ენერგოეფექტურობის პოპულარიზაცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხანთაძე, ელინა (2015) ცვლილებები საქართველოს კანონში მაუწყებლის შესახებ - პოზიტიური და ნეგატიური ეფექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარაზიშვილი, ნინო (2015) ქაცვის სამრეწველო პოტენციალის შეფასება ყაზბეგის რეგიონში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარაიშვილი, ხატია (2015) ახალი ამბების ქართულიდან ინგლისურ ენაზე თარგმნის სტრატეგიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარატიშვილი, ვაჟა (2015) მცირე და საშუალო ბიზნესის მდგომარეობის ანალიზი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხართიშვილი, ნინო (2015) სცენოგრაფია როგორც წარმოდგენის სივრცითი გადაწყვეტა (აქტუალური პრობლემის გადატანა სცენაზე სცენოგრაფიის მეშვეობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხასია, გვანცა (2015) იპოთეკარის ინტერესების დაცვა მოთხოვნის დაკმაყოფილების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაჩიური, ნინო (2015) გრაფიკული სქემის,როგორც ერთ-ერთი ეფექტური ხერხის გამოყენება წერის უნარ-ჩვევის გაუმჯობესებისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაჩიძე, თამარ (2015) შვილოსნობისადმი დამოკიდებულება და ანტიციპაციური ტენდენციები ორსულთა აღქმაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაჩიძე, ლამზირა და ჟორჟოლიანი, ქეთევან და ურუშაძე, შავლეგ (2015) მოსწავლეთა თვითმმართველობის მუშაობის გაუმჯობესება სკოლა „ოპიზაში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხელაშვილი, ჟანა (2015) გადარჩენის თემა უილიამ ფოლკნერის რომანში „დროშები მტვერში“ („სარტორისი“) და მისი ქართული ანალოგი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხერგიანი, მარიამ (2015) ელექტრონული მმართველობის გამოწვევები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხერხეულიძე, სოფო (2015) კონფლიქტების რეგულირების საკითხი ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხვიჩია, დიტო (2015) Societas Europaea როგორც ტრანსსასაზღვრო სამეწარმეო საზოგადოების ფორმა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხინჩაგაშვილი, ეკა (2015) საქართველოს სამხედრო-პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის თემა ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხოხიაშვილი, ეკატერინე (2015) „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ქონებრივ უფლებათა კოლექტიურ საფუძველზე მართვის ძირითადი ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუბაშვილი, თამარ (2015) ექსპროპრიაციის შედეგები და ინვესტორისთვის გადასახდელი კომპენსაციის მახასიათებლები: საქართველოსა და ICSID-ის პრაქტიკის შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუტუაშვილი, ვახტანგ და სანიკიძე, სერგო (2015) საგარეო ფაქტორების გავლენა გაცვლით კურსზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვილი, თამთა (2015) სამოქალაქო სექტორის გავლენა საჯარო მმართველობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუჯაძე, თამარ (2015) მოძრავ ნივთებსა და ავტომობილზე საკუთრების უფლების წარმოშობასა და მისი დაცვის გარანტიებთან დაკავშირებული თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები (კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაბუა, მარიკა (2015) გენდერული თანასწორობის როლი და გავლენა საჯარო პოლიტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯავახაძე, ირინე (2015) მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა და სადაზღვევო ბაზარი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯავახაძე, სოფიკო და ჟორჟოლიანი, მაია (2015) სამსახურით კმაყოფილებაზე მოქმედი ფაქტორები დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით საქართველოს წამყვან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯალაღონია, ქეთევან (2015) ფასწარმოქმნა სამედიცინო სერვისებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანაშვილი, ნინო (2015) საქართველოს გვიანბრინჯაო - ადრერკინის ხანის გრავირებული გამოსახულებების შესწავლისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანგულაშვილი, ასმათ (2015) უძრავ ქონებაზე საკუთრების მოპოვებისა და წარმოშობის პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანელიძე, თეკლე (2015) მოზარდი და თეატრი -მოზარდ მაყურებელთათეატრის ცნობადობის გაზრდა მოზარდებისა და მათი მშობლებლებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანელიძე, ნიკოლოზ (2015) თანამედროვე ჩეჩნური ნაციონალიზმის ნიშნები და თავისებურებები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანჯღავა, მარიამ (2015) კავშირი ემოციურ ინტელექტსა და შფოთვას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაფარიძე, თამარ (2015) ეთნოლოგიაში საკვალიფიკაციო ტერმინების- ”ეთნოსი”, ”კულტურა”, ”ტრადიცია“განსაზღვრებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაფიაშვილი, გიორგი (2015) ზოგიერთი ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლების მიახლოებითი ამოხსნის ალგორითმების გამოკვლევა და პროგრამული რეალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაში, ზაზა (2015) მშვიდობის თეორიის გავლენა ერთიანი გერმანიის საგარეო პოლიტიკაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაში, ქეთევანი (2015) ქართული ზღაპრის ფრანგულად თარგმნის ლინვისტური და კულტურული ასპექტები. კულტურათაშორისი დიალოგები, თელავის კონფერენციის მასალები, III. С. 642-648. ISSN 2233-3401

ჯაში, ქეთევანი (2015) Bienvenue en Ovalie, (Etude comparative du lexique des rugbymans Français et Géorgiens). Revue d'études françaises, Parlures argotiques et pratiques sportives et corporelles, Budapest, Hongrie (20). С. 67-73. ISSN 1416-6399

ჯაში, ქეთევანი (2015) საფრანგეთი-La France. მწიგნობარი, თბილისი. ISBN 978-9941-450-96-9

ჯაში, ქეთევანი (2015) La typologie comparée de la terminologie pénale en français et en géorgien. Lingua d’Europa e del Mediteraneo. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, ქეთევანი (2015) Le multilinguisme est l’avenir de l’Europe. Le Linguiste, Revue Internationale en science du langage, Iran, 16. ISSN 2251-970X (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, ქეთევანი (2015) Le concept «argent » en argot et l’analyse étymologique de ses dénominations. Actes du Colloque d'Alicante. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, ქეთევანი (2015) Les aspects culturel et pragmatique de l’argot géorgien. რუმინული ჟურნალი. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, ქეთევანი (2015) Traduire le droit civil français en géorgien : texte et sens. ესპანური ჟურნალი Revista Academica liLETRAD. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, ქეთევანი და ფარეშიშვილი, მარიამი (2015) L’étude comparée du lexique politique en français et en géorgien. Le Linguiste, Revue Internationale en science du langage, Iran (14). С. 51-64. ISSN 2251-970X

ჯიმშელაძე, სოფო (2015) სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მონიტორინგის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯინჭარაძე, ნანა (2015) პაციენტების რეჰოსპიტალიზაციის თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯინჭველაშვილი, თამარ (2015) გირავნობა, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება შედარებით სამართლებრივი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიქური, ხათუნა (2015) რა გარე ფაქტორები ახდენს გავლენას ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტების აკადემიურ მოსწრებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიჯავაძე, ნინო (2015) საქართველოში არსებული საგანმანათლებლო პროგრამები სკოლამდელი განათლების აღმზრდელებისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიჯელავა, სოფიკო (2015) სახელშკრულებო პასუხისმგებლობა ნასყიდობის ხელშეკრულებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯოჯიშვილი, რუსუდან და ხვედელიძე, თამარ (2015) სააფთიაქო ქსელების ლოიალობის პროგრამების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში "ჯიპისი"-სა (საქართველო) და "სუპერ-ფარმი"-ის (ისრაელი) შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯოჯუა, თეა (2015) სახელმწიფოს პოლიტიკა კრიზისულ ვითარებებში მოქალაქეების მიმართ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯოჯუა, ნათია (2015) ჰიპოთირეოზი და ნერვული უჯრედების ენერგეტიკული მეტაბოლიზმი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯუგაშვილი, ანა და კოხოძე, სალომე და ბუჯიაშვილი, ნინო (2015) ქართული მცირე მეწარმეობის მდგომარეობის მიმოხილვა და მისი განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯუღელი, მარიამ (2015) ანდაზა როგორც ეთნოკულტურული ფენომენი და მისი ლინგვისტური თავისებურებები (ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Thu Feb 14 23:17:09 2019 PST.