ობიექტები თემით "H Social Sciences > HL Healthcare Policy and Management"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: A | K | M | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 211.

A

Asatiani, Magda და Verulava, Tengiz (2017) Georgian Welfare State: Preliminary Study Based on Esping-Andersen’s Typology. Economics and Sociology, 10 (4). С. 21-28. ISSN 2071-789X

K

Karimi, Leila და Polgar, Stephen და Buultjens, Melissa და Morris , Meg E. (2016) A Critical Evaluation of the Methodological Obstacles to Translating Cell-Based Research Into an Effective Treatment for People With Parkinson’s Disease. Neurorehabilitation and Neural Repair. С. 1-9. ISSN 1552-6844

M

Makhashvili, Nino (2015) Towards the Evidence-based Trauma-Informed Mental Health Policy in Georgia. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

V

Verulava, Tengiz (2017) Государственная программа всеобщего здравоохранения Грузии: преимущества и недостатки. In: Meeting with representatives of the Ministry of Health of Moldova, 14.11.2017, Tbilisi.

Verulava, Tengiz (2016) Forms of Ownership of Medical Organizations, World Practice and Georgia. The Institute for Development of Freedom of Information (IDFI). Georgia 2020..

Verulava, Tengiz (2012) “From Competition to Non-Competition and Out-of-pocket Payment in the Georgian Insurance System”. In: EQUITY AND EFFICIENCY EFFECTS OF OUT-OF-POCKET PAYMENTS IN EUROPE, 3-4 DECEMBER 2012, VILNIUS, LITHUANIA.

Verulava, Tengiz (2018) Health Financing Policy in the Ukraine and Georgia: Problems and Perspectives. In: Ukraine and Georgia: the century of diplomatic relations. International Scientific Conference Dedicated to the Century of the Establishment of the Ukrainian-Georgian Diplomatic Relations, March 27 - 29, 2018, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

Verulava, Tengiz (2017) Health System Reforms in the US: Individualism and Universalism. Economisti, XIII (4). С. 142-154. ISSN 1987-6890

Verulava, Tengiz (2015) Healthcare expenditures in line with the recommendations of the World Health Organization and the funding of Georgia’s healthcare system. Georgia 2020.

Verulava, Tengiz (2016) Public spending on health care in Georgia (1991-2015): problems and solutions. In: EU-Eastern Partnership STI Cooperation in Addressing Health Research and Innovation, 19 - 20 April 2016, Danubius Hotel Gellért, Budapest.

Verulava, Tengiz (2010) Toward Market oriented health care system, Experience from Netherlands & Singapore Health Care System. In: International Summer Camp “Lessons of Liberty IV” conducted by New Economic School , August 6-12, 2010, hotel “Tbilisi”, resort Bakuriani. (არ გამოქვეყნებულა)

Verulava, Tengiz (2017) Universal Health Care in Georgia: Achievements and Challenges. In: Fourth Eastern European Academy for Social Democracy, Friedrich Ebert Stiftung, 15-18 October, 2017, Tbilisi, Georgia.

Verulava, Tengiz და Adeishvili, Ia და Maglakelidze, Tamar (2016) Home Care Services for Elderly People in Georgia. Home Health Care Management Practice, 28 (3). С. 170-177. ISSN 1552-6739

Verulava, Tengiz და Barkalaia, Temur და Jorbenadze, Revaz და Nonikashvili, Ana და Kurtanidze, Tamar (2016) Effects of universal health insurance on health care utilization: Evidence from Georgia. Azerbaijan Medical Association Journal (AMAJ), 1 (3). С. 85-88. ISSN 2413-9122

Verulava, Tengiz და Jincharadze, Nana და Jorbenadze, Revaz (2017) Role of Primary Health care in re-hospitalization of patients with heart failure. Georgian Med News, 264 (3). С. 135-139. ISSN 1512-0112

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz (2018) Medical Tourism in Georgia: Current Barriers and Recommendations. Malaysian Journal of Public Health Medicine, 18 (1). С. 81-87. ISSN 1675-0306

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz და Barkalaia, Temur (2017) Introduction of universal health program in Georgia: Problems and Perspectives. Georgian Med News, 262 (1). С. 116-120. ISSN 1512-0112

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz და Dangadze, Beka (2018) The Role of Non-Profit Organizations in Healthcare System: World Practice and Georgia. Georgian Med News, 274 (1). С. 178-182. ISSN 1512-0112

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz და Dangadze, Beka და Leila, Karimi (2018) Nurses’ work environment characteristics and job satisfaction: evidence from Georgia. Gazi Medical Journal, 29 (1). С. 12-16. ISSN 2147-2092

Verulava, Tengiz და Maglakelidze, Tamar (2017) Health Financing Policy in the South Caucasus: Georgia, Armenia, Azerbaijan. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 11 (2). С. 143-150. ISSN 0132 - 1447

Verulava, Tengiz და Maglakelidze, Tamar და Jorbenadze, Revaz (2017) Hospitalization Timeliness of Patients with Myocardial Infarction. Eastern Journal of Medicine, 22 (3). С. 103-109. ISSN 1339-3886

Verulava, Tengiz და Sibashvili, Nino (2015) Accessebility to Psychiatric Services in Georgia. Journal of Psychiatry: Open Access, 18 (3). С. 1-5. ISSN 2378-5756

აბრამიძე, სალომე (2015) ტუბერკულიოზის, C ჰეპატიტისა დააივ/შიდსის შესახებ ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის კვლევა ყოფილ მსჯავრდებულებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ადეიშვილი, ია (2014) შინმოვლის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აზრუმელაშვილი, ანა და დევდარიანი, ნანა და კილაძე, ქეთევან (2016) რიგების მართვის ხელოვნება და მეთოდები სამედიცინო დაწესებულებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალხანიშვილი, ზურაბ (2016) ბავშვთა მიმართ ძალადობის კლინიკური პრაქტიკისა და დამოკიდებულების კვლევა სტომატოლოგიურ კაბინეტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არჩემაშვილი, ანა და ციყელაშვილი, მარიანა და კაპანაძე, შორენა (2018) სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუვნელყოფა ქ. თბილისის პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში 2018 წელს ჩატარებული კვლევის საფუძველზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ასრათაშვილი, ანი და ქაფიანიძე, შორენა და წიქორიძე, თათია და მინდიაშვილი, სალომე და ვერულავა, თენგიზ (2017) პირველადი ჯანდაცვის ექთნების როლი გულის უკმარისობის პაციენტების ინფორმირებულობის ამაღლებაში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 69-73. ISSN 2449-2469

ბაბუციძე, სოფიკო (2014) წითელას და წითურას პრევენციული ღონისძიებების ეფექტიანობა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაიაშვილი, ქეთევან (2015) გულის თანდაყოლილი და შეძენილი მანკებით დაავადებულ პაციენტთა მიერ სამედიცინო დაწესებულების შერჩევაზე მოქმედი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაკურაძე, ლაშა და ლომიძე, ნათია და რიჟამაძე, ქეთევან (2018) ბიზნეს დავების გადაჭრა მედიაციის გზით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარამიძე, დალი (2015) გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები და რისკის ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარამიძე, ნინო (2015) კერძო პედიატრიული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობა და უპირატესობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბასილია, ანი და ხელაძე, გიორგი და მურცხვალაძე, ნანა (2017) სამედიცინო პერსონალის თვითშეფასება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბატიაშვილი, მარი და სიხარულიძე, მარიამ და ახვლედიანი, თინათინ (2016) “ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობის შეფასება: მეთოდები და მაგალითები”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაქრაძე, კორნელი და ვერულავა, თენგიზ (2016) სოციალურად დაუცველი ტრავმატოლოგიური პაციენტების კმაყოფილება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). С. 75-87. ISSN 2449-2469

ბახსოლიანი, ზურაბ და კახეთელიძე, ქეთევან (2014) სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობა თბილისის მოსახლეობისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერუაშვილი, დალი და გოგუა, მანანა და კაპანაძე, მაგდა (2018) ოჯახის ექიმთან მიმართვიანობის პრობლემები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბესიაშვილი, ნინო და თოდრია, მირიან და ლობჟანიძე, ზვიად (2018) არამომგებიანი საავადმყოფიბის განვითარების პრობლემები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეწუნაიძე, მარიამ და ჟივჟავაძე, ანი და აბულაძე, დიანა (2017) საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის რეფორმების მიმოხილვა და ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეჭვაია, ჯაბა (2014) პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის სამეცნიერო - ინფორმაციული უზრუნველყოფა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიბილეიშვილი, მირანდა (2015) ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევის მართული კონკურენციის მოდელი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიჭაშვილი, ნათია (2013) რაჭის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოლქვაძე, თეონა (2014) აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელება საქართველოში, ინფორმირების დონე და დამოკიდებულება ახალგაზრდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბულისკერია, ლელა (2015) უშვილობის მკურნალობასთან დაკავშირებული პრობლემების შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბურკაძე, აკაკი (2015) სტაციონარული სამედიცინო დახმარების ხარისხით პაციენტის კმაყოფილების შესწავლა (ჩაფიძის სახ. კარდიოლოგიური ცენტრი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბულდანი, მაკა (2014) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარების ფინანსური ხელმისაწვდომობა ნეიროქირურგიულ სერვისებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაძე, ნათია და ლიქოკელი, თინათინ და ჭყოიძე, ანა და ვერულავა, თენგიზ (2017) შშმ ბავშვების სოციალური ინტეგრაციის პრობლემა საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 98-102. ISSN 2449-2469

გიგიბერია, დარეჯან (2014) კლინიკების შიდა მოხმარების მედიკამენტების შესახებ სიტუაციური ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, გურანდა (2015) საკეისრო კვეთით მიმდინარე მშობიარობათა ზრდის პრობლემის შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, ნინო (2015) პაციენტის უსაფრთხოების დაცვის წესების შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიუნაშვილი, ქეთევან (2015) ამერიკის ჯანდაცვის რეფორმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგუა, თამარი (2014) პაციენტის ინდივიდუალური უფლებების დაცვის ეთიკური და სამართლებრივი რეგულირება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურული, ქეთევან და ხლუსიძე, ნინო და მუმლაძე, თეონა (2017) ინფორმაციის გავრცელების გზები და PR ტექნოლოგიები ჯანდაცვის სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დაბრუნდაშვილი, ნანა და ბულია, მეგი და ალადოშვილი, მედეა და ხაჩიძე, სოფი და ასათაშვილი, მეგი და პაპოშვილი, დაჩი და ვერულავა, თენგიზ (2017) მხედველობის დარღვევის მქონე მოსწავლეების პრობლემები. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 93-97. ISSN 2449-2469

დანგაძე, ბექა (2016) მოსახლეობის აზრი საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დანელია, გვანცა და ნასრაშვილი, ლუკა და ჩალაძე, მარიამ (2018) ჯანდაცვის ხარისხის მართვის მენეჯერების როლი და ფუნქცია თბილისის ჰოსპიტლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დაღუნდარიძე, ანა (2013) თანამედროვე ჰოსპიტალის განვითარების ძირითადი ტენდენციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დეკანოიძე, ზვიად (2014) სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების თავისებურებები საქართველოში (ამბულატორიულ-კლინიკური დაწესებულებები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ესაკია, რუსუდან (2015) რეცეპტის ინსტიტუტის დამკვიდრება (ფორმაN3 რეცეპტის იმპლემენტაცია). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ველიჯანაშვილი, თორნიკე (2014) საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასების განხილვა (2009.2012წ.). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2009) რეფორმები პენიტენციურ ჯანდაცვის სისტემაში. ინტერნეტ ჟურნალი "ბურუსი".

ვერულავა, თენგიზ (2009) პენიტენციური ჯანდაცვის სისტემა ევროპის ქვეყნებში. ინტერნეტ ჟურნალი "ბურუსი".

ვერულავა, თენგიზ (2015) პენიტენციური ჯანდაცვის სისტემის განვითარების კონცეფცია. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ (2015) პირველადი ჯანდაცვა არის ჯანდაცვის სისტემის საძირკველი. Pirveli Information Agency, თბილისი.

ვერულავა, თენგიზ (2014) სასურველი ჯანდაცვის სისტემა. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) ფრიდრიხ ჰაიეკი და სოციალური დაცვის პრობლემები. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) სამედიცინო მომსახურების ეკონომიკური შეფასება. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2010) საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის რეფორმა -- პარალელები მსოფლიოში აპრობირებულ მოდელებთან. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) სამედიცინო ბაზარი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2015) საყოველთაო ჯანდაცვა და სისტემის თანამედროვე ხედვა. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2015) პირველადი ჯანდაცვის რეფორმისთვის გასატარებელი პოლიტიკის პირველი ნაბიჯები. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). საქართველო 2020..

ვერულავა, თენგიზ (2015) ჯანდაცვის დანახარჯები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებით და საქართველოს ჯანდაცვის დაფინანსება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI).

ვერულავა, თენგიზ (2015) სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელი ჯანდაცვის სექტორში. ლიბერალი. С. 1-6. ISSN 1987-7528

ვერულავა, თენგიზ (2010) რეგულირებადი კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი. 24 საათი.

ვერულავა, თენგიზ (2014) ჯანდაცვის სისტემის ოქროს შუალედი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2016) პიროვნული პასუხისმგებლობა და სოლიდარობა - სოციალური სფეროს ორი პარადიგმა თუ აუცილებელი სიმბიოზი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის პოლიტიკა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN 978-9941-18-247-1

ვერულავა, თენგიზ (2013) არაკომერციული საავადმყოფო ოქროს შუალედია სახელმწიფო საკუთრებასა და მოგებიან ბიზნესს შორის. [აუდიო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) ჯანდაცვის რეფორმა მსოფლიოს თანამედროვე გამოცდილებას დავაფუძნოთ. [აუდიო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) კონკურენტული გარემო ჯანდაცვის ხარჯებს შეამცირებს. [აუდიო]

ვერულავა, თენგიზ (2015) პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა ხარჯების შეკავების უმთავრესი მექანიზმია. [აუდიო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) ჯანდაცვის სისტემაში სახელმწიფო და კერძო სექტორების პარტნიორობა იგეგმება. [აუდიო]

ვერულავა, თენგიზ (2016) მართული კონკურენცია ჯანდაცვაში და საქართველოს რეფორმები. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). С. 1-9.

ვერულავა, თენგიზ (2016) სამედიცინო დაზღვევის რეფორმა აშშ-ში: პრობლემები და პერსპექტივები. In: ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, 19-21 მაისი 2016, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი.

ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა. ჯანდაცვისა და დაზღვევის სკოლა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო. ISBN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ (2016) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის გამოწვევები. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2016) ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა საქართველოში: პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები. In: IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა – საქართველო და სამხრეთ კავკასია გლობალური გამოწვევების პირისპირ", 23-25 06.2016, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2012) ბისმარკის კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2016) სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელი – ჯანდაცვის ინოვაციური მექანიზმი. In: ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, 2016 წლის 1-2 ივლისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი.

ვერულავა, თენგიზ (2016) სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელი – ჯანდაცვის ინოვაციური მექანიზმი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენციის „ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“ მასალების კრებული. С. 130-134. ISSN 978-9941-13-521-7

ვერულავა, თენგიზ (2016) ადამიანის ჯანმრთელობა - ეკონომიკური ზრდის საფუძველი (საქართველოს მაგალითზე). „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. С. 224-229. ISSN 978-9941-22-884-1

ვერულავა, თენგიზ (2016) სამედიცინო ტურიზმი და საქართველო: პრობლემების სპეციფიკა და რეკომენდაციები. საერთაშორისო კონფერენციის “სამედიცინო ტურიზმი: პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური, საგანმანათლებლო და სამედიცინო პრობლემები” შრომათა კრებული. С. 98-108. ISSN 978-9941-0-9406-4

ვერულავა, თენგიზ (2016) სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთრეობის ფორმები, მსოფლიო პრაქტიკა და საქართველო. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). საქართველო 2020.

ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის ხარჯების შეკავების მექანიზმები და საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). საქართველო 2020.. С. 1-10.

ვერულავა, თენგიზ (2016) საქართველოში საავადმყოფოს გლობალური ბიუჯეტით დაფინანსება ეგეგმება. ლიბერალი. ISSN 1987-7528

ვერულავა, თენგიზ (2016) საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ცვლილებები და მასში კერძო სამედიცინო დაზღვევის როლი. ლიბერალი. С. 1-4. ISSN 1987-7528

ვერულავა, თენგიზ (2013) სამედიცინო შემნახველი ანაბრების სისტემა – ჯანდაცვის ეფექტური დაფინანსების მექანიზმი. ეკონომიკა და ბიზნესი (6). С. 65-90. ISSN 1987-5789

ვერულავა, თენგიზ (2016) არის თუ არა სამედიცინო ბაზარი ჩვეულებრივი ბაზარი? პროექტი „სტრატეგიული გეგმა საქართველო 2020 – სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). С. 1-9.

ვერულავა, თენგიზ (2016) ხანგრძლივი სამედიცინო მომსახურების (შინმოვლის) განვითარების პრობლემები საქართველოში. როექტი „სტრატეგიული გეგმა საქართველო 2020 – სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). С. 1-6.

ვერულავა, თენგიზ (2017) საყოველთაო ჯანდაცვაში მიმდინარე ცვლილებები მსოფლიოში არსებულ გამოცდილებას უნდა დაეყრდნოს. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის რეფორმა დინამიური პროცესია. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის სისტემაში მიმდინარე რეფორმები. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში: შედარებითი ანალიზი, შეფასება. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "პოლიტიკა კავკასიის გარშემო" შრომათა კრებული. С. 101-116. ISSN 978-9941-13-602-3

ვერულავა, თენგიზ (2016) პირველადი ჯანდაცვა ჯანდაცვის სისტემის ფუნდამენტია. ავერსი, 134 (6).

ვერულავა, თენგიზ (2017) ფარმაკოლოგიური კომპანიების საავადმყოფოები და სადაზღვევო ბიზნესი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში: შედარებითი ანალიზი, შეფასება. In: II საერთაშორისო კონფერენცია პოლიტიკა კავკასიის გარშემო, 21,10.2016, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2014) რეგულირებადი კონკურენტული სადაზღვევო მოდელის ევროპული გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. С. 323-326. ISSN 978-9941-9361-2-8

ვერულავა, თენგიზ (2017) გულის თანდაყოლილი მანკით პაციენტების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა პრეოპერაციულ პერიოდში. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები – 2017, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

ვერულავა, თენგიზ (2017) სამედიცინო ბაზარი: ინფორმაცია და სტიმულები. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2017) უნივერსალური ჯანდაცვა საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები. In: V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა - მდგრადი განვითარების რეგიონული ასპექტები“, 2017 წლის 22-24 ივნისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2017) არამომგებიანი საავადმყოფოების როლი ჯანდაცვის სისტემაში: მსოფლიო გამოცდილება და საქართველო. ეკონომიკა და ბიზნესი, X (3). С. 100-110. ISSN 1987-5789

ვერულავა, თენგიზ (2017) უნივერსალური ჯანდაცვის მსოფლიო გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში" შრომების კრებული. С. 185-191. ISSN 978-9941-13-650-4

ვერულავა, თენგიზ (2017) უნივერსალური ჯანდაცვის მსოფლიო გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. In: II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში", 3-4 ნოემბერი, 2017, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2017) შეზღუდული კონკურენცია ჯანდაცვის ბაზარზე: გადაწყვეტის გზები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები, გამოწვევები" შრომების კრებული. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. С. 72-78. ISSN 978-9941-13-658-0

ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის სოციოლოგიის შესავალი. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი. ISBN 978-9941-0-9756-0

ვერულავა, თენგიზ (2017) სამედიცინო ბაზარი: არსი, სპეციფიკა, სტიმულები. ეკონომიკა და ბიზნესი, 10 (4). С. 73-90. ISSN 1987-5789

ვერულავა, თენგიზ (2018) ჯანდაცვის სისტემის რეფორმები აშშ-ში ინდივიდუალიზმი და უნივერსალიზმი. ეკონომისტი, XIII (4). С. 142-154. ISSN 1987-6890

ვერულავა, თენგიზ (2017) უნივერსალური ჯანდაცვა საქართველოში: მიღწევები, გამოწვევები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა - მდგრადი განვითარების რეგიონული ასპექტები“ შრომათა კრებული.

ვერულავა, თენგიზ (2018) ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკა უკრაინასა და საქართველოში: პრობლემები და პერსპექტივები. In: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "უკრაინა და საქართველო: დიპლომატიური ურთიერთობების ასი წელი", 27-29 მარტი, 2018 წ., ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2016) საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა 1991-2016: მიღწევები, პრობლემები და პერსპექტივები. In: საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წელი: მიღწევები, პრობლემები და პერსპექტივები, 26 აპრილი 2016, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკის მეცნიერების დეპარტამენტი.

ვერულავა, თენგიზ (2018) IV სამეცნიერო კონფერენციის "ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები" შრომების კრებული IV. ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი, საქართველო. ISBN 2587-4896

ვერულავა, თენგიზ (2015) "ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა" N 1. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი, საქართველო. ISBN 978-9941-451-92-8

ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა N 2. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი. ISBN 978-9941-451-92-8

ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 3. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი. ISBN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ (2018) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 4. ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი, საქართველო. ISBN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და ბარამიძე, ნინო და თურმანაული, მარიამ (2015) კერძო პედიატრიული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობა და უპირატესობები. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). С. 1-12. ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ბიბილეიშვილი, მირანდა (2016) ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევის მართული კონკურენციის მოდელი და საქართველოს რეფორმები. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). С. 1-20. ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ბულისკერია, ლელა (2016) საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა კმაყოფილების კვლევა. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). С. 99-107. ISSN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და ბურკაძე, აკაკი და ჯორბენაძე, რევაზ (2015) სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარისხით პაციენტების კმაყოფილების შესწავლა. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (3). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და გამყრელიძე, ამირან და სოფრომაძე, ზაზა (2016) პირველადი ჯანდაცვის არსი და მისი რეფორმირების მნიშვნელობა. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ და დემურია, მირანდა (2015) საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით კმაყოფილების შეფასება. სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციის მასალების კრებული "“ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები”. ISSN 978-9941-13-435-7

ვერულავა, თენგიზ და თავართქილაძე, ირმა და დიდებაშვილი, ლიკა და შალამბერიძე, ანა და გობეჯიშვილი, ნათია და გორთამაშვილი, ანა და ხუროშვილი, ნია (2017) ჯანსაღი კვება და სტუდენტები. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 130-139. ISSN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და კარტოზია, დიტო და რევია, ნინო და ედიბერიძე, მარიამ და შალამბერიძე, ანი და ლიპარტია, თათია და ფირცხალაიშვილი, ია და ახმოდიშვილი, ანი (2017) ქირურგიული ჩარევის შესახებ პაციენტის ინფორმირებული თანხმობა. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 103-109. ISSN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და კვანჭილაშვილი, ანი და კვიკვინია, მაია და გვარამია, ლაშა და ბურჭულაძე, ლანა და მაჩიტაძე, ანა და ყაჭიური, ცირა (2017) უნივერსალური მოცვის მსოფლიო გამოცდილება და საქართველოს ჯანდაცვის რეფორმა. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 140-151. ISSN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და ლაცაბიძე, ია და სხირტლაძე, სოფო და ფარჯიანი, ლელა (2017) ჯანმრთელი ქცევა სტუდენტებში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 119-128. ISSN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და პატარიძე, რუსუდანი და ომანაძე, ქეთევან და კაპანაძე, ნინი და კოკიჩაიშვილი, თეონა (2016) მედიკამენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობა საპენსიო ასაკის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). С. 108-113. ISSN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და სიბაშვილი, ნინო (2015) ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების ფინანსური უზრუნველყოფა საქართველოში. ეკონომიკა და ბიზნესი, 8 (3). С. 78-90. ISSN 1987-5789

ვერულავა, თენგიზ და სურმავა, ნიკოლოზ და ციცხვაია, ცოტნე და კვანჭიანი, მარიამ და ჭონიშვილი, სალომე და ჭანტურიძე, მაია (2017) უნივერსალური ჯანდაცვის სამხრეთ კორეის გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 157-164. ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და წამალაშვილი, მარიკა და ხვედელიძე, ანა და ბარამიძე, ანა და თელია, ნათია და ჩხეტიანი, ქეთი (2017) ჰომეოპათიის განვითარება საქართველოში: პრობლემები და პერსპექტივები. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 152-156. ISSN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და ჭილაია, დიმიტრი და ხიჯაკაძე, ლაშა და ქვათაძე, მარიამ და ტურიაშვილი, მარიამ და ფულარია, ცოტნე და სოლოღაშვილი, გურამ (2017) პალიატიური ზრუნვის პრობლემები საქართველოში თბილისის ფერიცვალების დედათა მონასტრის მოწყალების სახლის მაგალითზე. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 64-68. ISSN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და ჯინჭარაძე, ანა და ჯორბენაძე, რევაზ (2015) კარდიოლოგიურ პაციენტთა რეჰოსპიტალიზაცია და პირველადი ჯანდაცვის როლი. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). С. 20-28. ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და ჯორბენაძე, რევაზ (2017) სიახლე საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში: საავადმყოფოების გლობალური ბიუჯეტით დაფინანსება. ეკონომიკა და ბიზნესი (1). С. 137-143. ISSN 1987-5789

ვერულაშვილი, ანა და ექსეულიძე, მაკა და მახარაშვილი, თამარი (2014) სტუდენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზუხბაია, თეკლა და ილარიანი, ლევან და ვერულავა, თენგიზ (2017) სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 115-118. ISSN 2449-2469

თორთლაძე, ირაკლი (2015) რენტგენო-რადიოლოგიური სამედიცინო მომსახურების ხარისხის პრობლემები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იზორია, ბელა და კაკაბაძე, ლელა და კაბულაშვილი, თამარი (2017) თვითმკურნალობის პრაქტიკის შეფასება ჯანდაცვის პროფესიონალებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალანდაძე, ლიკა (2013) კლინიკების აკრედიტაცია და ლიცენზირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კანკავა, ქეთევან (2015) საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ეფექტები ჯანდაცვითი სერვისების უტილიზაციაზე საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კანკავა, ქეთევან და ვერულავა, თენგიზ (2016) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ეფექტები ჯანდაცვითი სერვისების უტილიზაციაზე საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). С. 50-74. ISSN 2449-2469

კაპანაძე, ეკა და ფანცულაია, მარიამ და ფეიქრიშვილი, ლია (2017) სამედიცინო ტურიზმის აქტუალობა საქართველოში - გამოწვევები და შესაძლებლობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, მადონა (2015) სამედიცინო დაწესებულებების მენეჯერთა აზრის შესწავლა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შესახებ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, ნინო და ჩარგეიშვილი, ნიკა (2014) საექთნო კადრების განვითარების პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაჭკაჭაშვილი, მაია (2015) კარდიოლოგიურ პაციენტთა უწყვეტი სამედიცინო მეთვალყურეობა ჩაფიძის კარდიოლოგიური ცენტრი და სამცხე-ჯავახეთის კარდიოლოგიური სამსახურები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კერესელიძე, ივანე (2013) კონკურენტული სამედიცინო დაზღვევის სისტემა, ისრაელის სახელმწიფოს მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკვიძე, ზურაბ (2015) ამბულატორიული პაციენტის სამედიცინო დახმარების ხარისხით დაკმაყოფილება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კირთაძე, ირმა (2018) საქართველოში ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში აივ-ინფექცია/შიდსის და C ჰეპატიტის პრევენციის პროგრამების ეკონომიკური შეფასება და მათი გავლენა ეპიდემიოლოგიურ მაჩვენებლებზე. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოკაია, თეა (2015) კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი, ნიდერლანდები, უნგრეთი და საქართველოს გამოცდილება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოკიჩაიშვილი, თეონა და ბოკუჩავა, მედეა (2014) სახელმწიფო რეგულირებით შეზღუდული ექიმთა კომპეტენციები და სრულყოფის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კომლაძე, ანა და ვერულავა, თენგიზ და ასათიანი, მაგდა (2016) ჯანდაცვის ომბუდსმენის ინსტიტუტის განვითარება საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-2469

კუკავა, სოფიო და სალაყაია, სალომე (2017) სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მნიშვნელობა სამედიცინო მომსახურების სფეროს ორგანიზაციულ-ეკონომიკური სისტემის სრულყოფაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუცია, ნათია და ავლოხაშვილი, თამარ (2014) კონკურენცია ჯანდაცვის ბაზარზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლატარია, ლანა და ქოიავა, სოფიო (2018) პაციენტების თვალსაზრისი ოჯახის ექიმის როლზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეკვეიშვილი, მარიამ (2014) პერსონალის კმაყოფილების გავლენა სამედიცინო დაწესებულების საქმიანობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომთაძე, თამარ (2013) ხანგრძლივი ზრუნვის გამოცდილება საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომთაძე, სოფიო და ბრეგვაძე, თეონა და კიკილაშვილი, ბახვა (2017) ოჯახის ექიმების (მედდების/ასისტენტების) შემოსავლები და ხელფასები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაისურაძე, ლიკა და ფეიქრიშვილი, დავით და ვერულავა, თენგიზ (2017) კლინიკური სიკვდილის შემდგომი ორგანოთა დონაციის პრობლემები საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 110-114. ISSN 2449-2469

მამულაშვილი, მარიამ და ვერულავა, თენგიზ (2017) მართლმადიდებელი მრევლის დამოკიდებულება ევთანაზიის მიმართ. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 24-35. ISSN 2449-2469

მაღლაკელიძე, თამარ (2014) პირველადი ჯანდაცვის პრობლემები სოფლად და მათი გადაჭრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაღრაძე, ნინო (2015) ანტიტუბერკულოზური მკურნალობის მიმართ ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების დამყოლობის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაყაშვილი, დავითი (2013) კომერციული და არაკომერციული ირგანიზაციები ჯანდაცვის სისტემაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაშანეიშვილი, ქრისტინე (2015) საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით კარდიოლოგიურ პაციენტთა სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობა ქ.რუსთავის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელქაძე, ირინე და ვარამაშვილი, მარიამ და მახარაშვილი, ქეთი და ჩხაიძე, გიორგი და მამულია, ანი და ვერულავა, თენგიზ (2017) ქალთა კვლევა ქორწინებასა და მასზე მოქმედ სტრეს-ფაქტორებზე. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 34-38. ISSN 2346-7983

მოლაშხია, ნანა (2015) ჯანდაცვის სერვისებით მოსარგებლეპირთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნეფარიძე, ტასო (2015) გულ–სისხლძარღვთა დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის სტრუქტურა და რისკ ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნინოშვილი, ზაზა (2013) სამედიცინო დაწესებულების აკრედიტაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნონიკაშვილი, ანა (2014) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით ბენეფიციართა მიმართვიანობის დინამიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოზაშვილი, დავით (2014) პაციენტთა ხელმისაწვდომობა კარდიოქირურგიულ ოპერაციებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ომანაძე, ქეთევან (2014) 2011–2014 წლებში საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში განხორციელებული პირველადი ჯანდაცვის რეფორმების შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ორმოცაძე, თინათინ და ჩიტაძე, თეონა და ნიკოლაძე, ნანა (2017) ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის პრობლემები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოხანაშვილი, ანი და ლაცაბიძე, ნინო და ბერიძე, ნატალია (2018) საზოგადოების დამოკიდებულება ევთანაზიისადმი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპაშვილი, ნინო (2015) ჰოსპიტალური სექტორის პრივატიზაციის ეტაპები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პატარიძე, რუსუდანი და ფირცხალაიშვილი, გიორგი (2014) სამედიცინო დაწესებულების ხარისხის შეფასება და უზრუნველყოფა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიბაშვილი, ნინო (2014) ფსიქიატრიული სერვისების ხელმისაწვდომობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიჭინავა, ნონა (2015) სამედიცინო პერსონალის კმაყოფილების კვლევა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიხარულიძე, ელენე (2014) საქართველოს სამედიცინო სფეროში დასაქმებული პერსონალის პროფესიული განვითარების გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუბელიანი, ლიკა და კოსტანიშვილი, გიორგი (2018) ანესთეზიოლოგების ანაზღაურება, სამუშაოთი კმაყოფილება და სტრესის დონე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სულთანიშვილი, თამარ (2014) საოჯახო მედიცინის განვითარება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელეკომპანია, პულსი TV / Pulsi TV's (2016) თენგიზ ვერულავას „ჯანდაცვის პოლიტიკა“ - წიგნის პრეზენტაცია. [ვიდეო]

ტურავა, მანანა (2013) გლობალური ბიუჯეტით დაფინანსების მეთოდის თავისებურებები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უნგიაძე, ლამარა (2014) სადაზღვევო კომპანიების არჩევანის თავისუფლება დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფარჯიანი, ეკატერინე (2014) ორსულობისთვის მზაობა და პრევენციული ღონისძიებების გავლენა ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქაცანაშვილი, თამარ (2015) მიოკარდიუმის ინფარქტით პაციენტთა ჰოსპიტალიზაციის მართვის პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყურაშვილი, გრეტა (2015) სტომატოლოგიური კაბინეტების რეგულაციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყურაშვილი, ნინო (2015) ნოზოკომიური დაავადებების ეპიდზედამხედველობა საქართველოში და ხარისხის კონტროლი კლინიკებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შავშიშვილი, მარი (2015) კერძო სასწრაფო გადაუდებელი სამსახურების ფუნქციონირების პრინციპები და მოსარგებლეთა კმაყოფილება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შარიქაძე, ირინე (2015) სამედიცინო დაწესებულების ხარისხის კონტროლი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტაძე, თეონა და კორკოტაშვილი, გიორგი და გუბელაძე, თამთა (2017) ჯენერიკი მედიკამენტები ევროპულ, ამერიკულ და ქართულ ბაზრებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წივწივაძე, დავით (2015) მედდების საქმიანობის გარემოს მახასიათებლები და სამუშაოთი კმაყოფილება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, მარიამ და ზაქარეიშვილი, ნინო (2018) კარგი კლინიკური პრაქტიკის დანერგვა სამედიცინო დაწესებულებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭელიძე, ენდი და მელქაძე, ლევან და დალაქიშვილი, სოფო და სამხარაძე, ნინო და დეკანოიძე, გვანცა და მუნჯიშვილი, მარიამ და ვერულავა, თენგიზ (2017) საექთნო პრაქტიკის გარემოს თავისებურებები და სამუშაოთი კმაყოფილება. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 53-63. ISSN 2346-7983

ხაბეიშვილი, მარიამ (2015) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა კმაყოფილების კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარშილაძე, ქეთევან (2013) ჰოლანდიის ჯანდაცვის სისტემის ინსპექტირება და ინსპექტირებისთვის გამოყენებული ინდიკატორები ჰოლანდიის ჯანდაცვის სისტემის მიმოხილვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხეცურიანი, ნანა და დონაძე, მაია (2014) საექიმო შეცდომა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვილი, მაგდა და ქურდაძე, ლაშა და კახნიაშვილი, ირაკლი (2016) სახელმწიფოს როლი ჯანდაცვის სერვისების დაფინანსებაში მიმოხილვითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაბახიძე, ნათია (2014) მედიქეარის და მედიქეიდის თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯალაღონია, ქეთევან (2015) ფასწარმოქმნა სამედიცინო სერვისებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანაძე, ნინო და თავბერიძე, ეკატერინე (2014) ჯანდაცვის დაფინანსების ალტერნატიული გზები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიმშელაძე, სოფო (2015) სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მონიტორინგის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯინჭარაძე, ნანა (2015) პაციენტების რეჰოსპიტალიზაციის თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯორბენაძე, რევაზ და ვერულავა, თენგიზ (2016) მაღალტექნოლოგიური კარდიოლოგიის განვითარება დადებითად აისახება ქვეყნის დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე და ეკონომიკის ზრდაზე. რეზონანსი. ISSN 2233-3991

ეს სია შეიქმნა: Fri Feb 15 15:10:25 2019 PST.