უნივერსალური ჯანდაცვა საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები

ვერულავა, თენგიზ (2017) უნივერსალური ჯანდაცვა საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები. In: V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა - მდგრადი განვითარების რეგიონული ასპექტები“, 2017 წლის 22-24 ივნისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოცემული მასალის ბოლო ვერსია.

[img]
გადახედვა
ტექსტი
Universal_Health_Care_in_Georgia_Achievements_and_Challenges.PDF - გამოქვეყნებული ვერსია

Download (207kB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
ტექსტი (სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა)
პროგრამა V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა.PDF - დამატებითი მასალები

Download (379kB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
სლაიდ შოუ
ჯანდაცვის_დაფინანსების_სისტემა.PDF - პრეზენტაცია

Download (893kB) | გადახედვა
ოფიციალური URL: https://www.tsu.ge/ge/faculties/social/news/10hp7V...

რეზიუმე

2013 წლიდან საქართველოში ამოქმედდა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა. პროგრამის მიზანს შეადგენდა ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე საქართველოს მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის ფინანსური უზრუნველყოფის შექმნა. ცხადია, დაუზღვეველი მოსახლეობის ჩართვა სახელმწიფო პროგრამაში დადებითად იმოქმედებს საჭირო სამედიცინო მომსახურების ფინანსურ ხელმისაწვდომობაზე, და შესაბამისად კმაყოფილებაზე. უნივერსალური ჯანდაცვის მშენებლობა დამოკიდებულია გარკვეულ სირთულეებთან, მითუმეტეს ისეთი მწირი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა. ერთი მხრივ, სახელმწიფოს მიერ უნივერსალური ჯანდაცვის მშენებლობა, რომლითაც ყველა ადამიანს აქვს საშუალება ისარგებლოს, საკმაოდ კარგი ნაბიჯია, თუმცა საჭიროა სახელმწიფოს თანმიმდევრული პოლიტიკის განხორციელება დაფინანსების ხარჯთეფექტური მეთოდების, სამედიცინო მომსახურების ხარისხის და მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების კუთხით. ხარჯების შეკავების მეთოდებიდან ერთ-ერთი უმთავრესია ქვეყანაში გამართული პირველადი ჯანდაცვის სისტემის არსებობა, რადგან ასეთ სისტემაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა პრევენციული სერვისების მიწოდებას. შეიძლება ითქვას, ჯანდაცვაზე დანახარჯების შეკავების ყველაზე საუკეთესო მეთოდი არის ის, რომლითაც მიიღწევა ჯანმრთელობის საერთო მაჩვენებლების გაუმჯობესება არსებული რესურსების უფრო ეფექტურად გამოყენების მეშვეობით.

ობიექტის ტიპი: სემინარის ან კონფერენციის მოხსენება (მოხსენება)
არაკონტროლირებადი საკვანძო სიტყვები: უნივერსალური ჯანდაცვა
თემატიკა: H Social Sciences > HM Sociology
H Social Sciences > HL Healthcare Policy and Management
H Social Sciences > HO Public Health
ქვეგანყოფილება: Centres > Insurance and Public Health Center
განმათავსებელი მომხმარებელი: Professor Tengiz Verulava
განთავსების თარიღი: 23 ოქტომბერი 2017 08:10
ბოლო ცვლილება: 23 ოქტომბერი 2017 08:10
URI: http://eprints.iliauni.edu.ge/id/eprint/7113

ამ მასალაზე ხელმისაწვდომი ვერსია

Actions (login required)

ობიექტის ნახვა ობიექტის ნახვა