ობიექტები თემით "H Social Sciences > HM Sociology"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: A | D | S | T | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 110.

A

Asatiani, Magda და Verulava, Tengiz (2017) Georgian Welfare State: Preliminary Study Based on Esping-Andersen’s Typology. Economics and Sociology, 10 (4). С. 21-28. ISSN 2071-789X

D

Dragojevic, Marko და Berglund, Christofer და Blauvelt, Timothy (2015) Attitudes Toward Tbilisi- and Mingrelian-Accented Georgian Among Georgian Youth: On the Road to Linguistic Homoginization? Journal of Language and Social Psychology, 34 (1). С. 90-101. ISSN 0261-927X

S

Sadzaglishvili, Shorena და Kartvelishvili, Mariam (2005) ბიზნესისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების კოორდინაცია ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში. Bridging Interests Between The Business Sector And The Non-Governmental Sector By Fostering A Culture Of Social Responsibility In Developing Countries. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

T

Tevzadze, Gigi (2013) Evolution of Social behavior to homo and after. Ilia State University Press, Tbilisi. ISBN 978-9941-18-137-5

Tevzadze, Gigi (2007) Sociological View from the Top of Tree of Sociological Perspective. Political Forum: 10 Questions on Georgia’s Political Development.

Tevzadze, Gigi (2002) Sociology of Institutional Changes. In: Sociology of Institutional changes. Mecniereba, Tbilisi, С. 103-118.

Tevzadze, Gigi და Kikvidze, Zaal (2014) Loss of traditional knowledge aggravates wolf–human conflict in Georgia (Caucasus) in the wake of socio-economic change. AMBIO.

Tevzadze, Gigi და Tarkhnishvili, levan (2013) Theoretical Aspects of World Value Survey: Main Principles, Challenges and Critics. Asian Social Science. , 9 (11). С. 90-106.

Tevzadze, Gigi და თევზაძე, გიგი (2009) მგლის თავდასხმები საქართველოში. Wolf-Human conflict in Georgia. მგლის თავდასხმები საქართველოში. Wolf-Human conflict in Georgia.. (არ გამოქვეყნებულა)

V

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz და Dangadze, Beka (2018) The Role of Non-Profit Organizations in Healthcare System: World Practice and Georgia. Georgian Med News, 274 (1). С. 178-182. ISSN 1512-0112

არავიაშვილი, მაია (2015) მემკვიდრეობის განაწილების გენდერული ასპექტები ქართულ კულტურაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ასრათაშვილი, ანი და ქაფიანიძე, შორენა და წიქორიძე, თათია და მინდიაშვილი, სალომე და ვერულავა, თენგიზ (2017) პირველადი ჯანდაცვის ექთნების როლი გულის უკმარისობის პაციენტების ინფორმირებულობის ამაღლებაში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 69-73. ISSN 2449-2469

ბარბაქაძე, ნინო (2018) კულტურული სტერეოტიპების ცვლილება კონკრეტული ჯგუფების ქცევის და ტრადიციების მაგალითზე (სასტუმროს კლიენტებისა და მომსახურე პერსონალის მაგალითი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიაშვილი, ნატო (2015) რელიგია, პოლიტიკა და „კარგი მოქალაქის“ სოციალური კონსტრუქცია თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიძე, ლელა (2017) ქართული ნაციონალური დისკურსი და მუსლიმი თემის იდენტობა და მეხსიერება აჭარაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გავაშელიშვილი, ელენე (2018) უშვილო ქალები საქართველოში: რელიგიურ აკრძალვებსა და სამედიცინო შესაძლებლობებს შორის. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გამყრელიძე, თამარ (2016) ოჯახთან დაკავშირებული წარმოდგენები და მისი დანიშნულება ქალის პერსპექტივიდან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელანტია, ნინო (2017) შრომის ეთიკა და რელიგია: ჩინეთ ‐საქართველოს შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაძე, ნათია და ლიქოკელი, თინათინ და ჭყოიძე, ანა და ვერულავა, თენგიზ (2017) შშმ ბავშვების სოციალური ინტეგრაციის პრობლემა საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 98-102. ISSN 2449-2469

გიორგაძე, თამილა (2014) ქალის როლი ღვთის მსახურებაში ბაპტისტურ-ევანგელისტური ეკლესიის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგელია, ნათელა (2016) სოციალური კაპიტალის აღქმა და გამოყენება XX საუკუნის 60-იან და 90-იან წლებში დაბადებული ადამიანების მიერ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგიავა, ქეთი (2016) საზოგადოების დამოკიდებულება ოჯახში ძალადობის მიმართ საქართველოში - მიმართვიანობა და რეაგირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გულიკაშვილი, გიორგი (2015) სამოქალაქო იდენტობისა და პრაქსისის მოდელები გენდერულ ჭრილში : საქართველოს შემთხვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დაბრუნდაშვილი, ნანა და ბულია, მეგი და ალადოშვილი, მედეა და ხაჩიძე, სოფი და ასათაშვილი, მეგი და პაპოშვილი, დაჩი და ვერულავა, თენგიზ (2017) მხედველობის დარღვევის მქონე მოსწავლეების პრობლემები. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 93-97. ISSN 2449-2469

დავითაია, გვანცა (2018) ხელმისაწვდომი პერსონალური მონაცემები და სუბიექტური აღქმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დარგუაშვილი, ხატია (2016) სასწავლო ინსტიტუციის გავლენა ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტის სოცილოგიის მიმართულების სტუდენტების სამომავლო გეგმებისა და მიზნების ჩამოყალიბებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დარჩიაშვილი, მარიამ (2018) მესხების ეკონომიკური და კულტურული პრაქტიკები ყოველდღიურობაში: ნასაკირალის მაგალითი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დგებუაძე, ნანა (2016) რაციონალური არჩევანის თეორია - „პროფესიის არჩევა და სწავლის პროცესის გავლენა არჩეული პროფესიისადმი დამოკიდებულებაზე„. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დემურიშვილი, თამარ (2015) საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის როლი ქართული ნაციონალიზმის რეკონსტრუირებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოლიძე, თინათინ (2016) ანტი-მოდერნული დისკურსი და ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ებრალიძე, ალექსანდრე (2016) დისკურს ანალიზი: ნაციონალიზმი და ტექსტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2017) გულის თანდაყოლილი მანკით პაციენტების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა პრეოპერაციულ პერიოდში. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები – 2017, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

ვერულავა, თენგიზ (2017) გულის თანდაყოლილი მანკით პაციენტების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა წინასაოპერაციო პერიოდში. In: ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები – 2017, 25 სექტემბერი, 2017 წ., ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2017) უნივერსალური ჯანდაცვა საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები. In: V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა - მდგრადი განვითარების რეგიონული ასპექტები“, 2017 წლის 22-24 ივნისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის სოციოლოგიის შესავალი. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი. ISBN 978-9941-0-9756-0

ვერულავა, თენგიზ (2018) IV სამეცნიერო კონფერენციის "ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები" შრომების კრებული IV. ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი, საქართველო. ISBN 2587-4896

ვერულავა, თენგიზ (2015) "ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა" N 1. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი, საქართველო. ISBN 978-9941-451-92-8

ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა N 2. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი. ISBN 978-9941-451-92-8

ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 3. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი. ISBN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ (2018) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 4. ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი, საქართველო. ISBN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და თავართქილაძე, ირმა და დიდებაშვილი, ლიკა და შალამბერიძე, ანა და გობეჯიშვილი, ნათია და გორთამაშვილი, ანა და ხუროშვილი, ნია (2017) ჯანსაღი კვება და სტუდენტები. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 130-139. ISSN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და კვანჭილაშვილი, ანი და კვიკვინია, მაია და გვარამია, ლაშა და ბურჭულაძე, ლანა და მაჩიტაძე, ანა და ყაჭიური, ცირა (2017) უნივერსალური მოცვის მსოფლიო გამოცდილება და საქართველოს ჯანდაცვის რეფორმა. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 140-151. ISSN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და ლაცაბიძე, ია და სხირტლაძე, სოფო და ფარჯიანი, ლელა (2017) ჯანმრთელი ქცევა სტუდენტებში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 119-128. ISSN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და წამალაშვილი, მარიკა და ხვედელიძე, ანა და ბარამიძე, ანა და თელია, ნათია და ჩხეტიანი, ქეთი (2017) ჰომეოპათიის განვითარება საქართველოში: პრობლემები და პერსპექტივები. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 152-156. ISSN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და ჭილაია, დიმიტრი და ხიჯაკაძე, ლაშა და ქვათაძე, მარიამ და ტურიაშვილი, მარიამ და ფულარია, ცოტნე და სოლოღაშვილი, გურამ (2017) პალიატიური ზრუნვის პრობლემები საქართველოში თბილისის ფერიცვალების დედათა მონასტრის მოწყალების სახლის მაგალითზე. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 64-68. ISSN 2449-2469

ზალიკიანი, ზვიად (2017) სამოქალაქო რელიგია და მისი პერსპექტივები საქართველოში(1990-2012). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზირაქაძე, სალომე (2014) ქართველი ახალგაზრდების სასწავლო მიგრაცია, როგორც მათი ღირებულებითი ორიენტაციისა და ცხოვრებისეული სტრატეგიის განმაპირობებელი ფაქტორი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თარხნიშვილი, თეა (2015) მეხსიერება როგორც მნიშვნელოვანი რესურსი ლეგიტიმაციისა და იდენტობის უზრუნველსაყოფად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თარხნიშვილი, ლევან (2013) ღირებულებები - კონცეფცია, კვლევა და ალტერნატიული მიდგომა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2002) ინსტიტუციური ცვლილებების სოციოლოგია. მეცნიერება, 2002.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2009) განჯადოება. ხუთი ესე თანამედროვე საქართველოს შესახებ. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბილისი.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2001) სოციალური ცვლილებების სოციოლოგია. ჟურნალი "აფრა".

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2006) ღირებულებების სტრუქტურა. კრებული: ქართული საზოგადოების ღირებულებები.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2013) "რა არის განმანათლებლობა?". რა არის განმანათლებლობა? იმანუელ კანტი, მიშელ ფუკო, 1. С. 1-18.

თევზაძე, გიგი და Zedania, Giga და Tevzadze, Gigi (2006) საქართველოს პოლიტიკური ელიტა: სიმბოლური გაცვლა და სოციალური მითოლოგია. In: საქართველოს პოლიტიკური ელიტა: ხედვები და ღირებულებები. ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო, თბილისი, С. 6-21.

ირემაშვილი, ნინო (2016) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების წარმოდგენები საქართველოს კონსტიტუციის შესახებ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაკულია, თამთა (2018) საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის დამოკიდებულება შრომის და სოციალური უფლებების პრობლემატიკის მიმართ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალატოზიშვილი, თათია (2016) საზიარო ტრადიციები მულტიეთნიკურ დასახლებაში (სოფელ გომბორში დამკვიდრებული ტრადიციების მნიშვნელობების განსაზღვრა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, ლია (2018) შრომითი მიგრაციის ფემინიზაციის გავლენა შვილების სოციალიზაციისა და რეალიზაციის პროცესებზე საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კახაძე, თეა (2014) ძალაუფლების ფიგურაციები საკრალური ჭეშმარიტების ნარატივში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კევლიშვილი, მაკა (2016) ნაციონალიზმების კონფლიქტი თუ თანამშრომლობა (საქართველოს შემთხვევა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კეკელია, თათია (2017) საჯაროობის შოკი: პრივატული და საჯარო სფეროების კონფლიქტი თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კირვალიძე, ანა (2014) ინდივიდუალისტურ და კოლექტივისტურ პარადიგმათა ლიმიტაციები მეხსიერების კვლევაში ინტეგრაციული მეთოდოლოგიური ალტერნატივა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოკაური, მარიამ (2018) მულტიკულტურული განწყობები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოპალიანი, ნათია და გურიელიძე, ზურაბ და რჩეულიშვილი, ქეთი და თევზაძე, გიგი (2009) ადამიანის და მგლის კონფლიქტი საქართველოში: სადაც მგელი ჯერ კიდევ ბუნებრივი ეკოსისტემის შემადგენელი ნაწილია. ადამიანის და მგლის კონფლიქტი საქართველოში: სადაც მგელი ჯერ კიდევ ბუნებრივი ეკოსისტემის შემადგენელი ნაწილია.. (არ გამოქვეყნებულა)

ლომიძე, ლორენა (2017) დისკურსები 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ ქართული ნაციონალური იდენტობის კონტექსტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაისურაძე, ლიკა და ფეიქრიშვილი, დავით და ვერულავა, თენგიზ (2017) კლინიკური სიკვდილის შემდგომი ორგანოთა დონაციის პრობლემები საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 110-114. ISSN 2449-2469

მამამთავრიშვილი, ნინო (2018) კომუნიკაციის მნიშვნელობა მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამულაშვილი, მარიამ და ვერულავა, თენგიზ (2017) მართლმადიდებელი მრევლის დამოკიდებულება ევთანაზიის მიმართ. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 24-35. ISSN 2449-2469

მეგრელიძე, თამარ (2018) "შუშის ჭერის" ბარიერი საზოგადოებრივი აღიარების მქონე ქართველი ქალის ცხოვრებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელქაძე, ირინე და ვარამაშვილი, მარიამ და მახარაშვილი, ქეთი და ჩხაიძე, გიორგი და მამულია, ანი და ვერულავა, თენგიზ (2017) ქალთა კვლევა ქორწინებასა და მასზე მოქმედ სტრეს-ფაქტორებზე. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 34-38. ISSN 2346-7983

მენაბდე, ვახუშტი (2014) ძალადობის სისტემური გარდაუვალობა მსხვერპლის პერსპექტივიდან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოდებაძე, დიანა (2017) საჩუქრის ჩუქების პრაქტიკა მართმადიდებლურ ეკლესიაში (თბილისის წმ. ანტონ მარტყოფლის სახელობის ეკლესიის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოცრაძე, თამარ (2014) საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მსხვილიძე, შორენა (2017) მეორე სმენაში სწავლების გავლენა დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეების სოციალიზაციის პროცესზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუხულიშვილი, სოფიკო (2015) მოტივციის მართვის სისტემების კვლევა საქართველოში ფუნქციონირებად საბანკო სტრუქტურებში(2015 წელი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მღებრიშვილი, ქეთევან (2017) თბილისში მცხოვრებ ბოშათა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პრობლემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მჭედლიშვილი, ელენე (2014) მნიშვნელოვანია თუ არა ქორწინების შემდეგ წყვილების ოჯახიდან გამოყოფა? (ნუკლეარიზაცია). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნადარეიშვილი, მაია (2014) ადამიანის სახელების სოციალურ-კულტურული ტენდენციების ასახვა ბოლო ორმოცი წლის განმავლობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნათენაძე, ელენა (2017) აფხაზური და ქართული დისკურსი 1992-1993 წლების შეიარაღებული კონფლიქტის შესახებ მოწმეების ინტერვიუების ნარატიული ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნამორაძე, ლუკა (2016) ქართველი სტუდენტების, როგორც მომხმარებლების, ღირებულებითი ფსიქოგრაფიული და ქცევითი პროფილის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნოსელიძე, თამარ (2015) მოხალისეობა, როგორც სოციალური პრაქტიკა თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქროპირიძე, ლიკა (2016) თბილისში არსებული ახალგაზრდული მემარცხენე ჯგუფები და რელიგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპიტაშვილი, ვენერა (2018) უცხოს თვალით დანახული ქართული სტუმარმასპინძლობა (მშვიდობის კორპუსის მოხალისეების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პატარკაციშვილი, გიორგი (2018) ქართული პოლიტიკური სკანდალის მატრიცა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სალია, მაია (2017) ვიდეო გეიმერთა სუბკულტურა პოსტ-საბჭოთა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სილაგაძე, მზია (2016) მართლმადიდებელი ეკლესია როგორც სოციალიზაციის აგენტი: საქართველოს შემთხვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სოხაძე, სალომე (2015) სამოქალაქო ცნობიერების ანალიზი სოციო-კულტურულ ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუდაძე, სოფიო (2018) ბავშვთა კეთლიდღეობა საქართველოში: ცნება და რეალობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქავთარაძე, თეკლე (2018) საბჭოთა ქალის სახე ქართული მხატვრული ლიტერატურის და კინო გმირების მაგალითზე (ტოტალიტარიზმი და მასკულინობა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქებურია, თამარ (2016) ძალადობის პრაქტიკები - გარე ძალადობის შეღწევის პრაქტიკა პრივატულ სივრცეებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქიტოშვილი, ანა (2016) მოზარდების რელიგიური სოციალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქორჩაშვილი, მეგი (2014) ინსტიტუციური ტრანსფორმაციის პროცესი საქართველოს საჯარო სამსახურში 2004-2012 წლებში განხორციელებული ცვლილებების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღვინიაშვილი, ნინო (2015) მიგრაციის ფემინიზაცია ქართულ რეალობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღიბრაძე, იზა (2015) მოსახლეობის ,,დაბერების’’ მახასიათებლების ცვლილებების ანალიზი საქართველოში, 2000-დან 2014 წლამდე პერიოდში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩარკვიანი, თამარ (2014) ნეოპატრიმონიალური და მერიტოკრატიული მართვის სტრატეგიები ტრანსფორმირებად საჯარო სამსახურში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩეკურიშვილი, მაია (2016) ქალი, როგორც ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი თანამედროვე ქართულ ოჯახში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩივაძე, ანა (2018) ღირსება როგორც სამართლებრივი და კულტურული ფენომენი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩილინდრიშვილი, ლაშა (2018) მცირე საზოგადოების კაპიტალის ფორმები ვირტუალურ ქსელში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტაშვილი, ელენე (2015) ქართული ტელევიზიების რეიტინგების განმაპირობებელი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცინცაძე, თამარ (2014) ფეისბუქი როგორც სუბკულტურული სივრცე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, მარიამ (2015) შრომითი ურთიერთობები გენდერულ ჭრილში: საქართველოს შემთხვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, შორენა (2017) სამხრეთ კავკასიის დემოგრაფიული განვითარება 1950 – 2050 წლებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წულაძე, ნია (2014) შეზღუდული შესაძლებლობის სოციოლოგიური პერსპექტივა: თოერია და ემპირიული მონაცემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭინჭარაული, გიორგი (2016) საქორწილო სამოსში ეროვნული სიმბოლოების გამოყენება კულტურული გლობალიზაციის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარიბეგაშვილი, გიორგი (2014) კოლექტიური მეხსიერების როლი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაიანი, ლაშა (2016) მუჰაჯირობა, როგორც აფხაზური ნაციონალური ტრავმა და ნაციონალიზმის საფუძველი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიბლაძე, ნათია (2014) მოქალაქის ცნების გაგების ტრანსფორმაცია მე-20 საუკუნის საქართველოს პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯინჭარაძე-ჯუღელი, თინათინ (2016) პოლიტიკური სოციალიზაცია მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯუღელი, ნანა და ვერულავა, თენგიზ (2017) ქორწინება და მასზე მოქმედი სტრეს-ფაქტორები. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 74-78. ISSN 2449-2469

ეს სია შეიქმნა: Thu Feb 14 21:54:52 2019 PST.