ობიექტების წლებით 2012

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | C | D | E | G | J | K | L | M | O | P | S | T | V | Z | А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 239.

A

Akhalaia, George და Giorgadze, George და Jikia, Valeri და Kaldani, Neron და Makatsaria, George და Manjavidze, Nino (2012) Elliptic Systems on Riemann Surfaces. სხვა. TSU, Tbilisi.

Akhalkatsi, Maia და Ekhvaia, Jana და Asanidze, Zezva (2012) Diversity and Genetic Erosion of Ancient Crops and Wild Relatives of Agricultural Cultivars for Food: Implications for Nature Conservation in Georgia (Caucasus). In: Perspectives on Nature Conservation - Patterns, Pressures and Prospects. InTech, Croatia, С. 52-91. ISBN 978-953-51-0033-1

Akhalkatsi, Maia და Kimeridze, Mariam (2012) Implementation of the classification system of forest habitats in accordance with the 'Natura2000' standards in the Georgian Legislation. In: 12th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development , 31 May – 2 June 2010, Nikosia, Cyprus.

GIZ (2012) Habitats of Georgia. none.

Anchabadze, George (2012) Historical aspects of the North Caucasus factor in relation to modern Georgia (up to 2008). The North Caucasus factor in the Georgian-Abkhaz conflict context. С. 49-59.

Aprasidze, David (2012) Georgia. Country Report 2012. In: Nations in Transit 2012. Freedom House, С. 219-237.

Avalishvili, N და Japaridze, G.I. და Nozadze, D და Mahdavifar, S (2012) Magnetization plateau in the spin S=1/2 two-leg ladder with trimer modulation of the rung-exchange. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 6 (2). С. 53-60. ISSN 0132-1447

Avalishvili, Nikoloz და Japaridze, G.I. (2012) Magnetic phase diagram of a spin antiferromagnetic S=1/2 ladder with alternating rung exchange and dimerized legs. Nano Studies, 6. С. 85-92. ISSN 1987 - 8826

B

Berishvili, E და Kakabadze, Zurab (2012) Islet transplantation for the treatment of diabetes: Progress and Challenges. In: VII Georgian Congress of Allergology and Immunology, October 5–8, 2012, Batumi.

Bikashvili, Tamar და Chilachava, Lela და Gelazonia, Lia და Japaridze, Nadezhda და Zhvania, Mzia G და Lordkipanidze, Tamar და Okuneva, Vera (2012) Effect of chronic inhalation of toluene on behavior of rats of various age groups in multi-branched maz. Bull Exp Biol Med, 152 (5). С. 587-589. ISSN 0007-4888

Bikashvili, Tamar და Chilachava, Lela R და Japaridze, Nadezhda და Zhvania, MG და Lordkipanidze, Tamar (2012) Effect of chronic inhalation of toluene on behavior of rats of various age groups in multi-branched maze. Bull Exp Biol Med, 152 (5). С. 587-589.

Blauvelt, Timothy (2012) Resistance and Accommodation in the Stalinist Periphery: A Peasant Uprising in Abkhazia. Ab Imperio, 2012 (3). С. 78-108. ISSN 2166-4072

Bregvadze, Tamar (2012) Analysing the Shadows: Private Tutoring as a Descriptor of the Education System in Georgia. International Education Studies, 5 (6). ISSN 1913-9020

Bukhrashvili, Paata (2012) ,,HOUSE” AND,,SHRINE” IN ANCIENT GEORGIA. საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისა და არქეოლოგიის საკითხები. С. 210-220.

Bukhrashvili, Paata (2012) Reflexion sur les relations armeno-georgiennes, L’Europe et le Caucase. Les relations interregionales et la question de l’identite. L’Europe et le Caucase.. С. 275-283.

Bátor, Judit და Varga, Judit და Berta, Gergely და Barbakadze, Tamar და Mikeladze, David და Ramsden, Jeremy და Szeberényi, József (2012) Sodium nitroprusside, a nitric oxide donor, fails to bypass the block of neuronal differentiation in PC12 cells imposed by a dominant negative Ras protein. Cellular and Molecular Biology Letters, 17 (3). ISSN 1689-1392

C

Campanelli, Leonardo და Fogli, Gianluigi და Kahniashvili, Tina და Marone, Antonio და Ratra, Bharat (2012) Galaxy cluster number count data constraints on cosmological parameters. The European Physical Journal C, 72.

D

De Oliveira, Tiago და Abiatari, Ivane და Raulefs, Susanne და Sauliunaite, Danguole და Erkan, Mert და Kong, Bo და Friess, Helmut და Michalski, Christoph W და Kleeff, Jörg (2012) Syndecan-2 promotes perineural invasion and cooperates with K-ras to induce an invasive pancreatic cancer cell phenotype. Molecular cancer, 11. р. 19. ISSN 1476-4598

Diakvnishvili, Ana და Kavelashvili , Teo (2012) ბიბლიოთეკის ინფო. Identity Studies.

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2012) კლოდ ლევი-სტროსი, "რასა და ისტორია". ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო.

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2012) Deux femmes peintres géorgiens en France. Deux passages. Deux destins. In: XXVIe Congrès mondial du Conseil International d’Etudes Francophones: Le passage, un thème littéraire et culturel à redéfinir ? , 10.06.2012-17.06.2012, Thessalonique, Grèce. (არ გამოქვეყნებულა)

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2012) Les stratégies régionales pour la formation à la recherche en français des jeunes des universités d'Europe centrale et orientale. Actes du colloque international « Francophonie(s) et société(s), hier et aujourd’hui – Balkans, Levant, Mer Noire ». (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

E

Eilks, Ingo და Kapanadze, Marika (2012) Student Active Learning in Science (SALiS) - The theoretical and organisational framework of a TEMPUS IV project. Chimica nella Scuola, 34 (3). С. 168-169.

Eilks , Ingo და Kapanadze, Marika და Childs, Peter (2012) Student Active Learning in Science (SALiS). Chemistry in Action (97).

Eliashvili, Merab და Japaridze, G.I. და Tsitsishvili, George (2012) Quantum group on a honeycomb lattice. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute, 160 (3). С. 35-51.

Eliashvili, Merab და Japaridze, G.I. და Tsitsishvili, George (2012) Quantum group, Harper equation and the structure of Bloch eigenstates on a honeycomb lattice. Journal of Physics A: Mathematical and General, 45 (9). С. 395305-1.

G

Gogilashvili, K. და Tsiklauri, M. და Zurmukhtashvili, M. და Menabde, G. და Amiranashvili, I. და Abiatari, Ivane (2012) In Vivo Effects of Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells on the Growth of Oral Squamous Cell Carcinoma. In: 24th International Transplantology Meeting.

Gottfried, Michael და Pauli, Harald და Futschik, Andreas და Akhalkatsi, Maia და Barančok, Peter და Alonso, José Luis Benito და Coldea, Gheorghe (2012) Continent-wide response of mountain vegetation to climate change. Nature Climate Change, 2 (2). С. 111-115. ISSN 1758-6798

J

Jangidze, L. და Tavkhelidze, A. და Blagidze, Y. და Taliashvili, Z. (2012) Electroplating of Conformal Electrodes for Vacuum Nanogap Tunnel Junction. J. Electrochem. Soc., 159 (7). D413-D417.

Japaridze, Dimitri (2012) Small Business Promotion Policy as a Principal Instrument of the Society’s Economic and Social Development: International Experience. Stimulating Eastern Partnership Work in Georgia (1). С. 2-6.

Japaridze, Dimitri და Tsepko, Aleksander და Sivagrakau, Aleg და Dolidze, Nelly (2012) Eastern Partner Countries 2012 - Progress in the Implementation of the Small Business Act for Europe. In: Eastern Partner Countries 2012 - Progress in the Implementation of the Small Business Act for Europe. EU, ETF, EBRD, OECD, Paris, France, С. 235-251. ISBN 978-92-64-17883

Japaridze, G.I. და Shahri Naseri, M. და Mahdavifar, S. და Farjami Shayesteh, S. (2012) Magnetic properties of the spin S=1/2 Heisenberg chain with hexamer modulation of exchange. Jour. Phys. C: Condens. Matt..

Japaridze, NG და Okuneva, VG და Qsovreli, MG და Lordkipanidze, TG (2012) Hypokinetic stress and neuronal porosome complex in the rat brain: the electron microscopic study. Micron, 43 (9). С. 948-953. ISSN 0968-4328

Japoshvili, Bella (2012) Long-term assessment of a vendace (Coregonus albula L.) stock in Lake Paravani, South Georgia. Advances in Limnology, 63. С. 363-369. ISSN 1612-166X

Japoshvili, Bella და Lehtonen , Topi K. და Wong, Bob B. M. და Lindström, Kai (2012) Repeatability of nest size choice and nest building in sand gobies. Animal Behaviour (84). С. 913-917.

Jorjiashvili, Nato და Iokoi, T და Javakhishvili, Zurab (2012) Assessment of uncertainties related to seismic hazard using fuzzy analysis. Natural Hazards, 60. С. 501-515. ISSN 0921-030X

Jorjiashvili, Nato და YOKOI, Toshiaki და Javakhishvili, Zurab (2012) ASSESSMENT OF UNCERTAINTIES RELATED TO SEISMIC HAZARD USING FUZZY ANALYSIS. Natural Hazards, 60 (2). С. 501-515. ISSN 0921-030X

K

Kachakhidze, M. და Kereselidze, Z. და Kachakhidze, N. და Ramishvili, G. და Kukhianidze, V. (2012) In connection with identification of VLF emissions before L'Aquila earthquake. Natural Hazards and Earth System Science, 12 (4). С. 1009-1015.

Kahniashvili, Tina და Brandenburg, Axel და Campanelli, Leonardo და Ratra, Bharat და Tevzadze, Alexander (2012) Evolution of inflation-generated magnetic field through phase transitions. Physical Review D, 86.

Kahniashvili, Tina და Tevzadze, Alexander და Sethi, Shiv და Pandey, Kanhaiya და Ratra, Bharat (2012) Primordial magnetic field limits from cosmological data. Physical Review D, 82.

Kakabadze, Zurab და Shanava, K და Ricordi, C და Shapiro, AM და Gupta, S და Berishvili, E (2012) An isolated venous sac as a novel site for cell therapy in diabetes mellitus. Transplantation, 94 (4). С. 319-324.

Kapanadze, Marika (2012) The impact of the TEMPUS-project SALIS from the perspective of Georgia. Chemistry in Action (#97). ISSN 0332-2637

Kapanadze, Marika და Janashia, Simon და Eilks, Ingo (2012) Science teacher education by the cross regional TEMPUS-project SALiS. In: Heterogeneity and Cultural Diversity in Science Education and Science Education Research. Aachen: Shaker .

Karaulashvili, Irma (2012) "Les caractéristiques de l’identité du premier roi chrétien dans les narrations syriaques, grecques, arméniennes et géorgiennes de l’Antiquité tardive et du début du Moyen Age. Ilia State University, С. 56-109.

Karaulashvili, Irma (2012) A Short Overview of the Nationalised Peculiarities of the Abgar Legend in Georgian, Armenian and Slavonic traditions. Scripta & e-Scripta, 11-12. С. 171-184.

Kavelashvili , Teo და Diakvnishvili, Ana (2012) ბიბლიოთეკის ინფო. Identity Studies.

Kirvalidze, Nino (2012) Linguocultural and Pragmatic Fundamentals of Teaching Political Discourse at Higher Schools. Proceedings of ICERI2012 - 5th International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid (Spain). С. 5171-5176. ISSN 978-84-616-0763-1

Kirvalidze, Nino და Davitishvili, Natia (2012) Blake’s Romantic Discourse and the "Introduction" to "Songs of Innocence" as a Megametaphor. Us-China Foreign Language, 10 (9). С. 1577-1586. ISSN 1539-8080(Print), 1935-9667(Online)

Klose, Theresa და Abiatari, Ivane და Samkharadze, Tamar და De Oliveira, Tiago და Jäger, Carsten და Kiladze, Merab და Valkovskaya, Nataliya და Friess, Helmut და Michalski, Christoph W და Kleeff, Jörg (2012) The actin binding protein destrin is associated with growth and perineural invasion of pancreatic cancer. Pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology (IAP) ... [et al.], 12 (4). С. 350-7. ISSN 1424-3911

Kokalis, P. და Mamouri, R.E. და Todua, M. და Didebulidze, G.G. და Papayanis, A. და Amiridis, V. და Basart, S. და Perez, C. და Baldasano, J.M. (2012) Ground-, satellite- and simulationbased analysis of a strong dust event over Abastumani, Georgia, during May 2009. International Journal of Remote Sensing, 33 (16).

Kupatadze, Ketevan (2012) Information Technologies in Service of Chemistry Teaching (On an Example of concrete Program). LA CHIMICA NELLA SCUOLA, 34 (3). С. 191-196. ISSN ISSN 0392-8942

Kürschner, Harald და Kırmacı, Mesut და Erdağ, Adnan და Batsatsashvili, Ketevan და Parolly, Gerald (2012) Ecology and life strategies of epiphytic bryophyte communities from the Arcto-Tertiary relict forests of the Black and Caspian Sea areas. Nova Hedwigia, 94 (1). С. 31-65.

L

Le Bourdonnec, François-Xavier და Nomade, Sébastien და Poupeau, Gérard და Guillou, Hervé და Tushabramishvili, Nikoloz და Moncel, Marie-Hélène და Pleurdeau, David და Agapishvili, Tamar და Voinchet, Pierre და Mgeladze, Ana და Lordkipanidze, David (2012) Multiple origins of Bondi Cave and Ortvale Klde (NW Georgia) obsidians and human mobility in Transcaucasia during the Middle and Upper Palaeolithic. Journal of Archaeological Science, 29 (5). 1317 -1330. ISSN 0305-4403

Lobzhandize, Irina (2012) To the Pecularities of Grammatical and Lexical Aspects in Idioms (in Georgian). In: International Symposium in Lexicography, 14-16 May, Batumi.

Lobzhanidze, Irina (2012) To the Problem of compilation of the Modern Georgian – Modern Greek Dictionary of Idioms (in Greek). Selected Papers of the 10th International Conference of Greek Linguistics. С. 1-619. ISSN 978-960-99486-7-8

Lobzhanidze, Sofiko (2012) აღზრდის დიქოტომიური კლასიფიკაცია ანტიკურ საბერძნეთში (აქილევსისა და ოდისევსის ოპოზიცია და მათი შემდგომი რეალიზაციები - სპარტა და ათენი). გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი (3-4). С. 24-34. ISSN 1512-1593

Lorenz, Richard და Akhalkatsi, Maia და Baumann, H. (2012) Platanthera kuenkelei sl auf Sardinien und in Georgien, eine für Europa neue Art–ein Beitrag zu ihrer Taxonomie. Journal Europäischer Orchideen, 44 (1). С. 3-62. ISSN 0945 -7909

Luarsabishvili, Vladimer (2012) Диалог и «чужое слово» как художественные приемы в романе Мигелья де Унамуно «Туман». Eslavística Complutense (12). С. 25-37. ISSN 1578-1763

Luarsabishvili, Vladimer (2012) La ironia romantica en las Rimas de Becquer. AsVersuS. Revista de Semiotica (IX). С. 136-149. ISSN ISNN 1669-7588

Luarsabishvili, Vladimer (2012) La palabra prohibida: aproximación a la censura literaria en el régimen stalinista. Impossibilia. Revista internacional de estudios literarios (3). С. 116-135. ISSN 2174-2464

Luarsabishvili, Vladimer (2012) UN INTENTO DE TRADUCCIÓN POÉTICA: GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER EN GEORGIANO (ALGUNOS EJEMPLOS). Hermeneus, Revista de Traduccion e Interpretacion (14). С. 363-368. ISSN 1139-7489

M

Makharoblidze, Tamar (2012) Breve Gramática de la Lengua Georgiana. LINCOM EUROPA, Germany.

Makharoblidze, Tamar (2012) The Georgian Verb. LINCOM EUROPA, Germany. ISBN 9783862882960.

Makharoblidze, Tamar (2012) On the Category of Version in Georgian. ვერსიის კატეგორიის შესახებ ქართულში. კადმოსი. ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი.

Matcharashvili, T. და Chelidze, T. და Javakhishvili, Zurab და Jorjiashvili, N. და Zhukova, N. (2012) Scaling features of ambient noise at different levels of local seismic activity: A case study for the Oni seismic station. Acta Geophysica, 60 (3). С. 809-832. ISSN 1895-6572 (print version); 1895-7455 (electronic version)

Metreveli, Nunu და Jariashvili, Ketevan და MadhanI, Balaraman და Brodsky, Barbara და Kuchava, Ana და Namicheishvili, Louisa (2012) UV Damage of Collagen: Insights from Model Collagen Peptides. Biopolymers, 97 (3). С. 189-198.

Midodashvili, Pavle (2012) 18. SQL Server 2008 R2-ის სისტემური მონაცემთა ბაზები. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2012) 19. მონაცემთა ბაზის შექმნა, მისი მოდიფიცირება და წაშლა. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2012) 20. მონაცემთა ბაზის ფიზიკური ფაილებისა და მათი ჯგუფების არქიტექტურა. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2012) 21. SQL Server-ის სქემები (schema). [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2012) 22. მონაცემთა მთლიანობის მართვა #1. NULL და CHECK შეზღუდვები. [ვიდეო]

Mukhigulashvili, Sulkhan და Partsvania, Nino (2012) Two-point boundary value problems for strongly singular higher-order linear differential equations with deviating arguments. electronic journal of qualitative theory of differential equations.

Murtskhvaladze, Marine და Gurielidze, Zurab და Kopaliani, Natia და Tarkhnishvili, David (2012) Gene introgression between Gazella subgutturosa and G. marica: limitations of maternal inheritance analysis for species identification with conservation purposes. Acta Theriologica, 57 (4). С. 383-386. ISSN 2190-3743

O

Okuneva, VG და Japaridze, NG და Kotaria, Nato და Zhvania, Mzia G (2012) Neuronal Porosome in the Rat and Cat Brain. Cell and Tissue Biology, 6 (1). С. 69-72. ISSN 1990-519X

Okuneva, Vera და Zhvania, Mzia G და Kotaria, Nato და Japaridze, Nadezhda (2012) Neuronal Porosome in the Rat and Cat Brain. Cell and Tissue Biology, 2012, 6 (1). С. 69-72. ISSN ISSN 1990�519X

P

Pauli, Harald და Gottfried, Michael და Dullinger, Stefan და Abdaladze, Otar და Akhalkatsi, Maia და Alonso, J.L.B. და Coldea, G. (2012) Recent plant diversity changes on Europe's mountain summits. Science, 336 (6079). С. 353-355. ISSN 1095-9203

Pinhasi, Ron და Nioradze, Medea და Tushabramishvilli, Nikoloz და Lordkipanidze, David და Pleurdeau, David და Moncel, Marie-Helene და Adler, Daniel და Stringer, Christofer და Higham, Thomas (2012) New chronology for the Middle Palaeolithic of the southern Caucasus suggests early demise of Neanderthals in this region. Journal of Human Evolution, 63 (6). С. 770-780. ISSN 00472484

S

Sadzaglishvili, Shorena და Shatebrashvili, Nino და Gotsiridze, Teona და Demetrashvili, Nino (2012) Child Rights Situation Analysis Of Children At Risk Of Losing Parental Care And Children Who Have Lost Parental Care. პროექტის ანგარიში. SOS Children's Villages Georgia .

Schöb, Christian და Kammer, Peter და Kikvidze, Zaal (2012) Combining observational and experimental methods in plant–plant interaction research. Plant Ecology & Diversity, 5. С. 27-36. ISSN 1755-1668

Simonia, Irakli და Gucsik, Arnold და Nishido, Hirotsugu და Ninagawa, Kiyotaka და Ott, Ulrich და Tsuchiyama, Akira და Kayama, Masahiro და Boudou, Jean-Paul (2012) Cathodoluminescence Microscopy and Spectroscopy of Micro- and Nanodiamonds: An Implication for Laboratory Astrophysics. Microscopy and Microanalysis, 18 (6). С. 1285-1291.

Suzuki, Maki და Miyashita, Tadashi და Kabaya, Hajime და Ochiai, Keiji და Asada, Masahiko და Kikvidze, Zaal (2012) Deer herbivory as an important driver of divergence of ground vegetation communities in temperate forests. Oikos, 122. С. 104-110. ISSN 1600-0706

T

Tarkhnishvili, David და Gavashelishvili, Alexander და Mumladze, Levan (2012) Palaeoclimatic models help to understand current distribution of Caucasian forest species. Biological Journal of the Linnean Society, 105 (1). С. 231-248.

Tarkhnishvili, David და Gavashelishvili, Alexander და Mumladze, Levan (2012) Palaeoclimatic models help to understand current distribution of Caucasian forest species. Biological Journal of the Linnean Society, 105 (1). С. 231-248. ISSN 1095-8312

Tavkhelidze A., Bibilashvili A, Cox R. T. (2012) Method for modification of built in potential of diodes. US patent 8,330,192.

Tavkhelidze, A. (2012) Quantum Size Effects in Nanostructures. In: Georgian - German School and Workshop in Basic Science CGSWHP '12. (არ გამოქვეყნებულა)

Tavkhelidze A., Bibilashvili A., Taliashvili Z. (2012) Selective light absorbing semiconductor surface. US patent 8,227,885.

Tavkhelidze A., Bibilashvili A, Cox R. T. (2012) Method for modification of built in potential of diodes. US 8,330,192.

Tevzadze, Alexander და Kisslinger, Leonard და Brandenburg, Axel და Kahniashvili, Tina (2012) Magnetic Fields from QCD Phase Transitions. Astrophysical Journal, 759. С. 54-62.

Tevzadze, Gigi (2012) "Political Theology": a deconstruction of methodology. Identity studies, 2011 (3).

Tsagareli, Levan (2012) Gedichtanalyse. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

V

Verulava, Tengiz (2012) “From Competition to Non-Competition and Out-of-pocket Payment in the Georgian Insurance System”. In: EQUITY AND EFFICIENCY EFFECTS OF OUT-OF-POCKET PAYMENTS IN EUROPE, 3-4 DECEMBER 2012, VILNIUS, LITHUANIA.

Z

Zedania, Giga (2012) პოლიტიკური თეოლოგია და მოდერნულობის საკითხი. პოლიტიკური თეოლოგია მოდერნულობამდე და მოდერნულობის შემდეგ.

Zedania, Giga (2012) ფუკო და კანტი: ერთი შეხვედრის ისტორია. ი. კანტი / მ. ფუკო - რა არის განმანათლებლობა.

Zedania, Giga (2012) Грузия - 2010. Кавказ. Ежегодник Института Кавказа.

Zedania, Giga და Tevzadze, Gigi და Andronikashvili, Zaal და Ratiani, Sergo (2012) პოლიტიკური თეოლოგია: მოდერნულობამდე და მოდერნულობის შემდეგ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი.

Zhuravliova, E და Barbakadze, Tamar და Jojua, N და Zaalishvili, E და Shanshiashvili, Lali და Natsvlishvili, Nino და Kalandadze, I და Narmania, N და Chogovadze, Isolda S. და Mikeladze, D (2012) Synaptic and non-synaptic mitochondria in hippocampus of adult rats differ in their sensitivity to hypothyroidism. Cellular and molecular neurobiology, 32 (8). С. 1311-21. ISSN 1573-6830

Zhvania, Mzia G და Chilachava, Lela R და Japaridze, NJ და Lordkipanidze, Tamar (2012) Immediate and persisting effect of toluene chronic exposure on hippocampal cell loss in adolescent and adult rats. Brain Res Bull, 87 (2-3). С. 187-192.

Zhvania, Mzia G და Chilachava, Lela R და Japaridze, Nadezhda და Gelazonia, Lia და Lordkipanidze, Tamar (2012) Immediate abd persisting effect of toluene chronic exposure on hippocampal cell loss in adolescent and adult rats. Brain Research Bulletin, 87 (3-4). С. 187-192. ISSN 0361-9230

Zhvania, Mzia G და Japaridze, N.J. და Ksovreli, M და Kiladze, Maia და Okuneva, VG და Surmava, AG და Lordkipanidze, Tamar და Kotaria, Nato (2012) Effect of chronic hypokinetic stress on the structure of axo-dendritic synapses in the central nucleus of the amygdala of the rat: an electron microscopic investigation. Journal of Biological Physics and Chemistry, 12 (4). С. 148-152. ISSN ISSN 1512-0856

А

Анчабадзе, Георгий (2012) Исторические предпосылки формирования северокавказского фактора для современной грузии (до 2008 года). Фактор Северного Кавказа в контексте грузино-абхазского конфликта.

აილკსი, ინგო და მარკიჩი, სილვია და ბოლტე, კლაუს და შტრელერი, საბინე და ჰაესი, სარა და კაპანაძე, მარიკა და კუპატაძე, ქეთევან (2012) სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება ექსპერიმენტები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ამაღლობელი, ნათია (2012) ფრანგულ მოკლე ტექსტურ დისკურსში გამოყენებული სამეტყველო ფორმები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ანჩაბაძე, გიორგი (2012) თანამედროვე საქართველოსათვის ჩრდილოკავკასიური ფაქტორის ჩამოყალიბების ისტორიული წინაპირობები (2008 წლამდე). ჩრდილო კავკასია და საქართველო. С. 18-34.

ბასიშვილი, თამარ (2012) ოპიოიდური სისტემის როლი თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერეკაშვილი, ნანა (2012) გენდერული სოციალიზაციის ფაქტორები განათლების კონტექსტში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბრეგვაძე, თამარ (2012) ფორმალური ზოგადი განათლება და კერძო რეპეტიტორობა როგორც პარალელური სისტემები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუხრაშვილი, პაატა (2012) ერთი ქართული იკონოგრაფიული მოტივის თაობაზე. ამირანი (XXIV). С. 84-103. ISSN 1512-0449

გელაშვილი, თეონა (2012) სოციალური მუშაობა ძალოვან სტრუქტურებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოხია, რუსუდან (2012) ,,უცხოური ენის დაუფლების ინდივიდუალურ-ტიპოლოგიური თავისებურებების კვლევა”. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავითიშვილი, ნათია (2012) პოეტური მეტაფორა ინგლისურენოვან რომანტიკულ ტექსტში (უილიამ ბლეიკის პოეზიაზე დაყრდნობით). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დენჰარტი, რობერტ და დენჰარტი, ჯენეტ (2012) საჯარო მართვა, მოქმედების კურსი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISBN 978–9941–18–099–6

დიმიტრი, ჯაფარიძე (2012) მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პოლიტიკა,როგორც საზოგადოების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ძირითადი ინსტრუმენტი - საერთაშორისო გამოცდილება. აღმოსავლეთის პარტნიორობის განხორციელების ხელშეწყობა საქართველოში.

დობორჯგინიძე, ნინო (2012) ლინგვისტურ-ჰერმენევტიკული მეტატექსტები, პრაქტიკული გრამატიკა და ჰერმენევტიკა X-XIII საუკუნის ქართულ წყაროებში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი.

ვერულავა, თენგიზ (2012) რისკი და ზარალი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) სადაზღვევო თაღლითობა. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) გოგჩა (ალექსანდრე ჭავჭავაძეს). In: ქართული ენა და ლიტერატურა XI კლასი მოსწავლის წიგნი. მერიდიანი, თბილისი, С. 13-16.

ვერულავა, თენგიზ (2012) სადაზღვევო პრეტენზიების რეგულირება. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) სამედიცინო მომსახურების ეკონომიკური შეფასება. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) სამედიცინო ბაზარი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) გადაზღვევა. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) სადაზღვევო რეზერვები. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) დაზღვევის ისტორია. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) ჯანდაცვის ბევერიჯის მოდელი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) სადაზღვევო ტარიფი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდები. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდები. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) ჯანდაცვის რეფორმა მსოფლიოს თანამედროვე გამოცდილებას დავაფუძნოთ. [აუდიო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) ბისმარკის კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი. [ვიდეო]

ზუბიტაშვილი, გიორგი (2012) ძიუდოისტთა სპორტული ფუნქციონირების პარამეტრები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თევდორაძე, ნინო (2012) ემოციური ლექსიკა შინაგან მეტყველებაში და მხატვრული ტექსტის ემოციური სივრცე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი (2 (43)). С. 196-199. ISSN 1512-0333

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2012) გიორგი გ. თუმანიშვილი საჯარო ლექცია: სამართალი, ბუნებაში არსებული ფენომენი თუ ადამიანთა მიერ შექმნილი სსტემა. ნაწილი 1. [ვიდეო]

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2012) გიორგი გ თუმანიშვილის ინტერდისციპლინარული საჯარო ლექცია თემაზე: სამართალი, ბუნებაში არსებული ფენომენი თუ ადამიანის მიერ შექმნილი სისტემა. ნაწილი 2. [ვიდეო]

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2012) ხელშეკრულების შედგენის ტექნიკა და ვალდებულებით-სამართლებრივი ნორმატიული რეგულირება Contract Drafting Technique and Legal Liability Normative Regulation. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN 978-9941-18-113-9

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2012) გარიგებები(სამართლებრივი ბუნება და ნორმატიული რეგულირება) Deals (Legal Nature and Normative Regulation). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN ISBN 978-9941-18-110-8

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2012) შესავალი საქართველოს კერძო სამართალში Introduction to Private Law of Georgia. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN ISBN 978-9941-18-112-2

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2012) საკუთრება, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება Property as the security of claim. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN ISBN 978-9941-18-111-5

კიკილაშვილი, ვლადიმერი და ხუნდაძე , გოჩა (2012) სააქართველო-პოლონეთის ურთიერთობის ისტორიიდან. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეეკა.

კოჭლამაზაშვილი, ექვთიმე (თამაზ) (2012) დიდი სინური კურთხევანის რედაქციული თავისებურებანი. ექვთიმე კოჭლამაზაშვილი, თბილისი.

კუნელაური, ნანა (2012) მხედველობითი იმპრინტინგი წიწილებში - მიტოქონდრიული ცილები და α-ამინო-3-ჰიდროქსი-5-მეთილ-4-იზოქსაზოლ პროპიონის მჟავას ტიპის გლუტამატის რეცეპტორები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსის "ქიმიის ისტორია" ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი "ქიმიის ისტორია" ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) კურსის ვიდეო ლექცია "ზოგადი ბიოქიმია". [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსის "ქიმიის ისტორია" ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსის "ქიმიის ისტორია" ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი "ქიმიის ისტორია", ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2012) Using a Computer Program to Illustrate the Lessons of Chemistry. The Result- Motivated Pupils. Fall 2012 CCCE Newsletter.

კუსრაძე, ია (2012) ანტიბიოტიკორეზისტენტული Acinetobacter baumannii-ის სპეციფიკური ბაქტერიოფაგების დახასიათება სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატის შექმნის მიზნით. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაშხია, მაკა (2012) ეროსი როგორც ფილოსოფიური შემეცნების საწყისი და გზა სამართლიანობისაკენ. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაშხია, მაკა/მ (2012) წარმოსახვის ცნობიერებიდან თავისუფლების ცნობიერებამდე. ჟურნალი სემიოტიკა (12).

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. I ლექცია. I ნაწილი. სოკრატემდელი ფილოსოფია: მილეთის სკოლა. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. I ლექცია. II ნაწილი. სოკრატემდელი ფილოსოფია: პითაგორა და ჰერაკლიტე. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია I, ნაწილი I. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია I, ნაწილი II. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია I, ნაწილი III. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. II ლექცია. I ნაწილი. ანაქსაგორას ნუსი. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. II ლექცია. II ნაწილი. პროტაგორა და გორგია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. II ლექცია. III ნაწილი. დემოკრიტეს მატერიალიზმი. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია II, ნაწილი I. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია II, ნაწილი II. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია II, ნაწილი III. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. III ლექცია. I ნაწილი. სოკრატეს ფილოსოფია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. III ლექცია. II ნაწილი. სოკრატეს ფილოსოფია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. III ლექცია. III ნაწილი. სოკრატეს ფილოსოფია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია III, ნაწილი I. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია III, ნაწილი I. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია III, ნაწილი II. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია III, ნაწილი III. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. IV ლექცია. I ნაწილი. პლატონის ფილოსოფია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. IV ლექცია. I ნაწილი. პლატონის ფილოსოფია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. IV ლექცია. II ნაწილი. მითი პლატონის ფილოსოფიაში. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. IV ლექცია. III ნაწილი. პლატონის “ტიმეოსი”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია IV, ნაწილი I. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია IV, ნაწილი I. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია IV, ნაწილი II. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია IV, ნაწილი III. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [საგანმანათლებლო რესურსები]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. V ლექცია. I ნაწილი. პლატონის “სახელმწიფო”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. V ლექცია. II ნაწილი. პლატონის “სახელმწიფო”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. V ლექცია. III ნაწილი. პლატონის “სახელმწიფო”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია V, ნაწილი II. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია V, ნაწილი III. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VI ლექცია. I ნაწილი. პლატონის “ნადიმი”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VI ლექცია. II ნაწილი. პლატონის “ნადიმი”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VI ლექცია. III ნაწილი. პლატონის “ნადიმი”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VI ლექცია. IV ნაწილი. პლატონის “ნადიმი”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია VI, ნაწილი I. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია VI, ნაწილი II. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია VI, ნაწილი III. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VII ლექცია. I ნაწილი. არისტოტელეს ფილოსოფია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VII ლექცია. II ნაწილი. არისტოტელეს ფილოსოფია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VII ლექცია. III ნაწილი. არისტოტელეს ფილოსოფია. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VIII ლექცია. I ნაწილი. არისტოტელეს ეთიკა. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VIII ლექცია. II ნაწილი. არისტოტელეს ეთიკა. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2012) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VIII ლექცია. III ნაწილი. არისტოტელეს ეთიკა. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლობჟანიძე, ირინა (2012) იდიომების სტრუქტურა და სემანტიკა ქართულში (შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზი: ინგლისური, ახალი ბერძნული და რუსული ენების მასალის საფუძველზე). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომია, ნანა (2012) ემოციური დისკურსის პრაგმაკომუნიკაციური ასპექტები იტალიურ და ქართულ ენებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომიძე, თამარ (2012) კლასიკური ეპისტემის ცნება და ქართული ანბანთქებები. „სემიოტიკა“ (12). ISSN 1512-2409

მალაზონია, დავით და ფხალაძე, თამარ (2012) „ახალი მასალის გადაცემის სტრატეგიები ისტორიის გაკვეთილზე“. „მეცნიერება და ცხოვრება“ (1 (5)). С. 177-183. ISSN 1987-9377

მალაზონია, დავით და ფხალაძე, თამარ (2012) „თვითმპყრობელური რუსეთის ბრძოლა ქართული საეკლესიო ენის წინააღმდეგ (XIX საუკუნის II ნახევარში“. სამეცნიერო ჟურნალი „ბალავარი“ (4). С. 187-196. ISSN 1987-5916

მაღლაკელიძე, ნათელა (2012) ქართულის, როგორც მშობლიური ენის, სწავლების საკითხები მულტილინგვალურ სკოლაში. ჟურნალი "ენა და კულტურა" (#6).

მაღლაკელიძე, ნათელა და კუცია, ნანა (2012) ქართული ენა და ლიტერატურა, მასწავლებლის წიგნი, მე-10 კლასი. In: ქართული ენა და ლიტერატურა, მასწავლებლის წიგნი, მე-10 კლასი. "მერიდიანი", თბილისი.

მაღლაკელიძე, შორენა და გიორგობიანი, ზურაბ და შუკაკიძე, ბერიკა (2012) სკოლის დაფინანსება:პრობლემების ანალიზი და მათი გადაჭრის გზები. პროექტის ანგარიში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, თბილისი.

მაყაშვილი, მალხაზი (2012) ბიოლოგიის სახელმძღვანელო მე–9 კლასისათვის. In: ბიოლოგია მე–9 კლასისათვის. კლიო.

მახარობლიძე, თამარი (2012) ქართული ჟესტური ენა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. USIAD, Save The Children International. , Tbilisi.

მახარობლიძე, თამარი (2012) პრაქტიკული სახელმძღვანელო ტრენერებისთვის. თავი „კომუნიკაცია“. In: პრაქტიკული სახელმძღვანელო ტრენერებისთვის. TPDC -მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, საქართველოს განათლების სამინისტრო. , თბილისი.

მახარობლიძე, თამარი (2012) ქართული ჟესტური ენა. ტრენინგის სახელმძღვანელო. მესამე საფეხური, გზამკვლევი ტრენერისათვის. სახელმძღვანელო. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. USIAD, Save The Children International. თბილისი , თბილისი.

მახარობლიძე, თამარი (2012) ქართული ჟესტური ენა. ტრენინგის სახელმძღვანელო. მესამე საფეხური, რვეული ტრენინგის მონაწილეებისათვის. სახელმძღვანელო. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. USIAD, Save The Children International. , თბილისი.

მირცხულავა, რუსუდანი (2012) "ფსიქოლოგიური დრამიდან ფსიქოდრამამდე". სხვა. გამომცემლობა "მწიგნობარი", თბილისი.

მირცხულავა, რუსუდანი (2012) რუსუდან მირცხულავა გზა, როგორც არტ-სესიის ძირითადი სიმბოლო. სემიოტიკა (12). С. 38-48. ISSN 1512-2409

მურვანიძე, ელისო (2012) სპეციფიკური ფიზიკური ვარჯიშების ეფექტურობა ცერებრული დამბლის სხვადასხვა ფორმის დროს. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურცხვალაძე, მარინე (2012) ცხოველთა სახეობების წარმოშობა და პოპულაციის სტრუქტურირების კვლევა კავკასიაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოკუნევა, ვერა (2012) ქრონიკული ჰიპოკინეტური სტრესის ეფექტი ნუშისებრი სხეულის ცენტრალური ბირთვის აქსო-დენდრიტული სინაფსების აღნაგობაზე. ელექტრონულ-მიკროსკოპული და ატომურ-ძალოვან-მიკროსკოპული კვლევა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქარუმიძე, ნათია (2012) ჩირქოვან-ანთებითი ინფექციების საწინააღმდეგო ნატურალური ანტიმიკრობულ-ანტიფუნგალური ბიოკომპოზიტის შექმნა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღონღაძე, ნანა და მაღლაკელიძე, ნათელა (2012) ქართული ენა და ლიტერატურა, მე-9 კლასი, მასწავლებლის წიგნი, 2011წ, გამომცემლობა "მერიდიანი". In: ქართული ენა და ლიტერატურა, მასწავლებლის წიგნი, მე-9 კლასი. "მერიდიანი", თბილისი.

ყიფიანი, გურამ (2012) ქალაქი როდოპოლისი. სხვა. არტანუჯი.

შარვაშიძე, ნინო (2012) ზრდასრულთა განათლების როლი ინფორმირებული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შტოიერი, შორენა (2012) მარჯორი უორდროპის მოგვიანებით მიკვლეული თარგმანები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩილაჩავა, ლელა (2012) ტოლუოლის ქრონიკული ინჰალაციის მყისიერი და შორეული ეფექტი მოზარდი და ზრდასრული ვირთაგვების ჰიპოკამპის აღნაგობაზე და მეხსიერებასა და დასწავლაზე. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცაგარელი, ლევან (2012) დრამის თეორია. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

ჭიაბრიშვილი, ნინო (2012) გონებრივი რუკა. ელექტრონული ჟურნალი "მასწავლებელი".

ჯავახიშვილი, მანანა (2012) ძალაუფლების გადანაწილება (კორონაციის რიტუალი). ცივილიზაციური ძიებანი (10).

ჯაფარიძე, დიმიტრი და შატბერაშვილი, ოლეგ და ელიზბარაშვილი, ნინო და ბელთაძე, პაატა (2012) აღმოსავლეთის პარტნიორობა და სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის ელემენტები საქართველოში. In: აღმოსავლეთის პარტნიორობა და სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის ელემენტები საქართველოში. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი, თბილისი, საქართველო, С. 7-46. ISBN 978-9941-0-5036-7

ჯაში, მარინა (2012) კომპოზიტების პრობლემისათვის გერმანულ და ქართულ ენებში. Scripta manent, Scientific magazin, 2 (14). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი (2012) Faisons l'éloge à notre diversité linguistique. ელექტრონული ვერსია. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

ჯაში, ქეთევანი (2012) La logique des devinettes -structure, sens, texte. Le Linguiste, Revue Internationale en science du langage (1). ISSN 2251-970X

ჯაში, ქეთევანი (2012) La typologie comparée du nom en français et en géorgien. Le Linguiste, Revue Internationale en science du langage, Hors/s ( 1). ISSN 2251-970X

ჯაში, ქეთევანი (2012) Le Linguiste, Revue Internationale en Sciences du Langage ჟურნალის ფრანგული ნაწილის რედაქტორი და კოორდინატორი. Maison des Langues et des Cultures françaises en Iran, ირანი.

ჯაში, ქეთევანი (2012) Le Linguiste, Revue Internationale en Sciences du Langage, რედაქტორი და კოორდინატორი. Maison des Langues et des Cultures françaises en Iran, ირანი.

ჯაში, ქეთევანი (2012) Le lieu du sens dans le texte litteraire. Le Linguiste (2). ISSN 2251-970X

ჯაში, ქეთევანი (2012) Les difficultés de la traduction du texte juridique et l'interculturel. QuitEdit, Verona, Italy, 2012. ISBN 978-88-6464-159-1

ჯაში, ქეთევანი და ლომია, ნანა (2012) Characteristics of Expression of Basic Emotions in Italian Literary Texts of 20th Century. Us-China Foreign Language, 10 (3). ISSN 1539-8080(Print), 1935-9667(Online)

ჯაში, ქეთევანი და ფარეშიშვილი, მარიამი (2012) The Terms of Translation of Political Newspaper Articles’ Headlines from French to Georgian. Us-China Foreign Language, 10 (2). ISSN 1539-8080(Print), 1935-9667(Online)

ჰოფშტაინი, ავი და სტუკი, მარკ და აილკსი, ინგო და კუპატაძე, ქეთევან (2012) სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში. In: სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში, 2012 წლის 29-30 აგვისტო, ილიას სახ. უნივერსიტეტი, სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Feb 18 11:12:36 2019 PST.