გარიგებები(სამართლებრივი ბუნება და ნორმატიული რეგულირება) Deals (Legal Nature and Normative Regulation)

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2012) გარიგებები(სამართლებრივი ბუნება და ნორმატიული რეგულირება) Deals (Legal Nature and Normative Regulation). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN ISBN 978-9941-18-110-8

[img]
გადახედვა
ტექსტი
Deals (Legal Nature and Normative Regulation).pdf

Download (1MB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
ტექსტი
Deals (Legal Nature and Normative Regulation) (cover).pdf

Download (759kB) | გადახედვა

რეზიუმე

წინამდებარე გამოცემის მიზანია, შეძლებისდაგვარად მოკლედ, კონსპექტუალური და სქემატური სახით გადმოიცეს სამოქალაქო სამართლის უმნიშვნელოვანესი, უზოგადესი სისტემური ცნებისა და ინსტიტუტის - გარიგებ(ებ)ის შესახებ არსებული საკმაოდ მოცულობითი თეორიული ინფორმაცია (ცოდნა), რომელიც საფუძვლად უდევს სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობათა უმრავლესობას. ზემოაღნიშნული მიზანი ნაკარნახევია სურვილით, რომ მკითხველს შედარებით მცირე დროში, შეექმნას წარმოდგენა იმ არსებული დოქტრინალურ-ნორმატიული ინფორმაციის შესახებ, რომელიც აუცილებელია გარიგების, როგორც სამოქალაქო-სამართლებრივი ინსტიტუტის შესამეცნებლად და მიღებული ცოდნის გამოსაყენებლად შემდგომ, პრაქტიკულ საქმიანობაში. წიგნში განხილულია საკითხები გარიგების წარმოშობისა და ისტორიული განვითარების, გარიგების ცნების, სახეების, ნების გამოვლენისა და მოძღვრების ნების ნაკლის შესახებ, გარიგების განმარტების, ფორმის, დაუშვებელი და ბათილი გარიგებ(ებ)ის, თანხმობისა და პირობითი გარიგებების, ასევე, რაც მეტად მნიშვნელოვანია, გარიგებებში წარმომადგენლობის და ამ წარმომადგენლობის სახეების შესახებ. წიგნი დაეხმარება სტუდენტებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან გარიგებების სამართლებრივი რეგულირებისა და თეორიულ-პრაქტიკული მნიშვნელობით, უკეთ შეიმეცნონ გარიგების შესახებ არსებული (მიღებული) თეორიული ცოდნა.

ობიექტის ტიპი: წიგნი
არაკონტროლირებადი საკვანძო სიტყვები: გარიგებები Deals
თემატიკა: K Law > K Law (General)
ქვეგანყოფილება: Faculties/Schools > School of Law
განმათავსებელი მომხმარებელი: პროფესორი გიორგი გ. თუმანიშვილი
განთავსების თარიღი: 22 იანვარი 2014 14:35
ბოლო ცვლილება: 23 იანვარი 2014 20:40
URI: http://eprints.iliauni.edu.ge/id/eprint/421

Actions (login required)

ობიექტის ნახვა ობიექტის ნახვა