შესავალი საქართველოს კერძო სამართალში Introduction to Private Law of Georgia

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2012) შესავალი საქართველოს კერძო სამართალში Introduction to Private Law of Georgia. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN ISBN 978-9941-18-112-2

[img]
გადახედვა
ტექსტი
Introduction to Private Law of Georgia.pdf - გამოქვეყნებული ვერსია

Download (3MB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
გამოსახულება
Introduction to Private Law of Georgia (Cover).pdf - ყდის გამოსახულება

Download (1MB) | გადახედვა

რეზიუმე

წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზანია, სტუდენტებს გააცნოს სამოქალაქო სამართლის არსი, დანიშნულება, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილის ინსტიტუტების მნიშვნელობა და მათი სტრუქტურული აგებულება, თითოეული სამართალმდგომარეობის დეტალური შესწავლის და ანალიზის გზით. წიგნში განხილულია ისეთი მნიშვნელოვანი და ფუძემდებლური საკითხები, როგორიც არის: სამოქალაქო სამართლის სისტემა; კერძო ავტონომია და სახელშეკრულებო თვითბოჭვა; საკუთრების გაგების იდეოლოგიური ინტერპრეტაცია; სამოქალაქო სამართლის წყაროები; ფიზიკური პირები; უფლებაუნარიანობისა და ქმედუნარიანობის ცნებები; იურიდიული პირები, მათი წარმოშობა და ნიშნები; იურიდიული პირის სახეები; გარიგებანი; მოძღვრება ნების ნაკლის შესახებ; სანივთო სამართლის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის: საკუთრების ცნება, მნიშვნელობა და ისტორიული განვითარება; უფლებების ცნება და სახეები; საკუთრების უფლების შეზღუდვები; სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობის პრობლემები; მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებები (გირავნობა და იპოთეკა) და მრავალი სხვა საკითხი, რომელიც ღირებულია, როგორც პრაქტიკული, ისე თეორიული თვალსაზრისით და რომელთა შესწავლაც აუცილებელია სამართლის (იურიდიული) ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელო განკუთვნილია, როგორც სამართლის (იურიდიული) ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე პროფესორ-მასწავლებელთათვის და სხვა პრაქტიკოსი იურისტებისათვის, ასევე განხილული საკითხების შესწავლით დაინტერესებული პირებისათვის.

ობიექტის ტიპი: წიგნი
არაკონტროლირებადი საკვანძო სიტყვები: სამოქალაქო, სამართლის, არსი, მნიშვნელობა, წარმოშობა, განვითარება, წყაროები, ნორმა, გამოყენება, განმარტება, სამართლებრივი, დროში, სივრცეში, პირთა, წრის, მიმართ, ურთიერთობა, პირადი, არაონებრივი, ქონებრივი, პირები, იურიდიული, გარიგება, წარმომადგენლობა, უფლება, უფლებათა, ვადები, ხანდაზმულობა, ქონება, მფლობელობა, სარგებლობა, საკუთრება, განკარგვა, შინაარსი, აღნაგობა, უზურფრუქტი, სერვიტუტი, გირავნობა, იპოთეკა, საჯარო, რეესტრი
თემატიკა: K Law > K Law (General)
ქვეგანყოფილება: Faculties/Schools > School of Law
განმათავსებელი მომხმარებელი: პროფესორი გიორგი გ. თუმანიშვილი
განთავსების თარიღი: 22 იანვარი 2014 14:35
ბოლო ცვლილება: 23 იანვარი 2014 20:39
URI: http://eprints.iliauni.edu.ge/id/eprint/415

Actions (login required)

ობიექტის ნახვა ობიექტის ნახვა