ობიექტების წლებით 2018

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | E | G | J | K | L | M | N | O | S | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 531.

A

Azariashvili, Taliko და Tsintsadze, Nino და Shilakadze, Ana (2018) Impact of Succession Planning and Management on the Effectiveness of Knowledge Transfer and Related Costs in the Private Sector of Georgia. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

B

Beridze, Tamar (2018) DNA identification of sturgeon species available in Georgian markets. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Bitsadze, Givi და Kurbanov, Emil და Melikidze, Giorgi (2018) Branding and Marketing Impact on Destination: Georgia's Efforts to Boost Tourist Influx Through Marketing Campaigns. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

E

Enukidze, Nino და Samunashvili, Davit და Samunashvili, Rusudan (2018) Factors affecting chocolate purchase decision in Georgia. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

G

Gabelashvili, Sophio და Mumladze, Levan და Bikashvili, Ani და Sroka, Pavel და Godunko, Roman და Japoshvili, Bella (2018) The first annotated checklist of mayflies (Ephemeroptera: Insecta) of Georgia with new distribution data and a new record for the country. Turkish Journal of Zoology.

Gogibedashvili, Luka (2018) Revision and Updating of the Database on Key Biodiversity Areas of the South Caucasus. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Gremelashvili, Ia და Nutsubidze, Mariam და Minashvili, Elene (2018) Importance of Flexible Working Arrangements. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

J

Japaridze, Dimitri (2018) ქართული საბანკო ისტორია ათწლეულის მიჯნაზე. Forbes Georgia (77). С. 38-39. ISSN 2233-3487

Japaridze, Dimitri (2018) Georgian Economy in Transition. In: Sowjetisch – Postsowjetisch – Postpostsowjetisch Imperiales Erbe, Nation Building und die Östliche Partnerschaft, October 23-26, 2018, Erevan, Armenia. (არ გამოქვეყნებულა)

K

Khimkova, Nana (2018) Irrational Decision Making During Times of High Market Volatility. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Kirvalidze, Nino და Samnidze, Nino (2018) Aesthetic Morality and Intertextuality of Oscar Wilde's THE HAPPY PRINCE AND OTHER TALES. International Journal of Arts and Sciences, 11 (01). С. 343-356. ISSN 1944-6934

Kuljanishvili, Tatia და Japoshvili, Bella და Mumladze, Levan და Kalous, Lukáš (2018) Preliminary information about the occurrence of Prussian carp Carassius gibelio (Bloch 1782) in mountainous Lake Devdoraki (Caucasus, Georgia). In: 9th workshop on biodiversity, 2018 January, Jevany.

Kuljanishvili, Tatia და Mumladze, Levan და Kalous, Lukáš და Japoshvili, Bella (2018) Fish species composition, sex ratio and growth parameters in Saghamo Lake (Southern Georgia). Biologia.

L

Lok, Isa (2018) Socıo-Economic Factors Affecting Police Officers’ Demand Of Credit Cards and The Impact Of These Factors On Spending: Sample Of Artvin City. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

M

Makharoblidze, Tamar (2018) Modality in Spoken and Signed Georgian. Languages of the Caucasus.. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Makharoblidze, Tamar (2018) On Georgian Preverbs. Open linguistics. С. 163-184.

Makharoblidze, Tamar (2018) Verbal Temporal Categories in Georgian Sign Language (GESL). Moambe, 12 (1). С. 125-129.

Makharoblidze, Tamar (2018) The theory of Neutral Signs (TNS). Moambe, 12 (3). С. 122-128.

Makharoblidze, Tamar და Pfau, Roland (2018) A negation-tense interaction in Georgian Sign Language. Sign Language & Linguistics, 21:1. С. 135-149.

Mgeladze, Ketevan და Nadareishvili, Giorgi და Tsakadze, Nato (2018) Analyzing the Impact of Implemented Enterprise Recourse Planning (ERP) Systems on Organizational Performance: A Case of Consulting Companies Functioning on Georgian Market. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Minadze, Girgi და Minashvili, Erekle (2018) Examining Leadership Impact On Employee Engagement and Retention. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Murvanidze, Maka და Todria, Nino და Mumladze, Levan და Kalatozishvili, Levan (2018) Diversity of soil mite communities in different habitats of Saskhori quarries, Georgia. Persian Journal of Acarology.

N

Nassirkhani, Mahrad და Mumladze, Levan (2018) A new cave pseudoscorpion (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) from western Georgia. Arachnology, 17 (9). С. 496-500. (პროცესშია)

Nozadze, Giorgi და Mgaloblishvili, Mariam და Korganashvili, Mariam (2018) Financial Analyses of the Microfinance Business in Georgia in Response to the Changes of Market Environment. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

O

Okrostsvaridze, Avtandil და Akimidze, Karlo და Gagnidze, Nona (2018) Magmarizm and Ore Occurrences of the Kakheti and Tusheti Regions, Greater Caucasus, Georgia Republic. Journal of Geological Resource and Engineering, 6 (6). ISSN ISSN 2328-2193, USA

Okrostsvaridze, Avtandil და Bluashvili, David და Skhirtladze, Irakli და Avkofashvili, Irakli (2018) Quaternary Volcanos of Shavnabada and Tavkvetili (Georgia): Hazards for the Azerbaijan-Turkey Oil and Gas Pipelines? In: Joint Meeting and Field Trip of IGCP 610 and INQUA POCAS Focus Group, Antalya, Turkey, 14-21 October 2018, Antalia, Turkey.

Okrostsvaridze, Avtandil და Chung, Sun-Lin და Chang, Yu-Han და Gagnidze, Nona და Boichenko, Giorgi და Gogoladze, Salome (2018) Zircons U-Pb Geochronology of the Ore-Bearing Plutons of Adjara-Trialeti Folded Zone, Lesser Caucasus and Analysis of the Magmatic Processes. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 12 (2). С. 90-99. ISSN 0132 - 1447

Okrostsvaridze, Avtandil და Gamkrelidze, Iralki და Gagnidze, Nona და Sukhishvili, Lasha (2018) POTENTIAL OF GEORGIA FOR JOINING UNESCO GLOBAL GEOPARK NETWORK. In: იუნესკოს გეოპარკების მე-8 კონფერენცია, იტალია, ადამელო.

S

Satseradze, Liana და Lomtadze, Sopiko (2018) The Relationship between Employee Job Satisfaction, Turnover and Customer Interaction in Private Sector of Georgia. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Skhiladze, Irakli და Okrostsvaridze, Avtandil (2018) Late Miocene Goderdzi Volcanic Formation, Lesser Caucasus, Georgia:Evidences of the Presence of a Caldera(Poster). In: European Geosciences General Assembly, 11-13 September, 2013, Vienna, Austria.

Skhirtladze, Irakli და Okrostsvaridze, Avtandil (2018) Late Miocene Goderdzi Volcanic Formation, Lesser Caucasus, Georgia:Evidences of the Presence of a Caldera. In: European Geosciences Union General Assembly 2018, 2018, Vena, Austria.

Svanadze, Avtandil და Macharashvili, Giorgi და Gorgisheli, Nika (2018) Profit shifting aspects of intra-group financing: challenges of Georgia and International Practices. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

V

Verulashvili, Salome და Aduashvili, Tornike და Lominadze, Archil (2018) Credit Risk in Georgian Banking Industry. The importance of the information accuracy for assessing credit risk determinants by Georgian commercial banks financing SME and start-ups. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Verulava, Tengiz (2018) Health Financing Policy in the Ukraine and Georgia: Problems and Perspectives. In: Ukraine and Georgia: the century of diplomatic relations. International Scientific Conference Dedicated to the Century of the Establishment of the Ukrainian-Georgian Diplomatic Relations, March 27 - 29, 2018, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

Verulava, Tengiz (2018) Pension System in South Caucasus: Challenges and Reform Options. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 12 (1). С. 168-174. ISSN 0132 - 1447

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz (2018) Medical Tourism in Georgia: Current Barriers and Recommendations. Malaysian Journal of Public Health Medicine, 18 (1). С. 81-87. ISSN 1675-0306

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz და Dangadze, Beka (2018) The Role of Non-Profit Organizations in Healthcare System: World Practice and Georgia. Georgian Med News, 274 (1). С. 178-182. ISSN 1512-0112

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz და Dangadze, Beka და Leila, Karimi (2018) Nurses’ work environment characteristics and job satisfaction: evidence from Georgia. Gazi Medical Journal, 29 (1). С. 12-16. ISSN 2147-2092

აბაკელია, ნიკა (2018) ღია ტიპის სააქციო საზოგადოების მმართველობის ორგანოთა სამართლებრივი როლი და მოვალეობები ერთსაფეხურიანი კორპორაციული მართვის სისტემაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბელიანი, მარიამ (2018) განათლების ადმინისტრირების პროგრამაზე გამოყენებული სწავლების მეთოდები და მათი შეფასება, ამავე პროგრამის სტუდენტების მიერ (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბრამაშვილი, ჟულიეტა (2018) ფჯ სათემო ამბულატორიული სერვისის მუშაობის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბრამიშვილი, თამარ (2018) მოზარდების მეტყველებაში ნეოლოგიზმების წარმოშობისა და გავრცელების დინამიკის სოციოლინგვისტური ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ადამია, ეკა და გაგიძე, გვანცა (2018) ბიზნესის დაფინანსების ძირითადი წყაროები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ავაქოვი, მარიამ (2018) მტაცებლისა და ადამიანის კონფლიქტის შეფასება ჯავახეთის პლატოზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აზიკური, შოთა (2018) მოდერნულობიდან არამოდერნულობისკენ: ბრუნო ლატურის კოპერნიკისებური კონტრრევოლუცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალექსიშვილი, ირინე და ღვინიაშვილი, ნინო და ჭაბაშვილი, ვახტანგ (2018) ლიდერის როლი სტარტაპის წარმატებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალექსიშვილი, ნათია და გოგუაძე, ლია და დონღვანი, დავით (2018) "რეგულირების ზეგავლენის შეფასება (RIA) საქართველოს მთავრობის საგადასახადო ინიციატივა "დაბეგვრის შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმის" შესახებ". სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალიაზოვი, ესმა (2018) ანტიბიოტიკებით გამოწვეული მოლეკულური ცვლილებები მრავლობით-რეზისტენტულ E.coli-ში: ტრანსპორტერების გენების ექსპრესიის ცვლილებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ანთია, ელენე (2018) ინტერნეტ ცენზურის რელიგიური და პოლიტიკური ასპექტები (Case study ირანი და საუდის არაბეთი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არველაძე, სალომე (2018) უკანონო მიგრაციის მართვის მექანიზმები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არუთინოვი, სიუზანა (2018) რეალიები ამერიკანიზმები ქართულ და რუსულ პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არჩემაშვილი, ანა და ციყელაშვილი, მარიანა და კაპანაძე, შორენა (2018) სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუვნელყოფა ქ. თბილისის პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში 2018 წელს ჩატარებული კვლევის საფუძველზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არჩუაძე, მარიამ (2018) დაცული ტერიტორიების დიზაინის გავლენა საკვანძო სახეობების მდგომარეობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არჯევანიძე, სოფიო (2018) სოციალური მედია, როგორც ინფორმაციის გავრცელების პლატფორმა და მისი როლი საზოგადოებრივ პროცესებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ასათიანი, გიორგი (2018) დიდი შირაქის ველის პალეო-ჰიდროლოგიური ქსელის, როგორც ისტორიული გარემოს მთავარი კომპონენტის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ასათიანი, რუსუდან (2018) ადგილობრივი თემის განვითარების მოდელი სოფლის ბიბლიოთეკარის გაძლიერების გზით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ასკილაშვილი, ლია (2018) ანტიბიოტიკორეზისტენტული Klebsiella pneumoniae შტამების მიმართ აქტიური vB_Kp M1 და vB_Kp M9 ბაქტერიოფაგების დახასიათება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აფციაური, ანა (2018) დასწავლის შემდგომი ძილ-ღვიძილის ციკლის სტრუქტურის ცვლილების გავლენა არასრულად დასწავლილი აქტიური განრიდების დავალების გახსენებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახალკაცი, მარიამ (2018) ქართული ანიმაციური ფილმების განვითარების კვლევა საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან დღემდე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახვლედიანი, მარიკა (2018) ქუჩასთან დაკავშირებული ახალგაზრდების სოციალურ ქსელებში არსებული სოციალური კაპიტალის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახვლედიანი, რუსუდან (2018) იდენტობის პროცესების კავშირი აღზრდის განზომილებებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბადაშვილი, თამარ და გიორგაძე, სოფიო და გოგავა, მარიამ (2018) დამრიგებლის როლი პროექტზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვაში, N სკოლის, „სხვა დღის“ მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაიაძე, მაია და ზედგინიძე, შორენა (2018) ტრავმაზე ფოკუსირებული კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის ეფექტურობის შესწავლა ქართულ პოპულაციაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაკურაძე, ლაშა და ლომიძე, ნათია და რიჟამაძე, ქეთევან (2018) ბიზნეს დავების გადაჭრა მედიაციის გზით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბალაევა, გულბენიზ (2018) პოლისის რელიგიის კრიტიკა სოკრატეს მიერ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბალახაშვილი, ივერი (2018) თავისუფლებასა და თანასწორობას შორის კონფლიქტი და მისი სამართლებრივი გზებით გადაჭრის შესაძლებლობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარამაშვილი, ვახტანგ (2018) კრიპტო-ვალუტის დაბეგვრის თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარამიძე, ნატალია (2018) პალეოგარემოს ცვლილებების კვლევა ფარავნის ტბასა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჰოლოცენში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარბაქაძე, ანა (2018) ევფემიზმი როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი და მისი ფუნქციები ინგლისურენოვან ჟურნალისტურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარბაქაძე, ნინო (2018) კულტურული სტერეოტიპების ცვლილება კონკრეტული ჯგუფების ქცევის და ტრადიციების მაგალითზე (სასტუმროს კლიენტებისა და მომსახურე პერსონალის მაგალითი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარდაძე, ნინო (2018) აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვების მშობლების ცხოვრებით კმაყოფილებასთან დაკავშირებული ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბატიაშვილი, მარიამ (2018) ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომხმარებელთა დაცვის სამართლებრივი მექანიზმების იმპლემენტაცია ქართულ კანონმდებლობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაშარული, ნინო (2018) რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და სარისკო სექსუალური ქცევა ქუჩასთან დაკავშირებულ ახალგაზრდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაწელაშვილი, ლილე (2018) კონტროლის ლოკუსის კავშირი ექიმების სამუშაოთი კმაყოფილებასთან და სამსახურებრივ გარემოსთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბახუაშვილი, გულიკო და ქაჯაია, მარიამ და ხაჯიშვილი, თამუნა (2018) მცირე საწარმოთა მენეჯმენტის პრობლემები და დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეგიაშვილი, რუსუდან და ოსეფაშვილი, ქეთევან და კუტივაძე, ქეთევან (2018) საკრედიტო რისკის განმსაზღვრელი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეჟანიშვილი, ანნა და ლისიაკი, თამარ (2018) გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პრაქტიკის კვლევის მეთოდის გამოყენება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების პროფესიული ორიენტაციის პროცესის განვითარების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერაძე, ლევან (2018) კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომის უსაფრთხოების ნორმების იმპლემენტაცია შრომის ხელშეკრულებაში სამშენებლო ინდუსტრიის შედარებითი ანალიზის საფუძველზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიშვილი, ნინო (2018) ლაბორატორიების ხარისხის კონტროლის ეროვნული პროგრამის მოდელის შეფასება და ანალიზი ც ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის მიმართულებით საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიძე, თეა და რობაქიძე, გვანცა და ობოლაძე, მარიამ (2018) დამხმარე მასწავლებლების მუშაობის ეფექტურობის ზრდა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიძე, ნონა და ზარნაძე, მარიამ და ბეჟანიძე, ინგა (2018) კრიპტოვალუტით შრომის ანაზღაურების პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიძე, სოფიო (2018) სვანეთის კავკასიონის მყინვარების დინამიკა კლიმატის ცვლილების ფონზე და მასთან ასოცირებული სტიქიური მოვლენები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერუაშვილი, დალი და გოგუა, მანანა და კაპანაძე, მაგდა (2018) ოჯახის ექიმთან მიმართვიანობის პრობლემები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერძენიშვილი, ცვატა (2018) ანტისემიტიზმის საფუძვლები ადრეულ ქრისტიანობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბესელია, ადა (2018) ღამის ცხოვრება და კლუბური ნარკოტიკების მოხმარება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბესიაშვილი, ნინო და თოდრია, მირიან და ლობჟანიძე, ზვიად (2018) არამომგებიანი საავადმყოფიბის განვითარების პრობლემები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბექაია, ნინო (2018) მემარჯვენე სოციალურ მოძრაობებში გაწევრიანების ფსიქოლოგიური და სოციალური მიზეზები ქართული მარშის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბექაური, გია (2018) არასათანადო კაპიტალიზაცია, როგორც გამჭოლი პასუხისმგებლობის საფუძველი და კრედიტორის დაცვის მექანიზმი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბექოშვილი, მარიამ (2018) მომხმარებელთა უფლებების დაცვა ნასყიდობის ხელშეკრულების დადებისას (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიბილური, თამთა (2018) მოქალაქეთა ჩართულობის პრობლემა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიგანაშვილი, ლიკა (2018) მაღალი მობილობის ჯგუფ B1 ცილების სეკრეცია მაკროფაგებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბლადაძე, თინათინ (2018) ADHD და თამაშდამოკიდებულება : ინტერნეტ და ვიდეო თამაშდამოკიდებულის კავშირი ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის ნიშნებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბლიაძე, გიორგი (2018) საგადასახადო ვალდებულების შეუსრულებლობა როგორც კაპიტალური ტიპის საზოგადოების პარტნიორის გამჭოლი პასუხისმგებლობის საფუძველი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოლქვაძე, ეკატერინე (2018) ქუჩასთან დაკავშირებული ახალგაზრდები-საერთაშორისო გამოცდილება და ქართული რეალობა:პოლიტიკის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოჭორიშვილი, ანი (2018) პროგრამის Erasmus + შედეგები და ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა და ჰუმანიტარული ფაკულტეტების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოჭორიშვილი, ჯონი (2018) ექვთიმე მთაწმინდელის წეს-განგებანი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბრეგვაძე, თეონა (2018) ქუჩასთან დაკავშირებული ახალგაზრდებისთვის არსებული ინტერვენციების ინტეგრაციული (მეტა) ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბრეგვაძე, ქეთევან (2018) ეთნიკური დაპირისპირება, მონათესავე ეთნიკური ჯგუფი და მესამე მხარის ჩარევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუთხუზი, ნათია (2018) მე-20 საუკუნის ამერიკელი სამხრეთელი მწერლის პოზიცია, უოკერ პერსი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბურდული, სოფიკო (2018) სპორტის მზარდი როლი ევროკავშირში: სპორტი და ევროპული ინტეგრაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბურჯანაძე, ზაზა (2018) ნინოწმინდის ისტორიული ძეგლის მაგალითზე, ძეგლის საინჟინრო - გეოლოგიური პირობებისა და კონსტრუქციული გადაწყვეტილებების შესწავლა თანამედროვე მეთოდებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუცინაშვილი, ნინო (2018) ხელშეკრულების მოშლის და ხელშეკრულებიდან გასვლის შედარებით–სამართლებრივი ანალიზი (საფუძვლები, წინაპირობები და სამართლებრივი შედეგები) ცალკელი ხელშეკრულებების და სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუცხრიკიძე, ბექა (2018) თავშესაფრის მაძიებლებსა და ლტოლვილებთან დაკავშირებული სამთავრობო პოლიტიკა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუხრაშვილი, პაატა და Tuite, Kevin და წერედიანი, ნინო (2018) Women as Bread-Bakers and Ritual-Makers Gender, Visibility and Sacred Space in Upper Svaneti. Sacred Places, Emerging Spaces.

გაბაშვილი, თამარ და თოდუა, ნინო და კობიაშვილი, ლიკა (2018) მეცხრე კლასელი მოსწავლეების მშობელთა ჩართულობა სსიპ ქალაქ თბილისის №21 საჯარო სკოლის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბედავა, ნიკოლოზ და გაბედავა, ცირა და გიგაური, კახა და ტურიაშვილი, ლია (2018) ლგბტ თემის კომუნიკაციის რეპოზიციონირება: სტრატეგია და ტაქტიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაგუა, ალექსანდრე (2018) ონლაინ შესყიდვის საფუძველზე წარმოშობილი დავების მოგვარების თანამედროვე ალტერნატიული მეთოდები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გავაშელიშვილი, ელენე (2018) უშვილო ქალები საქართველოში: რელიგიურ აკრძალვებსა და სამედიცინო შესაძლებლობებს შორის. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გალდავა, თინათინ (2018) იდეები და სახელმწიფოს ეკონომიკური სტრატეგია: ჩილე და ურუგვაი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გამეზარდაშვილი, მაია (2018) პროფესიული დეფორმაციისა და რეფლექსიის კავშირი საჯარო სკოლის მასწავლებლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გამყრელიძე, ლაურა (2018) საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის დამოკიდებულება საზოგადოებაში ქალის როლისადმი. თბილისის 10 ეკლესიის მაგალითი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაფრინდაშვილი, მარიამ (2018) მოსახლეობის ჩართულობისა და მოლოდინების კვლევა რაჭის გეგმარებითი ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეგეჭკორი, თამარ (2018) დაძლევის სტრატეგიები და კონტროლის ლოკუსი აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების მშობლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, ანა (2018) ქართული ენის გურული დიალექტის დამუშავება სასრული პოზიციის გარდამქმნელის სახით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, გიორგი (2018) ხელშეკრულების მონაწილე მხარეთა მოთხოვნის უფლებები ლიზინგის ხელშეკრულებაში (შედარებითი ანალიზი საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, ნათია (2018) დმანისის წარწერების ციფრული გამოცემა, სტანდარტიზებული კოდირება და სარედაქციო ფოკუსი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, სალომე და გოგუაძე, მარი და გომარელი, მარიამ და ფარტენაძე, ნინო (2018) სოციალური მედია- კრიზისის კატალიზატორი გენდერული დისკრიმინაციის შემცველი კომუნიკაციის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელხვიიძე, ავთანდილი (2018) ვალუტის კურსის ცვლილების ზემოქმედება სამოქალაქო ურთიერთობებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გერგაია, თეონა (2018) მფლობელობის, როგორც საკუთრების შეძენის ერთ-ერთი საფუძვლის სამართლებრივი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვაზავა, სოფიო და გელაშვილი, გიორგი და თედორაძე, თინათინ (2018) საქართველოში კორპორაციული ბონდების ბაზრის განვითარების პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვალია, ანა (2018) რეიტინგულ ფრანგულ და ესპანურ ელექტრონულ გამოცემებში ვიზალიბერალიზაციამდე და ვიზალიბერალიზაციის შემდეგ საქართველოს შესახებ არსებული დისკურსის შედარება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვენცაძე, მარიამ (2018) ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემის ასახვა სატელევიზიო პროგრამებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაური, ლელა (2018) შეთანხმებული ქმედება- სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი საქართველოს და ევროკავშირის კონკურენციის სამართლის ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგოლაშვილი, ნინო (2018) უსაფრთხო და ჯანსაღი შრომის პირობები და შრომის პირობების ინსპექტირება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გივიაშვილი, მარიამ (2018) საკრალური სივრცული მოდელები ადრე შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიკაშვილი, შალვა (2018) შეიარაღება და ფორტიფიკაცია, როგორც წყარო ძვ. წ.V-I სს-ის კოლხეთის ისტორიის შესასწავლად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორბელიძე, ანა (2018) ფისკალური პოლიტიკა და ბიზნეს ინტერესების გავლენა არჩევნებზე (Case Study: უნრეთი, პოლონეთი, ესტონეთი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, ქეთევან (2018) ოსკარ უაილდის ლიტერატურული ზღაპრების ესთეტურ-ზნეობრივი ასპექტი ინტერტექსტუალურობის ჭრილში და მათი ენობრივ-კულტურული თავისებურებები („ბედნიერი უფლისწულის და სხვა ზღაპრების“ მასალაზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიუნაშვილი, დემეტრე (2018) საქართველოს როლი რუსეთის საგარეო პოლიტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გლურჯიძე, ლილი (2018) თანამედროვე ქართული დოკუმენტური კინოს ტენდენციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგალაძე, ლია (2018) ჯავახეთის ზეგანზე წყალმცურავ ფრინველთა მიგრაციის დინამიკის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგილავა, ინნა (2018) საკუთარი სახელების თარგმნის სტრატეგიები ჯ.რ.რ ტოლკინის რომანის „ბეჭდების მბრძანებელი‟ მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგიჩაშვილი, ნანა და გურგენიძე, თამარ (2018) HR-ის გამოწვევები კერძო და სახელმწიფო სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგობერიშვილი, ნათია და ვარდუაშვილი, ლევან და დემეტრაშვილი, ნატო (2018) საპენსიო აქტივების მმართველი კომპანიების პროცედურების ოპტიმიზაცია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენებით - საქართველოს მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოლაძე, ლია და გონაშვილი, ვახტანგ (2018) ქართული ნავთობკომპანიების კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ეფექტიანობის შეფასება და შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოლაძე, ქეთევან (2018) ნიტროზამინები სწრაფი კვების პროდუქტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოლიძე, თაია (2018) გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში-საქართველოში არსებული პრაქტიკა და პრობლემის გადაჭრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოსაშვილი, ანა (2018) სამედიცინო შინაარსის ყალბი ახალი ამბები ინტერნეტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოხია, დოდო (2018) რელიგიური სასკოლო გარემოს გავლენა სოციალურ ქცევაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოდერძიშვილი, თამარ და მაისურაძე, მარიამ და კაკაბაძე, ანნა და კვარაცხელია, თამუნა (2018) ბრენდის განვითარების პირველი საფეხური ქართული სტარტაპების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოლიაძე, ნინო (2018) სკოლის სოციალური მუშაობა და სოციალური პედაგოგიკა ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოცდილება (ქეისის ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გომურაშვილი, ნინო (2018) რთული ქცევა და აუტიზმი: განმეორებადი ქცევისა და კომუნიკაციური უნარების კავშირი რთულ ქცევასთან, აუტისტური სპექტრის აშლილობების მქონე ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოჩაშვილი, მარიამ (2018) შეზღუდული შესაძლებლობების და სოციალური ჩამორჩენის იდენტიფიცირების თავისებურებანი ქუჩასთან დაკავშირებულ ახალგაზრდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოჩიაშვილი, ნანა (2018) ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის გამოყენება სახელმწიფო სოციალური მუშაკების მიერ საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოჩოლეიშვილი, სალომე (2018) როგორ გავაუმჯობესოთ ახალგადმოსულ მოსწავლეთა საგაკვეთილო ჩართულობა ( სსიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო არქევანის საჯარო სკოლის X კლასის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გრიგოლია, ლადო (2018) თბილისის ქვაბულის მდინარეთა წყალდიდობების და წყალმოვარდნების რისკების შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუბელიძე, სოფიო (2018) კონცეპტი „თავისუფლება“ ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუბიანური, თეონა (2018) ადამიანის მიერ ტკივილის შეფასებაზე ტკივილის მოლოდინის, სიტუაციური შფოთვისა და შუბლის წილის ფუნქციური მდგომარეობის ზეგავლენა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუგუშვილი, სალომე (2018) ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის გარდამავალი პერიოდის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გულბიანი, მარიამ (2018) საქართველოს წიწვიან ტყეთა ეპიფიტური ლიქენების მრავალფეროვნება და ეკოლოგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გულიაშვილი, ნინო (2018) გენდერული იდენტობის რეპრეზენტაცია მედია-დისკურსში (2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ამსახველი ადგილობრივი ინგლისურენოვანი გაზეთების მიხედვით). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუნდაძე, თამარ (2018) მინდობილობის გაცემის რისკი და თავდაცვითი მექანიზმები ქართული და უნიფიცირებული სამართლის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურგენაშვილი, ელინა და კუბლაშვილი, ირაკლი და გასიტაშვილი, მარიამ (2018) საკრედიტო რეიტინგის როლი რისკების შეფასებასა და მართვაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურგენიძე, ანა და ლელუჩაშვილი, თენგიზ და წულუკიძე, პეტრე (2018) სტუდენტთა კმაყოფილებაზე მოქმედი ფაქტორების და შეთავაზებული სერვისების ხარისხის კვლევა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურგენიძე, დავით (2018) ცენზურის პოლიტიკური საფუძვლები საბჭოთა კინოში (1917 წლის ოქტობრის რევოლუციიდან 1932 წლამდე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურეშიძე, სულხან (2018) აჭარა-თრიალეთის რიფტულ-ნაოჭა ზონის ძირითადი მადანმატარებელი პლუტონები და მათი ცირკონების U-Pb გეოქრონოლოგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურული, ელენე (2018) საქართველოში მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საბანკო სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავითაია, გვანცა (2018) ხელმისაწვდომი პერსონალური მონაცემები და სუბიექტური აღქმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავითაშვილი, ნატო (2018) სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წინამოსამზადებელი ეტაპის მნიშვნელობა. საქართველოში არსებული პრობლემების ანალიზი და მათი გადაწყვეტის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დათუაშვილი, დავით (2018) პიროვნული თავისებურებების კვლევა სამხედრო მოსამსახურებში (იუნკერებსა და ოფიცრებში). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დათუაშვილი, ლიკა (2018) საგარეო დახმარების განხორციელების სირთულეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დალაქიშვილი, თამარ და გაბელია, ნინო და სუხიაშვილი, თეონა და კაპანაძე, გიორგი (2018) სათავგადასავლო ტურიზმის პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დანელია, გვანცა და ნასრაშვილი, ლუკა და ჩალაძე, მარიამ (2018) ჯანდაცვის ხარისხის მართვის მენეჯერების როლი და ფუნქცია თბილისის ჰოსპიტლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დარჩიაშვილი, მარიამ (2018) მესხების ეკონომიკური და კულტურული პრაქტიკები ყოველდღიურობაში: ნასაკირალის მაგალითი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დარჯანია, იზა (2018) სასრული ჯგუფების ტეიტის კოჰომოლოგიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დევიძე, თეონა (2018) აღსრულება იპოთეკით უზრუნველყოფილი უძრავი ქონების დროს, უპირატესი უფლება და სამართლებრივი შედეგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დევრისაშვილი, ლელა (2018) ადგილობრივი შესყიდვების ისტორია და თანამედროვე გამოწვევები საქართველოში (მაგალითი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოლაბერიძე, დავით (2018) შულავერ ‐ შომუ თეფეს კულტურის ახალი ქვის მასლა მარნეულის ველიდან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დუშუაშვილი, თამთა (2018) პოლისემია ინგლისურ ენაში და მისი წარმოშობის წყაროები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეცადაშვილი, გვანცა (2018) გუანინ ნუკლეოტიდ დამაკავშირებელი ცილის ალფა სუბერთეულის მე-11 ფორმის ექსპრესიის ცვლილებები მხედველობითი იმპრინტინგის დროს წიწილებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვადაჭკორია, ნინო (2018) წინასწარი დასწავლის გავლენა “კამინის ეფექტზე” ვირთაგვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვარდოსანიძე, ნაზი (2018) სტრესის დაძლევის სტრატეგიებსა და ცხოვრებით კმაყოფილებას შორის კავშირი, შეზღუდული შესაძლებლობების/სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე და არ მქონე პროფესიულ სტუდენტებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვართანიან, მარია და შავლიაშვილი, მარიამ (2018) აუტისტური სპექტრის აშლილობების დიაგნოზის გავლენა დიაგნოზის მქონე ბავშვების და-ძმებზე: ფსიქიკური ჯანმრთელობის პერსპექტივა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვარძელაშვილი, თეონა (2018) მოლაპარაკებები სამოქალაქო კონფლიქტში და მესამე მხარის ჩარევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაჩნაძე, თამარ და ჭულუხაძე, თეონა და გაფრინდაშვილი, ნონა (2018) ტურისტული მომსახურებისა და პროდუქტების დივერსიფიკაციის გამოწვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაჭარაძე, ხატია (2018) საქართველოს უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის მიმართება ხარისხის უზრუნველყოფასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2018) ჯანდაცვის სისტემის რეფორმები აშშ-ში ინდივიდუალიზმი და უნივერსალიზმი. ეკონომისტი, XIII (4). С. 142-154. ISSN 1987-6890

ვერულავა, თენგიზ (2018) ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკა უკრაინასა და საქართველოში: პრობლემები და პერსპექტივები. In: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "უკრაინა და საქართველო: დიპლომატიური ურთიერთობების ასი წელი", 27-29 მარტი, 2018 წ., ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2018) IV სამეცნიერო კონფერენციის "ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები" შრომების კრებული IV. ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი, საქართველო. ISBN 2587-4896

ვერულავა, თენგიზ (2018) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 4. ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი, საქართველო. ISBN 2449-2469

ზაალიშვილი, ლიკა (2018) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესორ-მასწავლებლების კვლევითი პროდუქტიულობა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზაზაძე, ნინო და ბარსონიძე, მარი და მაქარაშვილი, ქეთევან (2018) კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პრაქტიკების კვლევა ქართული ორგანიზაციების ჭრილში და საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზაზაძე, რევაზ (2018) Ras-ცილის S-ნიტროზილირების გავლენა ნერვული უჯრედების მიტოქონდრიების ჟანგვით მეტაბოლიზმზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზალოშვილი, ვახტანგ (2018) პოლიტიკური ნება და უნარიანობა/შესაძლებლობა ეთნიკური კონფლიქტის ინიცირების/პრევენციის წყარო. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზამთარაძე, ლადო (2018) სამართალმემკვიდრეობის საკითხი კაპიტალური საზოგადოების რეორგანიზაციის დროს (უპირატესად შრომითი უფლებების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზარდიაშვილი, რობერტ (2018) საარჩევნო რეფორმები პოსტ-კომუნისტურ ქვეყნებში ბულგარეთის და საქართველოს მაგალითი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზედგინიძე, ნინო (2018) სირცხვილისა და დანაშაულის გრძნობა მალადაპტაციური კვებითი ქცევების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზვიადაური, რუსუდან (2018) ქალის პოზიციონირება და სოციალური როლი გასართობ თოქ-შოუებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზივზივაძე, ხატია (2018) ელ-მმართველობის სერვისების გამოწვევები საქართველოში: e-ID ბარათის გამოყენება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზირაქაშვილი, სოფიო (2018) ფონოლოგიური ცნობიერება და წერა-კითხვის უნარი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თადიაშვილი, ხატია (2018) შინმოვლა მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები ხანდაზმული მოსახლეობისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თარზიან, გიულიზარ (2018) სამკვიდროს მიღება ანდერძით მემკვიდრეობის დროს და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი პრობლემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თევზაძე, მაია (2018) გენდერული სტერეოტიპები და ენაში მათი გამოხატვის კომუნიკაციური სტრატეგიები. „მეცნიერება და ცხოვრება“, 1 (17). С. 116-120. ISSN 1987-9377

თევზაძე, მაია (2018) ფრაზეოლოგიზმები, როგორც სტერეოტიპული აღქმის მარკერები ენაში. „მეცნიერება და ცხოვრება“, 1 (17). С. 121-124. ISSN 1987-9377

თევზაძე, მაია (2018) ბარიერები ინტერკულტურულ კომუნიკაციაში. ერუდიტი, 1 (1). С. 40-43. ISSN 2587 - 4861

თევზაძე, ქეთევან (2018) კვებითი აშლილობა და ოჯახური მდგომარეობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თიკანაშვილი, ეთერ (2018) XX ს.-ის 80-იანი წლების ქართული სახელოვნებო ნარატივი ლიტერატურულსა და კინემატოგრაფიულ მედიებში (ოთარ ჩხეიძის რომანი ბორიაყი და გიორგი შენგელაიას კინოფილმი ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თორია, თამარ (2018) ოჯახის გავლენა მოზარდის ფსიქოემოციურ განვითარებაზე (აგრესია, შფოთვა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოფურია, ანაიდა (2018) მასობრივი და სელექციური ძალადობის ფორმების შედარებითი ანალიზი: ფილიპინები და მიანმარი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოფჩიშვილი, მარიამ და ხომერიკი, თამარ და ფუტკარაძე, ჯაბა (2018) საპენსიო ფონდების საინვესტიციო სტრატეგიების წარმატებული პრაქტიკები და საქართველოს საპენსიო რეფორმისთვის ოპტიმალური სტრატეგიის შერჩევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იაპონური, ტელევიზია (2018) იაპონური ტელევიიზის მიერ გადაღებული დოკუმენტური ფილმი საქართველოზე. [ვიდეო]

იაშვილი, ნინო (2018) არსებობს თუ არა კავშირი გარემოსდაცვით ცოდნასა და გარემოსდაცვით ქცევას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ივარდავა, ნანა (2018) ალტერნატიული საცხოვრებელი ზიარ-სახლი, როგორც ცხოვრების ყაიდის მაფორმირებელი ელემენტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ითონიშვილი, გიორგი (2018) სიღარიბის კულტურა საქართველოში: ქუჩაში მყოფი ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრირებასთან დაკავშირებული სირთულეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ინასარიძე, ზურაბ (2018) კავკასიონის კრისტალური ფუნდამენტის საკენის ინტრუზივის რაიონის გეოლოგიური აგებულება და მადანგამოვლნებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ირემაშვილი, მარიამ (2018) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალში დაუსწრებელი გადაწყვეტილების მიღებისას არსებული თეორიული და პრაქტიკული პრობლემების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ისრაელიანი, იანა (2018) საბჭოთა დღესასწაულები ქართული მედიის ასახვაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იშხანოვა, მარიკა (2018) ექვს წლამდე ბავშვებში ხმოვანთა ჩამოყალიბების დინამიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაკულია, თამთა (2018) საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის დამოკიდებულება შრომის და სოციალური უფლებების პრობლემატიკის მიმართ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალანდაძე, გვანცა (2018) ბავშვობისდროინდელი ტრავმატიზაციის კავშირი კოგნიტურ ფუნქციებთან შიზოფრენიის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალანდია, მონიკა და კვარაცხელია, ნანა და მერკვილაძე, სალომე (2018) ეკოტურიზმის განვითარების პოტენციალი იმერეთის რეგიონში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალატოზიშვილი, თამარ (2018) ნიტროზოამინები დამუშავებულ ხორცპროდუქტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალატოზიშვილი, ნონა (2018) მესაკუთრისა და კეთილსინდისიერი შემძენის ინტერესთა კოლიზია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კამლაძე, ანა (2018) რას ფიქრობენ სტუდენტები უნივერსიტეტის მთავარი ფუნქციის შესახებ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კანაშვილი, თენგიზ (2018) აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის გაუდაბნოების ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, ანა (2018) „საქართველოში შინაურ და გარეულ ცხოველებში გავრცელებული ცოფის ვირუსის გენეტიკური მრავალფეროვნების შესწავლა“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, თამარ (2018) გაუპატიურებასთან დაკავშირებული ეროვნული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი გენდერულ ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, ლია (2018) შრომითი მიგრაციის ფემინიზაციის გავლენა შვილების სოციალიზაციისა და რეალიზაციის პროცესებზე საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კარბაია, თამარ (2018) კიბერ საფრთხეების გავლენა არასრულწლოვანთა მიერ სუიციდის მცდელობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაშიბაძე, გიორგი (2018) დასწრებულობის მეტაფიზიკა და “დიფერანსი”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაჭარავა, გოჩა (2018) ბორჯომის ხეობის ტყის ხანძრების ანალიზი დისტანციური ზონდირების საშუალებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაჭარავა, მერი (2018) აღზრდის სტილის კავშირი შფოთვასთან ქართველ სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კახაბერი, დავით (2018) “პოსტ-ტრავმული სტრესული აშლილობა აივ დადებით მსმ ქცევის მამაკაცებში”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კახაძე, მარინე (2018) საქართველოში მიღებული საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების ცნობა‐აღსრულებასთან დაკავშირებული პრობლემები საქართველოს კანონმდებლობისა და პრაქტიკის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კახიძე, თამარ (2018) ეთნიკური კონფლიქტის ზეგავლენა საგარეო პოლიტიკაზე (ქეისები: თურქეთის ტერიტორიაზე მცოხვრები ქურთი ეთნიკური ჯგუფი; რუანდა; ბასკები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კერვალიშვილი, კახაბერ (2018) სიძულვილის ენა სოციალურ მედიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვარაცხელია, ანნა (2018) პროკრასტინაციასა და მოტივაციას შორის კავშირი სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვარაცხელია, მარიამ (2018) ერთი და იმავე სქესის პირების ურთიერთობის სამართლებრივი აღიარება - ვაკუუმი ქართულ კანონმდებლობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვარაცხელია, ქეთევან (2018) დისკრიმინაციის აკრძალვა კერძოსამართლებრივ შრომით ურთიერთობებში (ევროკავშირის სამართლის გავლენა ქართულ კანონმდებლობაზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვაჭაძე, ანნა (2018) სპორტული შფოთვის და მწვრთნელის მოლოდინის გავლენა მოთამაშის სპორტულ შედეგზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვერნაძე, ლარტყა (2018) გამონათქვამის საშუალო სიგრძისა და ტექნიკასთან გატარებული დროის კავშირი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვიკვინია, სოფია (2018) ვალდებულების დარღვევისას მხარეთა მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებები საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის და PECL-ის მიხედვით - შედარებით სამართლებრივი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვირკველია, მარიკა და ღვინიაშვილი, თამარ და ბარათაშვილი, მაკა (2018) სატელევიზიო რეკლამის როლი კომპანიის იმიჯის ფორმირებაში გამაგრილებელი, უალკოჰოლო სასმელების „კოკა-კოლა“, „ნატახტარი“, „ჩერო“, „კულა“ -ს კომპანიების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკაძე, ლელა (2018) იერუსალიმის საკითხი საერთაშორისო და რეგიონულ პოლიტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკაძე, მზია და ბირბიჩაძე, ნანა (2018) საბანკო სფეროში არსებული ტენდენციები და მათი გავლენა კონკურენტულ გარემოზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკნაძე, თორნიკე (2018) ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების ანალიზი კერძო კაპიტალის ზრდისა და ეკონომიკური განვითარების ჭრილში საქართველოს და საერთაშორისო პრაქტიკის შედარების საფუძველზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკნაძე, ნათია (2018) სეკვესტრი, როგორც იძულებითი აღსრულების პასიური სახე, მისი გამოყენების პრიორიტეტი და განვითარების პერსპექტივა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკნაძე, ნატალია (2018) მიკროტალღური დამუშავების გავლენა აფლატოქსინების დეგრადაციაზე ფქვილსა და ზოგიერთ მზა პროდუქტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კილაძე, მანანა და შაქარიშვილი, ლიზა (2018) მაკროეკონომიკული ფაქტორების ზეგავლენა უმუშევრობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კილაძე, ნიკა და ბეჟანიძე, სალომე და კიიანი, მარია (2018) კომპანიის შეფასება საქართველოს ბაზარზე ფინანსური სექტორის მაგალითით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კირთაძე, ირმა (2018) საქართველოში ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში აივ-ინფექცია/შიდსის და C ჰეპატიტის პრევენციის პროგრამების ეკონომიკური შეფასება და მათი გავლენა ეპიდემიოლოგიურ მაჩვენებლებზე. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კირკიტაძე, მამუკა (2018) კიბერსივრციდან მომდინარე საფრთხეები - ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის თანამედროვე გამოწვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კირკიტაძე, ნოდარ (2018) ლის ალგებრის კოჰომოლოგიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობალაძე, შორენა (2018) სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის გამოწვევები ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი განათლების ადმინისტრირების პროგრამის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობახიძე, ანა (2018) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შრომითი უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემები და პრაქტიკა საერთაშორისო და ქართული სამართლის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობახიძე, დავით (2018) ტურიზმის ზეგავლენა საკვანძო სახეობების პოპულაციებზე ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობახიძე, ნინო (2018) იდენტობის გავლენა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების საგარეო პოლიტიკაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობიაშვილი, თინათინ (2018) მდგრადი რხევის ამოცანები დრეკადობის თეორიაში მასალებისათვის ორგვარი სიცარიელით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობიძე, თამარ (2018) რელიგიასთან დაკავშირებული ინციდენტების გაშუქება 1990-იანი წლებისა და თანამედროვე ქართულ პრესაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოდუა, ეკატერინე (2018) მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი და მისი გავლენა საქართველოს ბაზარზე არსებულ კომპანიებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოკაური, მარიამ (2018) მულტიკულტურული განწყობები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კომბეგაშვილი, გვანცა (2018) დასაქმებულის გათავისუფლებასთან დაკავშირებული სტანდარტი - შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის ლეგიტიმური და არალეგიტიმური საფუძვლები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოპალეიშვილი, ნინა და ბერაია, მაკა და მამულაშვილი, გიორგი (2018) ბრენდინგის ფსიქოლოგიური გავლენა მომხმარებლის გადაწყვეტილებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოპალიანი, ქეთევან (2018) „დაბადების“ რელიგიური მეტაფორა და საკრალური მითოსის ნიშნები სუპერგმირების კულტურაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კორინთელი, დაჩი (2018) საერთაშორისო თანამეგობრობა და საშინაო კონფლიქტები: საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დიდი სახელმწიფოების როლი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კორკელია, მარიკა (2018) კონტროლის ლოკუსის და დაძლევის სტრატეგიების როლი კარიერულ წინსვლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუპრაშვილი, ქეთევან (2018) ევროკავშირის მეორე დირექტივით 2012/30/EU დადგენილი მოთხოვნები სააქციო საზოგადოების მიმართ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუპრაძე, დავით და გოქაძე, რეზო და ბიწაძე, ბექა (2018) საქართველოს კომერციული ბანკების მომგებიანობის განმსაზღვრელი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კურტანიძე, ნანა და გაჩეჩილაძე, ნოდარ (2018) ტრანსფერფასდადების გამოწვევები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუჭუხიძე, ლევან და კვანტალიანი, თათა და ბულისკერია, ლევან (2018) მომხმარებელთან ურთიერთობის მენეჯმენტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუხალეიშვილი, ნათია (2018) ფსიქოლოგიური კონტროლის, ქცევის კონტროლის, ავტონომიის მხარდაჭერისა და მხარდაჭერის კავშირი მოზარდების ქცევითი რეაგირების ფორმებთან, თვითდეტერმინაციის თეორიის ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაგვილავა, გიორგი (2018) გერმანიის როლი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაგვილავა, თეონა (2018) ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემა და სატელევიზიო სერიალი „ჩემი ცოლის დაქალები “. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაზარიაშვილი, ანა (2018) ორგანიზაციული იდენტობა და მოტივაცია სამუშაო სივრცეში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლატარია, ლანა და ქოიავა, სოფიო (2018) პაციენტების თვალსაზრისი ოჯახის ექიმის როლზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაფანაშვილი, იოსებ (2018) პერსონალურ მონაცემთა საერთაშორისო გადაცემის სამართლებრივი მოწესრიგება ქართული და ევროპული სტანდარტების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაფერაშვილი, დალი (2018) ჰიპოკამპში ინექცირებული მიოინოზიტოლის გავლენა ლოკალური ელექტრული სტიმულაციით გამოწვეულ კრუნჩხვით აქტივობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეკვეიშვილი, მირანდა (2018) მოზარდების პოლისომნოგრაფული და აქტიგრაფული მონაცემების შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეკიშვილი, ნინო (2018) ამერიკული ტელესერიალების განვითარება 50-იანი წლებიდან დღემდე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეჟავა, თამარ (2018) ნარკოპოლიტიკის გავლენა ქვეყნის ნარკოვითარებაზე-შემთხვევის მეტა-ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლიპარტელიანი, შმაგი (2018) ანტირელიგიური პლაკატები საბჭოთა საქართველოს გაზეთებში (1921-1945). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლობჟანიძე, ელისო (2018) თბილისი - უმაღლესი განათლების საერთაშორისო ჰაბი: პრობლემები და გამოწვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლოლაძე, დავით (2018) ატმოსფერული ნალექების რაოდენობის გაზომვა დაკვირვების სხვადასხვა სისტემით, მონაცემთა თავსებადობა და ცდომილების შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომთათიძე, იური (2018) ნარკოტიკული თრობის მოტივი და მისი სემანტიკა თანამედროვე სამეცნიერო-ფანტასტიკურ ნარატივში (ზურა ჯიშკარიანის საღეჭი განთიადები უშაქროდ და ფილიპ დიკის ვალისი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომთაძე, ანა (2018) კულტურული ფაქტორების ზეგავლენა ალკოჰოლსა და მავნე ნივთიერებებზე ქუჩასთან დაკავშირებულ ახალგაზრდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომთაძე, სალომე (2018) საქართველოს გეოგრაფიის სწავლების მნიშვნელობა და მოტივაცია არაქართულენოვან სკოლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომიძე, ნიკა (2018) ბრძოლა ჰეგემონობისთვის ახლო აღმოსავლეთში (ირანი VS საუდის არაბეთი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომსაძე, გიორგი (2018) საკადრო პოლიტიკის გამოწვევები საჯარო სამსახურში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომსაძე, რუსუდან (2018) სოციეტალური უსაფრთხოების სექტორი ირანში: რელიგიის როლი ირანულ პოლიტიკურ იდენტობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომსაძე, ქეთევან და წიკლაური, ხატია და ბასიშვილი, თამარ (2018) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები საქართველოში: გამოწვევები და პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომჯარია, თამთა და კოშაძე, მარიამ და ბლიაძე, თამილა (2018) სოციალური პასუხისმგებლობა, როგორც კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების ერთ-ერთი ფაქტორი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლორთქიფანიძე, მაია და მგელაძე, თათული და ხურციძე, სალომე (2018) განმავითარებელი შეფასების აქტივობების ეფექტიანობის კვლევა თბილისის 21-ე საჯარო სკოლის VIIIგ და Xბ კლასებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაისაშვილი, ნანა (2018) „მომვლელის ტვირთი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაისურაძე, ირაკლი (2018) სახელმწიფოს ეთნოპოლიტიკის გავლენა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე (მალაიზია, ნიგერია, ინდონეზია). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამაგეიშვილი, ანა (2018) კომერციული ბანკების გადახდისუუნარობის მოწესრიგება ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამამთავრიშვილი, ნინო (2018) კომუნიკაციის მნიშვნელობა მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამნიაშვილი, გიორგი (2018) ფილმების სათაურების თარგმნის სტრატეგიები (ინგლისურენოვანი, რუსულენოვანი და ქართულენოვანი ფილმების საფუძველზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მანაგაძე, თინათინი (2018) ელექტრას სახის რეინტერპრეტაცია მეოცე საუკუნის გერმანულენოვან ლიტერატურაში (ჰუგო ფონ ჰოფმანსთალისა და გერჰარდ ჰაუპთმანის პიესების მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მანაგაძე, ლონდა (2018) მობოდიშების სამეტყველო აქტების თავისებურებები ინგლისურსა და ქართულ ენებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაღლაკელიძე, რევაზ (2018) საერთაშორისო დახმარების ეფექტურობა და მისი გავლენა განვითარებაზე, სუბ-საჰარულ აფრიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაღრაძე, ლილე (2018) კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის აღდგენისუნარიანობის სტრატეგიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჩურიშვილი, ნინო (2018) ფარდობითი დეპრივაცია და ფერადი რევოლუციები პოსტ - საბჭოთა ქვეყნებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭავარიანი, ნიკოლოზ (2018) შებრუნებადი მრავალწევრის გრადიენტის ტოპოლოგიური ხარისხის ალგებრული გამოთვლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭანკალაძე, თამარ და ცისკარაშვილი, ბექა (2018) დასაქმება საჯარო სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭარაშვილი, ბექა და გოგიძე, ნათია და გუგუნავა, რატი (2018) გაყიდვების და მარკეტინგის დეპარტამენტების ურთიერთდამოკიდებულება და მარკეტინგის როლი ბიზნესის განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭარაშვილი, ლაშა (2018) უნარების შეუსაბამობა საქართველოს განათლების სისტემაში: რა უნარები სჭირდებათ დამსაქმებლებს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭარაშვილი, ქრისტინე (2018) მესაკუთრის ინტერესების დაცვა მისი ნების არარსებობის შემთხვევაში უძრავი ნივთის გასხვისებისას (სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი და საკანონმდებლო რეგულაციები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახათაძე, თამთა და ხარჩილავა, სოფიო და გარსევანიშვილი, მარიკა (2018) კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება ფიზიკაში და მოსწავლეთა მოტივაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახარაძე, გიორგი და კალატოზი, ანა და ბოლქვაძე, ევა (2018) „ილიაუნის ბიზნესის სკოლის სტრატეგიული დაგეგმვის მარკეტინგული კონცეფცია და საკომუნიკაციო სტრატეგია”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახარობლიძე, თამარი (2018) კომპიუტერული თარჯიმანი ჟესტურიდან სამეტყველო ენაზე. “ენა და კულტურა “. С. 60-65.

მახარობლიძე, თამარი (2018) ლინგვისტური წერილები - IV. წიგნის ფაბრიკა, თბილისი.

მახარობლიძე, თამარი (2018) პარადიგმულად ფუნქციონირებადი მორფოლოგია (PFM) და ქართული პოლიპერსონალური ზმნის სისტემა. ენათმეცნიერების საკითხები.. (პროცესშია)

მგალობლიშვილი, ნინო და ხუროშვილი, სოფიკო და კოკაია, სალომე (2018) საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის გამოწვევები და რისკები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მებონია, მიხეილ (2018) ნანოსტრუქტურირებული ფენების ელექტრული თვისებები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეგრელიშვილი, ნინო (2018) გენდერული განსხვავებები ოჯახში ძალადობის აღქმაში, ნიქოზის თემის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეგრელიშვილი, სანდრო (2018) დემოკრატიის დეკონსოლიდაციის გამომწვევი ფაქტორები (Case Study - უნგრეთი, ვენესუელა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეგრელიძე, თამარ (2018) "შუშის ჭერის" ბარიერი საზოგადოებრივი აღიარების მქონე ქართველი ქალის ცხოვრებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეზვრიშვილი, მარიამ და სეთაშვილი, მარიამ და მუჯირიშვილი, ნინო (2018) საქართველოს საგარეო ვაჭრობის განვითარება ანუ როგორი „ვაჭარია“ საქართველო? სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეკოკიშვილი, ნინო (2018) ეგზისტენციალური სისავსისა და პროფესიული გადაწვის კავშირი მასწავლებლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელაძე, მერაბ (2018) იადიგარ დაუდი და ისლამური მედიცინა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელისკაური, ანა (2018) რკინის შემცველობა დამუშავებულ ხორცპროდუქტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელქაძე, მარიამ (2018) სექსუალური შევიწროების სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები და გამოწვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მენთეშაშვილი, არჩილ (2018) ანტანტის სახელმწიფოთა პაკეტური მიდგომა კავკასიის რეგიონისადმი 1918-1921 წლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მერაბიშვილი, ალექსანდრე და გელაშვილი, დავით (2018) დაგროვებითი საპენსიო სისტემის რეფორმა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მერებაშვილი, გიორგი (2018) გომბორის ქედის (მტკვრის ნაოჭა შეცოცებათა ზონის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილის), აღჩაგილ-აფშერონული ასაკის ნალექების პალეოდინებების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მესხი, თამარ (2018) უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა საქართველოში: სტრუქტურული და კულტურული ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეცხვარიშვილი, გალინა და ტატიაშვილი, ნინო და ფოცხვერაშვილი, მაგდა (2018) ,,კრიტიკული მეგობარი“ - მასწავლებელთა თანამაშრომლობის გაუმჯობესებისა და პროფესიული განვითარების ინსტრუმენტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქელაშვილი, მარიამ (2018) პოტენციალთა მეთოდი სამგვარი ფოროვნობის თერმოდრეკადობის წრფივ თეორიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქელაძე, მარიამ და სიყმაშვილი, ნატო და ნათენაძე, გიორგი (2018) ოჯახური მარნების როლი ღვინის ტურიზმის განვითარებაში (კახეთის რეგიონში). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქელაძე, ჯემალ (2018) არაღიარებული ქვეყნების სამართლებრივი სტატუსი და მასთან დაკავშირებული საერთაშორისო კერძო სამართლებრივი საკითხები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქიაშვილი, სალომე (2018) პოლიტიკური სტატიების ქართულად თარგმნის მექანიზმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიყორაშვილი, ანა (2018) ციტოპლაზმური პოლიადენილირების ელემენტ მაკავშირებელი ცილა 3 -ის ცვლილებები მხედველობითი იმპრინტინგის დროს წიწილებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მკერვალიშვილი, გვანცა (2018) ელექტრონული კომერციის განვითარება საქართველოში და მისი შესაბამისობა ევროკავშირის დირექტივებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოდებაძე, ირაკლი (2018) ვიზუალური კოდირების თავისებურებები თანამედროვე ინგლისურენოვან იკონოტექსტებში (ჯონ ბენვილის ზღვა, მარკ რავენჰილის აუზი (უწყლო)). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მორჩაძე, თათია (2018) კავშირი ემოციურ ინტელექტსა და პროფესიულ გადაწვას შორის დაწყებითი კლასის მასწავლებლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მორჩაძე, ნინო (2018) გამარტივებული წარმოება როგორც დავის გადაწყვეტის ეფექტური საშუალება (შედარებითი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მჟავანაძე, ნანა (2018) სვანური საკულტო რიტუალის მუსიკოლოგიურ-ანთროპოლოგიური ასპექტები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუმლაძე, სალომე (2018) მტკიცების ტვირთის განაწილების სამართლიანი და ობიექტური სტანდარტი (გერმანიისა და ინგლისის კანონმდებლობის შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუნჯიშვილი, გიორგი (2018) სტუდენტური ჩართულობის როლი უნივერსიტეტის ხარისხის შიდა უზრუნველყოფაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურმანიშვილი, ელენე (2018) საარჩევნო სისტემები და ფისკალური პოლიტიკა მრავალეთნიკურ სახელმწიფოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მღებრიშვილი, თამარ (2018) ძალადობის მსხვერპლი წამალდამოკიდებული ქალების წვდომა თავშესაფრებზე და შესაბამისი სერვისის მიწოდების მზაობის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მწყერაშვილი, ლია და ზედგინიძე, მარიამ და გოგოხია, მარიამ (2018) როგორ გავზარდოთ თვითშეფასების წიგნიერება სკოლის განვითარებისთვის (სსიპ - ქ. თბილისის №43 სკოლაში). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნადარეიშვილი, თამარ და მარგალიტაძე, ანუკი და გულიშვილი, თეონა (2018) საქართველოს საბანკო სფეროში თანამშრომელთა მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების შედეგების როლი თანამშრომელთა განვითარებისა და ანაზღაურების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნათელაშვილი, ნიკოლოზ (2018) მესაკუთრის და მფლობელის პასუხისმგებლობის ფარგლების დადგენის პრობლემა სატრანსპორტო საშუალებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნაკაშიძე, მარიამ და ჯოხაძე, სალომე და ღაღანიძე, დემეტრე (2018) „ტვინების გადინება“ საჯარო სექტორიდან და აღნიშნული პროცესის განმაპირობებელი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნამგალაური, ზეინაბ (2018) ბულინგის ფორმები და გამოვლინებები საბაზო და მაღალი საფეხურის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნამგალძე, სალომე (2018) გმო-ს სკრინინგი მარცვლეული კულტურების თესლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნანობაშვილი, მარიამ (2018) ეკონომიკური ურთიერთდამოკიდებულება, ნავთობი და საგარეო პოლიტიკა (შემთხვევების შესწავლა: 1973, 1979 და 2012 წლების ნავთობკრიზისები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნანუმიანი, ანა (2018) NMDA-გლუტამატის რეცეპტორის და სიგმა-1 რეცეპტორის გადანაწილება სინაფსურ მემბრანაში ჰიპოთირეოზის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნარმანია, ლიკა (2018) თომა ჩაგელიშვილის „აგვისტოს ომი“ (წყაროები, ინფორმაცია, ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნარსია, მარიკა (2018) მდინარე დურუჯის წყალმოვარდნის მოდელირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნასრაშვილი, გიორგი (2018) რეგულაციის გავლენის შეფასების (RIA) სისტემის გამოწვევები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნასყიდაშვილი, გიორგი (2018) არაკეთილსინდისიერი სუბიექტის მონაწილეობის შეზღუდვა სახელმწიფო შესყიდვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნაჭყებია, მარიამ (2018) იძულებითი ემიგრაციისა და გადასახლების გავლენა იტალიელი და ქართველი მწერლების შემოქმედებაზე (იტალიელი პოეტის დანტე ალიგიერისა და ქართველი მწერლის გრიგოლ რობაქიძის ცხოვრებისა და შემოქმედების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნაჭყებია, სოფიო (2018) ისტორიული და ადრე ინსტრუმენტული პერიოდის მიწისძვრების კვლევა GIS ტექნოლოგიების გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნებიერიძე-ხუნდაძე, ნატო (2018) მომავალის ქალაქი, არქიტექტურა და ადამიანი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნერგაძე, თინათინ (2018) ქალთა ცხოვრების რეპრეზენტაცია შუა საუკუნეების (IV-XI სს) საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნინიკაშვილი, გიორგი (2018) პროფესოს ალფრედ თომატისის თერაპიის გავლენა სასწავლო უნარების განვითარებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიქაბაძე, ნინო (2018) ინკლუზიური განათლების მიმართ დამოკიდებულებისა და თვითეფექტურობის კავშირი მასწავლებლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიშნიანიძე, ომარი (2018) იემენის სამოქალაქო ომი და რელიგიური ფაქტორი ლოკალურ ომებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნოზაძე, ეკატერინე (2018) სტუდენტთა მიერ ქართული და უცხოური საგანმანათლებლო სისტემის შეფასება და მათი მიგრაციული განწყობები - სახელმწიფოს როლი და გამოწვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნონიაშვილი, გიორგი (2018) საქართველოს მიერ გატარებული საგარეო პოლიტიკური კურსი ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში (ინგუშეთი, ჩეჩნეთი, დაღესტანი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოგანეზოვი, ნინო (2018) მიოინოზიტოლის ინტრაჰიპოკამპალური შეყვანის გავლენა პენტილენტეტრაზოლით გამოწვეული კრუნჩხვების ელექტროფიზიოლოგიურ მახასიათებლებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოდიშარია, ია (2018) ცხვარიჭამია. არტ-ჰოლი იალნო. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოთარაშვილი, ქეთევან და არაქელოვა, ქრისტინე (2018) კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დიდაქტიკური მოდელი - „ექსპერიმენტული მათემატიკა“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ონიანი, თენგიზ (2018) აქტიური განრიდების ტესტის მოდიფიცირების და ძილის ტოტალური დეპრივაციის გავლენა არასრულად დასწავლილი ამოცანის გახსენებაზე ვირთაგვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ონიანი, ლევან (2018) პენიტენციური ჯანდაცვა და პაციენტის უფლებები პენიტენციურ დაწესებულებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ორველაშვილი, თინიკო და თხელიძე, ნატო და კვიჟინაძე, სოფია (2018) ტექნიკურ-მატერიალური ბაზის ეფექტურად გამოყენება სსიპ ქ. თბილისის N200 საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქრიაშვილი, ნათია (2018) პარა-კრეზოლის ეფექტი NMDA-გლუტამატის რეცეპტორის სუბერთეულოვან შემადგენლობაზე ვირთაგვის თავის ტვინის პლაზმურ მემბრანებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქროპირიძე, ომარ (2018) სასამართლოს საერთაშორისო კომპეტენციის განსაზღვრა უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილებათა ცნობა‐აღსრულებისას (შედარებით‐სამართლებრივი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქროპირიძე, ქეთევან (2018) ფლავონოიდ ნობილეტინისა და რესვერატროლის აქტივობა სუნთქვითი ჯაჭვის კომპლექსებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქროსცვარიძე, ავთანდილი (2018) დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ - საქართველოს რესპუბლიკის 100 წლის იუბილე. In: დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ რესპუბლიკის 100 წელი. „განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების ინსტიტუტი“., С. 195-205.

ოქროშიაშვილი, თინათინ (2018) ნავთობის რესურსები და გენდერული უთანასწორობა არაბულ ქვეყნებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოშხერელი, ოშხერელი (2018) ბრაზის გამოხატვის ფორმების კავშირი მსჯავრდებულებში მარტოობის განცდასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოხანაშვილი, ანი და ლაცაბიძე, ნინო და ბერიძე, ნატალია (2018) საზოგადოების დამოკიდებულება ევთანაზიისადმი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპიანი, ტერეზა (2018) H-Ras-ის პალმიტირების გავლენა თავის ტვინის მიტოქონდრიების ბიოენერგეტიკაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპიტაშვილი, ვენერა (2018) უცხოს თვალით დანახული ქართული სტუმარმასპინძლობა (მშვიდობის კორპუსის მოხალისეების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პატარაია, ბადრი (2018) საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის მნიშვნელობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პატარკაციშვილი, გიორგი (2018) ქართული პოლიტიკური სკანდალის მატრიცა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაქსაშვილი, სალომე (2018) K-თეორია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაჭკორია, დიანა (2018) კალციუმ/კალმოდულინ დამოკიდებული პროტეინ კინაზა I-ის ცვლილებები მხედველობითი იმპრინტინგის წიწილებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჟვანია, მამუკა (2018) ეთნიკური კონფლიქტის მოგვარების გამოუყენებელი ინსტრუმენტები (აფხაზეთი, ჩრდილოეთ ირლანდია). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჟღენტი, ბელა (2018) აღზრდის სტილის განზომილებებისა და ბულინგის კავშირი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რატიანი, მარიამ (2018) კიბერშეტევების როლი და მნიშვნელობა აშშ-ს, ბრაზილიისა და ინდოეთის ელექტრონული საარჩევნო სისტემების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რატიაშვილი, ელენე (2018) მარკეტინგული ტერმინოლოგიის თარგმნის სირთულეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რობაქიძე, თამარ (2018) ევროკავშირისა და რუსეთის სამეზობლო პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რომანაძე, კახა (2018) „ვერეს ციხის“ ადაპტაცია, რენოვაციის პროექტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

როსტიაშვილი, ლანდა (2018) სიგარეტის რეკლამა ინგლისურენოვან მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში და მისი კომუნიკაციურ-დისკურსული თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

როსტიაშვილი, ნინო (2018) NADH დეჰიდროგენაზული კომპლექსის II და IV სუბერთეულების რაოდენობრივი ცვლილება მხედველობითი იმპრინტინგის დროს წიწილებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რუსია, ნინო და ცქიმანაური, ნინო და სანიკიძე, სალომე (2018) ემოციური ინტელექტის როლი უკუკავშირსა და თანამშრომლის მოტივაციაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საბაშვილი, ვალერი და ალუღიშვილი, ნინო და მდინარაძე, სოფიკო (2018) როგორ შეცვლის რადიკალურად საქართველოს ეკონომიკას "ბლოკჩეინი". სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საგინაშვილი, მაკა და ქოქაშვილი, რუსუდან და ცისკარავა, ლევან (2018) საწარმოო დანაკარგების აღრიცხვის პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სადღობელაშვილი, ნათია (2018) დმანისის ციფრული ეპიგრაფიკული კორპუსის სტანდარტიზებული კონტროლირებადი ლექსიკონი და პროსოპოგრაფიული კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამადაშვილი, ანა (2018) მშობლის ვიზიტების სიხშირის გავლენა შფოთვასა და აკადემიურ მოსწრებაზე მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები ბავშვების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამადაშვილი, ნატო (2018) კონფორმულობის გავლენა მონაცემთა გაყალბებაზე ქცევითი თერაპიის ჩატარების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამურაძე, ნინო (2018) აუტიზმის მქონე პირების მიმართ დამოკიდებულებას და ემპათიის უნარს შორის კავშირი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სანიკიძე, ვერიკო (2018) უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების წარმოშობა და მასთან დაკავშირებული პრაქტიკული პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საყვარელიძე, ია (2018) იდენტობის პროცესები და თვითშეფასება ქართველ მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სახელაშვილი, ირინე (2018) საქართველოში ძილის მედიცინის განვითარების გამოწვევები: ძილის დარღვევების, პრევალენტობისა და რისკ-ფაქტორების კროს-სექციური კვლევა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სახვაძე, მარიამ და ფიჩხაია, ნონა და გოგაშვილი, ქეთევან (2018) პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სერგია, მარიამ (2018) მარტვილის სამონასტრო საგანძური, როგორც კოლექტიური მეხსირების ფენომენი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სეხნიაშვილი, ანა (2018) ქუჩასთან დაკავშირებულ ახალგაზრდებში გავრცელებული ძალადობის ფორმები: განსხვავებები ეთნიკური ჯგუფების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სილაგაძე, მარიამ და ფირცხალავა, ნათია (2018) ორგანიზაციული გარდაქმნებისადმი/ცვლილებებისადმი რეზისტენტულობა - მიზეზების და პრაქტიკული გამოცდილების კვლევა ქართული და უცხოური ორგანიზაციების ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიმონიშვილი, ქეთევან (2018) საწარმოთა რედომიცილების სამართლებრივი ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სირაძე, გვანცა და ტატიშვილი, მარიამ და მეგრელიშვილი, ქრისტინე (2018) მომხმარებელთა კმაყოფილება კერძო და საჯარო სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიხარულიძე, ელისაბედ (2018) საკვები ნივთიერებების გონივრული მართვა ნაკლები დანაკარგის უზრუნველსაყოფად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სომხიშვილი, ნატო (2018) ინტერნეტ თამაშებზე დამოკიდებულობის პრევენციის მექანიზმების შესწავლა საქართველოს ორ საჯარო საჯარო. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სონღულაშვილი, ლევან (2018) ერთი ტიპის ზმნათა კლასიფიკაციისთვის ქართულ ენაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სოსელია, ნინო (2018) სეისმური მეწყერების საშიშროების კვლევა საქართველოს ტერიტორიაზე GIS ტექნოლოგიების გამოყენებით (რაჭის და აჭარის მაგალითი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სტეფანიშვილი, ნათია (2018) ნარკოვითარება საქართველოში წლიური ანგარიში 2016. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სტეფნიაშვილი, ია (2018) ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება და მისი განხორციელება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სტურუა, სოფიო (2018) კავშირი ვიდეო თამაშებსა და აგრესიულ ქცევას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუბელიანი, ლიკა და კოსტანიშვილი, გიორგი (2018) ანესთეზიოლოგების ანაზღაურება, სამუშაოთი კმაყოფილება და სტრესის დონე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუდაძე, სოფიო (2018) ბავშვთა კეთლიდღეობა საქართველოში: ცნება და რეალობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სულაქველიძე, გურამ და ჩხეიძე, შალვა (2018) როგორ გავაუმჯობესოთ თვითშეფასების წიგნიერება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სულხანიშვილი, თამარ (2018) დაცულ ტერიტორიებზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ტენდეციების შეფასება და რეკომენდაციები მდგრადი განვითარებისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სურმავა, ირაკლი (2018) სახელმწიფო შესყიდვების არსებული სისტემის შეფასება: შეუსრულებელი ტენდერების გამომწვევი მიზეზები და მათი აღმოფხვრის პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სხილაძე, თამარ (2018) ფილმი, როგორც მედიასაშუალება მოსმენა-ყურების უნარ-ჩვევის გასავითარებლად გერმანული ენის გაკვეთილზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სხილაძე, ქეთევან (2018) მონოლინგვური და მულტილინგვური პოლიტიკა ინგლისურენოვანი სამყაროს შიდა წრის ქვეყნებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სხირტლაძე, ნიკოლოზ და მოისწრაფიშვილი, გიორგი (2018) ელექტრონული ჩართულობის პლატფორმა ქალაქის განვითარებისთვის: საკომუნიკაციო სტრატეგია და ტაქტიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბატაძე, მარიამ (2018) დემოკრატიული კონტროლი შეიარაღებულ ძალებზე და თავდაცვის სექტორის საპარლამენტო ზედამხედველობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბიძე, თამარ და შანავა, მაგდანა (2018) ადრეული ინკლუზიური განათლების ორგანიზაციული გამოწვევები განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი ორი ბაღის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტატიშვილი, დავით (2018) არარეგისტრირებულ მოძრავ ნივთებზე იძულებითი აღსრულების განხორციელების პრაქტიკა და მისი სამართლებრივი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უბილავა, ქეთევან და გავაშელაშვილი, თეკლა და ტაბატაძე, ნინო (2018) კომუნიკაციის თანამედროვე ინსტრუმენტები ქართულ კომპანიებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ურუშაძე, ლელა (2018) ზოონოზური პათოგენები და მათი მოლეკულურ ეპიდემიოლოგიური დახასიათება საქართველოს ხელფრთიანებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფარადაშვილი, ნათია (2018) „კეთილსინდისიერი შემძენი და მისი სამართლებრივი თავისებურებანი ქართული სამართლის მიხედვით (( საკონსტიტუციო) სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზი)”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფარეხელაშვილი, იოსებ (2018) სამხრეთ კავკასიის ენერგო დერეფნის განვითარების პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფარულავა, თამარ (2018) ოკაზიონალური სიმბოლური სათაურების ენობრივ-კულტურული თავისებურებები ჯონ გოლზუორთის მეგატექსტში „თანამედროვე კომედია“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფარჯიანი, თეკლა და ბუჩუკური, თინათინ და კაციტაძე, სოფიო (2018) თანამშრომელთა გადინების კვლევა საქართველოში მოქმედ სწრაფი კვების რესტორნებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაშალიშვილი, ნინო (2018) კოჰეზია ლიტერატურული ტექსტის თარგმანში (ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდის რომანის „ნაზია ღამე“ ქართული თარგმანის მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფეიქრიშვილი, ნათია (2018) სქესობრივი განათლების ეფექტურობა ინტელექტუალური დარღვევის მქონე პირებში: ერთი შემთხვევის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფიფია, გიორგი (2018) პოლონეთის ისტორიული გეოპოლიტიკური ინტერესების და გამოწვევების ტრანსფორმაცია ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფოლადიშვილი, დავით (2018) ქციის სამონასტრო კომპლექსის სტრუქტურა და ხუროთმოძღვრული სახე განვითარებულ შუა საუკუნეებში (არქეოლოგიური მასალების მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფოფხაძე, გრიგოლ და მესტიაშვილი, ალექსანდრე და ფოფხაძე, ნინო (2018) ზოგადი ხარისხის მენეჯმენტის როლი საბანკო სექტორის განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფოფხაძე, ნინო (2018) ხარისხის კულტურა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში: დამკვიდრებული პრაქტიკა და სამომავლო შესაძლებლობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფრანგიშვილი, ია (2018) ახალგაზრდებში არსებული დამოკიდებულება შიზოფრენიის დიაგნოზის მქონე პირებისადმი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფხაკაძე, თინათინ (2018) ბოშათა თემი საქართველოში: ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის სოციალური დეტერმინანტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქადაგიშვილი, ზურაბ (2018) საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოწვევები კონსტიტუციური ცვლილებების კონსტიტუციურობის შეფასების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქადაგიშვილი, ნათია (2018) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა რეინტეგრაცია/რესოციალიზაციის საკითხები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქადაგიძე, მერი (2018) საერთაშორისო სტუდენტური მობილობის გავლენა დასაქმებასა და კარიერულ განვითარებაზე: სამაგისტრო საფეხურის მობილური კურსდამთავრებულების პერსპექტივით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქავთარაძე, თეკლე (2018) საბჭოთა ქალის სახე ქართული მხატვრული ლიტერატურის და კინო გმირების მაგალითზე (ტოტალიტარიზმი და მასკულინობა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქათამაძე, ანა და გოგოლაძე, ქეთვან და საგინაძე, მარინა (2018) სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხები აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქათამაძე, მინდია (2018) მედიაცია, როგორც კონფლიქტის მოგვარების ალტერნატივა, მისი გამოყენების კერძო სამართლებრივი სფეროები და საკონონმდებლო რეგულირება (შედარებით-სამართლებივი კვლევა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქანთარია, გულად (2018) საპარლამენტო დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის პრობლემა და მისი ეფექტური გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქარჩავა, ოლია (2018) საგანმანათლებლო გარემოს გავლენა აუტიზმის სპექტრის მქონე მოსწავლეთა სწავლების ეფექტურობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქელეხსაევი, ნინო (2018) კანონის „ფსიქოსოციალური საჭიროებიდან გამომდინარე ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ“ იმპლემენტაციის შედეგების გავლენა ფსიქიკური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქომეთიანი, სალომე (2018) პარტნიორის პირადი ქონებრივი პასუხისმგებლობა კორპორაციის დელიქტური ვალდებულებისათვის შედარებითსამართლებრივი ანალიზი საქართველოს და აშშ-ს მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქუთათელაძე, ირინე (2018) ინფრასტრუქტურული ობიექტების ზეგავლენა დაცული ტერიტორიების ბიომრავალფეროვნებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქუთელია, მარიამ და ბრეგვაძე, ბესიკ და თაბაგარი, ირაკლი (2018) სასწავლო ადმინისტრაციული პროცესების ავტომატიზება სკოლის მენეჯმენტის გაუმჯობესების მიზნით - ელექტრონული მართვის სისტემა "სქულბუქის" მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქურდაძე, სოფიკო (2018) გენთა მიმოცვლა და ჰიბრიდიზაცია დარევსკიას გვარის „mixta“ ჯგუფის კლდის ხვლიკებს შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქურთაული, იმედა (2018) ჰერბიციდის მიმართ ტოლერანტული ტრანსგენური სოიას დეტექცია საკვების უვნებლობისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღოლიჯაშვილი, მაკა (2018) საუნივერსიტეტო სივრცეში სტუდენტთა ადგილზე მომსახურების ვებ პორტალის შემუშავება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყაველაშვილი, გვანცა და მარგიშვილი, ანა და წერეთელი, ქრისტინა (2018) ადრეული ინკლუზიური განათლების გამოწვევები პრაქტიკაში განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი ორი ბაღის ვიდეო დაკვირვების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყაველაშვილი, ინგა (2018) დელიქტურ ვალდებულებათა თავისებურებანი სამედიცინო დაწესებულების მიერ ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყოჩიაშვილი, ალექსანდრე (2018) სახეობათშორისი აგრესია სიმპატრულ მტაცებლებში მგელსა (Canis lupus) და დათვში (Ursus arctos) ტყვეობის პირობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყოჩიაშვილი, ვაჟა (2018) სამუხის ველზე ქურციკის რეინტროდუქციის პროცესის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შავგულიძე, ანა (2018) ტრანსფორმაციული გამოცდილება და გენერაციულობა: ერთი შემთხვევის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შალამბერიძე, თამარ (2018) 12 წლის მოზარდების ძილ-ღვიძილის ციკლის სტრუქტურა - სქესობრივი განსხვავებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შარია, გიორგი (2018) ამერიკის ჰუმანიტარული ინტერვენცია კოსოვოში, წარსულის გაკვეთილები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შარიფაშვილი, ელენე (2018) არქეოლოგიური კვლევა ბედიანის მონასტრის ძველ სატრაპეზოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შარიქაძე, ნინო (2018) ფლავონოიდი ნობილეტინის გავლენა მიტოქონდრიების ენერგეტიკულ ცვლაზე. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შაყულაშვილი, ანი (2018) აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა დაწყვილებით სწავლების ეფექტები სოციალურ სფეროში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შევარდენიძე, ანი (2018) ისრაელ-არაბული ქვეყნების დაპირისპირება და პალესტინური იდენტობის საკითხი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შეთეკაური, თამარ (2018) აქტიური განრიდების ტესტში დასწავლის ხარისხის დამოკიდებულების განსაზღვრა ვირთაგვებში წინასწარ წარდგენილი შეუღლებების რაოდენობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შენგელია, ელენე (2018) ტენესი უილიამსის დრამის „ტრამვაი სახელად სურვილი“ მთავარი თემა და მისი რეფლექსია ამრიკულ და ქართულ სცენაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შენგელია, თამარ (2018) „ქციის ხრამი“ და მის გამოქვაბულ კომპლექსებში აღმოჩენილი შუა საუკუნეების საყოფაცხოვრებო ნივთები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შეროზია, ნათია (2018) ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წინააღმდეგობრივი ურთიერთობები რუსეთთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შეყლაშვილი, გიორგი (2018) მსხივილი და საშუალო ზომის ძუძუმწოვრების თანამედროვე მდგომარეობა თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ ნაწილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შილდელაშვილი, მადონა (2018) ქართული და უცხოური ეპიგრაფიკული და ისტორიოგრაფიული წყაროების გამოყენებით ამაზასპეს იდენტიფიკაციისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შილდელაშვილი, მარიამ (2018) მთარგმნელობითი ტრანსფორმაციები ამერიკელი პრეზიდენტების საინაუგურაციო დისკურსის ქართულად თარგმნის პროცესში (დონალდ ტრამპის,ჯორჯ ბუშისა და ბარაკ ობამას საინაუგურაციო სიტყვებზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შუკაკიძე, მარიამ (2018) ძილის ხარისხის კავშირი განმეორებით ქცევასა და აკადემიურ მოსწრებასთან აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაკვეტაძე, ლელა (2018) ემოციური თვითეფექტიანობა ბულერ და მსხვერპლ მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩალაძე, თამუნა (2018) ზოგიერთი ორგანული ნაერთის როლი ქართულ კონიაკში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩახვაშვილი, იაკობ (2018) PHYWE რენტგენის აპარატის გამოყენება ზედაპირული სტრუქტურების საკვლევად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩივაძე, ანა (2018) ღირსება როგორც სამართლებრივი და კულტურული ფენომენი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიკვაიძე, გიორგი და კახიანი, ეკატერინე და ჯავაშვილი, ანნა (2018) MICE ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და მასთან დაკავშირებული სახელმწიფოს მექანიზმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩილინდრიშვილი, თორნიკე (2018) განვითარების დარღვევის მქონე ბავშვებთან ABA თერაპიის დროს დადებითი და უარყოფითი განმტკიცების ეფექტურობა გაქცევის ქცევის შესამცირებლად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩილინდრიშვილი, ლაშა (2018) მცირე საზოგადოების კაპიტალის ფორმები ვირტუალურ ქსელში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტაძე, ლელა (2018) ბიოფილმის ფორმირების მარეგულირებელი გენების ექსპრესიის ცვლილებების შესწავლა ანტიბიოტიკების თანაობისას β-ლაქტამაზის მაპროდუცირებელი E.coli-ში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიქოვანი, დავით (2018) ქართლის ეკლესია V საუკუნეში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩონიაშვილი, ანა და გულიაშვილი, მარი და კონჭოშვილი, თამარ (2018) კომპანიის სოციალური პასუხისმგელობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩოხელი, დავით (2018) გარდაბნის ჭალის ტყის მერქნიანი მცენარეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩოხელი, ნინო (2018) ფსიქოლოგიური კონტროლის, მიღწევაზე ორიენტირებული ფსიქოლოგიური კონტროლის და დამოკიდებულებაზე ორიენტირებული ფსიქოლოგიური კონტროლის კავშირის კვლევა იდენტობის პროცესებსა და ქცევის კონტროლთან ქართველ მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩუტკერაშვილი, მარიამ (2018) კინოს ფემინისტური თეორიები და მათი რეპრეზენტირება თანამედროვე ჟანრულ კინემატოგრაფში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხვიმიანი, ნინო და ცინცაძე, თეონა და რუხაძე, ივანე (2018) ონლაინ მარკეტინგი - სტარტაპის განვითარების მთავარი ინსტრუმენტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცაგარეიშვილი, მარიამ (2018) მკაცრი შესაბამისობის დოქტრინის მნიშვნელობა და თაღლითობის გამონაკლისი წესის განხილვა საერთაშორისო სავაჭრო პალატის „დოკუმენტური აკრედიტივის უნიფიცირებული წესებისა და ჩვეულებების“ (UCP 600) მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცეკვავა, გოჩა და შანავა, გოგა (2018) თანამშრომლების შენარჩუნების სტრატეგიების როლი კომპანიებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცერცვაძე, თამარ და ფარულავა, ნინო (2018) ნარკოტრანზიტის პრობლემა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცირეკიძე, ქრისტინე (2018) დონ ჟუანის თემა ლიტერატურასა და მუსიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ციხისელი, ნინო (2018) შრომითი ურთიერთობისას დასაქმებულის შრომის უსაფრთხოების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმების დანერგვა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცხვედიანი, მარიამ (2018) „წარმოადგენს თუ არა გავრცელებული კვებითი უნარ-ჩვევები კვებითი დარღვევების განვითარების რისკ ფაქტორებს“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძიძიგური, ანა და მჟავანაძე, ნინო (2018) წერის სწავლების პროცესში არსებული სირთულეები და მათი დაძლევის გზები სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა სწავლებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წეროძე, მიხეილ (2018) კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედის (კობი-წკერეს სეგმენტი) სიღმული აგებულების კვლევა ელექტრო ძიების მეთოდით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წივილაშვილი, ქრისტინე (2018) ეროვნული ბანკის გამოწვევები საფინანსო სექტორის ზედამხადველობის განხორციელებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, თამთა (2018) მიელინის ფუძე ცილის იზომერების ეფექტი მაკროფაგთა პოლარიზაციაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, იზა (2018) თურქეთი და ქურთული საკითხი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, მარიამ და ზაქარეიშვილი, ნინო (2018) კარგი კლინიკური პრაქტიკის დანერგვა სამედიცინო დაწესებულებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, ნინო (2018) ყაზბეგის რეგიონში (ცენტრალური კავკასიონი) ეროზირებული მიწების აღდგენის შედეგები 20 წლის შემდეგ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წილოსანი, თამარ (2018) სანივთო და ვალდებულებითი სამართლის ურთიერთქმედება გარიგებების დადებისას, კანონმდებლობის და სასამართლო პრატიკის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წირღვავა, მარიამ (2018) აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვის მშობლების შვილების მდგომარეობასთან დაკავშირებული სტრესის დაძლევის სტრატეგიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიფურია, ნათია და ქართველიშვილი, ნინო (2018) კავშირი შფოთვის დონესა და დამოუკიდებლობის ხარისხს შორის მხედველობის დარღვევის მქონე მოსწავლეებში სსიპ თბილისის 202-ე საჯარო სკოლის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიქარიშვილი, ქეთევან (2018) სიგმა რეცეპტორისა და რაკის ურთიერთდამოკიდებულება მაკროფაგთა სხვადასხვა ფენოტიპში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭავჭავაძე, ანზორ (2018) Lnp-ის იდენტიფიკაცია და როლი პანკრეასის კიბოს პათოგენეზში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭანტურია, უტა (2018) არქიტექტურა, როგორც ხელისუფლების იდეოლოგიური გზავნილი მოსახლეობას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭაჭიაშვილი, თინათინ (2018) საქართველოს კლინიკებიდან გამოყოფილი Acinetobacter spp. იზოლატების ფენოტიპური და გენეტიკური დახასიათება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭითანავა, თათია და ვაშაკაშვილი, ლია და გოგინავა, ანანო (2018) განმავითარებელი შეფასების ეფექტურად გამოყენება ,,სერვანტესის სახელობის გიმნაზია აია-ჯესსში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიკაძე, ნელი (2018) სატელევიზიო ახალი ამბები, გაშუქების ტენდენციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიპაშვილი, ქეთევან (2018) სეკულარიზაციის და დესეკულარიზაციის დიქოტომია საქართველოს მაგალითზე (2003-2017 წლები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაბეიშვილი, თათია (2018) სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა გამოყენების თავისებურებანი საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო სამართალში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაზალია, რომეო (2018) კატასტროფული ჰიდროლოგიური მოვლენის მოდელირება არაგვის ხეობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაჟალია, თამუნა (2018) წარსულის ინტერპრეტაციისა და აქტუალიზაციის პროცესი საქართველოს პრეზიდენტების საინაუგურაციო სიტყვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარაიშვილი, გვანცა (2018) ემილი დიკინსონი და ტრანსცენდენტალური პოეზია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარაიშვილი, გიორგი (2018) თვითპატივისცემისა და თვითშეფასების მიმართება და მათი კავშირი ღირებულებებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარატიშვილი, რატი (2018) განმანათლებლობის კრიტიკა ჰორკჰაიმერისა და ადორნოს მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარშილაძე, სალომე (2018) უმცირესობაში მყოფი აქციონერების უფლებები საწარმოთა რეორგანიზაციის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხასია, ვლადიმერ (2018) კაინის მჟავით გამოწვეული ეპილეპტოგენეზი და მიო-ინოზიტოლის ზეგავლენა ამ პროცესზე - ჰიპოკამპის ციტოპლაზმური ფრაქციის პროტეომიკული შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხელაძე, ლაშა (2018) რუსეთ–უკრაინის ომი - “პოლიტიკის გაგრძელება” ჰიბრიდული ომის საშუალებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხერხაძე, სალომე (2018) უზრუნველყოფის გარანტიის გამოყენების თავისებურებანი სამოქალაქო სამართალწარმოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხვედელიძე, ლელა (2018) კალამბური ლიტერატურულ ტექსტში და მისი ენათშორისი და შიდაენობრივი თარგმნის თავისებურებები ლუის კეროლის რომანის “Alice’s Adventures in Wonderland“ მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხიზანეიშვილი, სალომე (2018) რელიგიურობა და ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხიხალაშვილი, ცოტნე (2018) G-დოპირებული მზის ელემენტების ტექნოლოგია და ელექტრული მახასიათებლები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხონელიძე, ხატია და ხმალაძე, მარინე (2018) როგორ გავზარდოთ განმავითარებელი შეფასების ეფექტურად გამოყენება ქ.თბილისის N 89 საჯარო სკოლის მე-82 კლასში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხოფერია, ნიკა (2018) ლაზიკის ომი: ლანდშაფტი, სივრცე, რესურსები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხოშტარია, ანა (2018) საბჭოთა მითები მედიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვილი, მაია (2018) ფაზი ლოგიკის გამოყენება სამედიცინო დიაგნოსტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვილი, ოთარ (2018) ღია ტიპის სააქციო საზოგადოებაში სასამსახურო ხელშეკრულების ფარგლები და მისი რეგულირების საკორპორაციო-სამართლებრივი და შრომით-სამართლებრივი ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუცურაული, ბექა (2018) ქუჩების ბაზის გამოყენებით ოპტიმალური მარშრუტის შემუშავების ერთი მექანიზმის შესახებ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაბუა, შოთა და ბოჭორიშვილი, თეკლე (2018) მოსახლობის საჭიროებების კვლევის პრაქტიკა ადგილობრივ თვითმმართველობებში, ბიუჯეტსა და სტრატეგიულ დოკუმენტებში/სამოქმედო გეგმებში მათი ასახვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯავახიშვილი, ზურაბ (2018) ფრინველთა სეზონური გადაადგილება კავკასიაში და მათი როლი ფრინველის გრიპის გავრცელებაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაკობია, ოლღა (2018) განსხვავებული საზომების გავლენა რელიგიას და წინარწმენას შორის კავშირზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანაშია, დიანა (2018) ტიპური განვითარების მქონე ბავშვებთან გატარებული დროის ეფექტი აუტიზმის მქონე ბავშვების ჩართულობის მაჩვენებელზე სასკოლო სივრცეში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანდიერი, დავით და მუმლაძე, ნინო (2018) მასწავლებელეთა პროფესიული განვითარება თანამშრომლობის გზით სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის მათემატიკის კათედრის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანჯღავა, მარიკა და გელუტაშვილი, დავით და ხარაიშვილი, ნათია (2018) მიგრაცია და ფულადი გზავნილები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაფარიძე, სოფიო და ჭუმბურიძე, სოფიკო და დევრისაშვილი, მარიამ და კუკავა, თინიკო (2018) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რეპოზიციონირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაფაროვა, საბინა (2018) გარდნერის მრავალმხრივი ინტელექტის კვლევა განსხვავებულ კულტურულ კონტექსტში (ადრეული მოზარდობის ხანა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯერიაშვილი, ლევან (2018) საკრედიტო ბარათების გამოყენება ჯგუფური ღონისძიებების ორგანიზებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯინჭარაძე, გიორგი და ჭითანავა, რეომირი და ცქიტიშვილი, კონსტანტინე (2018) ლიდერის როლი ბიზნესის წარმატებაში საქართველოს მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯინჭარაძე, ლია (2018) საერთაშორისო მოლაპარაკებების ინტერკულტურული ასპექტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიქია, ელენე (2018) მართლზომიერ მფლობელობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი რეგულაციები და მისი სრულყოფის მექანიზმი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიქია, ქრისტინე და გელეიშვილი, ქეთევან (2018) ბლოკჩეინი: ინოვაციური ტექნოლოგიის გავლენა ეკონომიკასა და საინვესტიციო გარემოზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯმუხაძე, მარიამ (2018) საკენ-ჭუბერის უღელტეხილი - დევნილთა მემორიალი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Thu Feb 14 23:25:56 2019 PST.