ობიექტების წლებით 1938

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | C | G | K | N | V | Z | Н | Х
ობიექტების რაოდენობა: 33.

A

Ambarzumian, V.A. და ამბარცუმიანი, ვ. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. (1938) Problem of Diffuse Nebulae and Cosmic Absorption / დიფუზიურ ნისლოვანედთა და კოსმიური შთანთქმის პრობლემა. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 37-68.

B

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) AH Aurigae. Photographic Light-curve and Elements / AH Aurigae. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 11-14.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) AH Virginis. Photographic Light-curve and Elements / AH Virginis. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 5-83.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) RZ Comae Berenices. Photographic Light-curve and Elements / RZ Comae Berenices. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 7-11.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) SS Comae Berenices. Photographic Light-curve and Elements / SS Comae Berenices. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 15-19.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) UW Aquarii. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 21-22.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) UX Eridani. Photographic Light-Curve and Elements / UX Eridani. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 1-5.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) WW Eridani. Photographic Light-curve and Elements / WW Eridani. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 1-4.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) WW Eridani. Photographic Light-curve and Elements / WW Eridani. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 1-4.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) YY Eridani. Photographic Light-curve and Elements / YY Eridani. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 9-12.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. და Nikonov, V.B. და Никонов, В.Б. და Ambarzumian, V.A. და ამბარცუმიანი, ვ. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. (1938) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. და Zakharin, K.G. და Захарин, К.Г. და ზახარინი, კ. და Nikonov, V.B. და Никонов, В.Б. და ნიკონოვი, ვ. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Горделадзе, Ш.Г. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. (1938) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. და Zakharin, K.G. და Захарин, К.Г. და ზახარინი, კ. და Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Горделадзе, Ш.Г. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1938) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

C

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. (1938) მზის რადიაცია და ატმოსფეროს გამჭვირვალობა აბასთუმანში / Solar radiation and the transparency of the atmosphere at Abastumani. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 147-150.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1938) აქტინომეტრული დაკვირვებანი მთა ყანობილზე / Actinometric observations on mount Kanobili. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 149-157.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1938) მეტეოროლოგიური დაკვირვებანი მთა ყანობილზე / Meteorologic observations on mount Kanobili. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 159-163.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1938) კურორტ აბასთუმნის და მთა ყანობილის კლიმატის შედარებითი შესწავლის საკითხისათვის / On the comparative study of the climate of the health-resort Abastumani and mount Kanobili. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 141-147.

G

Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. (1938) ახალ ვარსკვლავთა ტემბერატურის შესახებ ანთების საბოლოო ფაზაში / On the Temperature of Novae in the Final Phase of Outburst. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 69-97.

Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Горделадзе, Ш.Г. (1938) ახალ ვარსკვლავთა ტემპერატურის საკითხისათვის / On the temperature of Novae. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 103-110.

Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Горделадзе, Ш.Г. (1938) К вопросу о новоподобных звездах типа U Geminorum / On the Nova-like stars of the type of U Geminorum. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 92-102.

Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Горделадзе, Ш.Г. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1938) Исследование анаберрационной камеры Schmidta / An investigation of the Schmidt coma-free camera. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 133-140.

K

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1938) Исследование Объектива 16" рефрактора Абастуманской Обсерватории / An investigation of the object-glass of the 16-inch refractor of Abastumani Observatory. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 121-131.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1938) Хроматические кривые 8" объективов камер 16" рефрактора / Chromatic curves of 8-inch object-glasses of the cameras attached to the 16-inch Refractor. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 111-120.

N

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. (1938) მზის გვირგვინის სრული გამოსხივების რედიომეტრული განსაზღვრის ცდა 1936 წლის 19 ივნისის მზის სრული დაბნელების დროს / Radiometric determination of the total radiation from the solar corona June 19, 1936. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 77-89.

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. (1938) Photoelectric observations of δ Scuti / δ Scuti –ს ფოტოელექტრული დაკვირვებანი. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 27-29.

V

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. (1938) The distribution of A, F and G Type Stars in the Direction Perpendicular to the Galactic Plane and in the Plane of Symmetry / A, F და G ტიპის ვარსკვლავთა განაწილება გალაქტიკის სიბრტყის მართობულად და სიმეტრიის სიბრტყეში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 109-129.

Z

Zakharin, K.G. და ზახარინი, კ. და Захарин, К.Г. (1938) მზის გვირვგივნის პოლარიზაციის დაკვირვება 1936 წლის 19 ივნისის მზის სრული დაბნელების დროს / The observation of the polarization of the solar corona during the total solar eclipse of June 19, 1936. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 51-75.

Zakharin, K.G. და ზახარინი, კ. და Захарин, К.Г. (1938) RX Canis Majoris. Фотографическая световая кривая, элементы и фотометрическая орбита / RX Canis Majoris. Photographic Light-curve, elements and photometric orbit. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 13-20.

Zakharin, K.G. და ზახარინი, კ. და Захарин, К.Г. (1938) Спектрогелиоскопические наблюдения на горе Канобили / Spectrohelioscopic observations on mount Kanobili. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 31-49.

Zakharin, K.G. და ზახატინი, კ. და Захарин, К.Г. (1938) RW Canis Majoris. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 21-25.

Н

Никонов, В.Б. და Nikonov, V.B. (1938) Фотоэлектрические наблюдения P Cygni в 1936 и 1937 г.г. / Photoelectric Observations of P Cygni in 1935 and 1937. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 23-28.

Никонов, В.Б. და Nikonov, V.B. (1938) Фотоэлектрические наблюдения затменной переменной λ Tauri / Photoelectric Observation of λ Tauri. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 29-36.

Х

Харадзе, Е.К. და Kharadze, E.K. და Вашакидзе, М.А. და Vashakidze, M.A. (1938) Исследование сферической аберрации и астигматизма 8" объекривов камер 16" рефрактора Абастуманской Обсерватории / An Investigation of Spherical Aberration and Astigmatism of 8" Object Lenses of Cameras of 16" Refractor of the Abastumani Observatory. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 131-145.

ეს სია შეიქმნა: Fri Feb 15 15:45:47 2019 PST.