ობიექტების წლებით 1938

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | C | G | V | Z | Н | Х
ობიექტების რაოდენობა: 19.

A

Ambarzumian, V.A. და ამბარცუმიანი, ვ. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. (1938) Problem of Diffuse Nebulae and Cosmic Absorption / დიფუზიურ ნისლოვანედთა და კოსმიური შთანთქმის პრობლემა. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 37-68.

B

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) AH Aurigae. Photographic Light-curve and Elements / AH Aurigae. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 11-14.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) AH Virginis. Photographic Light-curve and Elements / AH Virginis. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 5-83.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) RZ Comae Berenices. Photographic Light-curve and Elements / RZ Comae Berenices. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 7-11.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) SS Comae Berenices. Photographic Light-curve and Elements / SS Comae Berenices. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 15-19.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) UW Aquarii. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 21-22.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) UX Eridani. Photographic Light-Curve and Elements / UX Eridani. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 1-5.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) WW Eridani. Photographic Light-curve and Elements / WW Eridani. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 1-4.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1938) YY Eridani. Photographic Light-curve and Elements / YY Eridani. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 9-12.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. და Nikonov, V.B. და Никонов, В.Б. და Ambarzumian, V.A. და ამბარცუმიანი, ვ. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. (1938) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. და Zakharin, K.G. და Захарин, К.Г. და ზახარინი, კ. და Nikonov, V.B. და Никонов, В.Б. და ნიკონოვი, ვ. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Горделадзе, Ш.Г. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. (1938) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

C

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. (1938) მზის რადიაცია და ატმოსფეროს გამჭვირვალობა აბასთუმანში / Solar radiation and the transparency of the atmosphere at Abastumani. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 147-150.

G

Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. (1938) ახალ ვარსკვლავთა ტემბერატურის შესახებ ანთების საბოლოო ფაზაში / On the Temperature of Novae in the Final Phase of Outburst. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 69-97.

V

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. (1938) The distribution of A, F and G Type Stars in the Direction Perpendicular to the Galactic Plane and in the Plane of Symmetry / A, F და G ტიპის ვარსკვლავთა განაწილება გალაქტიკის სიბრტყის მართობულად და სიმეტრიის სიბრტყეში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 109-129.

Z

Zakharin, K.G. და ზახარინი, კ. და Захарин, К.Г. (1938) RX Canis Majoris. Фотографическая световая кривая, элементы и фотометрическая орбита / RX Canis Majoris. Photographic Light-curve, elements and photometric orbit. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 13-20.

Zakharin, K.G. და ზახატინი, კ. და Захарин, К.Г. (1938) RW Canis Majoris. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (3). С. 21-25.

Н

Никонов, В.Б. და Nikonov, V.B. (1938) Фотоэлектрические наблюдения P Cygni в 1936 и 1937 г.г. / Photoelectric Observations of P Cygni in 1935 and 1937. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 23-28.

Никонов, В.Б. და Nikonov, V.B. (1938) Фотоэлектрические наблюдения затменной переменной λ Tauri / Photoelectric Observation of λ Tauri. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 29-36.

Х

Харадзе, Е.К. და Kharadze, E.K. და Вашакидзе, М.А. და Vashakidze, M.A. (1938) Исследование сферической аберрации и астигматизма 8" объекривов камер 16" рефрактора Абастуманской Обсерватории / An Investigation of Spherical Aberration and Astigmatism of 8" Object Lenses of Cameras of 16" Refractor of the Abastumani Observatory. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (2). С. 131-145.

ეს სია შეიქმნა: Thu Jun 21 11:29:11 2018 PDT.