ობიექტები თემით "H Social Sciences > H Social Sciences (General)"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: A | B | D | G | J | M | S | T | V | Z | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 148.

A

Asatiani, Magda და Verulava, Tengiz (2017) Georgian Welfare State: Preliminary Study Based on Esping-Andersen’s Typology. Economics and Sociology, 10 (4). С. 21-28. ISSN 2071-789X

B

Blauvelt, Timothy (2013) "Endurance of the Imperial Tongue: The Russian Language in Contemporary Georgia". Central Asian Survey, 32 (2). С. 189-209. ISSN 0263-4937

D

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2012) კლოდ ლევი-სტროსი, "რასა და ისტორია". ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო.

G

Gvalia, Giorgi (2013) Intellectual Property Rights and Economic Growth: Case of Georgia. In: ECONOMIC ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY IN COUNTRIES WITH ECONOMIES IN TRANSITION, 2013, Budapest, Hungary. (არ გამოქვეყნებულა)

J

Jgerenaia, Elza და Mourao, Paulo Reis და Verulava, Tengiz (2014) Pension systems in Southern Europe – Challenges and Opportunities. International Affairs and Global Strategy, 25. С. 1-19. ISSN 2224-574X

M

Makashvili, Malkhaz და Ujmajuridze, Beka და Amirejibi, Tinatin (2013) Gender Difference in the Motives for the Use of Facebook. Asian Journal for Humanities and Social Studies (AJHSS), 01 (03). С. 130-135. ISSN ISSN: 2321 – 2799

Meladze, Giorgi (2016) Constitutional Agreement: History, Public Discussions and Impact on the Protection of the Rights of Minorities in Georgia. Constitutional Law Review, 10. С. 72-95. ISSN 19878540

S

Sadzaglishvili, Shorena (2015) Bridging Interests Between The Business Sector And The Non-Governmental Sector By Fostering A Culture Of Social Responsibility In Developing Countries. In: Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2016 June 27 – 30, 2016 COEX, Seoul, Korea, June 27 – 30, 2016, Seoul, Korea. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Sadzaglishvili, Shorena (2015) CONFERENCE ON STRENGTHENING SOCIAL WORK PROFESSION Dedicated to the 10th Anniversary of the Georgian Association of Social Workers Tbilisi, Georgia, 30 April 2015. In: CONFERENCE ON STRENGTHENING SOCIAL WORK PROFESSION , 30 April 2015, Tbilisi . (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Sadzaglishvili, Shorena (2015) Developing The Social Work Profession: The Georgian Experience. In: Turku, Lecture , 9.10.2015, Turku, Finland . (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Sadzaglishvili, Shorena (2015) The Pathways To Homelessness In The Post Soviet Context. In: oint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2016 June 27 – 30, 2016 COEX, Seoul, Korea, June 27 – 30, 2016, Seoul, Korea. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Sadzaglishvili, Shorena (2015) Social Work Education: International and local Perspective�. In: Turku, Invited Lecture , 16.10.2015, Turku, Finland . (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Sadzaglishvili, Shorena და Kartvelishvili, Mariam (2005) ბიზნესისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების კოორდინაცია ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში. Bridging Interests Between The Business Sector And The Non-Governmental Sector By Fostering A Culture Of Social Responsibility In Developing Countries. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Sadzaglishvili, Shorena (2015) Adolescent Risk Taking Behaviors: The Case of Georgia. Child and Family Social Work . ISSN 1365-2206 (პროცესშია)

Sadzaglishvili, Shorena (2014) PresentationTitle: Developing the Social Work Profession Beyond the United States:The Georgian Experience. Silver School of Social Work. New York University. 2014. December. In: Invited Professor, Fulbright Program/Research Fellowship 2014-15, December, 11, 2014, New York University .

Sadzaglishvili, Shorena (2015) The context of social work in transitional countries: the case of Georgia. International Social Work . ISSN ISSN: 0020-8728 (პროცესშია)

Sadzaglishvili, Shorena და Partskhaladze, Natia (2014) Baseline Assessment of Social Service Gaps In Pankisi Gorge: Progress report. პროექტის ანგარიში. Arbeiter- Samariter- Bund Georgia (ASB) . (არ გამოქვეყნებულა)

Sadzaglishvili, Shorena და Shatebrashvili, Nino და Gotsiridze, Teona და Demetrashvili, Nino (2012) Child Rights Situation Analysis Of Children At Risk Of Losing Parental Care And Children Who Have Lost Parental Care. პროექტის ანგარიში. SOS Children's Villages Georgia .

T

Tevzadze, Gigi (2014) Apologia Chubinashvilis. Kadmos, A Journal of the Humanities. . С. 480-482.

Tevzadze, Gigi (2009) The Birth of the Georgian Nation Identity and Ideology. Politetal and Societal Identities. Nationality and Religiosity. Identity Studies, 1 (1). С. 5-21.

Tevzadze, Gigi (2013) Institutionalizing Self-reflection: from cross-cultural cooperation to cross-cultural synergy. In: The Annual Conference on Cultural Diplomacy 2013; "Cultural Diplomacy & Cross Continental Cooperation: Building Bridges for a United Global Community", December 17th - 20th, 2013, Berlin, Germany. (არ გამოქვეყნებულა)

Tevzadze, Gigi (2012) "Political Theology": a deconstruction of methodology. Identity studies, 2011 (3).

Tevzadze, Gigi (2009) Thieves in Law: New Facts for the History of Social Control. Die Idee der Freiheit in Philosophie und Sozialwissenschaften, 1.

Tevzadze, Gigi (2010) secularization and the birth of a nation. Identity Studies, 2.

Tevzadze, Gigi და Kikvidze, Zaal და Mikeladze, David და Solomonia, Revaz (2015) Lonely Neanderthal: Neurochemical Hypothesis for the Domestication of Animals and Plants. Kadmos. Journal of Humanities., 7.

Tevzadze, Gigi და Vacheishvili, Nikoloz (2014) Project Svaneti: Mystery of Svanetian Towers. History and Hypothesis. Project Svaneti: Mystery of Svanetian Towers.. (არ გამოქვეყნებულა)

Tevzadze, Gigi და თევზაძე, გიგი (2013) ჰომოსექსუალური კულტურის წარმოშობა: შამანები და მათი მემკვიდრეობა. The origins of homosexual culture: the evolution of shamans and their legacy. In: გიგი თევზაძე "სოციალური ქცევის ევოლუცია homo-მდე და შემდეგ". განუსაზღვრელია, თბილისი.

V

Verulava, Tengiz (2014) Access to Medicines within the State Health Insurance Program for Pension Age Population in Georgia (country). HealthMED, 8 (9). С. 1078-1082. ISSN 1840-2291

Verulava, Tengiz (2012) “From Competition to Non-Competition and Out-of-pocket Payment in the Georgian Insurance System”. In: EQUITY AND EFFICIENCY EFFECTS OF OUT-OF-POCKET PAYMENTS IN EUROPE, 3-4 DECEMBER 2012, VILNIUS, LITHUANIA.

Verulava, Tengiz (2017) Health System Reforms in the US: Individualism and Universalism. Economisti, XIII (4). С. 142-154. ISSN 1987-6890

Verulava, Tengiz (2017) Pension System in South Caucasus: Challenges and Reform Options. In: III International Scientific Conference Politics Around the Caucasus, October 21, 2017, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

Verulava, Tengiz (2018) Pension System in South Caucasus: Challenges and Reform Options. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 12 (1). С. 168-174. ISSN 0132 - 1447

Verulava, Tengiz და Adeishvili, Ia და Maglakelidze, Tamar (2016) Home Care Services for Elderly People in Georgia. Home Health Care Management Practice, 28 (3). С. 170-177. ISSN 1552-6739

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz (2018) Medical Tourism in Georgia: Current Barriers and Recommendations. Malaysian Journal of Public Health Medicine, 18 (1). С. 81-87. ISSN 1675-0306

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz და Barkalaia, Temur (2017) Introduction of universal health program in Georgia: Problems and Perspectives. Georgian Med News, 262 (1). С. 116-120. ISSN 1512-0112

Verulava, Tengiz და Kalandadze, Temur (2001) Health Care System in Georgia. Academy Sciences of Georgia. Scientific Publishing Company “Metsniereba”, Tbilisi. ISBN 99928-0-219-7

Z

Zedania, Giga (2010) ივანე ჯავახიშვილი. წინასიტყვაობა. ივანე ჯავახიშვილი. "ილიას ბიბლიოთეკა" .

Zedania, Giga (2010) ნიკლას ლუმანის "დაკვირვებანი მოდერნულობაზე". მოდერნულობის თეორიები.

Zedania, Giga (2010) მოდერნულობა: შესავალი პრობლემატიკაში. მოდერნულობის თეორიები.

Zedania, Giga (2012) ფუკო და კანტი: ერთი შეხვედრის ისტორია. ი. კანტი / მ. ფუკო - რა არის განმანათლებლობა.

Zedania, Giga (2013) Batumi: Meer und Moderne. Religion und Gesellschaft in Ost und West, 7-8.

Zedania, Giga (2013) Informality and the Question of Modernization: the Case of Georgia. Informality in Eastern Europe. Structures, Political Cultures and Social Practices. С. 469-484.

Zedania, Giga (2013) Modernization as a Process and a Project. Modernization and Global Change. Conference Proceedings.

Zedania, Giga (2009) National Form and the Question of Identity. Identity Studies, 1.

Zedania, Giga (2011) The Rise of Religious Nationalism in Georgia. Identity Studies, 3.

Zedania, Giga (2011) Societal Values in Georgia: Twenty Years Later. 20 Years after the Collapse of Communism: Expectations, achievements and disillusions of 1989.

Zedania, Giga და Tevzadze, Gigi და Andronikashvili, Zaal და Ratiani, Sergo (2012) პოლიტიკური თეოლოგია: მოდერნულობამდე და მოდერნულობის შემდეგ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი.

აბაშიძე, არჩილ (2016) საჯარო სამსახურის რეფორმა საქართველოში: ძირითადი მიმართულებები და გამოწვევები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აფციაური, ანა (2015) „თელიანი ველი“- პიარ პროექტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაინდურაშვილი, რუსუდან (2014) ოჯახში ძალადობა: საქართველოში არსებული მექანიზმები ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დასაცავად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერელაშვილი, ეკა (2013) გვიანფეოდალური ხანის ქართული მიტრები: მხატვრულ-ისტორიული კვლევა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბისეიშვილი, ნინო (2011) სოციალური სამუშაო ხანდაზმულებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბორცვაძე, ჯულიეტა (2010) გლობალიზაცია - „ერთიანი დედამიწა“ თუ „ძლიერთა ზეიმი“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაძე, ნათია და ლიქოკელი, თინათინ და ჭყოიძე, ანა და ვერულავა, თენგიზ (2017) შშმ ბავშვების სოციალური ინტეგრაციის პრობლემა საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 98-102. ISSN 2449-2469

გერზმავა, ოთარ და ვერულავა, თენგიზ (2008) ჯანდაცვის დაფინანსება. In: საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, С. 515-548.

გულიაშვილი, ნინო (2014) იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა ინტეგრაციის საკითხი ქართულ საზოგადოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუნცაძე, ნინო (2014) ჰომოფობიური საზოგადოების გავლენა ლგბტ თემზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ებრალიძე, ირინე (2016) ქართული ფოლკჯაზი და ეთნოჯაზი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2009) ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა. საქართველოს უნივერსიტეტი, 2009. ISBN 9789994050758

ვერულავა, თენგიზ (2010) "ალისა აქ უკვე აღარ ცხოვრობს", ანუ ლიბერალური ეკონომიკის ქართული სინამდვილე. რეზონანსი (N165). р. 8.

ვერულავა, თენგიზ (2003) ჯანდაცვის ეკონომიკა. საარი, თბილისი. ISBN 99928-39-85-6

ვერულავა, თენგიზ (2014) არაკომერციული საავადმყოფოების ევროპული გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. მოხსენებათა თეზისები. საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული კონფერენცია “ევროპული ღირებულებები და იდენტობა“. 16-18 ივნისი. 2014 . С. 92-94.

ვერულავა, თენგიზ (1999) სამედიცინო დახმარების ანაზღაურების მეთოდების კომპლექსური შეფასება. სადოქტორო thesis, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2014) მოვალეობასა და უფლებას შორის ბალანსი - დასავლეთი და აღმოსავლეთი. ტაბულა.

ვერულავა, თენგიზ (2014) უნივერსალიზმი და სელექტივიზმი - ჯანდაცვის ორი მიდგომა და საქართველო. ლიბერალი. ISSN 1987-7528

ვერულავა, თენგიზ (2013) დაზღვეულ პენსიონერთა მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა. ტაბულა.

ვერულავა, თენგიზ (2014) „უხილავი ხელის“ მეტაფორა და ადამ სმითი. სემიოტიკა (XIV). С. 46-66. ISSN 1512-2409

ვერულავა, თენგიზ (1999) სამედიცინო დახმარების ანაზღაურების ძირითადი მეთოდები. საქართველოს სამედიცინო მოამბე (5-6). С. 7-18. ISSN 76184

ვერულავა, თენგიზ (2015) არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევა საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ (2012) ჯანდაცვის ბევერიჯის მოდელი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2015) ფრიდრიხ ჰაიეკი - თავისუფლების კონსტიტუცია. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) ფრიდრიხ ჰაიეკის გზა ბატონყმობისაკენ. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2010) რეგულირებადი კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი. 24 საათი.

ვერულავა, თენგიზ (2016) პიროვნული პასუხისმგებლობა და სოლიდარობა - სოციალური სფეროს ორი პარადიგმა თუ აუცილებელი სიმბიოზი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის პოლიტიკა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN 978-9941-18-247-1

ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა. ჯანდაცვისა და დაზღვევის სკოლა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო. ISBN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ (2012) ბისმარკის კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2013) სამედიცინო შემნახველი ანაბრების სისტემა – ჯანდაცვის ეფექტური დაფინანსების მექანიზმი. ეკონომიკა და ბიზნესი (6). С. 65-90. ISSN 1987-5789

ვერულავა, თენგიზ (2016) არის თუ არა სამედიცინო ბაზარი ჩვეულებრივი ბაზარი? პროექტი „სტრატეგიული გეგმა საქართველო 2020 – სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). С. 1-9.

ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში: შედარებითი ანალიზი, შეფასება. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "პოლიტიკა კავკასიის გარშემო" შრომათა კრებული. С. 101-116. ISSN 978-9941-13-602-3

ვერულავა, თენგიზ (2014) რეგულირებადი კონკურენტული სადაზღვევო მოდელის ევროპული გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. С. 323-326. ISSN 978-9941-9361-2-8

ვერულავა, თენგიზ (2017) გულის თანდაყოლილი მანკით პაციენტების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა პრეოპერაციულ პერიოდში. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები – 2017, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

ვერულავა, თენგიზ (2017) გულის თანდაყოლილი მანკით პაციენტების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა წინასაოპერაციო პერიოდში. In: ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები – 2017, 25 სექტემბერი, 2017 წ., ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის სოციოლოგიის შესავალი. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი. ISBN 978-9941-0-9756-0

ვერულავა, თენგიზ (2017) სამედიცინო ბაზარი: არსი, სპეციფიკა, სტიმულები. ეკონომიკა და ბიზნესი, 10 (4). С. 73-90. ISSN 1987-5789

ვერულავა, თენგიზ (2018) ჯანდაცვის სისტემის რეფორმები აშშ-ში ინდივიდუალიზმი და უნივერსალიზმი. ეკონომისტი, XIII (4). С. 142-154. ISSN 1987-6890

ვერულავა, თენგიზ (2015) "ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა" N 1. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი, საქართველო. ISBN 978-9941-451-92-8

ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა N 2. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი. ISBN 978-9941-451-92-8

ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 3. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი. ISBN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ (2018) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 4. ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი, საქართველო. ISBN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და ადეიშვილი, ია (2015) ხანდაზმულთა შინმოვლა. Forbes Georgia (38). С. 64-68. ISSN 2233-3487

ვერულავა, თენგიზ და გაბულდანი, მაკა (2015) გადაუდებელი დაავადებების ფინანსური ხელმისაწვდომობა საქართველოში. ეკონომიკა და ბიზნესი, VIII (1). С. 75-87. ISSN 1987-5789

ვერულავა, თენგიზ და დემურია, მირანდა (2015) საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით კმაყოფილების შეფასება. სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციის მასალების კრებული "“ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები”. ISSN 978-9941-13-435-7

ვერულავა, თენგიზ და კალანდაძე, თემურ (2000) სოციალური და ჯანდაცვის სისტემის თავისებურებანი ნიდერლანდებში. სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო კომპანია, თბილისი, С. 1-80.

ვერულავა, თენგიზ და კალანდაძე, თემურ (2000) სამედიცინო დახმარების ხარისხის მექანიზმები. საქართველოს სამედიცინო მოამბე (5-6). С. 7-20. ISSN 76184

ვერულავა, თენგიზ და კალანდაძე, თემურ და გერზმავა, ოთარ (1999) სამედიცინო დახმარების ანაზღაურების ახალი მეთოდების შედეგები. საქართველოს სამედიცინო მოამბე (3-4). С. 14-19. ISSN 76184

ვერულავა, თენგიზ და კალანდაძე, თემურ და გერზმავა, ოთარ (2000) ჯანდაცვის სისტემა ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში. სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო კომპანია, თბილისი.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (1999) საქართველო: ძალაუფლების სიმულაციები. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბილისი.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2003) ძალაუფლების დაბრუნება. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბილისი.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2009) განჯადოება. ხუთი ესე თანამედროვე საქართველოს შესახებ. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბილისი.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2010) დიდი იდენტობა. სოლიდარობა.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (1999) მედიაციის ისტორია. ეპიზოდი 1. სალონი. პრეზიდენტის სტიპენდიანტთა შრომები. , 1.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2013) ქრისტიანობის, როგორც მსოფლიო რელიგიის მდგრადობის და გავრცელების ტექნოლოგია. The Technology of the Spread and Stability of Christianity as a World Religion. In: გიგი თევზაძე "სოციალური ქცევის ევოლუცია homo-მდე და შემდეგ". ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი.

თევზაძე, გიგი და ვაჩეიშვილი, ნიკოლოზ (2014) პროექტი სვანეთი: სვანური კოშკების საიდუმლო. ისტორია და ჰიპოთეზა. პროექტი სვანეთი: სვანური კოშკების საიდუმლო.. (არ გამოქვეყნებულა)

თინიკაშვილი, დავით (2015) ქართველებისა და დასავლეთ ევროპელთა რელიგიურ-პოლიტიკური ურთიერთობა XI-XIII საუკუნეებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაჭკაჭიშვილი, თამარი (2014) მინდობითი აღზრდა და მასთან დაკავშირებული გვერდითი ეფექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიღურაძე, თინათინ (2016) სტატიკური განზომილებიანი ზმნები და მათი სწავლების თავისებურებები ქართულის, როგორც მეორე ენის სფეროში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაისაშვილი, ხათუნა (2010) ეროვნული იდენტობის რეპრეზენტაცია 1990-1991 წლების ქართულ ბეჭდურ მედიაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაისურაძე, ლიკა და ფეიქრიშვილი, დავით და ვერულავა, თენგიზ (2017) კლინიკური სიკვდილის შემდგომი ორგანოთა დონაციის პრობლემები საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 110-114. ISSN 2449-2469

მამულაშვილი, მარიამ და ვერულავა, თენგიზ (2017) მართლმადიდებელი მრევლის დამოკიდებულება ევთანაზიის მიმართ. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 24-35. ISSN 2449-2469

მაღლაკელიძე, შორენა (2011) ეკონომიკის საუძვლები-ლექცია. [ვიდეო]

მაღლაკელიძე, შორენა (2010) სკოლის დაფინანსებისა და მართვის ზოგიერთი საკითხი. პროექტის ანგარიში. ლეთა, საქართველო, თბილისი.

მაღლაკელიძე, შორენა (2004) "განათლების გლობალიზაცია"-დასავლეთის გამოცდილება, საქართველოს პერსპექტივები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "პრომეთე", 4 (16). ISSN 1512-2131

მაღლაკელიძე, შორენა (2005) ინტელექტუალური კაპიტალის არსი და სტრუქტურა. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "პრომეთე", 6 (18). ISSN 1512-2131

მაღლაკელიძე, შორენა (2005) ეკონომიკური თეორია. თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი ეკონომიკური თეორიისა და მენეჯმენტის კათედრა, თბილისი. ISBN 99940-0-789-0

მაღლაკელიძე, შორენა (2005) ცოდნა და ინფორმაცია, როგორც საზოგადოებრივი დოვლათი. ეკონომიკა და სამოქალაქო განათლება. С. 5-11. ISSN 1512-3219

მაღლაკელიძე, შორენა (2004) ადამიანისეული კაპიტალი და ინვესტირების თეორიული ასპექტები. განათლება და ეკონომიკა. ISSN 99940-0-458-1

მაღლაკელიძე, შორენა (2006) განათლების გლობალიზაცია-დასავლეთის გამოცდილება საქართველოს პერსპექტივები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "პრომეთე", 7 (19). С. 236-239. ISSN 1512-2131

მაღლაკელიძე, შორენა (2006) ინტელექტუალური კაპიტალი როგორც ეკონომიკური კატეგორია. სოციალური ეკონომიკა. С. 147-152. ISSN 1512-1194

მაღლაკელიძე, შორენა (2009) პროფესიული განათლების დაფინანსების ზოგიერთი საკითხი საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, 2 (2). С. 46-49. ISSN 1987-7471

მაღლაკელიძე, შორენა (2010) განათლების რეფორმა და მასწავლებელთა ხელფასები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, 3 (9). С. 25-30. ISSN 1987-7471

მაღლაკელიძე, შორენა (2014) State Educational Policy and Teacher Salaries in Georgia. PPRTC, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაღლაკელიძე, შორენა და გიორგობიანი, ზურაბ და შუკაკიძე, ბერიკა (2012) სკოლის დაფინანსება:პრობლემების ანალიზი და მათი გადაჭრის გზები. პროექტის ანგარიში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, თბილისი.

მაყაშვილი, მალხაზი (2014) Social influence on the formation of attitudes towards the political personalities in children. Asian J, for Humanities and Social Studies.

მელქაძე, ირინე და ვარამაშვილი, მარიამ და მახარაშვილი, ქეთი და ჩხაიძე, გიორგი და მამულია, ანი და ვერულავა, თენგიზ (2017) ქალთა კვლევა ქორწინებასა და მასზე მოქმედ სტრეს-ფაქტორებზე. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 34-38. ISSN 2346-7983

მესაბლიშვილი, ალინა (2011) საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემები და პრიორიტეტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუმლაძე, თინათინ (2011) დემოკრატია და ისლამი ახლო აღმოსავლეთში:ირანის და ეგვიპტის მაგალითები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპუაშვილი, გიორგი (2016) კონსტიტუციური პროცესების განვითარება პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში და საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია Post World War I Constitutional Developments in Central and Eastern Europe and the 1921 Constitution of Georgia. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სართანია, ვახტანგი და თოქმაზიშვილი, მიხეილი და მაღლაკელიძე, შორენა (2004) განათლების ეკონომიკური თეორია. თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN 99940-0-229-5

სართანია, ვახტანგი და მაღლაკელიძე, შორენა და ბარათაშვილი, ევგენი და უბილავა , დავითი (2003) საგანმანათლებლო მომსახურების მარკეტინგი. ს.ს ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, თბილისი.

საძაგლიშვილი, შორენა (2011) სოციალური მუშაობის მეთოდები დაუცველ ჯგუფებთან: პრაქტიკული სახელმძღვანელო. In: სოციალური მუშაობის მეთოდები დაუცველ ჯგუფებთან. ამერიკის განვითარების სააგენტო და გეროს ბავშვთა ფონდი , თბილისი . ISBN ISBN 978-9941-0-4008-5

საძაგლიშვილი, შორენა (2014) სოციალური მუშაობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში. In: სოციალური მუშაობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში. ევროკავშირის პროექტი: სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში, თბილისი .

საძაგლიშვილი, შორენა (2013) საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ მუშაკთა მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი პირველი სტუდენტური კონფერენცია სოციალურ მუშაობაში „სოციალური მუშაობა 21-ე საუკუნის საქართველოში“ 19 მარტი, 2013 წელი. In: პირველი სტუდენტური კონფერენცია სოციალურ მუშაობაში „სოციალური მუშაობა 21-ე საუკუნის საქართველოში“, თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (არ გამოქვეყნებულა)

საძაგლიშვილი, შორენა 4th Scientific-Pratical Conference on Advancement of Social Work in Post-Soviet Countries: Achviements and Challenges of Social Work Education 26-27 April, 2018 Azerbaijan State University of Culture and Arts Baku, Azerbaijan. არ ყავს, 2018. (არ გამოქვეყნებულა)

საძაგლიშვილი, შორენა და ნამიჭეიშვილი , სალომე (2014) ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმისა და ბავშვზე ზრუნვის სისტემის შეფასება: კვლევის ანგარიში. პროექტის ანგარიში. ევროკავშირის პროექტი.

საძაგლიშვილი, შორენა და ნამიჭეიშვილი , სალომე (2014) კახეთის რეგიონის სოფლების მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შესწავლა ბავშვისა და მისი ოჯახის მოწყვლადობის დონის გაზომვის ინსტრუმენტის გამოყენებით. პროექტის ანგარიში. World Vision Georgia. (არ გამოქვეყნებულა)

ფაღავა, ირაკლი (2015) შუასაუკუნოვან საქართველოში ნუმიზმატიკური ევოლუციის ანალიზი (VIII-XIII სს.). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაფიძე, ნათია (2011) თავისუფალი მედია საქართველოში ვარდების რევოლუციის შემდეგ: გამოწვევები და მიღწევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭელიძე, ენდი და მელქაძე, ლევან და დალაქიშვილი, სოფო და სამხარაძე, ნინო და დეკანოიძე, გვანცა და მუნჯიშვილი, მარიამ და ვერულავა, თენგიზ (2017) საექთნო პრაქტიკის გარემოს თავისებურებები და სამუშაოთი კმაყოფილება. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 53-63. ISSN 2346-7983

ჭიაბრიშვილი, ნინო (2008) მოსწავლეზე ორიენტირებული მეთოდები მეწარმეობის სწავლებისას. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ (3 (32)). С. 219-221. ISSN 1512–0333

ჭიაბრიშვილი, ნინო (2014) მეწარმეობის სწავლების თანამედროვე აქცენტები. კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის ყოველწლიური გამოცემა. С. 55-61.

ჭიაბრიშვილი, ნინო (2014) ცოდნის ეკონომიკის არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე კონტექსტში. მასწავლებელი (5). С. 50-56. ISSN 1987-6149

ჭიაბრიშვილი, ნინო (2015) ეკონომიკური წიგნიერება, როგორც "თამაშის წესების" გაცნობა. ელექტრონული ჟურნალი "მასწავლებელი".

ჭიაბრიშვილი, ნინო და მალაზონია, დავით (2008) წარმოსახვის როლი თემის ”საოჯახო ეკონომიკა და გენდერი” სწავლებისას. სამეცნიერო ჟურნალი ''საქართველოს ეკონომიკა'' (9). С. 36-40. ISSN 1512-4606

ჭიაბრიშვილი, ნინო და პეტრიაშვილი, იზაბელა (2013) The ways of intercultural communication to promote multicultural education in Georgia. In: The European Conference on Education, 2013 წლის 11–14 ივლისი, ქ. ბრაიტონი, დიდი ბრიტანეთი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭიაბრიშვილი, ნინო და ჭიაბრიშვილი, ქეთევანი და გახელაძე, გიორგი (2013) ინტერესის როლი სამოქალაქო განათლების სწავლებისას. ვისწავლოთ და ვასწავლოთ კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება. С. 85-101.

ჭიაბრიშვილი, ნინო და ჭიაბრიშვილი , ქეთევანი (2002) ლიდერობა და მენეჯმენტი. Grigol Robakidze University Academisc Digest Business and Management (1).

ჭიაბრიშვილი, ნინო და ჯავახიშვილი, ჯანა და გურჩიანი, თამარ და გახელაძე, გიორგი (2014) სამოქალაქო აღზრდა – ზოგადი განათლების ძირითადი მიზანი. მასწავლებელი (5). С. 42-44. ISSN 1987-6149

ეს სია შეიქმნა: Tue Mar 26 08:06:40 2019 PDT.