ობიექტების წლებით 1958

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: სტატია | წიგნი | სხვა
ობიექტების რაოდენობა: 16.

სტატია

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. (1958) Каталог спекральных абсолютных величин 766 звёзд спектральных типов B и A B 44-х площадях каптейна, расположенных вдоль галактического пояса (|b|<30°) / Catalogue of absolute spectral magnitudes of 766 B and A stars in 44 Kapteyn Areas situated along the galactic belt (|b|<30°). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 25-43.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1958) Об атмосферной экстинкции / On the atmospheric extinction. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 93-102.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1958) Дополнивельное приспособление к саморегистрирующему микрофотометру МФ-4 / A supplementary device to the self-recording microphotometer МФ-4. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 117-124.

Imnadze, M.P. და იმნაძე, მ. და Имнадзе, М.П. (1958) ორი სხეულის ამოცანის ინტეგრალები სფერულ კოორდინატებში და მათი გამოყენება ორბიტების გამოსათვლელად / The integrals of the problem of two bodies in spherical coordinates and their application to orbit determination / Интегралы задачи двух тел в сферических координатах и применение их для оптеделения орбит. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 145-180.

Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. (1958) G და K ტიპის 425 მკრთალი ვარსკვლავის სპექტრული აბსოლუტური სიდიდეების კატალოგი / Catalogue of absolute magnitudes of 425 stars of spectral types G and K. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 45-66.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1958) О распределении масс в Галактике / On the mass distribution in the Galaxy. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 125-137.

Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. (1958) Фотовизуальные звёздные величины и цветовые показатели звезд в направлении на галактический центр / Photovisual magnitudes and colour indices of the stars in the galactic centre direction. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 67-92.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1958) Фотоэлектрические наблюдения 12 Lacertae / Photoelectric observations of 12 Lacertae. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 7-18.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1958) электрофотометрия спектрально двойной звезды Σ12A / Electrophotometry of the spectroscopic binary Σ12A. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 3-6.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1958) Электрофотометрические наблюдения звезды HD 217050 / Electrophotometric observations of HD 217050. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 19-25.

Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1958) Некоторие замечания к задаче движения материальной точки под действием силы, зависящей от времени. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 139-144.

Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. (1958) აბასთუმნის ობსერვატორიის სპექტროჰელიოსკოპურ დაკვირვებათა დამუშავების შედეგების შესახებ / On the statistics of spectrohelioscopic observations. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 103-112.

razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. (1958) ქრომოსფერული ამოფრქვევების ზოგიერთი მახასიათებლის შესახებ / On some chromospheric flare characteristics. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 113-115.

წიგნი

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Imnadze, M.P. და იმნაძე, მ. და Имнадзе, М.П. და Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1958) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

სხვა

Мегрелишвили, Ф.Б. (1958) Некоторые вопросы дореволюционной грузинской педагогической прессы 20-го века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Нишнианидзе, Н.П. (1958) Методика словарной работы на уроках русского языка в грузинской школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Wed Jun 20 16:45:30 2018 PDT.