ობიექტების წლებით 1958

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | D | I | K | M | R | М | Н
ობიექტების რაოდენობა: 25.

A

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1958) Investigation of the selective light absorption in the Galaxy on the base of colour excesses of RR Lyrae type stars / Исследование избирательного поглощения света в галактике по цветовым избыткам короткопериодических цефеид. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (23). С. 3-67.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. და Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. და Kvirkvelia, G.D. და კვირველია, გ.დ. და Квиркелия, Г.Д. და Kolkhidashvili, M.G. და კოლხიდაშვილი, მ. და Колхидашвили, М.Г. და Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. (1958) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

B

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. (1958) Каталог спекральных абсолютных величин 766 звёзд спектральных типов B и A B 44-х площадях каптейна, расположенных вдоль галактического пояса (|b|<30°) / Catalogue of absolute spectral magnitudes of 766 B and A stars in 44 Kapteyn Areas situated along the galactic belt (|b|<30°). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 25-43.

D

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1958) Об атмосферной экстинкции / On the atmospheric extinction. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 93-102.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1958) Remarks concerning the spectral measurements of the Be and P Cygni type stars / Замечания об измерениях спектрограмм звёзд типов Be и P Лебедя. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (23). С. 81-89.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1958) Spectrophotometry of four non-stable Stars / Спектрофотометрия четырех нестационарных звезд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (23). С. 69-80.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1958) Дополнивельное приспособление к саморегистрирующему микрофотометру МФ-4 / A supplementary device to the self-recording microphotometer МФ-4. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 117-124.

Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. (1958) The study of the galactic orbits of stars / К вопросу об излучении галактических орбит звезд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (23). С. 183-193.

I

Imnadze, M.P. და იმნაძე, მ. და Имнадзе, М.П. (1958) ორი სხეულის ამოცანის ინტეგრალები სფერულ კოორდინატებში და მათი გამოყენება ორბიტების გამოსათვლელად / The integrals of the problem of two bodies in spherical coordinates and their application to orbit determination / Интегралы задачи двух тел в сферических координатах и применение их для оптеделения орбит. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 145-180.

K

Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. (1958) G და K ტიპის 425 მკრთალი ვარსკვლავის სპექტრული აბსოლუტური სიდიდეების კატალოგი / Catalogue of absolute magnitudes of 425 stars of spectral types G and K. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 45-66.

Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. (1958) Determination of some statistical characteristics of dark nebulae basing on the star counts / Определение некоторых статистических характеристик темных туманностей на основе звёздных подсчетов. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (23). С. 157-166.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1958) О распределении масс в Галактике / On the mass distribution in the Galaxy. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 125-137.

Kolkhidashvili, M.G. და კოლხიდაშვილი, მ. და Колхидашвили, М.Г. (1958) On the determination of elements of the ellipsoid expressing the distribution of the Vr and Vt components of star velocities / К вопросу об определении элементов эллипсоида распределения звёздных скоростей по Vr, Vt компонентам. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (23). С. 175-182.

Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. (1958) Фотовизуальные звёздные величины и цветовые показатели звезд в направлении на галактический центр / Photovisual magnitudes and colour indices of the stars in the galactic centre direction. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 67-92.

Kvirkvelia, G.D. და კვირკველია, გ.დ. და Квиркелия, Г.Д. (1958) On the determination of total absorption of light in space / К вопросу об определении общего поглощения света звёзд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (23). С. 167-174.

M

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1958) Фотоэлектрические наблюдения 12 Lacertae / Photoelectric observations of 12 Lacertae. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 7-18.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1958) электрофотометрия спектрально двойной звезды Σ12A / Electrophotometry of the spectroscopic binary Σ12A. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 3-6.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1958) Электрофотометрические наблюдения звезды HD 217050 / Electrophotometric observations of HD 217050. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 19-25.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Imnadze, M.P. და იმნაძე, მ. და Имнадзе, М.П. და Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1958) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1958) Некоторие замечания к задаче движения материальной точки под действием силы, зависящей от времени. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 139-144.

R

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. (1958) Photoelectric photometry of bright planetary and diffuse gaseous nebulae / Электрофотометрия ярких планетарных и диффузных газовых туманностей. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (23). С. 91-156.

Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. (1958) აბასთუმნის ობსერვატორიის სპექტროჰელიოსკოპურ დაკვირვებათა დამუშავების შედეგების შესახებ / On the statistics of spectrohelioscopic observations. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 103-112.

razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. (1958) ქრომოსფერული ამოფრქვევების ზოგიერთი მახასიათებლის შესახებ / On some chromospheric flare characteristics. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (22). С. 113-115.

М

Мегрелишвили, Ф.Б. (1958) Некоторые вопросы дореволюционной грузинской педагогической прессы 20-го века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Нишнианидзе, Н.П. (1958) Методика словарной работы на уроках русского языка в грузинской школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Feb 18 06:41:38 2019 PST.