ობიექტების წლებით 1959

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: D | F | K | M | R | T | X | К | М | Ц
ობიექტების რაოდენობა: 37.

D

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1959) Звезды с яркой линией Hα около скопления NGC 7380 / The stars with Hα -emission around the cluster NGC 7380. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 7-11.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1959) The stars with Hα -emission around the cluster NGC7380 / Звезды с яркой линией Hα около скопления NGC7380. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 7-11.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Viasоvov, V.V. და Вязовов, В.В. და ვიაზოვოვი, ვ.ვ. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. და Iroshnikov, R.S. და იროშნიკოვი, რ.ს. და Ирошников, Р.С. და Kotok, E.W. და კოტოკი, ე.ვ. და Коток, Э.В. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. და Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. და Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Markova, G. და მარკოვა, გ. და Маркова, Г.В. და Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1959) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Viasоvov, V.V. და ვიაზოვოვი, ვ.ვ. და Вязовов, В.В. (1959) The stars with Hα-emission in the region around μ Cephei / Эмиссионные звёзды в участке μ Цефея. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 3-5.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Viasоvov, V.V. და ვიაზოვოვი, ვ.ვ. და Вязовов, В.В. (1959) Эмиссионные звёзды в участке μ Цефея / The stars with Hα-emission in the region around μ Cephei. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 3-5.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Viasоvov, V.V. და ვიაზოვოვი, ვ.ვ. და Вязовов, В.В. და Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. და Iroshnikov, R.S. და Ирошников, Р.С. და იროშნიკოვი, რ.ს. და Kotok, E.W. და კოტოკი, ე.ვ. და Коток, Э.В. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. და Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. და Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Markova, G. და მარკოვა, გ. და Маркова, Г.В. და Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1959) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. (1959) Определение параметров функции распределения скоростей для шаровых скоплений на основе применения принципа маскимума правдоподобия / The determination of parameters of the velocity distribution function for the globular clusters on the base of the maximum Likelihood principle. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 129-143.

Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. (1959) The determination of parameters of the velocity distribution function for the globular clusters on the base of the maximum likelihood principle / Определение параметров функции распределения скоростей для шаровых скоплений на основе применения принципа максимума правдоподобия. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 129-143.

F

Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Markova, G. და მარკოვა, გ. და Маркова, Г.В. (1959) Some results of the electrophotometric observations of the OI, Na, OH emissions and continuum in the airglow / Некоторые результаты электрофотометрических наблюдений эмиссии OI, Na, OH и непрерывного фона в свечение ночного неба. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 161-173.

K

Khvostikov, I.A. და ხვოსტიკოვი, ი.ა. და Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. (1959) New Bands and Lines in the Twilight Sky Spectrum. Nature, 183 (4664). р. 811. ISSN 280836

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1959) Опыт определения лучевых скоростей звезд с помощью объекрывной призмы, установленной перед 70-см менисковым телескопом / On the experimental determinations of stellar radial velocities by means of the objective prism attached to the 70-cm meniscus type telescope. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 35-84.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1959) On the experimental determinations of stellar radial velocities by means of the objective prism attached to the 70-cm meniscus type telescope / Опыт определения лучевых скоростей звезд с помощью объективной прозми, установленной перед 70-cm менисковым телескопом. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 35-84.

Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. (1959) Замечания к исследованию поглощения света в направлении на галактический центр / On the absorption of light in the direction to the centre of the Galaxy. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 85-90.

Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. (1959) On the absorption of light in the direction to the centre of the galaxy / Замечания к исследованию поглощения света в направлении на галактический центр. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 85-90.

Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. (1959) О зависимости между двумя фотометрическими системами звёздных величин / On the dependence between two photometric systems of star magnitudes. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 91-96.

M

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1959) Photoelectric observations of the eclipsing variable stars RR Lyn and Y Cyg / Электротермометрия затменных переменных звёзд RR Риси и Y Лебедя. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 13-24.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1959) Электрофотометрия затменных переменных звезд RR Рыси и Y Лебедя / Photoelectric observations of the eclipsing variable stars RR Lyn and Y Cyg. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 13-24.

Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1959) Об ограниченной задаче трёх тел, когда притягиваемое тело имеет переменную массу / On the restricted three-body problem for the case when the attracted body has the variable mass. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 145-159.

Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1959) On the restricted three-body problem for the case when the attracted body has the variable mass / Об ограниченной задачи трех тел, когда притягиваемое тело имеет переменную массу. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 145-159.

R

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. (1959) Некоторые результаты фотометрии кометарной туманности NGC 2261 / Some results of the photometry of the cometary nebula NGC 2261. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 25-29.

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. (1959) Some results of the photometry of the cometary Nebula NGC2261 / Некоторые результаты фотометрии кометарной туманности NGC2261. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 25-29.

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. და Iroshnikov, R.S. და იროშნიკოვი, რ.ს. და Ирошников, Р.С. და Kotok, E.W. და კოტოკი, ე.ვ. და Коток, Э.В. (1959) Isophotes of the planetary nebula NGC6853 in the light λ3727 [OII] / Изофоты планетарной туманности NGC6853 в излучении λ3727 [OII]. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 31-33.

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. და Iroshnikov, R.S. და იროშნიკოვი, რ.ს. და Ирошников, Р.С. და Kotok, E.W. და კოტოკი, ე.ვ. და Коток, Э.В. (1959) Изофоты планетарной туманности NGC 6853 в излучении λ3727 / Isophotoes of the planetary nebula NGC 6853 in the light λ3727. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 31-33.

T

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. (1959) Об использовании эмпирического закона распределения плотноскей поглощающего вещества перпендикулярно галактической плоскости для учета поглощения / On the application to the absorption calculation of the empirical Law of the absorbing medium density distribution normally to the galactic plane. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 117-122.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. (1959) On the application to the absorption calculation of the empirical law of the absorbing medium density distribution normally to the Galactic plane / Об использовании эмпирического закона распределения плотностей поглощающего вещества перпендикулярно галактической плоскости для учета поглощения. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 117-122.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. (1959) О законе распределения плотностей поглучшающего вещества перпендикулярно галактической плоскости / On the law of absorbing medium density distribution perpendicularly to the galactic plane. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 123-128.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. (1959) On the law of absorbing medium density distribution perpendicularly to the galactic plane / О законе распределения плотностей поглощающего вещества перпендикулярно галактической плоскости. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 123-128.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. (1959) Номограммы и счетная линейка для определения величины космического поглощения / The nomogram and the sliding-rule for the cosmic absorption determination. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 109-116.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. და Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. (1959) Исследование межзвёздного поглощения на основе данных о цветовых избытках долкопериодических цефеид / An investigation of the interstellar absorption on the base of the color-excess data for long period Cepheids. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 97-108.

X

Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1959) Systematic errors of electric instrument for measure of light polarization / Систематические погрешности электронных приборов для определения стемени поляризации света. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 175-178.

Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1959) Систематические погрешности электронных приборов для определения степени поляризации света / Systematic errors of electric instruments for measure of light polarization. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 175-178.

К

Какабадзе, В.Л. (1959) Из истории исследования внимания (Н.Н. Ланге). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Карцивадзе, Э.К. (1959) Некоторые причины детских капризов и средства их предотвращения в процессе воспитания ребенка (в возрасте 2-3-х лет). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Карчава, А.К. (1959) Работа классного руководителя. Сухуми. (არ გამოქვეყნებულა)

Климова, А.Н. (1959) Методика обучения русскому согласованию учащихся Азерджанской начальной школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Мачарашвили, К.Ш. (1959) Основные принципы составления первоначапьного учеиника русского языка для грузинскои школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Цибадзе, Т.Г. (1959) Спектральные изменения гласных грузинского языка в соседстве с последующими согласными. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Feb 18 11:20:34 2019 PST.