ობიექტების წლებით 1959

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: D | K | M | R | T | X | К | М | Ц
ობიექტების რაოდენობა: 22.

D

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1959) Звезды с яркой линией Hα около скопления NGC 7380 / The stars with Hα -emission around the cluster NGC 7380. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 7-11.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Viasоvov, V.V. და ვიაზოვოვი, ვ.ვ. და Вязовов, В.В. (1959) Эмиссионные звёзды в участке μ Цефея / The stars with Hα-emission in the region around μ Cephei. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 3-5.

Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. (1959) Определение параметров функции распределения скоростей для шаровых скоплений на основе применения принципа маскимума правдоподобия / The determination of parameters of the velocity distribution function for the globular clusters on the base of the maximum Likelihood principle. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 129-143.

K

Khvostikov, I.A. და ხვოსტიკოვი, ი.ა. და Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. (1959) New Bands and Lines in the Twilight Sky Spectrum. Nature, 183 (4664). р. 811. ISSN 280836

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1959) Опыт определения лучевых скоростей звезд с помощью объекрывной призмы, установленной перед 70-см менисковым телескопом / On the experimental determinations of stellar radial velocities by means of the objective prism attached to the 70-cm meniscus type telescope. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 35-84.

Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. (1959) Замечания к исследованию поглощения света в направлении на галактический центр / On the absorption of light in the direction to the centre of the Galaxy. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 85-90.

Kotchlashvili, T.A. და კოჭლაშვილი, თ. და Кочлашвили, Т.А. (1959) О зависимости между двумя фотометрическими системами звёздных величин / On the dependence between two photometric systems of star magnitudes. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 91-96.

M

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1959) Электрофотометрия затменных переменных звезд RR Рыси и Y Лебедя / Photoelectric observations of the eclipsing variable stars RR Lyn and Y Cyg. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 13-24.

Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1959) Об ограниченной задаче трёх тел, когда притягиваемое тело имеет переменную массу / On the restricted three-body problem for the case when the attracted body has the variable mass. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 145-159.

R

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. (1959) Некоторые результаты фотометрии кометарной туманности NGC 2261 / Some results of the photometry of the cometary nebula NGC 2261. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 25-29.

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. და Iroshnikov, R.S. და იროშნიკოვი, რ.ს. და Ирошников, Р.С. და Kotok, E.W. და კოტოკი, ე.ვ. და Коток, Э.В. (1959) Изофоты планетарной туманности NGC 6853 в излучении λ3727 / Isophotoes of the planetary nebula NGC 6853 in the light λ3727. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 31-33.

T

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. (1959) Об использовании эмпирического закона распределения плотноскей поглощающего вещества перпендикулярно галактической плоскости для учета поглощения / On the application to the absorption calculation of the empirical Law of the absorbing medium density distribution normally to the galactic plane. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 117-122.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. (1959) О законе распределения плотностей поглучшающего вещества перпендикулярно галактической плоскости / On the law of absorbing medium density distribution perpendicularly to the galactic plane. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 123-128.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. (1959) Номограммы и счетная линейка для определения величины космического поглощения / The nomogram and the sliding-rule for the cosmic absorption determination. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 109-116.

Torondjadze, A.Ph. და ტორონჯაძე, ა. და Торонджадзе, А.Ф. და Khavtassi, I.Sh. და ხავთასი, ჯ. და Хавтаси, Дж.Ш. (1959) Исследование межзвёздного поглощения на основе данных о цветовых избытках долкопериодических цефеид / An investigation of the interstellar absorption on the base of the color-excess data for long period Cepheids. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 97-108.

X

Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1959) Систематические погрешности электронных приборов для определения степени поляризации света / Systematic errors of electric instruments for measure of light polarization. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (24). С. 175-178.

К

Какабадзе, В.Л. (1959) Из истории исследования внимания (Н.Н. Ланге). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Карцивадзе, Э.К. (1959) Некоторые причины детских капризов и средства их предотвращения в процессе воспитания ребенка (в возрасте 2-3-х лет). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Карчава, А.К. (1959) Работа классного руководителя. Сухуми. (არ გამოქვეყნებულა)

Климова, А.Н. (1959) Методика обучения русскому согласованию учащихся Азерджанской начальной школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Мачарашвили, К.Ш. (1959) Основные принципы составления первоначапьного учеиника русского языка для грузинскои школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Цибадзе, Т.Г. (1959) Спектральные изменения гласных грузинского языка в соседстве с последующими согласными. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Sun Jun 17 18:07:48 2018 PDT.