ობიექტები თემით "Q Science > Ecology"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: A | B | C | D | E | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 183.

A

Abukawa, Kazuki და Yamamuro, Masumi და Kikvidze, Zaal და Asada, Akira და Chunhui, Xu და Sugimoto, Kenichi (2013) Assessing the biomass and distribution of submerged aquatic vegetation using multibeam echo sounding in Lake Towada, Japan. Limnology, 14. С. 39-42. ISSN 1439-863X

Akhalkatsi, Maia (2015) Forest Habitat Restoration in Georgia, Caucasus Ecoregion. Mtsignobari, Tbilisi. ISBN 978-9941-450-68-6

Akhalkatsi, Maia და Abdaladze, Otar და Nakhutsrishvili, Gia და Smith, William K (2006) Facilitation of Seedling Microsites by Rhododendron caucasicum Extends the Betula litwinowii Alpine Treeline, Caucasus Mountains, Republic of Georgia. Arctic Antarctic and Alpine Research , 38 (4). С. 481-488. ISSN 1523-0430

Akhalkatsi, Maia და Arabuli, Giorgi და Lorenz, Richard (2014) Orchids as indicator species of forest disturbances on limestone quarry in Georgia (South Caucasus). Journal Europäischer Orchideen, 46 (1). С. 123-160. ISSN 0945 -7909

Akhalkatsi, Maia და Ekhvaia, Jana და Mosulishvili, Marine (2010) Reasons and Processes Leading to the Erosion of Crop Genetic Diversity in Mountainous Regions of Georgia. Mountain Research and Development, 30 (3). С. 304-310. ISSN 1994-7151

Akhalkatsi, Maia და Ekhvaia, Jana და Mosulishvili, Marine და Nakhutsrishvili, George და Abdaladze, Otar და Batsatsashvili, Ketevan (2010) Reasons and Processes Leading to the Erosion of Crop Genetic Diversity in Mountainous Regions of Georgia. Mountain Research and Development, 30 (3). С. 304-310. ISSN 0276-4741

Akhalkatsi, Maia და Fritsch, Reinhard M. და Maisaia, Inesa და Nakhutsrishvili, Gia და Pistrick, Klaus (2008) Habitats of Allium Species in Georgia. In: First Kazbegi workshop on „Botany, taxonomy and phytochemistry of wild Allium L. species of the Caucasus and Central Asia“, June 4 – 8, 2007, Kazbegi, Georgia.

Akhalkatsi, Maia და Kimeridze, Mariam (2016) კლიმატის ცვლილების ეფექტი საქართველოს სემიარიდული რეგიონების იშვიათ მცენარეთა გამრავლებასა და მრავალფეროვნებაზე. სუფთა გარემო, 2. С. 3-30.

Akhalkatsi, Maia და Kimeridze, Mariam და Künkele, Siegfried და Lorenz, Richard და Mosulishvili, Marine (2003) Diversity and conservation of Georgian orchids. პროექტის ანგარიში. Calamus, CGS Ltd., Tbilisi, Georgia.

Akhalkatsi, Maia და Lösch, Rainer (2005) Water limitation effect on seed development and germination in Trigonella coerulea (Fabaceae). Flora - Morphology Distribution Functional Ecology of Plants , 200 (6). С. 493-501. ISSN 0367-2530

Akhalkatsi, Maia და Pfauth, M და Calvin, C. L. (1999) Structural aspects of ovule and seed development and nonrandom abortion in Melilotus officinalis (Fabaceae). Protoplasma, 208 (1). С. 211-223. ISSN 1615-6102

Akhalkatsi, Maia და Wagner, Johanna (1997) Comparative embryology of three Gentianaceae species from the Central Caucasus and the European Alps. Plant Systematics and Evolution, 204 (1). С. 39-48. ISSN 1615-6110

Akhalkatsi, Maia და Wagner, Johanna (1996) Reproductive phenology and seed development of Gentianella caucasea in different habitats in the Central Caucasus. Flora Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 191 (1/2). С. 161-168. ISSN 0367-2530

Armas, Cristina და Kikvidze, Zaal და Pugnaire, Francisco (2009) Abiotic conditions, neighbour interactions, and the distribution of Stipa tenacissima in a semiarid mountain range. Journal of Arid Environments, 73. С. 1084-1089. ISSN 0140-1963

Arntzen, J W და Papenfuss, Theodore და Kuzmin, Sergius და Tarkhnishvili, David და Ishchenko, Vladimir და Tuniyev, Boris და Sparreboom, Max და Rastegar-Pouyani, Nasrullah და Ugurtas, Ismail და Anderson, Steven და Babik, Wiesiek და Miaud, Claude და Crnobrnja Isailovic, Jelka (2009) Triturus karelinii. IUCN, IUCN Red List of Threatened Species.

B

Bakhtadze, N.G. და Chakvetadze, N და Mumladze, Levan და Bakhtadze, G.I. და Tskhadaia, E.A. (2016) Karyological Data of Terrestrial Mollusks (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) of Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology, XXV. С. 23-27.

Barjadze, Shalva და Murvanidze, Maka და Arabuli, Tea და Mumladze, Levan და Pkhakadze, Vera და Djanashvili, Revaz და Salakaia, Meri (2015) Annotated List of invertebrates of the Georgian Karst Caves. Georgian Academic Books, Tbilisi. ISBN ISBN 978- 9941-9371-2-5

Brooker, Rob და Callaway, Ray და Cavieres, Lohen და Kikvidze, Zaal და Lortie, Chris და Michalet, Richared და Pugnaire, Francisco და Valiente-Banuet, Alfonso და Whitham, Thomas (2009) Don’t diss integration: a comment on Ricklefs’s disintegrating communities. American Naturalist, 174. С. 919-927.

Brooker, Rob და Kikvidze, Zaal (2008) Facilitation in plant communities: the past, the present, and the future. Journal of Ecology, 96 (1). С. 18-34. ISSN 1365-2745

Brooker, Rob და Kikvidze, Zaal (2008) Importance: an overlooked concept in plant interaction research. Journal of Ecology, 96. С. 703-708.

Brooker, Rob და Kikvidze, Zaal და Kunstler, Georges და Liancourt, Pierre და Seifan, Merav (2013) The concept and measurement of importance: a comment on Rees et al. 2012. Journal of Ecology, 101. С. 1369-1378. ISSN 1365-2745

Brooker, Rob და Kikvidze, Zaal და Pugnaire, Francisco და Callaway, Ray და Choler, Philippe და Lortie, Chris და Michalet, Richard (2005) The importance of importance. Oikos, 109 (1). С. 63-70. ISSN 1600-0706

Brooker, Rob და Kikvidze, Zaal და Pugnaire, Francisco და Callaway, Ray და Choler, Philippe და Lortie, Chris და Michalet, Richard (2005) The importance of importance.(vol 109, pg 63, 2005). Oikos, 111. р. 208. ISSN 1600-0706

Bussmann, Rainer W და Paniagua Zambrana, Narel Y და Sikharulidze, Shalva და Kikvidze, Zaal და Kikodze, David და Jinjikhadze, Tamar და Shanshiashvili, Tamaz და Chelidze, Dato და Batsatsashvili, Ketevan და Bakanidze, Niki (2014) Wine, Beer, Snuff, Medicine, and Loss of Diversity-Ethnobotanical travels in the Georgian Caucasus. Ethnobotany Research and Applications, 12. С. 237-313.

Butterfield, Brad და Cavieres, Lohen და Callaway, Ray და Cook, Brad და Kikvidze, Zaal (2013) Alpine cushion plants inhibit the loss of phylogenetic diversity in severe environments. Ecology Letters, 16. С. 478-486. ISSN 1461-0248

Butterfield, Brad და Cavieres, Lohen და Callaway, Ray და Cook, Brad და Kikvidze, Zaal და Lortie, Chris და Michalet, Richard და Schöb, Christian და Xiao, Sa და Zaitchek, B. და Anthelme, F. და Björk, R. და Dickinson, K. და Gavilán, R. და Kanka, R. და Maaluf, J.-P. და Noroozi, J. და Parajuli, R. და Phoenix, G. და Reid, A. და Ridenour, W. და Wipf, S. და Zhao, L. და Brooker, Rob (2013) Alpine cushion plants inhibit the loss of phylogenetic diversity in severe environments. Ecology Letters, 16. С. 478-486. ISSN 1461-0248

C

Callaway, Ray და Brooker, Rob და Choler, Philippe და Kikvidze, Zaal (2002) Positive interactions among alpine plants increase with stress. Nature, 417 (6891). С. 844-848. ISSN 0028-0836

Callaway, Ray და Kikvidze, Zaal და Kikodze, David (2000) Facilitation by unpalatable weeds may conserve plant diversity in overgrazed meadows in the Caucasus Mountains. Oikos, 89 (2). С. 275-282. ISSN 1600-0706

Cavieres, Lohen და Brooker, Rob და Butterfiled, Brad და Cook, Brad და Kikvidze, Zaal და Lortie, Chris და Michalet, Richard და Pugnaire, Francisco და Schöb, Christian და Xiao, S. და Anthelme, F. და Björk, R. და Dickinson, K. და Cranston, B. და Gavilán, R. და Gutiérrez-Girón, A. და Kanka, R. და Maaluf, J.-P. და Mark, A. და Noroozi, J. და Parajuli, R. და Phoenix, G. და Reid, A. და Ridenour, W და Rixen, C. და Wipf, S. და Zhao, L. და Escudero, A. და Zaitchek, B. და Lingua, E. და Aschehoug, E. და Callaway, Ray (2014) Facilitative plant interactions and climate simultaneously drive alpine plant diversity. Ecology Letters, 17. С. 193-202. ISSN 1461-0248

D

Diakvnishvili, Ana და Kavelashvili , Teo (2012) ბიბლიოთეკის ინფო. Identity Studies.

E

Erschbamer, Brigitta და Mallaun, Martin და Unterluggauer, Peter და Abdaladze, Otar და Akhalkatsi, Maia და Nakhutsrishvili, George (2010) Plant diversity along altitudinal gradients in the Central Alps (South Tyrol, Italy) and in the Central Greater Caucasus (Kazbegi region, Georgia). Tuexenia, 30 (1). С. 11-29. ISSN 0722-494X.

G

Gabelashvili, Sophio და Bikashvili, Ani და Shubitidze, Zhanetta და Gioshvili, Marina და Pankvelashvili, Ekaterine და Mumladze, Levan და Japoshvili, Bella (2016) Family level diversity and distribution of macroinvertebrates of Madatapa, Khanchali and Bughdasheni lakes in Javakheti plateau (South Georgia). Proceedings of the Institute of Zoology. ISSN 1512-1720

Gabelashvili, Sophio და Bikashvili, Ani და Shubitidze, Zhanetta და Gioshvili, Marina და Pankvelashvili, Ekaterine და Mumladze, Levan და Japoshvili, Bella (2016) Family level diversity and distribution of macroinvertebrates of Madatapa, Khanchali and Bughdasheni lakes in Javakheti plateau (South Georgia). Proceedings of the Institute of Zoology, XXV. С. 117-128. ISSN 1512-1727

Gabelashvili, Sophio და Mumladze, Levan და Bikashvili, Ani და Sroka, Pavel და Godunko, Roman და Japoshvili, Bella (2018) The first annotated checklist of mayflies (Ephemeroptera: Insecta) of Georgia with new distribution data and a new record for the country. Turkish Journal of Zoology.

Gigauri, Khatuna და Akhalkatsi, Maia და Abdaladze, Otar და Nakhutsrishvili, Gia (2016) ALPINE PLANT DISTRIBUTION AND THERMIC VEGETATION INDICATOR ON GLORIA SUMMITS IN THE CENTRAL GREATER CAUCASUS. Pakistan Journal of Botany, 48 (5). С. 1893-1902. ISSN 2070-3368

Gigauri, Khatuna და Akhalkatsi, Maia და Nakhutsrishvili, Gia და Abdaladze, Otar (2013) Monitoring of vascular plant diversity in a changing climate in the alpine zone of the Central Greater Caucasus. Turkish Journal of Botany, 37 (6). С. 1104-1114. ISSN 1303-6106

Gokhelashvili, Ramaz და Tarkhnishvili, David (1994) Age structure of six Georgian anuran populations and its dynamics during two consecutive years. Herpetozoa, 7 (1/2). С. 11-18. ISSN 1013-4425

Gottfried, Michael და Pauli, Harald და Futschik, Andreas და Akhalkatsi, Maia და Barančok, Peter და Alonso, José Luis Benito და Coldea, Gheorghe (2012) Continent-wide response of mountain vegetation to climate change. Nature Climate Change, 2 (2). С. 111-115. ISSN 1758-6798

Grego, Jozef და Hofman, Sebastian და Mumladze, Levan და Falniowski, Andrzej (2017) AGRAFIA SZAROWSKA ET FALNIOWSKI, 2011 (CAENOGASTROPODA: HYDROBIIDAE) IN THE CAUCASUS. Folia Malacologica, 25 (4). С. 237-247.

H

Hachtel, Monika და Weddeling, Klaus და Schmidt, Peter და Sander, Ulrich და Tarkhnishvili, David და Böhme, Wolfgang (2006) Dynamik und Struktur von Amphibienpopulationen in der Zivilisationslandschaft. NaBiV Heft 30, 30. С. 1-420. ISSN ISBN: 978-3-7843-3930-6

Hille, Axel და Tarkhnishvili, David და Meinig, Holger და Hutterer, Rainer (2002) Morphometric, biochemical and molecular traits in Caucasian wood mice (podemus/Sylvaemus), with remarks on species divergence. Acta Theriologica, 47 (4). С. 389-416. ISSN 2190-3743

Hughes, N.M, და Johnson , D.M, და Akhalkatsi, Maia და Abdaladze, Otar (2009) Characterizing Betula litwinowii Seedling Microsites at the Alpine-Treeline Ecotone, Central Greater Caucasus Mountains, Georgia. Arctic Antarctic and Alpine Research , 41 (1). С. 112-118. ISSN 1938-4246

J

Japoshvili, B და Mumladze, Levan და KÜÇÜK, F (2013) Invasive Carassius Carp in Georgia: Current state of knowledge and future perspectives. Current Zoology, 59 (6). С. 732-739.

Japoshvili, Bella და Mumladze, Levan და Murvanidze, Lali (2017) The population of Carassius gibelio (Bloch, 1782) and its parasites in Madatapa Lake (South Georgia). Iranian Journal of Fisheries Sciences, 16 (2). С. 793-799.

Japoshvili, Bella და Pataridze, Avalo და Bozhadze , Marina და Shubitidze , Zhanetta და Gioshvili, Marina (2015) Littoral Benthic Macroinvertebrates and Their Correlation with the Chemical Composition of Water in theTbilisi Reservoir. Proceedings of the Institute of Zoology, XXIV. ISSN 1512-1727

Japoshvili, G და Fallahzadeh, M და Mumladze, Levan (2015) Predictive modeling for better understanding distribution and systematics of useful encyrtids (Hymenoptera: Chalcidoidea: Encyrtidae). Annals of Agrarian Science, 13 (1). С. 33-42. ISSN 1512-1887

Jimbo, Katsuaki და Kubota, Kôhei და Kikvidze, Zaal (2013) Ground beetle succession on Mount Fujisan. Biogeography, 15. С. 85-94.

K

Kavelashvili , Teo და Diakvnishvili, Ana (2012) ბიბლიოთეკის ინფო. Identity Studies.

Kaya, Ugur და Tuniyev, Boris და Ananjeva, Natalia და Orlov, Nikolai და Papenfuss, Theodore და Kuzmin, Sergius და Tarkhnishvili, David და Tuniyev, Sako და Sparreboom, Max და Ugurtas, Ismail და Anderson, Steven (2009) Mertensiella caucasica. IUCN, http://www.iucnredlist.org/.

Khorozian, Igor და Malkhsayn, Alexander და Murtskhvaladze, Marine (2010) The striped hyaena Hyaena hyaena (Hyaenidae, Carnivora) rediscovered in Armenia. Folia Zoologica, 60 (3). С. 253-262.

Kikvidze, Zaal (1998) Facilitation and Competition in Alpine Plant Communities. Global Environmental Research, 9. С. 261-264.

Kikvidze, Zaal (2000) Modelling species richness and diversity in grassland communities of the Central Caucasus. Oikos, 89. С. 123-127. ISSN 1600-0706

Kikvidze, Zaal (1996) Neighbour interaction and stability in subalpine meadow communities. Journal of Vegetation Science. ISSN 1654-1103

Kikvidze, Zaal (1996) Plant species associations in alpine-subnival vegetation patches in the Central Caucasus. Journal of Vegetation Science, 7. С. 41-44.

Kikvidze, Zaal (2013) Secondary biodiversity and agriculture: definitions and threats from global change. Abstracts of the International Conference on Agriculture (ICA 2013). (არ გამოქვეყნებულა)

Kikvidze, Zaal და Armas, Cristina და Fukuda, Kenji და Martínez-García, Laura და Miyata, Masanori და Oda-Tanaka, Ayumi და Pugnaire, Francisco და Wu, B (2013) The role of arbuscular mycorrhizae in primary succession: differences and similarities across habitats. Web Ecology, 54. С. 279-284. ISSN 1399-1183

Kikvidze, Zaal და Armas, Cristina და Pugnaire, Francisco (2006) The effect of initial biomass in manipulative experiments on plants. Functional Ecology, 20. С. 1-3. ISSN 1365-2435

Kikvidze, Zaal და Brooker, Rob (2010) Towards a more exact definition of the importance of competition – a reply to Freckleton et al. (2009). Journal of Ecology, 98. С. 719-724. ISSN 1365-2745

Kikvidze, Zaal და Callaway, Ray (2009) Ecological Facilitation May Drive Major Evolutionary Transitions. BioScience, 59. С. 399-404. ISSN 1525-3244

Kikvidze, Zaal და Khetsuriani, Liana და Kikodze, David (2005) Small-scale guild proportions and niche complementarity in a Caucasian subalpine hay meadow. Journal of Vegetation Science, 16. С. 565-570. ISSN 1654-1103

Kikvidze, Zaal და Khetsuriani, Liana და Kikodze, David და Callaway, Ray (2001) Facilitation and interference in subalpine meadows of the central Caucasus. Journal of Vegetation Science, 12. С. 833-838.

Kikvidze, Zaal და Khetsuriani, Liana და Kikodze, David და Callaway, Ray (2006) Seasonal shifts in competition and facilitation in subalpine plant communities of the central Caucasus. Journal of Vegetation Science, 17 (1). С. 77-82. ISSN 1654-1103

Kikvidze, Zaal და Michalet, Richard და Brooker, Rob და Cavieres, Lohen და Lortie, Chris და Pugnaire, Francisco და Callaway, Ray (2011) Climatic drivers of plant–plant interactions and diversity in alpine communities. Alpine Botany, 121. С. 63-70. ISSN 1664-221X

Kikvidze, Zaal და Moya-Laraño, Jordi (2008) Unexpected failures of recommended tests in basic statistical analyses of ecological data. Web Ecology, 8. С. 67-73. ISSN 1399-1183

Kikvidze, Zaal და Nakhutsrishvili, Gia (1998) Facilitation in subnival vegetation patches. Journal of Vegetation Science, 9 (2). С. 261-264. ISSN 1654-1103

Kikvidze, Zaal და Ohsawa, Masahiko (2002) Measuring the number of co-dominants in ecological communities. Ecological Research, 17. С. 519-525. ISSN 1440-1703

Kikvidze, Zaal და Ohsawa, Masahiko (2001) Richness of Colchic vegetation: comparison between refugia of south-western and East Asia. BMC ecology, 1 (6). ISSN 1472-6785

Kikvidze, Zaal და Pugnaire, Francisco და Brooker, Rob და Choler, Philippe და Lortie, Chris და Michalet, Richnard და Callaway, Ray (2005) Linking patterns and processes in alpine plant communities: a global study. Ecology, 86 (6). С. 1395-1400. ISSN 0012-9658

Kikvidze, Zaal და Suzuki, Maki და Brooker, Rob (2011) Conceptualizing importance: response to Freckleton and Rees. Trends in Ecology & Evolution, 26. С. 499-500. ISSN Cell Press

Kikvidze, Zaal და Suzuki, Maki და Brooker, Rob (2011) Importance versus intensity of ecological effects: why context matters. Trends in Ecology & Evolution, 26. С. 383-388. ISSN Cell Press

Kikvidze, Zaal და Tevzadze, Gigi (2014) Loss of traditional knowledge aggravates wolf–human conflict in Georgia (Caucasus) in the wake of socio-economic change. AMBIO.

Kokalis, P. და Mamouri, R.E. და Todua, M. და Didebulidze, G.G. და Papayanis, A. და Amiridis, V. და Basart, S. და Perez, C. და Baldasano, J.M. (2012) Ground-, satellite- and simulationbased analysis of a strong dust event over Abastumani, Georgia, during May 2009. International Journal of Remote Sensing, 33 (16).

Kuljanishvili, Tatia და Japoshvili, Bella და Mumladze, Levan და Kalous, Lukáš (2018) Preliminary information about the occurrence of Prussian carp Carassius gibelio (Bloch 1782) in mountainous Lake Devdoraki (Caucasus, Georgia). In: 9th workshop on biodiversity, 2018 January, Jevany.

Kuljanishvili, Tatia და Mumladze, Levan და Kalous, Lukáš და Japoshvili, Bella (2018) Fish species composition, sex ratio and growth parameters in Saghamo Lake (Southern Georgia). Biologia.

Kupatadze, Ketevan (2017) Cornell University online course-Climat Change Science, Communication, and Action. Cornell Institute for Climate smart solutions.

Kürschner, Harald და Kırmacı, Mesut და Erdağ, Adnan და Batsatsashvili, Ketevan და Parolly, Gerald (2012) Ecology and life strategies of epiphytic bryophyte communities from the Arcto-Tertiary relict forests of the Black and Caspian Sea areas. Nova Hedwigia, 94 (1). С. 31-65.

L

Lortie, Chris და Brooker, Rob და Choler, Philippe და Kikvidze, Zaal და Michalet, Richard და Pugnaire, Francisco და Callaway, Ray (2004) Rethinking plant community theory. Oikos, 107 (2). С. 433-438. ISSN 1600-0706

Lortie, Chris და Brooker, Rob და Kikvidze, Zaal და Callaway, Ray (2004) The value of stress and limitation in an imperfect world: A reply to Körner. Journal of Vegetation Science, 15. С. 577-580. ISSN 1654-1103

M

Michalet, Richard და Brooker, Rob და Cavieres, Lohen და Kikvidze, Zaal და Lortie, Chris და Pugnaire, Francisco და Valiente-Banuet, Alfonso და Callaway, Ray (2006) Do biotic interactions shape both sides of the humped-back model of species richness in plant communities? Ecology Letters, 9 (7). С. 767-773. ISSN 1461-0248

Mumladze, Levan (2013) Shell size differences in Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Gastropoda) between natural and urban environments. Turkish Journal of Zoology, 37. С. 1-6.

Mumladze, Levan (2015) Species of the Genus Helix (Mollusca, Gastropoda) in Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology, XXIV. С. 148-157. ISSN 1512-1727

Mumladze, Levan (2014) Sympatry without co-occurrence: exploring the pattern of distribution of two Helix species in Georgia using an ecological niche modelling approach. Journal of Molluscan Studies, 80 (995). С. 249-255.

Mumladze, Levan და Asanidze, Z და Walther, F და Hausdorf, B (2017) Beyond elevation: Testing the climatic variability hypothesis vs. Rapoport's rule in vascular plant and snail species in the Caucasus. Biological Journal of the Linnean Society, 121. С. 753-763.

Mumladze, Levan და Murvanidze, M და Behan-Pelletier, V (2013) Compositional patterns in Holarcticpeat bog inhabiting oribatid mite (Acari: Oribatida) communities. Pedobiologia, 56. С. 41-48.

Mumladze, Levan და Murvanidze, Maka და Maraun, Mark (2017) Patterns of oribatid mite species diversity: testing the effects of elevation, area and sampling effort. Experimental and applied acarology, 72 (3). С. 245-262.

Mumladze, Levan და Murvanidze, Maka და Maraun, Mark და Salakaia, Meri (2015) Oribatid mite communities along an elevational gradient in Sairme gorge (Caucasus). Experimental and Applied Acarology, 66. С. 41-51.

Mumladze, Levan და Tarkhnishvili, David და Murtskhvaladze, Marine (2013) Systematics and evolutionary history of large endemic snails from the Caucasus (Helix buchii, and H. goderdziana) (Helicidae). American Malacological Bulletin, 31 (2). С. 225-234.

Mumladze, Levan და Ulrich, Werner და Asanidze, Zezva და Japoshvili, George (2017) An inverse elevational species richness gradient of Caucasian vascular plants and Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). Ecoscience, 24 (1-2). С. 75-79.

Murtskhvaladze, Marine და Gavashelishvili, Alexander და Tarkhnishvili, David (2010) Geographic and genetic boundaries of brown bear (Ursus arctos) population in the Caucasus. Molecular Ecology, 19 (9). С. 1829-1841. ISSN 1365-294X

Murvanidze, M. და Arabuli, T. და Kvavadze, E. და Mumladze, Levan (2008) The Effect of Fire Disturbance on Oribatid Mite Communities. In: Integrative Acarology: Proceedings of the 6th European Congress, 2008, Montpellier.

Murvanidze, M. და Kvavadze, E. და Mumladze, Levan და Arabuli, T. (2011) Landscape distribution of oribatid mites (Acari, Oribatida) in Kolkheti National Park (Georgia, Caucasus). Zoosymposia, 6 (4). С. 202-214.

Murvanidze, Maka და Mumladze, Levan (2016) Annotated checklist of Georgian oribatid mites. Zootaxa, 4089 (1). С. 1-81.

Murvanidze, Maka და Mumladze, Levan (2016) Annotated checklist of Georgian oribatid mites. Zootaxa, 4089 (1). С. 1-81.

Murvanidze, Maka და Mumladze, Levan (2014) Article Oribatid mite (Acari: Oribatida) diversity in different forest stands of Borjom-Kharagauli National Park (Georgia). Persian Journal of Acarology, 3 (4). С. 257-276.

Murvanidze, Maka და Mumladze, Levan და Arabuli, Tea და Barjadze, Shalva და Salakaia, Meri (2016) Oribatida diversity in different microhabitats of Mtirala National Park. Journal of The Acarological Society of Japan, 25 (S1). С. 35-49.

Murvanidze, Maka და Mumladze, Levan და Arabuli, Tea და Kvavadze, Eristo (2013) Oribatid mite colonization of sand and manganese tailing sites. Acarologia, 53 (2). С. 203-215.

Murvanidze, Maka და Todria, Nino და Mumladze, Levan და Kalatozishvili, Levan (2018) Diversity of soil mite communities in different habitats of Saskhori quarries, Georgia. Persian Journal of Acarology.

N

Nakhutsrishvili, George და Zazanashvili, Nugzar და Batsatsashvili, Ketevan (2011) Regional profile: Colchic and Hyrcanic temperate rainforests of the Western Eurasian Caucasus. In: Temperate and Boreal Rainfo rests of the World. Island Press, С. 250-257. ISBN 13: 978-1-59726-676-5

Nakhutsrishvili, Gia და Akhalkatsi, Maia და Abdaladze, Otar (2009) Main Threats to Mountain Biodiversity in Georgia. Mountain Forum Bulletin, 9 (2). С. 18-19. ISSN 1815-2139

O

Otte, Annette და Akhalkatsi, Maia და Nakhutsrishvili, Gia (2011) Phytodiversität in Georgien: Die Bedeutung von Standort und Landnutzung im Großen und Kleinen Kaukasus. Spiegel der Forschung, 28 (2). С. 24-31. ISSN 0176-3008

P

Pauli, Harald და Gottfried, Michael და Dullinger, Stefan და Abdaladze, Otar და Akhalkatsi, Maia და Alonso, J.L.B. და Coldea, G. (2012) Recent plant diversity changes on Europe's mountain summits. Science, 336 (6079). С. 353-355. ISSN 1095-9203

Pokryszko, Beata M და Cameron, Robert A D და Mumladze, Levan და Tarkhnishvili, David (2011) Forest snail faunas from Georgian Transcaucasia : patterns of diversity in a Pleistocene refugium. Biological Journal of the Linnean Society, 102 (2). С. 239-250.

Pokryzsko, Beata და Cameron, RAD და Mumladze, Levan და Tarkhnishvili, David (2011) Forest snail faunas from Georgian Transcaucasia: patterns of diversity in a Pleistocene refugium. Biological Journal of the Linnean Society, 102 (2). С. 239-250. ISSN 1095-8312

Prieto, Iván და Kikvidze, Zaal და Pugnaire, Francisco (2010) Hydraulic lift: soil processes and transpiration in the Mediterranean leguminous shrub Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. Plant and Soil, 329. С. 447-456.

S

Sayim, Ferah და Baskale, Eyup და Tarkhnishvili, David და Kaya, Ugur (2009) Some water chemistry parameters of breeding habitats of the Caucasian salamander, Mertensiella caucasica in the Western Lesser Caucasus. Comptes Rendus Biologies, 332 (5). С. 464-469. ISSN ISSN: 1631-0691, ESSN: 1768-3238

Schöb, Christian და Callaway, Ray და Anthelme, F. და Brooker, Rob და Cavieres, Lohen და Kikvidze, Zaal და Lortie, Chris და Michalet, Richard და Pugnaire, Francisco და Sa , Xiao და Cranston, B. და García, Mary-Carolina და Hupp, Nicole და LLambi, Luis D და Lingua, Emanuele და Zhao, L. და Reid, A. და Butterfield, Brad (2014) The context dependence of beneficiary feedback effects on benefactors in plant facilitation. New Phytologist, 204. С. 386-396.

Schöb, Christian და Kammer, Peter და Kikvidze, Zaal (2012) Combining observational and experimental methods in plant–plant interaction research. Plant Ecology & Diversity, 5. С. 27-36. ISSN 1755-1668

Schöb, Christian და Kammer, Peter და Kikvidze, Zaal და Choler, Philippe და Veit, Heinz (2008) Changes in species composition in alpine snowbeds with climate change inferred from small-scale spatial patterns. Web Ecology, 8. С. 142-159. ISSN 1399-1183

Schöb, Christian და Kammer, Peter და Kikvidze, Zaal და Choler, Philippe და Von Felten, Stefanie და Veit, Heinz (2010) Counterbalancing effects of competition for resources and facilitation against grazing in alpine snowbed communities. Oikos, 119. С. 104-110. ISSN 1600-0706

Schöb, Christian და Michalet, Richard და Cavieres, Lohen და Pugnaire, Francisco და Brooker, Rob და Butterfield, Brad და Cook, Brad და Kikvidze, Zaal და Lortie, Chris და Sa, Xiao და Al Hayek, Patrick და Anthelme, F. და Cranston, B. და García, Mary-Carolina და Le Bagousse-Pinguet, Yoann და Reid, A. და le Roux, Peter და Lingua, Emanuele და Nyakatya, Mawethu J. და Touzard, Blaise და Zhao, L. და Callaway, Ray (2014) A global analysis of bidirectional interactions in alpine plant communities shows facilitators experiencing strong reciprocal fitness costs. New Phytologist, 202. С. 95-105.

Seehausen, M და Schröter, A და Mumladze, Levan და Grebe, B (2016) Additional Odonata records from Georgia, southern Caucasus eco­-region, with the first record of Ischnura fountaineae (Odonata: Coenagrionidae). Notulae Odonatologicae, 8 (8). С. 247-318.

Shibuya, Sonomi და Kikvidze, Zaal და Toki, Wataru და Kanazawa, Yasuto და Suizu, Tatsuya და Yajima, Tamio და Fujimori, Takahiro და Mansournia, Mohammad Reza და Sule, Zuhair და Kubota, Kôhei და Fukuda, Kenji (2014) Ground beetle community in suburban Satoyama -a case study on wing type and body size under small scale management. Journal of Asia-Pacific Entomology, 17. С. 775-780.

Shibuya, Sonomi და Kubota, Kohei და Kikvidze, Zaal და Ohsawa, Masahiko (2008) Differential Sensitivity of Ground Beetles, Eusilpha japonica and Carabidae, to Vegetation Disturbance in an Abandoned Coppice Forest in Central Japan. Eurasian Journal of Forest Research, 11. С. 61-72. ISSN 1345-8221

Shibuya, Sonomi და Kubota, Kohei და Ohsawa, Masahiko და Kikvidze, Zaal (2011) Assembly rules for ground beetle communities: What determines community structure, environmental factors or competition? European Journal of Entomology, 108. С. 456-459.

Sinsch, Ulrich და Schneider , Hans და Tarkhnishvili, David (2009) Bufo bufo Superspezies – Erdkröten-Artenkreis – taxon bufo (Linnaeus, 1758) – Erdkröte – taxon gredosicola L. Müll er und Hellm ich 1935 – Gredoserdkröte – taxon spinosus Daudin, 1803 – Riesenerdkröte – taxon verrucosissimus (Pallas, 1811) – Kolchische Erdkröte. In: Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Froschlurche (Anura) 2, Bd. 5/II, 5/II . AULA-Verlag, Wiesbaden, С. 191-337. ISBN 978-3-89104-655-5

Stankevitch, Stanislav (2016) The Causes and Diagnostics of the Emerging Disease Associated with Cutaneous Papillomatous Lesions of the Sand Lizards (Lacerta agilis) from the Georgian Black Sea Coast. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Suzuki, Maki და Miyashita, Tadashi და Kabaya, Hajime და Ochiai, Keiji და Asada, Masahiko და Kikvidze, Zaal (2012) Deer herbivory as an important driver of divergence of ground vegetation communities in temperate forests. Oikos, 122. С. 104-110. ISSN 1600-0706

T

Tarkhnishvili, D და Gavashelishvili, A და Avaliani, A და Murtskhvaladze, M და Mumladze, Levan (2010) Unisexual rock lizard might be outcompeting its bisexual progenitors in the Caucasus. Biological Journal of the Linnean Society, 101 (2). С. 447-460.

Tarkhnishvili, David (1993) Anurans of Borjomi Canyon: clutch parameters and guild structure. Alytes, 11 (4). С. 140-154. ISSN 0753-4973

Tarkhnishvili, David (2014) Historical Biogeography of the Caucasus. Wildlife Protection, Destruction and Extinction, N/A (N/A). NOVA science publishers, New York. ISBN 978-1-63321-910-6

Tarkhnishvili, David (1994) Interdependences between populational, developmental and morphological features of the Caucasian salamander, Mertensiella caucasica. Mertensiella, 4. С. 315-325. ISSN 0934-6643

Tarkhnishvili, David (2014) Ranamacrocnemis (Boulenger, 1885) – Kleinasiatischer Braunfrosch taxon macrocnemis (Boulenger, 1885) – Kaukasischer Braunfrosch taxon camerani (Boulenger, 1896) taxon holtzi (Werner, 1898) taxon pseudodalmatina (Eiselt und Schmidtler, 1971) taxon tavasensis (Baran und Atatür, 1986). In: Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. AULA-Verlag, Wiesbaden, С. 263-293. ISBN 978-3-89104-698-2

Tarkhnishvili, David (1996) The distribution and ecology of the amphibians of Georgia and the Caucasus: a biogeographical analysis. Zeitschrift für Feldherpetologie, 3. С. 167-196. ISSN 0946-7998

Tarkhnishvili, David და Arntzen, J W და Thorpe, Roger S (1999) Morphological variation in brown frogs from the Caucasus and the taxonomy of the Rana macrocnemis group. Herpetologica, 55 (3). С. 406-417. ISSN 0018-0831

Tarkhnishvili, David და Gavashelishvili, Alexander და Avaliani, Anna და Murtskhvaladze, Marine და Mumladze, Levan (2010) Unisexual rock lizard might be outcompeting its bisexual progenitors in the Caucasus. Biological Journal of the Linnean Society, 101 (2). С. 447-460. ISSN 1095-8312

Tarkhnishvili, David და Gavashelishvili, Alexander და Mumladze, Levan (2012) Palaeoclimatic models help to understand current distribution of Caucasian forest species. Biological Journal of the Linnean Society, 105 (1). С. 231-248. ISSN 1095-8312

Tarkhnishvili, David და Gavashelishvili, Alexander და Mumladze, Levan (2012) Palaeoclimatic models help to understand current distribution of Caucasian forest species. Biological Journal of the Linnean Society, 105 (1). С. 231-248.

Tarkhnishvili, David და Gokhelashvili, Ramaz (1996) A contribution to the ecological genetics of frogs: age structure and frequency of striped specimens in some Caucasian populations of the Rana macrocnemis complex. Alytes, 14 (1). С. 27-41. ISSN 0753-4973

Tarkhnishvili, David და Hille, Axel და BÖhme, Wolfgang (2001) Humid forest refugia, speciation and secondary introgression between evolutionary lineages: differentiation in a Near Eastern brown frog, Rana macrocnemis. Biological Journal of the Linnean Society, 74 (2). С. 141-156. ISSN 1095-8312

Tarkhnishvili, David და Kandaurov, Andrei და Bukhnikashvili, Alexander (2002) Declines of amphibians and reptiles in Georgia during the 20th century: virtual vs. actual problems. Zeitschrift fur Feldherpetologie, 9. С. 89-107. ISSN 0946-7998

Tarkhnishvili, David და Serbinova, Irina (1993) The Ecology of the Caucasian Salamander (Mertensiella caucasica Waga) in a Local Population. Asiatic Herpetological Research, 5. С. 147-145. ISSN 1051-3825

Tarkhnishvili, David და Serbinova, Irina და Gavashelishvili, Alexander (2009) Modelling the range of Syrian spadefoot toad (Pelobates syriacus) with combination of GIS-based approaches. Amphibia-Reptilia, 30 (3). С. 401-412. ISSN 1568-5381

Tevzadze, Gigi და Kikvidze, Zaal (2014) Loss of traditional knowledge aggravates wolf–human conflict in Georgia (Caucasus) in the wake of socio-economic change. AMBIO.

Tevzadze, Gigi და Vacheishvili, Nikoloz (2014) Project Svaneti: Mystery of Svanetian Towers. History and Hypothesis. Project Svaneti: Mystery of Svanetian Towers.. (არ გამოქვეყნებულა)

Tevzadze, Gigi და თევზაძე, გიგი (2009) მგლის თავდასხმები საქართველოში. Wolf-Human conflict in Georgia. მგლის თავდასხმები საქართველოში. Wolf-Human conflict in Georgia.. (არ გამოქვეყნებულა)

Todua, M და Didebulidze, G.G. (2013) Cosmic Factors Influence on the Inter-Annual Variations of the Green 557.7 Nm Line and Red 630.0 Nm Line Nightglow Intensities and their Possible Coupling with Cloud Covering at Abastumani (41.75°N, 42.82°E). Acta Geophysica, 62 (2). С. 381-399.

Togonidze, Natalia და Akhalkatsi, Maia (2015) Variability of plant species diversity during the natural restoration of the subalpine birch forest in the Central Great Caucasus. Turkish Journal of Botany, 39 (3). С. 458-471. ISSN 1300-008X

W

Weddeling, Klaus და Hachtel, Monika და Sander, Ulrich და Tarkhnishvili, David (2004) Bias in estimation of newt population size: a field study at five ponds using drift fences, pitfalls and funnel traps. The Herpetological Journal, 14. С. 1-7. ISSN 0268-0130

Winkler, Manuela და Akhalkatsi, Maia და Gigauri, Khatuna (2016) The rich sides of mountain summits – a pan‐European view on aspect preferences of alpine plants. Journal of Biogeography, 43 (11). С. 2261-2273. ISSN 1365-2699

აგლაძე, ანა (2014) ბათუმის მტაცებელ ფრინველთა სამიგრაციო ძაბრის გავლენა აჭარის სოციალურ და ტურისტულ გარემოზე და ბერდვოჩინგის პოტენციალის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არაბული, გიორგი (2013) ორქიდეები, როგორც ტყის დეგრადაციის ინდიკატორი სახეობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახალკაცი (Akhalkatsi), მაია (Maia) (2015) ტყის ჰაბიტატების აღდგენა საქართველოში, კავკასიის ეკორეგიონი. მწიგნობარი, თბილისი. ISBN 978-9941-450-67-9

ბარათელი, ნათია (2016) გენეტიკური და მორფოლოგიური ცვალებადობა ორსქესიან (Darevskia portschinskii) და ერთსქესიან (Darevskia dahli) ხვლიკებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბასილაშვილი, ხატია (2014) შავ ზღვაში გავრცელებული ზღვის ღორის (Phocoena phocoena relicta) რიცხოვნობის და ჯგუფების სიდიდის ცვლილება სეზონების მიხედვით საქართველოს აკვატორიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიბილაური, სოფიო (2014) კონსერვაციისათვის პრიორიტეტულ მცენარეთა სახეობების იდენტიფიკაცია ყაზბეგის რეგიონისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიკაშვილი, ანი (2014) ზრდის თუ არა კლიმატის ცვლილება ხმელეთის მოლუსკის Helix lucorum Linnaeus, 1758 ინვაზიურობის პოტენციალს? თანამედროვე და სამომავლო გავრცელების მოდელირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბელაშვილი, სოფიო (2014) კლიმატის ცვლილების მონიტორინგი ლიქენების მეშვეობით საქართველოს ალპურ ზონაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გადილია, შორენა (2017) „სუბნივალური მცენარეული მიკროდაჯგუფებების სტრუქტურულ–ფუნქციური ორგანიზაცია ცენტრალური კავკასიონის დასავლეთ (სვანეთი) და აღმოსავლეთ (ყაზბეგი) რეგიონებში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვაზავა, ელგუჯა (2017) საქართელოში გავრცელებული კალმახების და ორაგულების მორფოლოგია და გენეტიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგალაძე, ლია (2018) ჯავახეთის ზეგანზე წყალმცურავ ფრინველთა მიგრაციის დინამიკის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გულბიანი, მარიამ (2018) საქართველოს წიწვიან ტყეთა ეპიფიტური ლიქენების მრავალფეროვნება და ეკოლოგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავაძე, თეონა (2011) სინანთროპი მგლების (Canis lupus cubanensis) (დინამიკა)რიცხოვნობის დინამიკა ყაზბეგის რაიონში და მასზე მოქმედი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დვალი, ნიკოლოზ (2017) ერთსქესიანი (Darevskia dahli) და ორსქესიანი (Darevskia portschinskii) კლდის ხვლიკების ეკოლოგია: სივრცული მოდელირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ედიშერაშვილი, ნათია (2011) აღმოსავლეთკავკასიური ჯიხვის (Capra cylindricornis) პოპულაციის რიცხოვნობის შეფასება ყაზბეგის რაიონში ადაპტირებადი კლასტერების მეთოდის გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეხვაია, ჟანა (2011) ქართული ავტოქთონური ვაზის ჯიშების და ველური ვაზის (Vitis vinifera L. subsp. sylvestris [C.C. Gmel.] Hegi) პოპულაციების შედარებითი მორფომეტრიული და მოლეკულურ სისტემატიკური შესწავლა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზურაბაშვილი, ქეთევან (2014) „მაღალმთის მცენარეთა ფოთლის ზოგიერთი სტრუქტურული ადაპტაცია: ცვალებადობა ჰიფსომეტრულ გრადიენტზე და ეკოლოგიური მნიშვნელობა“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თევზაძე, გიგი და ვაჩეიშვილი, ნიკოლოზ (2014) პროექტი სვანეთი: სვანური კოშკების საიდუმლო. ისტორია და ჰიპოთეზა. პროექტი სვანეთი: სვანური კოშკების საიდუმლო.. (არ გამოქვეყნებულა)

იანქოშვილი, გიორგი (2017) სოციალური ქსელების მნიშნველობა გველების (Squamata: Serpentes) გავრცელების რუკის შედგენაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, თამთა (2017) „მცენარეთა თერმორეზისტენტულობა სტრეს-დომინანტურ ალპურ გარემოში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობახიძე, დავით (2018) ტურიზმის ზეგავლენა საკვანძო სახეობების პოპულაციებზე ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოპალიანი, ნათია და გურიელიძე, ზურაბ და რჩეულიშვილი, ქეთი და თევზაძე, გიგი (2009) ადამიანის და მგლის კონფლიქტი საქართველოში: სადაც მგელი ჯერ კიდევ ბუნებრივი ეკოსისტემის შემადგენელი ნაწილია. ადამიანის და მგლის კონფლიქტი საქართველოში: სადაც მგელი ჯერ კიდევ ბუნებრივი ეკოსისტემის შემადგენელი ნაწილია.. (არ გამოქვეყნებულა)

ლემონჯავა, გიორგი (2014) საქართველოში ნიამორის (Capra aegagrus) აღდგენის შესაძლებლობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურთაზაშვილი, ევა (2015) ტრადიციული ხვნა-თესვის გავლენა თუშეთის ფიტოცენოზებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურცხვალაძე, მარინე (2012) ცხოველთა სახეობების წარმოშობა და პოპულაციის სტრუქტურირების კვლევა კავკასიაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქროსცვარიძე, ავთანდილი (2014) საქართველოს სამთო–მოპოვებითი მრეწველობის განვითარების დინამიკა და თანამედროვე მდგომარეობა. CENN. (არ გამოქვეყნებულა)

ოქროსცვარიძე, ავთანდილი (2014) საქართველოს სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის განვითარების დინამიკა და თანამედროვე მდგომარეობა. კავკასიის გარემოს დაცვითი არა სამთავრობო ორგანიზაციის (CENN) პროექტი. 1- 63.

რეხვიაშვილი, ალექსი (2015) საქართველოს მსხვილი მტაცებლების ისტორიული და დღევანდელი არეალები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სვანიძე, ეთერ (2016) ”ყაზბეგის რეგიონის ჰიდროფილური მცენარეულობა: მრავალფეროვნება და ეკოლოგიური ანალიზი“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტოგონიძე, ნატალია და ახალკაცი, მაია და Akhalkatsi, Maia (2010) ცის ექსპოზიციის გავლენა Primula-ს გვარის სახეობების ფენოლოგიურ რიტმზე. თბილისის ბოტანიკური ბაღის შრომები, 98 (1). С. 55-71. ISSN 1512-1275

ფანქველაშვილი, ეკატერინე (2017) ფარავნის ტბის ბენთოსური უხერხემლოების მრავალფეროვნება და სეზონური დინამიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღვალაძე, ნუგზარ (2014) ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი ზოგიერთი იშვიათი მცენარის სახეობის საქართველოში შესაძლო გავრცელების კვლევა ჰაბიტატების მოდელირებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ყოჩიაშვილი, ალექსანდრე (2018) სახეობათშორისი აგრესია სიმპატრულ მტაცებლებში მგელსა (Canis lupus) და დათვში (Ursus arctos) ტყვეობის პირობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყოჩიაშვილი, ვაჟა (2018) სამუხის ველზე ქურციკის რეინტროდუქციის პროცესის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შავაძე, ინგა (2014) დაავადების გადამტანი მწერების (ვექტორების) ბაზის შექმნა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

შალამბერიძე, მერი (2014) „ნიადაგის pH, როგორც მცენარეთა გავრცელების ფაქტორი ალპურ გარემოში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

შეყლაშვილი, გიორგი (2018) მსხივილი და საშუალო ზომის ძუძუმწოვრების თანამედროვე მდგომარეობა თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ ნაწილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შველიძე, თემურ (2016) შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროს ზედაპირული წყლების მეზოზოოპლანქტონის მრავალფეროვნების შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტაშვილი, ნინო (2017) „ნანოჰაბიტატების პრეფერენცია და მცენარეთაშორისი პოზიტიური ურთიერთობები ცენტრალური კავკასიონის სუბნივალურ და ნივალურ სარტყლებში (ყაზბეგის რ-ის მაგალითზე)“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, თამთა (2013) გვარ Lactuca (Asteraceae)–ს საქართველოში გავრცელებული სახეობების მორფოლოგიური კვლევა ტაქსონომიური საკითხების დასაზუსტებლად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, ნინო (2018) ყაზბეგის რეგიონში (ცენტრალური კავკასიონი) ეროზირებული მიწების აღდგენის შედეგები 20 წლის შემდეგ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წკრიალაშვილი, ელიზბარ (2017) იმერეთში გავრცელებული Y-ქრომოსომის ჰაპლოჯგუფების კავშირი სოფლის მეურნეობასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯავახიშვილი, ნათია (2017) საქართველოში ბექობის არწივის (Aquila heliaca) გავრცელების, ეკოლოგიისა და მის წინაშე მდგარი საფრთხეების შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯოლოხავა, თამარ (2014) „მცენარის ტემპერატურის რეჟიმი ექსტრემალურ გარემოში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Wed Feb 20 07:44:37 2019 PST.