ობიექტები თემით "Business"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: B | D | J | K | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 118.

B

Basilaia, Giorgi (2013) Science Picnic 2013 - Iliauni Participants. [ვიდეო]

D

Dokhtourichvili, Mzagve (2010) « La politique scientifique de l’Université d’Etat Ilia : quelles stratégies pour la promotion de la coopération interuniversitaire dans le domaine de la recherche ? ». http://www.arts.uottawa.ca/afelsh/archives.html.

J

Japaridze, Dimitri (2017) მომავლის სოფელი - კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ტურიზმისა და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობით. In: Tourism; Economics and Business,6th International Scientific-practical Conference, June 10-11, 2017, Batumi, Georgia.

Japaridze, Dimitri (2008) Georgian Cultural Tourism: Trends and Prospects. In: International Symposium of Georgian Art, June 21-29, 2008, Tbilisi, Georgia. (არ გამოქვეყნებულა)

Japaridze, Dimitri (2008) Japaridze, Dimitri (2008) Georgian Cultural Tourism: Trends and Prospects. In: International Symposium of Georgian Art, June 21-29, 2008, Tbilisi, Georgia. (არ გამოქვეყნებულა)

Japaridze, Dimitri (2006) Trends and Changes in Project Environment in Georgia, 2006. In: Trends and Changes in Project Environment in Georgia. (არ გამოქვეყნებულა)

K

Kupatadze, Ketevan და Begadze, Giorgi და Gverdtsiteli, Mikhael (2014) HISTORY OF CHEMISTRY AND SCIENTIFIC TOURISM AS A MEANS TO INCREASE STUDENTS MOTIVATION TO LEARN CHEMISTRY. Tchê-Quimica, 11 (22). С. 24-32. ISSN 2179-0302

V

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz (2018) Medical Tourism in Georgia: Current Barriers and Recommendations. Malaysian Journal of Public Health Medicine, 18 (1). С. 81-87. ISSN 1675-0306

აბრამია, მარიამ და დემურია, გიორგი და ფეიქრიშვილი, გიორგი (2016) კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ქართულ ბიზნესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აზრუმელაშვილი, ანა და დევდარიანი, ნანა და კილაძე, ქეთევან (2016) რიგების მართვის ხელოვნება და მეთოდები სამედიცინო დაწესებულებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ათაბეგოვი, გვანცა და გელაშვილი, ნათია (2016) ჯანდაცვის ხარჯები და ჯანმრთელობის მაჩვენებლები შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალიქაძე, თეონა და გულიტაშვილი, გიორგი და ტაკიძე, ნათია და ცომაია, თამარ (2014) სამუშაო გარემოსა და პერსონალის მოტივირების ზოგიერთი თავისებურება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალხანიშვილი, ზურაბ (2016) ბავშვთა მიმართ ძალადობის კლინიკური პრაქტიკისა და დამოკიდებულების კვლევა სტომატოლოგიურ კაბინეტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბალახაშვილი, თეონა და აფრასიძე, სოსო და ხუნჯგურუა, თამარ (2016) ვერტიკალური ინტეგრაცია კონკრეტული (ღვინის ინდუსტრია) სფეროს მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარამიძე, სოფიკო და უნდილაშვილი, არჩილ (2016) ინტერნეტ ბანკინგის პოზიციონირება ქართულ ბაზარზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბასილაძე, თორნიკე (2016) დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის განვითარება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბატიაშვილი, მარი და სიხარულიძე, მარიამ და ახვლედიანი, თინათინ (2016) “ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობის შეფასება: მეთოდები და მაგალითები”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაქრაძე, კორნელი (2016) სოციალურად დაუცველი ტრავმატოლოგიური პაციენტების კმაყოფილება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბენდელიანი, ნინო და ვაწაძე, თამარ და კეიდია, კესო (2016) ევროკავშირი და მისი გავლენა ქართულ ბიზნესზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიწაძე, ნათია და სამადაშვილი, სოფო და ჯღარკავა, ბექა (2016) ინოვაციის გავლენა მომხმარებლის ლოიალურობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბურდული, ნიკოლოზ და ონიანი, დავით (2016) კონკურენციის ანალიზი საქართველოს საცალო ვაჭრობის ბაზარზე - საცალო სავაჭრო კომპანიების შედარებითი დახასიათება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბურღაშვილი, მარიამ და ჯანიკაშვილი, ვლადიმერ და გაბრიჭიძე, ვლადიმერ (2016) საბანკო სექტორში დასაქმებულთა შრომის კმაყოფილება და მასზე მოქმედი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბაძე, ნატო და ჭიკაიძე, ინგა და ბაშარული, სოფო (2016) ძუძუს კიბოს პრევენციისა და კონტროლის შეფასება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაგუა, ია და ხმიადაშვილი, მარიამ და კუსიდი, ბესიკ (2016) ასოცირების ხელშეკრულება (გავლენა სოფლის მეურნეობაზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გალუსტაშვილი, ლია და პერტაია, ნიკოლოზ (2016) კატასტროფების მართვის სამმართველოს როლი კერძო კატასტროფის სამსახურების მიერ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეგენაშვილი, რეზი და ხუნწელია, გიორგი და ქურდიანი, ბექა (2015) მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ბანკებად გარდაქმნა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გობეჯიშვილი, თამარ და ოთხოზორია, სალომე და გრიგორაშვილი, ფიქრია (2016) მომხმარებლის ქცევა და ლოიალობა საცალო საბანკო საქმეში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გრიგალაშვილი, დავით და გურჩიანი, ნინო და მარგველაშვილი, სალომე (2016) მომსახურების ხარისხი და მისი ამაღლების გზები საბანკო სფეროში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურაბანიძე, ნინი და შველიძე, ქეთევანი (2016) სატრანსფერო ფასის დადგენის სირთულეები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დანგაძე, ბექა (2016) მოსახლეობის აზრი საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დევდარიანი, ლაშა და ბაღათურია, ვერიკო და ოსეფაშვილი, თამარ (2016) გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ადგილწარმოშობის პროდუქტების დაცვის ეკონომიკური შედეგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დიმიტრი, ჯაფარიძე (2012) მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პოლიტიკა,როგორც საზოგადოების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ძირითადი ინსტრუმენტი - საერთაშორისო გამოცდილება. აღმოსავლეთის პარტნიორობის განხორციელების ხელშეწყობა საქართველოში.

ელიაშვილი, თეონა და ვერულავა, თენგიზ (2016) საკრედიტო ვალდებულებათა დაზღვევა საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). С. 128-137. ISSN 2449-2469

ელიაშვილი, თეონა და ვერულავა, თენგიზ (2016) სადაზღვევო კომპანიების, როგორც საქართველოს ეკონომიკის ინვესტირების წყაროს გამოყენების პერსპექტივები. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). С. 146-167. ISSN 2449-2469

ელიზბარაშვილი, გიორგი (2016) განახლებადი ენერგიის პოტენციალი და მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვალიგასოვა, თამარ და ჩიკვილაძე, ნინო და ანესაშვილი, ზიზო (2016) ბიზნესისთვის დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობები საქართველოში და საზღვარგარეთ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2011) სადაზღვევო ანაზღაურება. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2013) ქონების დაზღვევა. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2011) დაზღვევის პრინციპები. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) რისკი და ზარალი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) სადაზღვევო ტარიფი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) "სადაზღვევო საქმე" (სალექციო კურსის აღწერა). [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

ვერულავა, თენგიზ (2013) დაზღვევის ისტორია. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

ვერულავა, თენგიზ (2013) რისკის ცნება. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

ვერულავა, თენგიზ (2013) რისკის მართვა. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

ვერულავა, თენგიზ (2014) არაკომერციული საავადმყოფოების ევროპული გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. მოხსენებათა თეზისები. საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული კონფერენცია “ევროპული ღირებულებები და იდენტობა“. 16-18 ივნისი. 2014 . С. 92-94.

ვერულავა, თენგიზ (2015) არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევა საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ (2013) სიცოცხლის დაზღვევა. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2013) ანდერაიტინგი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2013) სადაზღვევო ხელშეკრულება. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) სადაზღვევო თაღლითობა. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) უბედური შემთხვევების დაზღვევა. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) სადაზღვევო პრეტენზიების რეგულირება. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) გადაზღვევა. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2012) სადაზღვევო რეზერვები. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2015) სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელი ჯანდაცვის სექტორში. ლიბერალი. С. 1-6. ISSN 1987-7528

ვერულავა, თენგიზ (2012) დაზღვევის ისტორია. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) რეგულირებადი კონკურენტული სადაზღვევო მოდელის ევროპული გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. С. 323-326. ISSN 978-9941-9361-2-8

ვერულავა, თენგიზ (2017) სადაზღვევო საქმის საფუძვლები. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი. ISBN 978-9941-0-9757-7

ვერულავა, თენგიზ და ადეიშვილი, ია (2015) ხანდაზმულთა შინმოვლა. Forbes Georgia (38). С. 64-68. ISSN 2233-3487

ვერულავა, თენგიზ და გაბუნია, ქეთევან და ჯანჯალაშვილი, ნინო (2015) სახლის, ბინის დაზღვევის პროდუქტები საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). ISSN 2346-7983

ვერულავა, თენგიზ და კალანდაძე, თემურ და გერზმავა, ოთარ (1999) სამედიცინო დახმარების ანაზღაურების ახალი მეთოდების შედეგები. საქართველოს სამედიცინო მოამბე (3-4). С. 14-19. ISSN 76184

ვერულავა, თენგიზ და ლომჯარია, თამთა და კოშაძე, მარიამ და ბექაური, ნინო (2016) სავალდებულო ავტოდაზღვევის შემოღებისადმი მძღოლების დამოკიდებულების შესწავლა. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). С. 174-183. ISSN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და ჩუბინიძე, მარიამ (2015) გადაზღვევის საკითხები საქართველოს სადაზღვევო ორგანიზაციებში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (1). ISSN 2346-7983

ზაბახიძე, თეონა და კიპაროიძე, ანა და ქურასბედიანი, მეგი (2016) პაციენტების კმაყოფილების დონისა და მომსახურების ხარისხის განსაზღვრა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზაქაიძე, სალომე და დათუკიშვილი, გუგა და ფრუიძე, ლაშა (2016) მარკეტინგი, როგორც ბიზნესის ერთ-ერთი ფუნქცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოდაძე, მედეა და ქალიაშვილი, ბონდო და ნავდარაშვილი, ნუნუ (2016) გენდერის გავლენა ავტოდაზღვევის ზარალიანობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოდრია, თორნიკე (2016) C ჰეპატიტის გავრცელება და კონტროლი საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოდუა, ირაკლი (2016) კერძო სადაზღვევო სისტემის დანერგვა და განვითარება საქათველოში, არსებული რეალობა და განვითარების პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იკოშვილი, ნათია (2016) ცენტრალური და დეცენტრალიზებული მმართველობები ტურიზმში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ინანიაშვილი, მარიამ და კუცია, მარიამ და მარგალიტაძე, ნინო (2016) სამუზეუმო საქმის მენეჯმენტის თანამედროვე მოდელები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კავთლიშვილი, ლია (2014) საქართველოს საგადასახადო სისტემის რეფორმირების მიმართულებები და შედეგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალანდაძე, ქეთევან და გრიგოლია, ელენე და კევლიშვილი, ლევან (2016) ინტერნეტ მარკეტინგის როლი ბიზნესის განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაჯილაშვილი, კონსტანტინე და ჩხაიძე, ალექსანდრე და ხარებავა, თამარ (2016) ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვლილებების განმსაზღვრელი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კილასონია, ხატია და ჯაფარიძე, თამარ და შარიპაშვილი, გიორგი (2016) მაკროპრუდენციული პოლიტიკის საჭიროება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოპალიანი, ნანა და არსენიძე, მელანო და კვანტალიანი, თამარ (2016) კორპორაციული მართვა სადაზღვევო კომპანიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოპერინა, თამილა და ბარჯაძე, თეონა (2016) ჯანდაცვის პოლიტიკის ეფექტიანობა და ფისკალური მდგრადობა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაცაბიძე, ნათია და კვარაცხელია, ვალერი (2016) ტრანსნაციონალიზაციის პროცესები სწრაფი კვების რესტორნების ინდუსტრიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომაძე, თამარ და ჩხიტაური, სოფიო და გამგებელი, თეონა (2016) ინტერნეტ ვაჭრობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაისურაძე, თამარ და კარგარეთელი, ირაკლი და ბესიაშვილი, მარიამ (2016) ბუნებრივი რესურსები ბალნეოლოგიური რესურსების როლი ტურიზმის განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაღლაკელიძე, შორენა (2011) ეკონომიკის საუძვლები-ლექცია. [ვიდეო]

მიქელაიშვილი, მერაბ (2011) სახელმწიფო საგადასახადო პოლიტიკის თეორიული ასპექტები. გამომცემლობა 'სიტყვა), თბილისი, საქართველო. ISBN 978-9941-9176-4-9

მიქელაიშვილი, მერაბ (2009) გადასახადები. სახელმძღვანელო. გამომცემლობა 'სიტყვა", თბილისი, საქართველო.

მოსიაშვილი, ნინო და სალაძე, ნინო და ბუთხუზი, ნინო (2016) მომხმარებლების განვითარება და მათი ქცევითი ასპექტების განსაზღვრა ონლაინ სესხების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოხევიშვილი, თამარ და წიკლაური, ნინო (2016) სამაგისტრო პროექტი: მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მნიშვნელობა, პრობლემები და გამოწვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურაჩაშვილი, თამარი და ირემაშვილი, გიორგი და ჩიხაშვილი, ოლეგი (2016) სამედიცინო პერსონალის მოტივაციაზე მოქმედი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუჯირიშვილი, სალომე (2016) აუდიტის საქმიანობის რეფორმირება და გამოწვევები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მჭედლიშვილი, მარი და კაპანაძე, ქეთევან (2016) ჰოსპიტალების მართვის საინფორმაციო სისტემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნადირაძე, შმაგი (2016) ექიმების პასუხისმგებლობის დაზღვევა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნამიჭეიშვილი, გორდა (2017) სადაზღვევო კომპანიების ონლაინ გაყიდვების შესაძლებლობები და გამოწვევები საქართველოში და საზღვარგარეთ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიკა, ყაველაშვილი (2013) შესავალი ეფექტური ბაზრების ჰიპოთეზაში -უმსხვილესი ბანკების მაგალითი. სხვა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა.

პაპაშვილი, ეკა და გულდამაშვილი, ნინო და რურუა, თეკლა (2016) მმართველობის სტილის გავლენა თანამშრომლის შრომით კმაყოფილებაზე საქართველოს საბანკო სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპიაშვილი, თეონა და პახლაჯიანი, ანჟელა და ტონოიანი, ანჟელა (2016) Measuring the Effectiveness of Contemporary (Digital) Marketing as a Tool of Communication in Toyota Georgia. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

პარხომენკო, სოსო და გრიგოლია, შოთა (2015) საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის ოპტიმიზაცია პროგრამული ბიუჯეტირებისა და ბიზნესის მარეგულირებელი კანონმდებლობის გავლენის შეფასების დანერგვის გზით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რაჟამაშვილი, ნინო და ღვაბერიძე, გვანცა და ბაჩილავა, სოფიკო (2016) სინგაპურის ეკონომიკური მოდელი და მისი ანალოგი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რობაქიძე, გიორგი და ქურდაძე, ირინე და თაბუკაშვილი, სალომე (2016) საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის შეფასება სექტორში დასაქმებული პერსონალის მიერ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამბელაშვილი, თამარი (2016) GMP-ის ისტორია და ხარისხის ფილოსოფია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიმონია, თორნიკე (2016) ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების მოდელები და მათი დანერგვა საქართველოში - მიმოხილვითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიჭინავა, გიორგი და სომხიშვილი, გიორგი და ჭულუხაძე, ნინო (2016) საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა და მისი გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე (საქართველოს მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სონღულაშვილი, ნიკა და ბუჯიაშვილი, ოთარ და დანელია, დავით (2016) მობილური ბანკინგით სარგებლობაზე მოქმედები სოციალურ-დემოგრაფიული ფაქტორები, გამოყენების მოტივატორები და ბარიერები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბიძე, სალომე და ჩადუნელი, გვანცა და ცირეკიძე, მარიამ (2016) მონეტარული და სავალუტო პოლიტიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფირანიშვილი, ქეთევან და დარჩიაშვილი, ნიკოლოზ და ჯინჭარაძე, მამუკა (2016) ეროვნული ვალუტის გაუფასურება და თანმდევი ინფლაციური პროცესები ქართულ ეკონომიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფუხაშვილი, ტერეზა (2016) პირველადი ჯანდაცვის სისტემის დანერგვა და განვითარება საქართველოში,განვითარების ეტაპები,იმპლემენტაცია და თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქავთარაძე, ნინო და პავლიაშვილი, თეონა და გვარამაშვილი, ქეთევან (2016) სახელმწიფო სტრუქტურების როლი ტურიზმის რეგიონალურ განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქათამიძე, სალომე და ქურციკიძე, მარიამ და ინასარიძე, ნინო (2016) შინაური ცხოველების დაზღვევის თავისებურებები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღონღაძე, თემურ (2014) სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შელია, ნინო და ცერცვაძე, თამარ და გორგილაძე, ნინო (2016) სტრატეგიული მარკეტინგის როლი კომპანიის გრძელვადიანი განვითარების გეგმის ფორმირებაში (კრედოს მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შიოშვილი, მაია და ოშხერელი, თინათინ (2016) მომხმარებელთა სადაზღვევო წიგნიერება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შუბითიძე, ანა და თაბაგარი, ანა და ნონიაშვილი, ოთარ (2016) ბრენდინგი და მისი ეფექტი შესყიდვაზე გადაწყვეტილების მიღების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩუბინიძე, ელენა და ჩხეტიანი, ლაშა (2016) ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში და გავლენა ბიზნესზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხეიძე, ალექსი და გახელაძე, ლევან და შავლაძე, მარიამ (2016) ქვეყნის საგარეო და შიდა ვალი, კორელაცია მშპ-სთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წვერიანაშვილი, ამირან და ანთაძე, მარიამ (2016) რისკების იდენტიფიცირებისა და შეფასების პრობლემური საკითხები ფინანსური და საგადასახადო აუდიტის ჩატარების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წულაია, თამარ (2014) ბიზნეს გეგმის მნიშვნელობა ახალი ბიზნესისათვის პროექტ „ევრო მასტერის“ მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიღლაძე, თეონა და ულუმბელაშვილი, მაკა და სოსელია, ნათია (2016) პირდაპირი მარკეტინგის და გაყიდვების როლი ქართულ ბაზარზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუნაშვილი, ლიკა და კალატოზიშვილი, იმედა და კაპანაძე, გიორგი (2016) აქციონერთა უფლებები კორპორაციულ მართვაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაფარიძე, დიმიტრი და კვერნაძე, ალექსანდრე და სარიშვილი, საბა (2005) გეოგრაფიული აღნიშვნები კომერციულ პრაქტიკაში. International Chamber of Commerce, Georgia, თბილისი, საქართველო.

ჯაფარიძე, დიმიტრი და შატბერაშვილი, ოლეგ და ელიზბარაშვილი, ნინო და ბელთაძე, პაატა (2012) აღმოსავლეთის პარტნიორობა და სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის ელემენტები საქართველოში. In: აღმოსავლეთის პარტნიორობა და სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის ელემენტები საქართველოში. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი, თბილისი, საქართველო, С. 7-46. ISBN 978-9941-0-5036-7

ჯორბენაძე, რევაზ და ვერულავა, თენგიზ (2016) მაღალტექნოლოგიური კარდიოლოგიის განვითარების პრობლემები და პერსპეტივები საქარველოში. ეკონომიკა და ბიზნესი, IX (3). С. 150-159. ISSN 1987-5789

ეს სია შეიქმნა: Wed Feb 20 09:35:04 2019 PST.