ობიექტები თემით "Business > Tourism Management"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: J | V | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 29.

J

Japaridze, Dimitri (2017) მომავლის სოფელი - კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ტურიზმისა და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობით (სოფელი საწირე, საქართველო). Tourism - Economics and Business.

Japaridze, Dimitri (2017) მომავლის სოფელი - კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ტურიზმისა და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობით. In: Tourism; Economics and Business,6th International Scientific-practical Conference, June 10-11, 2017, Batumi, Georgia.

Japaridze, Dimitri (2017) ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები. სხვა. Geoinformation and Tourism Technology Center. (არ გამოქვეყნებულა)

Japaridze, Dimitri (2017) თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები. სხვა. გეოსაინფორმაციო და ტურიზმის ტექნოლოგიების ცენტრი. (არ გამოქვეყნებულა)

V

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz (2018) Medical Tourism in Georgia: Current Barriers and Recommendations. Malaysian Journal of Public Health Medicine, 18 (1). С. 81-87. ISSN 1675-0306

არავიაშვილი, თამარ და ხიმშიაშვილი, ქეთევან და შევარდნაძე, თეონა (2017) შუა აღმოსავლეთ და აზია‐წყნარი ოკეანეთის რეგიონის გავლენა სასტუმრო ინდუსტრიაზე საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაკაშვილი, ირინე (2015) ღვინისა და გასტრონომიული ტურიზმის პროდუქტების დივერსიფიკაციის შესაძლებლობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიშვილი, ქეთევან და ჭუმბურიძე, ლიანა (2014) რელიგიური ტურიზმი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დალაქიშვილი, თამარ და გაბელია, ნინო და სუხიაშვილი, თეონა და კაპანაძე, გიორგი (2018) სათავგადასავლო ტურიზმის პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზარდიაშვილი, ნათია და ზუროშვილი, თამარ და ჭუმბურიძე, მამია (2016) ღვინის ტურიზმის განვითარების პერსპექპივები საოჯახო მარნების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაზმიშვილი, ანა (2015) ტურისტთა კმაყოფილების მარკეტინგული კვლევა საქართველოს ზღვისპირა კურორტებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მებონია, თამარ და გვიჩიანი, თამარ (2014) ღვინის ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები ქვევრის ღვინის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მერებაშვილი, მარიამ (2014) ტურიზმის განათლება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქელაძე, მარიამ და სიყმაშვილი, ნატო და ნათენაძე, გიორგი (2018) ოჯახური მარნების როლი ღვინის ტურიზმის განვითარებაში (კახეთის რეგიონში). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მღებრიშვილი, ინგა (2017) ღვინის ტურიზმის განვითარების გამოწვევები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მხითარიანი, ლილი (2015) ტურიზმის მარკეტინგული პოლიტიკა და ალტერნატივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოდოსაშვილი, ლალი და კვეზერელი, ნიკოლოზ (2017) საკანონმდებლო უზრუნველყოფა ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რეხვიაშვილი, ნათია (2014) საქართველოს დაცული ტერიტორიები, ინფრასტრუქტურა და განვითარების პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტარყაშვილი, ირაკლი და ჯანგირაშვილი, ვალერიან (2015) საინფორმაციო სისტემების და ინტერნეტ ტექნოლოგიების გამოყენება საქართველოს განთავსების საშუალებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაშურიშვილი, ნათია (2015) სამთო ტურიზმის მარკეტინგული ალტერნატივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქალებაშვილი, მარიამ (2014) ეკოლოგიური ტურიზმი მდგრადი განვითარების პოსტულატები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქარდავა, გვანცა და მუმლაძე, ინგა და ქოქიაშვილი, ნინო (2016) ქსელი თუ დამოუკიდებელი სასტუმრო. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქაქუჩაია, თამთა და ცარციძე, ანანო და ობოლაძე, ლაშა (2017) გაყიდვების და მარკეტინგის ინოვაციები სასტუმრო ინდუსტრიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქელეხიძე, თალიკო და მაქაცარია, დიანა და ჯიბლაძე, თამთა (2015) კულტურული რესურსების ტურისტული პოტენციალი:არამატერიალური კულტურული რესურსების გამოყენება გამოცდილებითი ტურიზმის განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიკვაიძე, გიორგი და კახიანი, ეკატერინე და ჯავაშვილი, ანნა (2018) MICE ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და მასთან დაკავშირებული სახელმწიფოს მექანიზმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხაიძე, ლაშა და ხუბაევი, დარინა და კინწურაშვილი, გიორგი (2015) გამაჯანსაღებელი ტურიზმის პრობლემები და გამოწვევები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცინცაძე, მარიამ და მაღლაკელიძე, ანნა და როსტომაშვილი, სალომე და ჯავახაძე, ანა და გაბიცინაშვილი, გვანცა (2014) საქართველოს სასტუმროებში არსებული პრობლემები და პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წერეთელი, ნინო და კაკიაშვილი, ნინო და ელანდიშვილი, ანა და ჩაჩიბაია, ეკატერინე და ბუხრაშვილი, სალომე და ნიკოლაიშვილი, ნუნუ (2014) ეკონომ–კლასის სასტუმროების რესურსები და მრავალფეროვნება თბილისში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხელაძე, ლია და მუხულიშვილი, ნათია (2017) საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი ტურიზმის მდგრად განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Mon Feb 18 08:36:21 2019 PST.