აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > MA Theses > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2016

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 255.

V

Verulashvili, Marika (2016) The Impact of the State Intervention in Social Spheres on Power Shifts in Government in Nordic Socialist Countries (Analysis of the Swedish Welfare State). სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

აბაზაშვილი, ვახტანგ (2016) ალ-კაიდა - ისლამური რადიკალიზაციის ევოლუციის შედეგი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბაშიძე, ანა (2016) რეალობა როგორც კონსტრუქცია პოლ ოსტერის რომანში შუშის ქალაქი და აკა მორჩილაძის რომანში გადაფრენა მადათოვზე და უკან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბესაძე, ნინო (2016) ცენზურა და ლიბერალური ტრადიცია: სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებული რამდენიმე პრობლემის განხილვა კლასიკური და თანამედროვე ლიბერალური ტრადიციის გადმოსახედიდან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბესაძე, სალომე (2016) დაცვის მექანიზმები სარძევე ჯირკვლის სკრინინგზე მისულ და სკრინინგის სურვილის არმქონე ქალებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბლოთია, ნანა (2016) ფემინისტური დისკურსი კრისტა ვოლფის რომანებში „მედეა. ხმები“ და „კასანდრა“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბულაძე, ქეთევან (2016) შფოთვისა და სუიციდური ტენდენციების ურთიერთმიმართება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ადამაშვილი, თათია (2016) საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების სასკოლო შიში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აკობია, ილონა და დვალი, მარიამ და ნარიმანიძე, ლია (2016) ჰაგიოგრაფიული ტექსტების სწავლების პრაქტიკა მე-10 კლასში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აკულიანი, სოფია (2016) პიროვნება და სახელმწიფო კინოდისკურსში (ამერიკულ და ბრიტანულ კინოზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალაგარდაშვილი, შორენა და კიკილაშვილი, ეკა და ხითარიშვილი, ნინო (2016) როგორ გავზარდოთ რთული ქცევის მქონე მოსწავლეთა ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალადაშვილი, ლიკა და ჯიშკარიანი, სალომე და ადამია, რუსუდან და პაპინაშვილი, თამთა (2016) 112-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალუდაური, თინათინ (2016) შეფასების შიში როგორც დაბალი აკადემიური მოსწრების და სოციალური შფოთვის რისკ-ფაქტორი დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ამბროლაძე, ლიკა (2016) მეტაფორა როგორც სოციო-კულტურული ხატი (წინასაარჩევნო დისკურსში). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არაბიძე, ეკატერინე (2016) პარანოიდული აზროვნება, როგორც დანაშაულებრივი ქმედების წინაპირობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არახამია, თეონა და ცირგაია, სოფიკო (2016) აუტიზმის სპექტრის მქონე მოსწავლეთა საჭიროებები სწავლა - სწავლების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არტიომოვა, იანა (2016) თბილისის მერიის მიერ განხორციელებული ზღვის საკურორტო-სარეაბილიტაციო ქვეპროგრამის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აფხაიძე, თინათინ (2016) ფსიქოლოგიური დაძლევის სტილისა და ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის კავშირი 18-29 წლის საშუალო და ზრდასრულ პირებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახმეტელაშვილი, ანა (2016) ასაკის გავლენა კვებითი აშლილობების ჩამოყალიბების რისკზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაბალაშვილი, ნინო და ბარამაძე, მაგდა და მუმლაძე, მადონა (2016) როგორ გავაუმჯობესოთ მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობა დაწყებით საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაგაური, ირინა (2016) ჯორჯ ბალანჩინი და ნეოკლასიკური ბალეტის ფორმირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაზერაშვილი, თამთა (2016) მეტაფორები მილიტარისტულ ნარატივში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაიდაშვილი, ბაქარ (2016) მორალის გენეალოგია, როგორც ფრიდრიხ ნიცშეს პოლიტიკური ტრაქტატი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბალარჯიშვილი, დიანა (2016) დიდი სახელმწიფო მცირე სახელმწიფოების პირისპირ, მოლაპარაკებები რუსეთთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბალახაძე, თეა (2016) მარიონეტების ჟანრის განვითარების ეტაპების თავისებურებები ქართულ თეატრში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბალახაძე, ხატია (2016) პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის (პედიატრების) მიერ ბავშვთა ძალადობის შემთხვევების ამოცნობისა და რეფერირების აღსრულების ხარისხის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარათაშვილი, რუსუდან (2016) სიყვარულის ტრავმა: კორელაცია ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბასიშვილი, ოთარ (2016) არგუმენტაცია პოლიტიკოსების საჯარო გამოსვლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაშელეიშვილი, ლუკა (2016) ქურთთა საკითხის როლი აშშ-თურქეთის ურთიერთობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაჩიაშვილი, ელენე (2016) ცხოვრების უნარები და მორალური მსჯელობები როგორც დევიაციური ქცევის ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაჩილავა, სოფიო (2016) ონლაინ აზარტული თამაშები საქართველოში და მოზარდების წვდომა მათზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეკურაშვილი, მარიამ და ქოზაური, ლევან (2016) სახელმწიფო ბიუჯეტის ტენდენციები 2004 წლიდან, ბოლო 12 წლის განმავლობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეკურაშვილი, სალომე (2016) ევროკავშირის დემოკრატიის მხარდაჭერის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში: ეფექტურობის ფაქტორები (საქართველოსა და აზერბაიჯანის შემთხვევები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიკელაშვილი, რომან (2016) ერაზმ როტერდამელის, მშვიდობის ჩივილის ანალიზი და მისი გავლენა თანამედროვე სამყაროზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიძე, ქეთევან (2016) განსხვავება ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშვე ბავშვებსა და ოჯახურ გარემოში მცხოვრები ბავშვების ინტერესებს შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერუაშვილი, ქეთევან (2016) განათლების ხარისხის მართვის მექანიზმები გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერძენიშვილი, ნინო (2016) ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიწაძე, თინათინ (2016) თამაშის თავისებურებები აუტისტური სპექტრის აშლილობისა და დაუნის სინდრომის მქონე პირებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბობღიაშვილი, გიორგი (2016) ეროვნული ინტეგრაციის საჯარო პოლიტიკა საქართველოში: მულტიკულტურალიზმისა და ნაციონალიზმის ფორმების ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოლქვაძე, მადონა და ყარალაშვილი, ნინო და ბარბაქაძე, სოფიო (2016) ფრედ კორთაგენის რეფლექსიური წრე, როგორც მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ინსტრუმენტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოჩიკაშვილი, გელა (2016) თვითრეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობა ქართულ სატელევიზიო მედიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუგაეც, ელენე (2016) სახელმწიფო, კერძო და საქართველოში მოქმედი უცხოური უნივერსიტეტის მარკეტინგული სტრატეგიების შედარება და ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბულია, სანათა (2016) რუსული რბილი ძალა საქართველოში: პოლიტიკა და ნარატივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუნტური, თათია (2016) დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის წინაშე მდგარი გამოწვევები და პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბურკიაშვილი, ეკატერინე (2016) სტრესოგენული ფაქტორების ზეგავლენა შფოთვის მქონე ადამიანებზე - ფსიქოლოგიური და ნეიროფიზიოლოგიური მიდგომა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბურჯანაძე, თამარ (2016) ექსპერიმენტის როლი ბიოლოგიის სწავლების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუცხრიკიძე, ნინო (2016) ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის კანონმდებლობის ხარვეზების შესწავლა სამედიცინო პერსონალის (პედიატრების) მონაწილეობასთან მიმართებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუხულეიშვილი, ლელა (2016) მედიაწიგნიერება და მედიარესურსების გამოყენება სწავლებისას მასალის უკეთ ათვისების მიზნით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბაძე, სალომე (2016) დასწავლის სტრატეგიის გავლენა დასახელების უნარის ბუნებრივ გარემოში გენერალიზაციაზე აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბისონია, მარიამ (2016) ბავშვის აგრესიულობისა და აღზრდის სტილის კავშირი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბუნია, მარიანა (2016) კულტურის პროექტების სოციალური გავლენის შესაძლებლობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაგნიაშვილი, თამარ (2016) მედია გაშუქებისა და საზოგადოების განწყობების კვლევა დღის წესრიგის თეორიის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გამყრელიძე, თამარ (2016) ოჯახთან დაკავშირებული წარმოდგენები და მისი დანიშნულება ქალის პერსპექტივიდან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გასვიანი, ნათია (2016) პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამის მნიშვნელობა საბაზისო საფეხურზე მყოფი მოსწავლეების პროფესიის არჩევანზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაფრინდაშვილი, სალომე (2016) ემოციური გადაწვა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაღვევის მქონე პირებთან მომუშავე პროფესიონალებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გახუტიშვილი, მარიამ (2016) მშობლების ფსიქოლოგიური კონტროლი და მიჯაჭვულობა-განრიდების ტენდენციები გარდამავალი ასაკის მოზარდების რომანტიულ ურთიერთობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეთიაშვილი, თამარ (2016) ნაცვალსახელის მოდელირებისთვის ძველ ქართულ ენაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, ანა (2016) შავშეთში მდებარე ბალვანას მონასტრის არქიტექტურულ-ისტორიული კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვაძაბია, მარიამ (2016) კულტურის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა, როგორც კულტურის პოლიტიკის ნაწილი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვენეტაძე, თამარ (2016) სენსორული ინტეგრაციის პროგრამის გავლენა დასწავლის პროდუქტულობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვერდელაშვილი, ელა (2016) სეკულარული მუსიკა შუა საუკუნეებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვინდაძე, ალექსანდრე (2016) კომიქსები, როგორც რეალობის ამსახველი მედიუმი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვიშიანი, ვახტანგ (2016) სანქციების ეფექტი და ეფექტურობა საერთაშორისო სისტემაში, ახლო აღმოსავლეთის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაშვილი, ეკა და ნემსაძე, მარიკა და უჩავა, ნათია (2016) როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ საშინაო დავალების ეფექტიანობა? სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაშვილი, თინათინ (2016) ინგლისურენოვანი ფილმების ქართულად დუბლირების თავისებურებები (ფილმების „სიამაყე და ცრურწმენა“, „ჯეინ ეარი“ და „დიდი გეტსბი” მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაშვილი, მარიამ (2016) ისლამის გავლენა თანამედროვე თურქეთის საგარეო პოლიტიკაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგელია, ნათელა (2016) სოციალური კაპიტალის აღქმა და გამოყენება XX საუკუნის 60-იან და 90-იან წლებში დაბადებული ადამიანების მიერ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგიავა, ქეთი (2016) საზოგადოების დამოკიდებულება ოჯახში ძალადობის მიმართ საქართველოში - მიმართვიანობა და რეაგირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგილაშვილი, მარიამ (2016) ლაიციზმის გამოწვევები პოსტ-სეკულარულ საზოგადოებაში - საფრანგეთის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოლობიანი, სალომე (2016) კუდიანების თემის ერთი ეპიზოდისათვის ანგლო-ამერიკულ ლიტერატურაში ( რობერტ ბერნსი, ვაშინგტონ ირვინგი, ნათანიელ ჰოთორნი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გომელაური, მირანდა (2016) ინგლისური პოლიტიკური სტატიების სათაურების ქართულად თარგმნის სპეციფიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გორგაძე, ნინო და ბრეგვაძე, ია და ყიფშიძე, დიანა (2016) წერის უნარების განვითარების ხელშემწყობი თანამედროვე სტრატეგიები ქ. თბილისისა და წალკის მუნიციპალიტეტის სკოლების მე-5 კლასების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გორგილაძე, ნონა (2016) მათემატიკურ დებულებათა დამტკიცების პრობლემა სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოჩაძე, მარიამ (2016) აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების არაადეკვატური ქცევის შესამცირებლად თანატოლთა რესურსის გამოყენება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურგენიძე, ანა (2016) მკურნალობის რეჟიმის დაცვის წინაპირობა ფსიქოზური ეპიზოდის მქონე პაციენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურგენიძე, იზოლდა (2016) სოციალური მუშაობის განვითარება და სოციალური მუშაკის როლი სასჯელაღსრულების სისტემაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დადუნაშვილი, მარიამ (2016) ატრიბუტული მსაზღვრელ-საზღვრულის კომპიუტერული დამუშავების საკითხები ძველ ქართულში(წინაათონური პერიოდი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დალინკევიჩ, ქეთევან (2016) ტემპერამენტისა და სტრესის დაძლევის სტრატეგიების ურთიერთკავშირი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დარგუაშვილი, ხატია (2016) სასწავლო ინსტიტუციის გავლენა ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტის სოცილოგიის მიმართულების სტუდენტების სამომავლო გეგმებისა და მიზნების ჩამოყალიბებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დაუშვილი, ანა (2016) კარიერის სამსახურის ან დასაქმების განყოფილების მუშაობა საქართველოს უნივერსიტეტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დგებუაძე, ნანა (2016) რაციონალური არჩევანის თეორია - „პროფესიის არჩევა და სწავლის პროცესის გავლენა არჩეული პროფესიისადმი დამოკიდებულებაზე„. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დელიბაშვილი, თათია (2016) რეგიონში არსებული მუზეუმები და მათი შესაძლებლობები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დიღმელაშვილი, ნინო (2016) მედია ეთიკის სტანდარტები და ეთიკური ნორმების დარღვევის ფაქტები ქართულ ტელესივრცეში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოლიაშვილი, ეკატერინე (2016) ჟესტური ენის როლი სმენადაქვეითებულ მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოლიძე, თინათინ (2016) ანტი-მოდერნული დისკურსი და ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოლიძე, სოსო (2016) სახელმწიფო კანონების და კრიმინალური სუბკულტურის თანაარსებობა სასჯელაღსრულებით დაწესებულებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დონაძე, ნინო (2016) თანხმოვანფუძიან არსებით სახელთა ბრუნებისათვის სასრული პოზიციის ავტომატების გამოყენებით (ძველი ქართული ენა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოჯურიშვილი, დავით (2016) მასმედიის გავლენა საზოგადოებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ებრალიძე, ალექსანდრე (2016) დისკურს ანალიზი: ნაციონალიზმი და ტექსტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეგნატაშვილი, ლარისა (2016) აგრესიული ქცევა მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ელერდაშვილი, სალომე (2016) საქართველოს პარლამენტი და მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ენდელაძე, ანა (2016) სოციალური კაპიტალი, პოლიტიკური ჩართულობა და მედია: პოლიტიკურად რელევანტური სოციალური კაპიტალი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვარდოსანიძე, გიორგი (2016) მოსწავლეთა თვითმმართველობის მუშაობის გაუმჯობესება თბილისის 84-ე საჯარო სკოლის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვარძელაშვილი, მარესკო მარიამ (2016) “საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბების მექანიზმები სოციალური ქსელების საშუალებით და მათი გავლენა ტრადიციულ მედიაზე’’. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზაუტაშვილი, თამარ (2016) პანსიონში მუდმივად მცხოვრები და პანსიონით ნაწილობრივ მოსარგებლე გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე მოსწავლეების თვითდეტერმინაციის უნარები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თაგორაშვილი, მეგი (2016) ბირთვული ტერორიზმი - გამოწვევა საერთაშორისო უსაფრთხოებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თამარაშვილი, ნათია და ჩილინგარაშვილი, თამარ და მოურავიძე, ნინო (2016) როგორ გავაუმჯობესოთ მშობლებთან კომუნიკაცია 63-ე საჯარო სკოლის, მე - 8 კლასის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თარალაშვილი, თამარ (2016) ამერიკის საგარეო პოლიტიკის რელიგიური განზომილება ახლო აღმოსავლეთში ცივი ომის დამთავრებიდან დღემდე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თეთრაძე, მედეა (2016) საერთაშორისო თანამშრომლობა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თორაძე, ნანა (2016) ზრდასრულთა სწავლების პრინციპები ენობრივ განათლებაში ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ინასარიძე, რუსუდან (2016) დისტოპიური ჟანრი ლიტერატურასა და კინოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ინაური, ლევან (2016) ბიუროკრატიის ირონიული რეპრეზენტაცია გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკისა და საქართველოს სსრ-ის 80-იანი წლების ლიტერატურაში (ფოლქერ ბრაუნის რომანი ჰინცესა და ქუნცეს შესახებ და რეზო ჭეიშვილის ცისფერი მთები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ირემაშვილი, ნინო (2016) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების წარმოდგენები საქართველოს კონსტიტუციის შესახებ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაკაშვილი, თამარ (2016) მუსლიმური ემიგრაცია საფრანგეთში, სახელმწიფო პოლიტიკა და ინტეგრაციის პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალატოზიშვილი, თათია (2016) საზიარო ტრადიციები მულტიეთნიკურ დასახლებაში (სოფელ გომბორში დამკვიდრებული ტრადიციების მნიშვნელობების განსაზღვრა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კამლაძე, ქრისტინე და ბეინაშვილი, ზინაიდა (2016) დირექტორის როლი მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, გიორგი (2016) წყლის რესურსების გავლენა სახელმწიფოთაშორის ურთიერთობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კარელიძე, თამარ (2016) როგორ გაშუქდა სირიის კონფლიქტი 2011 წლის მარტიდან 2015 წლის დეკემბრის ჩათვლით რუსულ, გერმანულ, ბრიტანულ და ამერიკულ მედიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კევლიშვილი, მაკა (2016) ნაციონალიზმების კონფლიქტი თუ თანამშრომლობა (საქართველოს შემთხვევა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კერესელიძე, ირაკლი (2016) ლოგოსი, როგორც დიალოგის კონცეპტი, იუსტინე მარტილის რელიგიურ ფილოსოფიაში და თანამედროვეოება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვერნაძე, ზურაბ (2016) XX და XXI საუკუნის პრესის მიმოხილვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვინტრაძე, ნინო (2016) ეკონომიკური სანქციების ეფექტურობა საერთაშორისო ურთიერთობებში Case Study - რუსეთი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვირტია, თეონა (2016) ერის პარადიგმის მოდერნიზაცია XX საუკუნის ქართულ და რუსულ პროზაში (ო.ფაიჯესის ნატაშას ცეკვის, ნ.ბერდიაევის ერი და კაცობრიობისა და ო.ჭილაძის სიცოცხლისათვის მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკალიშვილი, არჩილ (2016) ევროპის ქვეყნების ანტიოსმალური კოალიცია და საქართველო. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკნაძე, ელისო (2016) ბილინგვიზმის სოციოლინგვისტური ასპექტები ქართულენოვან სასკოლო სივრცეში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კილასონია, გიორგი (2016) კავსკასია და ისლამი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოკაია, გურამ (2016) ზოგადი განათლებიდან უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე: გამოწვევები და რეკომენდაციები. (ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა - თბილისის წინასაბაკალავრო პროგრამის ანალიზის მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კორაშვილი, თამარ (2016) რაინდობა ვეფხისტყაოსანსა და როლანდის სიმღერაში აღმოსავლური და დასავლური პარადიგმების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კორაშვილი, ქეთევან და სარაჯიშვილი, ლევან და სუყაშვილი, ზაზა (2016) მოსწავლეებში ინტერკულტურული მგრძნობელობის ამაღლება ქართულის, როგორც მეორე ენის გაკვეთილზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუდუხაშვილი, ანი (2016) ფემინური დისკურსი თანამედროვე ქართულ და ევროპულ პროზაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუზანაშვილი, მარიამ (2016) საგანგებო და კრიზისული სიტუაციების მართვა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კურატიშვილი, სოსო (2016) სამხედროების როლი ეგვიპტის 2011 წლის რევოლუციაში და ქვეყნის პოსტ-რევოლუციუირი საგარეო ურთიერთობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კურტანიძე, მარიამ (2016) საზღვარგარეთ გამგზავრების საწყისი მიზანი და აკულტურაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაზიშვილი, მარიკა (2016) სტრესის დაძლევის სტრატეგიების, აკადემიური მოსწრების, იდენტობის და კრიზისების კორელაციური კავშირი ქართველ სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლალიაშვილი, ნინო და მალანია, ქრისტინე და ქეშელაშვილი, ლელა (2016) მოსწავლის რთული ქცევის მართვის გაუმჯობესება დაწყებით საფეხურზე (I-II კლასი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაშაური, ირინე (2016) ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაცაბიძე, მარიამ (2016) დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა მუშა მეხსიერებისა და ყურადღების კონცენტრაციის გავლენა აკადემიური მოსწრებასა და წერა-კითხვის უნარზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეთოდიანი, სოფიკო (2016) ტრანსნაციონალური მექანიზმები და მათი როლი ეთნიკურ დაპირისპირებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომაძე, ანა (2016) დასრულებულობისა და გახსნილობის მაკონსტრუირებელი სტრუქტურების ურთიერთმიმართების ინტერპრეტაცია მარტინ ჰაიდეგერის ლექციის "დროის ცნებისა" და ნაშრომის "ყოფიერებისა და დროის" მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომიძე, იზაბელა და კაპანაძე, ანა და ნადარეიშვილი, თამარ და აფციაური, ანა (2016) ნარჩენების სეპარირების ეფექტურობა და მისი პოპულარიზაციის პიარ სტრატეგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომოური, გიორგი და ხატიაშვილი, ხატია (2016) მასწავლებელთა თანამშრომლობის გაუმჯობესება PBL - ით (Project – Based - Learning) აია-GESS სკოლის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაგრაქველიძე, თამარ (2016) თურქეთის საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილება სტრუქტურული რეალიზმისა და სოციალური კონსტრუქტივიზმის ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაზიაშვილი, ნათია (2016) ფარისებრი ჯირკვლის ჰიპოფუნქცია და პიროვნული თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაზმიშვილი, ანი (2016) არაძალადობრივი სტრატეგიები ეთნიკური კონფლიქტის მოგვარებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაისურაძე, ეკა (2016) რეპრესირებული მწერლების ლიტერატურული და პოლიტიკური პოზიცია (ვ. შალამოვის, ა. სოლჟენიცინის, ლ. გოთუას და ჭ. ამირეჯიბის შემოქმედების მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაკალათია, დიანა (2016) სემუელ ბეკეტის ტექსტების ფილოსოფიური ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მალაზონია, თამუნა (2016) პოლიტიკური მმართველობის სტრატეგიების მნიშვნელობა ეკონომიკური ტრანზიციის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მანაგაძე, ეკატერინე (2016) ცენტრალური აზიის რეგიონის ენერგო-პოლიტიკა რუსეთ-ჩინეთთან მიმართებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარანელი, თამარ და ყველიაშვილი, ქეთევან (2016) ტექსტის ფილოლოგიური ანალიზი, როგორ ინტეგრირებული სწავლების მოდელი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარგველაშვილი, სოფიკო (2016) კომპიუტერული ლექსიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარიდაშვილი, ქეთევან (2016) ორმაგი ბრუნების კომპიუტერული დამუშავების პრობლემები ძველ ქართულში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭარაშვილი, თამუნა (2016) როგორ გავზარდოთ საბაზო საფეხურის მოსწავლეთა ინტერკულტურული კომპეტენციები ისტორიის გაკვეთილზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახარაშვილი, ქეთევან (2016) ევროკავშირის პოლიტიკა ყარაბახის კონფლიქტის მიმართ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეგრელიშვილი, მარიამ (2016) რუსეთის საინფორმაციო ომის გავლენა სახელმწიფოთა ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკაზე (უკრაინის მაგალითი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მერებაშვილი, ანდრო (2016) რელიგიურ-ეთნიკური ფაქტორები ირან-ერაყის ომის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მერებაშვილი, გულნარა (2016) პრაგმატული ენის განვითარების თავისებურებები აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეფარიშვილი, თამთა (2016) პოლიტიკური ელიტების როლი ტრანზიციის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეფარიძე, ნათია (2016) ინსტიტუციური მოწყობისა და მართვის გეგმა იმერეთში არსებულ სახლ–მუზეუმების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეცხვარიშვილი, სალომე (2016) რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსების გავლენა სეკულარიზმის მაჩვენებელზე ევროკავშირის ქვეყნებში - შვედეთის, ბელგიის, საბერძნეთისა და პოლონეთის მაგალითებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიდელაშვილი, ანა (2016) დედის ემოციური მდგომარეობა და სოციალურ-ემოციური განვითარება სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მილორავა, სალომე (2016) სოციალური მხარდაჭერის გავლენა დეპრესიის სიმპტომებზე ხანდაზმულ ინდივიდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მინდორაშვილი, სალომე (2016) სენსორული ინტეგრაციის დარღვევა და განმეორებადი ქცევები დაუნის სინდრომისა და აუტიზმის მქონე ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიხანაშვილი, გიორგი (2016) დამოუკიდებელი საქართველოს სამი პრეზიდენტის პოლიტიკური მსოფლმხედველობის, სეკულარული და რელიგიური ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოდებაძე, თამუნა (2016) სასჯელის ფორმები შუა საუკუნეების საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუმლაძე, დიანა (2016) უილიამ თეკერეის რომანის ,,ამაოების ბაზარი’’ ზოგიერთი სტილური თავისებურება და მისი ქართული თარგმანი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუმლაძე, ფატი (2016) ინკლუზიური ტურიზმი, როგორც საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ზრდა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუხურაძე, რატი (2016) ელექტრონული მმართველობა როგორც მართვის მომავალი ფორმა და მისი გამოწვევები: კიბერ უსაფრთხოება და ციფრული იდენტობის ქურდობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მშვილდაძე, ელენე და ლაზუაშვილი, ნინო (2016) საქართველოს საჯარო სკოლების დაფინანსების სისტემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნადიბაიძე, ნინო და შატაკიშვილი, ნანა და სამნიაშვილი, ნინო და ფიფია, ანა (2016) მიიღეთ ვიტამინები! „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის“ თინეიჯერული იმპრინტი „ვიტამინის“ PR სტრატეგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნათიძე, ლადო (2016) “არაბული გაზაფხული“, წარმატებული რევოლუციები და წარუმატებელი შედეგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნამორაძე, ლუკა (2016) ქართველი სტუდენტების, როგორც მომხმარებლების, ღირებულებითი ფსიქოგრაფიული და ქცევითი პროფილის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნანიტაშვილი, ნინო (2016) თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი კრიზისისა და კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიკოლეიშვილი, თამარ (2016) სოციალური ქსელების გავლენა ფართომასშტაბიანი სამოქალაქო მოძრაობის მობილიზაციის პროცესზე (2012-2016). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიკოლეიშვილი, მარიამ და კინწურაშვილი, ქეთევან (2016) ლექსიკური სტრატეგიების სწავლა/სწავლება შემსწავლელის სწავლის სტილის გათვალისწინებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნოდია, გიორგი (2016) დრამა და კომედია შოთა რუსთაველი ,,ვეფხისტყაოსნისა’’ და მიგელ დე სერვანტესის ,,დონ კიხოტის მიხედვით’’. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნოზაძე, ლელა (2016) მაძიებელი გმირი მოდერნისტულ და პოსტმოდერნისტულ რომანში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნოზაძე, შორენა (2016) კატეგორიული და არაკატეგორიული უარყოფა ქართულში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნონიაშვილი, თინათინ (2016) ინდოეთისა და პაკისტანის კონფლიქტი - დასასრულის პერსპექტივები 70 წლის შემდეგ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოკუჯავა, მარიამ (2016) მეტაფორა ქართულ და ებრაულ პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქროპირიძე, ლიკა (2016) თბილისში არსებული ახალგაზრდული მემარცხენე ჯგუფები და რელიგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპალაშვილი, შალვა (2016) საინფრომაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მოდერნიზაცია და ქართული საზოგადოება (საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შემთხვევა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპასკირი, ოლია (2016) ფოტოჟურნალისტიკა,როგორც მრავალფეროვნების გაშუქების ინსტრუმენტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პილიპენკო, მარიამ (2016) “იმედისა” და “რუსთავი 2“ კვირის შემაჯამებელი გამოშვების შედარება და ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რაზმაძე, თათია (2016) ქართული სასკოლო ლიტერატურის დისკურსული ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რაზმაძე, მარიამ (2016) ტრავმაზე ფოკუსირებული კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის მოდულის პილოტირების შედეგების შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

როინიშვილი, ნინო (2016) ანთროპონიმთა ლინგვოსემიოტიკური და სტილისტური თავისებურებები ინგლისურენოვან დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

როსტომაშვილი, ირმა (2016) დროის პერსპექტივის, პიროვნული იდენტობისა და აკადემიური მოსწრების კორელაციური კვლევა სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

როსტოშვილი, თეა (2016) შეგრძნებათა იერარქიის სუბვერსია პოსტმოდერნისტულ ნარატივში სალმან რუშდის შუაღამის შვილების და პატრიკ ზიუსკინდის სუნამოს მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რუბაშვილი, მარიამ (2016) ევროკავშირის აღიარება და ევროსკეპტიციზმი კათოლიკურ ეკლესიებში და მათი დამოკიდებულების გავლენა საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ დისკურსზე ევროინტეგრაციის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საბიაშვილი, ქეთევან და ყალიჩავა, კესო და ლაბაძე, თათია (2016) თვითშეფასების და თანატოლთა შეფასების როლი ინგლისურად ლაპარაკის უნარ-ჩვევის ათვისებისას ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო საფეხურზე (მე-8 კლასი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საკანდელია, თამარ (2016) მედიის როლი სოციალური კაპიტალის ფორმირებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამხარაძე, სალომე (2016) მარტოხელა დედათა საჭიროებანი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საღინაძე, კოტე (2016) საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საძაგლიშვილი, თეონა (2016) აკადემიური ელრესურსების გამოყენებადობა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სერგია, ლია (2016) ხმოვანფუძიან არსებით სახელთა მოდელირებისათვის სასრული პოზიციის გარდამქმნელის გამოყენებით (ძველი ქართული ენის მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სეფაშვილი, მარიტა (2016) ჩრდილოეთ კავკასია - საფრთხე თუ იარაღი რუსეთის ფედერაციისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სილაგაძე, მზია (2016) მართლმადიდებელი ეკლესია როგორც სოციალიზაციის აგენტი: საქართველოს შემთხვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუბელიანი, თამარ (2016) ტრავმული მეხსიერება და პოსტ-9/11 ინგლისურენოვანი რომანი (ფოერის, დელილოს და მაკივენის მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სულაშვილი, სოფიო (2016) ხადას ხეობის კულტურული მემკვიდრეობის პოტენციალი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სურგულაძე, ნათია (2016) ბუნებრივ კატასტროფათა მეტაფორიზაცია და მისი პრაგმატიკული ფუნქციები ინგლისურენოვან და ქართულ საგაზეთო ტექსტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბატაძე, ნინო (2016) კულტურის როლი და შესაძლებლობები ქვეყნის განვითარებისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბიძე, მარიკა (2016) გორდის დადიანების საზაფხულო რეზიდენცია - მასალები რევიტალიზაციისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტალახაძე, ქეთევან (2016) ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირების დასაქმება: ბარიერები და რესურსები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტყაბლაძე, მარიამ და შალუტაშვილი, მარიამ (2016) დამრიგებლის როლი მოსწავლის სოციალური უნარების განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტყებუჩავა, ანა (2016) სასრული პოზიციების გარდამქმნელების გამოყენება რაოდენობითი რიცხვითი სახელის გენერაციისათვის (ძველი ქართული ენის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ურიადმყოფელი, ეკატერინე (2016) კითხვის მოტივაციის ამაღლების მეთოდები, როგორც მოსწავლეთა წიგნიერების განვითარების საშუალება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაშალიშვილი, ბექა (2016) ავტონომიის როლი სამოქალაქო კონფლიქტების ფორმირებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაცაცია, სალომე (2016) იძულებით გადაადგილებულ პირთა ყოფისა და პრობლემების ასახვა თანამედროვე ქართულ ბეჭდურ მედიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფერაძე, ირაკლი (2016) ქალთა ისტორიის რეკონსტრუქცია გვიანშუასაუკუნეების საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფერაძე, ქეთევან (2016) სოციალური თოქ-შოუები ქართულ ტელესივრცეში და მათი გავლენა საზოგადოებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფირანიშვილი, ირაკლი (2016) ნაციონალისტური ნარატივების ინსტრუმენტალიზაცია პოლიტიკურ დისკურსებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფირცხალაიშვილი, გიორგი (2016) კრეატიულობისა და პროფესიების ურთიერთმიმართების კვლევა სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქარჩავა, მარი (2016) კავშირი მშობლის პერფექციონიზმსა, მოზარდის პერფექციონიზმსა და შფოთვას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქასრაშვილი, ეთერ და სადრაძე, მარიამ და დვალიშვილი–ჩიხორია, თამარ (2016) როგორ გავაუმჯობესოთ თბილისის 64-ე საჯარო სკოლის ინტეგრირებული კლასის მოსწავლეთა ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქებურია, თამარ (2016) ძალადობის პრაქტიკები - გარე ძალადობის შეღწევის პრაქტიკა პრივატულ სივრცეებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქებურია, ნათია (2016) უცხო ენის შესწავლის მოტივაცია შსს აკადემიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქვილითაია, ელეონორა (2016) კონსტანტინე კაპანელის ორგანოტროპისტული ფილოსოფია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქინქლაძე, ვახტანგ (2016) მედია და გარემოსდაცვითი საკითხები (2015 წლის მიმოხილვა, საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და რუსთავი 2-ის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქიტოშვილი, ანა (2016) მოზარდების რელიგიური სოციალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქუმსიაშვილი, თამარ და მიქაუტაძე, ანა (2016) პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმვის სისტემა საქართველოს სკოლებში: მიღწევები და გამოწვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქურხული, ნონა (2016) ლექსიკური სინონიმების მრავალფუნქციური ასპექტები ინგლისურენოვან ტექსტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქუტიძე, სალომე და მანია, ნინო და ბიბლაია, მარიტა (2016) დამრიგებლის როლი მოსწავლეთა წიგნიერების დონის ამაღლებაში N81 საჯარო სკოლის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღონღაძე, მარიამ (2016) სარძევე ჯირკვლის სიმსივნით დიაგნოზირებულ ქალების მიერ დაცვის მექანიზმების გამოყენება რეაბილიტაციის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღონღაძე, ნინო (2016) ინგლისური ენის პრონომინალური სისტემით გამოხატული რეფერენციები პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყველაშვილი, ნაზი (2016) არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყურაშვილი, სალომე (2016) ცხოვრების უნარები მსხვერპლ-ბულერ მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შავლაყაძე, ვერიკო (2016) კოგნიტური მეტაფორები და მათი ეთნოკულტურული თავისებურებები ინგლისურსა და ქართულ ენებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შაქარიშვილი, ფიქრია (2016) ბულინგის პრობლემა სასკოლო გარემოსა და ოჯახში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შელია, სოფიკო (2016) იუმორი , იდეოლოგია და პოსტმოდერნისტული პროზა (ფრედერიკ ბეგბედერის „99ფრანკის“ და რეზო ჭეიშვილის „ცისფერი მთების“ მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შერბაკოვა, ნათია და გელბაქიძე, ქრისტინე (2016) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეთა მშობლების ინფორმირებულობა ინკლუზიურ განათლებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შეშაბერიძე, მარიტა (2016) სიტუაციურ ცვლილებებთან მორგების თავისებურებანი ფიქსირებული განწყობის დინამიკის შესწავლის გზით იშემიური ინსულტის შემთხვევებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაგუნავა, ანა (2016) ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურები საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩეკურიშვილი, მაია (2016) ქალი, როგორც ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი თანამედროვე ქართულ ოჯახში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩეჩელაშვილი, გურამ (2016) ჯონ სტაინბეკის რომანი ,,ზამთარი ჩვენი მღელვარებისა'', როგორც უილიამ შექსპირის ,,რიჩარდ მესამის'' ანალოგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩვამანია, გვანცა (2016) 1 აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების მშობლების ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები და სტრესთან გამკლავების სტრატეგიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩინჩალაძე, თამარ (2016) დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და ყოველდღიური უნარების შეფასება ფსიქოზის მქონე პაციენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტიაშვილი, თეონა (2016) ძალადობა განცდილი და ძალადობა განუცდელი ბავშვების თვითშეფასება და მასთან დაკავშირებული ქცევითი და ემოციური დარღვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიხლაძე, გვანცა (2016) საგანმანათლებლო პროგრამების როლი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიხლაძე, დავით (2016) საბჭოთა ჟურნალისტიკის მემკვიდრეობა დამოუკიდებელი საქართველოს მედიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიხლაძე, თამარ (2016) იესოს სახის რეპრეზენტაცია მსოფლიო კინემატოგრაფში („იესო ქრისტე სუპერვარსკვლავი“ , რეჟ. ნორმან ჯუისონი, „მათეს სახარება“, რეჟ. პ.პ. პაზოლინი, „ქრისტეს უკანასკნელი ცდუნება“, რეჟ. მარტინ სკორსეზე“, ფილმების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩოლოყაშვილი, გიორგი (2016) ირანი და გარესამყარო „ბირთვული შეთანხმების“ შემდეგ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩოხელი, გვანცა (2016) სატანას სახის მეტამორფოზა ჯონ მილტონის „დაკარგული სამოთხისა“ და ნათანიელ ჰოთორნის „ალისფერი ასონიშნის“ მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩუბინიძე, ანა (2016) სამომხმარებლო საზოგადოების რეპრეზენტაციის თავისებურებები დონ დელილოს რომანში თეთრი ხმაური და ზაზა ბურჭულაძის რომანში გასაბერი ანგელოზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩუბინიძე, გიორგი (2016) ხატთა თაყვანისცემა და ხატმბრძოლობა ძველ ქართულ ლიტერატურულ წყაროებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხიკვაძე, გიორგი (2016) ლიბია პოლიტიკურ ტრანზიციებსა და რევოლუციებს შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცომაია, ვერიკო (2016) ევროსკეპტიციზმის მიზეზები დანიის და ესპანეთის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცუცქირიძე, მარიამ (2016) თვითრეგულირების ნებაყოფლობითი სისტემის ფუნქციონირება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცქვიტიშვილი, ნინო (2016) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსისა და სქესის გავლენა მედეგობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცხვარიაშვილი, ელენე (2016) ქალთა ჩართულობა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძიძიგური, სოფიო (2016) ფესტივალების მენეჯმენტი და მნიშვნელობა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წითლიძე, ვლადიმერ (2016) ჰიუმის ეთიკის ანალიზი ინტელექტიალიზმთან მიმართებაში და მისი შედეგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წულუკიძე, სალომე (2016) ხელოვნების არსის გადააზრებისათვის ფრანკფურტის სკოლის ესთეტური თეორიის წიაღში (ვ. ბენიამინი, მ. ჰორკჰაიმერი, თ.ვ. ადორნო). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭინჭარაული, გიორგი (2016) საქორწილო სამოსში ეროვნული სიმბოლოების გამოყენება კულტურული გლობალიზაციის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭკუასელი, ბარბარე (2016) ცვლილების პოტენციალი აუტიზმის მახასიათებლების მქონე ჯანმრთელ პირებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭუმბურიძე, ელენე (2016) რატომ ვერ აკმაყოფილებს აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი სახელმწიფოებად აღიარების მორალურ და საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებს? სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხვედელიძე, ნათელა და ძამაშვილი, ნინო (2016) მასწავლებელთა თანასწავლება ინგლისური ენის გაკვეთილზე განსხვავებული საჭიროებების მქონე მოსწავლეებთან მუშაობისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხმალაძე, ნატო (2016) მითის ქმნადობა XX-ე საუკუნის მეორე ნახევრის ამერიკულ-ქართულ ლიტერატურაში ჯონ აპდაიკის „კენტავრისა“ და მისი ქართული ანალოგის ოთარ ჭილაძის რომანის „გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა“ მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯავახიშვილი, ანა (2016) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის შიდა-მისაღები გამოცდების რელევანტურობის შესწავლა, მაგისტრანტების აკადემიურ მოსწრებასთან მიმართებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაიანი, ლაშა (2016) მუჰაჯირობა, როგორც აფხაზური ნაციონალური ტრავმა და ნაციონალიზმის საფუძველი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯალაბაძე, სალომე (2016) საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეების ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯამბაზიშვილი, მაია (2016) ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების ინტერესების კვლევა ფოტოვოისის მეთოდის გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯელაძე, სალომე და ციცვიძე, ვენერა და შენგელია, ნინო (2016) ჯგუფური აქტივობა, როგორც დაბალი სოციომეტრიული სტატუსის მქონე მოსწავლეთა თვითშეფასების ამაღლების საშუალება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯინჭარაძე-ჯუღელი, თინათინ (2016) პოლიტიკური სოციალიზაცია მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიქია, თამთა (2016) სამცხის ეკლესია XV-XVI საუკუნეებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯოჯუა, თამარ (2016) მთარგმენლობითი ტრანსფორმაციები რომენ გარის (ემილ აჟარის) რომანების („დაპირება განთიადისას“ და „ცხოვრება წინაა“) ქართულ თარგმანებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Fri Jun 22 10:07:36 2018 PDT.