ობიექტების წლებით 1962

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | D | K | M | R | X | Г | К | М | Н | П | Т
ობიექტების რაოდენობა: 28.

A

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1962) Spectrophotometry of AC Herculis continuous spectrum / / ცვალებადის ჰერკულესის AC–ს უწყვეტი სპექტრის სპექტროფოტომეტრია / Спектрофотометрия непрерывного спектра переменной AC геркулеса. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 105-112.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1962) The spectrophotometric investigation of the short-period Cepheid RZ Cephei / მოკლეეპრიოდიანი ცეფეიდის ცეფევსის RZ –ის სპექტროფოტომეტრიული გამოკვლევა / Спектрофотометрическое исследование короткопериодической цевеиды RZ Цевея. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 87-103.

Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. (1962) Рассеянное скопление An (Tr) 35. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 157-160.

B

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1962) Спектры звёзд в четырех участках диффузных эмиссионных туманностей. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 161-203.

D

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1962) On the possibilities given by selective absorption films / О возможностях применения селективно поглощающих пленок. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 209-212.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1962) Photometry of RS and XX Oph continuous spectra / გველისმჭერის RS და XX ვარსკვლავების უწყვეტი სპექტრების ფოტომეტრია / Фотометрия непрерывных спектров звёзд RS и XX змееносца. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 113-119.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Gusseva, N.N. და Гуссева, Н.Н. და Retivaya, T.V. და Ретивая, Т.В. და Kundrzinya, B.A. და Кудзиня, Б.А. (1962) Red and Infrared spectral classification of M-star from low dispersion spectra in Cyg IV Красная и инфракрасная спектральная классификация M-звёзд по низкодисперсным спектрам в лебеде IV. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 137-156.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Pugach, A.Th. და პუგაჩი, ა. და Пугач, А.Ф. (1962) Spectrophotometry of four non-stable stars with absorption bands in their spectra / Фотометрия непрерывного спектра четырех нестационарных звезд с полосами поглощения в спектре. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 121-136.

K

Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1962) Относительное пропускание обьектива 40-към рефрактора и коррекционной линзы 36-см камети шмидта Абастуманской Астрофизической Обсерватории. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 205-207.

Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1962) The electrophotometric investigation of ν Eridani / ცვალებადი ვარსკვლავის ერიდანის ν–ს ელექტროფოტომეტრიული გამოკვლევა / Электрофотометрическое исследование звёзды ν Эридана. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 11-85.

M

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1962) The determination of radius of CC Andromedae / ანდრომედას CC–ს რადიუსის განსაზღვრა / Определение радиуса CC Андромеды. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 3-9.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Pugach, A.Th. და პუგაჩი, ა. და Пугач, А.Ф. და Gusseva, N.N. და Гуссева, Н.Н. და Retivaya, T.V. და Ретивая, Т.В. და Kundrzinya, B.A. და Кудзиня, Б.А. და Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Kalandadze, N.B. და Каландадзе, Н.Б. და კალანდაძე, ნ. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1962) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Pugach, A.Th. და პუგაჩი, ა. და Пугач, А.Ф. და Gusseva, N.N. და Гуссева, Н.Н. და Retivaya, T.V. და Ретивая, Т.В. და Kundrzinya, B.A. და Кудзиня, Б.А. და Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1962) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

R

Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. (1962) Фотометрия хромосферных вспышек / The photometry of chromospheric flares. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 3-27.

Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. (1962) Кривые развития хромосферных вспышек / The chromospheric flare curves. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 29-45.

X

Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1962) Фотокатоды и эффективность счета квантов. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 219-221.

Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1962) Adaptive phase filter / Фазовый фильтр с самонастройкой. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (28). С. 213-217.

Г

Гелашвили, Медея (1962) Сопоставительный анализ функций английских поствербов и грузинских провербов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Канкава, Г.И. (1962) Проблема исторического романа и "Десница великого мастера" К.Гамсахурдиа. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кватадзе, К.Г. (1962) К формированию материалистического мировоззрения в процессе преподавания физики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Киквидзе, В.Я. (1962) Изучение периодического закона и периодической системы элементов Д. И. менделеева в средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Мадзигон, М.В. (1962) Реализм раннего творчества Чарльза Диккенса (романы начала 1940-х годов). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мамиев, Г.А. (1962) Принципы составления первоначального учебника осетского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мацаберидзе, В.С. (1962) Грузинский народный "Ростомиани". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мегрелишвили, Л.В. (1962) Обучение орфографии в связи с развитием речи при изучении систематического курса русской грамматики в грузинской школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Нижарадзе, Тинатин (1962) Преподавание творчества Александра Казбеги в средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Пурцеладзе, Н. (1962) Вопросы языка Махмуда Теймура. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Тереладзе, Натела (1962) Функции форм прошедшего времени индикатива французского глагола и способы их передачи на грузинском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Tue Aug 14 19:17:25 2018 PDT.