ობიექტების წლებით 1977

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | G | J | K | L | M | O | R | S | T | V | Г | Д | Л | С | Х | Ш | Я
ობიექტების რაოდენობა: 33.

A

Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და khatisashvili, A.Sh. და ხატისაშვილი, ა.შ. და Хатисашвили, А.Ш. (1977) An investigation of the night sky background brightness at Abastumani / აბასთუმანში ღამის ცის ფონის სიკაშკაშის გამოკვლევა. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 173-178.

B

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Shiukashvili, M.A. და შიუკაშვილი, მ. და Шиукашвили, М.А. (1977) Spectral observations of the N Del, 1967 at Abastumani / დელფინის ახლის 1967 სპექტრული დაკვირვებები აბასთუმანში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 59-68.

Borchkhadze, T.M. და ბორჩხაძე, თ. და Борчхадзе, Т.М. (1977) Detailed photometric analysis of Galaxies NGC 3593, 3623, 3627 and 3628 in the Leo system. I /ლომის სისტემაში NGC 3593, 3623, 3627 და 3628 გალაქტიკების დეტალური ფოტომეტრული ანალიზი. I. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 147-160.

Borchkhadze, T.M. და ბორჩხაძე, თ. და Борчхадзе, Т.М. (1977) Detailed photometric analysis of Galaxies NGC 3593, 3623, 3627 and 3628 in the Leo system. II /ლომის სისტემაში NGC 3593, 3623, 3627 და 3628 გალაქტიკების დეტალური ფოტომეტრული ანალიზი. II. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 161-172.

G

Guseva, N.G. და გუსევა, ნ.გ. და Гусева, Н.Г. და Metreveli, M.D. და მეტრეველი, მ.დ. და Метревели, М.Д. (1977) Interstellar absorption and spatial distribution of stars around the NGC6802 / სინათლის ვარსკვლავთშორისი შთანთქმა და ვარსკვლავთა სივცრული განაწილება NGC6802. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 115-124.

J

Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. და Malyuto, V.D. და მალიუტო, ვ. და Малюто, В.Д. (1977) Spectral peculiarities of F and G type dwarf stars with metal deficiency / მეტალ–დეფიციტიანი F-G ჯუჯა ვარსკვლავების სპექტრული თავისებურებანი. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 69-80.

K

Kaplan, S.A. და კაპლანი, ს.ა. და Каплан, С.А. და Lomadze, R.D. და ლომაძე, რ.ლ. და Ломадзе, Р.Д. (1977) Nonlinear spectra of cosmic radio sources and plasma turbulent compton Reactors / კოსმოსური რადიოწყაროების არაწრფივი სპექტრები და პლაზმური ტუბულენტური კომტონისეული რეაქტორები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 213-238.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1977) On the რole of close-to planet swarm of particles in the occurence of diurnal rotation / დღეღამური ბრუნვის წარმოშობაში პლანეტების მახლობელ ნაწილაკთა გუნდის როლის შესახებ. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 191-212.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და khatisashvili, A.Sh. და ხატისაშვილი, ა.შ. და Хатисашвили, А.Ш. და Chanturia, S.M. და ჭანტურია, ს. და Чантурия, С.М. (1977) The technique and the first results of positional observations of the selected minor plates performed at Abastumani Observatory / შერეულ მცირე პლანეტებზე აბასტუმნის ობსერვატორიაში წარმოებულ პოზიციურ დაკვირვებათა მეთოდიკა და პირველი შედეგები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 179-190.

Kiselev, A.A. და კისელიოვი, ა. და Киселев, А.А. და Chanturia, S.M. და ჭანტურია, ს. და Чантурия, С.М. (1977) On proper motion determination of stars on te basis of the Carte du Ciel Catalogues. A new list of proper motion of stars in the vicinity of α Per / ვარსკვლავთა საკუთარი მოძრაობების განსაზღვრა "ცის რუკის" კატალოგთა საფუძველზე, პერსევისი α –ს არეში ვარსკვლავთა საკუთარი მოძრაობების ახალი სია. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 81-102.

Kolkhidashvili, M.G. და კოლხიდაშვილი, მ. და Колхидашвили, М.Г. (1977) On the distribution of stellar density in the spherical cluster M15 / ვარსკვლავთ სიმკვრივის განაწილების შესახებ M15 სფერულ ფროვაში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 141-146.

Kumsishvili, M.I. და ქუმსიშვილი, მ. და Кумсишвили, М.И. (1977) Electrophotometry of eclipsing binary system X Trianguli / ბნელებადი ვარსკვლავთა სისტემის სამკუთხედის X–ის ელექტროფოტომეტრული გამოკვლევა. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 13-36.

L

Lomadze, R.D. და ლომაძე, რ.ლ. და Ломадзе, Р.Д. (1977) Nonlinear spectra of cosmic radiosources and synchotron reactor / კოსმოსური რადიოწყაროების არაწრფივი სპექტრები და სინქროტრონული რეაქტორი. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 239-250.

M

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1977) On light variation of the magnetic variables HD184905 (V1264 Cyg) and HD134793 / მაგნიტური ცვალებადი ვარსკვლავების HD184905 გედის V1264 და HD134793 სიკაშკაშის რხევების შესახებ. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 3-12.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Kumsishvili, M.I. და ქუმსიშვილი, მ. და Кумсишвили, М.И. და Oshchepkov, V.A. და ოშჩეპკოვი, ვ. და Ощепков, В.А. და Totochava, A.G. და ტოტოჩავა, ა. და Тоточава, А.Г. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Shiukashvili, M.A. და შიუკაშვილი, მ. და Шиукашвили, М.А, და Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. და Malyuto, V.D. და მალიუტო, ვ. და Малюто, В.Д. და Kiselev, A.A. და კისელიოვი, ა. და Киселев, А.А. და Chanturia, S.M. და ჭანტურია, ს. და Чантурия, С.М. და Voroshilov, V.I. და ვოროშილოვი, ვ.ი. და Ворошилов, В.И. და Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Guseva, N.G. და გუსევა, ნ.გ. და Гусева, Н.Г. და Metreveli, M.D. და მეტრეველი, მ.დ. და Метревели, М.Д. და Kuznetsov, V.I. და კუზნეცოვი, ვ. და Кузнецов, В.И. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Kolkhidashvili, M.G. და კოლხიდაშვილი, მ. და Колхидашвили, М.Г. და Borchkhadze, T.M. და ბორჩხაძე, თ. და Борчхадзе, Т.М. და Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და khatisashvili, A.Sh. და ხატისაშვილი, ა.შ. და Хатисашвили, А.Ш. და Kaplan, S.A. და კაპლანი, ს.ა. და Каплан, С.А. და Lomadze, R.D. და ლომაძე, რ.ლ. და Ломадзе, Р.Д. და Radoslavova, Ts. და რადოსლავოვა, ც. და Радославова, Ц. (1977) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Shchepkov, V.A. და შეპკოვი, ვ.ო. და Щепков, В.А. და Totochava, A.G. და ტოტოჩავა, ა. და Тоточава, А.Г. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Shiukashvili, M.A. და შიუკაშვილი, მ. და Шиукашвили, М.А, და Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. და Malyuto, V.D. და მალიუტო, ვ. და Малюто, В.Д. და Kiselev, A.A. და კისელიოვი, ა. და Киселев, А.А. და Chanturia, S.M. და ჭანტურია, ს. და Чантурия, С.М. და Voroshilov, V.I. და ვოროშილოვი, ვ.ვ. და Ворошилов, В.И. და Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Guseva, N.G. და გუსევა, ნ.გ. და Гусева, Н.Г. და Metreveli, M.D. და მეტრეველი, მ.დ. და Метревели, М.Д. და Kuznetsov, V.I. და კუზნეცოვი, ვ. და Кузнецов, В.И. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Kolkhidashvili, M.G. და კოლხიდაშვილი, მ. და Колхидашвили, М.Г. და Borchkhadze, T.M. და ბორჩხაძე, თ. და Борчхадзе, Т.М. და Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და khatisashvili, A.Sh. და ხატისაშვილი, ა.შ. და Хатисашвили, А.Ш. და Kaplan, S.A. და კაპლანი, ს.ა. და Каплан, С.А. და Lomadze, R.D. და ლომაძე, რ.ლ. და Ломадзе, Р.Д. და Radoslavova, Ts. და რადოსლავოვა, ც. და Радославова, Ц. (1977) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Metreveli, M.D. და მეტრეველი, მ.დ. და Метревели, М.Д. და Kuznetsov, V.I. და კუზნეცოვი, ვ. და Кузнецов, В.И. (1977) Interstellar absorption and spatial distribution of stars around the NGC6823 / სინათლის ვარსკვლავთშრისი შთნათქმა და ვარსკვლავთა სივრცული განაწილება NGC6823 გროვის გარშემო. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 125-134.

O

Oshchepkov, V.A. და ოშჩეპკოვი, ვ. და Ощепков, В.А. (1977) The polarimetric observations of close binary systems of W UMa type: AK Her, SW Lac, V502 Oph, V566 Oph / W UMa ტიპის AK Her, SW Lac, V502 Oph, V566 Oph მჭიდრო ორჯერადი სისტემების პოლარიმეტრიული დაკვირვებები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 37-46.

R

Radoslavova, Ts. და რადოსლავოვა, ც. და Радославова, Ц. (1977) Treatment of Absorption spectra with the computer / აბსორბციული სპექტრების დამუშავება ელექტრონული გამომთვლელი მანქანებით. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 251-258.

S

Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. (1977) On the structure of the old open cluster NGC2420 / ძველი ღია გროვის NGC2420 სტრუქტურის შესახებ. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 135-140.

T

Totochava, A.G. და ტოტოჩავა, ა. და Тоточава, А.Г. (1977) On some peculiarities of R CrB type stars / ჩრდილო გვირგვინის R–ის ტიპის ვარსკვლავების ზოგიერთი მახასიათებლის შესახებ. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 47-58.

V

Voroshilov, V.I. და ვოროშილოვი, ვ.ი. და Ворошилов, В.И. და Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. (1977) Spatial distribution of stars and dust matter onto Cas / ვარსკვლავებისა და მტვროვანი ნივთიერების სივრცული განაწილება კასიოპეის თანავარსკვლავედის მიმართულებით. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (48). С. 103-114.

Г

Гецадзе, А.С. (1977) Профессиональная ориентация старшеклассников в системе внеклассной и внешкольной работы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Джабиев, З.П. (1977) Терминология народной медицины в осетинском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джалалов, Гайрат (1977) Узбекский народный сказочный зпос (генезис и позтика). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джиоев, Хазби (1977) Теория и история метрического репертуара осетинского стиха. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лишкарадзе, Давид (1977) Проблема европеизма а грузинской литературе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Сакиева, Р.С. (1977) Коллоквиальные детерминативные сложные имена существительные в современном немецком языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Стуруа, Натела (1977) Слово как языковая единица. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Хухунашвили, Мери (1977) Общие мотивы грузынских и испанских волшебных сказок. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Хухуни, Георгий (1977) Принципы описательного языкознания в трудах А. М. Пешковского. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ш

Шавгулидзе, Ш.И. (1977) Воспитание коллектива учащихся переходного возраста в условиях школы-интерната (из обита работы в IV-VII воспитательных группах). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Я

Яламиди, Галина (1977) Атенский говор картлийского диалекта грузинского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Thu Feb 14 23:26:42 2019 PST.