ობიექტები თემით "S Agriculture > SB Plant culture"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: A | D | E | G | K | N | P | T | Л | С | Т |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 31.

A

Akhalkatsi, Maia (2015) კულტურულ მცენარეთა გარეული მონათესავე სახეობები საქართველოში. In: საქართველოს აგრომრავალფეროვნება (კატალოგი). აგრობიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო ცენტრი, С. 183-216. ISBN 978-9941-0-8245-0

ELKANA (2009) Conservation and sustainable use of crop wild relatives in Samtskhe-Javakheti. https://www.researchgate.net/publication/232190044_Conservation_and_sustainable_use_of_crop_wild_relatives_in_Samtskhe-Javakheti?ev=prf_pub.

Akhalkatsi, Maia (2014) Traditional viticulture and grapevine diversity in Georgia. In: Caucasus. Plant Diversity between the Black and Caspian Seas. BGBM Press, Berlin-Dahlem, С. 98-103. ISBN 978-3-921800-90-4

Akhalkatsi, Maia და Asanidze, Zezva (2015) Pyrus caucasica Fed. Ancestor of Georgian Pear Landraces. Science, Technology and Development, 34 (2). С. 105-108. ISSN 0254-6418

Akhalkatsi, Maia და Bokeria, Maka და Maisaia, Inesa (2007) Cultivated and Wild Species of Savory (Satureja L.) in Georgia and their use. Proceedings of Tbilisi Botanical Garden, 97 (1). С. 126-132. ISSN 1512-1275

Akhalkatsi, Maia და Ekhvaia, Jana და Asanidze, Zezva (2012) Diversity and Genetic Erosion of Ancient Crops and Wild Relatives of Agricultural Cultivars for Food: Implications for Nature Conservation in Georgia (Caucasus). In: Perspectives on Nature Conservation - Patterns, Pressures and Prospects. InTech, Croatia, С. 52-91. ISBN 978-953-51-0033-1

Akhalkatsi, Maia და Ekhvaia, Jana და Mosulishvili, Marine (2010) Reasons and Processes Leading to the Erosion of Crop Genetic Diversity in Mountainous Regions of Georgia. Mountain Research and Development, 30 (3). С. 304-310. ISSN 1994-7151

Akhalkatsi, Maia და Ekhvaia, Jana და Mosulishvili, Marine და Nakhutsrishvili, George და Abdaladze, Otar და Batsatsashvili, Ketevan (2010) Reasons and Processes Leading to the Erosion of Crop Genetic Diversity in Mountainous Regions of Georgia. Mountain Research and Development, 30 (3). С. 304-310. ISSN 0276-4741

Akhalkatsi, Maia და Ekhvaia, Jana და Mosulishvili, Marine და Nakhutsrishvili, Gia და Abdaladze, Otar და Batsatsashvili, Ketevan (2010) Erosion of crop genetic diversity in mountainous regions of Georgia. In: proceeding of: the tenth meeting of the Conference of the Parties (COP 10), 18-29 October 2010, Nagoya, Japan.

Akhalkatsi, Maia და Girgvliani, Tamar (2016) Landraces and Wild Species of the Secale Genus in the Georgia (Caucasus Ecoregion). Agricultural Research & Technology: Open Access Journal, 1 (4). С. 1-7. ISSN 2471-6774

Akhalkatsi, Maia და Gvaladze, Guranda და Girgvliani, Tamar (2016) Situational Analyses of the Current State of Plant Genetic Resources Important for Food and Agriculture in Georgia (Caucasus Ecoregion). Agricultural Research & Technology: Open Access Journal (ARTOAJ), 2 (2). С. 1-5. ISSN 2471-6774

Asanidze, Zezva და Akhalkatsi, Maia (2011) Morphological Relationships between Wild and Cultivated Pears in Georgia. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biol. Ser. B, 9 (1/4). С. 31-37. ISSN 1512 - 2123

Asanidze, Zezva და Akhalkatsi, Maia და Gvritishvili, Mirian (2011) Comparative morphometric study and relationships between the Caucasian species of wild pear (Pyrus spp.) and local cultivars in Georgia. Flora - Morphology Distribution Functional Ecology of Plants , 206 (11). С. 974-986. ISSN 0367-2530

Asanidze, Zezva და Akhalkatsi, Maia და Henk, Adam D. და Richards, Christopher M. და Volk, Gayle M. (2014) Genetic relationships between wild progenitor pear (Pyrus L.) species and local cultivars native to Georgia, South Caucasus. Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 209 (9). С. 504-512. ISSN 0367-2530

D

Datukishvili, Nelly / N. და Gabriadze, Inga / I. და Kutateladze, Tamara / T. და Karseladze, Marina / M. და Vishnepolsky, Boris / B. (2010) Comparative evaluation of DNA extraction methods for food crops. International Journal of Food Science and Technology, 45 (6). С. 1316-1320. ISSN 1365-2621

Datukishvili, Nelly / N. და Kutateladze, Tamara / T. და Karseladze, Marina / M. და Gabriadze, Inga / I. (2009) Comparison of screening methods for reliable detection of genetically modified organisms. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series, 7 (3-4). С. 4-8. ISSN 1512 - 2123

E

Ekhvaia, Jana და Akhalkatsi, Maia (2010) Morphological variation and relationships of Georgian populations of Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (CC Gmel.) Hegi. Flora - Morphology Distribution Functional Ecology of Plants , 205 (9). С. 608-617. ISSN 0367-2530

Ekhvaia, Jana და Blattner , F.R. და Akhalkatsi, Maia (2010) Genetic diversity and relationships between wild grapevine (Vitis vinifera subsp. sylvestris) populations and aboriginal cultivars in Georgia. In: 33rd World Congress of Vine and Wine, 8th General Assambley of the OIV, 20-25 June 2010, Tbilisi, Georgia.

G

Gabriadze, Inga / I. და Kutateladze, Tamara / T. და Vishnepolsky, Boris / B. და Karseladze, Marina / M. და Datukishvili, Nelly / N. (2014) Application of PCR-based methods for rapid detection of corn ingredients in processed foods. International Journal of Nutrition and Food Sciences, 3 (3). С. 199-202. ISSN 2327-2694 (Print); 2327-2716 (Online)

Gogniashvili, Mari და Jinjikhadze, Tamar და Maisaia, Inesa და Akhalkatsi, Maia და Kotorashvili, Adam და Kotaria, Nato და Beridze, Tengiz და Dudnikov, Alexander Ju. (2016) Complete chloroplast genomes of Aegilops tauschii Coss. and Ae. cylindrica Host sheds light on plasmon D evolution. Current Genetics, 62 (4). С. 791-798. ISSN 1432-0983

K

Kutateladze, Tamara / T. და Gabriadze, Inga / I. და Datukishvili, Nelly / N. და Karseladze, Marina / M. და Zaalishvili , Tengiz / T. (2013) Screening of genetically modified plants by duplex PCR. Annals of Agrarian Science, 11 (1). С. 76-79. ISSN 1512-1887

Kutateladze, Tamara / T. და Gabriadze, Inga / I. და Vishnepolsky, Boris / B. და Karseladze, Marina / M. და Datukishvili, Nelly / N. (2013) Development of triplex PCR for simultaneous detection of maize, wheat and soybean. Food Control, 34 (2). С. 698-702. ISSN 0956-7135

Kutateladze, Tamara / T. და Karseladze, Marina / M. და Gabriadze, Inga / I. და Datukishvili, Nelly / N. (2009) Optimisation of DNA-based Screening Methods for Genetically Modified Organisms. Journal of Biological Physics and Chemistry, 9 (2). С. 73-76. ISSN 1512-0856

N

Nadirashvili , Nino და Gvaladze, Guranda და Akhalkatsi, Maia (2005) Atypical embryo sacs in Allium cepa L. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 171 (2). С. 312-314. ISSN 0132 - 1447

P

Pistrick, Klaus და Akhalkatsi, Maia და Girgvliani, Tamar და Shanshiashvili, Tamaz (2009) Collecting plant genetic resources in Upper Svaneti (Georgia, Caucasus Mountains)2008. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 92 (suppl.). С. 127-135. ISSN 1613-8422

Pistrick, Klaus და Akhalkatsi, Maia და Girgvliani, Tamar და Shanshiashvili, Tamaz (2010) Sammlung von Saat- und Pflanzgut pflanzengenetischer Ressourcen in Svanetien und Lečchumi (Georgien, Kaukasus). Berichte der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, 5 (1). С. 123-127. ISSN 0934-3490

T

Tarkhnishvili, David და Gavashelishvili, Alexander და Ginosyan, Otari და Ginosyan, Norik და Darchiashvili, Giorgi და Janashia, Nana და Javakhishvili, Zurab და Kandaurov, Andrei და Markosyan, M და Macharashvili, Irakli (1999) LAND USE AND LANDSCAPE CONSERVATION IN SOUTHERN GEORGIA. პროექტის ანგარიში. unpublished, Research Support Scheme reports. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Ласареишвили, Л.Н. (1988) научные основы возделывания орехоплодных культур в грузинской ССР. Сухуми. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Салуквадзе, М.М. (1986) Влияние норм и периодичности внесения фосфорф на урожайность, динамику физиологических процессов и биохимический состав чайного сырья. Сухуми. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Тодадзе, Э.Б. (1986) Изучение индуцированных мутантов и отбор хозяйственно ценных форм фейхоа. Сухуми. (არ გამოქვეყნებულა)

მაისაია, ინეზა და არაბული, გიორგი და ახალკაცი , მაია და Akhalkatsi, Maia და მოსულიშვილი, მარინე და Mosulishvili, Marine (2006) ქერის გამოყენება ყოფასა და ხალხურ მედიცინაში აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოს მთიან რეგიონებში. თბილისის ბოტანიკური ბაღის შრომები, 96 (არა). С. 118-121. ISSN 1512-1275

ეს სია შეიქმნა: Wed Feb 20 00:40:19 2019 PST.