ობიექტები თემით "Q Science > QK Botany"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: A | B | D | E | G | K | L | N | O | P | S | T | W | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 59.

A

Akhalkatsi, Maia (2015) კულტურულ მცენარეთა გარეული მონათესავე სახეობები საქართველოში. In: საქართველოს აგრომრავალფეროვნება (კატალოგი). აგრობიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო ცენტრი, С. 183-216. ISBN 978-9941-0-8245-0

Akhalkatsi, Maia (2015) Forest Habitat Restoration in Georgia, Caucasus Ecoregion. Mtsignobari, Tbilisi. ISBN 978-9941-450-68-6

Akhalkatsi, Maia და Abdaladze, Otar და Nakhutsrishvili, Gia და Smith, William K (2006) Facilitation of Seedling Microsites by Rhododendron caucasicum Extends the Betula litwinowii Alpine Treeline, Caucasus Mountains, Republic of Georgia. Arctic Antarctic and Alpine Research , 38 (4). С. 481-488. ISSN 1523-0430

Akhalkatsi, Maia და Arabuli, Giorgi და Lorenz, Richard (2014) Orchids as indicator species of forest disturbances on limestone quarry in Georgia (South Caucasus). Journal Europäischer Orchideen, 46 (1). С. 123-160. ISSN 0945 -7909

Akhalkatsi, Maia და Asanidze, Zezva (2015) Pyrus caucasica Fed. Ancestor of Georgian Pear Landraces. Science, Technology and Development, 34 (2). С. 105-108. ISSN 0254-6418

Akhalkatsi, Maia და Baumann, Helmut და Lorenz, Richard და Mosulishvili, Marine და Ruedi, Peter (2005) Beiträge zur Kenntnis kaukasischer Orchideen. Journal Europäischer Orchideen, 37 (4). С. 889-914. ISSN 0945 -7909

Akhalkatsi, Maia და Bokeria, Maka და Maisaia, Inesa (2007) Cultivated and Wild Species of Savory (Satureja L.) in Georgia and their use. Proceedings of Tbilisi Botanical Garden, 97 (1). С. 126-132. ISSN 1512-1275

Akhalkatsi, Maia და Ekhvaia, Jana და Mosulishvili, Marine (2010) Reasons and Processes Leading to the Erosion of Crop Genetic Diversity in Mountainous Regions of Georgia. Mountain Research and Development, 30 (3). С. 304-310. ISSN 1994-7151

Akhalkatsi, Maia და Ekhvaia, Jana და Mosulishvili, Marine და Nakhutsrishvili, George და Abdaladze, Otar და Batsatsashvili, Ketevan (2010) Reasons and Processes Leading to the Erosion of Crop Genetic Diversity in Mountainous Regions of Georgia. Mountain Research and Development, 30 (3). С. 304-310. ISSN 0276-4741

Akhalkatsi, Maia და Girgvliani, Tamar (2016) Landraces and Wild Species of the Secale Genus in the Georgia (Caucasus Ecoregion). Agricultural Research & Technology: Open Access Journal, 1 (4). С. 1-7. ISSN 2471-6774

Akhalkatsi, Maia და Gvaladze, Guranda (1999) The ultrastructure of ovule sterile tissues of Peperomia caperata (Piperaceae). Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 159 (1). С. 130-132. ISSN 0132 - 1447

Akhalkatsi, Maia და Gvaladze, Guranda და Gachechiladze, Mzia (2004) Relationships between structure of the reproductive organs and the life cycle in the family Gentianaceae. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 170 (1). С. 125-129. ISSN 0132 - 1447

Akhalkatsi, Maia და Gvaladze, Guranda და Gachechiladze, Mzia და Taralashvili, Natela (2004) Embryology of Gentiana angulosa and G. pontica (Gentianaceae). Proceedings of the Georgian Academy of Sciences Biological series B, 2 (1/2). С. 29-34. ISSN 1512 - 2123

Akhalkatsi, Maia და Gvaladze, Guranda და Girgvliani, Tamar (2016) Situational Analyses of the Current State of Plant Genetic Resources Important for Food and Agriculture in Georgia (Caucasus Ecoregion). Agricultural Research & Technology: Open Access Journal (ARTOAJ), 2 (2). С. 1-5. ISSN 2471-6774

Akhalkatsi, Maia და Gvaladze, Guranda და Taralashvili, Natela (1998) Embryology of primula algida and Primula amoena (Primulaceae). Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 157 (1). С. 98-100. ISSN 0132 - 1447

Akhalkatsi, Maia და Kimeridze, Mariam (2016) კლიმატის ცვლილების ეფექტი საქართველოს სემიარიდული რეგიონების იშვიათ მცენარეთა გამრავლებასა და მრავალფეროვნებაზე. სუფთა გარემო, 2. С. 3-30.

Akhalkatsi, Maia და Kimeridze, Mariam და Künkele, Siegfried და Lorenz, Richard და Mosulishvili, Marine (2003) Diversity and conservation of Georgian orchids. პროექტის ანგარიში. Calamus, CGS Ltd., Tbilisi, Georgia.

Akhalkatsi, Maia და Kimeridze, Mariam და Künkele, Siegfried და Lorenz, Richard და Mosulishvili, Marine (2001) Orchids of Georgia. Journal Europäischer Orchideen, 33 (1). С. 457-458. ISSN 0945 -7909

Akhalkatsi, Maia და Lorenz, Richard და Machutadze, Izolda და Mosulishvili, Marine (2004) Spiranthes amoena – a new species for flora of Georgia. Journal Europäischer Orchideen, 36 (3). С. 745-754. ISSN 0945 -7909

Akhalkatsi, Maia და Lorenz, Richard და Mosulishvili, Marine (2007) Beiträge zur Kenntnis der Gattung Dactylorhiza in Georgien (Kaukasus). Ein Beitrag zum OPTIMA-Projekt "Kartierung der mediterranen Orchideen". Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins in Wuppertal, 60 (1). С. 13-100. ISSN 0547-9789

Akhalkatsi, Maia და Lorenz, Richard და Mosulishvili, Marine (2006) Orchids and their habitats in Georgia. Journal Europäischer Orchideen, 38 (2). С. 286-287. ISSN 0945 -7909

Akhalkatsi, Maia და Lösch, Rainer (2001) Changes in Water Relations, Solute Leakage and Growth Characters During Seed Germination and Seedling Development in Trigonella coerulea (Fabaceae). Journal of Applied Botany and Food Quality, 75 (3/4). С. 144-151. ISSN 1613-9216

Akhalkatsi, Maia და Lösch, Rainer (2005) Water limitation effect on seed development and germination in Trigonella coerulea (Fabaceae). Flora - Morphology Distribution Functional Ecology of Plants , 200 (6). С. 493-501. ISSN 0367-2530

Akhalkatsi, Maia და Pfauth, M და Calvin, C. L. (1999) Structural aspects of ovule and seed development and nonrandom abortion in Melilotus officinalis (Fabaceae). Protoplasma, 208 (1). С. 211-223. ISSN 1615-6102

Akhalkatsi, Maia და Wagner, Johanna (1997) Comparative embryology of three Gentianaceae species from the Central Caucasus and the European Alps. Plant Systematics and Evolution, 204 (1). С. 39-48. ISSN 1615-6110

Akhalkatsi, Maia და Wagner, Johanna (1996) Reproductive phenology and seed development of Gentianella caucasea in different habitats in the Central Caucasus. Flora Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 191 (1/2). С. 161-168. ISSN 0367-2530

Asanidze, Zezva და Akhalkatsi, Maia (2011) Morphological Relationships between Wild and Cultivated Pears in Georgia. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biol. Ser. B, 9 (1/4). С. 31-37. ISSN 1512 - 2123

Asanidze, Zezva და Akhalkatsi, Maia და Gvritishvili, Mirian (2011) Comparative morphometric study and relationships between the Caucasian species of wild pear (Pyrus spp.) and local cultivars in Georgia. Flora - Morphology Distribution Functional Ecology of Plants , 206 (11). С. 974-986. ISSN 0367-2530

Asanidze, Zezva და Akhalkatsi, Maia და Henk, Adam D. და Richards, Christopher M. და Volk, Gayle M. (2014) Genetic relationships between wild progenitor pear (Pyrus L.) species and local cultivars native to Georgia, South Caucasus. Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 209 (9). С. 504-512. ISSN 0367-2530

B

Bussmann, Rainer W და Paniagua Zambrana, Narel Y და Sikharulidze, Shalva და Kikvidze, Zaal და Kikodze, David და Jinjikhadze, Tamar და Shanshiashvili, Tamaz და Chelidze, Dato და Batsatsashvili, Ketevan და Bakanidze, Niki (2014) Wine, Beer, Snuff, Medicine, and Loss of Diversity-Ethnobotanical travels in the Georgian Caucasus. Ethnobotany Research and Applications, 12. С. 237-313.

Bussmann, Rainer W და Paniagua Zambrana, Narel Y და Sikharulidze, Shalva და Kikvidze, Zaal და Kikodze, David და Jinjikhadze, Tamar და Shanshiashvili, Tamaz და Chelidze, Dato და Batsatsashvili, Ketevan და Bakanidze, Niki (2014) Wine, Beer, Snuff, Medicine, and Loss of Diversity - Ethnobotanical travels in the Georgian Caucasus. Ethnobotany Research and Applications, 12. С. 237-313. ISSN 1547-3465

D

Diakvnishvili, Ana და Kavelashvili , Teo (2011) ბიბლიოთეკა. Identity Studies.

E

Ekhvaia, Jana და Akhalkatsi, Maia (2010) Morphological variation and relationships of Georgian populations of Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (CC Gmel.) Hegi. Flora - Morphology Distribution Functional Ecology of Plants , 205 (9). С. 608-617. ISSN 0367-2530

Ekhvaia, Jana და Gurushidze, Maia და Blattner , F.R. და Akhalkatsi, Maia (2014) Genetic diversity of Vitis vinifera in Georgia: relationships between local cultivars and wild grapevine, V. vinifera L. subsp. sylvestris. Genetic Resources and Crop Evolution. ISSN ISSN: 0925-9864 (Print) 1573-5109 (Online)

Erschbamer, Brigitta და Mallaun, Martin და Unterluggauer, Peter და Abdaladze, Otar და Akhalkatsi, Maia და Nakhutsrishvili, George (2010) Plant diversity along altitudinal gradients in the Central Alps (South Tyrol, Italy) and in the Central Greater Caucasus (Kazbegi region, Georgia). Tuexenia, 30 (1). С. 11-29. ISSN 0722-494X.

G

Gigauri, Khatuna და Akhalkatsi, Maia და Abdaladze, Otar და Nakhutsrishvili, Gia (2016) ALPINE PLANT DISTRIBUTION AND THERMIC VEGETATION INDICATOR ON GLORIA SUMMITS IN THE CENTRAL GREATER CAUCASUS. Pakistan Journal of Botany, 48 (5). С. 1893-1902. ISSN 2070-3368

Gigauri, Khatuna და Akhalkatsi, Maia და Nakhutsrishvili, Gia და Abdaladze, Otar (2013) Monitoring of vascular plant diversity in a changing climate in the alpine zone of the Central Greater Caucasus. Turkish Journal of Botany, 37 (6). С. 1104-1114. ISSN 1303-6106

Gottfried, Michael და Pauli, Harald და Futschik, Andreas და Akhalkatsi, Maia და Barančok, Peter და Alonso, José Luis Benito და Coldea, Gheorghe (2012) Continent-wide response of mountain vegetation to climate change. Nature Climate Change, 2 (2). С. 111-115. ISSN 1758-6798

Gvaladze, Guranda და Nadirashvili, Nino და Akhalkatsi, Maia (2002) Chromatin diminution during endosperm development in Allium atroviolaceum Boiss. (Alliaceae). Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 166 (3). С. 537-540. ISSN 0132 - 1447

K

Kikvidze, Zaal და Ohsawa, Masahiko (2001) Richness of Colchic vegetation: comparison between refugia of south-western and East Asia. BMC ecology, 1 (6). ISSN 1472-6785

Kürschner, Harald და Batsatsashvili, Ketevan და Parolly, Gerald (2013) Noteworthy additions to the bryophyte flora of Georgia. Herzogia, 26 (1). С. 213-216. ISSN 0018-0971

Kürschner, Harald და Kırmacı, Mesut და Erdağ, Adnan და Batsatsashvili, Ketevan და Parolly, Gerald (2012) Ecology and life strategies of epiphytic bryophyte communities from the Arcto-Tertiary relict forests of the Black and Caspian Sea areas. Nova Hedwigia, 94 (1). С. 31-65.

L

Lorenz, Richard და Akhalkatsi, Maia და Baumann, H. (2012) Platanthera kuenkelei sl auf Sardinien und in Georgien, eine für Europa neue Art–ein Beitrag zu ihrer Taxonomie. Journal Europäischer Orchideen, 44 (1). С. 3-62. ISSN 0945 -7909

N

Nadirashvili, Nino და Gvaladze, Guranda და Akhalkatsi, Maia (2006) Structure and function of the hypertrophic synergid in some species of genus Allium L. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences Biological series B, 4 (2). С. 53-60. ISSN 1512 - 2123

Nadirashvili , Nino და Gvaladze, Guranda და Akhalkatsi, Maia (2005) Atypical embryo sacs in Allium cepa L. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 171 (2). С. 312-314. ISSN 0132 - 1447

Nakhutsrishvili, George და Gagnidze, Revaz და Shetekauri, Shamil და Manvelidze, Zurab და Memiadze, Nino და Kharazishvili, David და Batsatsashvili, Ketevan (2014) Georgia. In: Red List of Endemic Plants of the Caucasus: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Iran, Russia, and Turkey. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden (MSB) 125. . Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis. ISBN 9780915279821

Nakhutsrishvili, George და Zazanashvili, Nugzar და Batsatsashvili, Ketevan (2011) Regional profile: Colchic and Hyrcanic temperate rainforests of the Western Eurasian Caucasus. In: Temperate and Boreal Rainfo rests of the World. Island Press, С. 250-257. ISBN 13: 978-1-59726-676-5

O

Otte, Annette და Akhalkatsi, Maia და Nakhutsrishvili, Gia (2011) Phytodiversität in Georgien: Die Bedeutung von Standort und Landnutzung im Großen und Kleinen Kaukasus. Spiegel der Forschung, 28 (2). С. 24-31. ISSN 0176-3008

P

Pauli, Harald და Gottfried, Michael და Dullinger, Stefan და Abdaladze, Otar და Akhalkatsi, Maia და Alonso, J.L.B. და Coldea, G. (2012) Recent plant diversity changes on Europe's mountain summits. Science, 336 (6079). С. 353-355. ISSN 1095-9203

S

Schatz, George E. და Shulkina, Tatyana და Nakhutsrishvili, George და Batsatsashvili, Ketevan და Tamanyan, Kamilla და Ali-zade, Valida და Kikodze, David და Geltman, Dmitry და Ekim, Tuna (2009) Development of Plant Red List Assessments for the Caucasus Biodiversity Hotspot. In: Status and Protection of Globally Threatened Species in the Caucasus. CEPF, WWF. Contour Ltd., С. 188-192. ISBN 978-9941-0-2203-6

T

Tarkhnishvili, David (2014) Historical Biogeography of the Caucasus. Wildlife Protection, Destruction and Extinction, N/A (N/A). NOVA science publishers, New York. ISBN 978-1-63321-910-6

Tarkhnishvili, David და Chaladze, Giorgi (2013) Georgian biodiversity database. Ilia State University, Tbilisi, Georgia.

Tarkhnishvili, David და Gavashelishvili, Alexander და Mumladze, Levan (2012) Palaeoclimatic models help to understand current distribution of Caucasian forest species. Biological Journal of the Linnean Society, 105 (1). С. 231-248. ISSN 1095-8312

Togonidze, Natalia და Akhalkatsi, Maia (2015) Variability of plant species diversity during the natural restoration of the subalpine birch forest in the Central Great Caucasus. Turkish Journal of Botany, 39 (3). С. 458-471. ISSN 1300-008X

W

Winkler, Manuela და Akhalkatsi, Maia და Gigauri, Khatuna (2016) The rich sides of mountain summits – a pan‐European view on aspect preferences of alpine plants. Journal of Biogeography, 43 (11). С. 2261-2273. ISSN 1365-2699

ახალკაცი, მაია და Akhalkatsi, Maia და მოსულიშვილი, მარინე და Mosulishvili, Marine და ქიმერიძე, მარიამი და Kimeridze, Mariam და მაისაია, ინეზა და Maisaia, Inesa (2006) "ძვირფასი" სამკურნალო მცენარე - ზაფრანა. Biological Farming Association "Elkana", Tbilisi, Georgia.

ახალკაცი , მაია და Akhalkatsi, Maia და მოსულიშვილი, მარინე და ქიმერიძე, მარიამი და მაისაია, ინეზა (2009) სამკურნალო მცენარეების ტრადიციული გამოყენება ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში. ELKANA - ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელაკას" პერიოდული გამოცემა, http://www.new.ruraltourism.ge/index.php?action=publication&pub=periodical&lang=geo.

ახალკაცი (Akhalkatsi), მაია (Maia) (2015) ტყის ჰაბიტატების აღდგენა საქართველოში, კავკასიის ეკორეგიონი. მწიგნობარი, თბილისი. ISBN 978-9941-450-67-9

მაისაია, ინეზა და არაბული, გიორგი და ახალკაცი , მაია და Akhalkatsi, Maia და მოსულიშვილი, მარინე და Mosulishvili, Marine (2006) ქერის გამოყენება ყოფასა და ხალხურ მედიცინაში აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოს მთიან რეგიონებში. თბილისის ბოტანიკური ბაღის შრომები, 96 (არა). С. 118-121. ISSN 1512-1275

ეს სია შეიქმნა: Wed Feb 20 18:18:53 2019 PST.