ობიექტები თემით "Q Science > QS Archaeology"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: K | O | Н | Ч | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 12.

K

Kvavadze, Eliso და Rukhadze, Luara და Nikolaishvili, Vakhtang და Mumladze, Levan (2008) Botanical and zoological remains from an early medieval grave at Tsitsamuri, Georgia. Vegetation History and Archaeobotany, 17 (S1). С. 217-224.

O

Okrostsvaridze, Avtandil (2014) Golden Fleece myth was based on real events, geologists contend. Science News.

Н

Ниорадзе, М.Г. (1968) Пещера Самерцхле-клде и верхний палеолит западной Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чартолани, Ш.Г. (1991) К истории нагорья занадной Грузии доклассовой эпохи. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ბრაგვაძე, ზურაბ (1992) ძვ.წ. V-I საუკუნეების აღმოსავლეთ კოლხეთის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გაბეხაძე, ბაჩანა (2015) ჭიათურის რაიონის კლდის ძეგლები (ისტორიულ-არქეოლოგიური გამოკვლევა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გრიგოლია, გურამ (1992) ქართული არქეოლოგიისა და საისტორიო გეოგრაფიის ძირითადი პრობლემები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

დემეტრაძე, ირინა (2014) იბერიის კულტურული ლანდშაფტები: ნამოსახლართა მოდელები „მცხეთის ქვეყანაში” ძვ.წ. პირველ - ახ.წ. მესამე საუკუნეებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, ანა (2017) ზემო იმერეთის ზედა პალეოლითის მიკროლითური ტექნოლოგიები ბონდის მღვიმის მასალების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამიაშვილი, ვაჟა (2015) დოლოჭოპის ბაზილიკის სამაროვანი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მშვილდაძე, მადონა (2015) იბერიის ქალაქთა ლოკალიზაცია კლავდიოს პტოლემაიოსის კოორდინატთა სისტემის მიხედვით. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანაშვილი, ნინო (2015) საქართველოს გვიანბრინჯაო - ადრერკინის ხანის გრავირებული გამოსახულებების შესწავლისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Tue Sep 26 09:01:47 2017 PDT.