ობიექტები თემით "Q Science > QS Archaeology"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: K | O | Н | Ч | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 18.

K

Kvavadze, Eliso და Rukhadze, Luara და Nikolaishvili, Vakhtang და Mumladze, Levan (2008) Botanical and zoological remains from an early medieval grave at Tsitsamuri, Georgia. Vegetation History and Archaeobotany, 17 (S1). С. 217-224.

O

Okrostsvaridze, Avtandil (2014) Golden Fleece myth was based on real events, geologists contend. Science News.

Н

Ниорадзе, М.Г. (1968) Пещера Самерцхле-клде и верхний палеолит западной Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чартолани, Ш.Г. (1991) К истории нагорья занадной Грузии доклассовой эпохи. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ბრაგვაძე, ზურაბ (1992) ძვ.წ. V-I საუკუნეების აღმოსავლეთ კოლხეთის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბუხრაშვილი, პაატა (2017) ნაზარლების ნაქალაქარზე ჩატარებული ქართულ-გერმანული ერთობლივი არქეოლოგიური ექსპედიციის ანგარიში/Archaeological excavations on the Nazarlebi Settlement. ამირანი (XXX). С. 5-17. ISSN 1512-0449

გაბეხაძე, ბაჩანა (2015) ჭიათურის რაიონის კლდის ძეგლები (ისტორიულ-არქეოლოგიური გამოკვლევა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოლაძე, გიორგი (2017) ნეკრესის სამონასტრო ორგანიზაციის სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლებისა და ყოფა-ცხოვრების კვლევა არქეოლოგიური მონაცემების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გრიგოლია, გურამ (1992) ქართული არქეოლოგიისა და საისტორიო გეოგრაფიის ძირითადი პრობლემები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

დემეტრაძე, ირინა (2014) იბერიის კულტურული ლანდშაფტები: ნამოსახლართა მოდელები „მცხეთის ქვეყანაში” ძვ.წ. პირველ - ახ.წ. მესამე საუკუნეებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, ანა (2017) ზემო იმერეთის ზედა პალეოლითის მიკროლითური ტექნოლოგიები ბონდის მღვიმის მასალების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამიაშვილი, ვაჟა (2015) დოლოჭოპის ბაზილიკის სამაროვანი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარკოზია, სალომე (2017) მტკვარ‐არაქსის კულტურის ძეგლები თბილისიდან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მშვილდაძე, მადონა (2015) იბერიის ქალაქთა ლოკალიზაცია კლავდიოს პტოლემაიოსის კოორდინატთა სისტემის მიხედვით. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სახოკია, ნინო (2017) ქრისტიანობის გავრცელება დასავლეთ საქართველოში წერილობითი და არქეოლოგიური წყაროების მიხედვით (I-VI სს.). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქოქიაშვილი, თამარ (2017) განვითარებული შუა საუკუნეების არქეოლოგიური ქსოვილების კოლექცია მდ. ხრამის ხეობის გამოქვაბული კომპლექსებიდან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შამუგია, ლანა (2017) სამოსი ანტიკური პერიოდის საქართველოში (წერილობითი და არქეოლოგიური წყაროების მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანაშვილი, ნინო (2015) საქართველოს გვიანბრინჯაო - ადრერკინის ხანის გრავირებული გამოსახულებების შესწავლისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Fri Jan 19 01:37:59 2018 PST.