აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > MA Theses > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2014

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: R | Б | М | П | У | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 400.

R

Rozenfeld, Dina (2014) The Satirical Narrative of Mark Twain as a Novelty in American Literature. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Б

Булатов, Алман (2014) Этнический сепаратизм и исламизм в политических процессах Чечни в конце XX начало XXI века. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

М

Мугаев, Джабраил (2014) Исламское политическое движение на Северном Кавказе. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

П

Пенхэ, Лань (2014) Государственный Университет Ильи на факультете науки и искуства. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

У

Улакова, Гульмира (2014) Русская диаспора в Грузии: состояние и перспективы. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Х

Хаджиева, Бэлла (2014) Феномен «Черкесского вопроса» в политике и истории. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბუაშვილი, ვარლამ (2014) ტოტალიტარიზმის აღქმა გერმანულენოვანსა და ქართულ ლიტერატურაში თომას ლერისა და ირაკლი სამონაძის ნაწარმოებების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აგლაძე, ანა (2014) ბათუმის მტაცებელ ფრინველთა სამიგრაციო ძაბრის გავლენა აჭარის სოციალურ და ტურისტულ გარემოზე და ბერდვოჩინგის პოტენციალის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ადამია, ანა და ძულიაშვილი, გიგა და ქოქრაშვილი, ნუცა (2014) თბილისის 166-ე საჯარო სკოლის ბიუჯეტის დაგეგმვა/ეფექტიანი განაწილება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ადეიშვილი, ია (2014) შინმოვლის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ავალიანი, გიორგი (2014) თანამედროვე მემორიალური კულტურა საქართველოში (ზუგდიდი, სამეგრელო). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ავალიშვილი, ნინო და ბაქრაძე, თათია და მახარაშვილი, ზურაბი (2014) გასართობ-შემეცნებითი სატელევიზიო გადაცემა „city game”-ს პროექტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ავაქიშვილი, ნინო (2014) ეპიტაფია როგორც ტექსტობრივი ფენომენი და მისი ძირითადი ტიპები ანგლო–ამერიკულ და ქართულ კულტურებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ათანელიშვილი, ეკატერინე (2014) “სტრუპის ეფექტის” სავარაუდო მექანიზმის შესახებ ორი ჰიპოთეზის შემოწმება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ამბროლაძე, მარიამ (2014) უმაღლესი ხარისხის განტოლებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ამირეჯიბი, თინათინ (2014) ხშირი რეჰოსპიტალიზაციის ფსიქო-სოციალური ფაქტორები ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ანანიაშვილი, რუსუდან და ლომიძე, ნინო (2014) უარყოფითი ინფორმაციის გავრცელებისას შედეგების მინიმალიზაცია - სააქციო საზოგადოება “ნიკორას” მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ანდრონიკაშვილი, თეიმურაზ (2014) ირანი-აშშ , პარტნიორობიდან დაპირისპირებამდე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ასათიანი, თეონა (2014) იდენტობის ფორმირების პროცესების მიმდინარეობა საქართველოს 22-25 წლის ახალგაზრდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

აფრასიძე, თამარ და ფორჩხიძე, ნინო და ხვედელიძე, სალომე (2014) 177-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობის ეფექტურობის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახვლედიანი, დავით (2014) გენდერული მარკერები პოლიტიკურ დისკურსში (ქართველ, ამერიკელ და ირანელ პოლიტიკოსთა წინასაარჩევნო დისკურსების მასალაზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახვლედიანი, ლალი (2014) ანიმაციური ფილმების ფესტივალი „მუჯირი“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაბუაძე, ლაშა (2014) „ემპათიის როლი სოციალურ კოგნიციებში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაბუციძე, სოფიკო (2014) წითელას და წითურას პრევენციული ღონისძიებების ეფექტიანობა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბადაშვილი, თეონა (2014) ციტრუსის ფლავონოიდის, ნობილეტინის გავლენა თავის ტვინის მიტოქონდრიებში მიმდინარე ენერგეტიკულ პროცესებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ბაიკოვა, ვიქტორია (2014) რამ განაპირობა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარება - კოსოვოს პრეცედენტმა თუ პოლიტიკურმა გადაწყვეტილებამ? სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაინდურაშვილი, რუსუდან (2014) ოჯახში ძალადობა: საქართველოში არსებული მექანიზმები ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დასაცავად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარბაქაძე, სოფიკო (2014) ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევასაქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბასილაშვილი, ხატია (2014) შავ ზღვაში გავრცელებული ზღვის ღორის (Phocoena phocoena relicta) რიცხოვნობის და ჯგუფების სიდიდის ცვლილება სეზონების მიხედვით საქართველოს აკვატორიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბასლანძე, სოფიო (2014) აკადემიური მოსწრება და ემოციური ინტელექტი უმაღლეს და საშუალოსასწავლებლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ბახსოლიანი, ზურაბ და კახეთელიძე, ქეთევან (2014) სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობა თბილისის მოსახლეობისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეგიაშვილი, მარიამ (2014) საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა საავტორო და მომიჯნავე უფლებებთან მიმართებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბელიევი, სოფიო (2014) ექიმების პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა თბილისის საავადმყოფოებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბენდელიანი, გიორგი (2014) კულტურული ორგანიზაციების განვითარების მარკეტინგული სტრატეგიები (წალენჯიხის რაიონის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერაძე, თეონა (2014) ირონიის მრავალფუნქციური მახასიათებლები მხატვრულნარატივში (ჯ.ოსტინის „სიამაყედა ცრურწმენის“ საფუძველზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიძე, თეკლე და მაღრაძე, ხატია და აზნიაშვილი, მზია (2014) თანამედროვე სწავლების მეთოდების გავლენა მოსწავლეთა სასწავლო პროცესში ჩართულობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიძე, თეონა (2014) ედგარ ალან პოს წვლილი დეტექტიური ჟანრის განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ბერუაშვილი, გვანცა (2014) Ras ცილის ნიტროზილირება და შიდაუჯრედული სასიგნალო სისტემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეჭვაია, ჯაბა (2014) პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის სამეცნიერო - ინფორმაციული უზრუნველყოფა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიაშვილი, მარიამ (2014) უმცროსი სასკოლო ასაკის ბავშვებში ოიდიპოსის კომპლექსი, როგორც პიროვნების განვითარების თავისებურება და მისი კავშირი ქცევის რეგულაციასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ბიბილაური, სოფიო (2014) კონსერვაციისათვის პრიორიტეტულ მცენარეთა სახეობების იდენტიფიკაცია ყაზბეგის რეგიონისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიკაშვილი, ანი (2014) ზრდის თუ არა კლიმატის ცვლილება ხმელეთის მოლუსკის Helix lucorum Linnaeus, 1758 ინვაზიურობის პოტენციალს? თანამედროვე და სამომავლო გავრცელების მოდელირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიწაძე, თამარ (2014) სენსორული პრობლემების კვლევა აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიწაძე, ლანდა (2014) ,,ლაპარაკის ათვისების პრობლემატიკა დავალებაზე ორიენტირებული სწავლებისას ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო საფეხურზე“ (მე-9 კლასი ). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბლუიშვილი, მარიანა და მაჭარაშვილი, ია (2014) სკოლის დაფინანსების პრობლემატიკა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოკუჩავა, თამარ (2014) ორიგინალური ამერიკული ლიტერატურის ასპექტები მარკ ტვენის „ჰეკლბერი ფინის მიხედვით“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოლქვაძე, თამარ (2014) იტალიური მაფია და ქართული ქურდული სამყარო - ორი ინსტიტუტის მიმართება სახელმწიფოსთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოლქვაძე, თეონა (2014) აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელება საქართველოში, ინფორმირების დონე და დამოკიდებულება ახალგაზრდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბორცვაძე, ნონა (2014) ნარკოპოლიტიკა საქართველოში ნარკოდამოკიდებულების თვალთახედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოჭორიშვილი, თამარ (2014) სოციალური ქსელი ( facebook - ი) და მისი ზეგავლენით გამოწვეული ზოგიერთი ცვლილება ინგლისურ ენაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუიანოვა, ანა (2014) კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიების პრობლემები და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუჩუკური, თეონა (2014) პოლიტიკური მეტაფორის თარგმნის თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბელაშვილი, სოფიო (2014) კლიმატის ცვლილების მონიტორინგი ლიქენების მეშვეობით საქართველოს ალპურ ზონაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბულდანი, მაკა (2014) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარების ფინანსური ხელმისაწვდომობა ნეიროქირურგიულ სერვისებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბუნია, ქეთევან და ჯანჯალაშვილი, ნინო (2014) ქონების დაზღვევის პროდუქტები და ფინანსური მაჩვენებლები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაგნიძე, ცირა (2014) სარეკლამო ტექსტების ინგლისურიდან ქართულ ენაზე თარგმნის თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

გაგოევი, ნინო (2014) ქართულ ლექსიკაზე მუშაობა სომხურენოვან სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

გალოგრე, მაგდა (2014) აისბერგის პრინციპი ერნესტ ჰემინგუეის ნოველებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

გასანოვა, მადონა (2014) სსრკ-თურქეთის ურთიერთობა 1919-1939 წლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეთიაშვილი, გვანცა (2014) ამერიკელი რეპატრიანტები ევროპაში ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, გვანცა (2014) მუზეუმი და თანამედროვე ტექნოლოგიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაძე, ნინო (2014) ახალი და ძველი სამოქალაქო ომების შედარებითი ანალიზი Case Study - კოლუმბიისა და ჩილეს სამოქალაქო ომები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელენიძე, თეა (2014) სიტყვათშეთანხმებები და მათ თარგმანთან დაკავშირებული პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

გეწაძე, ნინო და მაისურაძე, სალომე და ძოწენიძე, სოფიო (2014) გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის ქალაქ თბილისის N51 საჯარო სკოლის მე-9 კლასის მოსწავლეების მშობელთა მოტივაცია და ჩართულობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვალია, თამარ (2014) „აუტიზმის მახასიათებლები და სოციალური კოგნიციები ჯანმრთელ პირებში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვარჯალაძე, ალექსანდრე (2014) ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა: დემოკრატიის მხარდაჭერა საქართველოსა და უკრაინაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვილია, თამუნა (2014) ენობრივი პოლიტიკა და საელმწიფო ენის სწავლებსი პროცესში არსებული სირთულეები არაქართულ სკოლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

გიგიბერია, დარეჯან (2014) კლინიკების შიდა მოხმარების მედიკამენტების შესახებ სიტუაციური ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, თამილა (2014) ქალის როლი ღვთის მსახურებაში ბაპტისტურ-ევანგელისტური ეკლესიის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, ლიკა და გოგრიჭიანი, მაგდა და მდინარაძე, ნინო (2014) პრაქტიკული კვლევა: ქიმიის სწავლის მოტივაცია სსიპ-ვლადიმერ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლის IX 4 კლასში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, მარიამ (2014) კინოსტუდიის საქმიანობის მარკეტინგული ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგია, შორენა (2014) სკოლისათვის მზაობის კვლევა 5 და 6 წლიან მოსწავლეებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგიბერიძე, ლალი (2014) რადიომაუწყებლობის საქმიანობის მარკეტინგული ანალიზი (საზოგადოებრივი რადიოს, ფორტუნა პლუსის და ავტო რადიოსადგურების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგიჩაიშვილი, ნინო და ხუნაშვილი, მეგი და გაგუა, თეა (2014) დროის ეფექტურად მართვის ხელშეწყობა თბილისის 131-ე საჯარო სკოლის მე-5 1 კლასში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოჩაშვილი, ნინო და ნარიმანიძე, ქეთევან და ჩაფიძე, თეონა (2014) წაკითხულის გააზრება დაწყებით კლასებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოჩაშვილი, სოფიკო (2014) თბილისში მოღვაწე სასულიერო პირების დამოკიდებულება ფსიქოთერაპიისადმი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგუა, თამარი (2014) პაციენტის ინდივიდუალური უფლებების დაცვის ეთიკური და სამართლებრივი რეგულირება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოისაშვილი, მარიამ (2014) საგაზეთო სტატიების სათაურების თარგმნისა და ენობრივი თავისებურებების პრობლემატიკა (ქართული, ინგლისური და ებრაული ენების მიხედვით.). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოცირიძე, ნატო (2014) სახლ-მუზეუმების პრობლემების კვლევა და მათი განვითარების პერსპექტივები (ელენე ახვლედიანის, ზაქარია ფალიაშვილის, იაკობ ნიკოლაძისა და გალაკტიონ ტაბიძის სახლ-მუზეუმების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გულიაშვილი, ნათელა (2014) ცხოვრების ხარისხის ცვლილება პირველადი ფსიქოზური ეპიზოდის მქონე პაციენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გულიაშვილი, ნინო (2014) იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა ინტეგრაციის საკითხი ქართულ საზოგადოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გულიკაშვილი, ნანა (2014) სადაზღვევო კომპანიების განვითარება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუნცაძე, ნინო (2014) ჰომოფობიური საზოგადოების გავლენა ლგბტ თემზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურაშვილი, თათია (2014) გარეგნული იმიჯის როლი პოლიტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურგენიძე, ნინო (2014) თავშესაფარში მცხოვრებ ხანდაზმულთა გუნებ-განწყობის (შფოთვა,დეპრესია) და ადაპტური ქცევის კვლევა ქართულ პოპულაციაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

გურგენიძე, სალომე (2014) ინგლისური რომანის ახალი ეტაპი სემუელ რიჩარდსონის პამელას მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

გუტაშვილი, ეკა და რუხიაშვილი, ლია (2014) ინგლისურენოვანი მხატვრული ლიტერატურით მოსწავლეების დაინტერესება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დარჩიაშვილი, ნინო (2014) იდენტობის ჩამოყალიბების თავისებურებები ცხოვრების ისტორიებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

დაღელიშვილი, ნათია (2014) ფსიქოემოციური მდგომარეობის კვლევა ქრონიკული დარღვევის მქონე ბავშვების მშობლებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დედაბრიშვილი, მარიამ (2014) დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობა საქართველოს დაცული ტერიტორიების მართვაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დევსურაშვილი, ხატია და ცარციძე, თამთა და ქიმაძე, ნინო (2014) მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესება მშობელთა ჩართულობის გზით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დეკანოიძე, ზვიად (2014) სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების თავისებურებები საქართველოში (ამბულატორიულ-კლინიკური დაწესებულებები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დემურია, მირანდა (2014) საყოველთაო ჯანდაცვის ამბულატორიული სერვისით მოსარგებლეთა კმაყოფილების ხარისხის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დვალიძე, თამარი (2014) ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მომუშავე პროფესიული ასოციაციების კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დიდებაშვილი, ხატია (2014) სოციალური მუშაობა სასჯელაღსრულების სისტემაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოლიაშვილი, ნინო (2014) საავტორო კინოს კინოთეატრის პროექტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოლიძე, მაია და ნარიმანიძე, ნანა და სარალიძე, გურამ (2014) ავტოდაზღევა საქართველოში და მისი განვითარების ტენდენციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოჯურიშვილი, ნინო (2014) მშობელთა ჩართულობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ედიბერიძე, ნინო და დემეტრაშვილი, ანა და გელუტაშვილი, ქეთევან (2014) კლასის მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესება თბილისის 55-ე საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ელბაქიძე, ნინო (2014) კომუნიკაციის არავერბალურ ნიშანთა წვდომა ურთიერთობის პრობლემის მქონე მოზარდებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ელიაშვილი, თეონა (2014) სადაზღვევო კომპანიების, როგორც საქართველოს ეკონომიკის ინვესტირების წყაროს გამოყენების პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ელიზბარაშვილი, სოფიო (2014) მარკეტინგული სტრატეგიების დაგეგმვა და განხორციელება თეატრში ილიაუნის თეატრის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ესებუა, ნიკოლოზი (2014) ონლაინ მეკობრეობის ხელისშემწყობი ფაქტორები, ონლაინ მეკობრეობა როგორც ბაზრის განვითარების მოტორი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაშაკიძე, მაია (2014) ცხოველთა სიკვდილიანობა გზებზე ((საკვლევი ტერიტორია: E-60 საავტომობილო მაგისტრალზე აღმოსავლეთ–დასავლეთ და დასავლეთ–აღმოსავლეთ მიმართულებებით თბილისი–გორის მონაკვეთი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ვაშაკიძე, მატასი და ძნელაძე, გვანცა და კუტალაძე, ტატა (2014) კვლევის ანგარიში კლასის მართვა: ქცევითი დარღვევები და სწავლების მეთოდოლოგიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაჩნაძე, ლარისა (2014) ბილინგვალურ პროგრამაში ჩართული ბავშვების შფოთვის დონის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ველიჯანაშვილი, თორნიკე (2014) საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასების განხილვა (2009.2012წ.). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულაშვილი, ანა და ექსეულიძე, მაკა და მახარაშვილი, თამარი (2014) სტუდენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზალიაშვილი, ოლესია (2014) ბრენდის სახელწოდების ნომინაციისა და თარგმნის პრობლემატიკა (ქართული, ებრაული, ინგლისური და რუსული ენების მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზანგურაშვილი, ლაშა (2014) მცირე ქვეყნების ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა: ებრაულ-ქართული მოდელი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზედელაშვილი, ნატო (2014) კოდების ცვლადა სესხება ქართველი პოლიტიკოსების მეტყველებაში(ინგლისური, რუსული და ფრანგული ენების მასალაზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზირაქაძე, სალომე (2014) ქართველი ახალგაზრდების სასწავლო მიგრაცია, როგორც მათი ღირებულებითი ორიენტაციისა და ცხოვრებისეული სტრატეგიის განმაპირობებელი ფაქტორი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზოზიაშვილი, თამარ (2014) ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ინსტიტუციური წინაპირობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზუბიაშვილი, თეონა (2014) დიალექტიზმები მოსწავლეთა მეტყველებაში და მათი აღმოფხვრის გზები სასკოლო განათლების საბაზო საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზუბიტაშვილი, ეკა (2014) პროექტი: „ახალგაზრდა მუსიკოს-შსემსრულებელთა საერთაშორისო ფესტივალი“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზურაბაშვილი, თეონა (2014) რუსეთის პოლიტიკა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან მიმართებაში და ევროკავშირის როლი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში კონფლიქტის მოგვარებასთან მიმართებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზურაბაშვილი, თორნიკე (2014) საზოგადოებრივი ჯგუფების გავლენა პოლიტიკის განხორციელების პროცესზე; ხუდონჰესის მაგალითი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზურაბაშვილი, ქეთევან (2014) „მაღალმთის მცენარეთა ფოთლის ზოგიერთი სტრუქტურული ადაპტაცია: ცვალებადობა ჰიფსომეტრულ გრადიენტზე და ეკოლოგიური მნიშვნელობა“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თაბაგარი, ნინო (2014) სავაჭრო ურთიერთობების ისტორიიდან კავკასიაში ვაშლის ჯიში „ხაზარულა“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თათარაშვილი, მარიამ (2014) საქართველოს ეროვნული პარკების მენეჯმენტის ეფექტურობის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

თევზაძე, ტატა (2014) ინგლისურენოვანი საგაზეთო სათაურების ჟანრობრივ-სტილისტური თავისებურებები (საინფორმაციო შეტყობინების სათაურების მასალაზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

თევზაძე, ქეთევან (2014) მოლაპარაკების პროცესის ინტერკულტურული და ენობრივი ასპექტები საქართველოს და იტალიის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

თევზაძე, შორენა (2014) ზღაპრის სტრუქტურა დოკუმენტურ კინო დრამატურგიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თეთრაული, მაყვალა (2014) რესურს ოთახის ფუნქცია სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა სწავლების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თვაური, ეკატერინე (2014) ფილმების სათაურების თარგმნის სტრატეგიები (ინგლისურიდან ქართულ ენაზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოდუა, თამარ და თეთრაძე, მარიამ და ლომსაძე, ნინო (2014) ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი სტუდენტების ინტეგრაციის პროცესი უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე - ინტეგრაციის წარმატებით განხორციელების ხელისშემშლელი ფაქტორები და გაუმჯობესების გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

თოთაძე, თეონა (2014) სქესთა შორის განსხვავება Facebook-ის გამოყენების მოტივებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოხაძე, თამაზ (2014) პერცეფტული გამოცდილების მეტაფიზიკა ჰიუმის ნაშრომის „ტრაქტატი ადამიანის ბუნების შესახებ“ ნაწილის - „სკეპტიკური და სხვა ფილოსოფიური სისტემების შესახებ“ მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თუშურაშვილი, ნინო (2014) დასაქმებიდასაქმების თანაბარი შესაძლებლობები საჯარო სექტორში: მსოფლიო პრაქტიკა და საქართველო. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თხელიძე, თამთა (2014) ნაციონალ-უკლონიზმი და ბუდუ მდივანის საქმე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იაკობიძე, ირინე (2014) ტექსტის ენობრივ - გამომსახველობით მხარეზე მუშაობა ვაჟა-ფშაველას თხზულებათა სწავლებისას სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

იაშვილი, ნინო (2014) პარანოია და სოციალური ქცევის ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იაძე, ნატალია (2014) პრაიმინგის ეფექტის თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ივანიძე, მარიამ და ბოჭორიშვილი, ნინო და ბურდული, ქეთევან (2014) წიგნიერების დონე თბილისის მე-11 საჯარო სკოლის მე-5 კლასში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

იმედაძე, სალომე (2014) ურჩხულთა ტიპები “ბეოვულფში” და მათი ქართული ანალოგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

იმერლიშვილი, ქეთევან და წულაძე, ეკატერინე და მეტრეველი, ქეთევან (2014) დაწყებით კლასებში მოსწავლეთა შეფასების ხერხები და მათი გაუმჯობესება თბილისის 50-ე საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ინაიშვილი, სულხან (2014) საქართველო და კვიპროსი - გზა დამოუკიდებლობიდან ოკუპაციამდე და ბრძოლა ტერიტორიალური მთლიანობისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ინანაშვილი, დიანა (2014) უსაფრთხოების პოლიტიკის სტანდარტები და საქართველოს პრაქტიკული ეროვნული უსაფრთხოება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ინასარიძე, ანასტასია (2014) საგამომცემლო საქმიანობის ანალიზი საქართველოში _ მოთხოვნა და შემოთავაზება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ინასარიძე, თეა (2014) ევროკავშირის სავაჭრო პოლიტიკისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესის წარმატებულობისა და წარუმატებლობის შეფასება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იორდანიშვილი, ლიზიკო (2014) ძილის პრობლემების კვლევა აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

კავკასიძე, თამარი (2014) ადამიანური რესურსების როლი ადგილობრივი თვითმმართველობის დეცენტრალიზაციის რეფორმის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაკაბაძე, ალექსანდრე (2014) პოლიტიკის ესთეტიზაცია ლიბერალურ-დემოკრატიულ სისტემაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალანდაძე, სოფიკო და კიკნაძე, ნანა და ნადარეიშვილი, ხატია (2014) წმინდა გიორგის საერო სკოლის VIII „ა“ და „ბ“ კლასებში ესთეტიკური აღზრდის სახელოვნებო საგნებისადმი დამოკიდებულებების ცვლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

კანდელაკი, თამარ (2014) კულტურული ორგანიზაციის მარკეტინგული ანალიზი (სამეფო უბნის თეატრის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კანდელაკი, ნინო (2014) „პოსტისლამიზმი და სეკულარიზმი, „სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის მმართველობა თურქეთში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, ნატო (2014) ,,ლექსიკის ათვისების თავისებურებებიუცხო ენის (ინგლისური ენა) სწავლებისმეორესაფეხურზე საქართველოს სკოლებში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, ნინო და ჩარგეიშვილი, ნიკა (2014) საექთნო კადრების განვითარების პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაჭკაჭიშვილი, თამარი (2014) მინდობითი აღზრდა და მასთან დაკავშირებული გვერდითი ეფექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კახაძე, თეა (2014) ძალაუფლების ფიგურაციები საკრალური ჭეშმარიტების ნარატივში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კახაძე, ნინო და ფრუიძე, ნინო (2014) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტების სასწავლო პროცესის მანძილზე მხარდამჭერი სისტემის გაუმჯობესება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კეკელია, თათია (2014) მასმედიაში გამოყენებული ნეოლოგიზმები და მათი თარგმნის სპეციფიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვარაცხელია - ზირაქაშვილი, მარიამ (2014) კავშირი იდენტობის განზომილებებს, თვითშეფასებასა და გენერალიზებულ შფოთვით აშლილობას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

კვაჭაძე, ირმა (2014) პრენატალური ასფიქსიის გავლენა ბავშვის კოგნიტურ განვითარებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

კვახაძე, ელენე (2014) საბჭოთა გულაგ-ი, როგორც ეკონომიკური სისტემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკალიშვილი, მარიამ (2014) ბიზნესისა და ხელოვნების თანამშრომლობის დადებითი მხარეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკაძე, თეონა და ქაფიანიძე, მარინე და დარსაძე, ანა (2014) დისციპლინის პრობლემები და მისი გაუმჯობესების გზები თბილისის სსიპ №123 სკოლის 9[1] კლასის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კილასონია, ნელი (2014) ფინანსური რისკების დაზღვევის ტენდეციები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კნიაზჩიანი, რუზანნა (2014) თვითშეფასების როლი შემსწავლელის ავტონომიის განვითარებაში წერის დროს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობახიძე, ეკატერინე (2014) იურიდიული დოკუმენტების ენა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობერიძე, ტატიანა (2014) რელიგიის ადგილი პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

კობიაშვილი, ქეთევან (2014) განათლებისა და გამოცდილების გავლენა სოციალური მუშაკების კულტურულ კომპეტენტურობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოდელაშვილი, მარიამ (2014) ჯგუფური მუშაობის როლი კითხვის უნარ-ჩვევის განვითარებაში ინგლისური ენის გაკვეთილზე საბაზო საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოკიჩაიშვილი, თეონა და ბოკუჩავა, მედეა (2014) სახელმწიფო რეგულირებით შეზღუდული ექიმთა კომპეტენციები და სრულყოფის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კომლაძე, ნათია (2014) ქართული სამეტყველო უნარ–ჩვევების ფორმირება სახელმწიფო (ქართული) ენის სწავლებისას აზებაიჯანულენოვან სკოლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

კორკოტაშვილი, თამარი (2014) ტელევიზია - საზოგადოებათან ურთიერთობის ერთერთი ინსტრუმენტი თეატრებისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუთხაშვილი, ლელა (2014) ერაყის ომის გავლენა აშშ–თურქეთის ურთიერთობებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუნჭულია, ანა და კაკიაშვილი, ლევან და ჯობავა, მირიან (2014) სსიპ ქ. თბილისის N 174-ე საჯარო სკოლის მე-8ა კლასის მოსწავლეთა ქცევისა და საკლასო მენეჯმენტის გაუმჯობესება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

კურტანიძე, ლელა (2014) თვითდაზიანების მართვა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუცია, ნათია და ავლოხაშვილი, თამარ (2014) კონკურენცია ჯანდაცვის ბაზარზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუჭავა, მარიამ (2014) ვერბალური აგრესია პოლიტიკურ დისკურსში (საქართველოს, აშშ-სა და რფ-ის პოლიტიკოსების გამოსვლების მასალაზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუხალეიშვილი, თამთა (2014) ახალი სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამის გავლენა თბილისის საბავშვო ბაღების აღსაზრდელების ცნობისმოყვარეობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლათიბაშვილი, ბექა (2014) შერეული ამოცანა მეორე რიგის ფუნქციონალურ დიფერენციალური განტოლებებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლალიაშვილი, ლაშა და არზიანი, ბაკური (2014) კომუნიკაციების რეგულირების სფეროში არსებული საკანონმდებლო ხარვეზები და მათი აღმოხვრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაცაბიძე, ნინო და ჯამბაზიშვილი, ნინო და ზოიძე, ირაკლი (2014) კათედრების მუშაობის გაუმჯობესება თბილისის 71-ე საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ლაცუზბაია, არდაშელ (2014) „რეკომბინანტული მარკერებით პოპულაციური გენეტიკის სტრუკტურის შესწავლა საქართველოს რეგიონებში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლევიძე, მარიამ (2014) რუსეთისა და თურქეთის ინტერესები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეკვეიშვილი, მარიამ (2014) პერსონალის კმაყოფილების გავლენა სამედიცინო დაწესებულების საქმიანობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეკიაშვილი, თათია (2014) იმიტაციასა და პლაგიატს შორის - ომის აღქმა ერიხ მარია რემარკისა და თანამედროვე ქართულენოვან რომანებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლემონჯავა, გიორგი (2014) საქართველოში ნიამორის (Capra aegagrus) აღდგენის შესაძლებლობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლემონჯავა, რომან (2014) გადაზღვევის სახეობები და მათი გავლენასადაზღვევო კომპანიის პორტფელზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლილუაშვილი, სალომე (2014) საზოგადოებასთან ურთიერთობაში Web 2.0-ის გამოყენების ეფექტურობის განმაპირობებელი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლობჟანიძე, ლელა (2014) ლიტერატურის გაკვეთილების როლი თანამედროვე უფროსკლასელთა მოქალაქეობრივი თვითშეგნების ჩამოყალიბებაში (ნიკოლოზ ბარათაშვილის „ბედი ქართლისას“ მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლობჟანიძე, მაია (2014) დრეკადობის ორგანზომილებიანი თეორიის მოდელები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლობჟანიძე, მაკა (2014) ხანდაზმულთა მდგომარეოაბა და სათემო ორგანიზაციის მომსახურების სერვისით სარგებლობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომსაძე, ნატო და ჭანტურია, გიორგი და მიქაძე, ანა და ქინქლაძე, ანა (2014) როგორ ჩავრთოთ 5-წლიანი მოსწავლეები სასწავლო პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლუაშვილი, ჯუნა (2014) დისკუსია როგორც ინტერაქტიული სწავლების ერთ-ერთი ფორმა ინგლისური ენის გაკვეთილზე, საბაზო საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაისურაძე, ნინო (2014) დაწინაურების გზები ჯონათან სვიფტის “გულივერის მოგზაურობის” მიხედვით და მათი ანალოგიები თანამედროვე პოლიტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

მანჩხაშვილი, მირანდა (2014) ტექსტის ანალიზი და ინტერპრეტაცია,როგორც კრიტიკული აზროვნების განმავითარებელი ტექნოლოგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

მაღლაკელიძე, თამარ (2014) პირველადი ჯანდაცვის პრობლემები სოფლად და მათი გადაჭრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაღლაკელიძე, მარიკა (2014) სწავლის მოტივაციისა და სწავლისადმი ემოციური დამოკიდებულების კვლევა საბაზო და საშუალო კლასების მოსწავლეებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

მაღრაძე, დარინე და კვარაცხელია, თეა და მეტრეველი, ლიკა (2014) სოციალური დაზღვევის განვითარება და მისი ხარისხი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭავარიანი, ნინო (2014) ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკური სტრატეგია აზია-წყნარი ოკეანეთის რეგიონში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭარაშვილი, თეა და ჯანდიერი, ირინა და გოგატიშვილი, პავლე (2014) არაფორმალური განათლება - მოთხოვნა-მიწოდების ბალანსი და განვითარების სტრატეგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახათაძე, თამარ (2014) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პროფესიული დასაქმების მოტივაცია და გარემო ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მგელაძე, ანა (2014) ემოციური ინტელექტის კვლევა შიზოფრენიით დაავადებულ პაციენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

მელაძე, თნათინ (2014) ლაპარაკის უნარ-ჩვევის ჩამოყალიბება განმავითარებელი შეფასების დახმარებით ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო საფეხურზე (12 კლასი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელიქაძე, გიორგი და ხეხელაშვილი, ლანა და ხუბუტია, ქეთევან (2014) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზოგადი მოდულის კურსის „შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში“ ეფექტურობის გაზრდა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

მელიქიძე, ნინო და გზირიშვილი, ნატალია (2014) ჯგუფური მუშაობის პრობლემები სკოლაში და მათი გაუმჯობესების გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მენაბდე, ვახუშტი (2014) ძალადობის სისტემური გარდაუვალობა მსხვერპლის პერსპექტივიდან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მერკვილაძე, მარიტა (2014) ემოციური ინტელექტის მაჩვენებლის სხვაობა მცირე საოჯახო ტიპის სახლებსა და ოჯახებში მცხოვრებ მოზარდებს შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

მესტვირიშვილი, ნატალია (2014) ეროვნული იდენტობის რიტორიკა პოლიტიკოსთა დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მესხი, ნინო (2014) გარე საფრთხე, დემოკრატიზაცია და პარტნიორობა დასავლეთთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეტრეველი, ვასილ (2014) ტყის მარაგის შეფასება თბილისის ეროვნული პარკის მარტყოფის-ნორიოს სატყეო უბანში სატელიტური მრავალსპექტრული გამოსახულების გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეურმიშვილი, ოლიკო (2014) თანამედროვე ენობრივი მახასიათებლები და პოლიტიკური ლოზუნგი პოლიტიკურ გამოსვლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მექვაბიშვილი, მარიამ (2014) მასმედიის (მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების) როლი დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიგრიაული, თამარ (2014) ჯორჯ ორუელის მსოფლმხედველობის ტრანსფორმაცია ,,ინგლისი, შენი ინგლისი“-ს მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მირზაშვილი, მიხეილ (2014) საქართველო – ევროკავშირი ასოცირების შესახებ შეთანხმების პოლიტიკური ნაწილი და ახალი ეტაპი ორმხრივ ურთიერთობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქაბერიძე, სალომე (2014) ინტერნეტის გამოყენება სამუზეუმო მენეჯმენტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოდებაძე, მანანა (2014) მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ამერიკული ლიტერატურის გავლენა ქართულ პროზაზე (ორიოდე ტიპიური ნიმუში). სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

მოდებაძე, მირზა (2014) აჭარის ზღვისპირეთში ფრინველზე ნადირობის პრაქტიკისა და სოციალური ასპექტების შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

მოცრაძე, თამარ (2014) საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურღულია, ანჟელა (2014) რეცეპტული უნერ-ჩვევების განვითარება ინტერნეტის გამოყენებით ინგლისური ენის ათვისებისას სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მღვდელაძე, გვანცა და გონაშვილი, ანა და კვიჟინაძე, ნათია (2014) მშობელთა ჩართულობა სასწავლო პროცესში (ქ.თბილისის 48-ე საჯარო სკოლის მე-7, მე-8 და მე-9 კლასები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

მშვიდობაძე, თეონა და ხელაძე, გვანცა (2014) სახელმწიფო კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მჭედლიშვილი, ელენე (2014) მნიშვნელოვანია თუ არა ქორწინების შემდეგ წყვილების ოჯახიდან გამოყოფა? (ნუკლეარიზაცია). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნადარეიშვილი, მაია (2014) ადამიანის სახელების სოციალურ-კულტურული ტენდენციების ასახვა ბოლო ორმოცი წლის განმავლობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნადირაშვილი, ნათია (2014) მიო-ინოზიტოლის ზეგავლენის შესწავლა ეპილეფტოგენეზის ადრეული სტადიის ბიოქიმიურ ცვლილებებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნადირაძე, მაგდა (2014) ანდაზებისთარგმნის თავისებურებები (უილიამ შექსპირის „ჰამლეტის“ მაჩაბლისეული თარგმანის მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნადირაძე, სოფო (2014) ედგარ ალან პოს „ყორანის“ ქართული თარგმანები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ნასყიდაშვილი, ასმათ (2014) ელიტების/ინტერესთა ჯგუფების ზეგავლენა საჯარო პოლიტიკური დღის წესრიგის ფორმირებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნაცვლიშვილი, ზაურ (2014) საერთაშორისო მედიაციის განმსაზღვრელი ფაქტორები Case Study- საქართველო, ჟენევის სამშვიდობო მოლაპარაკებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნაცვლიშვილი, ნინო (2014) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (6 -18 წელი) მდგომარეობა ქალაქ თბილისში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნემსიწვერიძე, ეკა (2014) ზოგიერთი ანტიკონვულსანტის გავლენა მეხსიერებაზე, მოძრაობით-კვლევით აქტივობასა და ემოციურობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნერგაძე, თინათინ და ჩოლოყაშვილი, სალომე (2014) პატიმართა პროფესიული განათლების ელსწავლების კონცეფცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნერგაძე, ნათია (2014) მშობლების როლი რეგიონში მცხოვრები მოზარდების სექსუალურ განათლებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნინიკაშვილი, ლაშა (2014) ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ფორმირება სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვების პერიოდში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნოზაძე, თამარ და ფურცელაძე, თამარ და ნარიმანიშვილი, ქეთევან (2014) ჯგუფური მუშაობის გაუმჯობესება საგაკვეთილო პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ნოზაძე, მეგი (2014) დირიხლეს ამოცანა მეორე რიგის ფუნქციონალურ დიფერენციალური განტოლებებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ნონიკაშვილი, ანა (2014) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით ბენეფიციართა მიმართვიანობის დინამიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოზაშვილი, დავით (2014) პაციენტთა ხელმისაწვდომობა კარდიოქირურგიულ ოპერაციებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოთხოზორია, ვალერი (2014) „ოტელოს შეცდომა“ (შვედეთის სამეფო აკადემიის ნეიტრალური გამომეტყველების სახეების სტანდარტის (KDEF) გამოცდა ქართველ პოპულაციაზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ომანაძე, ქეთევან (2014) 2011–2014 წლებში საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში განხორციელებული პირველადი ჯანდაცვის რეფორმების შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ომაძე, ნიკოლოზ (2014) პრაქტიკული მეგზური დამწყებ კინოსცენარისტთათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ომიაძე, სალომე (2014) კულტურის ორგანიზაციის მარკეტინგული ანალიზი ”ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრის მაგალითზე“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ონაშვილი, ეკატერინე (2014) ორცვლადიანი პოლინომური სისტემების ნამდვილ ამონახსნთა რაოდენობის ალგორითმული დადგენა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქიტაშვილი, თინათინ (2014) კოლოკვიალიზმების ინგლისურიდან ქართულ ენაზე თარგმნის სტრატეგიები (ჯ.დ. სელინჯერის რომანის „თამაში ჭვავის ყანაში“ მასალებზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქრუაშვილი, მარიამ (2014) კოგნიტური და სოციალური ფუნქციონირების დეფიციტის ურთიერთკავშირის შესწავლა პირველადი ფსიქოზური ეპიზოდის მქონე პაციენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოხანაშვილი, ნინო (2014) აგვისტოს ომი საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიებისა და შედარებითი ანალიზის ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პავლიაშვილი, ანა (2014) მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრებ მოზარდებთან ( 13-15წელი) არტ-თერაპიული მეთოდების გამოყენების ეფექტურობის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პატარიძე, რუსუდანი და ფირცხალაიშვილი, გიორგი (2014) სამედიცინო დაწესებულების ხარისხის შეფასება და უზრუნველყოფა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პიტიურიშვილი, დავით (2014) სამოქალქო ომების პოლიტიკური ეკონომია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჟღენტი, ანა (2014) გუზო-უკვლოდ გაუჩინარებული პირების ოჯახის წევრების ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რაზმაძე, ნინო (2014) პოსტ-საარჩევნო პოლიტიკური პრობლემატიკა ქართულ პრესაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რამიშვილი, ნათია (2014) ალგებრული და ტრანსცედენტური რიცხვები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

რევაზიშვილი, ნათია (2014) ეკვივალენტობის თანამედროვე თეორიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რთველიაშვილი, ნინო (2014) უსაფრთხოებისა და ბირთვული პოლიტიკის დილემა ამერიკა-ირანის ურთიერთობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

როინიშვილი, ხატია (2014) ქალისა და მამაკაცის პარტნიორული ურთიერთობები, გენდერი, ოჯახი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

როსტომაშვილი, ეკატერინე (2014) სიღარიბესთან ბრძოლა საქართველოში: სოციალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სადაღაშვილი, ვერიკო (2014) დროის პერსპექტივის საპილოტე კვლევა სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საიაპინა, ნატალია (2014) ემოციური გადაწვის და სტრესის დაძლევის სტრატეგიების კვლევა საბავშვო ბაღის აღმზრელებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

სამარღანიშვილი, ზურაბ (2014) კოოპერაცია ანარქიის პირობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამნიაშვილი, დავით (2014) ლგბტ ადამიანები სქართველოში და ქართული მედია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საღინაძე, თამარ (2014) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმების შესაძლებლობები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სელიმაშვილი, გიორგი (2014) კონკურეტული გარემოსა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის პრობლემები საჯარო სამსახურში პერსონალის შერჩევის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სეფიაშვილი, ანა (2014) მოსმენის უნარ-ჩვევებზე მუშაობის პრობლემატიკა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სვიმონიშვილი, თიკა (2014) ირონია პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

სიბაშვილი, ნინო (2014) ფსიქიატრიული სერვისების ხელმისაწვდომობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სილაქაძე, ნანა (2014) “საქართველოში გავრცელებული მუხის ზოგიერთი სახეობის მორფოლოგიური და მორფომეტრიული კვლევა”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

სიხარულიძე, ანა (2014) კულტურული კონცეპტების თარგმნის თავისებურებები (ერნესტ ჰემინგუეის რომანის ,,მშვიდობით, იარაღო” მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიხარულიძე, ელენე (2014) საქართველოს სამედიცინო სფეროში დასაქმებული პერსონალის პროფესიული განვითარების გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიხარულიძე, თინათინ (2014) მარცხის თემა ერნესტ ჰემინგუეის „მოხუცსა და ზღვაში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სორდია, სალომე (2014) არტ-დილერების როლი საქართველოს არტ-ბაზრის განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სულამანიძე, მარიამ (2014) დიდი ზომის ძუძუმწოვრების (ირემი, დათვი, მგელი) რიცხოვნობის დინამიკა საქართველოს დაცულ ტერიტორიებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

სულთანიშვილი, თამარ (2014) საოჯახო მედიცინის განვითარება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუხიშვილი, შორენა (2014) აუტისტური სპექტრის აშლილობა და მისი კავშირი ამ დიაგნოზის მქონე ბავშვების მშობელთა ემოციურ ინტელექტზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

სხილაძე, ნინო (2014) საქართველო რუსეთის სამეზობლო პოლიტიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბატაძე, დავით (2014) მწვანე ბარათის სისტემის დანერგვის პერპექტივა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბატაძე, ელისო (2014) ეილერის მახასიათებელი სკოლის მოსწავლეთათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბატაძე, ნინო (2014) ნაციონალ-სოციალისტური რეჟიმისა და ჰოლოკოსტის აღქმის თავისებურებები მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის გერმანულენოვან რომანში(ალფრედ ანდერშის მკვლელის მამისა და ბერნჰარდ შლინკის წამკითხველის მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტატანაშვილი, მიხეილ (2014) თბილისის საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალის მარკეტინგული ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტოხვაძე, თეონა (2014) კრეატულობისა და შფოთვის მაჩვენებელთა კვლევა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს შოთა რუსათაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ტურიაშვილი, ნიკა (2014) ირანი და ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტუღუში, ანი (2014) საბავშვო თეატრის სპეციფიკა და მეთოდოლოგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტყეშელაშვილი, ნინო (2014) პენიტენციური სტრესი და მისი გამკლავების სტრატეგიები არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უგრეხელიძე, ქეთევან (2014) სამონადირეო ტურიზმის ანალიზი და განვითარების პერსპექტივა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

უზუნაშვილი, ნატო და ხოსიტაშვილი, თეონა და ხუბულაშვილი, სოფიო (2014) საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემის დეცენტრალიზაციის კვლევა სსიპ აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 53-ე საჯარო სკოლაში განვითარებული მოვლენების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

უნგიაძე, ლამარა (2014) სადაზღვევო კომპანიების არჩევანის თავისუფლება დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფარჯიანი, ეკატერინე (2014) ორსულობისთვის მზაობა და პრევენციული ღონისძიებების გავლენა ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფერაძე, ანნა (2014) ცერებრული დამბლით დაავადებული ბავშვები და მათი ოჯახური ისტორიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფილიევა, ელენა (2014) პირველი აბორტის გაკეთების გადაწყვეტილების მიღების დომინანტური მიზეზი საქართველოში 18-დან 25წლამდე გოგოებში (პირველი აბორტი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფიფია, სალომე (2014) მიო-ინოზიტოლის ზეგავლენის შესწავლა აპოპტოზურ მარკერებზე ეპილეფსიური სტატუსის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ფოფხაძე, მარიამ (2014) ელექტრონული სწავლების კონცეფცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფოცხიშვილი, მიხეილ (2014) ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების ეფექტურობა საველე გარემოსდაცვით განათლებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ფრანგულაიშვილი, ნინო და ასანიძე, მარინე და პერტაია, მარიამი და ბერიძე, თამარი (2014) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აუტიზმის ცენტრის საქმიანობის პოპულარიზაცია და შესაძლებლობათა გაზრდა (PR შემადგენელი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფურცელაძე, თამთა (2014) იდენტობის ფორმირების პროცესები, ქართველ სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ქარქაშაძე, თამარ (2014) უნებლიე ემოციური ექსპრესიის დეკოდირების კვლევა ქალაქ თბილისში მოკრებილი ემპირიული მასალის საფუძველზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქაფიანიძე, ეკატერინე (2014) მოქმედებს თუ არა კომპიუტერული თამაშები მოზარდის ემოციურ მდგომარეობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქაშიბაძე, მარიამ (2014) ლოგოსი, ეთოსი და პათოსი პოლიტიკოსთა ვერბალური ძალადობით გაჯერებულ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ქოიავა, რევაზ (2014) საბჭოთა დოქტრინალური ანტისემიტიზმი: გენეზისი და ტრანსფორმაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქორჩაშვილი, მეგი (2014) ინსტიტუციური ტრანსფორმაციის პროცესი საქართველოს საჯარო სამსახურში 2004-2012 წლებში განხორციელებული ცვლილებების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქურდიანი, ლაშა და ციგრიაშვილი, ია და პეტრიაშვილი, თამთა (2014) სწავლის გაგრძელების მოტივაციის ამაღლება 88-ე საჯარო სკოლის IX კლასის მოსწავლეებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ღვალაძე, ნუგზარ (2014) ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი ზოგიერთი იშვიათი მცენარის სახეობის საქართველოში შესაძლო გავრცელების კვლევა ჰაბიტატების მოდელირებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ღვინიანიძე, ანა (2014) დეპრესიასა და ტემპერამენტს შორის კავშირი კირსის ტემპერამენტის კითხვარისა და ბეკის დეპრესიის სკალის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღვინიაშვილი, სოფიკო (2014) ქართველების შრომითი მიგრაცია ევროკავშირის ქვეყნებში (საფრანგეთის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღონღაძე, ელენე (2014) პოლ ოსტერის დეტექტიური რომანი და თანამედროვე დეტექტიური კინო. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყანჩელაშვილი, მაია (2014) „გოთიკური“ ჟანრის ტრანსფორმაცია ედგარ ალან პოს შემოქმედებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყაფლანიშვილი, ელისაბედ (2014) პრეცედენტული მოვლენები პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყულოშვილი, სოფიო (2014) დრეკადობის წრფივი თეორიის კვაზისტატიკის სასაზღვრო ამოცანები ორგვარი ფოროვნობის მქონე სხეულებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

შავაძე, ინგა (2014) დაავადების გადამტანი მწერების (ვექტორების) ბაზის შექმნა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

შალამბერიძე, მერი (2014) „ნიადაგის pH, როგორც მცენარეთა გავრცელების ფაქტორი ალპურ გარემოში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

შალიბაშვილი, ნათია (2014) კულტურის ორგანიზაციის მარკეტინგული საქმიანობის ანალიზი (გამომცემლობა „დიოგენეს“ მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შალოშვილი, თამარ და თოდუა, ქეთევან და ჩხარტიშვილი, ლაშა (2014) თბილისის 166-ე საჯარო სკოლის მე--9I კლასის მოსწავლეთა ქცევის და საკლასო მენეჯმენტის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

შანშიაშვილი, მარიამ (2014) ქალთა ემანსიპაციის საკითხები XX საუკუნის დასაწყისის ქართულ პრესაში (გაზეთი ,,ხმა ქართველი ქალისა’’). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შარვაძე, თამარ (2014) ლექსიკა, როგორც სოციოკულტურული და ეთნოფსიქოლოგიური თავისებურებების სიმბოლური გამომხატველი (ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შარიქაძე, მარიამ (2014) ძალადობის ვექტორი სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შევარდენიძე, ირინე (2014) აშშ-რუსეთის გადატვირთვის პოლიტიკა 2009-2014 წლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შენგელია, მარიამ (2014) გლობალიზაცია და ინსტიტუციონალური ცვლილებები საქართველოსა და პოლონეთის შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შენგელია, ნანა (2014) თევზის სიმბოლო უილიამ ფოლკნერის რომანში ,,სული რომ ამომდიოდა’’. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

შვანგირაძე, თინათინ (2014) პერსონაჟის ენაზე დაკვირვება მხატვრული ტექსტის დამუშავებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შიუკაშვილი, თამარ (2014) საბაზო და საშუალო კლასების მასწავლებლის ფსიქო-პედაგოგიური კომპეტენტურობის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შონია, ნინო (2014) ინგლისურენოვანი ეგოცენტრისტული ნარატივის დეიქტური ორგანიზების სემანტიკურ–პრაგმატიკული თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

შურღაია, ხათუნა (2014) მარკ ტვენის გავლენა თანამედროვე ამერიკულ ლიტერატურაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შუშტაკაშვილი, ნინო (2014) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სისტემის ნაკლოვანებების შეფასება ზოგიერთი მიმდინარე პროექტის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაკვეტაძე, ჟუჟუნა (2014) პოლიტიკური რეკლამის და კოპირაიტინგის შეპირისპირებითი ანალიზი ქართულ, ამერიკულ და რუსულ პოლიტიკურ რეალობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ჩალაური, რუსუდან (2014) კარნახი, როგორც გრამატიკის სწავლების ეფექტური ხერხი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებით საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩანგაშვილი, თამარ და ძიძიგური, თამარ (2014) კლასის მართვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაფიძე, ქეთევან (2014) ღმერთის მოტივი ომის შემდგომი ხანის გერმანულეონოვან ლიტერატურაში (1945-1949). სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაჩუა, ელენე (2014) საქართველოს არტ-ბაზრის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიხლაძე, ლელა (2014) ძილის პარადოქსული ფაზის ფარმაკოლოგიური დეპრივაციის გავლენა ცხოველებში მეხსიერების კვალი კონსოლიდაციაზე - კავშირი დეპრესიასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიხრაძე, თამარ და ბექაური, ნანი და ღვინიაშვილი, თინათინ (2014) სსიპ ქალაქ თბილისის N 63-ე საჯარო სკოლის საგნობრივი კათედრების ეფექტური მუშაობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ჩუბინიძე, მარიამ (2014) გადაზღვევის საკითხები საქართველოს სადაზღვევო ორგანიზაციებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხეიძე, ზაალ (2014) ტვირთების დაზღვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხიკვაძე, ქეთევან (2014) თანმდევი პროდუქტისა და მომსახურების მნიშვნელობა მუზეუმის საქმიანობისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცაგარეიშვილი, თეონა (2014) ინტერკულტურული მიდგომები ქართული ენის სწავლებისას ეთნიკურად მრავალფეროვან სასწავლო გარემოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ცაგურია, დავით (2014) ნ-მეთილ-დ-ასპარტატული რეცეპტორების ცვლილებების შესწავლა წიწილებში იმპრინტინგის შემდეგ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცერცვაძე, ნათია (2014) კრეატულობის მაჩვენებლის განსაზღვრა და მისი კავშირის კვლევა თვითშეფასებასთან თბილისის საავტორო სკოლის V-VI კლასის მოსწავლეებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცერცვაძე, ხატია და ფერაძე, ნანა და მეშველიანი, გვანცა და თევდორაშვილი, ნათია და ათოშვილი, ეკატერინე (2014) იარეთ თეატრში! ილიაუნის თეატრის პოპულარიზაციის სტრატეგია სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცილიკიშვილი, ია (2014) რეინტეგრაცია, როგორც სახელმწიფოს პრიორიტეტული ზრუნვის ფორმა და ამ პროცესთან დაკავშირებული პრობლემები ბავშვთან და მის ბიოლოგიურ ოჯახთან მიმართებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცინცაძე, ელენე (2014) ავტოდაზღვევის პროდუქტები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცინცაძე, თამარ (2014) ფეისბუქი როგორც სუბკულტურული სივრცე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცირეკიძე, ქეთევან (2014) რუსულენოვანი უმცირესობების საკითხი ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებში რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობის ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცუცუნაშვილი, ეკატერინე (2014) საპროტესტო და ბოიკოტირების კამპანიები სპორტულ ღონისძიებათა წინააღმდეგ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცხვარაშვილი, ვასილი (2014) ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების განსხვავებული კონცეფციები (ელიტების თეორიის მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცხოვრებაძე, მარიამ (2014) გადაწვის სინდრომის გამომწვევი ფაქტორები სამედიცინო პერსონალთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ძაგნიძე, ლია (2014) სადაზღვევო საქმიანობის რეგულირება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძაძამია, ლაშა (2014) საქართველოს ტყეებში ბუნებრივად გავრცელებული ძირითადი ხემცენარეები: ბოტანიკური დახასიათება, გავრცელება, გამოყენება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძნელაშვილი, ლია (2014) მიმღები მშობლების დამოკიდებულება მინდობითი აღზრდისადმი და მათი მოტივაციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძუკაევი, ქეთევან (2014) შეშა, მისი მდგრადი გამოყენება და მნიშვნელობა საქართველოსთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წასიძე, თამარ და დარსალია, ნინო (2014) ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება ელექტრონულ კომერციაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიბახაშვილი, მარიამი (2014) პოსტდრამატული თეატრის გამომსახველობითი საშუალებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, თეა (2014) ვერბალური ირონიის პრაგმატიკული ფუნქციები ინგლისურენოვან საგაზეთო სათაურებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, თეონა (2014) საინაუგურაციო დისკურსის სტრუქტურული, სემანტიკური და პრაგმატიკული თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, სოფო (2014) სოციალური მუშაკის ტოლერანტობის მაჩვენებელზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წულაია, ლანა (2014) საზოგადოებრივი აზრის მართვის ერთი ნიმუშის გააზრებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წულაძე, ნია (2014) შეზღუდული შესაძლებლობის სოციოლოგიური პერსპექტივა: თოერია და ემპირიული მონაცემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წურწუმია, ანა (2014) ემოციური სფეროსა და თვითშეფასების კვლევა საოჯახო ტიპის დაწესებულებებში მყოფ მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭაბუკიანი, თამარ (2014) შფოთვითი აშლილობის ტენდენციები ზედმეტი წონისა და ნორმალური წონის მქონე ქართველ ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭანკოტაძე, ნინო (2014) ტურიზმის განვითარების პერსპექტივა საქართველოს ეროვნულ პარკებში: ანალიზი და შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ჭაღიაშვილი, თინათინ (2014) მოზარდების სექსუალური აღზრდის საკითხები თბილისის სკოლის შემთხვევის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭეიშვილი, გიორგი (2014) ხელოვნება და ხელოვანები რომის კათოლიკური ეკლესიის მეცენატობის პირობებში - მიქელანჯელოს მიერ განხორციელებული პროექტების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭელიძე, თორნიკე (2014) რელიგია, როგორც იდეოლოგია და მისი გავლენა პიროვნებასა თუ საზოგადოებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭელიძე, ნინო (2014) ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიაბრიშვილი, ნინო (2014) ცოდნის ეკონომიკის არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე კონტექსტში. მასწავლებელი (5). С. 50-56. ISSN 1987-6149

ჭინჭარაული, ნინო (2014) თვითდამაზიანებელ ქმედებათა და თვითშეფასების ურთიერთმიმართება მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიღვარია, ანა (2014) სექსუალური ძალადობა - გაუპატიურება და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები საქართველოში მცხოვრებ ქალებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭკადუა, გრიგოლი (2014) ქართულ–აფხაზური ახალგაზრდული დიალოგი 2008-2012 წლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭოხონელიძე, ანა (2014) ემოციის გამომხატველი ლექსიკური ერთეულები ომის ამსახველ ლიტერატურაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭყოიძე, თეა (2014) ბლოგის როლი ინგლისური ენის განვითარებაში ქართველ შემსწავლელებთან დაწყებით საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ჭყონია, ლია (2014) ასერტული ქვევის და ემოციური გადაწვის კვლევა მასწავლებლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ხარიბეგაშვილი, გიორგი (2014) კოლექტიური მეხსიერების როლი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარჩილავა, თამრიკო (2014) იდენტობის ჩამოყალიბების პროცესები და DIDS-ის კითხვარის შესატყვისობა საქართველოს 18-22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ხაჩატუროვი, ეკატერინე (2014) ძილის არაფარმაკოლოგიური დეპრივაციის გავლენა ცხოველებში დასწავლასა და მეხსიერების კვალის კონსოლიდაციაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაჭაპურიძე, ელენე (2014) ფაშიზმის ფილოსოფიური საფუძვლები და მისი თანამედროვე ფორმები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხელაშვილი, ანა (2014) ეთნოლინგვისტური სტერეოტიპები პოლიტიკურ ლიტერატურაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხელისუფალი, ვერიკო და გომარელი, გურამ და ჭითანავა, ნინო (2014) კლასის მართვის პრობლემები სსიპ ქალაქ თბილისის #64 საჯარო სკოლის VI2 კლასში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხერხეულიძე, სოფო (2014) პატარა ქვეყნების საგარეო პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხეცურია, ელისო და ბერიძე, მარიკა (2014) პრაქტიკული კვლევა სტუდენტების აკადემიური მოტივაციის ხელშეწყობა სწავლების აქტიური მეთოდებით პროფესიულ კოლეჯში „ბარაკონი“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხეცურიანი, ნანა და დონაძე, მაია (2014) საექიმო შეცდომა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხეხელაშვილი, სოფიკო (2014) სეილემის პროცესი და კუდიანების თემა ანგლო-ამერიკულ ლიტერატურაში (რობერტ ბერნსი და ნათანიელ ჰოთორნი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ხმალაძე, ლაშა (2014) „არაბული გაზაფხული“ და ტერორიზმის ტრანსფორმაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხონელიძე, ანა (2014) ალუზიური სათაური და მისი ფუნქციები ო’ჰენრის მოთხრობაში „Mammon and the Archer“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხორავა, ჯამლეთ (2014) კულტურული ინფრასტრუქტურის გნვითარების გეგმა წალენჯიხის რაიონის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხულუზაური, თინათინ (2014) ლაპარაკის უნარ-ჩვევის როლი ინგლისური ენის სახელმძღვანელოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ხურციძე, ნინო (2014) საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობები ასოცირების ხელშეკრულება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუსკივაძე, ლანა (2014) იურიდიული დოკუმენტების ენობრივი თავისებურებები ფრანგული, ინგლისური და ქართული ენების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუსკივაძე, მაკა (2014) ცილა დინამინის რაოდენობრივი ცვლილებების შესწავლა მხედველობითი იმპრინტინგის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ხუცურაული, ნინო (2014) კომუნიკაციის სტილი კონფლიქტურ სიტუაციაში მშობელი - შვილის ურთიერთობაში (ქცევაზე დაკვირვება) და მათი ემოციური ურთიერთდამოკიდებულება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ხუჭუა, გენო (2014) დაგროვებითი პენსია და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუხიაშვილი, ია და გოდერძიშვილი, ნინო (2014) განმავითარებელი შეფასების ეფექტურად გამოყენება თბილისის #55 საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუხუნაიშვილი, გიორგი (2014) ქართული ხალხური სიმღერა - სტრესის დაძლევის სტრატეგიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაბახიძე, ნათია (2014) მედიქეარის და მედიქეიდის თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაბიძე, მარიამ (2014) PR ტექნოლოგიების გამოყენების თეორიული ასპექტები მუზეუმის იმიჯის შესაქმნელად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯავახიშვილი, თინათინ (2014) წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური გამკლავების მექანიზმების შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანაიშვილი, გიორგი (2014) განწყობის როლის სპორტში, ფსიქო–ფიზიოლოგიური თავისებურებები და მათი ცვლილებები პლაცებო ეფექტიანი საკვები დანამატების გამოყებენისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანაძე, ნინო და თავბერიძე, ეკატერინე (2014) ჯანდაცვის დაფინანსების ალტერნატიული გზები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანგიძე, თინათინ (2014) კორუფცია და ინსტიტუტები გარდამავალ პერიოდში Case-Study საქართველო. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანიბეგაშვილი, მარი (2014) „რიტუალების სასახლე თბილისში“ (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ანალიზის ცდა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაფარიძე, თამარ (2014) ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებს მომხმარებლის ნდობას ონლაინ კომერციის მიმართ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაფარიძე, ლელა (2014) მსჯავრდებულთა რისკებისა და საჭიროებების შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯეგნარაძე, ანა (2014) ნაწილისაგან გაწირვის შემდეგ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიბლაძე, ნათია (2014) მოქალაქის ცნების გაგების ტრანსფორმაცია მე-20 საუკუნის საქართველოს პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიმშელეიშვილი, თეა (2014) ეთნოლინგვისტური სტერეოტიპები ეკონომიკურ ლიტერატურაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიქია, მარიამ (2014) დასავლეთი და ერაყის ეთნოკონფესიური ჯგუფები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიჭონაია, ვასილი (2014) ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის ხარვეზები და მათი გამოსწორების გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯობავა, ლანა (2014) კითხვაზე მუშაობის პრობლემები ინგლისური ენის ათვისებისას ქართველ მოსწავლეებში დაწყებით საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯოგლიძე, სალომე (2014) მედეას არქეტიპული სახე თანამედროვეობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯოლოხავა, თამარ (2014) „მცენარის ტემპერატურის რეჟიმი ექსტრემალურ გარემოში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯოხარიძე, ხატია (2014) სასკოლო შფოთვისა და სტრესის დაძლევის სტრატეგიების კვლევა მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ჯოხაძე, მადონა (2014) იდენტობის განზომილებების, ცხოვრებით კამაყოფილებისა და დეპრესიის ურთიერთკავშირი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Sun Jun 17 05:22:12 2018 PDT.