აკად. ერთეულებით ობიექტები "Faculties/Schools > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2011

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | D | G | K | L | M | T | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 57.

A

Aprasidze, David (2011) Georgia, Country Report 2011. In: Nations in Transit 2011. Freedom House, С. 239-261. ISBN 978-1-4422-1349-4

Aprasidze, David და Srioky, David (2011) Guns, roses and democratization: Huntington’s secret admirer in the Caucasus. Democratization, 18 (6). С. 1227-1245. ISSN 1351-0347

B

Batsatsashvili, Ketevan (2011) Batsatsashvili, K. Identification of important plant areas in Georgia (the Caucasus biodiversity hotspot). In: Th. Borsch, P. Giere, J. Hoffmann, R. Jahn, C. Löhne, B. Nordt, M. Ohl (eds.):Programme and Abstracts of BioSystematics Berlin 2011 - 7th International Congress of Systematic and Evolutionary Biology (ICSEB VII), 12th Annual Meeting of the Society of Biological Systematics (Gesellschaft für Biologische Systematik, GfBS), 20th International Symposium “Biodiversity and Evolutionary Biology” of the German Botanical Society (DBG) 21–27 February, 2011. Downloadable from: http://www.biosyst-berlin-2011.de/Biosystematics_Abstracts.pdf. In: BioSystematics Berlin 2011. (არ გამოქვეყნებულა)

Bitsadze, Maya და Japaridze, Marine (2011) PILOT STUDY OF TEACHER BURNOUT IN GEORGIAN CONTEXT. Problems of Management in the 21st Century, 2. С. 36-44. ISSN ISSN: 2029-6932

Blauvelt, Timothy (2011) "March of the Chekists: Beria's Secret Police Patronage Network and Soviet Crypto-Politics. Communist and Post-Communist Studies, 44 (1). С. 73-88. ISSN 0967067X

Bregvadze, Tamar (2011) Education for sustainable development in Georgia. ENjoinED initiative.

Bregvadze, Tamar და Andguladze, Natia და Aphkhazava, Revaz (2011) EDUCATION ACCESS AND EQUITY IN THE CAUCASUS REGION. EPPM.

D

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2011) Lorsque les écrivains s’interrogent sur le phénomène de l’écriture. In: XXVe Congrès mondial du Conseil International d’Etudes Francophones: , 29.05.2011-05.06.2011, Aix-en-Provence, France. (არ გამოქვეყნებულა)

G

Gigineishvili, Levan (2011) Rescuing Socrates from Hell: Personal agency in Shota Rustaveli’s “Knight in Panther’s Skin”. AFP Working Papers, vol. 1..

K

Kupatadze, Ketevan და Gakhokidze , R.A. და Gvertsiteli , M.I. (2011) Theoretical investigation of the isomerization of glucose into fructose within the scope of mathematical and quantum chemistry. Journal of Biological Physics and Chemistry, 11 (2). ISSN ISSN 1512-0856

L

Lobzhanidze, Sofiko (2011) კლიმენტი ალექსანდრიელი - პირველი ქრისტიანი მეცნიერი. გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი (7-8). С. 20-41. ISSN 1512-1593

M

Makharoblidze, Tamar (2011) Inertia and Asymmetries. Scholarly Journals.JSRE-020 .

T

Tsagareli, Levan (2011) Der ‚Strom der Heldenlieder‘ vs. das ‚winzige Rinnsal‘. Epos als eine maskuline Konstruktion und deren Demontage in Christa Wolfs "Kassandra". In: Sprache und Literatur im Spannungsfeld von Politik und Ästhetik. Christa Wolf zum 80. Geburtstag. iudicium, München, С. 30-40. ISBN 978-3-86205-029-1

Tsagareli, Levan (2011) Deutschsprachiges Drama. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

ბერიაშვილი, მამუკა/მ და ლაშხია, მაკა/მ (2011) არისტოტელე. თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები. პლატონიდან ჰაიდეგერის ჩათვლით.

ვერულავა, თენგიზ (2011) სადაზღვევო ანაზღაურება. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2011) დაზღვევის პრინციპები. [ვიდეო]

თევდორაძე, ნინო (2011) ტექსტის ლინგვისტიკა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISBN 978-99419085-7-6

კირვალიძე, ნინო (2011) გაგება პირისპირ დისკურსში: კიდევ ერთხელ კონვერსაციულ მაქსიმებზე. "ენა და კულტურა" (5). С. 98-103. ISSN 1987–7323

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი "ქიმიის ისტორია" ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსის "ქიმიის ისტორია" ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ქიმიის ისტორია” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ქიმიის ისტორია”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ქიმიის ისტორია”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”რა არის ცილა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე” ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

კუპატაძე, ქეთევან (2011) შესავალი კურსი ”ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე”, ვიდეო ლექცია. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2011) ადამიანის უფლებები: გენეზისი, ღირებულებადობა და აწმყო. ჟურნალი კადმოსი (3). С. 492-501.

ლაშხია, მაკა/მ (2011) ეროსის ბუნების განსაზღვრება პლატონის ფილოსოფიაში. ჟურნალი სემიოტიკა (11).

მალაზონია, დავით (2011) „იაკობ გოგებაშვილი როგორც ისტორიკოსი“. სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“ (3). С. 99-107. ISSN 1987-782X

საძაგლიშვილი, შორენა (2011) სოციალური მუშაობის მეთოდები დაუცველ ჯგუფებთან: პრაქტიკული სახელმძღვანელო. In: სოციალური მუშაობის მეთოდები დაუცველ ჯგუფებთან. ამერიკის განვითარების სააგენტო და გეროს ბავშვთა ფონდი , თბილისი . ISBN ISBN 978-9941-0-4008-5

ცაგარელი, ლევან (2011) მიმეზისი. ერთი ცნების თავგადასავალი (იდეოლოგიურ-კრიტიკული ნარკვევი). წახნაგი. ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული, 3. С. 150-164. ISSN 1987-7218

ჭიაბრიშვილი, ნინო და ჭიაბრიშვილი, ქეთევანი (2011) ეკონომიკა, მე–6 კლასის დამხმარე სახელმძღვანელო. სახელმძღვანელო. მერიდიანი.

ჯაში, მარინა (2011) სიმრავლის ველი გერმანულ და ქართულ ენებში. Scripta manent, Scientific magazin, 2 (10). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი (2011) ალფონს დოდე,ორშაბათობით ნაამბობი მოთხრობები, ფრანგულიდან ქართულად თარგმანი. მთარგმნელი ქეთევან ჯაში. მწიგნობარი, წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. ISBN 978-9941-424-23-6

ჯაში, ქეთევანი (2011) L'argot scolaire français dans le contexte des registres de langue. Sprache-Kultur-Gesellschaft (9). Martin Meidenbauer, München. ISBN 978-3-89975-281-6

ჯაში, ქეთევანი (2011) L'étude sémiotique et linguistique des proverbes français. L'étude des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes . Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Lodz. ISBN 978-83-60178-95-9

ჯაში, ქეთევანი (2011) The economic terminology in French and its problems of translation into Georgian. SCOLIA, revue de linguistique, (25).

ჯაში, ქეთევანი და აბაშიძე, ნათია (2011) სინონიმურ პარონიმთა ტიპები თანამედროვე ფრანგულ ენაში. Scripta manent, Scientific magazin, 2 (10). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი და აბაშიძე, ნათია (2011) პარონიმული ატრაქცია და ხალხური ეტიმოლოგია. Scripta manent, Scientific magazin, 4 (12). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი და გურგენიძე, ნინო (2011) ცრუ ოიკონიმები და მათი ეტიმოლოგიური კვლევა ფრანგულსა და ქართულ ენებში. Scripta manent, Scientific magazin, 1 (9). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი და ლომია, ნანა (2011) არავერბალური კომუნიკაციის თავისებურებანი იტალიურ ენაში. Scripta manent, Scientific magazin, 1 (9). ISSN 1987-7390

ჯაში, ქეთევანი და ფარეშიშვილი, მარიამი (2011) მთარგმნელის კულტურულ-ენობრივი როლი მთარგმნელობითი სტრატეგიის შერჩევის თვალსაზრისით. Scripta manent, Scientific magazin, 3 (11). ISSN 1987-7390

ეს სია შეიქმნა: Mon Jun 18 23:05:11 2018 PDT.