ობიექტების წლებით 1956

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: სხვა
ობიექტების რაოდენობა: 4.

სხვა

Намичеишвиди, Г.И. (1956) Ознакщмление с сельскохозиаиственнои техникои в процессе преподавания физики всреднеи шкоде. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Натадзе, Н.Р. (1956) Образование времен и наклонений в древнегрузинском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Петрова, И.В. (1956) Некоторые вопросы теории перевода (На материале новой попытки перевода "Словa о полку Игореве" на английский язык). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Разикашвили, Н.М. (1956) Сравнительный анализ систем спряжения английского и грузинского глаголов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Thu Nov 23 23:29:31 2017 PST.