ობიექტების წლებით 1937

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: B | G | K | N | V | Д | Н | Х |
ობიექტების რაოდენობა: 15.

B

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1937) AG Virginis. Photographic Light-curve and Elements / AG Virginis. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 25-28.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1937) OO Aquilae. Photographic Light-curve and Elements / OO Aquilae. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 19-23.

Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1937) ZZ Persei. Photographic Light-curve and Elements / ZZ Persei. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 29-33.

G

Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. (1937) ახალ ვარსკვლავთა ანთების დროს გამოტყორცნილი გარსის შესახებ / On the Estimation of the Mass Ejected During the Outburst of Nova. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 55-85.

K

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1937) О смещениях абсорбционных линий в спектре P Cygni / On the Displacements of Absorption Lines in the Spectrum of P Cygni. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 39-46.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1937) W Ursae Majoris ტიპის ცვალებად ვარსკვლავთა ფოტოგრაფიული დაკვირვება (განმარტებითი შენიშვნები) / Photographic Observations of Eclipsing Variable Stars of the W Ursae Majoris (Some Introductory Remarks). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (1). С. 7-10.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Dobronravin, P.P. და დობრონრავინი, პ. და Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. და Kulikovsky, P.G. და კულიკოვსკი, პ. და Gordeladse, Sh.G. და გორდელაძე, შ. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. (1937) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Kulikovsky, P.G. და კულიკოვსკი, პ. (1937) CY Aquarii. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 47-53.

N

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Bodokia, V.M. და ბოდოკია, ვ. (1937) AP Aurigae. Photographic Light-Curve and Elements / AP Aurigae. ფოტოგრაფიული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 15-18.

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Dobronravin, P.P. და დობრონრავინი, პ. (1937) BB Pegasi. Photospheric Light-Curve and Elements / BB Pegasi. ფოტოსფერული სიკაშკაშის მრუდი და ელემენტები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin (1). С. 11-14.

V

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. (1937) On the space distribution of F-Type stars / F-ტიპის ვარსკვლავთა სივრცეში განაწილების შესახებ. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 87-96.

Д

Добронравин, П.П. და Dobronravin, P.P. და დობრონრავინი, პ. (1937) Несколько замечаний к вопросу о методике фотографической фотометрии звёзд / Some Remarks on Methods of Photographic Photometry of Stars. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 97-103.

Н

Никонов, В.Б. და Nikonov, V.B. (1937) Фотоэлектрические наблюдения P Cygni / Photoelectic Observation of P Cygni. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 35-38.

Х

Харадзе, Е.К. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. (1937) К характеристике атмосферного режима в Абастумани / On the Characteristics of the Atmospheric Conditions of Abastumani. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 111-116.

ჩხაიძე, შ. და Chkhaidze, Sh.M. (1937) ატმოსფეროს სიმღვრივის ფაქტორი აბასთუმანში /The Turbidity Factor of the Atmosphere at Abastumani. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (1). С. 105-109.

ეს სია შეიქმნა: Fri Feb 15 16:11:29 2019 PST.