ობიექტები თემით "Q Science > QE Geology"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | B | C | F | G | K | L | O | S | T | W | К | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 83.

გაგნიძე, ნონა (2015) კავკასიონის კახეთის სეგმენტის მაგმატიზმი და მადნიანი მინერალიზაცია. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

B

Basilaia, Giorgi და Elashvili, Mikheil და Vacheishvili, Nikoloz და Chkhaidze, David და Kvavadze, David (2016) CONCEPT OF COMPLEX ENVIRONMENTAL MONITORING NETWORK – VARDZIA ROCK CUT CITY CASE STUDY. SGEM2016 Conference Proceedings, 3 (1). С. 427-434. ISSN 1314-2704

Bobrova, Iulia და Okrostsvaridze, Avtandil (2017) Javakheti continental flood basalts, Lesser Caucasus: Reason for mass extinction? Goldschmidt2017 int. conf. proceed. Paris, France.

C

Chiu, Han-Yi და Chung, Sun-Lin და Okrostsvaridze, Avtandil და Zurab, Javakhishvili და lee, Hao-Yang და Iizuka, Yoshiyuki (2015) Zircon Hf isotopic constrains on the petrogenesis of the Dzirula complex in Georgian Caucasus:the existence of Arabian micro-continent. In: Goldschmidt-2015 Conference.

Chiu, Han-Yi და Cung, Sun-Lin და Shengelia, Davit და Okrostsvaridze, Avtandil და Javakhishvili, Zurab და Lee, Hao-Yang და Wang, Kuo-Lung (2016) Discovery of ANS-derived Ribbon Continent in Georgian Caucasus: Zircon Hf isotopic constraints and implication for the Cimmerian Orogeny. In: Goldschmidt-2016 Intenational Geochemical Confrence, Yokohama, Japan.

Chung, Sun-LIn და Chiu, Han-Yi და Lee, Hao-Yang და Okrostsvaridze, Avtandil და Wu, Fu-Yuan და Zarrinkoub, Mohamed და Galoyan, Ghazar და Bingol, Feyzi (2013) Phanerozoic Continental Growth in Asia and The “Cimmerian Orogeny” in Tethys: A “CIA” (Caucasus/Iran/Anatolia) Perspective. In: In proceeding of International conference 'Continental Growth in Asia' Gungzhou, China, 2013,.

F

Forte, A. M. და Sumner, D. U. და Cowgill, E. და Stoica, M. და Murtuzayev, I. და Kangarli, T. და Elashvili, Mikheil და Godoladze, Tea და Javakhishvili, Zurab (2014) Late Miocene to Pliocene stratigraphy of the Kura Basin, a subbasin of the South Caspian Basin: implications for the diachroneity of stage boundaries. Basin Research . ISSN 1365-2117

G

Gagnidze, Nona და Okrostsvaridze, Avtandil (2017) Felsic Magmatism and Th-Bi Mineralitation in the Greater Caucasus Kakheti Region, Georgia. Goldschmidt2017 int. conference proceedings, Paris, Fancer.

Gagnidze, Nona და Okrostsvaridze, Avtandil (2016) Mineral Occurrences of the Eastern Greater Caucasus, Georgia. In: International conference of the society of economic Geology.

Gagnidze, Nona და Okrostsvaridze, Avtandil (2015) Ore-Forming Processes and Ore Occurrences of the Eastern Greater Caucasus Georgian Segment. Proceedings of Society of Economic Geologists.

Gagnidze, Nona და Okrostsvaridze, Avtandil და Akimidze, Karlo და Chung, Sun-Lin (2016) Magmatizm and Mineral Occurrences of the Eastern Greater Caucasus Georgian Segment. In: Goldschmidt-201 International Geochemical Conference, Yokohama, Japan.

Gagnidze, Nona და Okrostsvaridze, Avtandil და Bluashvili, David (2016) Ore mineral deposition in black shale inthe Ssouthern Slpe of the Greater Caucasus. In: 35th International Geological Congress.

Gamkrelidze, Iralki და Okrostsvaridze, Avtandil და Gagnidze, Nona (2016) Field Trip Guide of the Fourth Plenary Conference of the UNESCO IGCP pr.610, Tbilisi, Georgia. In: Field Trip Guide of the Fourth Plenary Conference and Field Trip, Tbilisi, Georgia,2016. Georgian National Academy of Sciences.

Gamkrelidze, Iralki და Okrostsvaridze, Avtandil და Tormaey, Daniel (2016) Evolution of the Caucasus pre-Alpine Continental Crust. In: Goldschmidt-2016 Conference, Yokohama, Japan.

Gamkrelidze, Iralki და Shengelia, Davit და Okrostsvaridze, Avtandil და Lee, Yan-Hsi და Berize, Giorgi (2017) New U-Pb Geochronological data on the Buulgen metamorfic complex of the Greater Caucasus Main Range Zone. In: International Geological Conference.

Gilbert, Allan და Yanko-Hombakh, Valentina (2016) IGCP 610 project Proceeding “From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary”. საქართველოს მეცნიერებატა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო. ISBN 978-9941-0-9178-0

Gogoladze, Salome და Okrostsvaridze, Avtandil (2017) Thorium Energy Resources and its Potential of Georgian Republic, The Caucasus. In: Goldschmidt-2017 Conference,, Vienna, Austria.

Gogoladze, Salome და Okrostsvaridze, Avtandil და Kvanchilashvili, Rusudan (2017) Thorium Resources of Georgia: Black Sea Coastal Magnetite sand and its medical properties. In: International Geochemical conference Goldschmidt 2017, Paris, France.

Gucsik, Arnold და Simonia, Irakli (2016) Cathodoluminescence and Raman Spectromicroscopy of Forsterite in Tagish Lake Meteorite: Implications for Astromineralogy. International Journal of Spectroscopy. С. 1-8.

K

Kachakhidze, M. და Kachakhidze, N. და Kiladze, R. და Kukhianidze, V. და Ramishvili, G. (2003) Relatively small earthquakes of Javakheti Highland as the precursors of large earthquakes occuring in the Caucasus. Natural Hazards and Earth System Science, 3 (3/4). С. 165-170.

Kachakhidze, M. და Kachakhidze, N. და Kiladze, R. და Kukhianidze, V. და Ramishvili, G. (2004) Tectonic sources of caucasus strong earthquakes. Natural Hazards and Earth System Science, 4 (1). С. 53-58.

Kachakhidze, M. და Kiladze, R. და Kachakhidze, N. და Kukhianidze, V. და Ramishvili, G. (2010) Connection of large earthquakes occurring moment with the movement of the Sun and the Moon and with the Earth crust tectonic stress character. Natural Hazards and Earth System Science, 10 (7). С. 1629-1633.

L

Lee, Hao-Yang და Chung, Sun-Lin და Okrostsvaridze, Avtandil და Zurab, Javakhishvili (2015) Detrital zircon U-Pb and Hf isotopic constraints on the magmatic and crust evolution in Georgia. In: Goldschmidt-2015 Confrence.

Lin, Yu-Chin და Chung, Sun-Lin და Bingol, Feyzi და Jirbashian, Rafael და Okrostsvaridze, Avtandil და Lin, Te-Hsien და Lee, Hao-Yang (2017) Pos-collisional adacite from the Caucasus_Iran-Anatolia province, Arabia-Eurasia collisional zone. In: Goldschmidt-2017 Confrence, 2017, Vena.

Lin, Yu-Chin და Chung, Sun-Lin და i Bingol, Feyzi და Okrostsvaridze, Avtandil და Ghazar Galoyan, Ghazar და Lin, Te-Hsien და Lee, Yang (2017) Post-collisional adakites from the Caucasus-Iran-Anatolia volcanic province, Arabia-Eurasia collision zone. In: International Conference Goldschmidt 2017, 2017, Paris, France.

lee, Hao-Yang და Chung, Sun-Lin და Yu-Han, Chang და Okrostsvaridze, Avtandil და Javakhishvili, Zurab (2016) Magmatizm and crustal evolution in Georgian Caucasus: evidence from detrital zircons. In: Goldschmidt-2016 International Geochemical Confrence, 2016, Yokohama, Japan.

O

Okrostsvaridze, Avtandil (2017) The Argonauts:A Modern Investigation of the Mythical "Gold Sands". LAMBERT Academic Pulishing, Saarbrucken, Germny. ISBN 978-3-330-06454-6

Okrostsvaridze, Avtandil (2017) The Atgonauts: A modern Investigation of the Mythical “Gold Sands”. LAMBERT Academic Publishing.

Okrostsvaridze, Avtandil (2016) Gold Extraction from Sakdrisi Deposit, Georgia: at turn of the 4th and the 3rd Millennia BC? Discussion Based on Geological and Mining Arguments. Journal of Earth Sciences. С. 105-120. ISSN 2372-5176

Okrostsvaridze, Avtandil (2014) Golden Fleece myth was based on real events, geologists contend. Science News.

Okrostsvaridze, Avtandil (2007) HERCYNIAN GRANITOID MAGMATIZM OF THE GREATER CAUCASUS. სხვა. NERGEBI.

Okrostsvaridze, Avtandil (1995) Hercynian Granitoid Magmatizm of the Greater Caucasus (Book English Summary, pp. 178-190). In: Hercynian Granitoid Magmatizm of the Greater Caucasus. NERGEBI.

Okrostsvaridze, Avtandil (2016) Quaternary Continental flood basalts of the Javakheti Volcanic Plateau, Lesser Caucasus: Reason for mass extinction? In: UNESCO IGCP 610 Fourth Plenary Meeting.

Okrostsvaridze, Avtandil (2014) Thorium - Future Energy of Modern Civilization and is Ore Occurrences in Georgia. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 8 (3). р. 48. ISSN 0132 - 1447

Okrostsvaridze, Avtandil და Akimidze, Karlo და Gagnidze, Nona (2018) Magmarizm and Ore Occurrences of the Kakheti and Tusheti Regions, Greater Caucasus, Georgia Republic. Journal of Geological Resource and Engineering, 6 (6). ISSN ISSN 2328-2193, USA

Okrostsvaridze, Avtandil და Akimidze, Karlo და Gagnize, Nona (2015) Ore Occurences in the Georgian Segment of the Estern Greater Caucasus: New Researrch Results. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 9 (1). С. 102-110. ISSN 0132 - 1447

Okrostsvaridze, Avtandil და Bluashvili, David და Boichenko, Giorgi (2017) Evaluation of geological hazards for the Trans-Caucasus Caspian oil and gas pipelines in the Abul-Samsari volcanic ridge section. Proceedings of IGCP 610 pr.. ISSN 1512 - 2123

Okrostsvaridze, Avtandil და Bluashvili, David და Gagnidze, Nona (2015) GEOLOGICAL FRAMEWORK AND THORIUM RESOURCES EXPLORATION CONDITION OF GEORGIA (THE CAUCASUS). Proceeding of Thorium Energy Conference, Mubay, India.

Okrostsvaridze, Avtandil და Bluashvili, David და Gogoladze, Salome (2017) EVALUATION OF GEOLOGIC HAZARDS FOR THE TRANS-CAUCASUS CASPIAN OIL AND GAS PIPELINES IN THE ABUL-SAMSARI VOLCANIC RIDGE SECTION. Proceeding of IGCP610 pr and INQUA POCAS Joint Meeting.

Okrostsvaridze, Avtandil და Bluashvili, David და Skhirtladze, Irakli და Avkofashvili, Irakli (2018) Quaternary Volcanos of Shavnabada and Tavkvetili (Georgia): Hazards for the Azerbaijan-Turkey Oil and Gas Pipelines? In: Joint Meeting and Field Trip of IGCP 610 and INQUA POCAS Focus Group, Antalya, Turkey, 14-21 October 2018, Antalia, Turkey.

Okrostsvaridze, Avtandil და Chagelishvili, Rusudan (2007) On Genetic Identity of Rkvia and Beretisa Granitoid Intrusives (Dzirula massif). Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 175 (3). С. 60-64. ISSN 0132 - 1447

Okrostsvaridze, Avtandil და Chung, Sun-Lin და Chang, Yu-Han და Gagnidze, Nona და Boichenko, Giorgi და Gogoladze, Salome (2018) Zircons U-Pb Geochronology of the Ore-Bearing Plutons of Adjara-Trialeti Folded Zone, Lesser Caucasus and Analysis of the Magmatic Processes. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 12 (2). С. 90-99. ISSN 0132 - 1447

Okrostsvaridze, Avtandil და Chung, Sun-Lin და Lin, Yu-Cin და Skhirtladze, Irakli (2017) Geometry and Zircons U-Pb Geochronology of the Mtkvari Ignimbrites Flow, Samtske-Javakheti Volcanic Highland, Lesser Caucasus. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 11 (4). С. 82-89. ISSN 0132 - 1447

Okrostsvaridze, Avtandil და Chung, Sun-Lin და Tormay, Daniel (2016) Gondvana-Derived Relicts in the Construction of the Caucasus Collisional Orogen. In: 35th International Geological Congres, სამხრეთ აფრიკა.

Okrostsvaridze, Avtandil და Chung, Sun-Lin და Tormay, Daniel (2016) Gondvana-Derived Relics in the construction of the Caucasus Collisional Orogen. In: 35th International Geological Congress, 27 August-4 September, Cape Town, South Africa.

Okrostsvaridze, Avtandil და Chung, Sun-Lin და Tormey, Daniel (2016) Gondvana-derived Micro-Plates in the Construction of the Caucasus Collisinal Orogen. In: ეკონომიკური გეოლოგიის საერთაშორისო კონფერენცია, სექტემბერი, იზმირი, თურქეთი.

Okrostsvaridze, Avtandil და Clarke, Bary და Akhvlediani, Robert და Bluashvili, David (2011) Thermobaric Regime of the Formation of the Dzirula Massif Rkvia Variscan Granitoid Intrusive. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 5 (3). С. 80-85. ISSN 0132 - 1447

Okrostsvaridze, Avtandil და Elashvili, Mikheil და Kirkitadze, Giorgi (2016) Unique Cave City Vardzia,Georgia:Geology, Destruction Processes and Protection Measures. In: UNESCO IGCP 610 Project Proceeding of plenary Meeting, Tbilisi, Georgia.

Okrostsvaridze, Avtandil და Gagnidze, Nona (2015) Ore-Forming Processes and Ore Occurrences of the Greater Caucasus Georgia Segment. 13th Biennial SGA Meeting Proseeding, 2. С. 733-736.

Okrostsvaridze, Avtandil და Gagnidze, Nona და Bobrova, Iulia და Skhirtladze, Irakli (2017) LATE MIOCENE VOLCANIC ASH LAYERS OF THE INTER-MOUNTAIN DEPRESSION OF THE EASTERN CAUCASUS: THE PRODUCTS OF THE MEGACALDERA EXPLOSION? In: Joint meeting of IGCP 610 and INQUA POCAS Focus Group, Palermo, Italy, 1-9 October, 2017. (პროცესშია)

Okrostsvaridze, Avtandil და Gagnidze, Nona და Bobrova, Iulia და Skhirtladze, Irakli (2017) LATE MIOCENE VOLCANIC ASH LAYERS OF THE INTER-MOUNTAIN DEPRESSION OF THE EASTERN CAUCASUS: THE PRODUCTS OF THE MEGACALDERA EXPLOSION? Proceeding of IGCP610 and INQUA POCAS Joint Meeting.

Okrostsvaridze, Avtandil და Gagnidze, Nona და Boichenko, Giorgi (2016) Geology and Mineral Occurrences of the Eastern Greater Caucasus, Georgia Segment. Journal of International Geoscience "EPISODES" (2). С. 47-56.

Okrostsvaridze, Avtandil და Gagnidze, Nona და Skhirtladze, Irakli (2017) Late Miocene Volcanic Ash Layers of the Intermountain Depression of the Eastern Caucasus: the Products of the Megacaldera Explosion? Proceeding of IUCP 610 project.

Okrostsvaridze, Avtandil და Gamkrelidze, Iralki და Gagnidze, Nona და Sukhishvili, Lasha (2018) POTENTIAL OF GEORGIA FOR JOINING UNESCO GLOBAL GEOPARK NETWORK. In: იუნესკოს გეოპარკების მე-8 კონფერენცია, იტალია, ადამელო.

Okrostsvaridze, Avtandil და Gogoladze, Salome (2017) Thorium Resources and their Energy Potential in Georgian Republic, the Caucasus. ScienceDirect.

Okrostsvaridze, Avtandil და Gogoladze, Salome (2017) Thorium Resources and their Energy Potential in Georgian Republic, the Caucasus. In: ENERGY PROCEDIA. ELSEVIER. (პროცესშია)

Okrostsvaridze, Avtandil და Mikheil Elashvili, Mikheil და Nino Popkhadze, Nino და Kirkitadze, Giorgi (2016) New Data on the Geological Structure of the Vardzia Cave City, Georgia. Bulletin Georgian National Academy of Sciences, 10 (3). С. 98-106. ISSN 0132-447

Okrostsvaridze, Avtandil და Popkhadze, Nino (2016) Megavolcano in the Late Cenozoic Samtckhe-Javakheti Volcanic Province? Lesser Caucasus, Georgia-Turkish Border. In: The 6th Workshop on Collapse Caldera, Hokkaido Japan, 2016, 4-10 სექტემბერი, 2017, იაპონია, ჰოკაიდო.

Okrostsvaridze, Avtandil და Popkhadze, Nino და Bluashvili, David და Chang, Yu-Han და Skhirtladze, Irakli (2016) Pliocene-Quaternary Samtskhe-Javakheti Volcanic Highland, Lesser Caucasus – as a Result of Mantle Plumes Activity. In: UNESCO IGCP 610 Fourth Plenary meting.

Okrostsvaridze, Avtandil და Popkhadze, Nino და Chung, Sun-Lin (2017) Zircons U-Pb Dating of Mtkvari Canyon Volcanic Flow (Georgia)and Destructive Processes of Vardzia Cave City Hewn into this Flow. In: IAVSEI Conference,, 2017, Portland, Orogen, USA.

Okrostsvaridze, Avtandil და Tormay, Daniel (2010) კონტინენტური ქერქის ევოლუცია პროტეროზოულიდან -ფანეროზოულისკენ -Proterozoic to Phanerozoic Evolution of the Continental Crust. Print Service.

Okrostsvaridze, Avtandil და Tormay, Daniel (2015) Variscan Granitoid Magma Generation Processes in the Greater Caucasus Collisional Orogen. In: Hutton 2015 Confrence, Brazil.

Okrostsvaridze, Avtandil და Tormay, Daniel (2015) Variscan Granitoid Magma Generation Processes in the Greater Caucasus Collisional Orogen. 8th Hutton Symposium.

Okrostsvaridze, Avtandil და Tormey, Daniel (2013) Phanerozoic Continental Crust Evolution of the Inner Caucasian Microplate: The Dzirula Massif. Epizodes, 36 (1). С. 31-39.

S

Skhiladze, Irakli და Okrostsvaridze, Avtandil (2018) Late Miocene Goderdzi Volcanic Formation, Lesser Caucasus, Georgia:Evidences of the Presence of a Caldera(Poster). In: European Geosciences General Assembly, 11-13 September, 2013, Vienna, Austria.

Skhirtladze, Irakli და Okrostsvaridze, Avtandil (2018) Late Miocene Goderdzi Volcanic Formation, Lesser Caucasus, Georgia:Evidences of the Presence of a Caldera. In: European Geosciences Union General Assembly 2018, 2018, Vena, Austria.

Skhirtladze, Irakli და Okrostsvaridze, Avtandil (2017) Silica Deposits of the Samtske-Javakheti Volcanic Highland, Southern Georgia. Goldschmidt2017 int. conf.proc., Paris, Georgia.

T

Tarkhnishvili, David (2014) Historical Biogeography of the Caucasus. Wildlife Protection, Destruction and Extinction, N/A (N/A). NOVA science publishers, New York. ISBN 978-1-63321-910-6

W

Wang, Sun-Jyun და Lee, Yan-Hsi და Chung, Sun-Lin და Okrostsvaridze, Avtandil (2014) Cenozoic Mountain Building Process in the Greater Caucasus, from Subduction to Collision. In: American Geophysical Union, Fall Meeting 2014.

Winkler, Manuela და Akhalkatsi, Maia და Gigauri, Khatuna (2016) The rich sides of mountain summits – a pan‐European view on aspect preferences of alpine plants. Journal of Biogeography, 43 (11). С. 2261-2273. ISSN 1365-2699

К

Клопотовская, Н.Б. (1973) Основные закономерности формирования спорово-пыльцевых спектров в горных районах Кавказа. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

ბურჯანაძე, ზაზა (2018) ნინოწმინდის ისტორიული ძეგლის მაგალითზე, ძეგლის საინჟინრო - გეოლოგიური პირობებისა და კონსტრუქციული გადაწყვეტილებების შესწავლა თანამედროვე მეთოდებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გამყრელიძე, ირაკლი და ოქროსცვარიძე, ავთანდილი და გაგნიძე, ნონა (2016) IGCP 610 Forth Plenary Conference and Field Trip Guide “From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary”. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. ISBN 978-9941-0-9178-0

გოგოლაძე, სალომე (2017) შავი ზღვის გურიის სანაპიროს მაგნეტიტიანი ქვიშები: გენეზისი და თორიუმის კონცენტრაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურეშიძე, სულხან (2018) აჭარა-თრიალეთის რიფტულ-ნაოჭა ზონის ძირითადი მადანმატარებელი პლუტონები და მათი ცირკონების U-Pb გეოქრონოლოგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ინასარიძე, ზურაბ (2018) კავკასიონის კრისტალური ფუნდამენტის საკენის ინტრუზივის რაიონის გეოლოგიური აგებულება და მადანგამოვლნებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომიძე, გიორგი (2016) ძამის მადნიანი ველის თავისებურებანი და მისი ეკონომიკური პოტენციალი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნაცვლიშვილი, მამუკა (2016) ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების განსაზღვრა საინჟინრო-გეოლოგიური და გეოფიზიკური მეთოდების გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქროსცვარიძე, ავთანდილი (2014) საქართველოს სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის განვითარების დინამიკა და თანამედროვე მდგომარეობა. კავკასიის გარემოს დაცვითი არა სამთავრობო ორგანიზაციის (CENN) პროექტი. 1- 63.

ოქროსცვარიძე, ავთანდილი (2011) მანტიური პლიუმების კონცეფცია - ახალი გეოლოგიური პარადიგმა? სახელმძღვანელო. ინტელექტი.

სხირტლაძე, ირაკლი (2017) სამცხე-ჯავახეთის გვიანსენოზოური ვულკანიზმი და მასთან დაკავშირებული ქისათიბის დიატომიტის საბადოს გენეზისი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყვავილაშვილი, ოთარ (2016) საქართველოს მოსაპირკეთებელი ქვები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცქიტიშვილი, ნესტან (2013) შუანოს ინტრუზივის პეტროლოგია და მასთან დაკავშირებული მადნიანი მინერალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Fri Feb 15 15:20:18 2019 PST.