ობიექტები თემით "R Medicine > RH Mental Health"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 35.

G

Gegelashvili, Georgi და Bjerrum, Ole Jannik (2015) Functional Cross-Talk Between Different Systems of Glutamate Transport and Metabolism in the Spinal Cord. In: Glia Amino Acid Transporters in Health and Disease, 2015, Atlanta, Georgia.

ამირეჯიბი, თინათინ (2014) ხშირი რეჰოსპიტალიზაციის ფსიქო-სოციალური ფაქტორები ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარათაშვილი, რუსუდან (2016) სიყვარულის ტრავმა: კორელაცია ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიკაშვილი, ელენე (2017) ბავშვობის ტრავმა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები კანონთან კონფლიქტში მყოფ ახალგაზრდა მოზრდილებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგიტაშვილი, თამარ (2015) მკვლელობა უნივერსტეტში: ტრავმული მოვლენის ზეგავლენა სტუდენტებსა და ლექტორებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გლახაშვილი, ელინა (2015) ოჯახის წევრის მკვლელობაში მსჯავრდებული ადამიანების ტრავმული გამოცდილების გამკლავების მექანიზმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გრიგოლია, გიორგი (2017) ფსიქოსოციალური სერვისების ეფექტურობის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გულიაშვილი, ნათელა (2014) ცხოვრების ხარისხის ცვლილება პირველადი ფსიქოზური ეპიზოდის მქონე პაციენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურგენიძე, ანა (2016) მკურნალობის რეჟიმის დაცვის წინაპირობა ფსიქოზური ეპიზოდის მქონე პაციენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დადიანი, მარიტა (2015) პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის პრევალენტობის კვლევა სტუდენტურ პოპულაციაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დარჩია, თეონა (2017) ყოველდღიური საქმიანობების მნიშვნელობა - ქრონიკულ ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა და პროფესიონალთა პერსპექტივა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დვალიძე, თამარი (2014) ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მომუშავე პროფესიული ასოციაციების კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დონაძე, გიორგი (2017) სუიციდის თემის გაშუქების ხარვეზები ქართულ მედიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაშაკიძე, ნანა (2017) „ტრავმული სტრესული აშლილობა, დეპრესია და დასწავლილი უმწეობის როლი ძალადობის მსხვერპლ ქალებში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერძაძე, დავით (2017) „უჩინარი“ ადამიანების, ერთ-ერთი ჯგუფის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები და ტრავმული გამოცდილება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ისაკაძე, მაკა (2015) ფსიქოსომატიზაცია, როგორც ფსიქოტრავმის ენა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვიციანი, სოფია (2015) ფსიქიატრიულ სტაციონარში პაციენტის დაყოვნება არასამედიცინო ჩვენებით სოციალური პრობლემების გამო. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლათიბაშვილი, თეკლა (2015) მეორადი ტრავმატიზაცია და პროფესიული გადაწვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარტიაშვილი, თეა (2017) ტრავმის ექსპოზიცია და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამის მონაწილე ნარკოდამოკიდებულ პირებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მჭედლიშვილი, თამარ (2015) ონკო-ჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვთა მშობლების ტრავმა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქრუაშვილი, მარიამ (2014) კოგნიტური და სოციალური ფუნქციონირების დეფიციტის ურთიერთკავშირის შესწავლა პირველადი ფსიქოზური ეპიზოდის მქონე პაციენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპავა, ანა (2015) განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვების მშობლების სტრესული მდგომარეობის გავლენა ჩართულობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპავა, ლანა (2015) გარდატეხის ასაკში გადატანილი მძიმე დანაკარგის ტრავმა და პანიკური აშლილობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჟღენტი, ანა (2014) გუზო-უკვლოდ გაუჩინარებული პირების ოჯახის წევრების ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რაზმაძე, მარიამ (2016) ტრავმაზე ფოკუსირებული კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის მოდულის პილოტირების შედეგების შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საღინაძე, თამარ (2014) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმების შესაძლებლობები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბატაძე, ნონა (2015) დისოციაციური გამოცდილებების კვლევა სტუდენტების პოპულაციაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტალახაძე, ქეთევან (2016) ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირების დასაქმება: ბარიერები და რესურსები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღოღელიანი, მარიამ (2017) დისოციაციური აშლილობების განვითარების მიზეზები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შარიქაძე, მარიამ (2014) ძალადობის ვექტორი სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შეშაბერიძე, მარიტა (2016) სიტუაციურ ცვლილებებთან მორგების თავისებურებანი ფიქსირებული განწყობის დინამიკის შესწავლის გზით იშემიური ინსულტის შემთხვევებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩვამანია, გვანცა (2016) 1 აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების მშობლების ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები და სტრესთან გამკლავების სტრატეგიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩინჩალაძე, თამარ (2016) დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და ყოველდღიური უნარების შეფასება ფსიქოზის მქონე პაციენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიღვარია, ანა (2014) სექსუალური ძალადობა - გაუპატიურება და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები საქართველოში მცხოვრებ ქალებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯავახიშვილი, თინათინ (2014) წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური გამკლავების მექანიზმების შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Sat Jan 20 14:16:34 2018 PST.