აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > MA Theses > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2017

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 240.

აბულაძე, ბაია (2017) ღვინის კლასტერის ჩამოყალიბების პერსპექტივა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბულაძე, ჟანა (2017) იმერეთის რეგიონალური ტელევიზიის მუშაობის ანალიზი და პრობლემატიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აზარაშვილი, მარიამ (2017) მასწავლებლის პროფესიული გადაწვა და ინკლუზიური განათლების ორგანიზების საკითხები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალთუნაშვილი, მარეხი (2017) პოლიტიკურ ტექსტებში გამოყენებული პოლისემიური სიტყვების თარგმნის პრობლემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ამბროლაძე, ირაკლი (2017) ავტორის სიკვდილი როგორც სიუჟეტის საკვანძო ელემენტი პოსტმოდერნულ რომანში (პოლ ოსტერის შუშის ქალაქი, სალმან რუშდის ფლორენციელი ჯადოქარი, ბექა ადამაშვილის ბესტსელერი, გურამ მეგრელიშვილის მოდელი 18/12). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ანდღულაძე, ელისაბედ (2017) ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ნაადრევი ეაკულაციის მკურნალობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ანთაძე, ლიკა (2017) სივრცის რეპრეზენტაცია მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს და მეოცე საუკუნის დასაწყისის ლიტერატურულ ტექსტებში: ჰენრი ჯეიმზისა და მიხეილ ჯავახიშვილის თხზულებების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ანთია, მარიამ (2017) ზღაპარი, როგორც ეთნოკულტურული ფენომენი, და მისი ჟანრობრივ-სტილისტური თავისებურებები ინგლისურ და ქართულ ენებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არაბიძე, გიორგი (2017) სირიის ეროვნული ინტერესები ახლო აღმოსავლეთში და მსოფლიოს სუპერსახელმწიფოები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აფციაური, რუსუდან (2017) სახელმწიფოს მიერ სანქცირებული ძალადობა და ინსტიტუციური ცვლილებები (ამერიკის შეერთებული შტატების, კოლუმბიის და საქართველოს შემთხვევების შედარებითი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაგალიშვილი, ნანა (2017) სოფელ ქვემო მაჩხაანის კულტრული მემკვიდრეობის ეკონომიკური პოტენციალი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბალიაშვილი, მარიამ (2017) შშმ ბავშვთა შვილობილობისა და მინდობითი აღზრდის სერვისში განთავსების სტატისტიკის კვლევა საქართვლოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარამია, კონსტანტინე (2017) ყოველდღიური ცხოვრება შუა საუკუნეების მონასტერში (შიომღვიმის მონასტრის ტრაპეზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარბაქაძე, გვანცა (2017) პირველკლასელებთან ძალადობის დაძლევის შესწავლა მშობლებისა და მასწავლებლების პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარბაქაძე, მაია (2017) მასწავლებელთა მოსაზრებით, როგორ არის შესაძლებელი ცნებათა სწავლების და მეტყველების განვითარების ხელშეწყობა სკოლამდელი და დაწყებითი სასკოლო ასაკის მცირემხედველ და უსინათლო ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარკალაია, ნათია (2017) თარგმანის ლინგვოკულტუროლოგიური და კომპარატისტული ანალიზი დინო ბუცატის ნოველა ,,MANTELLO“-ს მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარნოვი, ნინო და თოიძე, თათია (2017) გორისა და მცხეთის ბიბლიოთეკების რეპოზიციონირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბასანოვი, ელენა (2017) სოციალური ძალადობრივი მოძრაობების გავლენა ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბახსოლიანი, ნუცა და ფაიქიძე, ლელა და ინასარიძე, ანა (2017) ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა და სწავლების უნივერსალური დიზაინი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბენდელიანი, ინდირა და ყუთულაშვილი, ილია (2017) როგორ უზრუნველვყოთ სასკოლო კლუბის საშუალებით საბაზო საფეხურის VII კლასისმოსწავლეებში დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების განვითარება საზოგადოებრივი მეცნიერებების (ისტორია და სამოქალაქო განათლება) სწავლების საფუძველზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერაძე, თამარ (2017) ტრანსცენდენტური ღირებულებების გავლენა გარემოსდაცვით ქცევაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიანიძე, თამთა (2017) ინტერტექსტუალურობის ცნება და მისი როლი მხატვრული ტექსტის კონცეპტუალიზაციაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიკაშვილი, ელენე (2017) ბავშვობის ტრავმა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები კანონთან კონფლიქტში მყოფ ახალგაზრდა მოზრდილებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიძე, ლელა (2017) ქართული ნაციონალური დისკურსი და მუსლიმი თემის იდენტობა და მეხსიერება აჭარაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერულავა, შოთა (2017) აღსარების გავლენა თვითშეფასებაზე, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგნლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიბლაია, მაკა და ლარცულიანი, თინათინ და მენთეშაშვილი, მაყვალა (2017) კითხვაში ჩამორჩენილ მოსწავლეთა პრობლემები და ეფექტური ინტერვენციები N156-ე სკოლის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიწაძე, ნინო (2017) სკაფოლდინგი ფილოლოგიური ანალიზის დამხმარე მეთოდი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოკელავაძე, თამარ (2017) ეკონომიკური დისკურსის ენობრივი თავისებურებები (ინგლისურ, ქართულ და რუსულ მასალაზე დაყრდნობით ). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოკუჩავა, თეა და მათეშვილი, მარიამ (2017) კითხვის ეფექტური სტრატეგიები სმენის სირთულეების მქონე მოსწავლეების სწავლებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოლოკაძე, თორნიკე (2017) "რეფორმები საქართველოს ფინანსური და საგადასახადო ადმინისტრირების მიმართულებით და ელექტრონული მმართველობის განვითარება". სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუწაშვილი, ნინო (2017) კავშირი მულტიკულტურალიზმის მხარდაჭერას, ცხოვრებით კმაყოფილებასა და თვითშეფასებას შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუხაიძე, თინათინ (2017) დესტრუქციულ - ჰორიზონტალური ურთიერთობის ფორმები და მათი მიმართება პიროვნულ მედეგობასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბელია, ალექსანდრე (2017) დასავლური კაპიტალიზმი 21-ე საუკუნის ევროპულ სოციალურ კინოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბუნია, ბაკურ (2017) მეოცე საუკუნის 10-20-იანი წლების ქართული ლექსი და ,,ვერცხლის საუკუნის“ რუსული პოეზია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გახარია, თამთა (2017) არაძალადობის სტრატეგიის ეფექტურობა ქვეყნის შიგნით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გახელაძე, თამარ და მეხაშიშვილი, სოფიკო (2017) კითხვასთან დაკავშირებული პრობლემები და მათი აღმოფხვრის გზები დაწყებით საფეხურზე (მესამე კლასის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გედევანიძე, მარიამ (2017) ძალადობის ფორმები სექს-მუშაკებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელანტია, ნინო (2017) შრომის ეთიკა და რელიგია: ჩინეთ ‐საქართველოს შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, ლია (2017) სახელმწიფო მმართველობის ფორმების გავლენა ქვეყნის პოლიტიკურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვარამაძე, გვანცა (2017) სოციალური და ემოციური ადაპტაციის დონე სმენადაქვეითებულ მოზარდებში და მისი კავშირი მიჯაჭვულობის განზომილებებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვარამია, თინათინ (2017) საპირისპირო სქესის მშობლის მიმართ მიჯაჭვულობასა და რომანტიკულ პარტნიორთან მიჯაჭვულობას შორის მიმართებების კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაური, თამარ და გაფრინდაშვილი, მაკა და კეკელიძე, თამარ (2017) საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრების უნარის განვითარება მე-3 კლასის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გილაშვილი, ქეთევან (2017) ერნესტ ჰემინგუეის მინიმალისტური სტილი და მისი მოთხრობების ქართული თარგმანები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, ანანო (2017) საგანმანათლებლო სისტემის მიმართ ნდობა საქართველოში (კავკასიის ბარომეტრის 2015 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, ნათია და სტეფლიანი, ხათუნა და გაფრინდაშვილი, ანა (2017) განმავითარებელი შეფასების როლი მოსწავლეთა ჩართულობის ამაღლებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგია, დავით (2017) სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და კერძო კომერციული ორგანიზაციების პარტნიორობა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგიშვილი, მარიამ და თოთიბაძე, თამთა და კვარაცხელია, თამარ (2017) ცნობადობის ამაღლების კამპანია ჰოსპისისათვის “ციცინათელების ქვეყანა”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგლიჩიძე, ნინო და ჭანტურია, თამარ (2017) მეხუთეკლასელთა ნარატიული და არგუმენტირებული წერის უნარების გაუმჯობესება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოლაძე, ანა (2017) ფაქტორები, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს საქართველოში სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ნდობის ხარისხზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოლაძე, გვანცა (2017) ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართული მასწავლებლების უწყვეტი პროფესიული განვითარების კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოლაძე, გიორგი (2017) ნეკრესის სამონასტრო ორგანიზაციის სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლებისა და ყოფა-ცხოვრების კვლევა არქეოლოგიური მონაცემების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგუაძე, ლევან (2017) ემოციასა და მორალურ განსჯას შორის დამოკიდებულების შესახებ ახდენენ თუ არა გავლენას პრობლემასთან დაუკავშირებელი ემოციები მორალურ განსჯაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გრიგალაშვილი, დემეტრე (2017) პოლიტიკურ ლიდერზე პერსონიფიცირებული პოლიტიკური პარტიები პოსტ- კომუნისტრურ ქვეყნებში (case study - მონტენეგრო, სერბეთი, ხორვატიადა საქართველო). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გრიგოლია, გიორგი (2017) ფსიქოსოციალური სერვისების ეფექტურობის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გულიაშვილი, მუხრან (2017) აკადემიური პერსონალის შესაძლო დემოტივაციის ფაქტორები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუჯეჯიანი, ანა (2017) სუიციდი კულტურაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავითიშვილი, სოფიო (2017) ევროპეიზაცია, როგორც მოდერნიზაციის მექანიზმი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავლიანიძე, ანა (2017) XIX საუკუნის საზოგადო მოღვაწეთა სახლ-მუზეუმების კულტურულ-ტურისტული პოტენციალი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დალაქიშვილი, სალომე (2017) ემოციების როლი ფემინისტურ ეპისტემოლოგიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დარდაგანიძე, თამარ (2017) არავერბალური ნიშნების სემანტიკური ტიპოლოგია და არავერბალური კომუნიკაციის მრავალასპექტური ფუნქციები (ინგლისურენოვანი მხატვრული ტექსტების საფუძველზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დარჩია, თეონა (2017) ყოველდღიური საქმიანობების მნიშვნელობა - ქრონიკულ ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა და პროფესიონალთა პერსპექტივა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დემეტრაშვილი, გვანცა (2017) პრობლემები და მეთოდურ-დიდაქტიკური რჩევები ლექსიკაზე მუშაობისას გერმანული ენის გაკვეთილზე საქართველოში. საბაზო საფეხურის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დვალიშვილი, ქეთი (2017) საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების გავლენა სახელმწიფოებრივ პოლიტიკაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დონაძე, გიორგი (2017) სუიციდის თემის გაშუქების ხარვეზები ქართულ მედიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დორეული, ლექსო (2017) ენა როგორც „უნივერსალური არქეოლოგიის“ სისტემა მიშელ ფუკოს „სიტყვებსა და საგნებში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დუაძე, ელისო და ბითაძე, შორენა და ხვედელიძე, თეონა (2017) როგორ გავაუმჯობესოთ მასწავლებელთა შორის თანამშრომლობა პრაქტიკული კვლევების მეშვეობით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დუშმანაშვილი, თამარ და შავერდაშვილი, ანა და ზურაბაშვილი, ქეთევან (2017) დისკუსია, როგორც სასწავლო მეთოდი და მასთან დაკავშირებული სირთულეები ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე IX-XII კლასში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ევსტაფიშვილი, ეკა (2017) სკოლის სოციალური მუშაობა და ინკლუზიური განათლება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ევტენკო, ქრისტინე (2017) “აკადემიურ მოსწრებასა და დეპრესიას შორის კავშირი მოზარდებში”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ერაძე, ლუკა (2017) ტექნოლოგიები უმაღლეს განათლებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ესებუა, სალომე (2017) იესო ქრისტეს სახე ისლამში ყურანისა და ჰადისების ანალიზის შუქზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაშაკიძე, ნანა (2017) „ტრავმული სტრესული აშლილობა, დეპრესია და დასწავლილი უმწეობის როლი ძალადობის მსხვერპლ ქალებში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაშაყმაძე, შოთა (2017) პროფესიული განათლების დუალური სისტემის პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერძაძე, დავით (2017) „უჩინარი“ ადამიანების, ერთ-ერთი ჯგუფის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები და ტრავმული გამოცდილება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზაზარაშვილი, სოფიო (2017) სპეციალური მასწავლებლების დისტანციური წვრთნა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა დავალებაში ჩართულობის დრის გაზრდის მიზნით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზალიკიანი, ზვიად (2017) სამოქალაქო რელიგია და მისი პერსპექტივები საქართველოში(1990-2012). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზამბახიძე, ლია (2017) მრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული საკითხების ინკლუზიური გაშუქება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში (გადაცემების - „მოამბე“ 20:00 საათზე და „რეალური სივრცე“ მიხედვით, საკვლევი პერიოდი 27.02.2017 – 28.05.17). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზარნაძე, ნინო და წიფურია, ეკატერინე და ნაჭყებია, რიტა (2017) რა გავლენას ახდენს სმენადაქვეითებულ მოსწავლეებში მშობლებისა და მასწავლებლების თანამშრომლობა მათ აკადემიურ მოსწრებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზედგინიძე, მარიამ (2017) მიგრაციული ტენდენციები, როგორც ევროკავშირის უსაფრთხოების გამოწვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზოიძე, ნათია (2017) იდენტობის როლი ინსტიტუტების ფორმირებაზე გარდამავალ პერიოდში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თაბუკაშვილი, არჩილ (2017) პროსოპოგრაფია და გვიანი შუა საუკუნეების საქართველოს სოციალური ისტორია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თეთრაული, ნინო (2017) არჩევნების ელექტრონული ფორმატი: მზაობა, გამოწვევები და მოსახლეობის განწყობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იაღანაშვილი, რუსუდან (2017) პურიტანიზმისა და ტრანსცენდენტალიზმის შეხვედრა ნათანიელ ჰოთორნის მეწამულ სიმბოლოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ივანიშვილი, მიხეილ (2017) წამადამოკიდებულთა სპეციალიზებული მკურნალობის პრობლემები საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში და მათი გადაჭრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ინწკირველი, ნათია (2017) ლორენს სტერნის სტილის ზოგიერთი თავისებურება და მისი ქართული თარგმანი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იობიძე, თინათინ (2017) ეთნიკური სოციალური მოძრაობები, პოლიტიკური პროცესების მამოძრავებელი ძალა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ირემაშვილი, ია და ლეკვეიშვილი, მარიამ (2017) ფასიანი მომსახურების შედარება საჯარო და კერძო სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალანდაძე, ნინო (2017) მოსმენის უნარ-ჩვევაზე მუშაობის პრობლემატიკა და მისი დაძლევის ხერხები გერმანული ენის გაკვეთილზე საქართველოში. დაწყებითი საფეხური. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კამკამიძე, დავით (2017) საბჭოთა თემატიკა ქართველი მოდერნისტი მწერლების შემოქმედებაში (მიხეილ ჯავახიშვილისა და კონსტანტინე გამსახურდიას რომანების მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, ანა (2017) ზემო იმერეთის ზედა პალეოლითის მიკროლითური ტექნოლოგიები ბონდის მღვიმის მასალების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, თეკლე (2017) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტის მიმდინარეობის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, ინგა (2017) მარკეტინგული კვლევის როლი და გავლენა კულტურის სფეროში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპატაძე, ნესტან და სტეფანიშვილი, ნათია და ხარატიშვილი, თამთა (2017) როგორ გავაუმჯობესოთ კათედრების კოლაბორაციის N175- ე საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კასრაძე, ვახტანგ (2017) ევროკავშირის პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში: გერმანულ-პოლონური გავლენები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კეკელიძე, გიორგი და ჭელიძე, თორნიკე (2017) ბულინგის შესახებ ცნობიერების ამაღლება საბაზო და საშუალო კლასების მოსწავლეებში თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კეშელავა, თამარ (2017) შპრიცებისა და ნემსების პროგრამით სარგებლობის კმაყოფილების კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვარაცხელია, თათია (2017) თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები და საქართველოს მუზეუმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკნაველიძე, მარიამ (2017) დიონისეს ხელახალი დაბადების საკითხი ადრეული ნიცშეს პერსპექტივიდან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოტრიკაძე, ნინო (2017) უცხო ქვეყანაში საცხოვრებლად გადასვლის სოციალური ისტორიის გავლენა აკულტურაციაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუპრაძე, თამთა (2017) ქართული ორთოგრაფიულ ჩვევათა ფორმირება ქართული ენის სწავლებისას არაქართულ სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუპრაძე, მედეა (2017) კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდების მშობლებთან მუშაობის მეთოდების დახვეწა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კურკუმული, მარი და ღვინიაშვილი, ეკა (2017) როგორ ზრდის გრაფიკული ორგანაიზერების გამოყენება სმენის შეზღუდვის მქონე მოსწავლეთა ცოდნის მიღებას ქართული ენის სწავლების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეკიშვილი, ქეთევან (2017) ოჯახის გაძლიერების პროგრამების განხორციელების თავისებურებები საქართველოს მაგალითზე: თანამონაწილეობითი კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლელაშვილი, ნინო (2017) მადამ ბოვარის ლიტერატურული სახის კინო ინტერპრეტაციები 30-იანი წლებიდან დღემდე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლელაძე, ანი (2017) არამატერიალური მოტივაციის მეთოდები საჯარო და კერძო დაწესებულებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეჟავა, როსტომი და არველაძე, ვალერი (2017) არარეგულირებული პროსტიტუცია საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომიძე, ლორენა (2017) დისკურსები 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ ქართული ნაციონალური იდენტობის კონტექსტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამაცაშვილი, თორნიკე (2017) ძილის გავლენა ვერბალურ დასწავლაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამისაშვილი, ნინო (2017) ტურისტული მეგზურის დისკურსის თავისებურებანი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამულაიძე, თამთა და ლაბარტყავა, ეკატერინე (2017) პიარის როლი და მნიშვნელობა საჯარო სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარაული, მარიამ (2017) გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაბინძურების წინააღმდეგ არსებული პოლიტიკის გამოწვევები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარკოზაშვილი, თამარ (2017) ფრანგულ-ქართული მედია დისკურსების შეპირისპირებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარკოზია, სალომე (2017) მტკვარ‐არაქსის კულტურის ძეგლები თბილისიდან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარტიაშვილი, თეა (2017) ტრავმის ექსპოზიცია და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამის მონაწილე ნარკოდამოკიდებულ პირებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარტიაშვილი, მარიამ (2017) ემპათიისა და სხვისი პერსპექტივის გაზიარების უნარები მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაღლაკელიძე, თამარ (2017) სტერეოტიპის შინაარსის მოდელი და მისი შემოწმება ქალებსა და მამაკაცებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭარაშვილი, გვანცა (2017) საარჩევნო ინჟინერია - პოლიტიკური კულტურის განმაპირობებელი (პოსტსაბჭოთა სივრცე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახარაძე, მელანო (2017) ოცნების ქალაქში მცხოვრები ქალების უსახლკარობის გამომწვევი მიზეზები და მათი პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახარაძე, ნათია და მაჭარაშვილი, ნინო (2017) როგორ განვავითაროთ დაწყებითი საფეხურის მე–6 კლასის მოსწავლეებში საქართველოს კულტურული მრავალფეროვნებისა და განსხვავებულობისადმი აღქმა და მიმღებლობა საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლებისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მგალობლიშვილი, თეონა (2017) ინტერკულტურული კომპეტენციის როლი ინგლისური ენის სახელმძღვანელოში (ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო საფეხურზე, მე-7 კლასი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მებონია, ანჟელა (2017) ავტორისეული წიაღსვლები როგორც ტექსტობრივი ფენომენი და მათი სემიოესთეტიკა სომერსეტ მოემის რომანში „მთვარე და ექვსპენიანი“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელაშვილი, ეკა (2017) ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების გამოყენება ბრენდების პოპულარიზაციისთვის კულტურის სფეროში საქართველოს მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელაძე, გიორგი (2017) მომლოცველობის სიმბოლური ანალიზისათვის აღმოსავლეთსა და დასავლეთში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეტრეველი, ელიზავეტა და ჭუმბურიძე, თინათინ და ლაბაძე, ქეთევან (2017) თბილისის მეტროს კომუნიკაციის სტრატეგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეფარიშვილი, ლიზიკო (2017) ვებ 2.0 ტექნოლოგიების გამოყენება კულტურის სფეროში საქართველოს მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მექვაბიშვილი, თამარ და გაბისონია, ელენე და ზარქუა, ანა (2017) მოდი თეატრში! ილიაუნის თეატრის ცნობადობის ამაღლება სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეყანწიშვილი, თათია (2017) განვითარების პოლიტიკა და ევროკავშირი - სუდანისა და კონგოს მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეჭურჭლიშვილი, გიორგი (2017) ეროვნული იდენტობის პრობლემები გვიანი შუა საუკუნეებისა და ადრეული ახალი ხანის ისტორიოგრაფიაში (დასავლეთ ევროპა, საქართველო). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქაძე, ქეთევან და ნებულიშვილი, სალომე და აბჟანდაძე, ნინო (2017) მულტიმედიის როლი ლიტერატურული ტექსტების გააზრებაში ქ.თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მე-11 კლასების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქელაძე, ხატია და ღუღუნიშვილი, თამარ და ყულოშვილი, ნინო (2017) მასწავლებელთა თანამშრომლობის გაუმჯობესება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოდებაძე, დიანა (2017) საჩუქრის ჩუქების პრაქტიკა მართმადიდებლურ ეკლესიაში (თბილისის წმ. ანტონ მარტყოფლის სახელობის ეკლესიის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოდებაძე, თამთა (2017) აფხაზთა სამეფოს აღმოსავლეთ საზღვრის ლოკალიზაციისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოლაშვილი, ქეთევან (2017) ადგილობრივი თვითმმართველობის მზადყოფნა „საჯარო სამსახურის შესახებ” ახალ კანონში შეფასების სისტემის შემოღებისთვის_სიტუაციური ანალიზი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მსხვილიძე, შორენა (2017) მეორე სმენაში სწავლების გავლენა დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეების სოციალიზაციის პროცესზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურადიანი, რუზანა (2017) თავაზიანობის გამოხატვის ვერბალური საშუალებები სასკოლო დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურაჩაშვილი, მარიამ და ლომიძე, ლიანა (2017) „საჯარო და კერძო სამსახურებში დასაქმებისა და ანაზღაურების შედარებითი ანალიზი გენდერულ ჭრილში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურუსიძე, თამარ (2017) ელექტრონული ჯანდაცვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მღებრიშვილი, ნათია (2017) საჯარო გამოსვლების თარგმნის სტრატეგიები (ინგლისურ-ქართული პარალელური ტექსტების მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მღებრიშვილი, ქეთევან (2017) თბილისში მცხოვრებ ბოშათა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პრობლემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მშვიდობაძე, თამარ (2017) უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გავლენა სწავლა/სწავლების ხარისხზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნათენაძე, ელენა (2017) აფხაზური და ქართული დისკურსი 1992-1993 წლების შეიარაღებული კონფლიქტის შესახებ მოწმეების ინტერვიუების ნარატიული ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნაროუშვილი, ვახტანგ (2017) უცხო ენის გავლენა სტრესული მოვლენის შეფასებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნასყიდაშვილი, მარიტა (2017) მშობელთა (დედა) ემოციური ინტელექტის კავშირი მოზარდთა შფოთვასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნაცვლიშვილი, თეონა (2017) სტილისტური ეკვივალენტობის პრობლემა ლიტერატურულ თარგმანში (ერნესტ ჰემინგუეის მოკლე მოთხრობებისა და მისი ქართული თარგმანების მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიკოლეიშვილი, ნინო (2017) სპეციალური განათლების პედაგოგების პროფესიული გადაწვა, მაინდფულნესი და ემოციური რეგულაციების სირთულეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნინიაშვილი, ლაშა (2017) ქალის როლი აზერბაიჯანულ თემში „ქალების ნარატივები“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნოზაძე, მარი (2017) ისლამური ტერორიზმი ახლო აღმოსავლეთში_ თანამედროვეობის გამოწვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოგანესიანი, სედა (2017) საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ლიტერატურული თარგმანის საკითხები (ჯ. სელინჯერის „თამაში ჭვავის ყანაში“ მასალაზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოთხოზორია, ვალერი (2017) ხელოვანი და ხელოვნების ქმნილება - ფსიქოანალიზში (ფროიდის „ლეონარდო და ვინჩის“ მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოთხოზორია, თეონა (2017) პოლიტიკური კინესიკის ზოგიერთი ასპექტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოჩიგავა, ანანო (2017) პოლიტიკური მარკეტინგი პოლიტიკური კომუნიკაციის სახეები 21-ე საუკუნეში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პავლიაშვილი, ნინო (2017) სასკოლო გრამატიკის სწავლების ზოგიერთი ასპექტი არაქართულ სკოლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაიჭაძე, ირინა (2017) ლეჩხუმში, ლაჯანურის ხეობის პოტენციალი და განვითარების სტრატეგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პეტრუზაშვილი, მარიამ (2017) ინტერკულტურულ განათლების სივრცე საქართველოს საშუალო სკოლებში და აზერბაიჯანელი მოსწავლეების ინტეგრაციის საკითხები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რაზმაძე, მალხაზ (2017) კულტურის სფეროს მართვის შესაძლებლობები და მათი პრობლემები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რაინაული, ანი (2017) ყურადღების დეფიციტისა და სტრესის კორელაცია ქალის ფიზიოლოგიური ციკლის ფაზებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რობაქიძე, თამარ (2017) ხარისხის ცნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სალამაძე, ლევან (2017) ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში ოპიოიდების მოხმარებიდან სტიმულატორების მოხმარებაზე გადასვლის ხელშემწყობი და თანმხლები ფაქტორების შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სალია, მაია (2017) ვიდეო გეიმერთა სუბკულტურა პოსტ-საბჭოთა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სახოკია, ნინო (2017) ქრისტიანობის გავრცელება დასავლეთ საქართველოში წერილობითი და არქეოლოგიური წყაროების მიხედვით (I-VI სს.). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიხარულიძე, ქეთევან (2017) ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალები : ზიანის შემცირების სერვისებით სარგებლობა, ბარიერები და საჭიროებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სოსელია, გვანცა (2017) ქართული ანბანის სხვადასხვა მეთოდით დასწავლა აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სტურუა, რუსუდან (2017) მშობლის მხრიდან ბავშვის ემოციური და ფუნქციური გათვალისწინება და ბავშვის ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის ძლიერი და სუსტი მხარეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუთიძე, გვანცა (2017) ანაზღაურების სისტემები საჯარო სამსახურში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტერაშვილი, მარიამ (2017) საკანონმდებლო აქტების ქართულიდან ინგლისურ ენაზე თარგმანის პრობლემა (კანონების ქართულ-ინგლისური პარალელური ტექსტების მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უგულავა, თამარ (2017) ეთნიკური უმცირესობები და მათი ინტეგრაციის საკითხი ქართულ საზოგადოებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უსანეთაშვილი, გიორგი (2017) ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო-პოლიტიკური მოვლენების გავლენა კავკასიის რეგიონზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უსენაშვილი, ნინო (2017) ემპათიის, მზრუნველობის პრინციპისა და რეზილიენსის ურთიერთმიმართება ქართველ მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფანცულაია, ნინო (2017) ხარისხის კონცეფცია დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ საექთნო კოლეჯში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფევაძე, შოთა (2017) პოლიტიკური ინსტიტუტები და სამოქალაქო ნდობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფერაძე, დიანა (2017) უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში აზერბაიჯანელი სტუდენტების ინტეგრაციის საკითხების კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფილაური, მარიამ (2017) SOS ბავშვთა სოფლის კონცეფციის პრაქტიკული შეფასება ფოტოვოისის მეთოდის გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფილიშვილი, მაკა (2017) ლაპარაკის უნარ-ჩვევაზე მუშაობის პრობლემები გერმანული ენის გაკვეთილზე საბაზო საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფირცხალავა, ნინო და მაზიაშვილი, თამარ (2017) თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის როლი ქალაქის კულტურული ცხოვრების განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფუტკარაძე, გიორგი (2017) ბავშვთა საკითხების გაშუქება ნაციონალური ტელევიზიების ეთერში (საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის, ტელეკომპანია „იმედისა“ და ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის მიხედვით) საკვლევი პერიოდი: 01.01.2017 – 31.05.2017. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფხაკაძე, ქეთევან (2017) DCFTA ს გავლენა ეკონომიკაზე, საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქადეიშვილი, ვიქტორია (2017) მხატვრული ტექსტის ემოციური სივრცე და ემოციების გამომხატველი ენობრივი საშუალებები (ს.მოემის „თეატრის“ საფუძველზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქავთარაძე, მადონა (2017) მარკეტინგული სტრატეგიები თანამედროვე განათლებაში (საქართველოს სამი უნივერსიტეტის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქანთარია, ირაკლი და გვასალია, გიგა (2017) ნარკოპოლიტიკის გამოწვევები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქარდავა, ნადია (2017) პოლიტიკური დისკურსი და თარგმანი (ინტერვიუების ინგლისურ-ქართული პარალელური ტექსტების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქარჩავა, სალომე (2017) სარეკლამო ტექსტების პრაგმასტილისტიკური ასპექტები ქართულ და ინგლისურენოვანი ღვინის რეკლამების საფუძველზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქებაძე, თამარ და სვანიძე, მედეა და გოგინაშვილი, გიგა (2017) როგორ აისახება დირექტორთა მმართველობის სტილი თანამშრომელთა კმაყოფილებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქებულაძე, მარიამ და ბიბილაშვილი, სოფიკო და ჯადუგიშვილი, სოფიო (2017) დაწყებით საფეხურზე მოზარდების სააზროვნო უნარების გაუმჯობესება მაღალკლასელი მოსწავლეების დახმარებით ქალაქ რუსთავის 23-ე საჯარო სკოლის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქველაძე, თეკლე (2017) ლირიკული გმირის ტრანსფორმაციები ქართულ ფემინისტურ პოეზიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქვრივიშვილი, ეკა (2017) იაპონური კულტურა ამელი ნოტომის რომანში „კრძალვითა და ცახცახით― (ქართულ-რუსული თარგმანების შეპირისპირებითი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქიტესაშვილი, თამარ და დარჩიაშვილი, ეკატერინე (2017) „მეგობართა წრის“ გავლენა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის რთულ ქცევაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქოქიაშვილი, თამარ (2017) განვითარებული შუა საუკუნეების არქეოლოგიური ქსოვილების კოლექცია მდ. ხრამის ხეობის გამოქვაბული კომპლექსებიდან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქუთელია, ლიკა (2017) გემბლინგის პრობლემის შესწავლა საქართველოს დევნილთა პოპულაციის ორ თემში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქურიძე, ვერიკო და ქართველიშვილი, ქეთევან და ფირცხალავა, თამარ (2017) თანამშრომლობითი ხარისხის გაუმჯობესება სსიპ ქალაქ თბილისის №98 საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქურხული, ცირა და ცუცქირიძე, ნინო და ტუფურია, სტელა (2017) ბავშვთა რთული ქცევის გაუმჯობესება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღამბაშიძე, მარიამ (2017) ქართველი და მიგრანტი სტუდენტების ინტერკულტურული მგრძნობელობის ხარისხი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღოღელიანი, მარიამ (2017) დისოციაციური აშლილობების განვითარების მიზეზები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყურაშვილი, ნინო (2017) ქალი რეჟისორების როლი 21-ე საუკუნის ქართულ კინოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შაიშმელაშვილი, თინათინ (2017) საერთაშორისო დოკუმენტების ენობრივი თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შაიშმელაშვილი, ქეთევან (2017) მოსწავლეთა გამოკითხვა, როგორც სკოლის თვითშეფასების ინსტრუმენტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შამუგია, ლანა (2017) სამოსი ანტიკური პერიოდის საქართველოში (წერილობითი და არქეოლოგიური წყაროების მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შენგელია, ბესო (2017) ნავთობის როლი სახელმწიფოს ეთნო-პოლიტიკაში, Case Study ნიგერია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შველიძე, თამთა (2017) მხედველობის შეზღუდვის მქონე მოსწავლეთა ძირითადი გამოწვევები საკლასო აქტივობებში თანამონაწილეობისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შონია, ბელა (2017) სოციალური თემატიკა ილმაზ გიუნეის კინემატოგრაფში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შონია, გიორგი (2017) მე-20 საუკუნის დასასრულისა და 21-ე საუკუნის დასაწყისის ქართული სოციალური პოეზია და ამერიკული სოციალური პოეზიის ტრადიციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაგუნავა, ანა (2017) აფრიკატიზაცია თანამედროვე ქართულ ენაში (ფონეტიკური პროცესის კომპიუტერული ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაფიჩაძე, გურამ (2017) 2012 და 2016 წლების საპარლამენტო არჩევნების პოლიტიკური სუბიექტების წინასაარჩვნო პროგრამების ანალიზი. რა იწვევს ცვლილებებებს? სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაჩუა, მარიამ (2017) ტურიზმთან დაკავშირებული ტექსტების თარგმნის სტრატეგიები (ქართულ-ინგლისური პარალელური ტექსტების მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩინჩალაძე, ინგა (2017) არაფორმალური განათლების მნიშვნელობა ფიზიკის სწავლების პროცესში-საუნივერსიტეტო ლაბორატორიის როლი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიჩუა, მარიამ (2017) პარტნიორის მიმართ მიჯაჭვულობა ზრდასრულობაში და მასში მონაწილე ცვლადები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხაიძე, ნინო (2017) თანემედროვე თეატრის მართვის ფორმები, პრობლემები და პერსექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცერცვაძე, ნატო (2017) ელექტრონული რესურსების გამოყენება ალგებრის თემატიკის ზოგიერთი საკითხის სწავლებისას (კვადრატული ფუნქცია). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცირამუა, თორნიკე (2017) დასავლეთ ბალკანეთი ევროპისა და რუსეთის გასაყარზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცისკარიშვილი, ნიკოლოზ (2017) სამყაროს შექმნის პლატონური და ნეოპლატონური კონცეფციის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ციხელაშვილი, მიხეილ (2017) ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა და მასზე საქართველოს წარდგინების შესაძლებლობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცომაია, სალომე (2017) საერთაშორისო ორგანიზაციების ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნის თავისებურება (ევროკავშირისა და გაეროს რეზოლუციების და მათი ქართული თარგმანების მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცხოვრებაშვილი, მარიამ (2017) 1992-1993 წლების ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული კონფლიქტის ანალიზი 1993 წლის ქართულ პრესაში (შეფასებები, მოსაზრებები, სიმბოლოები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძაბახიძე, ნინო და იასაღაშვილი, ლია და გიუნაშვილი, ნინო (2017) როგორ გავაუმჯობესოთ მასწავლებელთა თანამშრომლობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წერედიანი, მაია (2017) არაბული გავლენის პარალელური ძიებანი ქართულსა და ესპანურ ენებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წერეთელი, დავით (2017) წარმოდგენა და ფინალობის ანალიტიკა ფუკოს ეპისტემოლოგიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წერეთელი, ნატა და გრიგალაშვილი, თამარ და კვინიკაძე, მარიამ (2017) უკუკავშირის როლი წერის უნარ–ჩვევის განვითარებისას ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებით საფეხურზე (ინგლისური ენის მასალაზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიტაიშვილი, ანანო (2017) უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: უცხოელ სტუდენტთა მოზიდვის სტრატეგიები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წულაია, მარიამ (2017) ნაწილაკები ენის ლექსიკურ-სემანტიკურ სისტემაში (მეგრული ენის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წულაია, ნინო (2017) ცოცხალი/არაცოცხალი კატეგორიის ლექსიკური გამოხატვა მეგრულში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიღლაძე, სოფიკო და შავშიშვილი, გვანცა (2017) მასალის ათვისების თავისებურებები ბილინგურ ბავშვებთან სწავლების დაწყებით საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭკუასელი, დავით (2017) საქართველო და აზერბაიჯანი 1918-1920: პოლიტიკურ-ეკონომიკური პარტნიორობის რაციონალური არჩევანი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭყოიძე, თამარ (2017) ინტერმედიალური ელემენტები ზაზა ბურჭულაძის რომანში სიმფსონები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხევსურიანი, ციცინო (2017) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 1+4 პროგრამის ფარგლებში არაქართულენოვანი სტუდენტების მიერ სწავლა-სწავლების შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხვადაგიანი, ნათია (2017) სტერეოტიპის შინაარსის მოდელი და ასაკობრივი ჯგუფები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხვედელიძე, თამარ (2017) ბავშვთა ფსიქიატრიის გამოწვევების კვლევა საქართველოში: შემთხვევების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხოსიტაშვილი, თამარ და ჩიქოვანი, ელენე და უნდილაშვილი, ნეკა (2017) ვიდეოს როლი კულტურული ასპექტების სწავლებისას (ინგლისური ენის მასალაზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუნდაძე, სალომე (2017) გარემოსდაცვითი ქცევა და სხვისი პერსპექტივის გაზიარება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხურცილავა, ლიკა (2017) ჰომეროსის „ოდისეას“ რეცეფცია ინგლისურენოვან ლიტერატურაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუფენია, ნანა და რაზმაძე, თამარ (2017) სამოქალაქო ინტეგრაციის გაძლიერება ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ახალქალაქის რეგიონულ სასწავლო ცენტრში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვილი, ბაჩანა (2017) საქართველოში, გლობალური ფონდის მეთადონის ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამებში არსებული სამედიცინო და ფსიქო- სოციალური რეაბილიტაციის სერვისების კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯალაღონია, ხატია (2017) „ისლამური სახელმწიფო“ და გამოწვევები მსოფლიო უსაფრთხოებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯალიაშვილი, ბარბარე (2017) გენდერული დისკურსის თავისებურებები თანამედროვე ქართულ მოთხრობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანაშვილი, თორნიკე და მურადაშვილი, ანი (2017) მოზარდებს შორის კრიმინალი: ა.შ.შ.-სა და საქართველოს შედარება, გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანიაშვილი, მარიამ (2017) დიფერენცირებული მიდგომა მოსმენის უნარ-ჩვევის განვითარებისას (ინგლისური ენის მასალაზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანჯღავა, ამირან (2017) იუმორი პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაფარიძე, ციცინო (2017) გლობალიზაციის გავლენა თანამედროვე ქართულ ეკონომიკურ ტერმინოლოგიაზე (უახლესი (2015-2017 წ.) პერიოდის ონლაინ მედიის მასალის საფუძველზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯახველაძე, მარიამ (2017) ADHD-ის სიმპტომები და ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის ხარისხი სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაჯანიძე, საბა (2017) შეფუთვის ნარჩენების მართვის სასურველი სქემა საქართველოსთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიქურაშვილი, მაია (2017) ფსიქოსოციალური ადაპტაცია საჯარო სკოლის მასწავლებლებსა და სპეციალურ მასწავლებლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯორბენაძე, გიორგი (2017) სახიფათო მეთოდები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Sun Jun 17 08:36:21 2018 PDT.