აკად. ერთეულებით ობიექტები "Faculties/Schools > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2013

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | D | G | K | L | M | S | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 65.

A

Aprasidze, David და Atilgan, Canan (2013) End to an Era. Transfer of Power in Georgia. KAS International Reports (12). С. 69-88. ISSN 0177-7521

B

Blauvelt, Timothy (2013) "Endurance of the Imperial Tongue: The Russian Language in Contemporary Georgia". Central Asian Survey, 32 (2). С. 189-209. ISSN 0263-4937

Bregvadze, Tamar (2013) Higher Education and Employment in Georgia. OSGF, EPPM.

Bregvadze, Tamar და Jokić, Boris (2013) Characteristics of formal education systems and the decision concerning the use of private tutoring services. In: merging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia. NEPC, Zagreb, Croatia, С. 71-115. ISBN 978-953-57241-1-7

D

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2013) Ecriture au féminin/Ecriture au masculin » ou ECRITURE : « Vibration de DEUX au centre de UN". In: XXVII Congrès mondial du CIEF (Conseil international d’Etudes Francophones): Karay de l'inter/transculturel : heurts et bonheurs, 09.06.2013-16.06.2013, Ile Maurice. (არ გამოქვეყნებულა)

G

Gigineishvili, Levan (2013) Eros in Theology of Ioane Petritsi and Shota Rustaveli. STUDIA PATRISTICA VOL. LVIII.

K

Kapanadze, Marika და Markic, Silvjia (2013) A Broad View on Georgian Science Teachers´ and Science Student Teachers` Beliefs about Teaching and Learning. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 9 (2). С. 143-154. ISSN 1305-8223

Kavelashvili , Teo (2013) test. test. (არ გამოქვეყნებულა)

Kirvalidze, Nino (2013) Syntactic-Stylistic Aspect of Teaching English Narrative Texts at Higher Schools. Proceedings of EDULEARN13 - 5th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain). С. 4027-4033. ISSN 978-84-616-3822-2

Kirvalidze, Nino (2013) Theoretical Course of English Grammar. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

Kupatadze, Ketevan (2013) HOW TO MAKE LESSONS OF CHEMISTRY MORE UNDERSTENDING AND EASY (ON AN EXAMPLE OF CONCRETE PROGRAM). PERIÓDICO Tchê Química, 10 (19). С. 24-30. ISSN ISSN 2179-0302

Kupatadze, Ketevan (2013) The history of chemistry in the service of chemistry education. In: iCHSTM 2013, 21-28 ივლისი, 2013, მანჩესტერი, ინგლისი.

Kupatadze, Ketevan და Gverdtsiteli, Mikhael (2013) Mathematical-Chemical Investigation of Arsenic (III)Halides Within The Scope Of ANB-Matrices Method. მაცნე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ქიმიის სერია, 39 (3-4). ISSN 0132-6074

Kutateladze, Tamara / T. და Gabriadze, Inga / I. და Datukishvili, Nelly / N. და Karseladze, Marina / M. და Zaalishvili , Tengiz / T. (2013) Screening of genetically modified plants by duplex PCR. Annals of Agrarian Science, 11 (1). С. 76-79. ISSN 1512-1887

Kutateladze, Tamara / T. და Gabriadze, Inga / I. და Vishnepolsky, Boris / B. და Karseladze, Marina / M. და Datukishvili, Nelly / N. (2013) Development of triplex PCR for simultaneous detection of maize, wheat and soybean. Food Control, 34 (2). С. 698-702. ISSN 0956-7135

L

Lashkhia, Maka/M (2013) From the consciousness of the imagination to the consciousness of the freedom (Jean-Paul Sartre, Imagination-1936; Situation X, 1976). Les actes du colloque "Première œuvre". (პროცესშია)

Lashkhia, Maka/M (2013) Internationale wissenschaftliche Kooperation als Motor nachhaltiger Entwicklung im Kaukasus. In: Internationale wissenschaftliche Kooperation als Motor nachhaltiger Entwicklung im Kaukasus, 10-11 ოქტომბერი, 2013 წელი, სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი. (არ გამოქვეყნებულა)

Lobzhanidze , Sofiko (2013) The traditional tolerance, its recovery efforts and resources. In: Proceedings Of III International Congress Of Caucasiologists. Tbilisi State University. ISBN 978-9941-13-309-1

Luarsabishvili, Vladimer (2013) EXILIO RUSO INTERIOR EN LA RUSIA LENINISTA: EL CASO DE FIÓDOR SOLOGÚB. Historia Actual Online (31). С. 41-51. ISSN 1696-2060

Luarsabishvili, Vladimer (2013) LITERATURA ECTÓPICA Y LITERATURA DE EXILIO: APUNTES TEÓRICOS. Castilla. Estudios de Literatura (4). С. 19-38. ISSN 1989-7383

Luarsabishvili, Vladimer (2013) NUEVO TI PO DE I NTERTEXTUALI DAD: ¿QUÉ ES EL I NTERTEXTO DE ÉPOCA? EL PAPEL DEL I NTERTEXTO DE ÉPOCA EN EL PROCESO DE TRADUCCIÓN. TONOS DIGITAL, REVISTA DE ESTUDIOS FILOLÓGICOS (24). С. 1-19. ISSN 1577-6921

M

Makharoblidze, Tamar (2013) BASIC GEORGIAN (2nd Edition). LINCOM. EUROPA Germany.

Makharoblidze, Tamar (2013) The Category of Version in Georgian Sign Language. ვერსიის კატეგორია ქართულ ჟესტურ ენაში. . კადმოსი ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი. (5.2013).

S

Solomonia, Revaz და Gogichaishvili, Nana და Nozadze, Maia და Lepsveridze, Eka და Dzneladze, David და Kiguradze, Tamar (2013) Myo-inositol treatment and GABA-A receptor subunit changes after kainate-induced status epilepticus. Cell Mol Neurobiol., 33 (1). С. 119-127.

Solomonia, Revaz და Lepsveridze, Eka და Kiguradze, Tamar და Nozadze, Maia (2013) Inositols and epilepsy. In: Inositol Synthesis, Functions and Clinical implications. NOVA BIOMEDICAL, New York, С. 105-127.

Surguladze, Simon (2013) Bibliography. various.

ანდღულაძე, ნათია და ბრეგვაძე, თამარ და აფხაზავა, რევაზ (2013) უმაღლესი განათლების უკუგება საქართველოში. EPPM/G-Pac.

ბუხრაშვილი, პაატა (2013) საქართველოს ეთნოგრაფიული ლექსიკონი (მონაცემთა ბაზა). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოხტურიშვილი, მზაღო/მზაღვე (2013) ღვთიური და სამოქალაქო სამართლის კონცეპტები უმბერტო ეკოს რომანში „ვარდის სახელი“. შედარებითი ლიტერატურის კრებული (1). С. 523-541.

დოხტურიშვილი, მზაღო/მზაღვე (2013) ღვთიური და საერო სამართალი უმბერტო ეკოს რომანში ”ვარდის სახელი”. შედარებითი ლიტერატურის კრებული 1. С. 523-542.

დოხტურიშვილი, მზაღო/მზაღვე (2013) ლიტერარურული ნაწარმოები და მწერლის იდენტობა. In: შედარებითი ლიტერატურის IV საერთაშორისო კონფერენცია: ”იდენტობების ტრანსფორმირება : კულტურული იდენტობები და თანამედროვე ევროპა”, 2013, თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (არ გამოქვეყნებულა)

ვერულავა, თენგიზ (2013) ქონების დაზღვევა. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2013) დაზღვევის ისტორია. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

ვერულავა, თენგიზ (2013) რისკის ცნება. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

ვერულავა, თენგიზ (2013) რისკის მართვა. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

თევდორაძე, ნინო (2013) Stream of Consciousness as a Narrative Text: Linguistic Aspects and the Problems of Interpretation. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი (2 (46)). С. 174-177. ISSN 1512-0333

კაპანაძე, მარიკა და ბუთხუზი , თინათინ და პაპავა , იური და სლოვინსკი, ეკატერინე და ელერდაშვილი, თეა და მეტრეველი , ნანა და ოქრუაშვილი, ეთერ და მაჭავარიანი, ლამარა და ვარაზაშვილი, მანანა და ზიბზიბაძე, მაია და საღინაძე, ნათია და ხიდეშელი, ზურაბ (2013) საბუნებისმეტყველო სასკოლო ექსპერიმენტების გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის, VII - XI კლასები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.

კიკილაშვილი, ვლადიმერი (2013) საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული კავკასიოლოგიური ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეეკა.

კიკილაშვილი, ვლადიმერი და ალექსეევი, მიეხეილი (2013) კავკასიურ ენათა ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია. კავკასიოლოგია . საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეეკა, თბილისი.

კუპატაძე, ქეთევან და გვერდწითელი, მიხეილ (2013) საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. Georgia Chemical Journal, 13 (2). С. 38-40. ISSN 1512-0686

კუპატაძე, ქეთევან და გვერდწითელი, მიხეილ (2013) V A ჯგუფის ელემენტების ჰიდრიდების მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევა. Georgia Chemical Journal, 13 (2). С. 40-42. ISSN 1512-0686

ლაშხია, მაკა/მ (2013) ეროსი როგორც ფილოსოფიური შემეცნების საწყისი და გზა სამართლიანობისაკენ. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაშხია, მაკა/მ (2013) თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები პლატონიდან ჰაიდეგერის ჩათვლით. კადმოსი, 5. С. 313-331.

ლაშხია, მაკა/მ (2013) ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. I ლექცია. III ნაწილი. სოკრატემდელი ფილოსოფია: ელეატური მეტაფიზიკა. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101. [ვიდეო]

ლაშხია, მაკა/მ (2013) კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია V, ნაწილი I. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114. [ვიდეო]

მალაზონია, დავით და მამუკელაშვილი, ნაირა (2013) ისტორიის სახელმძღვანელო მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებისათვის. 2013 წ. სახელმძღვანელო, 1 . „საქართველოს მაცნე“, თბილისი. ISBN 978-9941-16-374-6

საძაგლიშვილი, შორენა (2013) საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ მუშაკთა მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი პირველი სტუდენტური კონფერენცია სოციალურ მუშაობაში „სოციალური მუშაობა 21-ე საუკუნის საქართველოში“ 19 მარტი, 2013 წელი. In: პირველი სტუდენტური კონფერენცია სოციალურ მუშაობაში „სოციალური მუშაობა 21-ე საუკუნის საქართველოში“, თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცაგარელი, ლევან (2013) ომის შემდგომი ხანის ლიტერატურა. In: 10 საჯარო ლექცია გერმანულ ლიტერატურაზე, ეროვნული ბიბლიოთეკა. (არ გამოქვეყნებულა)

ცაგარელი, ლევან (2013) გერმანულენოვანი სოც.რეალიზმი. In: 10 საჯარო ლექცია გერმანულ ლიტერატურაზე, ეროვნული ბიბლიოთეკა. (არ გამოქვეყნებულა)

ცაგარელი, ლევან (2013) გერმანულენოვანი ლიტერატურა სტუდენტური მოძრაობის წლებში. In: 10 საჯარო ლექცია გერმანულ ლიტერატურაზე, ეროვნული ბიბლიოთეკა. (არ გამოქვეყნებულა)

ცაგარელი, ლევან (2013) ზომბირებასა და ემანსიპაციას შორის. განათლების სისტემის ზოგიერთი თავისებურება თანამედროვე საქართველოში. In: საინიციატივო ჯგუფის მიერ izone გამართული საჯარო დისკუსია თემაზე - განათლების პოლიტიკა, 16.11.2013, ქუთაისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცაგარელი, ლევან (2013) გარდატეხის ხანის ლიტერატურა. In: 10 საჯარო ლექცია გერმანულ ლიტერატურაზე, ეროვნული ბიბლიოთეკა. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭიაბრიშვილი, ნინო (2013) როგორ ვისწავლოთ შეცდომებზე. ელექტრონული ჟურნალი "მასწავლებელი".

ჭიაბრიშვილი, ნინო და პეტრიაშვილი, იზაბელა (2013) The ways of intercultural communication to promote multicultural education in Georgia. In: The European Conference on Education, 2013 წლის 11–14 ივლისი, ქ. ბრაიტონი, დიდი ბრიტანეთი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭიაბრიშვილი, ნინო და ჭიაბრიშვილი, ქეთევანი და გახელაძე, გიორგი (2013) ინტერესის როლი სამოქალაქო განათლების სწავლებისას. ვისწავლოთ და ვასწავლოთ კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება. С. 85-101.

ჯაში, მარინა (2013) Die politische Fachsprache in der Dolmetscherausbildung. საერთაშორისო კონფერენცია „გერმანული დარგობრივი ენების თეორია და პრაქტიკა საქართველოში“. С. 248-253. ISSN ISBN 97844450420

ჯაში, ქეთევანი (2013) La Traduction d’une théorie du français vers le géorgien. Le Linguiste (5). ISSN 2251-970X

ჯაში, ქეთევანი (2013) La typologie des argots français et géorgien. Le Linguiste (6). ISSN 2251-970X

ჯაში, ქეთევანი (2013) Le Linguiste, Revue Internationale en Sciences du Langage, რედაქტორი და კოორდინატორი. Maison des Langues et des Cultures françaises en Iran, ირანი.

ჯაში, ქეთევანი (2013) Le Linguiste, Revue Internationale en Sciences du Langage, რედაქტორი და კოორდინატორი. Maison des Langues et des Cultures françaises en Iran, ირანი.

ჯაში, ქეთევანი (2013) Le Linguiste, Revue Internationale en Sciences du Langage, რედაქტორი და კოორდინატორი. Maison des Langues et des Cultures françaises en Iran, ირანი.

ჯაში, ქეთევანი (2013) Le Linguiste, Revue Internationale en Sciences du Langage, რედაქტორი და კოორდინატორი. Maison des Langues et des Cultures françaises en Iran, ირანი.

ჯაში, ქეთევანი (2013) Le rôle de la TIT en Traductologie. Le Linguiste (4). ISSN 2251-970X

ჯაში, ქეთევანი (2013) მარიან ლედერერი,თარგმანი-ინტერპრეტაციული მოდელი, თარგმანი ფრანგულიდან, მთარგმნელი ქეთევან ჯაში Marianne Lederer, La traduction aujourd'hui-Le modèle interprétatif, traductrice-Ketevan Djachy. მწიგნობარი, წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, თბილისი. ISBN 978-9941-424-93-9

ჯაში, ქეთევანი და ლომია, ნანა (2013) Interjection as Inseparable Part of Discourse and a Method of Expression of Emotions (იტალიურ ენაზე). Settentrione, 25. С. 109-117. ISSN 1237-9964

ეს სია შეიქმნა: Tue Jun 19 12:43:00 2018 PDT.