ობიექტების წლებით 2003

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | D | K | L | M | S | T | Z | А | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 60.

A

Akhalkatsi, Maia და Kimeridze, Mariam და Künkele, Siegfried და Lorenz, Richard და Mosulishvili, Marine (2003) Diversity and conservation of Georgian orchids. პროექტის ანგარიში. Calamus, CGS Ltd., Tbilisi, Georgia.

Aprasidze, David (2003) Die Außen- und Sicherheitspolitik Georgiens: Zur Rolle kleiner und schwacher Staaten in der neuen europäischen Friedensordnung. სხვა. Nomos Verlag.

B

Berishvili, E და Liponava , E და Kochlavashvili, N და Kalandarishvili, K და Benashvili, L და Gupta, S და Kakabadze, Zurab (2003) Heterotopic auxiliary liver in an isolated and vascularized segment of the small intestine in rats. Transplantation, 75 (11). С. 1827-1832.

Blauvelt, Timothy (2003) Military Mobilization and National Identity in the Soviet Union. War & Society , 21 (1). С. 41-62. ISSN 2042-4345

D

Doborjginidze, Nino (2003) Das Problem der Bibelübersetzung und seine Bedeutung für die Entwicklung der georgischen Sprache im christlichen Mittelalter. Caucasica Oldenburgensia 1.

K

Kachakhidze, M. და Kachakhidze, N. და Kiladze, R. და Kukhianidze, V. და Ramishvili, G. (2003) Relatively small earthquakes of Javakheti Highland as the precursors of large earthquakes occuring in the Caucasus. Natural Hazards and Earth System Science, 3 (3/4). С. 165-170.

Kotetishvili, M და Stine , OC და Chen , Y და Kreger, A და Sulakvelidze, A და Sozhamannan, S და Morris, JG Jr (2003) Multilocus sequence typing has better discriminatory ability for typing Vibrio cholerae than does pulsed-field gel electrophoresis and provides a measure of phylogenetic relatedness. J Clin Microbiol.

L

Li, M და Kotetishvili, M და Chen , Y და Sozhamannan, S (2003) Comparative genomic analyses of the vibrio pathogenicity island and cholera toxin prophage regions in nonepidemic serogroup strains of Vibrio cholerae. Appl Environ Microbiol.

M

Manjavidze, Nino (2003) On the Riemann - Hilbert-Poincare Problem for Analytic Functions on a cut plane. Bull. Georg. Acad. Sci., 168 (3). С. 441-444.

Manjavidze, Nino (2003) The Riemann - Hilbert boundary value problem on a cut plane. Topics in Analysis and its Application, 187. С. 83-90.

Metreveli, Nunu და Jariashvili, K და Namicheishvili, J და Mrevlishvili, G (2003) The Influence of UV Irradiation on Collagen in the Presence of Vitamin C. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 168 (3). С. 546-548. ISSN 0132 – 1447

Mukhigulashvili, Sulkhan (2003) On two-point boundary value problems for two-dimensional differential systems with singularities. Georgian mathematicak journal.

S

Shanshiashvili, Lali და Suknidze, N.Ch. და Machaidze, G.G. და Mikeladze, D.G. და Ramsden, J.J. (2003) Adhesion and clustering of charge isomers of myelin basic protein at model myelin membranesq. Archives of Biochemistry and Biophysics , 419 . С. 170-177.

Simonia, Irakli და Simonia, Tsitsino (2003) Triton Surface Evolution. Astronomical and Astrophysical Transactions, 22 (1). С. 55-58.

T

Tavkhelidze A. (2003) Method for increasing emission through a potential barrier. US patent 6,531,703.

Tushabramishvili, Nikolaz და Adler, Daniel და Bar-Yosef, Ofer და Belfer-Cohen, Anna (2003) Current Middle & Upper Palaeolithic Research in the Southern Caucasus. Antiquity, 077 (295). С. 294-295.

Z

Zedania, Giga (2003) "სურამის ციხე": ინტერპრეტაციისათვის. Academia (4).

Zedania, Giga (2003) ლ. ვიგტენშტაინის "ფილოსოფიური გამოკვლევები": შესავალი. ლუდვიგ ვიგენშტაინი. ფილოსოფიური გამოკვლევები.

Zedania, Giga (2003) არა-სხვის კუზელისეული ცნება. ფილოსოფიური რეფლექსიები, 2.

А

Анчабадзе, Георгий (2003) По поводу необоснонванных критических замечаний (ответ гг. танкиеву А.Х. и Сампиеву И.М.). ანალები / Analebi (2). С. 57-61.

ავალიანი, თემურ (2003) მოტივირებისა და ეკვივალენტობის პრობლემები არამონათესავე ენებში (ქართული და რუსული ფიტონიმიის მაგალითზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბაბუხადია, მერაბ (2003) ნ.ი. მარის ლინგვისტური მოძღვრება და ენათა ტიპოლოგია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბაყაშვილი, მზია (2003) დევ-კერპები აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის მითოლოგიურ გადმოცემებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბუხრაშვილი, პაატა (2003) საცხოვრისის ფენომენის ადგილის განსაზღვრისათვის. ამირანი.

ბუხრაშვილი, პაატა (2003) ეთნოგენეტური ხასიათის კვლევებში ინტერდისციპლინარული მიდგომის შესახებ. ქუთაისური საუბრები (9). С. 35-38.

ბუხრაშვილი, პაატა და თუითი, ქევინ და დოლიძე, რომან (2003) ხევისბერი. ამირანი (7). С. 226-241. ISSN 1512-0449

გარდავაძე, დარეჯან (2003) უზრიული ღაზალი და გადმოცემები უზრიელ პოეტთა შესახებ. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გოცირიძე, რუსუდან (2003) სპეციალური ტექსტების დამოუკიდებელი კითხვის უნარ-ჩვევათა სრულყოფა კომპიუტერის საშუალებით ტექნიკურ უმაღლეს სასწავლებელში (ინგლისური ენის მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ვერულავა, თენგიზ (2003) ჯანდაცვის ეკონომიკა. საარი, თბილისი. ISBN 99928-39-85-6

ზარიძე, ხვთისო (2003) "ვეფხისტყაოსნის" კომპოზიცია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2003) ძალაუფლების დაბრუნება. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბილისი.

თუმანიშვილი, გიორგი გ. (2003) საქორწინო კონტრაქტი, როგორც მეუღლეთა შორის არსებული ქონებრივი ურთიერთობის რეგულირების ერთ-ერთი საფუძველი Marriage contract, as one of the Regulating Bases of Property Relation Existing Between Spouses. სამართალი (4-5). С. 46-52. ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2003) About Some Issues Related to Contract of Marriage (International Aspect and Domestic Law of Several Foreign Countries საქორწინო კონტრაქტის ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით საეთაშორისო და რამდენიმე უცხო ქვეყნის შიდასახელმწიფოებრივ სივრცეში. სამართალი (8). С. 35-41. ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2003) „მეუღლეთა საერთო თანაზიარი საკუთრება და საქორწინო კონტრაქტი სახელმწიფო მიწის გასხვისების წესთან მიმართებაში /საერთაშორისო კერძო სამართლის ასპექტი/ “Common Property of Spouses and Nuptial Contract in connection with Alienation of State Land” (Aspect of International Private Law). სამართალი (6-7). С. 39-42. ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2003) საქორწინო კონტრაქტი, როგორც მეუღლეთა შორის არსებული ქონებრივი ურთიერთობის რეგულირების ერთ-ერთი საფუძცელი Marriage Contract, as one of the Regulating Bases of Property Relation Existing Between Spouses 1. სამართალი (4-5). С. 46-52. ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2003) The Problem of Consolidation Marriage Contract Institute in Georgia საქორწინო კონტრაქტის ინსტიტუტის დამკვიდრების პრობლემა საქართველოში. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი. Soros Educational Journal (3). С. 4-11.

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2003) Reservation about the matrimonial treason as the part of marriage contract დათქმა ცოლ-ქმრული ღალატის შესახებ, როგორც საქორწინო ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილი. სამართალი (3). С. 36-38. ISSN 0868-4537

კალანდაძე, ნინო (2003) ლირიკა ნიზამის შემოქმედებაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლორთქიფანიძე, ლია (2003) გრიგოლ რობაქიძის მხატვრული აზროვნების საკითხები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მალაზონია, დავით (2003) „კავკასიის საცენზურო კომიტეტის შემზღუდველი საქმიანობა - ისტორიული და ეროვნულ-პოლიტიკური ხასიათის წერილების აკრძალვა. „საისტორიო მოამბე“ (75-76). С. 89-93.

მალაზონია, დავით (2003) თბილისის საეკლესიო მუზეუმი - ისტორიული კვლევის უმნოშვნელოვანესი კერა. ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები (8). С. 158-164.

მალაზონია, დავით (2003) Воросы всемирной истории в публицистическом наследии грузинских шестидесятников XIX века. ამირანი (9). С. 71-81. ISSN 1512-0449

მარტაშვილი, ქეთევან (2003) ბიბლიურ ალუზიათა ლინგვო-სტილისტური ფუნქციები ინგლისურენოვან მხატვრულ პროზაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

პეტრიაშვილი, იზაბელა (2003) ავტორისეული წიაღსვლების ზოგიერთი პრაგმატული თავისებურება (ინგლისური რომანის მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სართანია, ვახტანგი და მაღლაკელიძე, შორენა და ბარათაშვილი, ევგენი და უბილავა , დავითი (2003) საგანმანათლებლო მომსახურების მარკეტინგი. ს.ს ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, თბილისი.

სიხარულიძე, ტარიელ (2003) ფრანკოფონიის სოციოლინგვისტური ასპექტები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

სოსელია, მიმოზა (2003) სასწავლო-შემეცნებითი აქტივობის განვითარება ქართული ლიტერატურის სწავლებისას ჰუმანიტარული ორიენტაციის კლასებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ყარაულაშვილი, ირმა (2003) "ანჩისხატი: კერამიდიონი ჰიერაპოლისიდან თუ მანდილიონი ედესიდან?". მრავალთავი (20). С. 170-178.

ყრუაშვილი, ირინა (2003) ზედსართაული სიტყვაწარმოებითი კონსტრუქციები გერმანულ ენაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შამილიშვილი, ინგა (2003) ეროვნული თემატიკა რევაზ მიშველაძის შემოქმედებაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შტააძე, ხათუნა (2003) ქართული ენის სტილისტიკის ელემენტების სწავლება ქართული ელემენტარული სკოლის III-IV კლასებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შურღაია, თეა (2003) სპარსული პარემიოგრაფია და სპარსული ანდაზის აზრობრივი სტრუქტურა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცაგარელი, ლევან (2003) თომას მანის შეცვლილი თავები როგორც სიმბოლურ-ალეგორიული და ფსიქოგრაფიული მოთხრობა. მნათობი (7/8). С. 59-71.

ცხადაია, თაია (2003) აბსტრაქტული და მსგავსება-ნაირობის გამომხატველი სახელები მეგრულსა და ძველ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჯანაშია, თეა (2003) "შერე ნოუ" და ფორუყ ფაროხზადის ცხოვრება და შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჯაფარიძე, დიმიტრი (2003) ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო პრაქტიკა და საქართველოს პერსპექტივა. გაზეთი რეზონანსი.

ჯაში, ქეთევანი (2003) ფრანგული არგო. ენა და კულტურა, С. 3-14. ISBN 99940-23-00-4

ჯაში, ქეთევანი (2003) ფრანგული და ქართული ენების შეპირისპირებითი ტიპოლოგია. ლინგვა პლუსი, . ISBN 9928-981-8-6

ჯაში, ქეთევანი და ჯაში, მარინა (2003) თარგმნის ტექნიკა. ლინგვა პლუსი, დაიბეჭდა "ღია საზოგადოება-საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით, წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. ISBN 99940-722-0-X

ჯოჯუა, თამარ (2003) უცხოური ენის გრამატიკის სწავლება უმაღლესი სასწავლებლის სპეციალურ ფაკულტეტზე (ინგლისური ზმნის პირიანი ფორმების მაგალითზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Feb 18 11:55:10 2019 PST.