ობიექტების წლებით 1940

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | C | D | K | N | V
ობიექტების რაოდენობა: 13.

A

Ambarzumian, V.A. და ამბარცუმიანი, ვ. და Амбарцумиан, В.А. (1940) Fluctuation in the number of extragalactic nebular and the galactic absorption / Флуктуации в числе внегалактических туманностей и галактическое поглощение. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 17-26.

C

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1940) აქტინომეტრული დაკვირვებანი მთა ყანობილზე 1938 წლის განმავლობაში / Actinometric observations on mount Kanobili during 1938. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 153-157.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1940) მთა ყანობილის სოლარული კლიმატის შესწავლის საკითხისათვის / On the study of the solar climate of mount Kanobili. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 145-152.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1940) Спектрофелиоскопические наблюдения на горе канобили в период VII 1938- VI 1939 / Spectrohelioscopic observations on mount Kanobili in the period VII 1938- VI 1939. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 99-138.

D

Dombrovskaya, A.M. და Домбровская, А.М. (1940) Difference in the value of Color - excess for the clusters h and χ Persei / Разность колор эксцессов скоплений h и χ Persei. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 69-76.

K

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1940) On the space absorption of light in the local system / К излучению поглощения света звёзд в местной системе. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 39-51.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1940) The space absorption of light in the nebula of the Pleades / Пространстенное поглощение света в туманности пеяд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 53-68.

N

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. (1940) The photoelectic photometry of the eclipsing variable 44 I BOO B in the infra-red and violet regions of the spectrum. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 1-15.

Nikonov, V.B. და ნიკონოვი, ვ. და Никонов, В.Б. და Ambarzumian, V.A. და ამბარცუმიანი, ვ. და Амбарцумиан, В.А. და Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Dombrovskaya, A.M. და Домбровская, А.М. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1940) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

V

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1940) Selective absorption in the local system / Селективное поглощение в местной системе. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 27-37.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1940) Опредеение температуры новой геркулеса методом Zanstra / The temperature of Nova Herculis determined by the method of Zantra. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 87-97.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1940) Ранняя стадия спектра новой геркулеса / The early stage of the Nova Herculis spectrum. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 77-86.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1940) Ошибка фотометрического поля 8' объективов / Field's error of 8' object classes. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (4). С. 139-143.

ეს სია შეიქმნა: Mon Feb 18 22:58:30 2019 PST.