ობიექტები თემით "H Social Sciences > HK Social Work"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 85.

S

Sadzaglishvili, Shorena (2015) Bridging Interests Between The Business Sector And The Non-Governmental Sector By Fostering A Culture Of Social Responsibility In Developing Countries. In: Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2016 June 27 – 30, 2016 COEX, Seoul, Korea, June 27 – 30, 2016, Seoul, Korea. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Sadzaglishvili, Shorena (2015) CONFERENCE ON STRENGTHENING SOCIAL WORK PROFESSION Dedicated to the 10th Anniversary of the Georgian Association of Social Workers Tbilisi, Georgia, 30 April 2015. In: CONFERENCE ON STRENGTHENING SOCIAL WORK PROFESSION , 30 April 2015, Tbilisi . (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Sadzaglishvili, Shorena (2017) The Current Status of Social Work Science and Research: A Review of the Literature and Its Implications for Post-Soviet Countries. International Social Work Journal, 4 (1). С. 22-38. ISSN ISSN 2332-7278

Sadzaglishvili, Shorena (2015) Developing The Social Work Profession: The Georgian Experience. In: Turku, Lecture , 9.10.2015, Turku, Finland . (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Sadzaglishvili, Shorena (2015) Mental health reforms in post communist countries within the context of western experiences: the case of Georgia. Social Work Journal Mongolia , 8.

Sadzaglishvili, Shorena (2015) The Pathways To Homelessness In The Post Soviet Context. In: oint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2016 June 27 – 30, 2016 COEX, Seoul, Korea, June 27 – 30, 2016, Seoul, Korea. (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Sadzaglishvili, Shorena (2016) Reconstructing social welfare institutions and building a professional social work workforce in post-Soviet Georgia: An ecological systems framework. International Social Work. ISSN ISSN: 0020-8728

Sadzaglishvili, Shorena (2015) Social Work Education: International and local Perspective�. In: Turku, Invited Lecture , 16.10.2015, Turku, Finland . (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

აბესაძე, სალომე (2016) დაცვის მექანიზმები სარძევე ჯირკვლის სკრინინგზე მისულ და სკრინინგის სურვილის არმქონე ქალებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არტიომოვა, იანა (2016) თბილისის მერიის მიერ განხორციელებული ზღვის საკურორტო-სარეაბილიტაციო ქვეპროგრამის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ასათიანი, რუსუდან (2018) ადგილობრივი თემის განვითარების მოდელი სოფლის ბიბლიოთეკარის გაძლიერების გზით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ასლანიშვილი, თამარ (2015) სოციალური მუშაკის როლი „ბავშვის განვითარების ინსტიტუტში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახვლედიანი, მარიკა (2018) ქუჩასთან დაკავშირებული ახალგაზრდების სოციალურ ქსელებში არსებული სოციალური კაპიტალის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბალახაძე, ხატია (2016) პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის (პედიატრების) მიერ ბავშვთა ძალადობის შემთხვევების ამოცნობისა და რეფერირების აღსრულების ხარისხის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბალიაშვილი, მარიამ (2017) შშმ ბავშვთა შვილობილობისა და მინდობითი აღზრდის სერვისში განთავსების სტატისტიკის კვლევა საქართვლოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარბაქაძე, გვანცა (2017) პირველკლასელებთან ძალადობის დაძლევის შესწავლა მშობლებისა და მასწავლებლების პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარბაქაძე, მარიამ (2010) სოციალური მუშაკის სამსახურის როლი ფსიქიკური დაავადების მართვაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაშარული, ნინო (2018) რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და სარისკო სექსუალური ქცევა ქუჩასთან დაკავშირებულ ახალგაზრდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაჩილავა, სოფიო (2016) ონლაინ აზარტული თამაშები საქართველოში და მოზარდების წვდომა მათზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიძე, მარიამ (2015) მრავალშვილიანი დედების საჭიროებების შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიძე, ქეთევან (2016) განსხვავება ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშვე ბავშვებსა და ოჯახურ გარემოში მცხოვრები ბავშვების ინტერესებს შორის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოლქვაძე, ეკატერინე (2018) ქუჩასთან დაკავშირებული ახალგაზრდები-საერთაშორისო გამოცდილება და ქართული რეალობა:პოლიტიკის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბორცვაძე, ნონა (2014) ნარკოპოლიტიკა საქართველოში ნარკოდამოკიდებულების თვალთახედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბრეგვაძე, თეონა (2018) ქუჩასთან დაკავშირებული ახალგაზრდებისთვის არსებული ინტერვენციების ინტეგრაციული (მეტა) ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუცხრიკიძე, ნინო (2016) ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის კანონმდებლობის ხარვეზების შესწავლა სამედიცინო პერსონალის (პედიატრების) მონაწილეობასთან მიმართებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გასვიანი, ნათია (2016) პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამის მნიშვნელობა საბაზისო საფეხურზე მყოფი მოსწავლეების პროფესიის არჩევანზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გედევანიძე, მარიამ (2017) ძალადობის ფორმები სექს-მუშაკებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გელაშვილი, თეონა (2012) სოციალური მუშაობა ძალოვან სტრუქტურებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოლიაძე, ნინო (2018) სკოლის სოციალური მუშაობა და სოციალური პედაგოგიკა ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოცდილება (ქეისის ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოჩაშვილი, მარიამ (2018) შეზღუდული შესაძლებლობების და სოციალური ჩამორჩენის იდენტიფიცირების თავისებურებანი ქუჩასთან დაკავშირებულ ახალგაზრდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოჩიაშვილი, ნანა (2018) ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის გამოყენება სახელმწიფო სოციალური მუშაკების მიერ საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურგენიძე, იზოლდა (2016) სოციალური მუშაობის განვითარება და სოციალური მუშაკის როლი სასჯელაღსრულების სისტემაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დაბრუნდაშვილი, ნანა და ბულია, მეგი და ალადოშვილი, მედეა და ხაჩიძე, სოფი და ასათაშვილი, მეგი და პაპოშვილი, დაჩი და ვერულავა, თენგიზ (2017) მხედველობის დარღვევის მქონე მოსწავლეების პრობლემები. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 93-97. ISSN 2449-2469

დიდებაშვილი, ხატია (2014) სოციალური მუშაობა სასჯელაღსრულების სისტემაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ევსტაფიშვილი, ეკა (2017) სკოლის სოციალური მუშაობა და ინკლუზიური განათლება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ემრაშვილი, თამრიკო (2015) უწყვეტი განათლების პრობლემები სოციალური სამუშაოს მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის სოციოლოგიის შესავალი. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი. ISBN 978-9941-0-9756-0

ვერულავა, თენგიზ (2018) IV სამეცნიერო კონფერენციის "ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები" შრომების კრებული IV. ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი, საქართველო. ISBN 2587-4896

ვერულავა, თენგიზ და ჭილაია, დიმიტრი და ხიჯაკაძე, ლაშა და ქვათაძე, მარიამ და ტურიაშვილი, მარიამ და ფულარია, ცოტნე და სოლოღაშვილი, გურამ (2017) პალიატიური ზრუნვის პრობლემები საქართველოში თბილისის ფერიცვალების დედათა მონასტრის მოწყალების სახლის მაგალითზე. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია (3). С. 64-68. ISSN 2449-2469

კალანდაძე, თინათინ (2015) უსახლკარობის გამომწვევი მიზეზები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კარბაია, თამარ (2018) კიბერ საფრთხეების გავლენა არასრულწლოვანთა მიერ სუიციდის მცდელობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვაჩიძე, თეა (2011) ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის(რეფერირების) პროცედურები- ადმინისტრაციული აქტის ეფექტური დანერგვა საჯარო სკოლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობახიძე, სოფიო (2011) სოცილური მუშაკის როლი სიღარიბის დაძლევის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობიაშვილი, ქეთევან (2014) განათლებისა და გამოცდილების გავლენა სოციალური მუშაკების კულტურულ კომპეტენტურობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოხოძე, თამარ (2015) პალიატიურ ბავშვებზე ზრუნვის თავისებურებები ტრანზიტულ ქვეყნებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუპრაშვილი, მირანდა (2015) სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებული სოციალური მუშაკების საქმიანობის შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუპრაძე, მედეა (2017) კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდების მშობლებთან მუშაობის მეთოდების დახვეწა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კურტანიძე, ლელა (2014) თვითდაზიანების მართვა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაშაური, ირინე (2016) ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეკიშვილი, ქეთევან (2017) ოჯახის გაძლიერების პროგრამების განხორციელების თავისებურებები საქართველოს მაგალითზე: თანამონაწილეობითი კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლობჟანიძე, მაკა (2014) ხანდაზმულთა მდგომარეოაბა და სათემო ორგანიზაციის მომსახურების სერვისით სარგებლობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომთაძე, ანა (2018) კულტურული ფაქტორების ზეგავლენა ალკოჰოლსა და მავნე ნივთიერებებზე ქუჩასთან დაკავშირებულ ახალგაზრდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაზანიშვილი, ნათია (2011) სოციალური მუშაკის როლი შაქრიანი დიაბეტის მართვაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახარაძე, მელანო (2017) ოცნების ქალაქში მცხოვრები ქალების უსახლკარობის გამომწვევი მიზეზები და მათი პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეგრელიშვილი, ნინო (2018) გენდერული განსხვავებები ოჯახში ძალადობის აღქმაში, ნიქოზის თემის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუჯირიშვილი, ნუცა (2015) დმანისის რაიონის მოსახლეობის მოწყვლადობის გაზომვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნამგალაური, ზეინაბ (2018) ბულინგის ფორმები და გამოვლინებები საბაზო და მაღალი საფეხურის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნაცვლიშვილი, ნინო (2014) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (6 -18 წელი) მდგომარეობა ქალაქ თბილისში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნერგაძე, ნათია (2014) მშობლების როლი რეგიონში მცხოვრები მოზარდების სექსუალურ განათლებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნინიაშვილი, ლაშა (2017) ქალის როლი აზერბაიჯანულ თემში „ქალების ნარატივები“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პეტრუზაშვილი, მარიამ (2017) ინტერკულტურულ განათლების სივრცე საქართველოს საშუალო სკოლებში და აზერბაიჯანელი მოსწავლეების ინტეგრაციის საკითხები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამხარაძე, სალომე (2016) მარტოხელა დედათა საჭიროებანი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სეხნიაშვილი, ანა (2018) ქუჩასთან დაკავშირებულ ახალგაზრდებში გავრცელებული ძალადობის ფორმები: განსხვავებები ეთნიკური ჯგუფების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაჯიშვილი, მაია (2015) მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობა და შემთხვევის მართვა პრობაციის სახის სამართლებრივი აქტებისა და არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფერაძე, ანნა (2014) ცერებრული დამბლით დაავადებული ბავშვები და მათი ოჯახური ისტორიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფერაძე, დიანა (2017) უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში აზერბაიჯანელი სტუდენტების ინტეგრაციის საკითხების კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფილაური, მარიამ (2017) SOS ბავშვთა სოფლის კონცეფციის პრაქტიკული შეფასება ფოტოვოისის მეთოდის გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფილიევა, ელენა (2014) პირველი აბორტის გაკეთების გადაწყვეტილების მიღების დომინანტური მიზეზი საქართველოში 18-დან 25წლამდე გოგოებში (პირველი აბორტი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფხაკაძე, თინათინ (2018) ბოშათა თემი საქართველოში: ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის სოციალური დეტერმინანტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქადაგიშვილი, ნათია (2018) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა რეინტეგრაცია/რესოციალიზაციის საკითხები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქართველიშვილი, მარიამ (2015) ბიზნესისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ურთიერთთანამშრომლობა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღვინიაშვილი, სოფიკო (2014) ქართველების შრომითი მიგრაცია ევროკავშირის ქვეყნებში (საფრანგეთის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღონღაძე, მარიამ (2016) სარძევე ჯირკვლის სიმსივნით დიაგნოზირებულ ქალების მიერ დაცვის მექანიზმების გამოყენება რეაბილიტაციის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყველაშვილი, ნაზი (2016) არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შაღაშვილი-ქავთარაძე, მარინე (2010) სოციალური მუშაკის ოჯახთან მუშაობის ხანგრძლივობის როლი ეფექტური რეინტეგრაციის განხორციელების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შუბლაძე, ია (2011) ინკლუზიურ სწავლებაში ჩართული აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვების და სხვა დაწესებულებების ბენეფიციარების სოციალური უნარების განვითარება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩერქეზიშვილი, ეკა (2015) თვითმკვლელობა, როგორც პრევენცირებადი ფენომენი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცილიკიშვილი, ია (2014) რეინტეგრაცია, როგორც სახელმწიფოს პრიორიტეტული ზრუნვის ფორმა და ამ პროცესთან დაკავშირებული პრობლემები ბავშვთან და მის ბიოლოგიურ ოჯახთან მიმართებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ციპლუგინა-ოქონაშვილი, მაია (2015) მასწავლებლების, მანდატურების და პოლიციის შეხედულებები ბავშვთა მიმართ ძალადობაში - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძნელაშვილი, ლია (2014) მიმღები მშობლების დამოკიდებულება მინდობითი აღზრდისადმი და მათი მოტივაციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, სოფო (2014) სოციალური მუშაკის ტოლერანტობის მაჩვენებელზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭაღიაშვილი, თინათინ (2014) მოზარდების სექსუალური აღზრდის საკითხები თბილისის სკოლის შემთხვევის ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხვედელიძე, თამარ (2017) ბავშვთა ფსიქიატრიის გამოწვევების კვლევა საქართველოში: შემთხვევების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯამბაზიშვილი, მაია (2016) ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების ინტერესების კვლევა ფოტოვოისის მეთოდის გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაფარიძე, ლელა (2014) მსჯავრდებულთა რისკებისა და საჭიროებების შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Sun Mar 17 20:05:01 2019 PDT.