აკად. ერთეულებით ობიექტები "Faculties/Schools > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2016

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: B | D | K | L | T | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 12.

B

Bitsadze, Maya და Japaridze, Marine (2016) LOCUS OF CONTROL IN GEORGIAN TEACHERS AND ITS RELATION TO TEACHER BURNOUT. Problems of Management in the 21st Century, 11 (1). С. 8-15. ISSN ISSN: 2029-6932 (პროცესშია)

D

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2016) Le rôle des langues romanes - français, espagnol, italien - dans l’enrichissement du vocabulaire géorgien. Mélanges Henri Boyer. (პროცესშია)

K

Kirvalidze, Nino და Samnidze, Nino (2016) Political Discourse as a Subject of Interdisciplinary Studies. Journal of Teaching and Education, 5 (1). С. 161-170. ISSN 2165 - 6266

L

Luarsabishvili, Vladimer (2016) De la cosmovisión romántica en las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer al pensamiento existencialista de Miguel de Unamuno. სადოქტორო thesis, Universidad Autónoma de Madrid.

Luarsabishvili, Vladimer (2016) TRADUCCIÓN LITERARIA: VALOR CULTURAL, INTERTEXTUALIDAD Y ÉPOCA. Castilla. Estudios de Literatura, 7. С. 366-381. ISSN 1989-7383

T

Tsagareli, Levan (2016) Die Dezentrierung als transkulturelles Merkmal der postmodernen österreichischen und georgischen Künstlernarrative. Chancen und Schwierigkeiten des interkulturellen Dialogs über ästhetische Fragen, 13. С. 103-117. ISSN 978-3-643-50714-3

თევდორაძე, ნინო (2016) ენათმეცნიერების შესავალი. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

თევდორაძე, ნინო (2016) ენათმეცნიერების შესავალი. საგამომცემლო სახლი "სწავლანი". ISBN 978-9941-9417-4-0

კირვალიძე, ნინო (2016) კოგნიტური ლინგვისტიკის ანგლო-ამერიკული სკოლა (სკრიპტი), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

მალაზონია, დავით და მაღლაკელიძე, შორენა და ჭიაბრიშვილი, ნინო და გახელაძე, გიორგი (2016) ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი. სახელმძღვანელო. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი.

ცაგარელი, ლევან (2016) კულტურის კვლევების შესავალი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაში, ქეთევანი (2016) A contrastive study of the semantic content of the adjectives in French and Georgian languages. TPLS-Theory and Practice in language studies, 6 (1). С. 11-20. ISSN 1799-2591

ეს სია შეიქმნა: Tue Jun 19 00:55:53 2018 PDT.