ობიექტების წლებით 2002

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | C | G | H | K | M | R | T | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 57.

A

Arhipova, Natalia და Kahniashvili, Tina და Lukash, Vladimir N. (2002) Abundance and evolution of galaxy clusters in cosmological models with massive neutrino. Astronomy and Astrophysics, 386. С. 775-783.

C

Callaway, Ray და Brooker, Rob და Choler, Philippe და Kikvidze, Zaal (2002) Positive interactions among alpine plants increase with stress. Nature, 417 (6891). С. 844-848. ISSN 0028-0836

G

Gvaladze, Guranda და Nadirashvili, Nino და Akhalkatsi, Maia (2002) Chromatin diminution during endosperm development in Allium atroviolaceum Boiss. (Alliaceae). Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 166 (3). С. 537-540. ISSN 0132 - 1447

H

Hille, Axel და Tarkhnishvili, David და Meinig, Holger და Hutterer, Rainer (2002) Morphometric, biochemical and molecular traits in Caucasian wood mice (podemus/Sylvaemus), with remarks on species divergence. Acta Theriologica, 47 (4). С. 389-416. ISSN 2190-3743

K

Karaulashvili, Irma (2002) « The Date of the Epistula Abgari ». Apocrypha, 13. С. 85-112. ISSN 1155-3316 (Print)

Kikvidze, Zaal და Ohsawa, Masahiko (2002) Measuring the number of co-dominants in ecological communities. Ecological Research, 17. С. 519-525. ISSN 1440-1703

Kotetishvili, M და Stine, OC და Kreger, A და Morris, JG Jr და Sulakvelidze, A (2002) Multilocus sequence typing for characterization of clinical and environmental salmonella strains. J Clin Microbiol.

M

Mack, Andrew და Kahniashvili, Tina და Kosowsky, Arthur (2002) Microwave background signatures of a primordial stochastic magnetic field. Physical review D, 65.

Metreveli, Nunu და Jariashvili K., , K. და Namicheishvili L., L. და Mrevlishvili , G. (2002) Microcalorimetric and Electron Spin Resonance Study of the Ultra-Violet Irradiation on Collagen. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 165 (3). С. 552-555. ISSN 0132 - 1447

R

Rogava, Maya და Tevzaia, Marina და Bestaeva , Nina (2002) Success in Business:Upper-intermediate business English. Diogene, Tbilisi, Georgia. ISBN 9992859381

T

Tarkhnishvili, David და Kandaurov, Andrei და Bukhnikashvili, Alexander (2002) Declines of amphibians and reptiles in Georgia during the 20th century: virtual vs. actual problems. Zeitschrift fur Feldherpetologie, 9. С. 89-107. ISSN 0946-7998

Tavkhelidze A., Koptonashvili L., Berishvili Z., Skhiladze G. (2002) Method for making a diode device. US patent 6,417,060.

Tavkhelidze, A. და Skhiladze, G. და Bibilashvili, A. და Tsakadze, L. და Jangidze, L. და Taliashvili, Z. და Cox, I. და Berishvili, Z. (2002) Electron Tunneling Through Large Area Vacuum Gap -- Preliminary Results. In: Thermoelectrics, 2002. Proceedings ICT '02. Twenty-First International Conference on.

Tevzadze, Gigi (2002) Sociology of Institutional Changes. In: Sociology of Institutional changes. Mecniereba, Tbilisi, С. 103-118.

ანჩაბაძე, გიორგი (2002) Народная дипломатия и миротворчество. Аспекты грузино-абхазского конфликта (9). С. 69-100.

ანჩაბაძე, გიორგი (2002) Вайнахи (Чеченцы и ингуши). სხვა. კავკასიური სახლი.

ანჩაბაძე, გიორგი (2002) სამხედრო ისტორია. ლექციების კურსი. სომა პრეს. ISBN 99928-50-95-7

ახვლედიანი, დიანა (2002) ჩართული სიტყვები და გამოთქმები ახალ ქართულ სალიტერატურო ენაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბიწაძე, კახა (2002) ჰაარის სისტემისა და ჰაარის ვეივლეტის მიმართ ფურიეს მწკრივების განშლადობისა და კრებადობის ზოგიერთი საკითხი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბუხრაშვილი, პაატა (2002) რეცენზია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის სახელმწიფო მოხელის კათედრის მაგისტრანტის ანა დოლიძის ნაშრომზე - "საქართველოს როლი კავკასიის გეოპოლიტიკურ სივრცეში". ამირანი (6). С. 178-185. ISSN 1512-0449

ბუხრაშვილი, პაატა (2002) ლიჩენიში - ძეობა ჰადიშის (ზემო სვანეთი) თემში. ამირანი (6). С. 7-19. ISSN 1512-0449

ბუხრაშვილი, პაატა (2002) ეთნიკური კულტურის კვლევის საკითხისათვის. ქუთაისური საუბრები - IX (სიმპოზიუმის მასალები). С. 35-37.

ბუხრაშვილი, პაატა და თუითი, ქევინ (2002) ცენტრალურ-კავკასიური რელიგიური სისტემა და სოციალური იდეოლოგია პოსტ-საბჭოთა პერიოდში. ამირანი (7). С. 7-24. ISSN 1512-0449

გოცაძე, მედეა (2002) "ბაჰმანნამე" და მისი ქართული ვერსია "ბაამიანი". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

დანელია, როზეტა (2002) დასავლეთგერმანული მემარცხენე პრესა მე-20 საუკუნის 60-70-იან წლებში (ჟურნალები "კურსბუხი" და "კიურბისკერნი"). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

თევდორაძე, ნინო (2002) "ცნობიერების ნაკადი" როგორც ტექსტი: სინტაქტიკური პრობლემები. ენა, თარგმანი, ლიტერატურა, სამეცნიერო შრომათა კრებული, VII (5/4-13). С. 65-76. ISSN 99928-865-4-4

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2002) ინსტიტუციური ცვლილებების სოციოლოგია. მეცნიერება, 2002.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2002) ერთი შეკითხვის ისტორია (XX საუკუნის ბოლო ამბავი). ჟურნალი "აფრა".

თოფურია, მაია (2002) კონსტანტინე გამსახურდიას ლიტერატურულ-კრიტიკული და პუბლიცისტური მემკვიდრეობა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2002) Concept ,,ქორწინება’’ (,,kortsineba-marriage’’) as a Legal Aspect to the Legal Term Definition ცნების ,,ქორწინება'', როგორც იურიდიული ტერმინის განმარტების არსობრივი და სამართლებრივი ასპექტი. სამართალი (7-8). С. 78-79. ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2002) ქართული სამართლის ძეგლების ტექსტებში სიტყვა ,,ოჯახი''-ს პირველად გამოყენების საკითხთან დაკავშირებით Concerning the Issue on Using for the First Time the Word ,,ოჯახი’’ (family) in Georgian Legal Monuments. სამართალი (5-6). ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2002) საქორწინო კონტრაქტი და საერთო თანაზიარი საკუთრება ამხანაგობის ტიპის კომერციულ საზოგადოებებში მეუღლეთა მონაწილეობის ასპექტში Conjugal contract and common property in the aspect of the spouses’ participation in commercial communities such as companies. სამართალი (9-10). С. 50-53. ISSN 0868-4537

თუშაბრამიშვილი, ნიკოლოზ (2002) საქართველოს ლევალუაური ინდუსტრიები. აკადემია., 4. С. 25-36. ISSN 1512-0899

ივანელაშვილი, ნანა (2002) საგარეჯოს რაიონის ონომასტიკონი: (ფონეტიკურ-სტრუქტურული და სემანტიკური ანალიზი). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კიკილაშვილი, ვლადიმერი (2002) იბერიულ კავკასიური ენების კომპიუტერული ენციკლოპედია. სახელმძღვანელო. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეეკა.

მანიჟაშვილი, ირინა (2002) XX საუკუნის 80-90-იანი წლების ქართული დრამატურგიის ძირითადი ტენდენციები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მახარაძე (კალანდაძე), ნინო და კოტეტიშვილი , ბაკურ (2002) ბავშვის დასაძინებელი ქართული „ნანა“ და მისი სამკურნალო დანიშნულება. აკადემია., 3. ISSN 1512-0899

მახვილაძე, ლელა (2002) სემანტიკურად გაბუნდოვნებული ელემენტები გერმანული ენის სიტყვაწარმოებით სისტემაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქადაგიძე, ია (2002) პიროვნებისა და საზოგადოების ურთიერთმიმართების საკითხი მიხეილ ჯავახიშვილის სამი რომანის მიხედვით ("თეთრი საყელო", "ჯაყოს ხიზნები", "გივი შადური"). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქუთელია, მანანა (2002) სპეციალური სამედიცინო უცხოური ენის კომუნიკაციურად ორიენტირებული სწავლების შინაარსი და მეთოდები (გერმანული ენის მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ყიფიანი, გურამ (2002) მესხური საცხოვრისი. კავკასიური მემკვიდრეობის სახლი, თბილისი. ISBN 99928-0-293-6

ყიფიანი, გურამ (2002) ,,უფლისციხე”. სხვა. ,,ლოგოსი,,.

ჩიქოვანი, გურამ (2002) შუა აზიის კაშკადარიული არაბული დიალექტი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცეცხლაძე, ნანა (2002) მიმღეობა ძველ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცეცხლაძე, ნუგზარ (2002) შავშეთ-იმერხევის ტოპონიმია ენათა კონტაქტების ფონზე. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცხადაია, პაატა (2002) საკუთარი სახელი კოლხურ (ზანურ) ენაში (მეგრული ტოპონიმის, ანთროპონიმისა და ზოონიმიის მასალების მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცხვედიანი, ირაკლი (2002) ჯეიმზ ჯოისის "ულისეს" მითოსური ასპექტი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ძაძუა, ჯულიეტა (2002) ქართული მართლწერისა და მართლმეტყველების სწავლება არასპეციალურ ფაკულტეტებზე. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭიაბრიშვილი, ნინო და ჭიაბრიშვილი , ქეთევანი (2002) ლიდერობა და მენეჯმენტი. Grigol Robakidze University Academisc Digest Business and Management (1).

ჭოლაძე, მაია (2002) დრო როგორც გმირი თ. მანის რომანში "ჯადოსნური მთა". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჯაველიძე, ელენე (2002) აჰმედ ჰაშიმის მხატვრული სამყაროს გაგებისათვის. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჯაში, მარინა (2002) კომენტარის როგორც საგაზეთო ჟანრის აზრობრივ-ენობრივი სტრუქტურა. ენა, თარგმანი, ლიტერატურა (VIII). ISSN 81.2+83.3.Гр. 800+82.0+82.035(082) ე65

ჯაში, მარინა და თაბუკაშვილი, რუსუდანი (2002) გერმანულ-ქართული საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ სიტყვათა ლექსიკონი. შ.პ.ს. "ლეგა", თბილისი. ISBN УДК 32(038)+80 3. 0-316.4=9.463.1:32

ჯაში, ქეთევანი (2002) თანამედროვე ფრანგული სასკოლო არგო და მისი სტილისტურ-საკომუნიკაციო ფუნქციები. ენა, თარგმანი, ლიტერატურა, სამეცნიერო შრომათა კრებული (VIII). ISSN 99928-865-4-4

ჯაში, ქეთევანი (2002) L'argot franco-géorgien en milieu scolaire. Le français dans le monde (319). ISSN 0015-9395

ჯაში, ქეთევანი და ჯაში, მარინა (2002) ქართულ-ფრანგულ-ინგლისურ-გერმანულ-რუსული იურიდიული ტერმინოლოგიის ლექსიკონი. ლინგვა პლუსი, წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. ISBN УДК 008(1-17) ჯ-234

ჯინჯიხაძე, ლევან (2002) ქართული ენისა და მათემატიკის საგანთაშორისი კავშირების ზოგიერთი ასპექტი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 17:00:29 2019 PDT.