ობიექტების წლებით 1961

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: D | K | M | R | S | X | В | К | Т | У | Ц | Ч
ობიექტების რაოდენობა: 24.

D

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1961) On structural details of emission nebulae / ემისიური ნისლეულების სტრუქტურული დეტალების შესახებ / О структурных деталях эмиссионных туманностей. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 21-23.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Makarov, V.I. და მაკაროვი, ვ. და Макаров, В.И. (1961) Spectrophotometry of the Arend-Roland (1956h) comet nucleus / არენდ–როლანის კომეტის (1956h) ბირთვის სპექტროფოტომეტრია / Спектрофотометрия ядра кометы аренда-ролана (1956h). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 81-87.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Mazni, M.Th. და მაზნი, მ. და Мазный, М.Ф. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1961) The determination of the zero-point of spectrophotometric temperatures / სპექტროფოტომეტრული ტემპერატურების ნულ–პუნქტის განსაზღვრა/ Определение нуль пункта спектрофотометрических температур. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 161-167.

Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. (1961) The distribution function of the orbit elements of stars based on the velocity distribution function / ვარსკვლავთ ორბიტების ელემენტების განაწილების ფუნქციის აგება სიჩქარეთა განაწილების ფუნქციის საფუძველზე / Построение функции распределения элементов орбит звезд на основе функции распределения скоростей. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 183-190.

K

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. (1961) Спектры звёзд вокруг NGC6604, NGC6913, TrI. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 35-79.

Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. (1961) Solar infrared spectrophotometry of the Abastumani Observatory / სამზეო ინფრაწითელი სპექტროფოტომეტრი, აგებული აბასთუმნის ობსერვატორიაში / Солнечный инфракрасный спектрофотометр, сконструирофанный и изготовлены в Абастуманской Обсерватории. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 129-159.

Kokhan, E.K. და კოხანი, ე. და Кохан, Е.К. (1961) The polarization of clear day sky at the zenith / მოწმენდილი დღის ცის პოლარიზაცია ზენიტში / Поляризация ясного дневного неба в зените. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 95-104.

M

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1961) Electrophotometry of δ Ceti / ვეშაპის δ–ს ელექტროფოტომეტრია / Электротермометрия δ кита. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 3-11.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1961) On the spectroscopic binary α Virginis (Spica) / სპექტრულად ორჯერადი ვარსკვლავის – ქალწულის α–ს (სპიკას) შესახებ / О спектрально-двойной звезде α Девы (Спика). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 13-19.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Makarov, V.I. და მაკაროვი, ვ. და макаров, В.И. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Kokhan, E.K. და კოხანი, ე.კ. და Кохан, Е.К. და Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Mazni, M.Th. და მაზნი, მ. და Мазный, М.Ф. და Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. და Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. და Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1961) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1961) On one case of the restricted problem of three bodies when the attracted body has a variable mass / Об одном случае ограниченной задачи трех тел, когда притягиваемое тело имеет переменную массу. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 191-214.

Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1961) On the restricted space problem of three bodies, when the mass of the attracted body is a given function of the time / Об ограниченной пространственной задаче трёх тел, коджа масса протягиваемого тела является заданной функцией от времени. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 215-224.

R

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. (1961) Spectrophotometry of faint planetary nebulae / მკრთალი პლანეტმსაგვსი ნისლეულების სპეტქროფოტომეტრია / Спектрофотометрия слабых планетарных туманностей. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 25-33.

S

Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. (1961) Фотографические наблюдения малых планет. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 89-93.

Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. (1961) On the three-color photometric system with the 40-cm refractor / სამფეროვანი ფოტომეტრიული სისტემის შექმნის ცდა 40–სმ რეფრაქტორის გამოყენებით / Опыт построения трёхцветной фотометрической системы с использованием 40-см рефрактора. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 105-127.

X

Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1961) Peculiarities of using photomultipliers for registration of the modulated faint light / Особенности работы фотоэлектронных умножителей при регистрации слабых модулированных световых потоков. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 169-175.

Xanfomality, L.V. და Ксанфомалити, Л.В. (1961) A design of a photoelectric guide for a solar radio telescope / Конструкция и расчёт фотогидирующего устройства радиотелескопа. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (26). С. 177-181.

В

Величук, А.П. (1961) О специфике присоединительной связи в современном русском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Кравченко, Г.И. (1961) Жизнь и деятельность Коста Хетагурова. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Курашвили, Ф.Е. (1961) библиотечное обслуживание сельского населения грузинскои ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Тотибадзе, С.С. (1961) Методика преподавания кинематики и динамики вращательного движения в курсе физики среднеи шкoщлы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

У

Урушадзе, А.Г. (1961) Педагогическая практика по химии в связи с политехническим обучением. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Цоцонава, И.А. (1961) Изучери терии литературы в 8-9 клдассах грузинскои срувнеи школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чхеидзе, Т.Д. (1961) Именное суффиксальное словообразование в иранских языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 13:04:31 2019 PDT.