ობიექტები თემით "Ethnology"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: A | B | D | G | K | А | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 16.

A

Abakelia, Nino (2013) Daimones in the Georgian Mythic-Ritual System. In: Angels, Demons and Representations of Afterlife within the Jewish, Pagan and Christian Imagery. Antiqua et Mediaevalia. Judaica et Orientalia . Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, Romania, С. 445-458. ISBN 978-973-703-860-9

Abakelia, Nino (2013) The Methods Applied to the Exploration of the Sacred Spaces of Georgia ( Narrative Discourse Analysis of the Ethnographic Field Data). CRRC.

Abakelia, Nino (2009) ON COSMOLOGICAL CONCEPTS AND ARCHAIC SYMBOLS IN THE GEORGIAN MYTHIC-RITUAL SYSTEM. The Caucasus: Georgia on the Crossroads (2nd International Symposium of Georgian Culture). С. 30-34. ISSN 1987-829X

Abakelia, Nino (2013) On the Mortuary Rituals in Georgian Tradition. In: Angels, Demons and Representations of Afterlife within the Jewish, Pagan and Christian Imagery. Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, Romania, С. 538-544. ISBN 978-973-703-860-9

Abakelia, Nino (2006) On the meaning of archaic symbols in one Georgian round dance song. Georgian Electronic Scientific Journal: Musicology and Cultural Science 2006 (1 (2)). С. 49-54.

Abakelia, Nino (2008) THE SPACIOTEMPORAL PATTERNS OF GEORGIAN WINTER SOLSTICE FESTIVALS. Folklore (40). С. 101-116. ISSN 1406-0957

B

Bussmann, Rainer W და Paniagua Zambrana, Narel Y და Sikharulidze, Shalva და Kikvidze, Zaal და Kikodze, David და Jinjikhadze, Tamar და Shanshiashvili, Tamaz და Chelidze, Dato და Batsatsashvili, Ketevan და Bakanidze, Niki (2014) Wine, Beer, Snuff, Medicine, and Loss of Diversity-Ethnobotanical travels in the Georgian Caucasus. Ethnobotany Research and Applications, 12. С. 237-313.

D

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2012) კლოდ ლევი-სტროსი, "რასა და ისტორია". ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო.

G

Gurchiani, Ketevan (2017) How Soviet is the Religious Revival in Georgia: Tactics in Everyday Religiosity. Europe-Asia Studies, 69 (3). С. 508-531. ISSN 0966-8136

K

Kikvidze, Zaal და Tevzadze, Gigi (2014) Loss of traditional knowledge aggravates wolf–human conflict in Georgia (Caucasus) in the wake of socio-economic change. AMBIO.

А

Абакелия, Нино (1991) Миф и ритуал в Западной Грузии. Месниереба, Тбилиси. ISBN 5-502-01087-0

აბაკელია, ნინო (2013) მეოცე საუკუნის ანთროპოლოგიური თეორიები მითსა და რელიგიაზე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN 978-9941-18-178-8

აბაკელია, ნინო (1997) სიმბოლო და რიტუალი ქართულ კულტურაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, თბილისი.

აბაკელია, ნინო და ალავერდაშვილი, ქეთევან და ღამბაშიძე, ნინო (1991) ქართულ ხალხურ დღეობათა კალენდარი. კრიალოსანი, თბილისი.

ანჩაბაძე, გიორგი (2008) აფხაზები. ეთნოსები საქართველოში. С. 55-72. ISSN 1987-684X

ბუხრაშვილი, პაატა (2001) დროშა (საწინამძღვრო ჯვარი) ლაშარის ხმელგორიდან (ფშავიდან)/Preliminary report archaeological discovery: ,,Drosha" (processional cross) from Lasharis Jvari (Khmelgori, Pshavi). ამირანი, IV-V. ISSN 1512-0449

ეს სია შეიქმნა: Thu Dec 13 08:16:57 2018 PST.