ობიექტები თემით "J Political Sciences > JJ Caucasian Studies"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: B | D | T | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 25.

B

Blauvelt, Timothy (2014) The Establishment of Soviet Power in Abkhazia: Ethnicity, Contestation and Clientalism in the Revolutionary Periphery. Revolutionary Russia, 27 (1). С. 22-46. ISSN 0954-6545

Blauvelt, Timothy (2014) From Words to Action! Nationality Policy in Soviet Abkhazia, 1921-38. In: The Making of Modern Georgia, 1918-2012. Routledge Contemporary Russia and Eastern Europe Series . Routledge, 2014, С. 233-262. ISBN 0415592380

Blauvelt, Timothy (2010) Military-Civil Administration and Islam in the North Caucasus, 1858-1883. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 11 (2). С. 221-255. ISSN 0023-4826

Blauvelt, Timothy (2014) The ‘Mingrelian Question’: Institutional Resources and the Limits of Soviet Nationality Policy. Europe-Asia Studies, 66 (6). С. 993-1013. ISSN 0966-8136

Blauvelt, Timothy (2012) Resistance and Accommodation in the Stalinist Periphery: A Peasant Uprising in Abkhazia. Ab Imperio, 2012 (3). С. 78-108. ISSN 2166-4072

Blauvelt, Timothy (2009) Status Shift and Ethnic Mobilization in the March 1956 Events in Georgia. Europe-Asia Studies, 61 (4). С. 651-668. ISSN 0966-8136

Blauvelt, Timothy (2013) Sukhum(i): Multi-Ethnic Capital of the Soviet Riviera. Religion und Gesellschaft in Ost und West, 41 (7/8 En). С. 36-37. ISSN 2253-2465

Blauvelt, Timothy და Berglund, Christofer (2016) Armenians in the Making of Modern Georgia. In: Armenians in Post-Socialist Europe. Armenier im östlichen Europa (3). Böhlau-Verlag. ISBN 3412501557

Blauvelt, Timothy და Kube, Stephan (2013) Suchum(i): Multiethnische Haupststadt der sowjetischen Riviera. Religion und Gesellschaft in Ost und West, 41 (7/8). С. 36-37. ISSN 2253-2465

D

Dragojevic, Marko და Berglund, Christofer და Blauvelt, Timothy (2015) Attitudes Toward Tbilisi- and Mingrelian-Accented Georgian Among Georgian Youth: On the Road to Linguistic Homoginization? Journal of Language and Social Psychology, 34 (1). С. 90-101. ISSN 0261-927X

Driscoll, Jesse და Berglund, Christofer და Blauvelt, Timothy (2016) Language Hierarchies in Georgia. Caucasus Survey , 4 (1 ). С. 44-62. ISSN 2376-1199

T

Toria, Malkhaz (2015) Remembering Homeland In Exile: Recollections of IDPs from the Abkhazia Region of Georgia. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol 14 (1). С. 48-70.

ბეკურაშვილი, სალომე (2016) ევროკავშირის დემოკრატიის მხარდაჭერის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში: ეფექტურობის ფაქტორები (საქართველოსა და აზერბაიჯანის შემთხვევები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბროლაძე, ეთერი (2015) ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები გერმანიაში (ილია ხიმშიაშვილი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვალია, ნათია (2011) საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია თვითგამოცემა ,,საქართველოს მოამბის” ფურცლებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დარსალია, სალომე (2015) ისლამური ფაქტორი რუსეთის ჩრდილო კავკასიურ პოლიტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაცაბერიძე, მინდია (2011) ქართული წყაროები რუსეთ კავკასიის ომზე (XIX საუკუნე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახარაშვილი, ქეთევან (2016) ევროკავშირის პოლიტიკა ყარაბახის კონფლიქტის მიმართ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მთიულიშვილი, ნონა (2011) ყველიერი სოფელ მატანში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნონიაშვილი, გიორგი (2018) საქართველოს მიერ გატარებული საგარეო პოლიტიკური კურსი ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში (ინგუშეთი, ჩეჩნეთი, დაღესტანი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭკუასელი, დავით (2017) საქართველო და აზერბაიჯანი 1918-1920: პოლიტიკურ-ეკონომიკური პარტნიორობის რაციონალური არჩევანი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაჟალია, თამუნა (2018) წარსულის ინტერპრეტაციისა და აქტუალიზაციის პროცესი საქართველოს პრეზიდენტების საინაუგურაციო სიტყვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაჟომია, ქეთევან (2011) შავი ზღვის (ყუბანის) კაზაკების წარმოშობა და მათი მონაწილეობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვილი, მაკა (2011) მზითვის ინსტიტუტი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაფარიძე, თამარ (2015) ეთნოლოგიაში საკვალიფიკაციო ტერმინების- ”ეთნოსი”, ”კულტურა”, ”ტრადიცია“განსაზღვრებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Wed Feb 20 02:46:33 2019 PST.