ობიექტების წლებით 1969

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | C | D | I | J | K | M | S | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | С | Т | У | Х | Ч
ობიექტების რაოდენობა: 67.

A

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1969) Spectral classification of some RR Lyrae type / ლირის RR ტიპის რამდენიმე ვარსკვლავის სპექტრული კლასიფიკაცია / Спектральная классификация нескольких звёзд типа RR Лирь. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 39-42.

C

Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. და Barblishvili, T.I. და ბარბლიშვილი, თ. და Барблишвили, Т.И. (1969) The supernova in NGC3389 / ზეახალი ვარსკვლავი გალაქტიკაში NGC3389 / Сверхновая в NGC3389. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 9-12.

D

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. (1969) Spectral changes of CH Cygni at its outburst / ვარსკვლავის –გედის CH სპექტრული ცვლილებები ანთებებისას / Спектральные изменения CH Лебедя при вспышке. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 35-38.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. (1969) Spectral classification of stars in the near ultraviolet with moderate- and low-dispersion spectra / ვარსკვლავთ სპექტრული კლასიფიკაცია ახლო ულტრაიისფერ სხივებში ზომიერი და მცირე დისპერსიანი სპექტრებით / Классификация звёзд в близких ультрафиолетовых лучах по умеренно и низкодисперсным спектрам. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 68-88.

Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. და Borchkhadze, T.M. და ბორჩხაძე, თ. და Борчхадзе, Т.М. (1969) On the question of application to the galaxies of the normal logarithmic spiral model / ნორმალური ლოგარითმული სპირალის მოდელის გალაქტიკებისათვის გამონეყების საკითხისათვის / К вопросу о применении к галактикам модели нормальной логарифмической спирали. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 141-146.

I

Imnadze, M.P. და იმნაძე, მ. და Имнадзе, М.П. (1969) The orbit determination of the basis of two-body problem integrals in spherical coordinates / ორბიტის განსაზღვრა ორი სხეულის ამოცანის ინტეგრალების გამოყენებით სფერულ კოორდინატებში / Определение орбит с применением интегралов задачи двух тел в сферических координатах. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 165-176.

Imnadze, M.P. და იმნაძე, მ. და Имнадзе, М.П. (1969) The pseudoanomaly and its application to the calculations of ephemeris / ფსევდოანომალია და მისი გამოყენება ეფემერიდების გამოსათვლელად / Псевдоаномалия и ее применения для вычисления эфемерид. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 177-184.

J

Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. (1969) Some problems of spectral classification and spectrophotometry of late type stars / გვიანდელი სპექტრული კლასის ვარსკვლავების სპექტრული კლასიფიკაციისა და სპექტროფოტომეტრიის ზოგიერთი საკითხი / Некоторые вопросы спектральной классификации и спектрофотометры звезд поздних спектральных классов. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 89-115.

K

Kevanishvili, G.T. და ქევანიშვილი, გ. და Кеванишвили, Г.Т. (1969) On the question of the aggregations of the A type stars investigated by the monte-carlo method / A –სპექტრული კლასის ვარსკვლავთ შეჯგუფებების საკითხის გამოკვლევა შემთხვევითი ცდების მეთოდის (მონტე–კარლოს მეთოდი) გამოყენებით / Исследование вопроса о сгущениях звёзд спектрального класса AC променением метода спухиных испытаний (метод монте-карло). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 117-140.

Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. (1969) On the proton flare observation of September 2, 1966 in Abastumani observatory / 1966 წლის 2 სექტემბრის პროტონული ამოფრქვევის დაკვირვების შესახებ აბასთუმნის ობსერვატორიიდან / О наблюдении протонной вспышки 2 Сентября 1966 г. в Абастуманской обсерватории. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 147-150.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1969) Observations of Saturn's rings at the moments of the Earth's transition through their plane (1966) / სატურნის რგოლებზე დაკვირვბა მათი სიბრტყის დედამიწის მიერ გადაკვეთის დრო (1966)/ Наблюдения колец Сатурна при прохождении земли через их плоскость (1966 г.). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 151-164.

M

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1969) On the light variations of spectrally binary system AX Mon / სპექტრულად ორჯერადი ვარსკვლავის AX–ის მარტორქის სიკაშკაშის ცვალებადობის შესახებ / О переменности блеска двойной системы AX Единорога. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 5-8.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. და Barblischvili, T.I. და ბარბლიშვილი, თ. და Барблишвили, Т.И. და Mosidze, L.N. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. და Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Shiukashvili, M.A. და შიუკაშვილი, მ. და Шиукашвили, М.А, და Kevanishvili, G.Th. და ქევანიშვილი, გ. და Кеванишвили, Г.Т. და Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. და Borchkhadze, T.M. და ბორჩხაძე, თ. და Борчхадзе, Т.М. და Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Imnadze, M.P. და იმნაძე, მ. და Имнадзе, М.П. (1969) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Mosidze, L.N. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. (1969) The three-color photographic photometry of eleven RW Aur type stars / მეეტლის RW–ს ტიპის თერთმეტი ვარსკვლავის სამფეროვანი ფოტოგრაფიული ფოტომეტრია / Трехцветная фотографическая фотометрия одиннадцати звезд типа RW возничего. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 13-34.

S

Shiukashvili, M.A. და შიუკაშვილი, მ. (1969) Two-dimensional quantitative spectral classification of F0-G5 stars by means of objective prism spectra / F0-G5 სპექტრული ტიპის ვარსკვლავთ ორგანზომილებიანი რაოდენობრივი სპექტრული კლასიფიკაცია ობირქტივწინა პრიზმით მიღებული სპექტრების საშუალებით / Двумерная количествнная спектральная классификация звёзд F0-G5 спектрам полученным с продовиекрывной призмой. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (37). С. 43-67.

А

Авалиани, Г.А. (1969) Отображение боевого содружества русского и грузинского народов в грузинской литературе и в периодической прессе Грузии XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Авалиани, Л.А. (1969) Жизнь и творчество Паоло Яшвили. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Авалиани, Ю.Ю. (1969) Исследование в области сложного глагола и глагольной фразеологии курдского языка. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Амичба, С.А. (1969) Лексика тапантского диалекта по сравнению с лексикой абжуйского и бзыбского диалектов абхазского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Андгуладзе, Л.Н. (1969) Дореволюционные русские переводчики поэмы Руставели. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Барамян, Р.А. (1969) Армянские диалекты в Азербайджанской ССР. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Бгажба, Х.С. (1969) Фонетико-морфологические и лексические особенности бзыбского диалекта абхазского языка. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

В

Вардишвили, А.А. (1969) Становление именной суффиксации в истории немецкого языка (на материале -tum и -hait). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гамсахурдия, Г.К. (1969) Борьба коммунистическо йпартии за дальнейшее укрепление союза рабочего класа и крестьянства в период строительства социализма. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Гвенетадзе, Г.Д. (1969) М.Горький и грузинская литература. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гигинеишвили, М.И. (1969) К вопросу о мировоззрении Руставели. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гугушвили, М.И. (1969) Полемика вокруг Руставели. Мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Гулдамашвили, Э.И. (1969) Жизнь и творчество Т.И.Хускивадзе. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Давитиани, А.А. (1969) Структура простого предложения в новогрузинском языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Дарчия, М.Д. (1969) Гайоз ректор и его просветительско-педагогическая деятельность. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джавахишвили, А. (1969) Вопросы экономики колхозного виноградарства (по материалам колхозов Телавского, Гурджаанского и Ахметского районов ГССР). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джорбенадзе, П.Г. (1969) Проблема романа. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Джураев, Г. (1969) Говоры таджикоязычных арабов. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

З

Закариадзе, Е.K. (1969) Общественное хозяйство материальная основа неуклонного роста благосостояния колхозников. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Кадария, И. (1969) Баланс денежных доходов и расходов населения Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Каджаиа, Л.Р. (1969) Пунктуация в грузинских рукописях V-XII вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кандашвили, В.C. (1969) Вопросы организации и оплаты труда в колхозах в современном этапе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Касрадзе, Л.Д. (1969) Вопросы воспитания учащихся школ-интернатов в духе дружбы народов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Квариани, Т.Л. (1969) Первая грузинская театральная газета "театри". Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Квиташвили, Э.Д. (1969) Рифма в поэзии Важв-Пшавела. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Кебурия, В.А. (1969) Трудовое воспитание и политехническое обучение в обшеобразовательных школах Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Конджария, В.Х. (1969) Лексика ашхарского диалекта по сравнению с лекмикой абжуйского и бзыбского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кубанеишвили, С.И. (1969) Драматические поэмы Акакия Церетели. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Кунчулия, Т. (1969) Вопросы экономики пчеловодства Грузинской сср. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кутидзе, Р. (1969) Планирование потребности, подготовки и использования квалифицированных рабочих кадров в промышленности Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Левина, Я.Б. (1969) Романтика в творчестве советских писателей первой половины 20-х годов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Маклер, Р.С. (1969) Присубстантивно-относительныеконструкции в произведении И.Т.Посошкова "Книга о скудости и богатстве". Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Махарадзе, В.Е. (1969) Изучение вопросов теории литературы в грузинской средней школе. Тбилисского университета, Тбилиси - 1969. (არ გამოქვეყნებულა)

Мгалоблишвили, Т.В. (1969) Общепедагогические идеи в Грузинской советкой педагогической прессе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Микашавидзе, Ш.Я. (1969) Из истоии грузинской советской эстетической мысли баллады. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Модебадзе, М.С. (1969) Иранские заимствования в языке Хинди. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Немсадзе, А.А. (1969) Изучение М.Горького в грузинской школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Немсадзе, Б.Г. (1969) Тауберовы теоремы винеровского типа для функции многих переменных и некоторые вопросы суммирования кратных интегралов и рядов. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Норакидзе, Ю. (1969) Г.Ф. Зданович-Молашвили и эволюция народнических общественно-экономических взглядов в грузии последней четверти ХIХ и начала ХХ вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Саакян, П.Т. (1969) Художественное изображение отечественной войны 1812 года в русской литературе. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Самушиа, Ш.Д. (1969) Музыкальная терминология в современном русском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Саникидзе, Л.К. (1969) Редупликаци яв картвельских языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Спарсиашвили, А.Л. (1969) Основные тематические циклы дореволюциоггой народной поэзии Алазансого ущелья. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сургуладзе, Е.Г. (1969) Понятие поля в курсе физики средней школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Такаишвили, Р.Г. (1969) История логопедической работы в Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Тварадзе, Р.А. (1969) "Мудрость Балавара"-две редации. Сравнение текстов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Тодуа, Г.Г. (1969) Основные вопросы фондовооруженности и рентабельности совхозного производства. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

У

Устиашвили, Н.Д. (1969) Сложносочиненное предложение в современном грузинском языке и методика его преподавания. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Харебов, Д.В. (1969) Основные принципы составления учебника русского языка для второго класса осетинской началной школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чохонелидзе, Н.С. (1969) Лексические средства эмоциональной оценки в руской поэзии периода Великой Отеческтвенной войны. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Чхеидзе, И.М. (1969) Роман К.Гамсахурдиа "Похищение луны". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чхенкели, З.М. (1969) Судьба молодого поколения в прозе ВольфгангаБорхерта. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 04:35:50 2019 PDT.