ობიექტების წლებით 1968

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | D | K | M | S | V | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | П | Р | С | Х | Ц | Ч | Ш | Э
ობიექტების რაოდენობა: 66.

A

Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. (1968) Photoelectric observations of the spectral variable CU Vir / სპექტრულად–ცვალებადი ვარსკვლავის ქალწულის CU–ს ფოტოელექტრული დაკვირვებები / Фотоэлектрические наблюдения спектрально-переменной звезды CU Девы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 43-50.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1968) Spectrophotometric Gradients of AC Her. / ვარსკვლავის ჰერკულესის AC სპექტროფოტომტრიული გრადიენტები / Спектрофотометрические градиенты звезды AC Геркулеса. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 3-16.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1968) Variation of Metal-abundance parameter for RR Lyrae stars depending on phase / ლირის RR–ის ტიპის ვარსკვლავებისათვის მეტალურობის პარამეტრის ცვლილება ფაზაზე დამოკიდებულებით / Изменение параметра металличности с фазой у звёзд типа RR Лиры. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 17-24.

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. და Mosidze, L.N. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. და Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. და Viniarski, M. და ვინიარსკი, მ. და Винярски, М. და Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Sharov, A.S. და შაროვი, ა. და Шаров, А.С. და Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. და Gogosashvili, N.Z. და გოგოსაშვილი, ნ. და Гогосашвили, Н.З. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Bolkvadze, O.R. და ბოლქვაძე, ო. და Болквадзе, О.Р. და Martsvaladze, N.M. და მარცვალაძე, ნ. და Марцвалвдзе, Н.М. და Khvostikov, I.A. და ხვოსტიკოვი, ი.ა. და Хвостиков, И.А. და Dietze, G. და დიტცე, გ. და Дитце, Г. და Mayer, A.K. და მაიერი, ა.კ. და Майер, А.К. (1968) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

B

Bolkvadze, O.R. და ბოლქვაძე, ო. და Болквадзе, О.Р. (1968) Occultation of stars by the moon in Abastumani in 1963, 1964, 1965, 1966 / მთვარის მიერ ვარსკვლავთ დაფარვების დაკვირვება აბასთუმანში 1963, 1964, 1965, 1966 წლებში / Наблюдения покрытий звезд в Абастумани в 1963, 1964, 1965, 1966 годах. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 78-81.

D

Dietze, G. და დიტცე, გ. და Дитце, Г. (1968) Measurements of polarization of light from twilight sky in 1965 / ბინდის ცის სინათლის პოლარიზაციის გაზომვები 1965 წელს / Измерения поляризации света сумеречного неба в 1965 году. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 113-118.

K

Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. (1968) The investigation of instrumental contour of the solar infrared spectrophotometer / სამსეო ინფრაწითელი სპექტროფოტომეტრის ინსტრუმენტული კონტურის გამოკვლევა / Исследование инструментального контура солнечного инфракрасного спектрофотометра. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 124-132.

Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. (1968) The measurement of hydrogen pashcen series line contours in the solar spectrum / მზის სპექტრში წყალბადის პაშენისეული სერიის ხაზთა კონტურების გაზომვა / Измерение котрогов линии пошеновской серии водорода в солнечном спектре. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 57-65.

Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. და Gogosashvili, N.Z. და გოგოსაშვილი, ნ. და Гогосашвили, Н.З. (1968) Photometry of chromospheric flares near minimum of solar activity / მზის აქტივობის მინიმუმის დროინდელი ქრომოსფერულ ამოფრქვევათა ფოტომეტრია / Фотометрия хромосферных вспышек около минимума солнечной активности. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 67-74.

Khvostikov, I.A. და ხვოსტიკოვი, ი.ა. და Хвостиков, И.А. (1968) The effect of atomic oxygen on the thermal regime of the atmosphere in the field of the mesopause / ატომური ჟანგბადის გავლენა ატმოსფეროს სითბურ რეჟიმზე მეზოპაუზის არეში / Влияние атомарного кислорода на тепловой режим атмосферы в области мезопаузы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). 93 -111.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1968) Four-color photometry of the Lunar surface during the eclipse of december 19th, 1964 / მთვარის ზედაპირის ოთხფეროვანი ფოტომეტრია 1964 წლის 19 დეკემბრის დაბნელებისას / Четырехцветная фотометрия лунной поверхности при затмении 19 декабря 1964 года. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 75-77.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Mayer, A.K. და მაიერი, ა.კ. და Майер, А.К. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. (1968) On the adjustment of 70-cm meniscus type telescope in two optical systems / 70 -სმ მენისკური ტელესკოპის ცენტრირების ცდა ორი ოპტიკური სქემისთვის / Опыт центрировки 70-см менискового телескопа в двух оптических схемах. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 119-123.

M

Martsvaladze, N.M. და მარცვალაძე, ნ. და Марцвалвдзе, Н.М. (1968) On spatial distribution of the airglow H2 emission. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 82-92.

Mosidze, L.N. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. და Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. (1968) Photographic OBservations of UV Ceti type flare stars / ვეშაპის UV –ს ტიპის ფეთქებადი ვარსკვლავების ფოტოგრაფიული დაკვირვებები / Фотографические наблюдения вспыхивающих звезд типа UV Кита. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 25-32.

S

Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Sharov, A.S. და შაროვი, ა. და Шаров, А.С. (1968) Counts of fiant stars in NGC188 / მკრთალი ვარსკვლავების დათვლა გროვაში NGC188 / Подсчеты слабых звёзд в скоплении NGC188. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 51-56.

V

Viniarski, M. და ვინიარსკი, მ. და Винярски, М. (1968) Eclipsing Variable FI Ori. / ბნელებადი ცვალებადი ორიონის FI / Затмения переменная FI Ориона. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (36). С. 33-42.

А

Авалиани, Ш.И. (1968) Методика проведения самостоятельных работ учащихся в процессе обучения экономической географии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Апциаури, Дж.В. (1968) Георгий Мцире. "Житие и деяния Георгия Мтацминдели". Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ахвледиани, Г.Н. (1968) "Варшакиани" (Исследование, текст, словарь). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Баканидзе, О.А. (1968) Грузинско-украинские литературные и театральные взаимосвязи в XIX веке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Бартаиа, Е.Ф. (1968) Тема Великой Отечественной войны в грузинской поэзии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бязыров, А.Х. (1968) Осетинские народные сказки. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

В

Вадачкория, С.И. (1968) Вопросы преподавания произведений лирического жанра в восьмилетней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гордезиани, К.Ш. (1968) Методика составления методических указаний и контрольных работ по общему курсу физики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гугунадзе, А.Н. (1968) Научные основы подготовки сельских механизаторов в средних профтехучилищах по учебной группе профессии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гузар, И.Ю. (1968) Истоки реализма И.В. Гете. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Джулакидзе, Ж.Т. (1968) Отражение новых достижений физики и техники в курсе физики Х класса. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Дидишвили, Г.И. (1968) Вопросы специализации и рациональной организации вспомогательных служб на предприятиях машиностроивельной промышелнности ( на примере машиностроения Грузинской ССР). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ж

Жоржолиани, Д.А. (1968) Субстантивные фразеологические единицы в американском варианте английского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Казайшвили, Л.Г. (1968) Рентабельность чайных и цитрусовых совхозов и пути ее повышения. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Калдани, М.М. (1968) Фонетика Сванского языка. Система умлаута в сванском. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кахиани, С.П. (1968) Глагольные метафорические фразеологизмы в современном английском языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Кашибадзе, П.Г. (1968) Общеобразовательная средняя школа в Грузии в годы великой отечественной войны. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Квиркелия, М.П. (1968) Лексика английского языка и ее изучение в VII-VIII классах грузинской школы. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Квициания, И.И. (1968) Творческий путь И. Г. Папаскири. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кигурадзе, Тамара (1968) Некоторые особенности современного немецкоязычного биографического романа на примере "жизни Жан-Поля Фридриха Рихтера" Гюнтера де Броина и Гельдерлина Петера Хертлинга. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Коридзе, Д.A. (1968) Развитие аграрных отношений в советской Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Ломадзе, А.C. (1968) Интернациональное воспитание старшеклассников советской школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Мамий, Л.Г. (1968) Образ нового человека в адыгейской прозе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Махарадзе, Н.А. (1968) Первая русская газета на Кавказе (1828-1832). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Меписашвили, М.И. (1968) Изучение трансцендентных функций в средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Микаилов, Э.Ш. (1968) Кутишинская группа говоров аварского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мусаева, Ф.M. (1968) Методика обучения учащихся V-VII классов азербайджанских школ предложному управлению. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мусаева, Ф.М. (1968) Методика обучения русскому предложному управлению учащихся V-VII классов азербайджанской школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Назарян, С.С. (1968) Журнал "Ахбюр". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Николайшвили, В.В. (1968) О взаимосвязи некоторых законов двойственности и классификации векторных полей в пространстве банаха. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ниорадзе, М.Г. (1968) Пещера Самерцхле-клде и верхний палеолит западной Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Нозадзе, Д.И. (1968) Политехническое образование учащихся при изучении экономической географии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Парастаев, М.Ф. (1968) Жизнь и творчество Дабе Мансурова. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Пирцхалайшвили, Р.В. (1968) Рифма поэмы "Витязь в тогровой шкуре". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Рамишвили, М.А. (1968) Синтез новых душистых веществ на основе некоторых арилалканолов. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Рубинштейн, И.М. (1968) Экономическая эффективность научно - исследовательских работ. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Сесиашвили, М.И. (1968) Вопросы экономики виноградарских совозов грузинской сср. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сихарулидзе, Н.А. (1968) Грузинские печатные книжные каталоги и перспективы их развития. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сихарулидзе, Э.К. (1968) Грузинский советский фельетон (1921-1930). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Хачапуридзе, О.Н. (1968) Вопросительное предложение. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Цамцишвили, А.И. (1968) Грузины — деятели искусства в Европе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Цотниашвили, А.И. (1968) Из истории грузинско-осетинских литературных связей (с середины XIX века до наших дней). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чантладзе, З.M. (1968) Колхозное цитрусоводство Аджарской АССР и основные вопросы его экономики (1921-1965 г.г). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чачибая, А.Е. (1968) Основные проблемы развития грузинской детской классической художественной литературы второй половины XIX века. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Читуни, В.В. (1968) Преподавание русской советской лтературы в старших классах армянской школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чобанян, С.С. (1968) Ваан Агабекович миракян. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Чхиквишвили, З.Л. (1968) К вопросу экономики виноградарства в колхозах зоны виноградарства табаководством алазанской долины Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ш

Шетекаури, Г.Е. (1968) Грузинская народная бытовая лирика. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Шибинская (Беседина), Е.П. (1968) Становление жанра в младописьменной литературе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Э

Эбралидзе, Л.Н. (1968) Методика обучения предлогам и предложным конструкциям английского языка в грузинской восьмилетней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Sun Mar 17 21:46:33 2019 PDT.