ობიექტების წლებით 1963

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
ობიექტების რაოდენობა: 24.

Alimbarashvili, A.N. და ალიმბარაშვილი, ა. და Алимбарашвили, А.Н. და Makandarashvili, Sh.S. და მაკანდარაშვილი, შ. და Макандарашвили, Ш.С. და Parsadanova, E.I. და ფარსადანოვა, ე. და Парсаданова, Э.И. (1963) Наблюдения радиоизлучения Солнца на волне 1.44 м / The observations of 1.44 m Solar radio-emission. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 51-54.

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхеидзе, Ш. (1963) Озонометрические наблюдения в Абастумани / Ozonometric observations at Abastumani. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 110-120.

Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1963) Вариации интенсивности и пространственное распределение эмиссии λ 6562 A HI свечения ночного неба / Intensity variations and space distribution of the λ 6562 A HI emission in the night sky. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 77-91.

Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1963) Вращательная температура гидроксильного излучения верхней атмосферы / OH rotational temperature of the atmosphere. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 55-76.

Makandarashvili, Sh.S. და მაკანდარაშვილი, შ. და Макандарашвили, Ш.С. (1963) Статистическое исследование радиовсплесков Солнца на частоте 209 МГГЦ / The statistical investigation of Solar 209 Mc/s radioflares. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 47-50.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. (1963) О поляризации света сумеречного неба / On polarization of the twilight sky. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 93-102.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. და Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. (1963) Спектральные исследования гидроксильного излучения в свете сумеречного неба / Spectral investigation of OH emission in the twilight sky. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (29). С. 103-109.

Razmadze, T.S. და რაზმაძე, თ. და Размадзе, Т.С. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. და Makandarashvili, Sh.S. და მაკანდარაშვილი, შ. და Макандарашвили, Ш.С. და Alimbarashvili, A.N. და Алимбарашвили, А.Н. და Parsadanova, E.I. და Парсаданова, Э.И. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. და Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1963) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Барнов, Г.Д. (1963) Фольклорные источники поэзии Важа Пшавела. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бурчуладзе, М.И. (1963) Принципы и пути рационализации учебного процесса в городской вечерней (сменной) общеобразовательной средней школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гватуа, Г.А. (1963) Драматургия Л.Леонова. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гогличидзе, Ц.В. (1963) Производные абстрактные имена существительные в современном немецком языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гомартели, М.Л. (1963) К истории преподавания новых иностранных языков и его методики в Грузии в ХIХ-ХХ вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гудушаури, П.М. (1963) Доклад, обобщающий содержание работ, представленных на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джиджелава, В.Е. (1963) Язык Д.С.Клдиашвили. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Жвания, В.Г. (1963) Литературные суды в Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Имнадзе, Б.Л. (1963) Причастие и его изучение в грузинской средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Липартелиани, Р.М. (1963) Вопросы письменной работы в начальных классах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Орагвелидзе, Гиви (1963) Ритм и рифма Маяковского при переводе на французский язык. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Цикуришвили, С.С. (1963) Возникновение и развитие детского коммунистического движения в Грузии 1922-1941 гг. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чикваидзе, И. (1963) Важа-Пшавела как детский писатель. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чиковани, З.В. (1963) Члены предложения русского языка и их изучение в грузинской средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чихладзе, Н.Р. (1963) Жизнь и творчество Доминики Эристави-Гандегили. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чумбуридзе, Дж.Н. (1963) История грузинской критики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Wed Feb 20 18:01:54 2019 PST.