ობიექტები თემით "I Humanities"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: L | T | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 13.

L

Luarsabishvili, Vladimer (2016) De la cosmovisión romántica en las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer al pensamiento existencialista de Miguel de Unamuno. სადოქტორო thesis, Universidad Autónoma de Madrid.

Luarsabishvili, Vladimer (2014) Gabriel Aresti en georgiano. Reflexiones del traductor. Euskera, 59 (2). С. 753-768. ISSN 0210-1564

Luarsabishvili, Vladimer (2015) La sensación de la soledad en las Leyendas de Bécquer. Adversus. Revista de Semiotica (28). С. 122-136. ISSN 1669-7588

Luarsabishvili, Vladimer (2016) TRADUCCIÓN LITERARIA: VALOR CULTURAL, INTERTEXTUALIDAD Y ÉPOCA. Castilla. Estudios de Literatura, 7. С. 366-381. ISSN 1989-7383

T

Tutberidze, David და Japaridze, Dimitri (2017) Macroeconomic Forecasting Using Bayesian Vector Autoregressive Approach. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 191 (2). С. 42-54. ISSN ISSN: 1728-3817 (general), 1728-2667 (print version), 2079-908X (electronic version)

ბერელაშვილი, ეკა (2013) გვიანფეოდალური ხანის ქართული მიტრები: მხატვრულ-ისტორიული კვლევა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბაშვილი, მარიამ (2014) მხატვრულ–კულტურულ ტრადიციათა ტრანსფორმაციის ასპექტები ქართულ ლითონმქანდაკებლობაში (ახ.წ. I-III სს.). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დიღმელაშვილი, გულიკო (2010) “მოდერნიზმი როგორც კულტურის ფენომენი და ქვეტექსტი ჰემინგუეის შემოქმედებაში”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დობორჯგინიძე, ნინო (2001) ეტიმოლოგიურ-ლექსიკოლოგიური ხასიათის კომენტარები „ფსალმუნთა გამოკრებული თარგმანებიდან“. ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები, ტ. 30.

თინიკაშვილი, დავით (2015) ქართველებისა და დასავლეთ ევროპელთა რელიგიურ-პოლიტიკური ურთიერთობა XI-XIII საუკუნეებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუხიშვილი, თამარ (2010) სომატური სახელები ნათესაობის აღნიშვნის ფუნქციით ძველი ბერძნულისა და ქართულის მიხედვით. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაღავა, ირაკლი (2015) შუასაუკუნოვან საქართველოში ნუმიზმატიკური ევოლუციის ანალიზი (VIII-XIII სს.). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიფურია, ბელა (2016) ქართული ტექსტი საბჭოთა/პოსტსაბჭოთა/პოსტმოდერნულ კონტექსტში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN 978-9941-18-240-2

ეს სია შეიქმნა: Fri May 26 22:37:57 2017 PDT.