ობიექტები თემით "I Humanities"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: G | L | T | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 20.

G

Gurchiani, Ketevan (2017) Georgia in-between: religion in public schools. Nationalities Papers. ISSN 0090-5992

L

Luarsabishvili, Vladimer (2016) De la cosmovisión romántica en las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer al pensamiento existencialista de Miguel de Unamuno. სადოქტორო thesis, Universidad Autónoma de Madrid.

Luarsabishvili, Vladimer (2014) Gabriel Aresti en georgiano. Reflexiones del traductor. Euskera, 59 (2). С. 753-768. ISSN 0210-1564

Luarsabishvili, Vladimer (2015) La sensación de la soledad en las Leyendas de Bécquer. Adversus. Revista de Semiotica (28). С. 122-136. ISSN 1669-7588

Luarsabishvili, Vladimer (2016) TRADUCCIÓN LITERARIA: VALOR CULTURAL, INTERTEXTUALIDAD Y ÉPOCA. Castilla. Estudios de Literatura, 7. С. 366-381. ISSN 1989-7383

T

Tutberidze, David და Japaridze, Dimitri (2017) Macroeconomic Forecasting Using Bayesian Vector Autoregressive Approach. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 191 (2). С. 42-54. ISSN ISSN: 1728-3817 (general), 1728-2667 (print version), 2079-908X (electronic version)

აბაშიძე, არჩილ (2016) საჯარო სამსახურის რეფორმა საქართველოში: ძირითადი მიმართულებები და გამოწვევები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერელაშვილი, ეკა (2013) გვიანფეოდალური ხანის ქართული მიტრები: მხატვრულ-ისტორიული კვლევა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბაშვილი, მარიამ (2014) მხატვრულ–კულტურულ ტრადიციათა ტრანსფორმაციის ასპექტები ქართულ ლითონმქანდაკებლობაში (ახ.წ. I-III სს.). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დიღმელაშვილი, გულიკო (2010) “მოდერნიზმი როგორც კულტურის ფენომენი და ქვეტექსტი ჰემინგუეის შემოქმედებაში”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დობორჯგინიძე, ნინო (2001) ეტიმოლოგიურ-ლექსიკოლოგიური ხასიათის კომენტარები „ფსალმუნთა გამოკრებული თარგმანებიდან“. ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები, ტ. 30.

ებრალიძე, ირინე (2016) ქართული ფოლკჯაზი და ეთნოჯაზი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თიაბაშვილი, თინათინ (2016) მითოდრამის ჯგუფური ფსიქოთერაპიული მიდგომის კვლევა ქცევითი პრობლემების მქონე მოზარდებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თინიკაშვილი, დავით (2015) ქართველებისა და დასავლეთ ევროპელთა რელიგიურ-პოლიტიკური ურთიერთობა XI-XIII საუკუნეებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიღურაძე, თინათინ (2016) სტატიკური განზომილებიანი ზმნები და მათი სწავლების თავისებურებები ქართულის, როგორც მეორე ენის სფეროში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოჭლამაზაშვილი, ექვთიმე (თამაზ) (1992) ქორეპისკოპოსი თუ ქორიკოზი? ჯვარი ვაზისა (3).

პაპუაშვილი, გიორგი (2016) კონსტიტუციური პროცესების განვითარება პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში და საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია Post World War I Constitutional Developments in Central and Eastern Europe and the 1921 Constitution of Georgia. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუხიშვილი, თამარ (2010) სომატური სახელები ნათესაობის აღნიშვნის ფუნქციით ძველი ბერძნულისა და ქართულის მიხედვით. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფაღავა, ირაკლი (2015) შუასაუკუნოვან საქართველოში ნუმიზმატიკური ევოლუციის ანალიზი (VIII-XIII სს.). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიფურია, ბელა (2016) ქართული ტექსტი საბჭოთა/პოსტსაბჭოთა/პოსტმოდერნულ კონტექსტში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN 978-9941-18-240-2

ეს სია შეიქმნა: Sat May 26 23:46:51 2018 PDT.