ობიექტები თემით "B Philosophy. Psychology. Religion > BO Educational Psychology"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: B | Х | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 30.

B

Bitsadze, Maya და Japaridze, Marine (2016) LOCUS OF CONTROL IN GEORGIAN TEACHERS AND ITS RELATION TO TEACHER BURNOUT. Problems of Management in the 21st Century, 11 (1). С. 8-15. ISSN ISSN: 2029-6932 (პროცესშია)

Bitsadze, Maya და Japaridze, Marine (2011) PILOT STUDY OF TEACHER BURNOUT IN GEORGIAN CONTEXT. Problems of Management in the 21st Century, 2. С. 36-44. ISSN ISSN: 2029-6932

Bitsadze, Maya და Japaridze, Marine (2014) Personal and Social Aspects of Teacher Burnout in Georgia. Problems of Education in the 21th Century, 59. С. 7-14. ISSN 1822-7864

Х

Хамзин, Б.М. (1985) Взаймовлияние операционных и личностных компонентов конструктивно - технической деятельности в процессе их формирования у учащихся. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ადამაშვილი, თათია (2016) საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების სასკოლო შიში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერეკაშვილი, ნანა (2012) გენდერული სოციალიზაციის ფაქტორები განათლების კონტექსტში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გამეზარდაშვილი, მაია (2018) პროფესიული დეფორმაციისა და რეფლექსიის კავშირი საჯარო სკოლის მასწავლებლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოლიაშვილი, ეკატერინე (2016) ჟესტური ენის როლი სმენადაქვეითებულ მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეგნატაშვილი, ლარისა (2016) აგრესიული ქცევა მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ევტენკო, ქრისტინე (2017) “აკადემიურ მოსწრებასა და დეპრესიას შორის კავშირი მოზარდებში”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზირაქაშვილი, სოფიო (2018) ფონოლოგიური ცნობიერება და წერა-კითხვის უნარი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კერელეიშვილი, ფიქრია (2015) თანატოლების დამოკიდებულება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე თანატოლებისადმი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვარაცხელია, ანნა (2018) პროკრასტინაციასა და მოტივაციას შორის კავშირი სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეკოკიშვილი, ნინო (2018) ეგზისტენციალური სისავსისა და პროფესიული გადაწვის კავშირი მასწავლებლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მორჩაძე, თათია (2018) კავშირი ემოციურ ინტელექტსა და პროფესიულ გადაწვას შორის დაწყებითი კლასის მასწავლებლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიკოლეიშვილი, ნინო (2017) სპეციალური განათლების პედაგოგების პროფესიული გადაწვა, მაინდფულნესი და ემოციური რეგულაციების სირთულეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნინიკაშვილი, გიორგი (2018) პროფესოს ალფრედ თომატისის თერაპიის გავლენა სასწავლო უნარების განვითარებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიქაბაძე, ნინო (2018) ინკლუზიური განათლების მიმართ დამოკიდებულებისა და თვითეფექტურობის კავშირი მასწავლებლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიქაბაძე, ხატია (2015) ტყუილის ვერბალური და არავერბალური გამოვლინება 4 წლის ასაკის ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

როსტომაშვილი, ირმა (2016) დროის პერსპექტივის, პიროვნული იდენტობისა და აკადემიური მოსწრების კორელაციური კვლევა სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამადაშვილი, ანა (2018) მშობლის ვიზიტების სიხშირის გავლენა შფოთვასა და აკადემიურ მოსწრებაზე მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები ბავშვების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფირცხალაიშვილი, გიორგი (2016) კრეატიულობისა და პროფესიების ურთიერთმიმართების კვლევა სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შაქარიშვილი, ფიქრია (2016) ბულინგის პრობლემა სასკოლო გარემოსა და ოჯახში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შაყულაშვილი, ანი (2018) აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა დაწყვილებით სწავლების ეფექტები სოციალურ სფეროში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაკვეტაძე, ლელა (2018) ემოციური თვითეფექტიანობა ბულერ და მსხვერპლ მოზარდებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წითური, თამარ (2019) აღზრდის სტილის კავშირი აკადემიურ მოსწრებასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიჭინაძე, ნინო (2015) უნებლიე ემოციათა დეკოდირების კვლევა სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანაშია, დიანა (2018) ტიპური განვითარების მქონე ბავშვებთან გატარებული დროის ეფექტი აუტიზმის მქონე ბავშვების ჩართულობის მაჩვენებელზე სასკოლო სივრცეში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაფაროვა, საბინა (2018) გარდნერის მრავალმხრივი ინტელექტის კვლევა განსხვავებულ კულტურულ კონტექსტში (ადრეული მოზარდობის ხანა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიქურაშვილი, მაია (2017) ფსიქოსოციალური ადაპტაცია საჯარო სკოლის მასწავლებლებსა და სპეციალურ მასწავლებლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 17:15:16 2019 PDT.