ობიექტები თემით "L Education > LH Education Administration"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 134.

B

Bitsadze, Maya და Japaridze, Marine (2016) LOCUS OF CONTROL IN GEORGIAN TEACHERS AND ITS RELATION TO TEACHER BURNOUT. Problems of Management in the 21st Century, 11 (1). С. 8-15. ISSN ISSN: 2029-6932 (პროცესშია)

Bitsadze, Maya და Japaridze, Marine (2011) PILOT STUDY OF TEACHER BURNOUT IN GEORGIAN CONTEXT. Problems of Management in the 21st Century, 2. С. 36-44. ISSN ISSN: 2029-6932

Bitsadze, Maya და Japaridze, Marine (2014) Personal and Social Aspects of Teacher Burnout in Georgia. Problems of Education in the 21th Century, 59. С. 7-14. ISSN 1822-7864

აბელიანი, მარიამ (2018) განათლების ადმინისტრირების პროგრამაზე გამოყენებული სწავლების მეთოდები და მათი შეფასება, ამავე პროგრამის სტუდენტების მიერ (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ადამია, ანა და ძულიაშვილი, გიგა და ქოქრაშვილი, ნუცა (2014) თბილისის 166-ე საჯარო სკოლის ბიუჯეტის დაგეგმვა/ეფექტიანი განაწილება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალაგარდაშვილი, შორენა და კიკილაშვილი, ეკა და ხითარიშვილი, ნინო (2016) როგორ გავზარდოთ რთული ქცევის მქონე მოსწავლეთა ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალელიშვილი, ნინო და ბაქრაძე, თამარ და ფიცხელაური, ქეთევან (2015) როგორ გავაუმჯობესოთ სკოლამდელი აღზრდის საფეხურზე ბავშვების ჩართულობა მცირე ჯგუფებში გენდერის კუთხით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აფრასიძე, თამარ და ფორჩხიძე, ნინო და ხვედელიძე, სალომე (2014) 177-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობის ეფექტურობის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაბალაშვილი, ნინო და ბარამაძე, მაგდა და მუმლაძე, მადონა (2016) როგორ გავაუმჯობესოთ მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობა დაწყებით საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბადაშვილი, თამარ და გიორგაძე, სოფიო და გოგავა, მარიამ (2018) დამრიგებლის როლი პროექტზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვაში, N სკოლის, „სხვა დღის“ მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეჟანიშვილი, ანნა და ლისიაკი, თამარ (2018) გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პრაქტიკის კვლევის მეთოდის გამოყენება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების პროფესიული ორიენტაციის პროცესის განვითარების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიძე, თეა და რობაქიძე, გვანცა და ობოლაძე, მარიამ (2018) დამხმარე მასწავლებლების მუშაობის ეფექტურობის ზრდა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიძე, თეკლე და მაღრაძე, ხატია და აზნიაშვილი, მზია (2014) თანამედროვე სწავლების მეთოდების გავლენა მოსწავლეთა სასწავლო პროცესში ჩართულობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერუაშვილი, ქეთევან (2016) განათლების ხარისხის მართვის მექანიზმები გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერძენიშვილი, ნინო (2016) ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბექაური, ნინო (2015) თვითდაფინანსებულ და სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ ბაკალავრ სტუდენტთა სწავლის მოტივაციის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოჭორიშვილი, ანი (2018) პროგრამის Erasmus + შედეგები და ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა და ჰუმანიტარული ფაკულტეტების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუგაეც, ელენე (2016) სახელმწიფო, კერძო და საქართველოში მოქმედი უცხოური უნივერსიტეტის მარკეტინგული სტრატეგიების შედარება და ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბაშვილი, თამარ და თოდუა, ნინო და კობიაშვილი, ლიკა (2018) მეცხრე კლასელი მოსწავლეების მშობელთა ჩართულობა სსიპ ქალაქ თბილისის №21 საჯარო სკოლის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაჩეჩილაძე, ნათია და ნონიაშვილი, ნინო (2015) როგორ გავზარდოთ განმავითარებელი შეფასების ეფექტურად გამოყენება ქ.რუსთავის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 24-ე კლასიკური გიმნაზიის დაწყებით კლასებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გახოკიძე, თამარ (2015) ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში მშობლებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეწაძე, ნინო და მაისურაძე, სალომე და ძოწენიძე, სოფიო (2014) გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის ქალაქ თბილისის N51 საჯარო სკოლის მე-9 კლასის მოსწავლეების მშობელთა მოტივაცია და ჩართულობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაური, თამარ და გაფრინდაშვილი, მაკა და კეკელიძე, თამარ (2017) საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრების უნარის განვითარება მე-3 კლასის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაშვილი, ეკა და ნემსაძე, მარიკა და უჩავა, ნათია (2016) როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ საშინაო დავალების ეფექტიანობა? სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, ანანო (2017) საგანმანათლებლო სისტემის მიმართ ნდობა საქართველოში (კავკასიის ბარომეტრის 2015 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, ლიკა და გოგრიჭიანი, მაგდა და მდინარაძე, ნინო (2014) პრაქტიკული კვლევა: ქიმიის სწავლის მოტივაცია სსიპ-ვლადიმერ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლის IX 4 კლასში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, მიხეილ და დიდებელი, ივანე და კვიჟინაძე, ანა (2015) თანამშრომლობითი გარემოს გაუმჯობესება ქ. თბილისის 43-ე საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, ნათია და სტეფლიანი, ხათუნა და გაფრინდაშვილი, ანა (2017) განმავითარებელი შეფასების როლი მოსწავლეთა ჩართულობის ამაღლებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგია, დავით (2017) სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და კერძო კომერციული ორგანიზაციების პარტნიორობა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგიჩაიშვილი, ნინო და ხუნაშვილი, მეგი და გაგუა, თეა (2014) დროის ეფექტურად მართვის ხელშეწყობა თბილისის 131-ე საჯარო სკოლის მე-5 1 კლასში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგლიჩიძე, ნინო და ჭანტურია, თამარ (2017) მეხუთეკლასელთა ნარატიული და არგუმენტირებული წერის უნარების გაუმჯობესება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოლაძე, გვანცა (2017) ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართული მასწავლებლების უწყვეტი პროფესიული განვითარების კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოჩაშვილი, ნინო და ნარიმანიძე, ქეთევან და ჩაფიძე, თეონა (2014) წაკითხულის გააზრება დაწყებით კლასებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოხია, სალომე და ხასაია, თამარ (2015) მოსწავლეთა ჩართულობა მრავალრიცხოვან კლასში ინგლისური ენის გაკვეთილზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოჩოლეიშვილი, სალომე (2018) როგორ გავაუმჯობესოთ ახალგადმოსულ მოსწავლეთა საგაკვეთილო ჩართულობა ( სსიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო არქევანის საჯარო სკოლის X კლასის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გულიაშვილი, მუხრან (2017) აკადემიური პერსონალის შესაძლო დემოტივაციის ფაქტორები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუმბერიძე, ლია (2015) ადამიანთა ფიზიკური უსაფრთხოება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუტაშვილი, ეკა და რუხიაშვილი, ლია (2014) ინგლისურენოვანი მხატვრული ლიტერატურით მოსწავლეების დაინტერესება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დალბაშვილი, დარეჯან და ყენია, მირიან და ხოშარაული, რუსუდან (2015) როგორ გავაუმჯობესოთ მზაობა უნივერსიტეტში სწავლისათვის 42-ე სკოლაში (კერძოდ, როგორ გავაუმჯობესოთ სწავლისთვის საჭირო უნარები (study skill), “ bridge” პროგრამის დახმარებით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დარსალია, სალომე და კახეთელიძე, თამარი და ლაბაძე, მირანდა (2015) როგორ დავეხმაროთ ბაგა-ბაღებს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების სოციალიზაციაში? სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დაუშვილი, ანა (2016) კარიერის სამსახურის ან დასაქმების განყოფილების მუშაობა საქართველოს უნივერსიტეტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დევსურაშვილი, ხატია და ცარციძე, თამთა და ქიმაძე, ნინო (2014) მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესება მშობელთა ჩართულობის გზით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დუაძე, ელისო და ბითაძე, შორენა და ხვედელიძე, თეონა (2017) როგორ გავაუმჯობესოთ მასწავლებელთა შორის თანამშრომლობა პრაქტიკული კვლევების მეშვეობით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ედიბერიძე, ნინო და დემეტრაშვილი, ანა და გელუტაშვილი, ქეთევან (2014) კლასის მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესება თბილისის 55-ე საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ერაძე, ლუკა (2017) ტექნოლოგიები უმაღლეს განათლებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ესებუა, ნინო (2015) სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების ჩართულობა სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფაში - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვარდოსანიძე, გიორგი (2016) მოსწავლეთა თვითმმართველობის მუშაობის გაუმჯობესება თბილისის 84-ე საჯარო სკოლის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაშაკიძე, მატასი და ძნელაძე, გვანცა და კუტალაძე, ტატა (2014) კვლევის ანგარიში კლასის მართვა: ქცევითი დარღვევები და სწავლების მეთოდოლოგიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაჭარაძე, ხატია (2018) საქართველოს უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის მიმართება ხარისხის უზრუნველყოფასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზაალიშვილი, ლიკა (2018) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესორ-მასწავლებლების კვლევითი პროდუქტიულობა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზარნაძე, ნინო და წიფურია, ეკატერინე და ნაჭყებია, რიტა (2017) რა გავლენას ახდენს სმენადაქვეითებულ მოსწავლეებში მშობლებისა და მასწავლებლების თანამშრომლობა მათ აკადემიურ მოსწრებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თამარაშვილი, ნათია და ჩილინგარაშვილი, თამარ და მოურავიძე, ნინო (2016) როგორ გავაუმჯობესოთ მშობლებთან კომუნიკაცია 63-ე საჯარო სკოლის, მე - 8 კლასის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თეზელაშვილი, თინათინ (2015) მასწავლებელთა პროფესიული ეთიკის განვითარების შეფასება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგთა მომზადების პროგრამების ფარგლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თოდუა, თამარ და თეთრაძე, მარიამ და ლომსაძე, ნინო (2014) ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი სტუდენტების ინტეგრაციის პროცესი უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე - ინტეგრაციის წარმატებით განხორციელების ხელისშემშლელი ფაქტორები და გაუმჯობესების გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

თორაძე, ნანა (2016) ზრდასრულთა სწავლების პრინციპები ენობრივ განათლებაში ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თორია, თამარ (2018) ოჯახის გავლენა მოზარდის ფსიქოემოციურ განვითარებაზე (აგრესია, შფოთვა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ივანიძე, მარიამ და ბოჭორიშვილი, ნინო და ბურდული, ქეთევან (2014) წიგნიერების დონე თბილისის მე-11 საჯარო სკოლის მე-5 კლასში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

იმერლიშვილი, ქეთევან და წულაძე, ეკატერინე და მეტრეველი, ქეთევან (2014) დაწყებით კლასებში მოსწავლეთა შეფასების ხერხები და მათი გაუმჯობესება თბილისის 50-ე საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალანდაძე, სოფიკო და კიკნაძე, ნანა და ნადარეიშვილი, ხატია (2014) წმინდა გიორგის საერო სკოლის VIII „ა“ და „ბ“ კლასებში ესთეტიკური აღზრდის სახელოვნებო საგნებისადმი დამოკიდებულებების ცვლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

კამლაძე, ანა (2018) რას ფიქრობენ სტუდენტები უნივერსიტეტის მთავარი ფუნქციის შესახებ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კამლაძე, ქრისტინე და ბეინაშვილი, ზინაიდა (2016) დირექტორის როლი მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, თეკლე (2017) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტის მიმდინარეობის კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპატაძე, ნესტან და სტეფანიშვილი, ნათია და ხარატიშვილი, თამთა (2017) როგორ გავაუმჯობესოთ კათედრების კოლაბორაციის N175- ე საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კახაძე, ნინო და ფრუიძე, ნინო (2014) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტების სასწავლო პროცესის მანძილზე მხარდამჭერი სისტემის გაუმჯობესება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კევლიშვილი, თამარ და მუმლაძე, მარიკა და ტაბატაძე, ზურაბ (2015) როგორ გავაუმჯობესოთ არსებული რესურსებითსპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა აკადემიური ჩართულობა ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე სსიპ ქ.თბილისის62-ე საჯარო სკოლის IV I კლასში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კეკელიძე, გიორგი და ჭელიძე, თორნიკე (2017) ბულინგის შესახებ ცნობიერების ამაღლება საბაზო და საშუალო კლასების მოსწავლეებში თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკაძე, თეონა და ქაფიანიძე, მარინე და დარსაძე, ანა (2014) დისციპლინის პრობლემები და მისი გაუმჯობესების გზები თბილისის სსიპ №123 სკოლის 9[1] კლასის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობალაძე, შორენა (2018) სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის გამოწვევები ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი განათლების ადმინისტრირების პროგრამის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოკაია, გურამ (2016) ზოგადი განათლებიდან უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე: გამოწვევები და რეკომენდაციები. (ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა - თბილისის წინასაბაკალავრო პროგრამის ანალიზის მიხედვით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კორაშვილი, ქეთევან და სარაჯიშვილი, ლევან და სუყაშვილი, ზაზა (2016) მოსწავლეებში ინტერკულტურული მგრძნობელობის ამაღლება ქართულის, როგორც მეორე ენის გაკვეთილზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუნჭულია, ანა და კაკიაშვილი, ლევან და ჯობავა, მირიან (2014) სსიპ ქ. თბილისის N 174-ე საჯარო სკოლის მე-8ა კლასის მოსწავლეთა ქცევისა და საკლასო მენეჯმენტის გაუმჯობესება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ლალიაშვილი, ნინო და მალანია, ქრისტინე და ქეშელაშვილი, ლელა (2016) მოსწავლის რთული ქცევის მართვის გაუმჯობესება დაწყებით საფეხურზე (I-II კლასი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაცაბიძე, ნინო და ჯამბაზიშვილი, ნინო და ზოიძე, ირაკლი (2014) კათედრების მუშაობის გაუმჯობესება თბილისის 71-ე საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ლომოური, გიორგი და ხატიაშვილი, ხატია (2016) მასწავლებელთა თანამშრომლობის გაუმჯობესება PBL - ით (Project – Based - Learning) აია-GESS სკოლის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომსაძე, ნატო და ჭანტურია, გიორგი და მიქაძე, ანა და ქინქლაძე, ანა (2014) როგორ ჩავრთოთ 5-წლიანი მოსწავლეები სასწავლო პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლორთქიფანიძე, მაია და მგელაძე, თათული და ხურციძე, სალომე (2018) განმავითარებელი შეფასების აქტივობების ეფექტიანობის კვლევა თბილისის 21-ე საჯარო სკოლის VIIIგ და Xბ კლასებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაისურაძე, მარიანა და მანაგაძე, თამთა და ჭეჭელაშვილი, მაკა (2015) როგორ გავზარდოთ მოსწავლეთა დაინტერესება კლასის საათის მიმართ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭარაშვილი, თეა და ჯანდიერი, ირინა და გოგატიშვილი, პავლე (2014) არაფორმალური განათლება - მოთხოვნა-მიწოდების ბალანსი და განვითარების სტრატეგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭარაშვილი, ლაშა (2018) უნარების შეუსაბამობა საქართველოს განათლების სისტემაში: რა უნარები სჭირდებათ დამსაქმებლებს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახათაძე, თამთა და ხარჩილავა, სოფიო და გარსევანიშვილი, მარიკა (2018) კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება ფიზიკაში და მოსწავლეთა მოტივაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მახათაძე, ნანა და შოშიტაშვილი, თამარი (2015) ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება მოსწავლეთა სასწავლო პროცესში ჩართულობის გასაზრდელად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელიქაძე, გიორგი და ხეხელაშვილი, ლანა და ხუბუტია, ქეთევან (2014) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზოგადი მოდულის კურსის „შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში“ ეფექტურობის გაზრდა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

მელიქიძე, ნინო და გზირიშვილი, ნატალია (2014) ჯგუფური მუშაობის პრობლემები სკოლაში და მათი გაუმჯობესების გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მესხი, თამარ (2018) უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა საქართველოში: სტრუქტურული და კულტურული ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეცხვარიშვილი, გალინა და ტატიაშვილი, ნინო და ფოცხვერაშვილი, მაგდა (2018) ,,კრიტიკული მეგობარი“ - მასწავლებელთა თანამაშრომლობის გაუმჯობესებისა და პროფესიული განვითარების ინსტრუმენტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქელაძე, ხატია და ღუღუნიშვილი, თამარ და ყულოშვილი, ნინო (2017) მასწავლებელთა თანამშრომლობის გაუმჯობესება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუნჯიშვილი, გიორგი (2018) სტუდენტური ჩართულობის როლი უნივერსიტეტის ხარისხის შიდა უზრუნველყოფაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მღვდელაძე, გვანცა და გონაშვილი, ანა და კვიჟინაძე, ნათია (2014) მშობელთა ჩართულობა სასწავლო პროცესში (ქ.თბილისის 48-ე საჯარო სკოლის მე-7, მე-8 და მე-9 კლასები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

მშვიდობაძე, თამარ (2017) უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გავლენა სწავლა/სწავლების ხარისხზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მწყერაშვილი, ლია და ზედგინიძე, მარიამ და გოგოხია, მარიამ (2018) როგორ გავზარდოთ თვითშეფასების წიგნიერება სკოლის განვითარებისთვის (სსიპ - ქ. თბილისის №43 სკოლაში). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნებიერიძე, მერი და თვალაბეიშვილი, გიტა და ხმალაძე, ნინო (2015) საშინაო დავალებების რაგვარობა და მიზანმიმართულება სწავლების საბაზო საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნოზაძე, თამარ და ფურცელაძე, თამარ და ნარიმანიშვილი, ქეთევან (2014) ჯგუფური მუშაობის გაუმჯობესება საგაკვეთილო პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ორველაშვილი, თინიკო და თხელიძე, ნატო და კვიჟინაძე, სოფია (2018) ტექნიკურ-მატერიალური ბაზის ეფექტურად გამოყენება სსიპ ქ. თბილისის N200 საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჟუჟუნაძე, თეონა (2015) რა ფაქტორები ახდენს გავლენას ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი სტუდენტების ჩართულობაზე აკადემიურ სფეროში - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემთხვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რობაქიძე, თამარ (2017) ხარისხის ცნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სულაქველიძე, გურამ და ჩხეიძე, შალვა (2018) როგორ გავაუმჯობესოთ თვითშეფასების წიგნიერება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტყაბლაძე, მარიამ და შალუტაშვილი, მარიამ (2016) დამრიგებლის როლი მოსწავლის სოციალური უნარების განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უზუნაშვილი, ნატო და ხოსიტაშვილი, თეონა და ხუბულაშვილი, სოფიო (2014) საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემის დეცენტრალიზაციის კვლევა სსიპ აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 53-ე საჯარო სკოლაში განვითარებული მოვლენების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ფანცულაია, ნინო (2017) ხარისხის კონცეფცია დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ საექთნო კოლეჯში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფოფხაძე, ნინო (2018) ხარისხის კულტურა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში: დამკვიდრებული პრაქტიკა და სამომავლო შესაძლებლობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქადაგიძე, მერი (2018) საერთაშორისო სტუდენტური მობილობის გავლენა დასაქმებასა და კარიერულ განვითარებაზე: სამაგისტრო საფეხურის მობილური კურსდამთავრებულების პერსპექტივით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქავთარაძე, მადონა (2017) მარკეტინგული სტრატეგიები თანამედროვე განათლებაში (საქართველოს სამი უნივერსიტეტის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქასრაშვილი, ეთერ და სადრაძე, მარიამ და დვალიშვილი–ჩიხორია, თამარ (2016) როგორ გავაუმჯობესოთ თბილისის 64-ე საჯარო სკოლის ინტეგრირებული კლასის მოსწავლეთა ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქებაძე, თამარ და სვანიძე, მედეა და გოგინაშვილი, გიგა (2017) როგორ აისახება დირექტორთა მმართველობის სტილი თანამშრომელთა კმაყოფილებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქებულაძე, მარიამ და ბიბილაშვილი, სოფიკო და ჯადუგიშვილი, სოფიო (2017) დაწყებით საფეხურზე მოზარდების სააზროვნო უნარების გაუმჯობესება მაღალკლასელი მოსწავლეების დახმარებით ქალაქ რუსთავის 23-ე საჯარო სკოლის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქებურია, ნათია (2016) უცხო ენის შესწავლის მოტივაცია შსს აკადემიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქურდიანი, ლაშა და ციგრიაშვილი, ია და პეტრიაშვილი, თამთა (2014) სწავლის გაგრძელების მოტივაციის ამაღლება 88-ე საჯარო სკოლის IX კლასის მოსწავლეებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ქურიძე, ვერიკო და ქართველიშვილი, ქეთევან და ფირცხალავა, თამარ (2017) თანამშრომლობითი ხარისხის გაუმჯობესება სსიპ ქალაქ თბილისის №98 საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქურხული, ცირა და ცუცქირიძე, ნინო და ტუფურია, სტელა (2017) ბავშვთა რთული ქცევის გაუმჯობესება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქუტიძე, სალომე და მანია, ნინო და ბიბლაია, მარიტა (2016) დამრიგებლის როლი მოსწავლეთა წიგნიერების დონის ამაღლებაში N81 საჯარო სკოლის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღამბაშიძე, მარიამ (2017) ქართველი და მიგრანტი სტუდენტების ინტერკულტურული მგრძნობელობის ხარისხი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შალოშვილი, თამარ და თოდუა, ქეთევან და ჩხარტიშვილი, ლაშა (2014) თბილისის 166-ე საჯარო სკოლის მე--9I კლასის მოსწავლეთა ქცევის და საკლასო მენეჯმენტის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

შუბლაძე, ირმა და საათაშვილი, მარი და ლაგაზაური, მაგდა (2015) ბიბლიოთეკის მუშაობის გაუმჯობესება ქ.რუსთავის N16 საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩანგაშვილი, თამარ და ძიძიგური, თამარ (2014) კლასის მართვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიხრაძე, თამარ და ბექაური, ნანი და ღვინიაშვილი, თინათინ (2014) სსიპ ქალაქ თბილისის N 63-ე საჯარო სკოლის საგნობრივი კათედრების ეფექტური მუშაობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხეიძე, სოფიო (2015) რატომ და რისთვის არის მიზანშეწონილი საქართველოში ლიბერალური განათლების მოდელის დანერგვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძაბახიძე, ნინო და იასაღაშვილი, ლია და გიუნაშვილი, ნინო (2017) როგორ გავაუმჯობესოთ მასწავლებელთა თანამშრომლობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიტაიშვილი, ანანო (2017) უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: უცხოელ სტუდენტთა მოზიდვის სტრატეგიები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭაუჭიძე, გიორგი და პატარკაციშვილი, ეთერ და მოლაშვილი, მანანა (2015) ეფექტური ბილინგვური გაკვეთილი არაქართულენოვანი სკოლების დაწყებით საფეხურზე (მათემატიკა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭელიძე, ირინა და გურგენაშვილი, სოფიკო და დაფქვიაშვილი, ეკატერინე (2015) როგორ გამოვიყენოთ სკოლის მხარდამჭერი ჯგუფი სკოლის გასაძლირებლად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭითანავა, თათია და ვაშაკაშვილი, ლია და გოგინავა, ანანო (2018) განმავითარებელი შეფასების ეფექტურად გამოყენება ,,სერვანტესის სახელობის გიმნაზია აია-ჯესსში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიღლაძე, სოფიკო და შავშიშვილი, გვანცა (2017) მასალის ათვისების თავისებურებები ბილინგურ ბავშვებთან სწავლების დაწყებით საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაჩიძე, ლამზირა და ჟორჟოლიანი, ქეთევან და ურუშაძე, შავლეგ (2015) მოსწავლეთა თვითმმართველობის მუშაობის გაუმჯობესება სკოლა „ოპიზაში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხევსურიანი, ციცინო (2017) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 1+4 პროგრამის ფარგლებში არაქართულენოვანი სტუდენტების მიერ სწავლა-სწავლების შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხელისუფალი, ვერიკო და გომარელი, გურამ და ჭითანავა, ნინო (2014) კლასის მართვის პრობლემები სსიპ ქალაქ თბილისის #64 საჯარო სკოლის VI2 კლასში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხეცურია, ელისო და ბერიძე, მარიკა (2014) პრაქტიკული კვლევა სტუდენტების აკადემიური მოტივაციის ხელშეწყობა სწავლების აქტიური მეთოდებით პროფესიულ კოლეჯში „ბარაკონი“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხონელიძე, ხატია და ხმალაძე, მარინე (2018) როგორ გავზარდოთ განმავითარებელი შეფასების ეფექტურად გამოყენება ქ.თბილისის N 89 საჯარო სკოლის მე-82 კლასში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუფენია, ნანა და რაზმაძე, თამარ (2017) სამოქალაქო ინტეგრაციის გაძლიერება ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ახალქალაქის რეგიონულ სასწავლო ცენტრში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუხიაშვილი, ია და გოდერძიშვილი, ნინო (2014) განმავითარებელი შეფასების ეფექტურად გამოყენება თბილისის #55 საჯარო სკოლაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯავახიშვილი, ანა (2016) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის შიდა-მისაღები გამოცდების რელევანტურობის შესწავლა, მაგისტრანტების აკადემიურ მოსწრებასთან მიმართებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანდიერი, დავით და მუმლაძე, ნინო (2018) მასწავლებელეთა პროფესიული განვითარება თანამშრომლობის გზით სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის მათემატიკის კათედრის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯელაძე, სალომე და ციცვიძე, ვენერა და შენგელია, ნინო (2016) ჯგუფური აქტივობა, როგორც დაბალი სოციომეტრიული სტატუსის მქონე მოსწავლეთა თვითშეფასების ამაღლების საშუალება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიქური, ხათუნა (2015) რა გარე ფაქტორები ახდენს გავლენას ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტების აკადემიურ მოსწრებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიჯავაძე, ნინო (2015) საქართველოში არსებული საგანმანათლებლო პროგრამები სკოლამდელი განათლების აღმზრდელებისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Wed Feb 20 17:22:37 2019 PST.