ობიექტები თემით "W Arts and Cultural Studies > WI Cultural studies"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: А | Д | И | М | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 12.

А

Арвеладзе, Натела (1973) Квопрсу о применении метода деиственного анализа в грузинском театре. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Дадунашвили, Э.Г. (1991) Творческие прения в грузинской народной поэзии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

И

Иоселиани, Джаба (1974) С.И. Амаглобели и его "театр социального оптимизма". Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Махарадзе, Э.О. (1991) Художественно-изобразительные средства грузинской народной героической поэзии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ბერელაშვილი, ეკა (2013) გვიანფეოდალური ხანის ქართული მიტრები: მხატვრულ-ისტორიული კვლევა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბელია, ალექსანდრე (2017) დასავლური კაპიტალიზმი 21-ე საუკუნის ევროპულ სოციალურ კინოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავლიანიძე, ანა (2017) XIX საუკუნის საზოგადო მოღვაწეთა სახლ-მუზეუმების კულტურულ-ტურისტული პოტენციალი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვარაცხელია, თათია (2017) თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები და საქართველოს მუზეუმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეფარიშვილი, ლიზიკო (2017) ვებ 2.0 ტექნოლოგიების გამოყენება კულტურის სფეროში საქართველოს მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცაგარელი, ლევან (2016) კულტურის კვლევების შესავალი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიფურია, ბელა (2016) ქართული ტექსტი საბჭოთა/პოსტსაბჭოთა/პოსტმოდერნულ კონტექსტში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN 978-9941-18-240-2

ჯაყელი, ნათია (2011) ”XII-XIIIსს. ქართული კერამიკის დეკორის მხატვრულ-სიმბოლური ასპექტები”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Tue Mar 26 18:18:32 2019 PDT.