აკად. ერთეულებით ობიექტები "Faculties/Schools > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2004

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | D | L | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 15.

A

Aprasidze, David (2004) THE BUREAUCRATIC-PATRIMONIAL STATE IN GEORGIA: HAS THE “ROSES REVOLUTION” GIVEN IT A NEW LEASE OF LIFE? Central Asia and the Caucasus, 25 (1). С. 42-47.

Aprasidze, David (2004) Politzei in Georgien: Wandel eines Akteurs. WeltTrends - Zeitschrift für Internationale Politik, 45. С. 38-48. ISSN 0944-8101

D

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve (2004) კულტურული პარადიგმები და დისკურსის ტიპოლოგია (პრობლემის დასმისათვის). გამომც. ”ენა და კულტურა”. ფილოლოგიური სერია , 1.

Dugladze, Tamar და Lepsveridze, Eka და Breustedt, J. და Kehrer, C. და Heineman, Uwe და Gloveli, Tengiz (2004) Effects of phencyclidines on signal transfer from the entorhinal cortex to the hippocampus in rats. Neurosci Lett. , 354 (3). С. 185-188.

L

Lobzhanidze , Sofiko (2004) Das georgische Schulwesen. Zeitschrift Päd Forum (2). 106-110 . ISSN 1611-406X E20312

Lobzhanidze , Sofiko (2004) Zur moralischen Bildung der Schülerinnen und Schüler. In: Kirche-Bildung-Demokratie, Evangelische Schulen in Mittel- und Osteuropa. Waxmann-Verlag, Münster/New York/München/Berlin, С. 235-248.

Lobzhanidze , Sofiko და Böhm, Uwe (2004) Werterziehung in der Schule. Zeitschrift Lehren und lernen (6). С. 17-27. ISSN 0341ß8294

ბუხრაშვილი, პაატა (2004) ბრინჯაოს ხანის დროშები და ხევისბრის ინსიგნიები ზემო ზგიდიდან. ამირანი (X). С. 7-21. ISSN 1512-0449

ბუხრაშვილი, პაატა და თუითი, ქევინ (2004) ინატიტუტის არქივიდან - ინტერვიუ თინათინ ოჩიაურთან. კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.

თევდორაძე, ნინო (2004) ინტერსუბიექტურობის პრინციპი და შინაგანი მეტყველების ტიპოლოგიზაცია. ენა და კულტურა, ფილოლოგიური სერია, 1. С. 53-56. ISSN 1512-1364

თევდორაძე, ნინო (2004) მხატვრული სიმბოლო და ტექსტის რეფერენტული სივრცე. ენა და კულტურა, ფილოლოგიური სერია, 1. С. 57-61. ISSN 1512-1364

თევდორაძე, ნინო (2004) ცნობიერების ნაკადი. უაკ (UDC) 809.463.1 თ 401 . თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 0128, თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ., 14. ISBN 99940-20-23-4

მაღლაკელიძე, შორენა (2004) "განათლების გლობალიზაცია"-დასავლეთის გამოცდილება, საქართველოს პერსპექტივები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "პრომეთე", 4 (16). ISSN 1512-2131

სართანია, ვახტანგი და თოქმაზიშვილი, მიხეილი და მაღლაკელიძე, შორენა (2004) განათლების ეკონომიკური თეორია. თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. ISBN 99940-0-229-5

ცაგარელი, ლევან (2004) ფსევდოფანტასტიკური ელემენტის მხატვრული ფუნქცია ლეო პერუცის ისტორიულ რომანებში. სამაგისტრო thesis, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

ეს სია შეიქმნა: Tue Jun 19 12:33:57 2018 PDT.