ობიექტების წლებით 1996

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: სტატია | სხვა
ობიექტების რაოდენობა: 13.

სტატია

Akhalkatsi, Maia და Wagner, Johanna (1996) Reproductive phenology and seed development of Gentianella caucasea in different habitats in the Central Caucasus. Flora Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 191 (1/2). С. 161-168. ISSN 0367-2530

Chedia, Otar და Kahniashvili, Tina და Machabeli, George და Nanobashvili, Irakli (1996) On the Kinematics of a Corotating Relativistic Plasma Stream in the Perpendicular rotator Model of a Pulsar Magnetosphere. Astrophysics and Space Science, 239. С. 57-64.

Kikvidze, Zaal (1996) Neighbour interaction and stability in subalpine meadow communities. Journal of Vegetation Science. ISSN 1654-1103

Kikvidze, Zaal (1996) Plant species associations in alpine-subnival vegetation patches in the Central Caucasus. Journal of Vegetation Science, 7. С. 41-44.

Kuzmin, L. S. და Pashkin, Yu. A. და Tavkhelidze, A. და Ahlers, F. -J. და Weimann, T. და Quenter, D. და Niemeyer, J. (1996) An all‐chromium single electron transistor: A possible new element of single electronics. Appl. Phys. Lett., 68. р. 2902.

Kuzmin, L. S. და Pashkin, Yu. A. და Tavkhelidze, A. N. და Ahlers, F. -J. და Weimann, T. და Quenter, D. და Niemeyer, J. (1996) An all‐chromium single electron transistor: A possible new element of single electronics. Appl. Phys. Lett., 68. р. 2902.

Kuzmin, L. S. და Pashkin, Yu. A. და Tavkhelidze, A. N. და Ahlers, F. -J. და Weimann, T. და Quenter, D. და Niemeyer, J. (1996) An all‐chromium single electron transistor: A possible new element of single electronics. Appl. Phys. Lett., 68. р. 2902.

Mrevlishvili, G.M. და Razmadze, G.M. და Mdzinarashvili , T.D. და Metreveli, Nunu და Kakabadze, G.R. (1996) Calorimetric investigation of DNA in the native and denatured states. Thermochimica Acta, 274. С. 37-43. ISSN 0040-6031

Tarkhnishvili, David (1996) The distribution and ecology of the amphibians of Georgia and the Caucasus: a biogeographical analysis. Zeitschrift für Feldherpetologie, 3. С. 167-196. ISSN 0946-7998

Tarkhnishvili, David და Gokhelashvili, Ramaz (1996) A contribution to the ecological genetics of frogs: age structure and frequency of striped specimens in some Caucasian populations of the Rana macrocnemis complex. Alytes, 14 (1). С. 27-41. ISSN 0753-4973

ბუხრაშვილი, პაატა (1996) კავკასიის უძველესი მოსახლეობის ეთნოგენეზის კვლევის საკითხისათვის. ქუთაისური საუბრები - III (სიმპოზიუმის მასალები) . С. 135-136.

სხვა

მეფარიშვილი, ისაკო (1996) იოანე საბანისძის "აბო ტფილელის წამების სახისმეტყველება". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

უგრეხელიძე, ნელი (1996) XVIII საუკუნის ქართული პროზის ისტორიიდან ("სეილანიანი"). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Tue Mar 19 23:04:33 2019 PDT.