ობიექტების წლებით 1996

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | C | K | M | T | | |
ობიექტების რაოდენობა: 13.

A

Akhalkatsi, Maia და Wagner, Johanna (1996) Reproductive phenology and seed development of Gentianella caucasea in different habitats in the Central Caucasus. Flora Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 191 (1/2). С. 161-168. ISSN 0367-2530

C

Chedia, Otar და Kahniashvili, Tina და Machabeli, George და Nanobashvili, Irakli (1996) On the Kinematics of a Corotating Relativistic Plasma Stream in the Perpendicular rotator Model of a Pulsar Magnetosphere. Astrophysics and Space Science, 239. С. 57-64.

K

Kikvidze, Zaal (1996) Neighbour interaction and stability in subalpine meadow communities. Journal of Vegetation Science. ISSN 1654-1103

Kikvidze, Zaal (1996) Plant species associations in alpine-subnival vegetation patches in the Central Caucasus. Journal of Vegetation Science, 7. С. 41-44.

Kuzmin, L. S. და Pashkin, Yu. A. და Tavkhelidze, A. და Ahlers, F. -J. და Weimann, T. და Quenter, D. და Niemeyer, J. (1996) An all‐chromium single electron transistor: A possible new element of single electronics. Appl. Phys. Lett., 68. р. 2902.

Kuzmin, L. S. და Pashkin, Yu. A. და Tavkhelidze, A. N. და Ahlers, F. -J. და Weimann, T. და Quenter, D. და Niemeyer, J. (1996) An all‐chromium single electron transistor: A possible new element of single electronics. Appl. Phys. Lett., 68. р. 2902.

Kuzmin, L. S. და Pashkin, Yu. A. და Tavkhelidze, A. N. და Ahlers, F. -J. და Weimann, T. და Quenter, D. და Niemeyer, J. (1996) An all‐chromium single electron transistor: A possible new element of single electronics. Appl. Phys. Lett., 68. р. 2902.

M

Mrevlishvili, G.M. და Razmadze, G.M. და Mdzinarashvili , T.D. და Metreveli, Nunu და Kakabadze, G.R. (1996) Calorimetric investigation of DNA in the native and denatured states. Thermochimica Acta, 274. С. 37-43. ISSN 0040-6031

T

Tarkhnishvili, David (1996) The distribution and ecology of the amphibians of Georgia and the Caucasus: a biogeographical analysis. Zeitschrift für Feldherpetologie, 3. С. 167-196. ISSN 0946-7998

Tarkhnishvili, David და Gokhelashvili, Ramaz (1996) A contribution to the ecological genetics of frogs: age structure and frequency of striped specimens in some Caucasian populations of the Rana macrocnemis complex. Alytes, 14 (1). С. 27-41. ISSN 0753-4973

ბუხრაშვილი, პაატა (1996) კავკასიის უძველესი მოსახლეობის ეთნოგენეზის კვლევის საკითხისათვის. ქუთაისური საუბრები - III (სიმპოზიუმის მასალები) . С. 135-136.

მეფარიშვილი, ისაკო (1996) იოანე საბანისძის "აბო ტფილელის წამების სახისმეტყველება". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

უგრეხელიძე, ნელი (1996) XVIII საუკუნის ქართული პროზის ისტორიიდან ("სეილანიანი"). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Feb 18 02:44:37 2019 PST.