Items where Year is 1971

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | А | Б | В | Г | Д | Е | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э
Number of items: 80.

M

Magalashvili, N.L. and მაღალაშვილი, ნ.ლ. and Магалашвили, Н.Л. and Kumsishvili, J.J. and ქუმსიშვილი, ი.ი. and Кумсишвили, Я.И. and Khatisov, A.Sh. and ხატისოვი, ა. and Хатисов, А.Ш. and Dolidze, M.V. and დოლიძე, მ. and Долидзе, М.В. and Kalandadze, N.B. and კალანდაძე, ნ. and Каландадзе, Н.Б. and Kolesnik, L.N. and კოლესნიკი, ლ. and Колесник, Л.Н. and Kuznetsov, V.I. and კუზნეცოვი, ვ. and Кузнецов, В.И. and Khetsuriani, Ts.S. and ხეცურიანი, ც. and Хецуриани, Ц.С. and Tetruashvili, E. I. and თეთრუაშვილი, ე. and Тетруашвили, Э.И. and Kiladze, R. and კილაძე, რ. and киладзе, Р.И. and Salukvadze, G.N. and სალუქვაძე, გ. and Салуквадзе, Г.Н. and Khatisov, A.Sh. and ხატისოვი, ა. and Хатисов, А.Ш. and Tskhovrebadze, A.S. and ცხოვრებაძე, ა. and Цховребадзе, А.С. and Dzigvashvili, R.M. and ძიგვაშვილი, რ.მ. and Дзигвашвили, Р.М. and Malasidze, G.A. and მალასიძე, გ.ა. and Маласидзе, Г.А. and Efimov, Yu.S. and ეფიმოვი, ი, and Ефимов, Ю.С. and Totochava, A.G. and ტოტოჩავა, ა. and Тоточава, А.Г. and Giorgobiani, G. and გიორგობიანი, გ. and Георгобиани, Г. (1971) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

А

Абрегов, А.Н. (1971) Именные композиты в адыгейском языке. Тбилиси. (Unpublished)

Алания, В.А. (1971) Грузия в жизни и творчестве П. А. Павленко. Тбилисского университета. (Unpublished)

Амичба, В.А. (1971) Наречие в абхазском языке (по данным всех абхазско-абазинских диалектов). Тбилиси. (Unpublished)

Арабули, Г.Х. (1971) Любовная лирика горцев (пшавов и хувсур) восточной Грузии. Тбилиси. (Unpublished)

Асатиани, М.М. (1971) Жизнь и творчество Иосифа Тбилели. Мецниереба. (Unpublished)

Б

Бабунашвили, Е.А. (1971) Антоний и вопросы грузинской грамматики. Тбилисского университета. (Unpublished)

Барамидзе, Г.Р. (1971) Основные вопросы работы над текстом художественного произведения в средней школ. Тбилиси. (Unpublished)

Барнова, Н.А. (1971) Дисстрибутивный анализ консонантных комплексов. Тбилиси. (Unpublished)

Бачиашвили, И.А. (1971) Драматургия Жана Ануя довоенного и военного периодов. Тбилисского университета. (Unpublished)

Башинджагова, М.Г. (1971) Работа классного руководителя по нравственному воспитанию учащихся. Тбилиси. (Unpublished)

Бердзенишвили, Л.Н. (1971) Вопросы народной словесности в журнале "Акакис Кребули". Тбилисского университета. (Unpublished)

Булейшвили, В.М. (1971) Творчество Серго Клдиашвили. мецниереба. (Unpublished)

В

Вахтангадзе, О.Д. (1971) Проблема проверки и оценки знаний учащихся по физике. Тбилиси. (Unpublished)

Г

Габуниа, З.М (1971) Словообразование имен сушествительных в абхазском языке. Нальчик. (Unpublished)

Гагуа, В.В. (1971) Народное образование в Грузии в послереформенный период XIX столетия. Тбилисского университета. (Unpublished)

Геленидзе, Л.Ш. (1971) Лексика, связанная с анатомией и физиологией человека в древнегрузинском с учетом данных других картвельских языков. Тбилиси. (Unpublished)

Гонцова, С.А. (1971) Методика изучения состава и словообразования Русского языка в Казахской средней школе. Тбилиси. (Unpublished)

Гошадзe, Г.Г. (1971) Развитие закавказской железной дороги за годы советской власти. Тбилиси. (Unpublished)

Гублиа, Р.К. (1971) Превербы направления в глаголе Абхазского языка. Тбилиси. (Unpublished)

Гугушвили, М.И. (1971) Руставели и грузинская литература эпохи "возрождения". Мецниереба. (Unpublished)

Д

Датиашвили, Л.Я. (1971) Грузинские и греческие редакции "Абукуры". Тбилиси. (Unpublished)

Двалишвили, Р.В. (1971) Некоторые вопросы жанровых особенностей фельетона. Тбилисского университета. (Unpublished)

Джиоев, Х.С. (1971) Осетинское стихосложение. Тбилиси. (Unpublished)

Дзагоева, Е. (1971) Совершенствование контроля Госбанка СССР в капитальном строительстве. Тбилиси. (Unpublished)

Доксопуло, М.П. (1971) Модели распределения согласных фонем в английском языке. Тбилисского университета. (Unpublished)

Е

Евгенидзе, Ю.Т. (1971) К творческой истории Важа Пшавела. Тбилисского университета. (Unpublished)

И

Имнадзе, Н.Е. (1971) Звуковой состав мегрельского диалекта занского языка. Мецниереба. (Unpublished)

Иоселиани, К. (1971) Материально-техническая база розничной торговли и общественного питания потребительской кооперации Грузинской ССР. Тбилиси. (Unpublished)

К

Казишвили, Ю.В. (1971) Воспитание товарищества и дружбы в начальных классах. Тбилиси. (Unpublished)

Канчавели, Н.Г. (1971) Арабоязычные документы дагестанского происхождения сороковых годов XIX столетия : (Письма Агалар-хана М.З. Аргутинскому-Долгорукому). Тбилисского университета. (Unpublished)

Каралашвили, Р. Г. (1971) Философские основы позднего творчества германа гессе. Тбилисского университета. (Unpublished)

Кахадзе, Ц.Д. (1971) Семантическая и словообразовательная структура сложных химических терминов. Тбилиси. (Unpublished)

Качмазов, Е.Я. (1971) Осетинская малокомплектная школа и трехлетнее начальное обучение. Тбилиси. (Unpublished)

Керкадзе, И.К. (1971) Лексика, обозначающая животных в древнегрузинском литературном языке. Тбилиси. (Unpublished)

Киласония, К.А. (1971) Некоторые вопросы творчества А.И.Полежаева. Тбилиси. (Unpublished)

Котетишвили, П.А. (1971) Становление и развитие грузинского романа (до 1912 года). Тбилиси. (Unpublished)

Крутиков, Ф.А. (1971) Принципы и методы изучения рынка предметов потребления. Тбилиси. (Unpublished)

Л

Лабарткава, Г.Е. (1971) Финансы подрядных строительных организаций. Тбилиси. (Unpublished)

Лобжанидзе, Ш.Я. (1971) Вопросы экономики рыбной промишленности грузинской ССР. Тбилиси. (Unpublished)

Лория, А.П. (1971) Психологические и педагогические основы руководства чтением. Тбилиси. (Unpublished)

М

Магалашвили, Т.С. (1971) Методика обучения французскому условному наклонению в грузинской средней школе. Тбилиси. (Unpublished)

Макалатиа, П.Н. (1971) Топонимика Пшави-Арагвского ущелья : (Ч.1-лингвистическое исслед.; Ч.2-словарь топонимов). Тбилисского университета. (Unpublished)

Мамасахлиси, А.В (1971) Некоторые вопросы художественной специфики фотожурналистики. Тбилиси. (Unpublished)

Мамулия, Э.В. (1971) Идиоматические выражения в турецком (в сопоставлении с грузинским). Тбилисского университета. (Unpublished)

Махароблидзе, Г.А. (1971) Проблема сопоставительно-типологического анализа неродственных языков. Тбилисского университета. (Unpublished)

Мецхваришвили, Я.Г. (1971) О некоторих вопросах, связанных с функциями ломмеля и применение метода параметра в теории аналитических функций. Тбилиси. (Unpublished)

Н

Накашидзе, Р.Т. (1971) Димитрий Багратиони (жизнь и творчество). Тбилиси. (Unpublished)

Налбандян, Г.М. (1971) Армянские личные имена иранского происхождения. Тбилисского университета. (Unpublished)

Нерсесян, А.А. (1971) Некоторые вопросы теории металлов с магнитными примесями. Тбилисского университета. (Unpublished)

О

Ониани, О.С. (1971) Виды сванских волшебных сказок. Тбилисского университета. (Unpublished)

П

Пагава, К.К. (1971) К изучению истории критического реализма в персидской литературе. Тбилисского университета. (Unpublished)

Р

Равич, С.Я. (1971) Жизнь и творчествпольского поэта Тадеша Лада-Заблоцкого в Грузии. Тбилисского университета. (Unpublished)

Рамишвили, Н.Д. (1971) Жуки скарабеиды как промежуточные хозяева гельминтов домашних и диких животных в условиях грузии и биология немато congylonema pulchrum molin, 1857. Тбилиси. (Unpublished)

С

Сенкевич, Т.К. (1971) Некоторые проблемы современного негритянского романа в США (1940-1952 гг) и "Невидисы человек" ральфа эллисона. Тбилисского университета. (Unpublished)

Силагадзе, Дж.В. (1971) Причастие в латышском и грузинском языках (Сопоставительный анализ). Тбилисского университета. (Unpublished)

Сулханишвили, Л.М. (1971) Проза Важа Пшавела (Опыт стилевого анализа). Тбилиси. (Unpublished)

Сухишвили, М.С. (1971) Статические глаголы в грузинском языке. Тбилиси. (Unpublished)

Т

Табатадзе, Б.Ш. (1971) Экономическая эффективность основных производственных фондов в станкостроении закавказья. Тбилиси. (Unpublished)

Топуриа, Н.В. (1971) Способы передачи русского инфинитива на Грузинский язык. Тбилисского университета. (Unpublished)

Тугуши, К.С. (1971) А. С. Грибоедов и Грузинская литература. Тбилиси. (Unpublished)

Ф

Фенрих, Х. (1971) Критерии для доказательства генетического родства языков и некоторые вопросы структуры корневых морфем в раннем общекартвельском языке-основе. Тбилиси. (Unpublished)

Х

Хинтибидзе, Э.Г. (1971) Мировоззренческие проблемы в художественной системе "Вепхисткаосани". Тбилиси. (Unpublished)

Хут, Ш.Х. (1971) Адыгейская волшебная сказка. Тбилиси. (Unpublished)

Ц

Цередиани, Д.В. (1971) Основные жанры сванской народной поэзии. Тбилиси. (Unpublished)

Церетели, А.А. (1971) Основные вопросы эффективности производства в тарабочной промишленности грузинской ССР. Тбилиси. (Unpublished)

Цивадзе, Э.Ф. (1971) Развитие общеобразовательной школы в Аджарской АССР (1921-1970 годы). Тбилиси. (Unpublished)

Цоцанидзе, Г.И. (1971) Тианетский говор и его место среди других диалктов грузинского языка. Тбилиси. (Unpublished)

Цховребова, О.Д. (1971) Очерки по истории развития советской школы в Юго-Осетии. Тбилисского университета. (Unpublished)

Ч

Чантуришвили, Д.С. (1971) Существительные лица в русском и грузинском языках (По лексикографическим данным). Тбилисского университета. (Unpublished)

Чантурия, Г.К. (1971) Развитие материально-технической базы сельского хозяйства Грузинской ССР. Тбилиси. (Unpublished)

Чачава, М.К. (1971) Демонические персонажи а Грезинском фолклоре. Тбилиси. (Unpublished)

Чигладзе, Ш.Т. (1971) Вопросы экономической эффективности основных фондов и дополнительных капитальных вложений в виноградарских совхозах грузинской ССР. Тбилиси. (Unpublished)

Чиквиладзе, Д.Ш. (1971) Журнал "Кребули" (1871-1873 г). Тбилисского университета. (Unpublished)

Чичинадзе, Р.В. (1971) Жизнь и журналистко-литературная деятельность Петра Ивановича Шаликова (Шаликашвили). Тбилисского университета. (Unpublished)

Ш

Шабалина, Л.И. (1971) слово как средство эмоциональной оценки в сатире Н.А.Некрасова. Тбилисского университета. (Unpublished)

Шавгулидзе, Л.П. (1971) Литературное наследие Мамия Гуриели. мецниереба. (Unpublished)

Шадури, Р.С. (1971) Развитие науки и теоретические проблемы образования. Тбилисского университета. (Unpublished)

Шостак, М.И. (1971) Молодежная пресса грузии (1905-1925 гг). Тбилисского университета. (Unpublished)

Э

Эрадзе, Л.У. (1971) Азербайджанские писатели и Грузия : (Советский период). Тбилиси. (Unpublished)

This list was generated on Sun Jul 21 23:49:29 2024 PDT.