ობიექტების წლებით 1971

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: M | А | Б | В | Г | Д | Е | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э
ობიექტების რაოდენობა: 80.

M

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Kolesnik, L.N. და კოლესნიკი, ლ. და Колесник, Л.Н. და Kuznetsov, V.I. და კუზნეცოვი, ვ. და Кузнецов, В.И. და Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Tetruashvili, E. I. და თეთრუაშვილი, ე. და Тетруашвили, Э.И. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Tskhovrebadze, A.S. და ცხოვრებაძე, ა. და Цховребадзе, А.С. და Dzigvashvili, R.M. და ძიგვაშვილი, რ.მ. და Дзигвашвили, Р.М. და Malasidze, G.A. და მალასიძე, გ.ა. და Маласидзе, Г.А. და Efimov, Yu.S. და ეფიმოვი, ი, და Ефимов, Ю.С. და Totochava, A.G. და ტოტოჩავა, ა. და Тоточава, А.Г. და Giorgobiani, G. და გიორგობიანი, გ. და Георгобиани, Г. (1971) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

А

Абрегов, А.Н. (1971) Именные композиты в адыгейском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Алания, В.А. (1971) Грузия в жизни и творчестве П. А. Павленко. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Амичба, В.А. (1971) Наречие в абхазском языке (по данным всех абхазско-абазинских диалектов). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Арабули, Г.Х. (1971) Любовная лирика горцев (пшавов и хувсур) восточной Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Асатиани, М.М. (1971) Жизнь и творчество Иосифа Тбилели. Мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Бабунашвили, Е.А. (1971) Антоний и вопросы грузинской грамматики. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Барамидзе, Г.Р. (1971) Основные вопросы работы над текстом художественного произведения в средней школ. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Барнова, Н.А. (1971) Дисстрибутивный анализ консонантных комплексов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бачиашвили, И.А. (1971) Драматургия Жана Ануя довоенного и военного периодов. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Башинджагова, М.Г. (1971) Работа классного руководителя по нравственному воспитанию учащихся. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Бердзенишвили, Л.Н. (1971) Вопросы народной словесности в журнале "Акакис Кребули". Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Булейшвили, В.М. (1971) Творчество Серго Клдиашвили. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

В

Вахтангадзе, О.Д. (1971) Проблема проверки и оценки знаний учащихся по физике. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Габуниа, З.М (1971) Словообразование имен сушествительных в абхазском языке. Нальчик. (არ გამოქვეყნებულა)

Гагуа, В.В. (1971) Народное образование в Грузии в послереформенный период XIX столетия. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Геленидзе, Л.Ш. (1971) Лексика, связанная с анатомией и физиологией человека в древнегрузинском с учетом данных других картвельских языков. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гонцова, С.А. (1971) Методика изучения состава и словообразования Русского языка в Казахской средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гошадзe, Г.Г. (1971) Развитие закавказской железной дороги за годы советской власти. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гублиа, Р.К. (1971) Превербы направления в глаголе Абхазского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гугушвили, М.И. (1971) Руставели и грузинская литература эпохи "возрождения". Мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Датиашвили, Л.Я. (1971) Грузинские и греческие редакции "Абукуры". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Двалишвили, Р.В. (1971) Некоторые вопросы жанровых особенностей фельетона. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Джиоев, Х.С. (1971) Осетинское стихосложение. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Дзагоева, Е. (1971) Совершенствование контроля Госбанка СССР в капитальном строительстве. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Доксопуло, М.П. (1971) Модели распределения согласных фонем в английском языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Е

Евгенидзе, Ю.Т. (1971) К творческой истории Важа Пшавела. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

И

Имнадзе, Н.Е. (1971) Звуковой состав мегрельского диалекта занского языка. Мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Иоселиани, К. (1971) Материально-техническая база розничной торговли и общественного питания потребительской кооперации Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Казишвили, Ю.В. (1971) Воспитание товарищества и дружбы в начальных классах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Канчавели, Н.Г. (1971) Арабоязычные документы дагестанского происхождения сороковых годов XIX столетия : (Письма Агалар-хана М.З. Аргутинскому-Долгорукому). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Каралашвили, Р. Г. (1971) Философские основы позднего творчества германа гессе. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Кахадзе, Ц.Д. (1971) Семантическая и словообразовательная структура сложных химических терминов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Качмазов, Е.Я. (1971) Осетинская малокомплектная школа и трехлетнее начальное обучение. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Керкадзе, И.К. (1971) Лексика, обозначающая животных в древнегрузинском литературном языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Киласония, К.А. (1971) Некоторые вопросы творчества А.И.Полежаева. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Котетишвили, П.А. (1971) Становление и развитие грузинского романа (до 1912 года). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Крутиков, Ф.А. (1971) Принципы и методы изучения рынка предметов потребления. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лабарткава, Г.Е. (1971) Финансы подрядных строительных организаций. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Лобжанидзе, Ш.Я. (1971) Вопросы экономики рыбной промишленности грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Лория, А.П. (1971) Психологические и педагогические основы руководства чтением. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Магалашвили, Т.С. (1971) Методика обучения французскому условному наклонению в грузинской средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Макалатиа, П.Н. (1971) Топонимика Пшави-Арагвского ущелья : (Ч.1-лингвистическое исслед.; Ч.2-словарь топонимов). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Мамасахлиси, А.В (1971) Некоторые вопросы художественной специфики фотожурналистики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мамулия, Э.В. (1971) Идиоматические выражения в турецком (в сопоставлении с грузинским). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Махароблидзе, Г.А. (1971) Проблема сопоставительно-типологического анализа неродственных языков. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Мецхваришвили, Я.Г. (1971) О некоторих вопросах, связанных с функциями ломмеля и применение метода параметра в теории аналитических функций. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Накашидзе, Р.Т. (1971) Димитрий Багратиони (жизнь и творчество). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Налбандян, Г.М. (1971) Армянские личные имена иранского происхождения. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Нерсесян, А.А. (1971) Некоторые вопросы теории металлов с магнитными примесями. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

О

Ониани, О.С. (1971) Виды сванских волшебных сказок. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Пагава, К.К. (1971) К изучению истории критического реализма в персидской литературе. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Равич, С.Я. (1971) Жизнь и творчествпольского поэта Тадеша Лада-Заблоцкого в Грузии. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Рамишвили, Н.Д. (1971) Жуки скарабеиды как промежуточные хозяева гельминтов домашних и диких животных в условиях грузии и биология немато congylonema pulchrum molin, 1857. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Сенкевич, Т.К. (1971) Некоторые проблемы современного негритянского романа в США (1940-1952 гг) и "Невидисы человек" ральфа эллисона. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Силагадзе, Дж.В. (1971) Причастие в латышском и грузинском языках (Сопоставительный анализ). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Сулханишвили, Л.М. (1971) Проза Важа Пшавела (Опыт стилевого анализа). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сухишвили, М.С. (1971) Статические глаголы в грузинском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Табатадзе, Б.Ш. (1971) Экономическая эффективность основных производственных фондов в станкостроении закавказья. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Топуриа, Н.В. (1971) Способы передачи русского инфинитива на Грузинский язык. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Тугуши, К.С. (1971) А. С. Грибоедов и Грузинская литература. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ф

Фенрих, Х. (1971) Критерии для доказательства генетического родства языков и некоторые вопросы структуры корневых морфем в раннем общекартвельском языке-основе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Хинтибидзе, Э.Г. (1971) Мировоззренческие проблемы в художественной системе "Вепхисткаосани". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Хут, Ш.Х. (1971) Адыгейская волшебная сказка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Цередиани, Д.В. (1971) Основные жанры сванской народной поэзии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Церетели, А.А. (1971) Основные вопросы эффективности производства в тарабочной промишленности грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Цивадзе, Э.Ф. (1971) Развитие общеобразовательной школы в Аджарской АССР (1921-1970 годы). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Цоцанидзе, Г.И. (1971) Тианетский говор и его место среди других диалктов грузинского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Цховребова, О.Д. (1971) Очерки по истории развития советской школы в Юго-Осетии. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чантуришвили, Д.С. (1971) Существительные лица в русском и грузинском языках (По лексикографическим данным). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Чантурия, Г.К. (1971) Развитие материально-технической базы сельского хозяйства Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чачава, М.К. (1971) Демонические персонажи а Грезинском фолклоре. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чигладзе, Ш.Т. (1971) Вопросы экономической эффективности основных фондов и дополнительных капитальных вложений в виноградарских совхозах грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чиквиладзе, Д.Ш. (1971) Журнал "Кребули" (1871-1873 г). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Чичинадзе, Р.В. (1971) Жизнь и журналистко-литературная деятельность Петра Ивановича Шаликова (Шаликашвили). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ш

Шабалина, Л.И. (1971) слово как средство эмоциональной оценки в сатире Н.А.Некрасова. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Шавгулидзе, Л.П. (1971) Литературное наследие Мамия Гуриели. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Шадури, Р.С. (1971) Развитие науки и теоретические проблемы образования. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Шостак, М.И. (1971) Молодежная пресса грузии (1905-1925 гг). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Э

Эрадзе, Л.У. (1971) Азербайджанские писатели и Грузия : (Советский период). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Fri Feb 15 11:28:19 2019 PST.